Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O případu CD s dětskou pornografií, které se po 20 měsících našlo mezi věcmi z domovní prohlídky u jednoho ze zadržených v akci Power I, jsme na tomto blogu referovali zde a zde. Obvinění tehdy využila Věra Tydlitátová a napadla v souvislosti s ním nálepkové zločince, pročež však byla obhájcem obviněných v obou kausách Robertem Cholenským – nepopírám, že s mým podstatným přičiněním – odkázána do příslušných mezí a musela se veřejně omluvit.

Poté jsem o případu přestal psát, neboť mým zvykem je zveřejňovat ke všem kausám anonymisovaná rozhodnutí, což jsem nemohl, aniž bych tím obviněného pedofila přiváděl do trapné situace: je pochopitelné, že i když CD mu podstrčila policie, projednávání tohoto druhu trestné činnosti není nikomu příjemné, a cílem mé publicistiky není uvádět obviněné do rozpaků třeba tím, že bych v takto citlivé záležitosti nechtěně prozradil jejich identitu.

Nyní řízení zřejmě již definitivně skončilo, a tak mohu svým čtenářům přinést ve stručné retrospektivě aspoň přehled toho nejdůležitějšího, co se v něm odehrálo.

V září 2011 byla u Obvodního soudu pro Prahu 8 podána obžaloba, pod níž je podepsána Gisela Vojtěchovská. Samosoudce Petr Novák však obžalovaného velmi rychle zprostil obžaloby, praviv, že držením jediného CD nemohl být trestný čin přechovávání dětské pornografie spáchán. OSZ se odvolalo a Městský soud v Praze rozsudek v únoru 2012 zrušil, leč nařídil soudu I. stupně zabývat se i otázkou, zda předmětné CD bylo vůbec mezi věcmi obviněného nalezeno, což předtím přirozeně nebylo významné.

Poté se soudce Novák pokusil případ zamést pod koberec: trestní stíhání zastavil s odkazem na běžící proces Power I/II. To obžalovaný odmítl, podal stížnost, a městský soud i toto rozhodnutí zrušil a uložil obvodnímu soudu provést potřebné dokazování.

To bylo velmi dlouhé a úmorné, nikoli však prosté zajímavosti. Zjistilo se při něm, že k věcem zajištěným při domovních prohlídkách měl přístup naprosto nedefinovaný okruh osob, takže s inkriminovaným CD mohl manipulovat kdokoli, kdo a kdy CD-čka očísloval, policie netuší (rozhodně to však nebylo v den prohlídky), a Kriminalistický ústav Praha (KÚP) dodal serii odborných vyjádření, která sice s odborností neměla nic společného, zato byla zjevně vedena snahou policejní versi událostí podpořit (o kvalitách této instituce jsme psali např. v souvislosti s případem tramvajového vraha McCraee). Soudce smyšlenkám expertů naštěstí neuvěřil a v dubnu 2013 vydal další zprošťující rozsudek, proti němuž se už, jak se zdá, žádná ze stran neodvolala.

Z odůvodnění stručně ocitujme:

Po vrácení věci k novému projednání a rozhodnutí soud výslechy svědků – policistů zadokumentoval pohyb věcí zajištěných při domovních prohlídkách, přičemž z výpovědí vyplývá, že se jednalo o veliké množství věcí, které se vyhodnocovaly mnoho měsíců. Z výpovědí svědků – policistů vyplývá, že výrobní čísla zajištěných CD se nezapisovala. Z usnesení Městského soudu v Praze ale jednoznačně vyplývá, že pro identifikaci předmětného CD je potřeba zjistit jeho výrobní číslo. Proto soud požádal Kriminalistický ústav Praha o odborné vyjádření, ze kterého vyplývá, že z fotografie z domovní prohlídky nelze sporné CD-R Verbatim identifikovat. Protože předmětné CD nelze podle výrobního čísla identifikovat a Městský soud v Praze, jehož právním názorem je zdejší soud vázán, uvedl, že lze přistoupit na verzi obžalovaného, že mohlo dojít k záměně, když protokol o domovní prohlídce svědčí pouze o druhotné shodnosti, avšak není nikde uvedeno výrobní číslo, které je na každém CD nosiči vyznačeno, aby nedošlo k záměně s event. jinými CD nosiči, nezbylo soudu než obžalovaného obžaloby zprostit, neboť nebylo prokázáno, že se stal skutek pro nějž je obžalovaný stíhán.

