Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zveřejňujeme v plném znění závadový projev Lucie Šlégrové, za který extremistka stane příští týden před soudem a ve kterém soudní znalec Michal Mazel von Edelstadt neomylně identifikoval podporu německého nacionálního socialismu (text převzat ze serveru DSSS Sever):
Chtěla bych vás zde všechny srdečně pozdravit. Jsem ráda, že jsme se tu dnes sešli v úctě ke všem, kteří se na tomto místě před dvěma lety postavili Systému a nenechali se zastavit ani policejním terorem. Všichni totiž asi dobře víme, co se zde odehrálo. Cikáni si zde udělali nezákonné shromáždění, plně se ozbrojili a policie jen přihlížela. Členové (zaměstnanci) antikonfliktního týmu se s nimi v pořádku bavili a přehlíželi tyče, mačety, sekyry, lopaty…

Ten samý antikonfliktní tým, který nás na akcích dokáže buserovat za vlajku, nyní s klidem přehlížel opravdu životu nebezpečné zbraně a nechal cikány nelegálně se shromáždit. Když však má jednat s námi, aby se předešlo zbytečným konfliktům, dokáže jediné. Uzavírat falešné dohody. Domluví se s námi na určitých pravidlech, my se jim přizpůsobíme, a to i přesto, že neporušujeme žádný zákon. A co pak? I přesto, že se přizpůsobíme, nás nechá třeba všechny zadržet a odvézt na policejní stanici. Proto, pokud neporušujeme žádný zákon, nemá smysl se přizpůsobovat. Musíme si stát za svým! Kdo jiný než my by si měl umět stát za svým? Ukažme jim, že my národní socialisté nejsme žádné ovce, co se budou jen přizpůsobovat. Známe svá práva a budeme si za nimi stát za každou cenu! Pokud si páni vyvolení myslí, že nás svými represemi umlčí, jsou na omylu! Pravdu nelze umlčet! Ta si vždy najde cestu na povrch.

Tak jako tomu bylo právě před dvěma lety, lidé v sobě našli odvahu a postavili se za svou svobodu. Lidé všech věkových kategorií, nacionalisté i místní se nebáli postavit tomuto diktátorskému režimu. Poté tento Systém dostal strach, obrovský strach, a rozhodl se za každou cenu umlčet všechny, kdo by chtěli poukazovat na to, co se zde děje. A právě proto s námi zde nyní nemůže být mnoho lidí, kteří tu hrdě stáli v roce 2008. Mnoho lidí bylo obviněno z naprosto průhledných záminek, jako je třeba vylepování samolepek. Každému z nás je ale jasné, že to byly skutečně jen záminky pro to, jak se zbavit oposice. Bohužel musím říci, že jim tento tah zčásti vyšel. Ale rozhodně ne navždy!

Jeden z hlavních účelů těchto represí byl bezpochyby psychologický. Zastrašit lidi s jasným účelem: Pokud si budete stát za svým, skončíte také za mřížemi. Hodně lidí má tedy z pochopitelných důvodů obavy a je to znát i na všemožných akcích. A to je právě to, čeho chtěli docílit. Proto bych chtěla tyto lidi vyzvat, nemějte ze Systému strach, naopak! On má strach z nás a proto takto jedná. Je třeba ukázat, že nás nezastraší. Je třeba stát za těmi, které vězní. Už jen kvůli nim máme jistou povinnost. V úctě k těmto všem, kteří se nebáli a říkali nahlas pravdu, musíme jít za každou cenu dále. My musíme být tím silným organismem, jako jediná opoziční strana. Proto musíme bojovat za své ideály. Protože každá strana, která nechce za své ideály bojovat činy, bude o těchto svých ideálech sice pěkně řečnit, ale nikdy se nedočká jejich splnění. Tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu.

