Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ne snad, že bychom čekali něco jiného než odmítnutí naší přihlášky, s odvoláním na údajný příliš velký počet zájemců o vystoupení. Vrcholným bodem programu bude jistě pábení amatérského historika Jaroslava Čvančary, a kdokoli při svém historickém výzkumu vychází nikoli z nacionalistických bludů, ale ze studia skutečných pramenů, nemá na akcích pořádaných touto vzorně demokratickou institucí co dělat!

Abychom zjistili podrobnosti, poslali jsme ÚSTRu žádost o informace.

Komentáře   

0 # Starý pán 2012-09-21 08:17
Sorry, ale tohle:
"pábení amatérského historika Jaroslava Čvančary, a kdokoli při svém historickém výzkumu vychází nikoli z nacionalistických bludů, ale ze studia skutečných pramenů, nemá na akcích pořádaných touto vzorně demokratickou institucí co dělat"
by se úplně stejně dalo aplikovat na Krystlíka. Chápu, že odmítáte Čvančaru, ale nepochopím, proč tak nekriticky přijímáte Krystlíka. Tímhle dvojím metrem se stavíte na roveň těm, které tolik kritizujete.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-21 12:44
Můžete, prosím, Starý pane, uvést některou pasáž Krystlíkových textů, která není podložena věrohodnými prameny? U Čvančary, mohu-li soudit z jeho "odborného" posudku, to platí u celé řady tvrzení.
0 # Anonymní 2012-09-22 00:23
Nie som Starý pán, ale opovážim sa reagovať.
Pasáž - nie, ale koment na blogu Paragraphos áno. T. Krystlík tvrdil: " Záměr vysídlení Čechů po WW II není doložen.".

Je mi ľúto, ale v tom lepšom prípade ide o polopravdu.
EP
0 # Anonymní 2012-09-22 15:07
Anonymnimu vyse...
Zato zamer vysidleni Nemcu [tzv. Sudetske genocidium na Nemcich] ve smyslu dnesniho zakonu neni snad dolozitelnym těžkým zločinem podle § 259 trestního zákona?
Kdo pak jste, clovece, ze schvalujete tezky zlocin, pri kterem byly tisice, starych lidi, deti, zen a to i tehotnych, zavrazdeno?
Vetsina bojeschopnych muzu bylo totiz jeste v ruskem ci spojeneckem zajeti...
Co jste to za cloveka, ze obhajujete vrahy a i organizatora techto vrazd Edvarda Benese, ktery temto povalecnym vrahum poskytl jednim ze svych dekretu amnestii tim, ze jejich vrazdy zahrnul do valecne amnestie?
V ostatnich zemich totiz skoncila valecna amnestie s koncem valky v kvetnu, jen u nas platila i pro vrahy, znasilnovace a zlodeje, tedy dokud bylo co...

pro pouceni:
Když se E.Beneš vrátil z dalšího exilu, prohlásil 12.5.1945 v Brně: „Tento německý lid… přestal být v této válce už vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám už jako jedna veliká lidská nestvůra… Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat.“
Za 14 dni na to doslo k brněnskemu pochod smrti.
Ve dnech 30. – 31. května 1945 bylo „vyvedeno“ 20 000 Němců a to mužů pod 14 a nad 60 let, žen a dětí.. 1 691 mrtvých.
Vystěhovaní si s sebou mohli vzít, co unesou max.30kg, ne však cennosti a vkladní knížky. Čeští pamětníci a přímí účastníci události nevyvracejí, že při vysídlení Němců z Brna by nedocházelo k fyzickým donucovacím metodám či ke krádežím cenných věcí...

...........

Genocidium je úmysl zničit některou ethnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu, některým z těchto prostředků:

-uvedení příslušníků takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
-opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
-násilný převod děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
těžkou újmou na zdraví nebo smrtí příslušníka takové skupiny.

Genocidium je definováno v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia, vyhlášená pod 32/1955 Sb.
0 # Anonymní 2012-09-22 22:27
Re: "Kdo pak jste, clovece, ze schvalujete tezky zlocin..."

1. Oceňujem snahu poučiť ma o tom, čo je genocída: už v júli bol na blogu Paragraphos uverejnený spot na danú tému, a v rámci neho aj môj koment.

2. E. Beneš nie je a nebol mojím Lieblingom, aj to som už kdesi uviedla.

3. Na základe čoho ste vyniesli súd, že som zástancom vrážd, znásilnení a iných "ľudomilných" skutkov spáchaných na akomkoľvek etniku - veruže netuším. Popierať nebudem - nevina sa dokázať nedá.

