DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 4. června 2013

Ministerstvu vnitra vadí název našeho spolku

Městský soud v Praze nám zaslal k replice vyjádření ministerstva vnitra k naší správní žalobě proti již třetímu odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (o žalobě jsme psali zde).

Ministerstvo potvrdilo, že ke stanovám spolku už nemá výhrad, ale vadí mu náš název, ježto prý z pohledu všech demokraticky smýšlejících osob je [název sdružení] zároveň urážlivý a provokativní: osobně bych spíše soudil, že demokraticky smýšlejícím osobám je název vcelku ukradený, a pokud jejich smýšlení něco uráží a provokuje, pak je to flagrantní porušování našeho práva svobodně se sdružovat – o registraci se marně snažíme už od srpna 2009, a stále jsme na začátku, resp. v nekonečném procesním cyklu.

Vyloženě zábavná je pasáž věnovaná trestnímu stíhání Jana Šinágla, které bylo pravomocně zastaveno. Na názoru ministerstva, že samotné podání trestního oznámení je subsidiárním důvodem zákazu, se nezměnilo nic ani zastavením – pracující jsou znepokojeni a ministerstvo je proto před Šináglem musí chránit, a samo ví lépe než nějaký soud, je-li jeho psaní společensky škodlivé a závadové.

Reagujeme replikou.

Pokud jde o soudkyni Evu Pechovou, s tou mám ty nejhorší zkušenosti: jde o dámu neznatelné inteligence a nulového právního rozhledu, a je-li občas některé rozhodnutí jejího senátu přesto správné, důvodem může být toliko eventualita, že soudkyně Pechová problém nepochopila. I z toho důvodu jsem souhlasil s upuštěním od ústního jednání: snažit se této osobě cokoli po právní stránce objasnit, je činnost přibližně stejně inspirující jako vysvětlovat deskriptivní geometrii orangutanovi.

23 komentářů:

 1. Ministerstvo mele z posledního. Ty jejich úvahy stran názvu sdružení jsou jen výkřikem do tmy, konstrukce kolem trestního oznámení jsou vysloveně trapné.

  Myslím, že po tomto procesu Vám sdružení již zaregistrují.

  P. S. Proč se k věci vyjadřuje odbor všeobecné správy? Není to v jeho kompetenci, ve věcech správních žalob vždycky jedná odbor právní, ne (tedy, alespoň mě vždycky jednal)?

  OdpovědětVymazat
 2. JUDr. Henych, ze ten zase neco pocital?

  OdpovědětVymazat
 3. Mě uráží název ksčm!

  OdpovědětVymazat
 4. Když soud rozhodnutí zruší, že název nestačí, může pak ministerstvo přijít s novým důvodem odmítnutí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Theoreticky může registraci odmítnout s odůvodněním, že je pátek. Dokud jediné, co soud může udělat je, že takové rozhodnutí pro vady řízení rozsudkem zruší, a zároveň žalovanému uloží, aby ve věci znovu jednal, tak může správní orgán vydat jakékoli rozhodnutí.

   Jediné co by mělo držet správní orgány na uzdě je, že budou muset platit náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Dokud soud nebude moci sám ve věci rozhodnout (sdružení zaregistrovat), nebo přikázat správnímu orgánu, jak má ve věci rozhodnout, nic se nezmění.

   V tom vidím největší konstituční deficit našeho správního soudnictví jako celku.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Pánové snad prominou, když už jsem ale tak blízko:

   "Co, popřípadě kdo, brání soudu "býti sám moci ve věci rozhodnout"?"

   mv

   Vymazat
  4. Ne, vážený pane Šudáku, soud nemá co vracet MV ČR věc k novému rozhodnutí, když jeho rozhodnutí zruší, protože rozhodnutím soudu nastup je pak spolek automaticky zaregistrován.

   Vymazat
  5. No, to by již byl, ne? Po dvou kassačních rozsudcích?

   Vymazat
 5. Já bych jako důvod bral třeba absenci reprezentativnosti. Sudecké němectví není abstraktní (x Unie sportu). Lze mít různé pohledy, jak určit reprezentativnost, nicméně 2/3 spolku jsou Češi (pec, c, Š).