V tento symbolický den a na tomto symbolickém místě, bych tedy ráda něco vzkázala všem těm vyvolencům. Můžete se nás snažit umlčet, používat všemožné represe, ale nikdy, nikdy nás nezastavíte v naší cestě za svobodou. Můžete nás sice srazit na kolena, ale my vždy povstaneme se vztyčenou hlavou! Vždycky půjdeme hrdě dál, a proto si můžete být jistí, že jednou dojdeme až k vám. A to tak blízko, až vám to bude opravdu nepříjemné. Protože tak jako vy máte dnes tu drzost soudit nás, za naše čisté myšlenky, tak my jednou budeme soudit vás, za vaše špinavé činy! A můžete si být jistí, že to bude bez nejmenšího slitování. Pokud se totiž máme ptát na to, kdo nyní nese vinu za současný stav a kdo za to také musí nést odpovědnost před národem a dějinami, najdeme tuto odpověď lehce. Ti lidé a ty strany, které 21 let dokázaly jen a pouze klamat svůj lid. Ti, kteří slibovali nebe na zemi a předstírali falešnou demokracii. Právě oni musí stanout před soudem a obžalobou lidu a musí skládat účty z bezpříkladné nehospodárnosti, kterou vedou již 21 let.

To je vše, co jsem zde dnes tedy chtěla říci. Jsem moc ráda, že v tomto boji nejsem sama. Že každému z nás, co jsme se tu dnes sešli, hoří v srdci stejný plamen svobody, který nelze uhasit. Procházíme společně zkouškami osudu a je před námi ještě dlouhá cesta, ale věřím, že jednou k našemu cíli s pýchou v srdcích dojdeme.

Děkuji za pozornost.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-09-29 11:17
"o lidech, kteri realizuji represe (pozn. proti shromazdenim), hovori jako o vyvolenych, coz je oblibene oznaceni pro zidy v ramci obecne pouzivane nacisticke terminologie. Jde tedy o latentni projev antisemitismu."

"Nacionalne socialisticky rezim je historicky zodpovedny za smrt 62 537 400 lidi. Z cehoz 5 754 000 predstavuji zidovske obeti."

Ale mimochodem, nezacali policejni stihani pro vetu "my nejsme zadne ovce atd."? Protoze ted je evidentne stihana pro vetu o vyvolenych. Coz je podle me jiny skutek.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-29 11:37
Pro extremisty akusační princip neplatí, takže odsouzena může být za úplně jinou část projevu, než za kterou byla obviněna.
0 # Anonymní 2011-09-29 15:09
Přijdu se podívat na ovčany soudce...
0 # Guy Peters 2011-09-29 15:47
Z cehoz 5 754 000 predstavuji zidovske obeti.
Vida, pozoruhodně přesné číslo.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-29 16:06
Mám pocit, že jste se právě dopustil trestného činu naznačování popírání ve stadiu přípravy pokusu.
0 # Guy Peters 2011-09-29 17:02
Ve skutečnosti jde o úsilí o podporu naznačování popírání ve stadiu předběžné přípravy pokusu, což, jak známo, trestný čin není.
0 # Guy Peters 2011-09-29 17:17
Tak jsem šel ad fontes. Ukázalo se, že to Mazel opsal z české verse původní wikipedie (odkud jinud, že?). Tam to zanesl jakýsi pochybný anonym.

Nicméně si nevymýšlel. To číslo je z anglické verse původní wikipedie (v současné versi stránek již nikoliv). Jedná se o údaj z Martin Gilbert: Atlas of the Holocaust. Pergamon 1988, 2. ed., p. 244.
0 # Jan Kasal 2011-09-29 21:56
A není opětovné zveřejňování a množení závadového projevu taky trestné?
0 # Tomáš Pecina 2011-09-29 22:31
:-)
0 # Jan Kasal 2011-09-29 23:31
1 Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty.
2 Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi,
3 nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna.
4 To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.
5 Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte.
6 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.

bibleserver.com/.../5.%20Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova7