K tomu dodejme, že zhodnocení závěrů KÚP je lehce zavádějící: ve skutečnosti totiž KÚP tvrdil, že z rozmazané fotografie lze výrobní číslo vyčíst. O kvalitě znaleckého výkonu nechť si učiní představu čtenář sám, budiž zároveň varován pro případ, že by snad někdy v budoucnosti měl tendenci v nestrannost Ústavu uvěřit (hloubavějším ze čtenářů prozradím, že KÚP měl za úkol ve výrobním čísle odhalit 5005 56MC 42390, což se mu téměř podařilo – že by methoda diskursivní analysy v praxi? Inu, kde je vůle, tam je i cesta…):


Daňového poplatníka bude tato kratochvíle stát bratru 200 až 250 tisíc korun na nákladech obhajoby, které bude muset nyní Česká republika obviněnému zaplatit, o nákladech samotného trestního řízení nemluvě.

Kdo CD mezi zajištěné věci podstrčil (případně na prázdný nosič dětské porno vypálil, což je pravděpodobnější), se zřejmě už nikdy nedozvíme, a tak nezbývá než pedofilovi poblahopřát k rozsudku a sami sobě ke skvělému policejnímu sboru, jejž máme to potěšení ze svých daní financovat.

Aktualisováno.
A pro potěchu ucha i ducha krátký výsek z výslechu pplk. Miroslava Štěpána z ÚOOZ, an vysvětluje, jak se s věcmi z domovních prohlídek na policii nakládalo. Tak přesvědčivě a přehledně by to, myslím, nepodal ani Felix Holzmann!

Komentáře   

0 # Miroslav Hylš 2013-05-18 12:13
Ty zvukové záznamy jsou fakt kruté.

