Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nájezd zavilých islamistů, připravených vyvrátit evropskou civilisaci z kořenů, pokračoval dnes u Městského soudu v Praze druhým kolem:


Výsledek je uspokojivý, způsob, jak bylo vítězství dosaženo, rozhodně nikoli, neboť odůvodnění rozsudku máme za povrchní, právně vadné, neúplné a nepřesvědčivé.

Především je zřejmé, že senát městského soudu vedený Janem Klášterkou vůbec nepochopil, co je podstatou nepřímé diskrimace: jsou-li uplatněny stejné požadavky na všechny, ještě to neznamená, že tím nikdo nemůže žádná skupina poškozena. Dívce z muslimského prostředí působí újmu, musí-li ve třídě pobývat prostovlasá, panně křesťanské nebo bezvěrecké by naopak způsobilo nepohodlí muset při vyučování nosit pokrývku hlavy. Že v prvém případě jde o újmu psychickou a ve druhém fysickou, zde arci nehraje roli. Jak jsem vyrozuměl z odůvodnění, soud existenci újmy a limine nepřipouští: v takovém případě nechť se laskavě seznámí např. se slavnou serií fotografií z Alžírska, kde nechaly francouzské kolonialní úřady v r. 1960 fotografovat ženy za účelem vydání průkazů totožnosti bez závoje a prostovlasé.

Dále, these o porušování práv nevěřících, jimž se nedostává rovného zacházení, je neudržitelná. Možnost nosit šátek není, jak bylo vysvětleno, žádným privilegiem, o které by nutně stáli i jiní, protože jim jejich víra, případně kulturní zázemí, nic podobného nepřikazuje. Jako nemuslim nejsem diskriminován tím, že to mám do nejbližší mešity 10 kilometrů, prostě proto, že navštěvovat mešitu nechci a nepotřebuji, ana mi postačí tichá večerní modlitba před ozubeným kolem.

Nebylo vysvětleno, proč Klášterkův senát pokládá islám za politické náboženství, co přesně to znamená a jaký to má dopad na rozhodovanou věc, tedy zejména, zda by se něco změnilo, pokud by se úlevy, resp. výjimky, ze školního řádu domáhala studentka vyznávající víru apolitickou (přičemž mé vzdělanější já se vzpouzí už při samotném připuštění, že něco takového jako apolitické náboženství, nota bene tradiční, abrahámovské, může existovat).

Jestliže by rozsudek byl opřen o sekulární povahu státu obecně a školství zvlášť, bylo by to argumentačně udržitelné, avšak muselo by být vysvětleno, zda smí školní řád zakázat veškeré náboženské symboly, např. tedy i křížek na krku, nebo zda je nutné provést proporcionality, a jak by test v takovém případě dopadl: příkladmo křížek ano, hidžáb ne, a proč.

Souhlasit lze s tím, že řešení problému přijde pravděpodobně legislativní cestou, protože to už je takový český národní zvyk: místo, aby zákony stanovily základní principy a ty byly judikaturou vykládány, rozváděny a aplikovány, máme zákonem, nebo minimálně resortní vyhláškou, stanovenu pomalu i minimální a maximální přípustnou tloušťku knedlíku, aniž by někoho znepokojilo, že orgány státu ve svých esenciálních funkcích selhávají a je zde již téměř třicet let udržováno to, co jsem kdysi nazval imitativní demokracií.

Jako konservativní člověk bych byl ochoten smířit se i s tím, kdyby městský soud opřel svou argumentaci o prosazení principu moje země – moje pravidla, anebo kdyby zákaz nošení šátku odůvodnil křesťanskou tradicí, avšak odůvodnění, jak bylo předneseno, mne rozhodně neuspokojilo. Snad bude podrobnější a důkladnější písemné vyhotovení.

Komentáře   

0 # Báša 2017-09-19 20:55
Ta afinita k islámu, to muší bejt nějaká chyba v těhle prostoněmeckejch způsobech myšlení, já to jináč nevidim.
0 # Anonymní 2017-09-19 22:05
v takovém případě nechť se laskavě seznámí např. se slavnou serií fotografií z Alžírska, kde nechaly francouzské kolonialní úřady v r. 1960 fotografovat ženy za účelem vydání průkazů totožnosti bez závoje a prostovlasé.

To muselo být strašné, taková újma! Tedy ono lze zdravým rozumem pochopit, že mít na průkazu totožnosti fotku černého pytle je dost k ničemu. A kdyby se Francouzi drželi toho zdravého rozumu, tak by dnes nemuseli plánovat dobytí ztracených předměstí u sebe doma.
0 # Anonymní 2017-09-20 06:30
Dívce z muslimského prostředí nutně působí újmu, pokud musí sedět vedle mužů, a učit jí učitelé/profesoři muži - což je zásadní prohřešek proti islámu.

V řadě frakcí islámu je pak prohřešek, že muslimka vůbec studuje, protože ženě patří místo pouze v kuchyni a pár dalších místech, kde jí to buď otec či manžel výslovně dovolí. Takže už samotné studium islámské ženě musí ve velkém procentu případů působit újmu, a jediným antidiskriminačním opatřením by pak mělo být všechny ženy hlásící se k islámu okamžitě zprostit studia. Jinak způsobuje škola muslimce újmu.

