Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Příkladmo příští týden jsem předvolán k podání vysvětlení ohledně schůzky, která se uskutečnila vloni v listopadu a na které Michal Mazel požadoval, abych odstranil jeho osobní údaje z odůvodnění námitky podjatosti Lucie Šlégrové. Sdělil jsem mu, že tak učiním toliko v případě, že své znalecké činnosti (ve skutečnosti, jak víme, dojení státního rozpočtu předraženými účelovými posudky) zanechá. On tak učinil a i já jsem ihned poté, v lednu letošního roku, svůj závazek splnil.

Skutečně mě zajímá, jakého trestného činu jsem se při tom mohl dopustit (neoficiálními kanály se ke mně doneslo, že by mělo jít o vydírání; to však předpokládá bezprávnou výhrůžku, a k té z mé strany rozhodně nedošlo – jak čtenáři mých blogů vědí, všechny mé kroky vůči protiextremistickým znalcům jsou strikně souladné s právem).

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-07-09 10:44
Jste optimista. Praktici přeci vědí, že vydírání se může (podle současného výkladu) dopustit i věřitel příliš důraznou výzvou k zaplacení. Bezprávnost výhružky není vyloučena tím, že příslušný požadavek je jinak formulován v souladu s právem. Překvapilo to myslím už nemálo lidí...

"Nejvyšší soud považuje za nutné především zdůraznit, že skutková podstata trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. (nehledě na jeho přísnější alternativy), jímž byl obviněný J. K. uznán vinným, vyžaduje, aby pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutil, aby něco konal, opominul nebo trpěl, přičemž musí jít ze strany pachatele o jednání neoprávněné. Neoprávněnost (protiprávnost) jednání pachatele může spočívat buď v tom, že poškozeného nutí k něčemu, co vůbec není oprávněn po něm požadovat a co poškozený není povinen činit, anebo je sice pachatel oprávněn poškozeného nutit k určitému konání, opominutí nebo trpění, ale činí tak prostředky (např. násilím) neodpovídajícími účelu nebo cíli, který má být dosažen."

OR
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 10:50
Ale já ho k ničemu nenutil; byl to on, kdo po mně něco – odstranění osobních údajů – požadoval.
0 # Anonymní 2012-07-09 11:00
Já si osobně myslím, že to vydírání určitě není, jen jsem upozorňoval na to, že je to trochu nepředvídatelné issue na kterém se už dost lidí spálilo... a když je vůle OČTŘ... znáte to :-/

OR
0 # Anonymní 2012-07-09 11:09
Klient navrhnul, ze stahne urcovaci zaloby kdyz se uzavre settlement za lepsi (ale fair) cenu. Bylo z toho nekolikalete trestni stihani i s navrhem na vazbu...
0 # Anonymní 2012-07-09 11:09
Podle mě to je při troše dobré vůle, kterou si na Vás jistě najdou, vydírání jak vyšitý.
Nutil jste ho, aby nechal svojí "živnost". Je zde sice otázka, jak moc se zveřejněním údajů mohl cítit ohrožen a jak moc jsou tyto jeho subjektivní pocity ohrožení reálné, a tedy i pro Vás vnímatelné, a tedy potažmo jak by to u Vás bylo se subjektivní stránkou, ale pokud Vás budou chtít uvařit, tak Vás prostě uvaří.
Radil bych tohle defacto doznání rychle smazat a dívat se na věci s odstupem, nikoli se zapálením bojovníka za spravedlivou věc. Jak psal kolega - praktici vědí...
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 11:14
Když dovolíte, nemohu poškodit zájem svých klientů tím, že mu nadřadím zájem svůj.
0 # Anonymní 2012-07-09 12:14
Doufám,že jste na té schůzce nebyl sám (v přítomnosti Mazla a Uhla).
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 12:16
Ne, byl tam ještě Petr Kočí.
0 # Anonymní 2012-07-09 14:04
Pak to vydírání nebude. Nejpravděpodobnější bude pomluva (že Mazel nadhodnocuje znalecké posudky, vymýšlí si množství strávených hodin při vypracovávání posudků...), šířená internetem. Doloží se návštěvnost Vašich stránek = společenská nebezpečnost. Navíc jste ho pomluvil, že je žid, což jak tvrdí Mazel není pravda. Tím jste zasáhl jeho dobrou pověst.
0 # Anonymní 2012-07-09 17:58
"Navíc jste ho pomluvil, že je žid, což jak tvrdí Mazel není pravda."

