Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Telenovela Resistance Women Unity pokračuje ve svižném tempu. Dva noví znalci z Plzně Jan Ptáčník a Petr Krčál dodali znalecký posudek, a k němu příslušná universitní funkcionářka připojila záruku, že oba soudruzi toho sice zatím moc neumějí (jde s největší pravděpodobností o jejich první samostatný projekt, nezapomeňme, že na magisterských diplomech jim téměř nestačil zaschnout inkoust), ale jsou moc pracovití a uvědomělí a do svého posudku napíší, cokoli si budou OČTŘ přát.

Což je právě to, co by znalec za žádných okolností dělat neměl: ne náhodou se v jiných oborech, příkladmo v soudním lékařství, znalcem stává odborník obvykle až v profesorském věku, po několika desetiletích praxe, aby byla záruka, že se při své práci nedá nikým a ničím ovlivnit.

Výsledek je podle očekávání tristní, a to v prvé řadě svou nekonkrétností. Znalci do posudku napsali přesně to, co se od nich žádalo, tedy závěr, který soud potřebuje pro odsuzující rozsudek, aniž by své úvahy podepřeli odkazy na konkrétní důkazy, a pokud už tak učinili, pak – stejně jako Michal Mazel u Power I+II – při tom použili špinavý trik: nerozlišovali, odkud předmět, na který odkazují, pochází, a tak cokoli, co se našlo při domovních prohlídkách v bytech obývaných aktivistkami (a co jim v některých případech ani nepatřilo, protože v bytě s nimi žilo několik dalších osob), použili proti nim, jako by předmět měl nějaký vztah k RWU nebo jako by to, že jej měly doma, bylo automaticky důkazem jeho použití k podpoře a propagaci zakázaných hnutí.

Za pozornost stojí též četné odkazy pod čarou, které ovšem neodkazují na množství různých dokumentů, nýbrž na dva policejní spisy: Power a Lotta (proces s RWU dostal nové kodové jméno, Madla). Že by návyk ze studia, jak drobným podvodem učinit seminární nebo diplomovou práci zdánlivě ozdrojovanější?

Nejzábavnější je ovšem pasáž o mikulášské besídce, kde prý děti mohly stavět ze stavebnic hákové kříže (nikoli tedy stavěly, nýbrž stavět mohly, ale takto nekonkrétní obvinění jsou pro posudek typická).

Na jedné ze schůzek s obviněnými jsme z legrace zkoušeli vymyslet, jakou formu závadového diskursu v besídce znalci odhalí. Já jsem, pokud si vzpomínám, navrhoval, že menší děti dostaly pastelky a soutěžily o nejlepší portrét Hitlera, starší se učily zpívat Horst-Wessel-Lied, chlapci měli za úkol poznat na fotografiích nacistické generály, zatímco děvčata se cvičila v pečení vánočního cukroví ve tvaru run, a základem byl samozřejmě kurs správného hajlování (podotýkám, že co se na besídce dělo ve skutečnosti, samozřejmě vím z fotografií a videí). Nikdo z nás arci neočekával, že by se tato mírně perversní až cynická zábava mohla ukázat tak přesnou predikcí reality…

Aktualisováno.
K thematu rovněž Lukáš Beer.