BTW, šťouravá otázka: není ale dokázáno, že ono CD někdo podstrčil, vypálil - ne?
0 # Tomáš Pecina 2013-05-18 12:26
Nikoli, je to toliko značně pravděpodobné, vzhledem k tomu, že se mezi desítkami CD našlo pouze jedno tohoto obsahu, až za 20 měsíců a zcela náhodou o toho obviněného, na kterého je v Power I nejméně důkazů, a CD bylo shodou okolností nepopsané, takže vypadalo jako prázdné.
0 # Miroslav Hylš 2013-05-18 12:29
OK
0 # Blackstone 2013-05-18 12:40
Ten cajt jak si lítostivě stěžuje, že musel ty trička pořádně spočitat, páč si je nemuže dotisknout!
0 # Tomáš Pecina 2013-05-18 14:40
Mě zas nejvíc pobavilo to líčení, kde je který klíč. Trochu jako u místnosti s korunovačními klenoty, ke které má klíče sedm nejvyšších státních představitelů a uklízečka :-)
0 # Blackstone 2013-05-19 01:08
Já jsem se v těch klíčích úplně ztratil. Představa, že tenhle přitom vlastně asi neni uplně to nejhorší z policie mě naplňuje hrůzou.
0 # Tomáš Pecina 2013-05-19 02:19
Hrůzou mě hlavně naplňuje představa, jak by to dopadlo, kdyby ÚOOZ s tímhle personálem začal dělat, co má v názvu. To by organisovaný zločin umřel smíchy!
0 # Tomáš Marný 2013-05-19 08:31
Zase úplně bych je nepodceňoval. Takové věci jako opatřit si práskače mezi ukrajinskými překupníky zbraní, to umějí na přiměřené úrovni.
(ne snad že by zločin zcela potlačili, ale to se nedaří v žádné zemi na světě, prostě na přiměřené úrovni, aby byly ulice rozumně bezpečné)
To, co ÚOOZ dlouhodobě neumí, je právě vyšetřování a související papírování. Jednak jsou v tomto směru poddimenzovaní, jednak nemají kvalitu; a vedení ÚOOZ dle mně dostupných informací ani neklade důraz na zlepšení na tomto poli, protože dlouhodobě (za starého i nového vedení) favorizují operativu.
Jenže bez kvalitního papírování a bez dobrého pohrání si s důkazy (v tom pozitivním smyslu) jsou vám práskači k ničemu. Když to odbydete a bude řešit případy stylem "řekl mi to nějaký Tonda v hospodě, tak to stačí", tak si amorát uříznete strašlivou ostudu. Starka a Jourová jsou nezjnámější jména, ale bordel na ÚOOZ je větší, než proniklo do novin.
0 # Tomáš Marný 2013-05-19 08:44
Zajímavý je vypuštěný pokusný balónek o možném sloučení ÚOOZ a ÚOKFK.
Na jednu stranu to trochu smysl dává; jak jsem psal shora, ÚOOZ nemá lidi na kvalitní pokrytí vyšetřování, takže by mohli využít kapacit ÚOKFK, který je v tomto směru na tom lépe.
ÚOKFK zase nemá dlouhodobě tak výkonnou operativu, jak by měl, takže by teoreticky mohl využít zkušeností ÚOOZ.
Potíž je v tom, že:
1) neumím si představit, že svalovci, jimž ÚOOZ oplývá, by mohli něco přinést pro práci ÚOKFK - řešením pro ÚOOZ je snížit podíl svalovců a najmout do útvaru kvalitní právníky a lidi, co nosí míň kožených bund a víc si umějí pohrát s papíry (řešení pro ÚOKFK neznám, ale rád si poslechnu vaše nápady)
2) ač v některých zemích mají podobné superútvary, obecně je lepší mít takové útvary dva, aby se zachovala křížová kontrola a možnost delegovat případ kvůli možnému střetu zájmu na jednom útvaru, nemluvě o odlišné odbornosti
3) znalci českých poměrů stejně dobře odhadnou, že momentálně se vede akorát bitva o to, aby jistá značně ambiciózní skupinka lidí získala pod svoji osobní kontrolu další orgán (nápověda: je jim kolem 40, jsou to právníci a vehementně prosazují zákon, který jiný orgán naprosto zcentralizuje do jejich rukou); kdo věří, že to dělají pro obecné blaho, je stejný blbec, jak ten, kdo volil Véčka a myslel si, že dělá správnou věc
0 # Anonymní 2013-05-19 11:04
Výtečné. Pokud takto zachází s důkazy "elitní" policejní útvar v závažných kauzách, raději si ani nepředstavovat, jak to vypadá u kriminálky běžně. Uffff.

JM
0 # Anonymní 2013-05-18 17:25
Nějak jsem to nesledoval, kde se Tydlitátová veřejně omlouvala?

A.
0 # Tomáš Pecina 2013-05-18 17:40
Na svém blogu, ale už to není k disposici, jinak bych dal link.
0 # Tomáš Pecina 2013-05-18 19:10
Stopy po omluvě zůstaly v Google Cachi.
0 # Anonymní 2013-05-19 18:57
Pobavilo :). Blog paní Tydli jsem sledovala a nepamatuju, že by běžně sázela čtyři články denně. Zdá se, že těsně po omluvě se nějak rozepsala ;).
VII
0 # Anonymní 2013-05-20 15:56
Být soudce, nechal bych těch 200-250 tisíc zaplatit vyšetřující policisty. Určitě by už tak kolegiální nebyli a jméno výtečníka, který CD s pornem podstrčil, by vyšlo mnohem snáze najevo. To by jim pro příště vyhnalo z hlavy nějakého "neonacistu pedofila"!!!
0 # Anonymní 2013-05-20 17:31
Ja myslim, ze cil pro policii splnen. Chteli toho "nacka" co nejvic zostudit, vycerpat, vytahat z nej prachy a jeste z neho udelat "pedofila." Jen me udivuje, ze se informace o jmene "nedostaly" z policejniho spisu.

Naklady pro postizeneho byly mnohem vic nez 200-250 tisic, protoze mu starosti nikdo nezaplati. A eraru to prece nebude vadit.
0 # Anonymní 2013-05-20 20:28
Vážený pane Pecino,
nebudu s Vámi polemizovat nad Vaším často demagogickým výkladem, nicméně neodpustím si několik otázek:
1) proč by podle Vás měl někdo záměrně podstrčit CD s dětským pornem mezi zajištěné věci? Uniká mi, co by, kromě Vámi nabízené "verse" o kompromitaci obviněného, tím ÚOOZ mělo získat. Domnívám se, že to jednak nebylo záměrem a dále ani předmětem trestního stíhání. Ostatně, proč by "neonacista" (jak jste ho sám označil) nemohl mít zálibu v dětském pornu? jeho držení se nevylučuje ani s "otcem dvou dětí". Podobných deliktů se v minulosti dopustili i manažeři, učitelé, skauti, církevní hodnostáři.