To mě opravdu pobavilo. Myslíte, že informace o tom, že je někdo Žid, sníží jehno vážnost u spoluobčanů v naší moderní liberální společnosti? To je jakobyste tvrdil, že něčí vážnost může způsobit informace o tom, že je homosexuál. Společnost přece ví, že homosexualita je normální. Zrovna tak je normální, že je někdo Žid. Proč by skutečnost, že je někdo normální, měla snižovat jeho vážnost?
0 # Anonymní 2012-07-09 19:25
informace o tom, že je homosexuál
Společnost ví, že nenormálnost homosexuality již dávno znormálněla. Přesto jsou homosexuálové, kteří ji (z různých důvodů) tají.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 19:28
Cca před dvěma lety (možná před rokem) bylo judikováno, že nepravdivá informace o homosexualitě – šlo o jakousi celebritu – je zásahem do osobnostních práv.
0 # Anonymní 2012-07-09 19:46
nepravdivá informace o homosexualitě

Nebyla ta informace o Lukáši Vaculíkovi?
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 20:01
0 # Anonymní 2012-07-09 12:27
Je to vydírání jak vyšité. Neměl (nebo váš klient) jste absolutně žádné právo něco takového po Mazlovi chtít, a Mazel to vůbec nebyl povinen činit. A hrozba zveřejněním (nebo neodstraněním, to je jedno) osobních údajů (včetně osobní adresy, kde žije jeho rodina) znalce na webu je jasná pohrůžka jinou těžkou újmou, minimálně v nepřímém úmyslu, zvlášť v souvislosti s výhrůžkami neonacistů a se skandalizací znalce (z něhož jste udělal nepřítele neonacistů č. 1).

Příčetný advokát by myslím svému klientovi takto požadavek nikdy formulovat nedoporučil (navíc to zveřejnit!).

Myslím, že jste to přehnal, nedomyslel, nechal se zaslepit emocemi a máte problém.

JM
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 12:37
Dobrý pokus :-)

Neexistuje nic takového jako "hrozba neodstraněním". Kdybych hrozil, že zveřejním, pokud neresignuje, bylo by to něco jiného.
0 # Anonymní 2012-07-09 12:41
přestanu zasahovat do vašich práv pokud zanecháte své činnosti soudního znalce. to se Vám skutečně povedlo :). podívejte se na to z tohoto pohledu: Vy jste zveřejnil nějaká jeho osobní data, z jejichž zveřejnění on může mít logicky obavu (vaši "klienti" jsou jeden svatoušek vedle druhého, mimochodem nevěděl jsem že jste začal vykonávat advokacii), a nabízíte mu, že tento stav odstraníte výměnou za to, že zanechá svého povolání, pro sichr výkon povolání soudního znalce, což by mělo příznivé dopady z hlediska trestního stíhání Vašich "klientů".... roztomilé. tohle samozřejmě být vydírání nepochybně může.

jinými slovy souhlas s JM, o příčetnosti přítomného advokáta lze s úspěchem pochybovat

JK
0 # Anonymní 2012-07-09 12:44
a i pokud by nešlo o trestný čin, je to minimálně silně nemorální jednání, to je snad jednoznačné
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 12:45
Jestliže Mazel zveřejnění osobních údajů pociťoval jako protiprávní (byla to ovšem téměř všechno data z veřejných seznamů, takže nebude snadné to prokázat, navíc zveřejněny nebyly tyto údaje isolovaně, ale v rámci podání soudu), měl se bránit cestou práva občanského. Případně i návrhem předběžka. To neudělal.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 12:48
Nikoli, pokud tu někdo jednal amorálně, byl to Mazel, který za tučné honoráře ve svých posudcích psal policii přesně to, co chtěla slyšet. Já jsem na to adekvátně reagoval a učinil z lovce loveného, např. tím, že jsem ho usvědčil z podvodů při účtování odměny za posudky. To vše striktně v mezích zákona.
0 # Anonymní 2012-07-09 12:54
naprosto s Vámi souhlasím, že celá ta praxe trestního stíhání založeného na posudcích, které zkoumají závadovost projevů, triček atd., je šílená, ale bez ohledu na to mi konkrétně toto jednání, resp. tato konkrétní učiněná nabídka, přijde silně "za čárou". no jsem zvědav jak se to vyvine, ne že bych Vám osobně přál něco špatného, toho jsem opravdu dalek (bez ironie :)...
0 # Anonymní 2012-07-09 18:52
"...o příčetnosti přítomného advokáta lze s úspěchem pochybovat."

