Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ano, i u krajského soudu, a to dokonce ostravského, jenž má v místní justici pověst dračího doupěte a kolébky všeho zla, vzniknou občas zajímavé a použitelné judikáty. Dnes budeme komentovat usnesení v trestní věci severomoravského extremisty, jenž se provinil tím, že symbolika na jím vyráběném zboží připomíná symboliku nacistickou (krátce jsme thema pojednali s Josefem Zouharem v Debatním klubu).

Krajský soud tvrdí (od str. 6), že je nepřípustné, aby policisté místo prosté dokumentace trestné činnosti extremisty vyhotovovali úřední záznamy, v nichž nalezené předměty, resp. jejich fotografie, komentují a předjímají odborné a právní závěry.

To je důležité pro celou řadu našich případů, protože komentování je činnost, v nichž se někteří policisté, příkladmo Zlata Pálfiová z NCOZ (dříve ÚOOZ), přímo vyžívají. Znalci dostanou nikoli fotografii předmětu, který by měli posoudit, ale podrobný výklad, co předmět z hlediska Marešovy theorie kontextuálního extremismu představuje, přičemž obvinění, případně dosud pouze podezřelí, i jejich činnost obdrží hned v úředním záznamu nebo protokolu zvučnou nálepku.

Jak jsme na tomto blogu zvyklí, ukážeme si to na praktickém příkladu:

U podezřelé Martiny B. z kausy RWU (čarodějnický proces) se při domovní prohlídce našly jakési samolepky. Z. Pálfiová vyhotovila protokol, kde znalcům a posléze i soudu vysvětlila, co samolepka zachycuje (zřejmě pro případ, že by protokol byl studován osobou nevidomou v Braillově písmu), a neopomněla – třikrát – zopakovat, že stíhány budou neonacistky; snad proto, aby znalci nechtěli zpozdile dojít k závěru jinému.

Obžalované se, inter alia, domnívají, že takto policií naprogramovaní znalci jsou podjatí a že je porušena zásada rovnosti zbraní, protože obhajoba právo anotovat znalcům předkládané fotografie a vysvětlovat, co je na nich, nedostala. Co na to senát (i s nepodjatým přísedícím z neziskovky), uvidíme.

Ke stejné situaci došlo arci i u Adama B. Bartoše: tam, jak jsme nedávno demonstrovali, policista vyhodnotil obsah knih místo znalce, a protože celá řada publikací, za něž je Bartoš stíhán, jiným znalcem než tímto policejním expertem posouzena nebyla, bude z Ulrichových textů vycházet v rozsudku i soud, tak jako učinil ten novojičínský.

To zas bude na Zbraslavi radosti, až se dozvědí, že něco tak samozřejmého, jako vysvětlovat znalcům a soudu význam fotografií, dělat nesmějí!

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-01-10 19:55
Existuje-li nějaká vyšší spravedlnost, tak se Mareš za fomulaci své teorie kontextuálního extremismu (natož u vědomí kým, jak a k čemu bude aplikována)bude jednoho dne (a až do konce dnů) bude smažit v ohni pekelném.
DS
0 # gogo 2018-01-11 07:34
My atheisté dáváme přednost tomu, aby Mareš narazil na mladého sekáče, nejlépe svého žáka, a ten "se na něm udělal". Tzn. dát mu ochutnat vlastní medicíny, nechat zakusit ten pocit, když je výsledek zkoumání tautologický a znalec s inteligencí na hranici lehké dysfunkce se se samozřejmou nadřazeností považuje za vzdělance a vědce.
A stačilo by myslím poměrně málo, v oboru bude jistě přetlak mladých, ambiciozních a všeho schopných, současný režim se vyčerpává a nedodává tolik politických kauz, aby se všichni dobře uživili a když dodá, tak jsou to kauzy budící posměch, které nakonec ideozločinci formálně vyhrají.
Ale režim se může pootočit a současní prodejní soudní znalci se mohou stát nepohodlnými bývalým kumpánům a nadbytečnými pro nové kádry. To je výborná šance pro občana dychtícího po zemské spravedlnosti. Není nad ten pocit, když ksindl před vašima očima spadne do vlastní jámy.
0 # Tomáš Pecina 2018-01-11 08:59
Nebyl bych k Marešovi tak nekompromisní, jeho myšlenky rozvinuli jiní, a to v době, kdy on sám už od nich ustupoval. Jeho dědictví arci trvá: konkrétně třeba teď řeším, co udělat, jestliže mi nejmenovaný vtipálek poslal na sbírkový účet našeho spolku určený pro výstavbu pomníků 18 Kč. Vrátit vcelku to samozřejmě nemůžeme, ale snad, kdyby se to rozdělilo do dvou plateb…
0 # gogo 2018-01-11 10:22
Pamatujte, že mohou být trestné i lineární kombinace nebo návodné náznaky. Znalec ví mnohem lépe než vy sám, jak jste to doopravdy myslel.
0 # Anonymní 2018-02-12 14:12
Proč se mě policie ptá, odkud nebo kam jedu?
dfens-cz.com/.../

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)