Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Městský soud v Praze zamítl návrh na registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tentokrát v rejstříkovém řízení.

Usnesení vydala vyšší soudní úřednice Hana Tesková a jeho úroveň tomu odpovídá: argumenty byly převzaty z rozhodnutí ministerstva vnitra, které kdosi snaživý (BIS?) rejstříkovému soudu podstrčil, zkomprimovány na délku úředničiných běžných písařských výkonů a bez jakékoli korektury vydány formou soudního rozhodnutí.

Samozřejmě jsme se odvolali.

Komentáře   

0 # krystlik 2014-01-24 17:52
Skvělý důkaz odborné úrovně českých soudů.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-25 02:15
Přesně tak. Polemisovat s podobným výtvorem mi přijde až nedůstojné.
0 # David Schmidt 2014-01-24 22:48
A přitom by stačil jen § 134 odst. 2 OZ, Facebooku v Čechách, na Moravě a ve Slezku :)
0 # Anonymní 2014-01-25 09:09
Provokativní!????

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha

Takto vypadá správně provokativní název! :-)

Jan Angelovič
0 # Anonymní 2014-01-25 14:04
Opravdu si myslíte, že do takové pitomosti bude aktivně zasahovat BIS? Já bych to spíš viděl na ty pohraničníky (či jim podobné). :)
0 # Anonymní 2014-01-25 15:39
Mira vaseho stihomamu dosahla vrcholu. Uplne vidim cely odbor BIS, jak cte nahlas te urednici rozhodnuti, ktere ma ve vedlejdim spisu u tehoz soudu.
0 # Anonymní 2014-01-25 16:35
Nebuď drzý, bisáčku.
0 # bauer 2014-01-25 19:28
Domáháte se historicky prvního judikátu o rejstříkovém řízení ve věci spolků?
0 # Tomáš Pecina 2014-01-25 21:34
Rozdíly jsou jen procesní, hmotná úprava zůstala i v novém ObčZ prakticky nezměněna. Větším problémem je, že bolševici u vrchního soudu si teď mohou spis nechat ležet i dva roky, jak je jejich dobrým zvykem.
0 # David Schmidt 2014-01-25 22:18
To je nejzajímavější z Vašeho případu. Hmotněprávně je nyní třeba souhlasu
Sudetoněmeckého krajanského sdružení (viz výše), dříve to třeba nebylo.
Takže řízení podle s.ř.s. není bezpředmětné, ovšem MV už to nedělá. Jak
to vyřešit?
0 # Tomáš Pecina 2014-01-25 23:07
Ustanovení § 134 ObčZ vykládáte příliš extensivně. Je třeba ho vztahovat pouze na právnické osoby podle tohoto zákona. Jinak by měla problém, jak jsem vysvětlil, např. i Českomoravská fotbalová asociace.
0 # David Schmidt 2014-01-25 23:37
"Příznačný prvek názvu jiné právnické osoby" se týká všech PO, které uznávají
orgány veřejné moci včetně § 9 odst. 2 ZMPS. Nepochybně si nikdo nemůže
založit Facebook ČR bez souhlasu Facebooku, stejně tak Sudetoněmecké
krajanské sdružení má obdobné právo, neboť je též takový název příznačný
pro již existující PO.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-26 00:09
§ 9 ZMPS? Ale to je procesní ustanovení, s hmotou nemá nic společného!

Jestliže se zákonodárce rozhodl neupravit otázku cizozemských PO ohledně zaměnitelnosti názvu, věděl, co dělá, a je nutno to respektovat. Nepřistoupím na absurdní výklad, podle kterého se budou zakazovat PO proto, že se podobně jmenuje cosi v Bolivii. Zůstává známkoprávní ochrana, a tak to má v soukromém právu být; vigilantibus iura. Zaregistroval sis Facebook, holoubku? Když ne, máš smůlu.
0 # David Schmidt 2014-01-26 00:44
Sudetoněmecké krajanské sdružení je pro české soudy právnickou osobou. Může
intervenovat do řízení, ale ani nemusí, jeho název je notorietou. V OZ
není "PO podle tohoto zákona" a bylo by to absurdní v globalizovaném
světě (chtít po F, aby si zakládal nepotřebnou lokální PO jen kvůli
ochraně názvu proti nechtěným "příbuzným", "filiálkám").
0 # Tomáš Pecina 2014-01-26 02:05
Nic takového nenaznačuji, jen, že ochrana názvů cizozemských právnických osob je odkázána do oblasti známkového práva, a tak to má být. Opakuji, jaký rozdíl je právnická osoba působící v Německu a v Bolivii, a jak chcete, aby český rejstříkový soud zkoumal všechny PO na celém světě? Ve ShromZ se předpokládalo, že český správní úřad zná všechny PO působící v České republice, a (N)ObčZ správně usoudil, že to vyžadovat nelze.

