Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Mnichovice jsou městečko východně od Prahy, právně proslavené zejména případem soudce Kamila Kydalky, jenž byl kárně stíhán (a uznán vinným) v souvislosti s aktivním zapojením do komunální politiky – do politiky, jak víme, smějí zasahovat jen nejvyšší soudní funkcionáři a výhradně v případě cizího suverénního státu, kupř. Polska.

Mají tam i kriminalisty, již slynou svou hloupostí daleko nad rozsah mnichovického intravilánu, katastrálního území a podle všeho i celého okresu. Posuďte sami:

Toto pozoruhodné usnesení vydal poručík Adam Kunc, a doporučujeme číst je velmi pomalu a pozorně, neboť tolik pitomostí na jediném listu papíru se jen tak hned nevidí. Obviněná Pavlína S. je stíhána za zanedbání povinné výživy, kteréhož přečinu se měla dopustit tím, že na své dva syny platila na výživném pouze tolik, kolik jí vyměřil soud, a nikoli víc, přestože, jak policejní orgán (a v tomto případě opravdu hodně velký orgán!) naznal, klidně tak učinit mohla.

Věříme, že tento výjimečný talent na poli policejní logiky rozvine své schopnosti např. v oblasti hospodářské trestné činnosti a zakrátko pošle do tepláků zákazníka, který zaplatil pouze fakturovanou částku, i když si mohl a měl být vědom, že dodané zboží mělo cenu vyšší, případně toho, který zaplatil daň z příjmu pouze v zákonné sazbě, i když vzhledem ke svým finančním možnostem mohl odvést víc.

Poručíku Kuncovi posíláme za tento mimořádně hodnotný výkon na poli práva cenu Osel měsíce října spojenou s právem nosit oslí uši ve tvaru paragrafů a srdečně do Mnichovic blahopřejeme a vzkazujeme jeho nadřízeným: piplejte si ho, pánové, je to rarita – takového výstavního blba v uniformě jen tak někde nemají.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-10-04 21:18
To jste si musel vymyslet. To usneseni nemuze byt opravdove. Ja myslel, ze porucici maji aspon trochu hlave.
0 # Anonymní 2017-10-04 21:52
Ja myslel, ze porucici maji aspon trochu hlave.

To bezesporu. V tomto případě to šacuju na cca 2 pytle pilin a kýbl hoven.
0 # Anonymní 2017-10-04 21:57
Není polehčující okolností, že bojuje s Yektou ?
www.rukojmi.cz/clanky/2689-utok-na-hrad
MP
0 # Anonymní 2017-10-04 22:32
Několik poznámek:
Vyživovací povinnost rodičů k dětem není založena rozhodnutím soudu, vyplývá přímo ze zákona.
Dále je třeba připomenout, že při posuzování trestní odpovědnosti pachatele za neplnění zákonné povinnosti vyživovat jiného dle tr. z. není soud vázán rozhodnutím, kterým byla v občanském soudním řízení stanovena tato povinnost, včetně rozsahu výživného.
Policajti to původně odložili, opatrovník dětí si podal stížnost a SZ zřejmě dal pokyn k zahájení.
Jestliže matka v roce 2010, když nevydělávala byla schopná platit 500/měsíc, pak sehnala dobrej džob, ale nadále platila na děti almužnu, přestože zákon říká, že má platit přiměřeně svým výdělkovým schopnostem, pak si opravdu myslíte, že policajt si tu cenu zaslouží?
0 # Tomáš Pecina 2017-10-04 22:38
Ano, protože takto bychom mohli zrušit civilní soudy a nechat vše rozhodovat Kuncovi a jemu podobným. Kdyby soud výživné zvýšil a ono to nerespektovala, pak by se teprve o trestní odpovědnosti dalo uvažovat.
0 # Anonymní 2017-10-04 23:28
Z usnesení není patrné, že by se trestního oznámení účastnil OSPOD, z usnesení ani nevyplývá, že matka nevydělávala, a to ani v nemluvě, co chudák od ozamovatelů musela podstoupit .... Kdyby to Policie Říčany nepovažovala za nesmysl i po vydání usnesení a neřekla, že žaloba u soudu neubstojí, tak by tomu asi těžko kdo věřil,