2) Mělo by ÚOOZ potřebu falsifikovat/doplňovat důkazy? V kontextu výše uvedeného bych navázal, že zřejmě nikoliv. Nejsem seznámen s předmětem stíhání (pouze z médií a Vašeho webu), nicméně obvinění z držení pornografie je trestně (pravda, nikoliv morálně) marginální oproti § 403.

3) Kdy by podle Vás došlo k manipulaci s důkazy? Domovní prohlídky (dále DP) probíhají v souladu s trestním řádem, tzn. za přítomnosti podezřelého/obviněného a nezúčastněné (=nezávislé) osoby. Svým podpisem na prokolu z DP tyto osoby stvrzují pravdivost uvedených tvrzení, tedy zejména obsah (seznam zajištěných věcí). Mimo to má podezřelý/obviněný možnost na místo zavolat i právního zástupce, který na průběh DP může (by měl) dohlédnout jak z procesního, tak obsahového hlediska. V případě, že se obviněný nezúčastní DP, ani jeho právní zástupce, zajištěné předměty jsou maximálně detailně popsány do protokolu (včetně fotodokumentace) a zapečetěny. Rozpečetěny jsou až v přítomnosti právní zástupce (ideálně) s obviněným.

4) Vážně se domníváte, že zúčastnění policisté by si dovolili ohrozit trestní řízení manipulací s důkazy? V tomto případě je možná zarážející, že sice byl učiněn pokus o přečtení čísla, ale (zřejmě) nebyla provedena rešerše digitální stopy (třeba by se přišlo na to, že to porno přechovával někdo z důstojníků, které je následně, ve snaze se jej rychle zbavit, vhodili k věcem obviněného). A možná, na základě Vámi prezentovaného obrázku, to zní divně, ale výrobní čísla CD se dají skutečně přečíst i při "zoomování" snímku - jsou totiž psána stejným písmem, které je následně transformováno. Pravděpodobnost shody výrobního čísla vyfoceného CD (zajištěného během DP) a CD "podstrčeného" je asi taková, jako byste na tomto blogu chtěl prezentovat konstruktivní kritiku, tj. naprosto minimální až velmi zanedbatelná.

I přes určitou kritiku a zejména mojí konstatní nechápavosti některých Vašich (často až absurdních) výpadů bych Vám chtěl poděkovat - Vaší činností, mj. v tomto případě zkvalitňujete práci policie - při dalších DP totiž budou jistě do protokolu zapsána i čísla zajištěných CD...jen úkon nebude trvat 20 hodin, ale třeba 2 dny.

Zřejmě jste dobře obeznámen se zmíněným trestním řízením, nezbývá než čekat na další "zaručené" informace, které se zde objeví. Z obsahu blogu mi je zřejmé pouze to, že Vás obhajoba obviněných využívá jako rádoby nezávislou hlásnou troubu pro diseminaci absurdních obvinění, demagogie a mnohdy i na hraně etiky pohybujících se smyšlenek, např. židovský původ pana Mazla.
0 # Anonymní 2013-05-20 20:50
Nazdar, Štěpáne... :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-05-20 20:52
Vážený pane,
se spisem jsem seznámen do nejmenšího detailu (resp. mám jeho kompletní digitální kopii; přirozeně bezpečně zašifrovanou, jako vše ostatní, takže na domovní prohlídku u mě ani nepomýšlejte), a můj úsudek tedy nestojí na domněnkách a dojmech.

Zda a nakolik manipuluji, nechť posoudí čtenáři z dalších případů, o kterých jsem referoval. V tomto, pravda, nemohu pracovat tak, jako obvykle, protože bych ohrozil obviněného minimálně prozrazením jeho identity, což je mrzuté, ale nebrání to zveřejnit aspoň to nejpodstatnější. Jistěže by bylo zajímavější, kdybych mohl publikovat rozsudky, záznamy z výslechů atd.

