Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí do patnácti dnů sdělit Janu Šináglovi informace o odměnách vyplacených svým vedoucím zaměstnancům; o případu jsme referovali zde. Osmý senát Městského soudu v Praze ve složení Slavomír Novák, Hana Pipková a Marcela Rousková zcela vyhověl podané žalobě, rozhodnutí zrušil a ministerstvu nařídil informace žadateli poskytnout.

Chválíme rychlost rozhodnutí – žalobcova replika byla podána v polovině července – i to, že včera vydaný rozsudek byl ještě téhož dne rozeslán; chybné je pouze stanovení nákladů řízení, neboť i sepsání repliky, v rozsahu čtyř stran, reagující na argumentaci žalovaného v jeho vyjádření je hlavním úkonem právní služby. Ale jinak jsme spokojeni, tak nějak by mělo správní soudnictví vypadat: jen tak dál!

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-08-25 14:46
V prakticky identické věci jsem také podal několik žádostí o informace, pochopitelně obdobného charakteru a to v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale jednotlivé subjekty více či méně akcentovaly nutnost ochrany soukromí dotčených úředních osob ve smyslu čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Na základě zamítavých rozhodnutí několika správních orgánů, jsem tedy vypracoval celkem dvě správní žaloby (výše naznačené žádosti byly rovněž dvě). Bohužel Krajský soud v Ústí nad Labem nerozhoduje v horizontu několika měsíců, ale naopak let. Nicméně Vámi zveřejněný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24.8. 2016, č. j. 8 A 70/2016-36-41, obsahuje bezpochyby řadu právně relevantních informací, které mohu pravděpodobně s úspěchem využít v rámci vlastí argumentace, např. repliky žalobce podávané k vyjádření žalovaného.

Jan K.
0 # Anonymní 2016-08-25 15:23
Praktickou zkušenost mám také. Požadoval jsem doby ozdravného pobytu ve věznici údaje z deníku kurýra došlé a odeslané pošty týkající se mé osoby. Tato žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že zákon o vězeňské službě to umožňuje. Pochopitelně budu podávat stížnost. Nemáte někdo podobnou zkušenost?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)