4. O príšernostiach z mája-júna ´45 sme v našej rodine dlho mali len kusé vedomosti. Výnimkou bol prípad z okolia Přerova známy ako Švédske šance (vražda skupiny obyvateľov Slovenska). Aj meno psychopata Pazúra bolo známe.

5. Faktická pripomienka: Vami uvádzaný zákon o genocíde z r. ´55 dávno neplatí. Do Vašej pozornosti odporúčam r. 2009 - ten uvádza p. Pecina.

Príjemný zvyšok víkendu. EP
0 # gogo 2012-09-21 14:28
Jeden aktivista potírá jiného aktivistu.
Škoda pro člověka mimo ring, že tahle politická pavěda se dá užít pro poznání historie jen s obtížemi.
0 # Anonymní 2012-09-21 14:33
Ta žádost o informaci dle 106/1999 je velmi mazaná, ale odhaduji, že jí bude vyhověno k Vaší spokojenosti až po několika letech a nespočtu správních i soudních obstrukcí. Velmi jste mne jí pobavil...
0 # Starý pán 2012-09-22 16:45
Odpověď Tomáši Pecinovi:
Protože momentálně nemám moc času, odkážu Vás na naši starší diskusi, která se vztahovala k Vašemu představení textů vašeho spolku.

A mimochodem, Vy jste nedávno odpověděl petersovi, na jeho dotaz, v čem podle Vás Palacký lže, slovy, že on to musí vědět nejlíp. Takže bych Vám takto teď mohl odpovědět taky.
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-23 11:41
Palacký dezinterpretoval dějiny tím, že na ně pohlížel jako na potýkání Čechů s Němci (českých Slovanů s Germány), což bylo zcela chybné hledisko. Podobně Jungmann neráčil ve svém pětidílném slovníku přeložit do češtiny výraz böhmisch a tím položil velmi solidní základ pro nárok jedině česky mluvících Čechů (Böhmen) na české země (Königsreich Böhmen). Jděte a zeptejte se žijících generací a zjistíte, že tyto bludy dodnes přežívají u cca 95 % obyvatel ČR.
0 # Starý pán 2012-10-06 11:02
1. odpovídáte zcela OT
2. neposkytl jste žádné nové informace
3. i ty staré jsou zavádějící (interpretaci dějin, která odpovídala tehdejší historiografii nejen české, nelze pokládat za lež, navíc ani zde nemáte zcela pravdu - jak je ovšem běžné u lidí s černobílým viděním - protože o potýkání psali už první k nám přibyvší jezuité. To, že jeho interpretace neodpovídá zcela realitě, je přirozené. Proto mám pocit, že byste si své mindráky mohl léčit na vhodnějších historicích, kteří evidentně lhali, třeba na Mackovi).
4. Výše uvedeným nemyslím, že se nesmí Palacký opravovat, ale že je přinejmenším podivné, jestliže ho někdo paušálně a plošně odsoudí jako lháře. Naopak, v lecčems je Palacký spolehlivější než řada pozdějších českých i německých historiků.
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-23 11:33
Paní EP: V září 1940 Hitler rozhodl, že se český národ přenárodní v časovém horizonstu minimálně jednoho sta let. Do konce války nebyla tato směrnice změněna.
0 # Anonymní 2012-09-23 18:36
Díky za reakciu, súhlas čiastočný.
Takto to vyznieva veľmi mierumilovne - nič o zamýšľanom vysídlení 40-60 percent (myslíte, že by šli dobrovoľne?), nič o fyzickej likvidácii časti jednej skupiny obyvateľov (de facto elity - akosi mi to pripomína Katyň, hoci tá bola neskôr).

Slovo "prenárodnenie" ma prekvapilo. Je to v češtine zaužívaný terminus technicus? Je to doslovný preklad konkrétneho nem. eufemizmu, ktorý vlastne znamenal germanizáciu? V slovenčine ho bežne nepoužívame - skôr "odnárodnenie".
EP (Emília Pieružková)
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-24 10:16
Umvolken není odnárodnění, které používá též čeština, to by bylo Entvolken. (Němčina má výhodu, že si můžete vytvářet nová slova, pokud jsou srozumitelná jiným navzdory tomu, že nepřejdou do slovní zásoby.) Už jste si položila otázku, koho z okupovaných národů NS-Německo chtělo přenárodnit? Jestliže jste si ji ještě nepoložila, položte si ji!