Domnívám se, že pan Pecina bude z těch "poučených" laiků, kteří si příliš poradit nedají.

Nicméně, když si tu situaci představím, vychází mi pořád jako zdaleka nejpravděpodobnější to, že bylo-li Mazelovi nabídnuto stažení jeho osobních údajů z webu výměnou za to, že skončí jako znalec, nemohlo to být myšleno vážně. Nepochybně se nejedná o tak silný motiv, aby na jeho základě někdo seknul s prací, a to tím spíš, že už ty údaje byly nějakou dobu zveřejněny, takže osoby, které by je případně chtěly zneužít, je již měly k dispozici.

Jiná situace by nastala, pokud by bylo znalce vyhrožováno, že když neskončí, tak nejen, že jeho osobní údaje nebudou z webu odstraněny, ale ještě navíc na jejich základě začne jednat nějaká partička hololebých chlapců. O tom se ale v postu nepíše.

Tomáš
0 # Anonymní 2012-07-10 20:41
Bodejt by se o tom v postu psalo.

Jinak v této trestní věci tu ale Tpe vypravi vic nez musi a dela trochu medvedi sluzbu i advokátovi JUDr. PK.

Nápad s tím, že to celé byl vtip, je však vtipný:)
0 # Anonymní 2012-07-09 12:42
To je podobné, co psal v diskusi někdo předtím (v 11:09): hrozba neodstraněním údajů je stejné povahy jako hrozba nestažením určovacích žalob... nemusím hrozit podáním určovací žaloby, stačí když hrozím, že pokud se nedomluvíme, nestáhnu ji.

JM
0 # Anonymní 2012-07-09 13:16
"...vyžaduje, aby pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutil, aby něco konal, opominul nebo trpěl..."
V tom případě je třeba prokázat jednak to, že pan Pecina dotyčného k ukončení znalcování "nutil", jednak to, že zveřejnění údajů z veřejných zdrojů představuje "těžkou újmu" a pan Pecina mu jí hrozil. Ani jedno z informací, které mám k dispozici, nevyplývá.

Pokud vím, tak žádost o schůzku a případný "obchod" se stažením informací inicioval sám Mazel.

-es-
0 # Anonymní 2012-07-09 13:53
podle mě vám to vydírání napaří. hlavně, pokud si ze schůzky pořizovali zvukový záznam. pan x
0 # Anonymní 2012-07-09 14:27
Ještě taková zajímavost: věcí se zabývá sám velký komisař npor. Bc. Michal Varaďa. Pokud by se jednalo o prkotinu, na které nezáleží, dělal by to nějaký poskok. Že si to vzal na starost šéf poskoků (npor. Bc. Michal Varaďa) znamená, že věc již prošla přes OSZ a komisař jen připravuje úkony pro zahájení stíhání. Tomu odpovídá i fragment čísla jednacího (TČ-2011). Zvážíme-li, že máme za sebou již 1. polovinu 2012, tak policie v té věci už nic neprošetřuje, ale běží regulérní úkony trestního řízení. Nedivil bych se, že jakmile skončí podání vysvětlení (což má být jen pokus o to , jestli na sebe TP sám něco neprozradí, aby se rozšířilo obvinění, hned po té bude TP sděleno obvinění a zahájeno trestní stíhání.
0 # Anonymní 2012-07-09 14:33
Doporučení: vemte si s sebou kartáček na zuby.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 15:03
S tím samozřejmě počítám, jak jsem nedávno napsal, když se ráno probudím a nevidím v okně mříž, říkám si, že je něco špatně :-)
0 # Anonymní 2012-07-09 15:10
Já bych teda nechtěl být ředitelem té věznice, kde byste "bydlel". To by mi x-násobně vzrostla administrativa vyřizováním všech těch stížností a podnětů... ajaj.. :-)
0 # Anonymní 2012-07-09 15:13
Pozitivní nicméně je, že se dá blogovat i z vězení :-)
0 # kocour 2012-07-09 15:16
On je Mazel jedináček? Že to jedno šlápnutí na kuří oko ne a ne rozchodit ... Někdo tak strašně ublížený se vidí málokdy.
0 # Anonymní 2012-07-10 20:21
Dyť je to už skoro rok, pane kocour. Mezitim už to mám rozchozený.
0 # Anonymní 2012-07-21 13:18
A co na to rikaji povrchy vynoreni a mrizky identifikace?
0 # Milan Tobiáš 2012-07-09 16:38
Zase takové překvapení to pro Vás být nemůže. Je to poměrně běžné, že lidé jako Vy se za "odměnu" šikanují.
0 # Anonymní 2012-07-09 18:05
Soudce z kauzy vítkovských žhářů někdo zavraždil v jeho domě.