A povšimněte si, že VSÚ takto neargumentuje (ano víceméně vůbec neargumentuje, abychom byli přesní).
0 # David Schmidt 2014-01-26 03:49
(N)OZ
dostatečně srozumitelně nežádá oproti minulosti, aby PO na území ČR
působila. Tečka. Stačí že navrhovatel chce do názvu použít příznačný
(=individualizující, blízkost implikující) prvek názvu jiné PO a toto je
soudu známo.
0 # David Schmidt 2014-01-26 11:50
V každém případě každá PO se může i následně domáhat upuštění od zásahu
do svých práv k názvu podle § 135 OZ. Zde již musí prokázat příznačnost
(= individuální znak nezaměnitelnosti nebo spojitelnosti více PO) názvu
sama.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-26 15:26
"…je soudu známo…"!? Vy jistě jen žertujete, nechtěje vážně a střízliv tvrdit, že právo PO na ochranu se odvíjí od toho, co je soudu "známo"!

Zahraniční PO bez české organisační složky (pobočky) ostrouhá, ledaže by se mohla opřít o normu mezinárodního (např. evropského) práva, podle níž by jí tato ochrana příslušela. Je opravdu absurdní, aby byla naše činnost znemožněna tím, že (fiktivně) existuje SdL v Bolivii, Chile a v Peru!

Předchozí – defektní – úprava byla ostatně vyložitelná tak, že MV zkoumalo, zda zahraniční PO nemá v České republice organisační složku, žádný rejstřík na českém území působících právnických osob neexistoval.
0 # David Schmidt 2014-01-26 16:06
Takový je zákon. Případ s Bolivií je absurdní, naopak zaměnitelnost Vás se
Sudetoněmeckým krajanským sdružením reálná, resp. záleží na výkladu
"příznačnosti". Podle SdL je zavedený název konkrétní PO, ne druhu PO.
0 # Tomáš Pecina 2014-01-26 18:47
Sám tedy připouštíte, že pravidlo ObčZ by se nemělo uplatňovat pro generické názvy právnických osob. Jak ale odlišíte, co už je generikum? Máme Wikipedii Česká republika, je k tomu podle vás potřeba souhlas floridské Wikimedia Foundation?

S vaším názorem nicméně nesouhlasím, když zde bude Microsoft podnikat, má právo na ochranu (má Microsoft ČR), když ne, žádná práva mu v České republice nesvědčí, vyjma známkoprávních. Myslíte, že v U.S. se nesmí inkorporovat společnost jen proto, že se stejně jmenuje jiná v České republice nebo v Burkina Fasso!?
0 # David Schmidt 2014-01-26 19:22
Všude tam, kde hrozí zaměnitelnost,
byť i vzájemného vztahu, vč. uplatnění § 135 OZ (účel zákona), je třeba
k použití příznačného prvku souhlas PO
(text zákona). Spíše je divné, že OZ nepočítá i s ochr. zn. (Fanta
ČR)...
0 # Tomáš Pecina 2014-01-26 20:37
Váš výklad je absurdní, a naráží zejména na to, že zakládáte nerovnost mezi PO působící v Německu (ale ne v ČR) a na Nové Guineji (ale ne v ČR).
0 # David Schmidt 2014-01-26 20:50
"Nerovnost" je dána zaměnitelností, ta u Vašich příkladů není (zatočíte si vždy globusem?).
0 # Tomáš Pecina 2014-01-26 22:51
S australskou společností si mohu rovnocenně konkurovat např. na indickém trhu.

