Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ti nám to pěkně v tom Sarajevu vyvedli, viďte? vyťukal na klávesnici operátor falešného policejního profilu Brettschneider, odklepl myší status a silný ukazovák jeho pravé ruky počal mlsně kroužit, zprvu ve směru hodinových ručiček, poté v opačném, nad klávesou PrintScreen. Jako první se objevil komentář z uživatelského účtu Palivec. A mám ho!, zajásal policista a rychle vytvořil kopii obrazovky, jež se tak stala nevyvratitelným důkazem internetového trestného činu, k němuž musí každý soud přihlížet.

Interpretace nálezu ve věci protestu proti Prague Pride je, žel, zřejmě jediná možná. Připomeňme, že v nálezu sp. zn. III. ÚS 3844/13 senát soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka poskytl soukromým statusům a komentářům na Facebooku ochranu obdobnou ochraně telekomunikačního tajemství a judikoval (§ 51):

Pokud orgány činné v trestním řízení v rámci postupu před zahájením trestního stíhání za účelem odhalení trestné činnosti a spravedlivého potrestání pachatelů musí v nezbytně nutné míře přistoupit k určitému omezení základních lidských práv a svobod účastníků řízení (např. vazba, domovní prohlídka, odposlech a záznam telekomunikačního provozu), je jejich povinností postupovat striktně v souladu s trestním řádem a v jeho mantinelech, za maximálního šetření těchto práv. Za situace, kdy tomu tak není, nelze takto získané informace přičítat k tíži stěžovatele, jako tomu bylo v projednávaném případě.

V onom případě získala policie přístup k informacím tak, že jí je poskytl svědek, který se do svého profilu na pokyn policisty přihlásil. Nyní byla situace odlišná v tom, že printscreeny dodal policejní informátor, jehož má Pavel Matějný, nevěda, mezi svými přáteli, ale to byla jediná odlišnost; tedy vyjma faktu, že soudcem zpravodajem byl Josef Fiala, civilista, který nemá na rozdíl od zkušeného prokurátora a advokáta Fenyka s trestním právem prakticky žádnou zkušenost a věří, že co policie činí, činí vždy správně, čestně a podle práva.

V nově judikovaném případě Jany Pokorné nemá použití denunciantem pořízených printscreenů prakticky žádný nepříznivý dopad, protože se jimi prokázalo toliko to, že P. Matějný organisoval protest, nikoli, že mělo jít o protest násilný. Přesto nemůžeme souhlasit, že by situace byla co do ústavněprávních konotací odlišná a závěry třetího senátu neměly být zohledněny.

Jde zde totiž o povahu soukromého prostoru, který každý na sociální síti vytváří tím, že určitý post nebo komentář zpřístupní toliko vymezenému okruhu osob, přátelům anebo přátelům přátel. Fenykův senát správně dovodil, že narušit toto soukromí nelze bez povolení soudu, Fialův do něj naopak pustil policejní informátory a (sic!) falešné policejní profily a učinil z otisku obrazovky obsahující politicky závadný projev soudně použitelný důkaz.

Máme za to, že na místě bylo předložit věc v souladu s § 23 zákona o Ústavním soudu plenu, nikoli hledat odlišnosti tam, kde jich není.

Josef Fiala arci mínil jinak a nám, sprostým občanům, tak nezbývá než své účty na sociálních sítích důkladně deratisovat a bez milosti z nich odstranit každého, jehož identitou nebo spolehlivostí si nejsme jisti.

Jdu na to.

Komentáře   

+1 # Dr.Proton 2019-06-05 11:33
Tak třeba se zase bude soudruh Rychetský stydět...
novinky.cz/.../...
+2 # Dobroděj 2019-06-05 11:54
Chtěl bych se zeptat, jak bude po právní stránce vypadat "předsudečná nenávist" , o které se hovoří , že bude zavedena. Trochu mám právní povědomost, ale tady nevím , jak se k této informaci postavit a co bude a nebude " v právu" a co bude již za hranou!! A jak se takový přístup "snoubí" s ústavní svobodou projevu a zda by se tedy podobné omezení nemělo objevit v příslušných právních předpisech a "výklad" nebyl pouze svévolný "úřednický"!!!
+8 # K. 2019-06-06 12:32
Dobroděj: Těžko říct, jak bude předsudečná nenávist vypadat po právní stránce. Obávám se, že po stránce faktické to bude další nástroj jak delegitimizovat nevhodné názory. Ústavní svoboda projevu bude vyhrazena jen pro ty správné názory. Pro ty nevhodné bude stíhání pro předsudečnou nenávist. Nic nového. Konec konců, mezi svobodou projevu v USA a SSSR nebylo podstatnějších rozdílů, v obou zemích mohl každý svobodně protestovat proti americkému imperialismu.
0 # Behemot 2019-06-08 00:08
No, a v USA byla dokonce zaručená i svoboda PO projevu :D

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)