Ono to spíš vypadá, že státní zástupce s oznamovatelem mají na tom "nějaký" svůj zájem...
0 # Anonymní 2017-10-05 06:43
Její povinnost platit je daná zákonem, ne rozhodnutím soudu. Co je na tom nepochopitelné.
0 # Tomáš Pecina 2017-10-05 07:16
To chápe každý, problémy s pochopením činí spíš § 12 odst. 2 TrZ, v tomto případě ve spojení s § 919 ObčZ.
0 # Anonymní 2017-10-05 07:33
Ale vždyť je to jasné, přečtěte si pozorně to usnesení. Otec dětí, kterému matka musí platit je MUDr. - a jako takový má konexe. Lékaře potřebují policisté i výše postavení lidé, a tak rádi něco lékaři za protislužbu udělají. Navíc možná lékař rozhoduje o zdravotní způsobilosti leckoho.

Lékař jako otec si žádost o zvýšení alimentů nepodal.

Nicméně čtení je výživné. Ona si rozjela podnikání v masérských službách prvním rokem, a dá se předpokládat, že s tím bude mít velké výdaje na rozjetí podnikání. Nicméně policisté se tím nedali zmýlit, a její obrat označili víceméně rovnou prakticky za čistý příjem. A odůvodnili to tím, že uplatňuje v daňovém přiznání paušál 60 %, a z toho Kunc dovolil, že to je důkaz, že má nulové výdaje na podnikání, a celý obrat z podnikání je tedy čistým ziskem. A hned z toho agilně spočítal alimenty.

Ten její ex jí řádně jede po krku. Reálně to skončí tak, že možná neutáhne podnikání, které právě rozjela - a navíc ve slabších časech bude platit skoro 11 tisíc Kč měsíčně. Takže nakonec časem vyčerpá úspory (dané prodejem domu v Praze, kterým asi financovala rozjezd podnikání), a padne na ústa finančně. A když jí nebudou přát konstelace, tak skončí u exekutora.

Tomu se říká být v nemilosti u smetánky Mnichovic.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-10-05 18:31
§12/2 se můžeme ohánět u všech majetkových trestných činů. Přece stačí, když ten podvodník bude muset zaplatit nakonec v civilním řízení škodu i s úroky. Uznávám, že je postup PČR sporný, skutečně by měl být dán spíše prostor civilnímu soudu, ale na cenu to vážně není. Ale jsem asi jediný, který tu nezná "pozadí a souvislosti", tak to mě možná omlouvá, hypoteticky je představitelná situace, kdy rodič svůj majetek a příjem účelově zatajuje, aby nemusel platit alimenty, v podstatě podvádí děti, soud i sociálku. Pak jsem přesvědčen, že trestní postih je na místě.
0 # Tomáš Pecina 2017-10-05 19:02
Tímto přístupem byste kriminalisoval polovinu sporných řízení, protože tam také strany jedna před druhou, případně před soudem, skutečnost všemožně zatajují. K tomu ale trestní řízení neslouží.
0 # Anonymní 2017-10-06 23:55
Pokud někdo účelově zatajuje příjem a majetek, pak je to věc pro finanční úřad a daňováé postihy, případně pro tresty za krácení daní.

Jenže pan Kunc údaje o jejích příjmech v usnesení vyhotovil z úředních materálů, tedy daná paní nic nezatajuje? Za co byste jí chtěl stíhat? Navíc běží jiné řízení o zvýšení alimentů.

