Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Power

Obvodní soud pro Prahu 8 dnes soudcem Pavlem Novákem zprostil obžaloby extremistu, jemuž při absenci jakýchkoli důkazů o vině vložili policisté mezi věci zajištěné při domovní prohlídce CD s dětskou pornografií.

Odůvodnění se opíralo o nenaplnění materiální stránky trestného činu: jeden nosič nestačí, příště budou muset policisté dodat celou sbírku pornografických nahrávek.

Státní zástupkyně se na místě odvolala (téměř jsem chtěl napsat propadla hanbou, avšak to by, bohužel, nebyla pravda).

Dne 7. prosince 2011 vyhlásí IV. senát Ústavního soudu nález ve věci transparentu Národní odpor, svobodný-sociální-národní. Za jeho nešení v prvomájovém průvodu v r. 2007 dostalo sedm obviněných přísné tresty, včetně nepodmíněných. Pokud Ústavní soud vyhoví, bude to znamenat zásadní obrat v judikatuře a těžkou ránu současné protiextremistické kampani.

Proti napadenému usnesení Nejvyššího soudu jsem vloni v létě sepsal pro obviněného M. F. ústavní stížnost, v níž jsem se snažil akcentovat porušení principu předvídatelnosti práva, avšak kombinace ústavních soudců Mucha-Musil-Holländer (soudce zpravodaj) se ukázala být vražednou.

Dnes uděláme velkou radost nepřátelům svobody. Zveřejňujeme totiž rozsudek nad zpěvákem kapely Impérium Michalem Moravcem, jímž mu byl uložen za provozování závadového diskursu v podobě písňových textů tříletý nepodmíněný trest (souběh s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky – tedy alkohol za volantem – je vzhledem k závažnosti základního ideozločinu téměř bez významu).

rozsudek Okresního soud v Českých Budějovicích
rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích
usnesení Nejvyššího soudu

Co mne trochu zaskočilo, je pasáž Svědkyně uvedla, že od společnosti OSA jsou pravidelně informováni o zákazech lisování pro firmy či fyzické osoby a jméno Michala Moravce v zákazech nikdy nefigurovalo. Naivně jsem si myslel, že OSA je jen přes peníze (výpalné), a ona už posuzuje i ideovou nezávadnost hudby! Inu, výhody synergie…

Aktualisováno.

Pozornosti ctěného publika předkládám tuto perlu z odborných úst znalcových:

K dotazům obhajoby zpracovatel znaleckého posudku vypověděl, že pakliže bude tázán na jednotlivosti, které výslovně odcitoval v nálezové části znaleckého posudku, musí prohlásit, že tyto samy o sobě společensky závadové nejsou. Nicméně se snažil ve znaleckém posudku dílo uchopit jako celek, tzn. komplexně, což zpracovatel prezentoval na následujícím příkladu. V písních Vytrvej se mimo jiné hovoří o slovním spojení …bez slitování. Uvedené slovní spojení samozřejmě samo o sobě není žádným způsobem závadové. Pokud je píseň součástí CD Triumph of the Will, které nadto obsahuje grafickou úpravu vlajek používaných tzv. Třetí říší, na vnitřní straně obalu je proslov, který oslavuje nejmenovaného Vůdce, pak z tohoto komplexu dle znalce je jednoznačné, že se musí vyvodit propagace Třetí říše, osoby Adolfa Hitlera a v kontextu s dalšími symboly, které jsou užívány soudobou neonacionalistickou sférou, pak i nesnášenlivost vůči výlučným skupinám osob. Použitý metodologický postup dále zpracovatel definoval na červené svislé vlajce s bílím kruhem s názvem Budweiser, která je vyobrazena na vnitřní straně předního obalu CD. Zpracovatel uvedl, že v bílém kruhu z historického pohledu a zkušenosti jaksi něco chybí a tím něčím je logicky a jenom svastika v podobě hákového kříže. Stejně tak znalec uvažoval i v případě vyobrazení orlice bez hákového kříže. V neposlední řadě znalec poukázal na typ písma, kterým je vyhotoven přehled písní na zadní straně obalu CD. Takto podrobně znalec definoval a vymezil veškeré symboly či grafická uspořádání, které jsou zachyceny na obalu CD či případně přímo jako potisk disku.