Pořád si myslíte, že zveřejňovat osobní údaje "proti-extremistických" soudních znalců, včetně adresy bydliště jejich rodin, je OK a nic jim nehrozí?

JM
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 19:11
Samozřejmě. Útočník si tyto informace snadno zjistí z KN na každém CzechPointu (na každé poště), anebo když bude nejhůř, může znalce sledovat na cestě z kanceláře domů.
0 # Anonymní 2012-07-09 23:17
Vymyslete si laskavě aspoň vlastní anonymní monogram, mistře.

JM
0 # Anonymní 2012-07-10 07:59
1) Na základě čeho jste stvořil oslí můstek "našel se mrtvý soudce - je nebezpečné zveřejňovat osobní údaje soudních znalců"?
2) Zveřejnil někdo někde osobní údaje (tj. zejména adresu) Studničky? Pokud ano, kdo, kdy, kde? Pokud ne, jak vysvětlíte, že Mazlovy údaje zveřejněny byly a žije, zatímco Studničkovy ne a byl v rámci pomsty zavražděn, jak naznačujete? :-)

-es-
0 # Anonymní 2012-07-09 18:29
Předpokládám, pane Pecino, že tu výzvu, aby Mazel zanechal znalecké činnosti, jste myslel v žertu.

Tomáš
0 # Tomáš Pecina 2012-07-09 19:25
Inkriminovaná schůzka byla krátká, trvala odhadem dvacet minut, a proběhla tak (s výhradou možných drobných nepřesností, je to už víc než půl roku), že jsem nejprve chvíli obecně řečnil o tom, co si o kampani proti tzv. pravicovým extremistům myslím a co mi na ní vadí. Potom promluvil krátce Mazel ve smyslu, že je o správnosti svých ZP přesvědčen a že mu vadí, pokud po něm takto "jdu", načež jsem ho upozornil, že to, co dělám, pokládám za naprosto zákonné, a vadí-li mu to, ať na mě tedy podá žalobu na ochranu osobnosti (což bych jen uvítal, protože jsem přesvědčen, že by neuspěl). A že případ Šlégrová je relativně drobný, větší problém je jeho ZP v kause Power, kde může očekávat ještě daleko silnější tlak (nikoli ve smyslu risika fysického útoku, ten mu reálně nehrozí, ale ještě většího zájmu o jeho posudky, zadavatele, odměny za ně atd.). Pokud se mu mé jednání nelíbí, může tedy znalecké činnosti zanechat, já se o něj přestanu zajímat a jako projev dobré vůle odstraním i jeho osobní údaje z námitky podjatosti. Mazel se na chvíli zamyslel a pak řekl, že bude pokračovat dál. Na tom jsme se rozešli. Uhl se snažil celou dobu dělat dusno, je možné, že jinak bychom pokročili v jednání dál.

To je vše. Žertem to nebylo, ale nebylo to ani bezprávné vyhrožování, pouze upozornění, že se o něj a jeho podvody budu dál intensivně zajímat.
0 # Anonymní 2012-07-10 02:08
Bylo-li to přesně jak píšete, pak bych Váš "návrh" chápal jako určitou nadsázku. Jako vydírání bych to nevnímal, a to ani pokud bych byl na Mazelově místě.

Tomáš
0 # Anonymní 2012-07-09 18:34
Podle mého soudu je nick "JM" provokatér, nedivil bych se, kdyby policejní. Citace bulvárního článku a příměr ke kauze Mazel je toho důkazem. Každý soudní znalec musí počítat, že bude čelit námitkám nejrůznějšího charakteru a jeho osobní údaje nejsou tajné. Zejm. tehdy, pokud vyvíjí činnost, která je zcela specifická a postihuje myšlenkové zločiny, tzv. ideozločiny. A k tomu se politicky angažuje za jiné politické subjekty.