Ono to možná není o tom, že "jste tu jediný, který tu nezná pozadí a souvislosti", ale že jste líný si vůbec přečíst alespoň první odstavec dva toho usnesení - a vzít v úvahu fakta, která v něm jsou.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-10-04 22:32
Nasadil jste oslí uši špatnému oslovi, jak je patrné z odůvodnění, policejní orgán to už jednou odložil, ale SZ mu to hodil na hlavu s pokynem zahájit stíhání.
0 # Anonymní 2017-10-12 08:43
Ano, jak se zdá, původně to řešily Říčany. V usnesení není konkretizován důvod postoupení do Mnichovic ale pokud šlo o § 174 odst. 2 písm. f) znamená to, že tamní policajti se vzbouřili a odmítli pokyny OSSZ protože na to neměli žaludek. Je-li tomu tak, jsou spíše namístě zaječí uši nebo který tvor je symbolem vyplašenosti a řekněme nestatečnosti...
0 # Anonymní 2017-10-29 21:46
Ale Říčany (pro neznalé PČR Pha-východ-JIH) jsou jen detašované pracoviště Mnichovic.... V Říčanech řeší jen jiné věci, jako finanční prohřešky. Centrála vařbuřtů je v Mnichovicích i s Adamem "rybízkem" Kuncem, jemuž fyzická indispozice (kulhá na jednu nohu) neumožňuje práci v terénu, a tak je v kanclíku, kde si tvoří jeho výtvory.
0 # Anonymní 2017-10-04 23:40
Takový případ jsem zažil. SZ podal obžalobu, ale soud přerušil tr. řízení do rozhodnutí soudu o zvýšení výživného. Pak jsem doplatil soudem vyměřený dluh na výživném, jak jej vyčíslil soud a trestní soud následně řízení zastavil. Policejní svině a státní zástupci takto běžně zasahují do probíhajícího řízení o zvýšení výživného, ale většinou jde o otce. Že takto obvinili matku je neobvyklé a znamená to, že otec měl u někoho z OČTŘ tlačenku.
0 # Anonymní 2017-10-04 23:53
Tento výklad přitom OČTŘ zneužívají:

Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti vzniká podle § 85 ZOR přímo ze zákona, a proto je třeba počátek páchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 TrZ stanovit od okamžiku, od něhož přestal rodič zaviněně plnit svoji vyživovací povinnost, bez ohledu na to, zda o povinnosti platit výživné a o jeho výši rozhodl již soud v občanskoprávním řízení. Jestliže takové rozhodnutí nebylo dosud vydáno, soud rozhodne v trestním řízení o výživném jako o předběžné otázce podle § 9 odst. 1. Protože jde o otázku viny, není soud v trestním řízení vázán rozhodnutím soudu v občanskoprávním řízení ani tehdy, když tento soud již rozhodl, ale posuzuje tuto otázku vždy samostatně (§ 9 odst. 1). Rozhodnutí soudu v občanskoprávním řízení o výživném však soud v trestním řízení zhodnotí jako důkaz podle § 2 odst. 6 (srov. R 32/1979 a R 33/1960). Obdobně např. rozhodnutí územního finančního orgánu nebo jiného správce daně o daňové povinnosti obviněného není závazné pro posouzení viny obviněného v řízení o trestném činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 TrZ (srov. R 27/1959).
0 # Anonymní 2017-10-05 07:54
Otec dětí je stomatolog - tam je tlačenka snadná.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-10-05 06:40
Nejsmutnější na tom je, že matka, která evidentně peníze má, není ochotna platit na své děti výživné ( 500/měsíčně je výsměch a ne výživné ) a raději se soudí, platí advokáty. Jestli Kunc je osel, tako co je potom ona?
0 # Anonymní 2017-10-05 07:37
Četl jste vůbec ten dokument?

1) Matka nabízela otci zvýšení výživné, dokonce prý několikrát, ale on se k ničemu neměl.

2) Žalobu podal otec, lékař, nikoli ona. Vzhledem k tomu, že probíhá jiné řízení o zvýšení alimentů - tak co má dělat? Myslíte si, že si matka tuto obžalobu na sebe vymyslela? Opravdu se "raději soudí"?

Nejste trochu dost mimo mísu?

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-10-05 08:27
Nejsmutnější na tom je, že matka, která evidentně peníze má, není ochotna platit na své děti výživné ( 500/měsíčně je výsměch a ne výživné ) a raději se soudí, platí advokáty. Jestli Kunc je osel, tako co je potom ona?

Matka dětem platí nad rámec výživného spoutu věcí, investuje do jejich koníčků a zájmů, platí jim výlety, dovolené a samozřejmě, že je živí v rámci širokého styku. Není bez zajímavosti, že ji rodina otce, resp. dědeček JUDr. Hraba nechal exekučně připravit o majetek, připravil ji o každou práci, kterou si dosud našla a jeho trestní oznámení, které taky kolegové Kunce v Mnichovicích "řeší" jsou podobného rázu jako tento nesmysl s výživným.Kdo se rád soudí je rodina Hrabova, konkrétně MUDr.L.Hraba a JUDr.Zdeněk Hraba st. rozhodně ne matka.Co je smutné tak na tomto stalkingu se vydatně podílí právě SKPV Mnichovice.
Ale vítr asi skutečně fouká od OSZ Praha - východ.
0 # Anonymní 2017-10-05 08:55
Z usnesení nevyplývá, že by matka byla právně zastoupena! Není tam, jak dlouho trvá tento spor a proč vlastně musí na děti platit. Děti k němu šly, protože jí vyhrožovali, že ji zničí, pokud mu nepřistoupí na péči u otce. Ona byla na mateřské a oni si nechali dělat na ní znalecké posudky bez její přítomnosti. Spor trvá 8 let, za tu dobu si otec dětí na ni najal detektiva, obvinil ji z nájemný vraždy, týrání a zneužívání dětí. Toto trestní oznámení je cca 21.

