Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Městský soud v Praze nám zaslal k replice vyjádření ministerstva vnitra k naší správní žalobě proti již třetímu odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (o žalobě jsme psali zde).

Ministerstvo potvrdilo, že ke stanovám spolku už nemá výhrad, ale vadí mu náš název, ježto prý z pohledu všech demokraticky smýšlejících osob je [název sdružení] zároveň urážlivý a provokativní: osobně bych spíše soudil, že demokraticky smýšlejícím osobám je název vcelku ukradený, a pokud jejich smýšlení něco uráží a provokuje, pak je to flagrantní porušování našeho práva svobodně se sdružovat – o registraci se marně snažíme už od srpna 2009, a stále jsme na začátku, resp. v nekonečném procesním cyklu.

Vyloženě zábavná je pasáž věnovaná trestnímu stíhání Jana Šinágla, které bylo pravomocně zastaveno. Na názoru ministerstva, že samotné podání trestního oznámení je subsidiárním důvodem zákazu, se nezměnilo nic ani zastavením – pracující jsou znepokojeni a ministerstvo je proto před Šináglem musí chránit, a samo ví lépe než nějaký soud, je-li jeho psaní společensky škodlivé a závadové.

Reagujeme replikou.

Pokud jde o soudkyni Evu Pechovou, s tou mám ty nejhorší zkušenosti: jde o dámu neznatelné inteligence a nulového právního rozhledu, a je-li občas některé rozhodnutí jejího senátu přesto správné, důvodem může být toliko eventualita, že soudkyně Pechová problém nepochopila. I z toho důvodu jsem souhlasil s upuštěním od ústního jednání: snažit se této osobě cokoli po právní stránce objasnit, je činnost přibližně stejně inspirující jako vysvětlovat deskriptivní geometrii orangutanovi.

Komentáře   

0 # Filip Šudák 2013-06-04 19:20
Ministerstvo mele z posledního. Ty jejich úvahy stran názvu sdružení jsou jen výkřikem do tmy, konstrukce kolem trestního oznámení jsou vysloveně trapné.

Myslím, že po tomto procesu Vám sdružení již zaregistrují.

P. S. Proč se k věci vyjadřuje odbor všeobecné správy? Není to v jeho kompetenci, ve věcech správních žalob vždycky jedná odbor právní, ne (tedy, alespoň mě vždycky jednal)?
0 # Anonymní 2013-06-04 20:08
JUDr. Henych, ze ten zase neco pocital?
0 # Anonymní 2013-06-04 21:27
Mě uráží název ksčm!
0 # David Schmidt 2013-06-04 21:31
Když soud rozhodnutí zruší, že název nestačí, může pak ministerstvo přijít s novým důvodem odmítnutí?
0 # Filip Šudák 2013-06-04 21:48
Theoreticky může registraci odmítnout s odůvodněním, že je pátek. Dokud jediné, co soud může udělat je, že takové rozhodnutí pro vady řízení rozsudkem zruší, a zároveň žalovanému uloží, aby ve věci znovu jednal, tak může správní orgán vydat jakékoli rozhodnutí.

Jediné co by mělo držet správní orgány na uzdě je, že budou muset platit náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Dokud soud nebude moci sám ve věci rozhodnout (sdružení zaregistrovat), nebo přikázat správnímu orgánu, jak má ve věci rozhodnout, nic se nezmění.

V tom vidím největší konstituční deficit našeho správního soudnictví jako celku.
0 # FORTUNA 2013-06-05 07:34
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # FORTUNA 2013-06-05 09:18
Pánové snad prominou, když už jsem ale tak blízko:

"Co, popřípadě kdo, brání soudu "býti sám moci ve věci rozhodnout"?"

mv
0 # krystllik 2013-06-05 11:18
Ne, vážený pane Šudáku, soud nemá co vracet MV ČR věc k novému rozhodnutí, když jeho rozhodnutí zruší, protože rozhodnutím soudu nastup je pak spolek automaticky zaregistrován.
0 # Filip Šudák 2013-06-05 16:09
No, to by již byl, ne? Po dvou kassačních rozsudcích?
0 # David Schmidt 2013-06-05 06:27
Já bych jako důvod bral třeba absenci reprezentativnosti. Sudecké němectví není abstraktní (x Unie sportu). Lze mít různé pohledy, jak určit reprezentativnost, nicméně 2/3 spolku jsou Češi (pec, c, Š).
0 # Tomáš Pecina 2013-06-05 09:23
Dobrý nápad. Pak ale musím trvat na tom, že Bidelníci pana Wericha prokáží vlastnictví/užívací právo k bidlům, Svratečtí bukanýři přiloží k návrhu smlouvu o pirátských službách s nejméně třemi obcemi v povodí a Český klub přátel franckého piva doloží zálibu přípravného výboru místopřísežném prohlášením nejméně dvou provozovatelů hostinské živnosti.
0 # David Schmidt 2013-06-05 22:50
Uznávám, že § 6 odst. 4 zákona je založen na konceptu zaměnitelnosti a taxativního výčtu: "Název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů." Konkrétně, zaměnitelný SL by musel vyvíjet činnost na území republiky. V tomto ohledu bych nepokládal za nepřípustně extenzivní výklad, že činnost nemusí být nutně stálá, dlouhodobá, s vlastní poštovní schránkou. Vykládal bych daný pojem v souladu s obecným respektem k názvu právnické osoby usazené v Evropské unii. Nedivil bych se, kdyby ČR takovou povinnost kdesi v evropském právu i měla.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-05 23:30
Pod "vyvíjení činnosti" nelze subsumovat nic z toho, co SdL činí. Kdyby tomu bylo opačně, nikdy bych spolek s tímto názvem nezakládal.

