Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Výjimečně dnes budeme chválit, a to senát Nejvyššího soudu 28 Cdo ve složení Iva Brožová, Josef Rakovský a Jan Eliáš, který vyhověl dovolání pana K. z Pardubic (o něm blíže zde) a nejenže na rozdíl od nižších soudů správně posoudil délku a způsob stanovení promlčecí doby, ale obiter dictum se vyslovil k možnosti požadovat náhradu za podnik, zničený v důsledku nedůvodného trestního stíhání podnikatele.

S potěšením citujeme:

Již samotné trestní stíhání se totiž (mimo dalšího) může negativně projevit (a zpravidla i projeví) v pověsti stíhané osoby (bez ohledu na to, že je na ni třeba až do právní moci meritorního rozhodnutí pohlížet jako na nevinnou), což může v konkrétním případě vést k odlivu klientů nebo neochotě obchodních partnerů s trestně stíhanou osobou dále spolupracovat (což jistě platí zvláště pro osobu stíhanou pro trestný čin podvodu spáchaný v souvislosti s podnikatelskou činnosti, jak tomu bylo v posuzované věci). Nelze přitom a priori vyloučit ani to, že tyto a další faktory (např. zvýšené psychické vypětí spojené s trestným stíháním) mohou mít v krajním případě za následek i zánik podniku trestně stíhaného.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-09-21 22:18
Pardon, nečetl jsem celý rozsudek, pouze citaci a zdá se mi že na tom není nic chvályhodného.
Za takový závěr bych mohl pochválit prvňáčka, ale ne soudce.
Chybí mi tam happyend na př: kolik dostane poškozený jako náhradu a kolik který soudce jako trest.

Adam
0 # Tomáš Pecina 2012-09-21 23:17
O tom se nyní bude jednat; další jednání nařídil soud I. stupně s nechvályhodnou rychlostí na polovinu prosince.
0 # Anonymní 2012-09-22 08:44
Nicméně předpokládám že soudci jsou za pochybení nechvályhodně nepostižitelní přestože někomu podělají život.

Adam

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)