Váš názor je neudržitelný, jak se snažím vysvětlit, už z procesního aspektu: když VSÚ bude žena, spíš povolí Kaspersky Antivirus, když muž, nebude mu vadit Swarowski Jewelry. To jsou otevřená stavidla pro naprosto arbitrární rozhodování soudů, který nemá, jak by provedl vámi (nikoli arci zákonem) předvídané šetření.
0 # David Schmidt 2014-01-26 23:23
Ano, procesně to je defektní, ale zákon podmínku lokální PO prostě neobsahuje.
0 # Anonymní 2014-01-27 17:26
Pozor bude hůře, nebo nebude lépe - včera na TV NOVA - ve večerních zprávách od 19.30 byla reportáž kde odhodlaně chtějí hon na čarodějnice ( na tzv. nácky) noví budoucí ministři vnitra a spravedlnosti (Chovanec a Válková). Válková dokonce řekla, že chce na ministerstvo přizvat obč. sdružení, která jsou prý tvrdě kritická k tzv. extremismu (samozřejmě jen pravicovému). V reportáži taky vystupovala levicově extremistická, šovinistická a prokomunistická zástupkyně Českého svazu boj. za svobodu. Reportáž se jmenovala "Hákové kříže konečně začaly úřadům vadit?".
0 # Anonymní 2014-01-27 17:28
K příspěvku 27. ledna 2014 17:26:

tn.cz / Zprávy / Domácí 22:27 26.1.2014
VZNIKÁ SEZNAM
Hákové kříže už začaly úřadům vadit. Zmizí konečně z prodejních pultů?

tn.nova.cz/.../...

Tweet SdíletPřidat názor
Kandidát na ministra vnitra Milan Chovanec hodlá podpořit návrh Svazu bojovníků za svobodu, kteří usilují o vytvoření seznamu zakázaných nacistických symbolů. Zboží s těmito znaky můžete v České republice volně a bez trestu prodávat. A trestné není ani jejich nošení. Můžou tak bez problémů pomáhat nacistickým skupinám v jejich propagaci.
Je až zarážející, jak velmi snadno jde v Česku nakoupit předměty s nacistickou tematikou. I když to nejsou žádné historické sběratelské kousky, ale pouze levné cetky propagující nacistické symboly, je podle odcházejícího ministra vnitra Martina Peciny vše v pořádku. "Trestný není symbol sám o sobě. Nutné je vždy zkoumat celkový kontext toho, jak je symbol používán a co jím je propagováno," uvedl.

Svaz bojovníků za svobodu proto chce předložit návrh, který by zakazoval používání a propagování těchto symbolů. Kromě toho, že by měl být vypracován seznam symbolů, jejichž používání by bylo trestné, tak samozřejmě by měl být zakázán prodej těchto výrobků.

Kandidát na ministra vnitra Chovanec je k vyřešení problematiky s nacistickou tematikou nakloněn a seznam zakázaných nacistických znaků by podpořil.

"Tu informaci mám, s tím návrhem se seznámím. Je potřeba, aby prošla legislativním, právním posouzením. Já se tomu vůbec nebráním, pokud to něčemu pomůže. Pomůže to boji proti extremismu, takže proč ne," uvedl Chovanec. S vytvořením takového seznamu souhlasí i budoucí ministryně spravedlnosti.

Jak to vypadá, tak vše závisí na jmenování nových ministrů, které proběhne 29.ledna.Pak je více než pravděpodobné, že jednou z prvních projednávaných věcí bude právě zákaz prodeje věcí s nacistickou tématikou.
tn.cz
0 # David Schmidt 2014-01-27 18:57
Vzorovník zakázaných
symbolů funguje v Německu. Určitě by to odstranilo dnešní znalecká
soudní varieté. Jen bych do zákona výslovně, že zakázané je
veřejné užití (nikoli: "má doma polštář se zakázaným symbolem + byl na
demonstraci").
0 # Anonymní 2014-01-28 10:43
Nepochybně by ale zákon měl obsahovat také vybrané symboly v souladu s zák. č. 198/1993 Sb.
0 # Anonymní 2014-01-27 17:30
K příspěvku 27. ledna 2014 17:28:

Že by byl M. Pecina už rozumný a nehysterický?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)