Proč policii stálo za to falšovat důkazy? To je jednoduché: při vyšetřování v akci Power se zjistilo, že to, z čeho je obviněný viněn, se nemohlo stát, resp. že tam, kde to měl dělat, vůbec nebyl, a nenajít při prohlídce nic závadného by znamenalo mj. nutnost zaplatit za ni obviněnému a jeho přítelkyni náhradu, zničenými dveřmi počínaje a psychickou újmou konče.

Moje hypothesa není, že by někdo CD mezi věci vložil, ale kloním se k domněnce, že na prázdné CD (kterých bylo mezi zajištěnými nosiči několik) byl dopálen závadný obsah. Povšimněte si, že na CD nebylo vůbec nic napsáno, takže "pedofil" si ani nepoznamenal, kde své chlapečky přechovává.

Kdybychom CD dostali zpět, mohli bychom to zjistit (mikroskopicky se dá určitě poměrně přesně stáří nahrávky, i když dnes už, pravda, by to mohl být problém, řízení se vleklo), ale to nám policie nedala ani do ruky, ani nám z něj neposkytla digitální kopii (umím leccos, co KÚP neumí. mimochodem i ověřit, zda ono nečitelné výrobní číslo se shoduje s tím na fotce): je to přece dětské porno, a jeho držení je trestné!

Skutečný pedofil by stěží měl doma mezi desítkami CD a DVD jediný neoznačený nosič s dětským pornem, zvlášť pokud se mezi věcmi nenašlo vůbec žádné další porno, jen hudba a SW.

A děkuji, představa, jak mne, ubohého, obhajoba zneužívá, mne rozesmála.

Věru, nechť sám čtenář posoudí, jak jsem byl zneužit/jak jsem je manipuloval v jiných případech, např. u samolepek, u triček s ozubeným kolem a kladivem, u transparentu "Evropo povstaň"!
0 # Anonymní 2013-05-20 22:52
Verse, či jak píšete "hypothesa" o tom, že CD s pornem bylo jediné a nepopsané mi stále přijde reálnější, než že ho tam policisté podstrčili. Podivuji se, že Vás či obviněného nenapadlo tvrdit, že bylo v paklu s nově koupenými CD.

Mimochodem, při Vašem étosu odhalování pravdy a krutých praktik OČTŘ máte unikátní příležitost si CD vyžádat k nezávislému posouzení. O Vašich kvalitách nepochybuji a proto věřím, že byste dospěl oné pravdy, která je jak známo relativní. Jak jistě víte, čas v tomto případě není rozhodující, jelikož s přibližnou určitostí by se, i při nečitelném obsahu, dala odhadnout doba pořízení záznamu stopy na CD. Jen aby pak nenastala prekérní situace pro Vašeho, pardon, onoho mandanta.

Jak je absurdní, že se stylizujete do role bojovníka za svobodu projevu, ale snažíte se hájit ty, kteří by v případě usurpace moci tyto "výdobytky" tolerovali stěží, alespoň mimo národně-socialistický rámec. Zajímavé...Tolik k tomu "zneužívání" ze strany obhajoby - anebo je to naopak a Vaše angažovanost v těchto případech slouží pouze k Vašemu uspokojení z určitého zviditelnění?


P.S. na domovní prohlídku u Vás, chraňbůh, jsem ani nepomyslel
0 # Tomáš Pecina 2013-05-20 23:11
Co by se zjistilo při expertise u výrobce CD (Verbatim), který na to má technologii, nevím a nebudu proto spekulovat. CD nicméně OČTR nikdy nevydají, už proto, že obviněný logicky tvrdí, že mu nepatří, a žádný jiný vlastník nepřihlásí, protože by se tím doznal k trestnému činu.