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-12-10 01:52
Jan Ptacnik? Me to jmeno az ted trklo...nestudoval nahodou kus studia (nejprve) v Praze? j
0 # AB 2012-12-10 09:36
Z posudku: "Nacistické Německo vyznávalo nadřazenost arijské rasy, do jejíhož konceptu obyvatelstvo ČR nezapadalo. Český národ byl chápán jako podřadný ve vztahu ke konstruktu arijské rasy."
Tvrzení je nesmysl, viz. nassmer.blogspot.com/.../...
0 # Tomáš Pecina 2012-12-10 13:07
Samozřejmě, Češi byli považováni za arijce. Výslech těchto dvou expertů bude tedy lahůdka.
0 # Anonymní 2012-12-11 12:39
On pan Beer se ve svých úvahách ovšem pečlivě vyhýbá tomu, jaká byla dle nacistického německa uvažovaná proporce nečistých a čistých elementů ve vztahu k Českému celku. Ono by to asi trošku tu myšlenku - i Čech může být árijec jako kdokoliv jiný - poněkud nabourávalo. Já jsem sice jenom laik, ale o nějakém zrovnoprávnění s Němci mám zde značné pochybnosti. Ovšem, výslech, kde se budou obvinění hájit, že přeci jejich nacionalismus je s nacismem naprosto kompatibilní, nepochybně lahůdkou bude.
0 # Anonymní 2012-12-10 10:19
Ten "posudek" mi připomíná nějakou mizernou seminárku, kterou bylo potřeba odevzdat v pondělí, nicméně jsem si na ni vzpomněl až v neděli odpoledne.
0 # Anonymní 2012-12-10 11:27
No jo no. Eksistujou vůbec teda ti neonacisti? Byl teda vůbec ten holocaust? Byl vůbec Hitler? Nevymýšlej voni si to ti znalci, hm?:) že by je jako policie korumpovala tím, že si vymysleli toho Hitlera a dávala jim za to peníze. To je dobrá obhajoba, to by se mohlo líbit.
0 # Anonymní 2012-12-10 12:46
ˇuroveň posudku je asi jako nějaká seminární práce, která prolezla, protože studentka měla velký výstřih a pak profesor do něho nahlédl...Laďu Cabadu si pamatuju z mládí. Takovej nenápadnej klul to bejval. Né moc chtrej, takovej průměr ale vždycky na mě dělal dojem slušnýho kluka a teď se podepíše pod tuhle trapnost, která může někoho dostat do vězení. Až ho příště potkám, asi mu dám pár facek, aby se probral...J. Plzeň
0 # Anonymní 2012-12-11 12:40
Klidně se podepište, když chcete rozdávat facky. Jste chlap, a za své přesvědčení se přeci nestydíte!
0 # Tomáš Pecina 2012-12-11 12:45
Dva anonymové se hádají na thema osobní statečnosti :-) No, raději si půjdu udělat něco k snídani.
0 # Anonymní 2012-12-11 12:53
Rozdíl mezi mnou a jím stojí v tom, že já si zde nečiním nárok na osobní známost s panem Cabadou či nárok komukoliv rozdávat facky na základě osobní známosti.
0 # Tomáš Marný 2012-12-10 16:09
Ale že jste to v tom vyjádření schytali pěkně, co? Zase jsem klidnější, že pravda a láska mají stále navrch.
0 # Anonymní 2012-12-10 17:44
Těžko říci, zda ta besídka nevypadla nějak takhle, ale rozhodně tak vypadat mohla, takže kromě propagace ještě ohrožovali výchovu dítěte. Pokud pak došlo i na přípravu na mistrovství světa v hajlování, nesmíte se divit! Pro jistotu současně k odkazům podávám vysvětlení, že jde o zatím nerozpuštěnou parodii. MP
0 # Pefi 2012-12-10 18:01
Představa, že znalecké posudky píše někdo, kdo má celkem čerstvý magisterský diplom je naprosto šílená. To je jako by znalecké posudky ve zdravotnictví psal doktor, který je sice už MUDr., ale nemá ani jednu a testaci.

Představa, že znalecký posudek bude evaluaovat někdo s dostatečnou praxí a tím se dodatečně zaručí kvalita posudku je rovněž šílená. Pokdu je to znalecký posudek, tak jediný, kdo by měl být oprávněný hodnotit (evaluovat) znalecký posudek je znalecký ústav, protože všichni znalci, pokdu jsou znalci, jsou si rovni. Pokud fakulta připouští nutnost evaluovat znalecké posudky, tak tím vlastně přiznává , že si je vědoma toho, že posudek nesepisovali znalci, ale "studenti". Šílené, šílené, šílené ...
0 # Anonymní 2012-12-10 18:27
Já myslím, že možnost nechat sepisovat znalecké posudky v tomto oboru "znalce" s takovýmto penzem zkušeností svědčí o úrovni oboru politologie a mezinárodních vztahů jako celku. Odborné znalosti v tomto "vědním" oboru lze prakticky získat studiem v mateřské školce a magisterská státní zkouška už označuje skutečné znalce. Co dotyční studují v doktorském studiu je mi vskutku záhadou.

Naproti tomu, samozřejmě, nechat sepisovat znalecké posudky v oboru soudního lékařství někoho, kdo loni promoval, ale pozor, pokračuje PGS, by snad nenapadlo ani šílence. Inu je to krapet jiný obor.
0 # Anonymní 2012-12-10 18:28
Pár technických poznámek
1)Mohl byste prosím pane Pecino oskennovat i znaleckou doložku znaleckého ústavu
2)Dle razítka se znalecký ústav jmenuje " Západočeská univerzita v Plzni Znalecký ústav v oboru sociální vědÿ" , žádný takový znalecký ústav jsem však pod tímto názvem na stránkách justice.cz nenašel - Správný název je "Západočeská univerzita, Fakulta filozofická,katedra politologie a mezinárodních vztahů,katedra antropologie a historických" věd"¨ Sociální vědy jsou pouze obor činnosti
3)Nechápu, proč je předmětné dílko označeno "Odborný posudek", když ho vypracoval znalecký ústav. Pak ho měl buď označit "znalecký posudek" nebo toto odborný posudek neměl opatřit znaleckou pečetí. Ta slouží pouze pro znalecké posudky. Odborný posudek může vypracovat každý Franta Vyskoč, znalecký posudek pouze ten, kdo je jmenován dle z.č. 36/1967 Sb
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2012-12-10 19:26
Chybějící poslední strany jsem si všiml a již byly vydány příslušné instrukce. Po dodání do posudku doplním.