Doporučoval bych k Varaďovi vůbec nechodit, škoda času. Bude to čest, pane Pecino, mít sděleno obvinění od tohoto protiprávního režimu. Dříve nebo později to přijít muselo, budete ve váženém klubu disidentů. Trestně stíhat můžou kohokoli za cokoli, jako každý totalitní režim, ovšem rozsudek už je pro ně něco jiného, to zatím moc neumí. Ale o ten jim stejně moc nejde. A navíc ho nestihnou, hodiny režimu tikají.

J.Karas
0 # Anonymní 2012-07-09 18:47
pro JM
Policie nevylučuje, že mohlo dojít i k sebevraždě. Ale i kdyby to byla vražda, tak všechna média (Novinky.cz Idnes.cz, ihned.cz. lidovky.cz, aktualne.cz, tyden.cz) padla na úroveň bulváru, když všechna dávají smrt soudce do souvislosti s vítkovickými žháři, (naprosto cíleně podprahově působí na ovce této republiky), jako by za smrt mohli oni.
T. Moláček
0 # Jan Vaněk jr. 2012-07-10 11:06
Že "vydírání … předpokládá bezprávnou výhrůžku", plyne odkud? V § 175 TrZík jsem to nenašel.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-10 11:12
To je doktrinární termín. Zákon hovoří o pohrůžce jiné těžké újmy (ten genitiv je tam podivný, ale právníci obvykle neumějí česky).
0 # Jan Vaněk jr. 2012-07-11 22:19
A doktrinární termín je co? Zákon jsem četl, ale nenašel jsem v úvodní části definici těžké újmy, takže bych se naivně klonil k tomu, že nemusí nutně být bezprávná (klasické intuitivní chápání vydírání hrozbou udání nějakého zločinu, jehož se oběť dříve dopustila).

Pohrůžka genitivu je v PSJČ, divím se, že ji takový konservativec neuznává.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 22:25
Těžká újma je tzv. neurčitý právní pojem. Hlavní roli při výkladu tudíž hraje, jak se OČTŘ ten den vyspí (ano, přeháním, ale zas ne tolik). Bezprávnost byla judikována už někdy za R.-U.; obecně platí, že nemohu vydírat tím, že někomu hrozím něčím, co jsem oprávněn udělat. Ale není to absolutní, novější judikatura připouští výjimky.

Pohrůžka dativem, genitivu hrozí jen jazykoví teroristé a extremisté z onoho ústavu, který měl už dávno být srovnán se zemí.
0 # Anonymní 2012-07-11 23:22
obecně platí, že nemohu vydírat tím, že někomu hrozím něčím, co jsem oprávněn udělat.

To právě není vůbec pravda. Nevyplývá to ze zákona, ani z judikatury. Můžu někoho vydírat, že na něj podám pravdivé trestní oznámení, že provedu exekuci jeho majetku, že něco prozradím jeho manželce, atd... To všechno jsem nepochybně oprávněn učinit, přesto je to vydírání.

OR
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 23:31
To jsou právě ty výjimky, o kterých mluvím. Když někoho přistihnu při trestném činu a pohrozím mu, že na něj zavolám policii, pokud mi nezaplatí "držhubné", je to vydírání jako z učebnice. Ale když někomu pohrozím, že na něj pošlu exekutora, pokud nezaplatí dluh, vydírání to není.
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 23:34
V případě Mazla by bylo vydíráním, kdybych mu řekl, že buď zanechá své činnosti nebo zveřejním jeho osobní údaje. Já jsem naopak zveřejnil jeho osobní údaje a on se mě prostřednictvím Uhla snažil donutit, abych je odstranil. Takže jediným vyděračem mohl být (thoereticky) on.
0 # Anonymní 2012-07-12 12:57
Osobně bych jednání vůči Mazlovi za vydírání nepovažoval, ale dokáži si představit i případy, ve kterých může být hrozba neodtraněním vydíráním. Typicky pokud umístím něčí fotky při sexu s milenkou na web, o kterém vím, že jej čas od času, např. zhruba jednou měsíčně, navštěvuje jeho manželka, a napíšu mu, že je odstraním jen pokud něco udělá. AHL
0 # Tomáš Marný 2012-07-11 19:29
Na Vašem místě bych to bral vážněji. Už jsem viděl i judikát, podle něhož hrozba možným výkonem rozhodnutí údajnému (onen dluh byl více než sporný) dlužníkovi byla právně kvalifikován jako vydírání.
Kombinace blbosti s aktivizmem je zkrátka vražedná a ve Vašem případě se k tomu patrně přidá i ochota vyhovět poptávce.
Na druhou stranu v tom může být místo aktivizmu jen alibizmus - policie ve spoustě případů zahahuje úkony trestního řízení a zve si lidi k podání vysvětlení, ač je trestní oznámení na první pohled totální blbost a mělo to být smeteno ze stolu ihned po obdržení. "Ale von by někdo řek, že nejsme dost aktivní ..."
(viz např. zjevná kravina od Navary, kterou si jistě pamatujete)
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 19:36
Nechci si moc fandit a přeceňovat vlastní význam, ale už v případě Navarova blábolu byly vydány explicitní pokyny VSZ-P, jak má policie postupovat, takže nic, co na mě budou zkoušet, nebude náhoda nebo něčí alibismus.