Když odejmeme lidská práva těm, o kterých se, třeba i důvodně, domníváme, že by je, kdyby mohli, vzali nám, budou v další kole odňata o to snáz jiným. Svoboda je nedělitelná, moje právo veřejně vyslovovat správné a prospěšné názory se opírá o právo Šlégrové veřejně projevovat ty její, nesprávné a škodlivé.
0 # Anonymní 2013-05-21 06:00
To jste úplně otočil závěr mé reakce. Nemyslím si, že by Šlégrové, Stoupovi, Vondrákovi a dalším, i v této kauze, byly omezeny jakékoliv svobody.
A bohužel, anebo spíše naštěstí, jsme ve státě, který vychází z pojetí individuální svobody takové, která končí, kde začíná svoboda někoho jiného. Asi nikdo nic nenamítá, aby si vyznávali svoje myšlenky a politická přesvědčení, ale veřejně je projevovat možné není, už kvůli různým skupinám obyvatel, které by tím mohly býti dotčeny. Opačný argument o tom, že veřejné projevy či propagace této ideologie by přilákalo nové stoupence i ze širší populace, a proto to "systém" zakazuje, je non-sense.
0 # Daniela 2013-05-21 19:14
Krasne vyjadreno, anonyme z 6:00 hodiny.
0 # Leon Kreutzfeld 2013-05-21 21:20
To asi zalezi jaky je v tomto kontextu vyznam slova "dotčeny".

Za zpivani ve sprse nemohli byt lide stihani ani za Hitlera a Stalina. Nejspis ani v KLDR. Pravda, pokud je u toho nekdo neslysel a nebyl dotčen.

Chtel bych (opet) s obdivem podekovat panu Pecinovi za tu mravenci praci. Vy si skutecne zaslouzite v Praze pomnik.
0 # Anonymní 2013-05-21 21:37
Leon: na první část nemá smysl reagovat, neshodli bychom se.
Naopak ve 2. části s Vámi souhlasím, jen nevím, byl-li by více navštěvován sympatizanty nebo odpůrci.
P.S.: až podobný záměr začnete připravovat, doporučoval bych rozhodně kačírek okolo podstavce - aby se rychleji vsákly různé tekutiny.
0 # Anonymní 2013-05-22 10:11
"Nemyslím si, že by Šlégrové, Stoupovi, Vondrákovi a dalším, i v této kauze, byly omezeny jakékoliv svobody."
Ano, pouze jsou u nich prováděny domovní razie, jsou vláčeni po soudech, Vondrák a spol. strávili přes rok na vazbě atd. O žádném omezování jakýchkoliv svobod naprosto nelze mluvit.

-es-
0 # Anonymní 2013-05-20 20:57
tak zpusob obrany svych klientu ktere p. Pecina voli je konstantni a pomerne primitivni - kalkuluje s tim, ze je velmi tezke, nekdy nemozne zachytit a prokazat prubeh reality na 100%, pote jiz nastupuje jeho sofistikovana relativizace vseho a nasledne vytvoreni vhodne legendy a motivu jednani vsech zucastnenych - na to opravdu ani pravnickou fakultu nepotrebuje a bohate si vystaci se svym exaktnim binarnim myslenim. V teto kauze si vnimavy ctenar musi polozit otazku "Proc by to nekdo delal ?" Qui bono ...
0 # Tomáš Pecina 2013-05-20 21:38
Hezky napsáno: netřeba sofistikovaného právníka, kde postačí primitivní theoretický fysik!
0 # Anonymní 2013-05-21 05:59
1) ostatne na stejnym principu je i vetsina zprostovaku .. nebylo na 100% prokazano ze se stal skutek (event. byl pachatelem XY), ackoliv vsichni vcetne rozhodujiciho soudce jsou vnitrne presvedceni ze ano ale "neustali by to pred vyssimi soudy" a nelze to "presvedcive" oduvodnit proc ma takove "vnitrni presvedceni" cili radeji 1000 x krat pustim 95% pachatele nez 1 x zavrit nevinneho .. to je slabe misto

2) urcita podobnost je i zaklinadlo pravnich pozitivistu ze "jedina pravni jistota" je psany text