Ona není právně zastoupena, dře od rána do večera, aby dětem přilepšila. otec má penez dost, když s dětmi jezdí na 5 zahraničních dovolených a má 1 mil. na rekonstrukci pokojíků dětí, atd. Mimochodem si za těch 8 let najal 13 soudních znalců, aby z matky udělal psychopatku.Podal na ni i žalobu na omezení její rodičovaské osobnosti, což mu soud samozřejmě zamítl.

Kdyby otec byl normální a nesnažil se tak ničit matku svojich dětí, je věc jiná. Ona by jistě ráda platila dětem výživu nad rámec. Proč jim má platit finance na jejich pronásledování??

Otce a jeho právního zástupce by měli zavřít! Matku totiž mimochodem obvinil, že pracuje nelegálně a za 1 mil. podplatila opatrovnický soud.

takže se vážení uklidnětě, tohle rozhodně není normální!! Otec je psychopat
0 # Anonymní 2017-10-05 17:36
Anonymní: Přesně toto bylo v tom usnesení znát mezi řádky. To, že protistrana matka je MUDr. Hraba se dalo poměrně rychle dohledat na internetu, což jsem učinil.

Pak už stačilo číst, a pochopil jsem že daná žena je prostě dobíjena MUDr. Hrabou, kterému z nenávisti a pomstychtivosti hráblo. Jako stomatolog má asi konexe a možnosti jí pořádně zatopit.

Některé informace v usnesení o dané matce jsou spíše stylu stalkujeme obžalovanou a pečlivě hledáme sebemenší informace proti ní, máme na ní databázi, na čem jí uvařit.

A zcela zřejmé je, že daná žaloba je výsledkem konexí MUDr. Hraby, protože normální člověk by s takovou žalobou byl poslán do zadele.

Majstrštyky typu prohlásíme její obrat za zisk, a z toho vypočteme alimenty - už jen dokreslují, že MUDr. Hraba je potentát, kterému jde policie na ruku, a klidně obžalovanou zničí.

O peníze pro děti zde zcela určitě nejde, jde o to zničit obžalovanou. Podle některých informací jí musel MUDr. Hraba stalkovat, či pověřit někoho získáváním poměrně detailních informací o obžalované - tedy jde jí drsně po krku. Možná proto, že se s ním rozešla, možná z důvodu jiných, možná je jen MUDr. Hraba prostě takové pomstychtivé povahy, kdo ví.

Ale toto všechno a mnohé další v tom usnesení naprosto svítilo. Obžalované nezávidím, a docela by mě zajímalo, co může reálně dělat. Protože šlápla někomu s konexemi na kuří oko, a ten někdo jí chce zlikvidovat a nedá jí pokoj, dokud nepadne na dno, a ideálně ze zoufalství nespáchá sebevraždu. A exekutivní složka práva mu jde na ruku.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-10-11 23:54
Tak to je hezky napsané :)). Ona je silná osobnost, jistě to ustojí. Kluky miluje. Možností má několik, vždyť už těch obvinění má za sebou tolik.....nejhorší je, že tím nejvíc trpí děti.

Hrabovi by se měli nad sebou pořádně zamyslet, třeba nějaká rána z čistého nebe by je probrala....
0 # Anonymní 2017-10-05 09:14
Zajímalo by mne, jestli by se tedy dal uplatnit zákon o rodině, kdy otec matku o ničem neinformuje, na změnu škol dětí se neptá,důležité věci ohledně školní docházky a jejich přípravy úmyslně tají, atd. Jestli by ho měla matka trstně stíhat za to, že on porušuje paragraf o rodičovské odpovědnosti???