Čechy tedy chtěli germanizovat, což znamená, že je Němci uznali za sebe hodné, sebe rovné. Kterým ostatním národům se tak stalo?
0 # Báša 2012-09-24 11:46
Pane Pecino, jednak jsem Vám chtěl poděkovat za Váš obětavý zásah vymazáním postu, kterým jste mne nepochybně zachránil před lustrací panem Krystlíkem, a jednak bych Vás rád upozornil na poslední příspěvek výše jmenovaného. Tam to máte pěkně v kostce sakumprásk všechno. Jak můj důvod k tomu proč jsem napsal to, co jsem napsal, tak odpověď na Vaší nedávnou poznámku, že jsem nechtěl diskutovat. Copak s tímhle lze diskutovat? Po tomto lze už jen s napětím očekávát článek nebo výrok na téma "Heydrich, zachránce národa Českého", případně výzvu k hromadné motlitbě u hrobu onoho esesáka, kde vztýčili kříž jeho soukmenovci ze sudetenland.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-24 12:22
Váš příspěvek jsem odstranil, protože byl nevěcný a vůči panu Krystlíkovi urážlivý. My zde diskutujeme, neurážíme se navzájem. K urážkám máte k disposici četné další diskusní vehikly, tak se na ně, prosím, odeberte.

Závěrečná poznámka pana Krystlíka je naprosto korektní: tvrzení o tom, že Němci pokládali Čechy za podřadné, je tím spolehlivě vyvrácena.
0 # Báša 2012-09-24 12:53
Maličko pozapomínáte na poměrně spolehlivě doloženou korespondenci výše zmíněného Heydricha, která se rozhodně nějakou rovnocenností nezabývá, ba naopak. Co se týká Vaší argumentace Krystlíkem, je to stejné, jako kdybych já argumentoval Čvančarou.
Snaha Němců zlikvidovat slovanský element v Evropě se táhne snad až k Bismakckovi.
Připoměl bych zde například:
- Tannenbergův výrok "Slované nebo my. A protože my jsme silnější, nebude volba těžká!"
- Hahnové a Hahna "Katechismus für die Sudetendeutschen", prvně vydaný 1909 a naposled 1994 (kde asi), jehož jednou ze základních tezí je, že celé území čech je odedávna Německá země
- Pokus o vytvoření Německé zemské vlády v Liberci už v roce 1918 s předsedou vlády Robertem Freisslerem a vlastními vojenskými oddíly, společně s pokusem o odtržení Jižní Moravy pod jménem Deutschsüdmähren
- Myšlenku Pangermanismu
Pokračovat by se dalo až do zblbnutí.
Btw, na výše uvedené se Krystlíka neptejte. Buď to neví, nebo to zalže.
0 # Sekal 2012-09-24 12:56
Závěrečná poznámka p. Krystlíka samozřejmě je korektní: tvrzení o tom, že Němci pokládali Čechy za podřadné, je tím však naopak potvrzeno. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by třeba "přenárodnění". Skandinávské národy, Holanďané a Vlámové byli považování za rovné Němcům bez přenárodňování.
Je nicméně pravdou, že ze "Slovanů" by dopadli Češi asi nejlépe.
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-27 17:57
Sekalovi: Šálí mne oči nebo nedovedu česky? Skandinávce, Holanďany nechtěl nikdo poněmčit, ergo nebyli uznáni za poněmčení hodné. To se projevilo i u pracovního nasazení Čechů v říši. Jako jediní měli stejné platy jako Němci, stejné příděly potravin jako Němci, stejnou dovolenou a trávení volného času jako Němci. Nic z toho Holanďané a Skandinávci v obdobném postavení neměli!
0 # Leon Kreutzfeld 2012-09-27 22:04
Pane Krystlik, tuto debatu povazuji za zajimavou a jako nehistorik ji sleduji. Mohl bych se ale zeptat, jake jsou Vase zdroje? Staci konkretne u tohoto sdeleni. Ve Vasem vykladu dejin ja jsem neco mezi skeptikem a agnostikem, ale vzdycky me zajima jiny pohled na vec, a proto jejich uvedeni by pro me bylo zajimave.
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-27 22:28
Hitlerova směrnice: Brügel, Johann Wolfgang: Tschechen und Deutsche 1939-1946. Nymphenburger Verlagshandlung GmbH, München 1974; česky: Češi a Němci 1939-1946. Academia, Praha 2008

Podmínky pro pracovně nasazené Čechy v říši: Joza, Petr: Rabštejnské údolí. Historie průmyslové výroby a koncentračních táborů u České Kamenice. Okresní muzeum Děčín, Děčín 2002
0 # Leon Kreutzfeld 2012-09-27 22:36
Dekuji!
0 # gogo 2012-09-24 15:03
Kdyby si pan Krystlík přečetl text projevu pana Heydicha, nemusel by se zabývat finesami předpon um a ent.
Pan zastupující protektor připomněl a upřesnil plány poměrně jednoznačně - v prostoru nemá Čech prakticky co pohledávat. Třetinu zabít, třetinu odsunout na otrocké práce a z poslední třetiny učinit levnou pracovní sílu bez ambicí na skupinovou identitu. Z taktických důvodů je ale třeba o ušlechtilých plánech pomlčet, neb je třeba aby měli pocit, že lze přežít a nebyli zoufalí.