3) vlastne cela ta sranda na cem se zivi pravnici je zalozena na dvou vzajemne bohuzel nikoliv totoznych mnozinach a) skutecnost (rikejte si tomu treba pravda, spravedlnost, prirozenopravni pristup, selsky rozum nebo jakkoliv jinak) b) to co vyleze po aplikaci pravniho textu prijateho nesvepravnym uplacenym zakonodarcem statem posvecenym vykladacem
ukolem advokata je presunout klienta z mnoziny a) do mnoziny b) ktera je sice nepravdiva (rikejte si tomu treba nespravna, nespravedliva, formalnepravni, v rozporu s normalnim myslenim a pravidelnym prubehem veci) ale pro klienta vyhodna
******
zakladem vseho je ovsem (paradoxne sami se zaklinaji presumpci neviny a pravem na spravedlivy proces) paranoidni presumpce viny a zlych umyslu vsech ve veci rozhodujicich organu ...
*****
jedna kategorie je "co se skutecne stalo" a druha "co se 100% prokazalo ze se stalo ve spojeni s naslednou uchylnou **ustavne konformni* aplikaci **jednoducheho** a nekdy i ustavniho prava )
***
vsichni vedi ze cim pujdete vejs, tim je to horsi .. vyjimkou jsou nektere "prirozenopravni" nalezy US ktere jsou ale spis excesem z pravidla, navic tak 10+ let opozdenych nez mely byt prijaty (pozdni = zadne), k tomu mi primo zvoni v usich jak tim byla poprena "zada pravni jistoty" - vzdy vyslovena usty jak se to komu zrovna hodi - nekdy je soudce lump jindy brilantni pravnik pri stejnem textu rozhodnuti
***
norimberske zakony a jejich aplikace na vas - ty prece byly "uplne v poradku"
0 # Anonymní 2013-05-21 07:39
apriorni neduvera v dobro cloveka a moralni integritu soudce, jeho kvality a jeho odvahu "jit proti vsem a vsemu, neohlizet se na nikoho a na nic a stat si za svym a zodpovidat se jen sam sobe a svemu vnitrnimu bozimu soudu - boha mame kazdy v sobe", pritom kazdy v morku kosti moc dobre vi co je spravne (spravedlive) a co je spatne, ale navenek "hraje pomyleneho", kdyby ho natahli na skripec tak by zpival a kapnul bozskou ... takhle nam zustane jen "bozi soud" kde se nam vystavi ucet "pane vrchni platim"
ono prvni dve moci ve state moc dobre vedi proc se tak boji moci treti, ktera dosud neni dostatecne infiltrovana a vosefovana ...
ostatne to je taky zakladni rozdil soudy x statni zastupitelstvi (to uz vosefovany je), samozrejme policie, ministerstva od vedouciho referatu ty uz jedou jak se ma podle not, ostatne soudci nemaji zadnou legitimitu nebot nevzesli z voleb (nebyli na billboardech s populistickymi lzivymi prohlasenimi a financovani a korumpovani predem sponzory pred zvolenim do uradu) tudiz at mlci (oblibene zaklinadlo vrtosiveho starika)
politicke strany a "demokraticke volby" a mechanismus s personalnim obsazovanim uradu vzesly z voleb je jen "ustavne institucionalizovany proces ustaveni mafie k rizeni statu"
0 # Dan Dvoracek 2013-05-20 23:20
Mně se hrozně líbí ty úvahy typu "proč by někdo u PČR manipuloval s důkazy". Fakt vtipný :)
Prostě hodná a spravedlivá policie to všechno pečlivě a zákonně vyšetřila a zlý Pecina zmařil uvěznění hnusáka svou relativizací všeho, pročež demokracie umře.
0 # Anonymní 2013-05-20 23:26
Bohužel, tahle domněnka správnosti policejního úsudku je zakořeněná i u soudů, státní správy a samosprávy, aneb oblíbená hláška z projednávání přestupků - "Policajt přece nic nemá z toho, že by lhal, takže určitě lže ten "pachatel"."
0 # Anonymní 2013-05-23 14:21
A my musíme studentům vykládat, že tomu se říká kontradiktorní proces :-)
0 # Dan Dvoracek 2013-05-23 20:13
Jest pravdou, že trestní řízení - a hlavní líčení zejména - nemají s kontradiktorním procesem společného zhola nic. Už jenom ten začátek... Státní zástupce přednese obžalobu (hahahahaha), tedy popíše, jak vidí skutkový stav, jaké navrhuje důkazy, jak to právně kvalifikuje a co chce.
Následuje výslech obžalovaného, tedy dokazování, namísto toho, aby se postavil obhájce, sdělil, jak to vidí skutkově on, co především činí sporným, jak a co hodlá dokazovat, na čem právně staví obranu a k jakému výsledku hodlá směřovati.

