Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Pouhý rok stačil Městskému soudu v Praze, aby projednal naši správní žalobu proti již třetímu rozhodnutí Ministerstva vnitra o odmítnutí registrace Sudetoněmeckého sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zatím je k disposici pouze výrok rozsudku, avšak lze se důvodně domnívat, že i poslední rozhodnutí bylo zrušeno pro nepřezkoumatelnost, jak jsme ostatně sami navrhovali.

Nyní je otázkou, co dál. Registrační řízení běží čtyři roky a osm měsíců, a taktika ministerstva obstruovat naši činnost opakovaným vydáváním nepřezkoumatelných rozhodnutí slaví úspěch: točíme se v bludném kruhu mezi ministerstvem a soudem první stolice a nemůžeme z něj ven. Máme čekat na další rozhodnutí, na páté, šesté, anebo bychom měli prohlásit pořad správního soudnictví za neúčinný a jít přímo k Ústavnímu soudu?

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-04-08 17:53
Vidím, že ve správním soudnictví býváte pravidelně úspěšný...
0 # Anonymní 2014-04-08 22:03
To lze jít k Ústavnímu soudu, když jste ve sporu před MS úspěšný? V případě, že Vám MV nyní vydá zase negativní rozhodnutí, tak už nebudete podávat žalobu a podáte rovnou ústavní stížnost?
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-04-09 01:36
Ano, lze argumentovat § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS, ale kruciální otázkou je, zda jsme nebo nejsme povinni vyčerpat kasační stížnost proti části výroku o vrácení. Podávat tuto kasační stížnost se mi příliš nechce.
0 # Anonymní 2014-04-09 08:01
I MS rozhoduje vlastně kasačním způsobem, ne? A pokud je rozhodnutí MV nepřezkoumatelné, tak jak jinak měl MS rozhodnout, než zrušit a vrátit zpět.

Právní úprava správního soudnictví je jaksi nedokonalá. Vždy může správní orgán vydat řádně neodůvodněné rozhodnutí, které soudem bude následně označené za nepřezkoumatelné.
A bude to možno označit za průtahy? Z pohledu, kdo se domáhá rozhodnutí po správním orgánu, jistě ano, ale z pohledu veřejné správy třeba ne. Vždyť soudy rozhodují a správní orgán je také činný, také vydává rozhodnutí
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-04-09 10:36
Mám ústavní právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, a to je porušováno (resp. přímo podupáno). Ústavní dimense tu tudíž je.
0 # Anonymní 2014-04-09 14:51
Tomu já rozumím a naprosto s Vámi souhlasím. Sám víte lépe, že v případě žaloby na průtahy, žalobní petit zní, aby soud vydal rozhodnutí (aby byl činný), nikoliv aby meritorně rozhodnul.
Ve Vašem případě soudy nejsou nečinné, pouze nerozhodly o věci.

Chyba je na straně správního úřadu. Co takhle TO?
T. Moláček
0 # Anonymní 2014-04-11 10:36
A nepřicházela by v úvahu inspirace rozsudkem NSS č. j. 1 As 8/2010-65? ("Nejvyšší správní soud nicméně ponechává prostor pro aplikaci § 16 odst. 4 věty druhé zákona o svobodném přístupu k informacím i na případy, kdy je správní rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, obdobně jako tomu již učinil v rozsudku čj. A 2/2003–73 (cit. v bodě [11] shora). To však pouze v těch situacích, kdy by správní orgány svévolně vydávaly nepřezkoumatelná rozhodnutí o odmítnutí žádosti s cílem vyhnout se aplikaci § 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Taková situace nastane obvykle například tehdy, pokud správní orgán opakovaně v téže věci vydá nepřezkoumatelné rozhodnutí. Jinými příklady mohou být situace, kdy správní orgán bude svévolně vydávat nepřezkoumatelná rozhodnutí buď vůči témuž účastníkovi v různých věcech, anebo vůči různým účastníkům ve vztahu k obdobné žádosti, aniž by v takovýchto věcech byly posuzovány složité právní otázky, respektive aniž by takovéto složité právní otázky již byly interpretovány správní judikaturou. Takováto svévole správních orgánů by představovala hrubé porušení ústavně zaručeného práva na informace.“)
0 # Tomáš Pecina 2014-04-11 12:06
Ano, toto rozhodnutí znám, problém je, že nemíním přistoupit na tuto jejich thesi, tzn. že nepřezkoumatelné rozhodnutí může být ve prospěch žalovaného správního úřadu. Jde o koncepční spor.
0 # Anonymní 2014-04-12 10:20
InfZ umožňuje v § 16/4 soudu, aby uložil přímo povinnost informaci poskytnout. Ale obecný správní řád nic takového neumožňuje.
Podobně jako pan Pecina já vedu již sedmým rokem spor, abych mohl nahlédnout do jistého správního spisu ( dle § 38/2 správního řádu)
První rundu jsem "vyhrál" (věc 2 x u MS, 2 x u NSS), výsledek - rozhodnutí správního orgánu zrušeny pro nepřezkoumatelnost.