Já myslím, že v těchto mantinelech jsou subtilní jazykozpytné úvahy pro dané téma tak trochu OT.
0 # Vodník 2012-09-25 10:15
v prostoru nemá Čech prakticky co pohledávat.
No to se přece nevylučuje. Když by Češi byli umbevolkt, tak by to už Češi nebyli a nic by tu nepohledávali. Otázkou zůstává, jak by se to dělo. Horisont 100 let je reálný; možná, že Heydrich byl papežštější než papež a nacistický stachanovec, který chtěl stoletý plán naplnit už za třeba 30 let.
0 # Tomáš Pecina 2012-09-25 10:25
Jsi hyperkorektnější než Peters, Vodníku: horizont je z řečtiny a píše se se -z-. Větší problém je buserovat/buzerovat nebo asimuth/azimuth, tam skutečně nevím.
0 # Vodník 2012-09-25 11:15
A já bych přísahal, že jsem to viděl se -s-... Hyperkorrektnější nejsem, protože odmítám psát "fascism" nebo "princessna"
0 # Leon Kreutzfeld 2012-09-25 13:10
Ja myslel, ze bousserovat/bousserand pochazi z francouzstiny.
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-27 18:02
Gogovi: Jenže Heydrich měl v tomto projevu také takovouto větu: "Ale nenaštvat, všechno jen teoreticky!" Hitlerova směrnice ze září 1940 o zacházení s Čechy nebyla nikdy zpochybněna nebo změněna.
0 # gogo 2012-09-30 19:47
0 # Anonymní 2012-09-25 09:44
Ad: p. Báša
"Btw, na výše uvedené se Krystlíka neptejte. Buď to neví..."
Upodozrievať T. Krystlíka (autora napr. Zamlčených dějin) z nevedomosti je kontraproduktívne. U nás je pekný výraz "preonačiť".

Ad T. Krystlík:
1. Sklamala ma absencia reakcie na 1. odsek môjho komentu.

2. Nad "prenárodnením" som sa zamyslela - o podobných úmysloch s inými národmi neviem. Trochu ma predbehol p. Sekal.
a/ Napr. Nórsko (obsadené síce vojenskou operáciou - koniec Sitzkriegu, no určité paralely sú - menší národ, emigrácia vlády+kráľa, vládu dozoruje Ríšsky potentát...) - obyvateľov, sa mi zdá, neplánovali ponemčiť. Ak nie - dôvod: lebo ich mali za podradnejších než Čechov? A z titulu väčšej podradnosti tam fičal program Lebensborn?
b/ IMHO: zďaleka nešlo o otázku ne/podradnosti Nórov či Čechov - jedni boli ďaleko od Reichu, druhí blízko neho. Umvolkerung súvisí s tým, čo Angláni nazývajú "feasibility".
EP
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-27 18:12
Ad EP: Abych zlikvidoval Vaše podezření, že jsem se něčemu vyhnul, zde citace z protokolu porady u Hitlera dne 23. 9. 1940. "Totální vysídlení Čechů z Čech a Moravy do jiného prostoru. To nepřichází v úvahu už proto, že sedm milionů Čechů od nás nebude chtít nikdo převzít... Použití řady různých metod ke germanizaci prostoru. To Vůdce z historických a rasově politických důvodů považuje pro VĚTŠÍ část národa Čechů za možné, pokud zároveň s tím bude rasově neupotřebitelná a protiříšsky smýšlející část Čechů vyloučena... Na to však počítá s obdobím sta let.“

Tedy žádné vystěhování většiny Čechů mimo protektorát.
0 # Anonymní 2012-09-25 22:22
A za to prenarodneni bychom jako meli byt vdecni jako za poklonu nasi geneticke vhodnosti??
A co kdyby se treba Cesi umvolkovat nechteli, co potom s nimi?
0 # Tomáš Krystlík 2012-09-27 22:29
Během století? Všichni!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)