Nikdo nemůže matku dětí soudit, když nikdo nezná skutečné zákulisí rodiny Hrabových ... pro ně žádný zákon neplatí
0 # Tomáš Pecina 2017-10-05 10:00
Zákon o rodině byl dávno zrušen.
0 # Anonymní 2017-10-05 10:44
„...nebylo zjištěno, že by pod. nějaké skutečné výdaje související s podnikáním měla...,“ - jo, to je síla.
Jinak dle § 914 o.z. : Je-li více osob povinných, které mají vůči oprávněnému stejné postavení, odpovídá rozsah vyživovací povinnosti každé z nich poměru jejích majetkových poměrů, schopností a možností k majetkovým poměrům, schopnostem a možnostem ostatních.
Orgán má tedy zkoumat i majetkové poměry otce, protože na nich závisí výše vyživovací povinnosti matky.
§ 160 t.ř. : (1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného...
Matka může namítat, že dobré poměry otce zakládají především jeho povinnost hradit výživné ve větší výši, a že tedy TČ spáchal on. Ale obecně - nejsou-li nezl. zneužívaní nebo zanedbávaní, policie by se takovými kokotinami zabývat neměla.
0 # Anonymní 2017-10-05 13:27
Hrabovi jsou "místní honorace", resp. místní mafie, která jde dotčené tvrdě po krku. Pozornosti doporučuji i spojitost s odsouzeným Uzunoglu...
0 # gogo 2017-10-05 13:34
To měla paní štěstí, taky jí mohli vzít průkazku do fitka a knihovny a zabavit řidičák, pokud nebude manželovi platit na dítě kolik on chce. Anebo jak doporučuje Zeman, stát zaplatí pánovi a po paní bude vymáhat s příslušenstvím.. očividně majetek má.
Pán by ji ještě mohl obvinit ze sexuálního zneužívání dítěte, aby to bylo komplet.

Takhle se to přece dělá, kdy jsou role obráceně, ne?
0 # Anonymní 2017-10-13 19:54
ale to už taky udělal,vyzkoušel i obvinění z přípravy nájemné vraždy za 10 tisíc korun,takových TO bylo mnoho
0 # Anonymní 2017-10-14 00:42
Zřejmě se tu vyskytuje někdo z místních. Mohl by nám prozradit, proč je snaha danou matku zničit či údajně zničit? To je totiž jediná informace, která se ze zprávy nedá přečíst. A řekl bych zásadní.

Protože zase příliš nevěřím, že je to zcela bezdůvodně.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-10-14 20:06
trestní oznámení extchána JUDr.Z.Hraby st.jsou všechny tak absurdní,že by to zajímalo mnohé,netýkají se jen matky
0 # Anonymní 2017-10-15 10:50
Mně zase trestní oznámení na zvýšení alimentů nepřipadá tak absurdní - dokonce bych řekl, že se vyskytují dosti často.

Zajímalo by mě, co je za tím, že ex-manžel jde matce takhle silně po krku. Ale to se zřejmě nedozvím.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-10-15 10:53
Svým způsobem máte pravdu, bohužel: podobně častá jsou trestní oznámení "na zaplacení dluhu" :-)
0 # Anonymní 2017-10-12 10:01
Už je to v lidovkách: lidovky.cz/.../...
0 # Anonymní 2017-10-13 08:19
Tady tedy neplatí zásada subsidiarity trestní represe a zásada ultima ratio? :-O
0 # Anonymní 2017-10-16 20:49
"Děti vychovává otec, ale paní S. se s nimi vídá od čtvrtka do neděle."

