Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naši úvahu, co dělají špatní právníci v pekle, můžeme nyní podložit usnesením Městského soudu v Praze, kde je ministru Milanu Chovancovi vlídně vysvětleno, že jeho ministerstvo žalovat na nečinnost Úřad městské části Praha 1 opravdu, ale opravdu nemůže. Ale co, aspoň to zkusil a na předvolebním meetingu ČSSD bude příběh, jak proti těm hnusným extremistům dělal, co mohl, v Chovancově podání znít jistě dobře.

Komentáře   
0 # Anonymní 2016-09-29 14:47
Anticenu za špatnou komunikaci získaly vnitro, policie i firma ČEZ
echo24.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2016-09-29 16:00
K problematice prezentované v usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6.9. 2016, č. j. 5 A 97/2016-19, lze pravděpodobně důvodně vytknout právní diletantizmus žalobce, tedy Ministerstva vnitra ČR notabilně ztělesněného Bc. Milanem Chovancem. Pro úplnost je vhodné bezpochyby doplnit, že "neexistuje žádné ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby byla jiná osoba pro správní delikt stíhána" (viz Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 320; srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 26.6. 2001, sp. zn. II. ÚS 345/2001).

Jan K.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Tomáš Pecina 2016-09-29 16:21
Od tohoto názoru nicméně ÚS postupně ustupuje, protože judikatura ESLP garantuje minimálně dostatečné vyšetření (eg Načeva v. Bulharsko, jestli se dobře pamatuji).
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2016-09-29 16:51
Ta věta ("neexistuje žádné...") je minimálně diskutabilní, nejenom Načeva, ale také další.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2016-09-30 10:50
Právo na účinné vyšetřování však svědčí poškozenému, nikoliv potentátovi, který něco oznamuje a dožaduje se něčího postihu.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Tomáš Pecina 2016-09-30 11:11
To jistě. Můj konstantní názor je, že státu nesvědčí žádná základní práva, a to ani právo na spravedlivý proces (když se sám svými orgány poškodil, je to jeho vlastní vina); žel, ÚS je jiného mínění a nehodlá je opustit.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
0 # Anonymní 2016-10-04 19:25
Podivejte se, Chovanec byl asi vzorny student domaci.ihned.cz/.../
nedivte se tedy zalobe.
Odpovědět | Odpovědět s citací | Citovat
Přidat komentář