V druhé rundě mi správní orgán opět nevyhověl, v následně podané žalobě jsem již přímo uvedl petit "přikazuje se, aby správní orgán umožnil nahlížení do spisu"
Před cca 14 dní proběhlo jednání u soudu, byl jsem úspěšný. Výrok - rozhodnutí správního orgánu se zrušuje - důvod nepřezkoumatelnost.

Písemní vyhotovení rozsudku ještě nemám. Předpokládám, že správní orgán, aby mi opět nevyhověl, tak ve třetí rundě opět vydá nepřezkoumatelné rozhodnutí.

A na dva roky mám opět vystaráno. Ale já to v třetí rundě budu řešit již přes TO. Ač je samozřejmě porušeno moje právo dostat se k informacím (ale nejdu přes InfZ), ač tu jsou z mého pohledu průtahy (více jak 7 let se domáhám umožnění nahlédnout do spisu), nedomnívám se, že by z pohledu ÚS mohla být tato má věc vyhodnocena jako porušení práva na spravedlivý proces či průtahy.
T. Moláček
0 # krystlik 2014-04-08 22:06
Být to v Německu, tak by to šlo cestou einstweilige Verfügung, rozhodnutí správního soudu by muselo následovat do týdne po podání, ministerstvo vnitra by bylo dotlačeno k registraci pod pokutou 100 000 €. Inu, vážený pane Pecino, žijete v odporné zemi.
0 # Anonymní 2014-04-09 10:35
A čeho by se tím předběžným opatřením (§ 123 VwGO) domáhal?

0 # Anonymní 2014-04-09 12:40
Právě proto jsme vás všechny odsunuli, abyste nemuseli žít tady v té odporné zemi.
Není zač.
0 # Anonymní 2014-04-09 14:29
Prave proto ze je vasi dedove odsunuli, my vsichni tady zijeme v tomhle bordelu. Opravdu neni zac. V tom jste se nemylil...
0 # Anonymní 2014-04-10 15:51
Jak by dopadla pokuta v Česku:

Za Promopro padla masivní pokuta. Úřad vlády musí zaplatit půl miliardy
novinky.cz/.../...

Advokát: Pokuta půl miliardy za Promopro? Tak vysokou nepamatuji
novinky.cz/.../...

Nechci pokutu zadarmo
lidovky.cz/.../...
0 # krystlik 2014-04-10 21:09
Ad JŠ, 9. dubna 2014 10:35:

Okamžité registrace sdružení.
0 # J. Janát 2014-04-11 09:07
Předběžným opatřením se nelze domáhat téhož, co má být předmětem meritorního rozhodnutí. Plácáte nesmysly, jen abyste si mohl jedovatě plivnout.
0 # Anonymní 2014-04-09 01:47
Podle NOZ uz by to melo jit pres spolkovy rejstrik, tedy podanim k soudu. To je reseni, ne?
Jiri Kubala
0 # Tomáš Pecina 2014-04-09 02:51
Nikoli. Podle ustanovení § 3041 odst. 1 ObčZ se řízení dokončí podle dosavadních předpisů, tedy podle SdrZ, a podle toho rozhoduje o registraci ministerstvo. Předpokládám nicméně, že toho využijí k dalším obstrukcím a nové rozhodnutí budu muset vynutit zvláštní správní žalobou na nečinnost.
0 # Anonymní 2014-04-10 12:33
Myslím cestu založení nového spolku s podobným názvem a stanovami. Bylo by alespoň zřejmé, jak se k tomu postaví soud.
Jiří Kubala
0 # Tomáš Pecina 2014-04-10 13:30
Musíte číst pečlivěji můj blog. To jsem totiž dávno udělali.
0 # Anonymní 2014-04-11 20:21
Vyborne. Potesilo, ze nas napadlo to stejne.
JK
0 # Anonymní 2014-04-09 21:24
No a proč Vám ten spolek nezaregistrují, aby třeba už jste dal pokoj? ;-) Kdo, či co, jim v tom probůh brání?

Petr V
0 # Daniela 2014-04-10 01:18
"Kdo ci co" , pane Vorlicky,
domnivam se,
bude toto prohlaseni ve stanovach:

(7) Spolek uznává právo osob, jež se staly obětí zločinů popsaných v odstavci 3 shora, na náhradu
škody a na satisfakci za nemajetkovou újmu, kterou utrpěly, na to, aby bylo jim nebo jejich dědicům obnoveno
vlastnické právo k neprávem konfiskovanému majetku a aby jim, budou-li mít o to zájem, bylo
uděleno státní občanství České republiky. Rovněž by mělo být umožněno získat české občanství potomkům
a životním partnerům takto postižených osob.
0 # Anonymní 2014-04-10 07:38
Pane Pecina, zazadejte si o registraci Sdruzeni pratel Ruska v Cesku a urcite nebudete mit z registraci problem.
PS. Zijete tam, tak vite, ze Cesko je sto let za civilizovanym zapadem, a nebudu daleko od pravdy, ze dokonce sto let za opicema.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)