K ostatním bodům: Samozřejmě, že tu nejde o nějaké znalecké výkony, ale o to, vyvolat zdání, že rozsudky nad těmi patnácti jsou spravedlivé, protože jejich vinu prokázal "znalecký ústav".
0 # Anonymní 2012-12-10 19:46
Pomíjím obsah "posudku", jde mi nyní o jeho formální označení, které nepovažuji za souladné se zákonem, tedy pokud tento posudek prováděl znalecký ústav a opatřil ho znaleckou pečetí
T. Moláček
0 # Anonymní 2012-12-10 19:39
Začíná se to trochu blížit filmu Kladivo na čarodějnice. Ještě zavést právo útrpné...

cnemo
0 # Michal 2012-12-11 12:51
Ale pane Pecino, vy jste se celkem demagogicky vyhnul podstatě záruky, kterou PHD Magdaléna Leichtová přiložila ve vztahu k námitce vůči znalcům. Vy zde zcela chybně reprezentujete to, co v ní stálo. Obhajoba vůči námitce, že jsou moc mladí, zcela korektně poukazovala na jejich odborné všestranné znalosti a dlouhodobý zájem o problematiku. Proč zde, prosím vás, tvrdíte cosi o jakési snaživosti nebo že moc neumějí? Proč lžete? Proč zde například nenapíšete že advokát vytváří úplně nesmylné konstrukce s pí. Tydlitátovou?
0 # Pefi 2012-12-11 13:55
Znalcem se člověk nestane tak, že pouze vychodí školu. Znalec by měl být schopen své znalosti aplikovat v širším kontextu a to ho naučí pouze škola života.

Jinými slovy, na sepsání kvalitního znaleckého posudku člověk potřebuje životní zkušenosti, což s věkem dost dobře souvisí. Životní zkušenosti jsou potřebné především v neexaktních pseudovědách. V exaktních vědách se odborná nesmyslnost posudku dá obvykle jednoznačně prokázat, ale ve vědách kecacích, kde papír snese vše, je tomu jinak.

Asi nebude náhodou, že ve vědách přírodních či technických se (doufám) nestává, že by posudky psali mladí absolventi VŠ.
0 # Michal 2012-12-11 16:50
Znalcem se člověk stane na základě získaných znalostí. Věk není zárukou žádných znalostí, jakkoliv zkušenostní poznatky spojené s neonacismem získávají třeba mandanti pana Peciny velice udatně a neúnavně často od útlého věku. Za posudek, jak jste se mohl přesvědčit, se zaručili i starší kapacity katedry, jako je například doc. Cabada. Ten sice není znalcem na neonacismus, ale vzhledem k tomu, že politologie má svou vědeckou metodiku, je schopen zaručit, že posudek byl vypracován korektně. Odmítavý názor pana Peciny je pak založen na dohadu, že členky třeba žádný tiskařský lis nevlastnily etc., nechť toto laskavě rozhodne soud.

Napsal-li by mladý absolvent VŠ, inženýr, tedy studijní ekvivalent magistra, posudek v přírodních či technických vědách, nevidím apriori žádný problém, bude-li dodržena náležitá metodika, kromě diskriminace jinak talentovaných lidí na základě toho, že ještě dostatečně nezoxidovali.
0 # Leon Kreutzfeld 2012-12-11 17:32
"členky třeba žádný tiskařský lis nevlastnily etc., nechť toto laskavě rozhodne soud"

Me hlavne pripada absurdni, ze takovymi hovadinami se vubec justice a "znalci" za penize danovych nevolniku musi zabyvat.

A jeste vic na hlavu mi pripada, ze to asi rada Cechu povazuje za normalni, aby se tim justice a jeji pridruzena vyroba za jejich penize zabyvaly. Rozlozena mrsina ceskeho statu uz asi s jinymi tygry nez papirovymi bojovat nedokaze.
0 # Anonymní 2012-12-11 22:03
LK: Kdyz jsem se docetl o osvobozujicim rozsudku v samolepkove kauze, take jsem si rikal, kolik cela tahle komedie asi stala danove poplatniky. JX

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)