Říkám si, myslí to vážně, nemyslí to vážně…?

V článku Pach účelovosti a arogance se k podivuhodné rekvalifikaci neonacistů na pedofily vyjádřil v Lidových novinách ředitel ÚOOZ Robert Šlachta.

Nechme stranou tklivé pojednání, jak málo nebezpečné jsou zbraně v rukou profesionálů (zvláště na tehdy dvouletou dceru mého klienta udělal takový profesionální zásah určitě dojem, který si bude pamatovat celý život). Jedno ovšem bez komentáře ponechat nemohu, a to tvrzení, že zmíněný CD disk, jehož obsahem jsou dva videozáznamy s homosexuálně pedofilní tematikou, patří mezi věci zajištěné a řádně zadokumentované při domovní prohlídce. Je zapsán v protokolu o této prohlídce, který byl podepsán obviněným i další nezúčastněnou osobou..

Způsob zadokumentování disku s označením 11/8 je totiž evidentní přímo z protokolu o domovní prohlídce:

Je jasné, že z tak pečlivě provedeného záznamu o úkonu trestního řízení se pedofil jen tak nevykroutí, zvlášť uvážíme-li, že CD-R firmy Verbatim jsou označena individuálními výrobními čísly, která v protokolu chybějí jistě jen vinou nedopatření, ke kterému dochází nejvýš jednou za deset let!

Aktualisováno.
Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 8 zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu šetření policii. Uvidíme, zda ta bude svou theorii o neposkvrněném procesním původu inkriminovaného CD-R dál držet.

Stalo se to bez velkého humbuku, ale že k tomu došlo, nelze popřít: to, co provedl Útvar pro odhalování organisovaného zločinu v případě organisátorů tzv. neonacistických koncertů, nepatří do demokracie, ale do béčkového filmu z Divokého východu, jakým byl třeba Kajínek. Co Šlachtovi lidé udělali, je čirý gangsterismus, který nemá s výkonem policejní pravomoci nic společného a který musí každý slušný člověk odsoudit – ne z idealismu nebo aktivismu, nýbrž ve svém vlastním zájmu, protože i jemu může být, jakmile se stane nepohodlným, právě tak jako obviněnému organisátoru koncertů podstrčeno CDčko s dětským pornem nebo sáček s drogou.

Dosud jsem se domníval, že ÚOOZ plní politické zadání s poněkud větším enthusiasmem, než by musel, ale že by se odhodlal k falšování důkazů jen proto, aby zatušoval, že vyšetřování selhalo a ani po půldruhém roce nemá policie v rukou důkazy, které by mohla předložit státnímu zástupci ve formě fundovaného návrhu na podání obžaloby, to mne ani ve snu nenapadlo; tím víc jsem tímto faktem nyní ohromen.

Vážení, tady už nejde o osud pár extremistů, které dostat do tepláků je v očích většiny záslužným činem a každý prostředek k tomu směřující je tímto vyšším zájmem ospravedlňován, ale o to, co si policie bude moci napříště beztrestně dovolit ke každému z nás. Neboli, řečeno natvrdo, přestalo jít o ně a začalo jít o nás: o to, jestli budeme ochotni nasadit si znovu, a tentokrát dobrovolně, chomouty státních otroků, bezprávných jedinců v soustrojí orwellovského státu, jehož policie bude smět vše a občané nebudou smět nic, tak jako tomu bylo za minulého režimu.

Nechci být zbytečně pathetický, ale řekl bych, že vše je nyní v našich rukou: jakou policii – a obecně, jaký stát – budeme ochotni tolerovat, takovou policii a takový stát dostaneme.