Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Adam B. Bartoš

Ne všechny politické procesy končí šťastně. To dosvědčuje rozsudek nad Adamem B. Bartošem a Ladislavem Zemánkem, týkající se jejich polenské anabase. Z jeho obsahu vyplývá, že mladá, začínající jihlavská soudkyně Tereza Jedličková dostala příležitost plně a vášnivě se ztotožnit s názorem znalce Josefa Zouhara, aniž by se jí v tom obhajoba pokusila účinně zabránit. Nebyl předložen žádný oponentní/revisní znalecký posudek a dílo zkázy dovršilo kajícné a úplné doznání ideozločince Zemánka.

Z methodického hlediska je významné, že v rozsudku byla plně využita methoda kontextuálního extremismu: co Bartoš se Zemánkem svým textem na cedulce mysleli, vyplývá jasně z jejich dalších politických aktivit. Neboli, řečeno slovy závěrečného návrhu Lucie Šlégrové – která arci svůj případ na rozdíl od ABB&LZ vyhrála – jestliže promluvím o tom, že dnes bylo krásné jitro, určitě mám na mysli řeckou stranu podobného názvu, když se zmíním o duze, je to bezpochyby narážka na argentinskou stranu Juana Peróna, která duhu používala jako jeden ze svých symbolů, kladivem určitě míním kladivo Thorovo a křížem kříž hákový, no a když promluvím o národním socialismu, je vyloučeno, že bych snad měla na mysli Horá­kovou, Drtinu nebo jiné představitele československého národně­socialistického politického směru, nýbrž hovořím jedině a pouze o Hitlerovi, o Křišťálové noci a o holokaustu.

V tom spočívá hlavní dopad zpackané Bartošovy a Zemánkovy obhajoby: soud se nepodařilo přesvědčit, aby hodnotil důkazy prima facie, z jejich skutečného obsahu, a neumožnil znalecký rozlet vytvářející z komárů velbloudy, z hodinek holínky a z každého veřejně činného člověka potenciálně nebezpečného verbálního extremistu.

Methoda kontextuálního extremismu je principiálně vadná a nepřijatelná a každým jednotlivým případem, kdy její použití v trestním řízení soud aprobuje, trpí a eroduje svoboda slova každého z nás, neboť, ať chceme nebo ne, v Jihlavě nedostal exemplární trestněprávní roubík neoblíbený nacionalistický politik, ale my všichni, protože u každého lze při vhodné aplikaci této zvrácené výkladové methody najít možnost, jak řečníka nebo pisatele poslat do vězení ne za to, co řekl nebo napsal, ale co tím ve skutečnosti myslel.
Ne, že by se to nedalo čekat, ale na takový konec procesu jsem přece jen připraven nebyl. Ladislav Zemánek se dnes u soudu v Jihlavě doznal, projevil nad svým hanebným ideozločinem lítost a může tedy doufat v mírný trest, ne-li přímo upuštění od potrestání. Adam B. Bartoš ještě vzdoruje, a proto bude zřejmě nezbytno potrestat ho trestem podmíněným. Komické duo doplnil advokát Jan Vytiska, jinak specialista na insolvenční právo, jehož obhajoba byla dle mediálních zpráv takové kvality, že se nad obžalovanými nemůže soudkyně neustrnout již jen pro ni samu.

Rozsudek bude ve čtvrtek, načež zazvoní zvonec a jedné politické kariery bude definitivní konec.

Naši úvahu, co dělají špatní právníci v pekle, můžeme nyní podložit usnesením Městského soudu v Praze, kde je ministru Milanu Chovancovi vlídně vysvětleno, že jeho ministerstvo žalovat na nečinnost Úřad městské části Praha 1 opravdu, ale opravdu nemůže. Ale co, aspoň to zkusil a na předvolebním meetingu ČSSD bude příběh, jak proti těm hnusným extremistům dělal, co mohl, v Chovancově podání znít jistě dobře.

Magistr Bakalář obojího práva (rozuměj: plzeňského i karlovarského) Milan Chovanec podle očekávání neuspěl se správní žalobou ve věci Bartošova pochodu s maketami šibenic. Což kvitujeme poznámkou, že když jsou právníci během života opravdu velkými hříšníky, zaměstnají je po smrti v pekle na právním oddělení ministerstva vnitra: sepisovat podání podle zadání tohoto ministra je ten nejhorší trest, který si pro právníka lze představit.

Aktualisováno.

Vzhledem k rozsahu delikventovy trestné činnosti arci soudíme, že vhodnější by bylo uvádět, kterých trestných činů z příslušné části trestního zákoníku se kterými skutky nedopustil. Nové obvinění (omluvte velikost downloadu, avšak nechtěli jsme obviněnému do originálního souboru PDF zasahovat) se týká Bartošových aktivit na Facebooku a dvou jeho projevů: jednoho proneseného v Bratislavě a druhého letošního polenského; ono místo a projevy na něm zazněvší se zjevně stávají mezi OČTŘ bezednou studnicí inspirace. Znalci jistě měli žně.

V usnesení se mi zvlášť líbí tato pasáž: K osobě Adama B. Bartoše lze konstatovat, že v rámci své přirozené inteligence, rozumové vyspělosti a absolvovanému vzdělání, (studijní zaměření v náboženské oblasti) lze tvrdit, že má znalosti a vědomosti o jednotlivých světových i národních náboženstvích, což vylučuje možnost podřadit jeho protiprávní jednání pod pouhou neznalost či nepochopení daných témat. Aneb: Obviněný absolvoval dva roky VUMLu, proto lze vyloučit, že by nebyl dostatečně obeznámen s vědeckým světovým názorem a nebyl si vědom všech předností socialistického společenského zřízení a života v socialistické společnosti.