S vazbou počítám, nic víc mi prozatím udělat nemohou.
0 # Tomáš Marný 2012-07-11 20:07
Podle policejního čéjéčka to je již patnáctný výplod v dané věci. Očividně to berou hodně vážně - Uhlovo podání vysvětlení by tolik policejních papírů neudělalo, spor o místní příslušnost asi nehrozí - tak že by čilá korespondence s vyššími místy?
BTW, Varaďa ... ten dělal i to Navarovo oznámení, viďte?
0 # Tomáš Pecina 2012-07-11 20:16
Ano. Tehdy byl pouhý nprap.
0 # Anonymní 2012-07-11 19:53
To Policie muze bez problemu napsat rodne cislo na to predvolani? Neni to potvrzeni, ze jste se niceho nedopustil?
0 # Anonymní 2012-08-20 16:22
Přidám názor. Ono totiž vůbec nejde o to "co" jste udělal, jaký čin či výkon...ale jde o to "jak" ho potom kvalifikoval """nestranný""" orgán, který vás má právo soudit a odsoudit. Zde je příklad : www.hypothesis-of-universe.com/docs/u0/u0_006.doc
Když někomu ( s kým jste v konfliktu, např. vás skandalizuje ) napíšete, aby se šel projít k rybníku, pak on podá na Vás trestní oznámení, že ho chcte zabít, tedy v tom rybníku utopit a...a kapitán policie, který bydlí za rohem a s nímž žalobce občas zajdte ne pivo, samozřejmě to tak pochopí, na vás vydá trestní stíhání. A nejen to. a použije ihned vzápětí § 105 tr.ř. a poštve na vás psychiatra, protože se mu to "zdáů potřebné a nezbytné...!!
Čili nejde o to "co" v životě děláte-uděláte komu, ale o to, jak to vyhodnotí pan zlý, pan zákeřný pan orgán.
Odvolání a protesty se vždy !! zamítají, jsou nedůvodné, prohlásí orgán.
0 # FORTUNA 2012-08-23 10:14
ad anonymní, 20.8.12, 16:22 a další

předpokládám, že příspěvky na tomto blogu jsou především od právníků a od lidí, kteří mají o právo zájem.
Nechápu tedy takové jaksi udivené komentáře (byť je to možná proto, že právník nejsem), jako předešlý. Vždyť přeci ta situace je jasná. Státní správa, SS, a její orgány ve věcech veřejného práva zásadně rozhodují o právech a povinnostech subjektů. SS rozhoduje i o tom, co je přestupek a co je trestný čin. Má tedy v pravomoci rozhodnout, jak se bude rozhodovat. Pominu činy jako vraždy a hrubé trestné činy, u kterých si SS nelajzne je posoudit jako přestupek a které se na většinu lidí nevztahují a vztahovat nikdy nebudou. Pro většinu občanů jsou trestné činy (tedy ne české přestupky) nepodstatné. Drtivá většina občanů je trestána za spáchání přestupků. V česku systémově vládne SS (což je další důvod proč korupce a krádeže v SS v česku jsou systémové - žádná selhání jednotlivců, byť to také).

To že SS vyhodnotí něco jako něco a pak zamítne protest proti svému vyhodnocení jako nedůvodný, je logický důsledek postavení, které SS v česku má. To je jako, kdybychom pozvali večer lišku do kurníku a ráno se divili, že je tam spousta zakousnutých slepic, a večer až ji tam zase budeme pouštět, jí dáme před vstupem do kurníku stížnost, že nám předešlou noc zakousla slepice!! Co nám ta liška, když se s námi vůbec bude bavit, asi řekne??

Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2012-08-23 08:40
Možná jsem nečetl dosti pozorně, ale proč jste tentokráte nevyužil:

Článek 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Petr V.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)