Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Adam B. Bartoš

Ne, že by se to nedalo čekat, ale na takový konec procesu jsem přece jen připraven nebyl. Ladislav Zemánek se dnes u soudu v Jihlavě doznal, projevil nad svým hanebným ideozločinem lítost a může tedy doufat v mírný trest, ne-li přímo upuštění od potrestání. Adam B. Bartoš ještě vzdoruje, a proto bude zřejmě nezbytno potrestat ho trestem podmíněným. Komické duo doplnil advokát Jan Vytiska, jinak specialista na insolvenční právo, jehož obhajoba byla dle mediálních zpráv takové kvality, že se nad obžalovanými nemůže soudkyně neustrnout již jen pro ni samu.

Rozsudek bude ve čtvrtek, načež zazvoní zvonec a jedné politické kariery bude definitivní konec.

Naši úvahu, co dělají špatní právníci v pekle, můžeme nyní podložit usnesením Městského soudu v Praze, kde je ministru Milanu Chovancovi vlídně vysvětleno, že jeho ministerstvo žalovat na nečinnost Úřad městské části Praha 1 opravdu, ale opravdu nemůže. Ale co, aspoň to zkusil a na předvolebním meetingu ČSSD bude příběh, jak proti těm hnusným extremistům dělal, co mohl, v Chovancově podání znít jistě dobře.

Magistr Bakalář obojího práva (rozuměj: plzeňského i karlovarského) Milan Chovanec podle očekávání neuspěl se správní žalobou ve věci Bartošova pochodu s maketami šibenic. Což kvitujeme poznámkou, že když jsou právníci během života opravdu velkými hříšníky, zaměstnají je po smrti v pekle na právním oddělení ministerstva vnitra: sepisovat podání podle zadání tohoto ministra je ten nejhorší trest, který si pro právníka lze představit.

Aktualisováno.

Vzhledem k rozsahu delikventovy trestné činnosti arci soudíme, že vhodnější by bylo uvádět, kterých trestných činů z příslušné části trestního zákoníku se kterými skutky nedopustil. Nové obvinění (omluvte velikost downloadu, avšak nechtěli jsme obviněnému do originálního souboru PDF zasahovat) se týká Bartošových aktivit na Facebooku a dvou jeho projevů: jednoho proneseného v Bratislavě a druhého letošního polenského; ono místo a projevy na něm zazněvší se zjevně stávají mezi OČTŘ bezednou studnicí inspirace. Znalci jistě měli žně.

V usnesení se mi zvlášť líbí tato pasáž: K osobě Adama B. Bartoše lze konstatovat, že v rámci své přirozené inteligence, rozumové vyspělosti a absolvovanému vzdělání, (studijní zaměření v náboženské oblasti) lze tvrdit, že má znalosti a vědomosti o jednotlivých světových i národních náboženstvích, což vylučuje možnost podřadit jeho protiprávní jednání pod pouhou neznalost či nepochopení daných témat. Aneb: Obviněný absolvoval dva roky VUMLu, proto lze vyloučit, že by nebyl dostatečně obeznámen s vědeckým světovým názorem a nebyl si vědom všech předností socialistického společenského zřízení a života v socialistické společnosti.

Plzeň, město slynoucí pivem, fotbalem a vynikající právnickou fakultou, ze které co absolvent, to velikán svého oboru. Kupříkladu Milan Chovanec, t. č. ministr vnitra. Ten své vzdělání zocelil v dalším špičkovém učilišti obdobné pověsti, v Karlových Varech. Výsledek je patrný na jeho nápadu, že proti rozhodnutí pražského magistrátu nezahájit přezkumné řízení ve věci šibenicového pochodu podá žalobu.

Primo, správní žaloba je nepřípustná, což bylo judikováno např. v jedné z chomutovských kaus (usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1344/09).

Secundo, ještě předtím, než soud rozhodne, odpovědnost za přestupek v roční lhůtě počátkem července letošního roku zanikne. Čímž zazvoní zvonec a pohádce o chytrém a vzdělaném ministrovi vnitra bude konec.