To je samozřejmě komedie a ne kontradiktorní proces.
0 # Anonymní 2013-05-21 07:26
demokracie neumre, jen pravda nevitezi nad lzi, v tom je ta tragedie dnesni doby ...
0 # Anonymní 2013-05-23 14:28
Může být, pokud jde o dnešní dobu a společnost jako celek, ale právo už ani oficiálně není o vítězení (objektivní, materiální) pravdy nad lží. Snažit se toto prosazovat byť v nejlepším úmyslu znamená nehrát podle pravidel. Není to hezké, ale odporovat tomu znamená neprovozovat právo, nýbrž filozofii, náboženství či revoluci.
0 # Anonymní 2013-05-25 05:27
je symbolicke pro upadek dnesni spolecnosti ze mne s "objektivni pravdou" odkazujete do patricnych mezi (revolucni obdobi, filozofii, nabozenstvi). Kde jinde kdyz ne v pravu by malo jit o pravdu a vase rezignace na pravdu by mela byti povazovana za posetilou ? V pravo jako normativnim systemu regulujicim chovani lidi a to dokonce i proti jejich vuli by naopak melo i pravdu v prvni rade, byt je podle vaseho nazoru pravdepodobne "objektivne neseznatelna" cili jakasi limita funkce. Strucne recno radeji prijdu o talar nez se smirit s Vasim zivotnim postojem ktery je, a to klidne uznavam, mozna vetsinovym nazorem ci dokonce vyzadovanym pro setrvani ve funkci. Ja si denne uvedomuji jak slib ktery sem slozil, tak i napis na prezidentske standarte (ten se vam asi moc nelibi), jakoz i jsem stejneho nazoru jako ustavni soud o nutnosti urciteho "prozarovani hodnotoveho systemu" skrz nalezy US do jednoducheho prava a spolecnosti jako takove .. Vas hodnotovy system je evidentne odlisny a imunni vuci takovemu prozarovani a to ze zcela pragmatickych, ekonomickych duvodu. Ja se nehodlam smirit s tim, ze budou vytrhavany ze spisu zaznamy odposlechu kvuli jejich udajne nezakonnosti a nesmi byt k jejich obsahu prihlizeno (ackoliv jsou korunnim diukazem a jedine obsahuji cistou neredenou pravdu), stejne jako opovrhuji s rozhodnutimi soudu, ktere zprostuji evidentniho hajzla jen kvuli drobnemu poruseni jeho "prava na spravedlivy proces" ci z nejakeho jineho drobneho formalniho pochybeni casto umele vykonstruovaneho. Asi nemam v justici co delat.
0 # Tomáš Pecina 2013-05-25 09:27
Jako by vašimi ústy hovořil soudce Scalia :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-05-25 09:41
Nicméně, v daném případě mám za to, že ani tento konservativní přístup není obhajitelný.

Povšimněte si, že nahrávka byla na nepopsaném CD, které bylo v obalu ("pouzdře na CDčka") s dalšími 19 nosiči, z nichž 12 bylo popsáno (10 obsahovalo hudbu, 2 SW) a 7 nikoli, a tyto nepopsané nosiče byly prázdné. Inkriminované CD, opakuji, bylo rovněž nepopsané.

I kdybychom, for the sake of argument, připustili, že obviněný má s tou pornografií něco společného (čemuž nevěřím), schází mi důkaz o tom, že ji přechovával vědomě, nebo že ji tam uložil po účinnosti novely TrZ kriminalisující držení: vždyť ani nemohl vědět, na kterém z těch prázdných nosičů to má, a nahrávky samotné byly z r. 2004.

Domnívám se proto, že první rozsudek, zproštění pro absenci materiálního znaku, lépe odpovídá situaci, a vše ostatní byly jen "opičárny" pro odvolací soud.
0 # mish 2013-05-26 11:50
Prosim,necht se dostane tento zaznam do nasi verejno pravni televize.Az se vyprazdni studnice nepreberneho mnozstvi estrad,scenek a jinych pokladu z archivu...urcite by tento zaznam pobavil i uplne nezasvecene.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)