Nezapomeňte, jak to celé vzniklo: cca 30. 7. 2009 jsem se rozhodl vstoupit do SdL, ale na jejich webu jsem se dočetl, že to nejde, že se mám obrátit na SdL ve své zemi. Poté, co jsem zjistil, že žádný takový neexistuje, založil jsem si ho.
0 # David Schmidt 2013-06-05 23:45
I kdyby IKEA neměla na území ČR jediný obchod a teprve do ČR přicházela, domnívám se, že min. eurokonformní výklad MV zakazuje zaregistrovat občanské sdružení IKEA Česká republika. vyvíjení činnosti bych vykládal autonomně i jako existenci zájmů na území republiky. Výklad bych nevedl literalistickým směrem, ani textualistickým (nábytek IKEA přivezený z Německa), ale teleologickým a eurokonformním.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-05 23:52
Právnická osoba, která nevyvíjí na území státu činnost, nemůže být podobností názvu jinak dotčena. V programování se používá termín jmenný prostor (namespace), a vy zde děláte jeden jmenný prostor z celé EU. To není eurokonformní výklad, jen eurotoužebné přání.

Tvrdíte-li že na věc dopadá některá norma evropského práva, sem s ní: ministerstvo ji vyváží zlatem.
0 # David Schmidt 2013-06-06 00:18
Samozřejmě, že může být v rámci Evropské unie dotčen SL, pokud někdo začne vystupovat způsobem, že budí zdání jedné organizace, navíc na území samotné ČR.

Konkrétní normu EU nyní hledat nebudu, byl by z toho ale ideálně zajímavý právní případ.
0 # krystlik 2013-06-06 09:26
Přístup SdL je xenofobní, vážený pane Pecino. Politické strany ve SRN přijímají do svých řad i cizince a dokonce i bez bydliště v Německu, pokud souhlasí se stanovami a programem partaje. Vyplatí se srovnat s cz-předpisy o tomtéž.
0 # Anonymní 2013-06-05 10:30
Na tom ministerstvu sedí samý idiot. Proč se MV ČR stará o to, že nějaký název je "urážlivý a provokativní"?
Daleko lepší důvod je, že organizace stejného jména z Rakouska a z Německa protestuje proti tomu, aby tento název někdo v Česku zneužíval. Ale to by nejdřív z MV ČR museli vyházet všechny blbce.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-05 11:27
SdL jsem doporučil podat žalobu na ochranu špatného jména právnické osoby.
0 # Anonymní 2013-06-05 12:27
A co

SL New York / SL USA
sudetengermans.freeyellow.com/
web.archive.org/.../sudetengermans.freeyellow.com

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Argentina
sudeten.com.ar
0 # Anonymní 2013-06-05 10:55
Henych cítí, že jeho vlezprdelovské jednání nezůstane bez královské odměny. Jako vždycky.
0 # Anonymní 2013-06-05 12:28
K nazvu. Z jedné polistopadové vyrocni zpravy o extremismu (takze to uz byli vsichni polepseni a vsichni nevinni a vsichni demokrati) se pise o prekladu nazvu "Sudetendeutsche Landsmannschaft" do cestiny:

"...Organizace Sudetendeutsche Landsmannschaft, jejíž název bývá do češtiny nepřesně překládán jako Sudetoněmecké krajanské sdružení, zatímco přesný překlad názvu této organizace zní Sudetoněmecká zemská družina, což přesněji vyjadřuje její tradiční ideovou kolonizační bojechtivost."
0 # Anonymní 2013-06-05 12:30
Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010
www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vzdělávání ve školách a školských zařízeních

strana 85:
Ve výuce je potřebné také akcentovat téma česko-německých vztahů, včetně objektivních informací o odsunu sudetských Němců, poznávat kulturu, jazyk a každodenní život dalších národností a etnik žijících v ČR.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)