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý nápad. Pak ale musím trvat na tom, že Bidelníci pana Wericha prokáží vlastnictví/užívací právo k bidlům, Svratečtí bukanýři přiloží k návrhu smlouvu o pirátských službách s nejméně třemi obcemi v povodí a Český klub přátel franckého piva doloží zálibu přípravného výboru místopřísežném prohlášením nejméně dvou provozovatelů hostinské živnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Uznávám, že § 6 odst. 4 zákona je založen na konceptu zaměnitelnosti a taxativního výčtu: "Název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů." Konkrétně, zaměnitelný SL by musel vyvíjet činnost na území republiky. V tomto ohledu bych nepokládal za nepřípustně extenzivní výklad, že činnost nemusí být nutně stálá, dlouhodobá, s vlastní poštovní schránkou. Vykládal bych daný pojem v souladu s obecným respektem k názvu právnické osoby usazené v Evropské unii. Nedivil bych se, kdyby ČR takovou povinnost kdesi v evropském právu i měla.

   Vymazat
  2. Pod "vyvíjení činnosti" nelze subsumovat nic z toho, co SdL činí. Kdyby tomu bylo opačně, nikdy bych spolek s tímto názvem nezakládal.

   Nezapomeňte, jak to celé vzniklo: cca 30. 7. 2009 jsem se rozhodl vstoupit do SdL, ale na jejich webu jsem se dočetl, že to nejde, že se mám obrátit na SdL ve své zemi. Poté, co jsem zjistil, že žádný takový neexistuje, založil jsem si ho.

   Vymazat
  3. I kdyby IKEA neměla na území ČR jediný obchod a teprve do ČR přicházela, domnívám se, že min. eurokonformní výklad MV zakazuje zaregistrovat občanské sdružení IKEA Česká republika. vyvíjení činnosti bych vykládal autonomně i jako existenci zájmů na území republiky. Výklad bych nevedl literalistickým směrem, ani textualistickým (nábytek IKEA přivezený z Německa), ale teleologickým a eurokonformním.

   Vymazat
  4. Právnická osoba, která nevyvíjí na území státu činnost, nemůže být podobností názvu jinak dotčena. V programování se používá termín jmenný prostor (namespace), a vy zde děláte jeden jmenný prostor z celé EU. To není eurokonformní výklad, jen eurotoužebné přání.

   Tvrdíte-li že na věc dopadá některá norma evropského práva, sem s ní: ministerstvo ji vyváží zlatem.

   Vymazat
  5. Samozřejmě, že může být v rámci Evropské unie dotčen SL, pokud někdo začne vystupovat způsobem, že budí zdání jedné organizace, navíc na území samotné ČR.

   Konkrétní normu EU nyní hledat nebudu, byl by z toho ale ideálně zajímavý právní případ.

   Vymazat
  6. Přístup SdL je xenofobní, vážený pane Pecino. Politické strany ve SRN přijímají do svých řad i cizince a dokonce i bez bydliště v Německu, pokud souhlasí se stanovami a programem partaje. Vyplatí se srovnat s cz-předpisy o tomtéž.

   Vymazat
 7. Na tom ministerstvu sedí samý idiot. Proč se MV ČR stará o to, že nějaký název je "urážlivý a provokativní"?
  Daleko lepší důvod je, že organizace stejného jména z Rakouska a z Německa protestuje proti tomu, aby tento název někdo v Česku zneužíval. Ale to by nejdřív z MV ČR museli vyházet všechny blbce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. SdL jsem doporučil podat žalobu na ochranu špatného jména právnické osoby.

   Vymazat
  2. A co

   SL New York / SL USA
   http://sudetengermans.freeyellow.com/
   http://web.archive.org/web/20010401194843/http://sudetengermans.freeyellow.com/

   Sudetendeutsche Landsmannschaft in Argentina
   http://sudeten.com.ar

   Vymazat
 8. Henych cítí, že jeho vlezprdelovské jednání nezůstane bez královské odměny. Jako vždycky.

  OdpovědětVymazat
 9. K nazvu. Z jedné polistopadové vyrocni zpravy o extremismu (takze to uz byli vsichni polepseni a vsichni nevinni a vsichni demokrati) se pise o prekladu nazvu "Sudetendeutsche Landsmannschaft" do cestiny:

  "...Organizace Sudetendeutsche Landsmannschaft, jejíž název bývá do češtiny nepřesně překládán jako Sudetoněmecké krajanské sdružení, zatímco přesný překlad názvu této organizace zní Sudetoněmecká zemská družina, což přesněji vyjadřuje její tradiční ideovou kolonizační bojechtivost."

  OdpovědětVymazat
 10. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010
  http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Vzdělávání ve školách a školských zařízeních

  strana 85:
  Ve výuce je potřebné také akcentovat téma česko-německých vztahů, včetně objektivních informací o odsunu sudetských Němců, poznávat kulturu, jazyk a každodenní život dalších národností a etnik žijících v ČR.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>