Takže je má 4 dny v týdnu... Neměl by ji soud přiznat střídavou péči...?
0 # Anonymní 2017-10-22 19:42
Debileeeeee
0 # Anonymní 2017-10-24 12:38
Ona trpící žena hlavně trpí vážnou poruchou osobnosti, projevující se agresivitou a lhaním. Netrpí však nedostatkem příjmů a majetku . Je majitelkou lukrativního rodinného domu, auta, je už řadu let majitelkou několikamilonového konta v bance. Žije už 7 let úplně sama. Nikdy fakticky nepodnikala a nepodniká, proto ani nemohla žádné peníze použít na rozjezd podnikání. Od jedné společnosti, pro kterou jen pracuje, pobírá už od roku 2015 dodnes 50 000,-Kč měsíčně. Předtím pobírala plat 25 000,-Kč měsíčně. Na své děti ale platí od roku 2009 (kdy děti chodily do mateřské školky) pořád jen směšných 500,-Kč měsíčně. A to je celý zájem matky o děti v praxi. Řeči a maily jsou holt mnohem levnější než peníze. Soud o zvýšení výživného běží už více než rok. Že chtěla za celou dobu dětem na posílat na účet otce, kam jinak posílá těch 500,-Kč výživného, víc peněz, ale chudák nemohla, protože se o tom údajně s otcem nedohodla? No to je tak směšná pitomost, která může napadnout je ji a jí podobné. Chudák žena musí předstírat, že neví, že si mohla výživné úměrné výši příjmů a věku dětí dávno a snadno sama odhadnout a spočítat. A že neví, že odeslání peněz na známý účet je také velmi jednoduchá činnost. Že by ona žena nevěděla, že se trestnímu řízení pro neplacení povinného výživného může snadno vyhnout zaplacením výživného podle zákona. Dejme tomu, ale že by to nevěděl ani Pecina? Pecina by snad mohl vědět i to, že trestné není neplacení výživného podle starého rozsudku, ale neplacení výživného odpovídajícího příjmům a majetku rodiče a věku dětí. Soud ženě umožnil mít děti po 3 (ne 4) dny jedenkrát za 14 dní, protože víc by děti už neunesly. Mimo tyto víkendové pobyty ona žena dětem už od roku 2009 vůbec nic nekupuje a nedává jim ani dárky. Místo toho se tato žena vyžívá jen v rozesílání mnoha tisíc emailů a dopisů soudům, úřadům v nichž jen nadává a vyhrožuje. Vyhrožuje trestním stíháním soudcům, státním zástupcům, policistům, sociálce, bývalým kolegyním ze zaměstnání, prostě každému, kdo jen naznačí, že s ní v něčem nesouhlasí nebo nechápe její dokonalost. Podala už desítky trestních oznámení na otce dětí, na jeho rodinu, na znalce …… Ona je totiž dokonalá a za její problémy můžou všichni ostatní, příbuzní, soudci, znalci, úřednice sociálky. Chová se prostě jako psychicky vážně narušený člověk způsobem odpovídajícím její diagnóze. Je možné to chápat, ale ne omlouvat. Pokračuje v tom teď s pomocí Peciny a dalších lidí stejného ražení a snaží se o veřejnou skandalizaci zveřejňováním lží a pomluv. Určitě nechápe, že tím skandalizuje hlavně své děti a vlastně i sebe. I když i to je pro její psychickou poruchu příznačné.
0 # Tomáš Pecina 2017-10-24 12:46
Pokračuje v tom teď s pomocí Peciny a dalších lidí stejného ražení a snaží se o veřejnou skandalizaci zveřejňováním lží a pomluv.

Charakteristickou vlastností tohoto blogu je, že informace na něm jsou podložené a obvykle doložené plnými nebo anonymisovanými dokumenty. Tedy není dost dobře možné, abych někoho skandalisoval zveřejňováním lží a pomluv. Nebo chcete tvrdit, že jsem si to usnesení, v mezidobí zrušené, napsal doma ve Photoshopu?
0 # Anonymní 2017-10-24 20:57
Pane Hrabo st, klidně jste se nohl pod svůj anonymní příspěvek plný lží a zloby podepsat.
Jakovždy hloupé,arogantní a naduté, ale hlavně samá lež.Pokud chcete vidět psychopata,tak se podívejte do zrcadla.Vaše trestní oznámení, Vaše žaloby,soudní návrhy, ale i svědecké výpovědi jsou jedna žumpa, ale hlavně právní paskvily.Jako ten, co od Vás zkopíroval Adam Kunc.
0 # pvvp 2019-11-27 19:14
por. Adam Kunc studoval na MUNI, pedagogické fakultě .

- 2007 Bakalářská práce "Překlad a rozbor části knihy Charlese Bukowskeho",
is.muni.cz/th/mp94u/Kunc-Bukowski_2_.pdf

- 2010 Diplomová práce "Patologické hráčství u studentů středních škol v České republice"
is.muni.cz/th/g5iyr/DP_KUNC_ADAM.pdf

Takže má jasné předpoklady být perfektním vyšetřovatelem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)