Tak nevím, co je závadovější, jestli ta ironie nebo originál.
0 # Anonymní 2011-09-30 05:32
Zavřou fašistku. Nějaký problém?
0 # Tomáš Marný 2011-09-30 08:50
Ad anonymní 30. září 2011 5:32:
Ano, je to problém. Jistá práva mají platit pro všechny. Nejdřív zavřou fašouny, pak komouše, potom zelené a nakonec si přijdou pro tebe. Nebo třeba ne - ale už nikdy nebudeš mít jistotu.
0 # Anonymní 2011-09-30 12:40
není závadový spíš ten posudek? národní socialismus tu byl dávno před Hitlerem, byl tu po něm a je tu i dnes
0 # Anonymní 2011-09-30 13:43
Tohle je také pěkné... aktualita z Loun.
LZ
0 # Tomáš Pecina 2011-09-30 14:11
Vím o tom, někde snad mám i nějaké dokumenty; šlo o tzv. sluneční kruh.
0 # Tomáš Marný 2011-09-30 14:19
Domníval jsem se, že daný symbol je znám jako Černé slunce? Sluneční kruh je IMHO kříž vepsaný do kruhu, tedy něco jako keltský kříž s nepřečuhujícími kraji kříže.
0 # Tomáš Pecina 2011-09-30 15:17
Je to možné, na tuto symboliku skutečně nejsem odborník. Díky za upozornění!
0 # Guy Peters 2011-10-01 00:19
Jestliže nechce přijít do konfliktu se zákonem, měl by si příště tento znak zakrýt," podotkla mluvčí.
Nakonec to dopadne jako s odpírači vojenské služby za kommunismu. Budou je zavírat, dokud neumřou.
0 # Anonymní 2011-10-01 01:32
"Nicméně si nevymýšlel. To číslo je z anglické verse původní wikipedie (v současné versi stránek již nikoliv). Jedná se o údaj z Martin Gilbert: Atlas of the Holocaust. Pergamon 1988, 2. ed., p. 244."

Tak to uz ano.

__

Jinak doufam ze jsem organum neporadil v oblasti totoznosti skutku... To bych opravdu nerad.

jg
0 # Leon Kreutzfeld 2011-10-01 11:26
Kdyz se nepodari odsoudit trestny cin zavadoveho recneni, zkusil bych to prekvalifikovat na nebezpecne vyhrozovani:

"tak jako vy máte dnes tu drzost soudit nás, za naše čisté myšlenky, tak my jednou budeme soudit vás, za vaše špinavé činy! A můžete si být jistí, že to bude bez nejmenšího slitování."

Mimochodem, nema ta pani neco spolecneho s Jirim "Gumou" Slegrem? Pochazeji ze stejneho kraje a na Internetu jsem cetl, ze Slegr se tez chysta pridat k narodnim socialistum.
0 # Tomáš Marný 2011-10-01 13:20
Pátral jsem a zdá se, že "Sonnenrad" může označovat jak sluneční kříž, tak černé slunce. Zřejmě zde není terminologie jednotná.
0 # Jan Kasal 2011-10-01 14:16
Mareš k odkazovanému symbolu v příručce pro policii uvádí:
>>Určitá část neonacistů, která věří v propojení nacistického hnutí s mimozemskými civilizacemi, pracuje i s konceptem zvláštní jednotky SS s názvem „Schwarze Sonne", která vyvinula s mimozemskou pomocí létající talíře (a zřídila i speciální základnu v Antarktidě). Podle těchto vizí se nacistické špičky, které opustily v těchto strojích po porážce ve II. světová válce planetu Zemi, se s toutéž pomocí vrátí a znovu nastolí nacistický režim.<<
Miroslav Mareš, Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti, MV ČR 2006. str. 28-29

Musíte uznat, že nebezpečí znovunastolení nacistického režimu pomocí létajících talířů a mimozemské civilizace je vskutku kritické a je proti němu třeba bojovat všemi prostředky.
0 # Leon Kreutzfeld 2011-10-01 17:27
"nebezpečí znovunastolení nacistického režimu pomocí létajících talířů a mimozemské civilizace je vskutku kritické a je proti němu třeba bojovat všemi prostředky"

V tom pripade bych na podezreleho zavadoveho potetovance nasadil BIS, sledoval s kym se styka, kolik vazi, jestli nahodou nekam neleta na kosteti o pulnoci do Erzgebirge, pripadne jestli v posledni dobe nenakoupil v zelezarstvi vetsi mnozstvi sroubku a vlniteho plechu.

Takhle ovsem holoubka vyplasi, a nic se nedozvi. A komu to prospeje, co?
0 # Anonymní 2011-10-02 22:42
O Létajících talířích a Antarktidě už jsem párkrát četl. Zřejmě budu muset jít policisty varovat ať od toho dají ruce pryč protože mám podezření že Ivo Aštar Benda se svými Vesmírnými lidmi v tom jede taky. No a Šlégrová se nemusí bát, protože jestli Benda nekecá a má k dispozici deset tisíc talířů, tak Ještírci Mazel a Mareš budou mít brzo po p..i protože takovou invazi dobra a lásky naše PČR nezvládne.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)