V krajním případě lze povolit dostudování, pokud to výslovně povolí její otec či manžel - v krajním případě její bratr či jiný mužský příbuzný, je-li svobodná a otec již zemřel. Ona sama studentka, hlásí-li se k islámu, o tom rozhodovat nesmí. V oslámu je kus hadru, za který rozhodují jiní.

Já tedy souhlasím s tím, že studentce vznikla z mnoha stran újma ze strany českého státu - a to vzhledem k mnoha porušením muslimských pravidel, z nichž jen nepatrný zlomeček jsem vypsal výše.

---

Řeč soudce mi přišla jasná a srozumitelná. Psychologicky a z hlediska sociální inteligence se daný soudce projevil jako příčetný, stejně jako má strategickou inteligenci a schopnost odhadu situace, stejně jako životní zkušenosti.

Pochopil, že podstatou žaloby není žádná újma, ale že se jedná o situaci, kdy jde o hledání obětních beránků a o salámovou taktiku navyšování požadavků. Jde o úplně stejnou situaci, když sudetští Němci vyštengrovaní Adolfem Hitlerem chtěli rozbít a zničit Československo - a tak navyšovali požadavky nikoli proto, že by byli diskriminováni a cítili újmu, ale protože chtěli přivést domovský stát k destrukci a zničení. Jakékoli ústupky a požadavky jsou považovány za slabost a podnícení k dalším útokům a vyšším požadavkům.

Všichni příčetní chápou, že obětním beránkem se může stát kdokoli v cestě - jak se obětním beránkem má stát ředitelka školy Lenka Kohoutová, může se jí klidně stát jakýkoli soudce, atd.

Nejlepším lékem je proto pasivní agresiva, a je to v zásadě jediná možná taktika, jak tuto kauzu vyřešit. Ucaplovat žalující muslimy na obrovské byrokracii, překážkách, neúspěších.

Upřímně řečeno, celý proces je tzv. cikánská férovka typu dvacet na jednoho. Neziskové organizace si na pouhou prostou ženu, byť ředitelku Lenku Kohoutovou pozvali nekonečné peníze, platí právníky, spolupracuje na žalované straně řada aktivistů i odborníků, jdou do zničení ředitelky Lenky Kohoutové obrovské peníze z různých rozpočtů, fondů. Je to jak štvanice smečky psů, když štvou jelena.

Ze strany Radky Korbelové jde o hodně špinavou práci, a doslova nemorální zadání. Dělá "jen svou práci", peníze samozřejmě nikomu nesmrdí.

Ředitelka Lenka Kohoutová může obstát proti této cikánské férovce jen proto, že má veřejnou podporu mnoha lidí. Že se zveřejnilo, co je kauza zač, jakou špinavou roli v ní hrají neziskovky, jakou roli v této nemorální hře hraje Radka Korbelová a další subjekty.

O několik článků zpět je tu stížnost, že někdo kritizuje Radku Korbelovou, ale holt se propůjčila jako hlavní vedoucí štvanice stylu cikánská přesilovka proti normální ženě - a to nikdy nezíská sympatie normálně uvažujících lidí. Lidi mají selský rozum a Boží spravedlnost v krvi, jakkoli by si právníci a advokáti přáli, aby prostý člověk přemýšlel jako bezpáteřní a bezcitný.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-09-23 11:12
Plný souhlas, nehledě na tu drzost, ta muslimka si užívá výhod státu, který ji poskytl azyl a zato ho žaluje...!!! Čin čertu dobre, peklem seTi od vděčí :(
0 # Martin 2017-09-26 11:37
Člověče, vy jste se zbláznil, nebo jste byl takový nenávistný hlupák vždycky?
0 # Anonymní 2017-09-20 08:51
Zákaz chození do školy s dlouhými vlasy, zákaz chození do školy v košili s nápisem US Army (a seržantskými pásky), zákaz chození do školy bez podprsenky (ano, byla nedávno taková kultura), zákaz chození do školy v kraťasech a další a další.Touha českého obyvatelstva nechat se buzerovat soudružkami ředitelkami je věčná. Podle toho vypadá úroveň celého školství.
0 # gogo 2017-09-20 09:29
Ten případ by to chtělo asi rozebrat pořádně a ne jen s hlediska jakéhosi teoretického práva na hadr na hlavě.

Už sám začátek je zajímavý, kdy sem přiletí 20 letá žena z Moskvy, nemá u sebe dokumenty a tvrdí, že je Somálka, dříve sexuálně zneužívaná a hledající azyl. Zanedlouho se přihlásí na zdravku a vzápětí spolu s Šabatovou a pracovníky sorosovek rozjíždí hon na ředitelku skrze domnělou diskriminaci.
Mně to přijde jako čistá provokace sorosovek a příprava na změnu legislativy a soudní praxe ve prospěch africko-islámistických tradic.
0 # Anonymní 2017-09-20 13:56
Otvírání Overtonova okna. Samozřejmě, že to je inscenované. Hledal bych za tím kliku z širší rodiny ombutsmanky. Pamětníci vědí.

Ředitelka má moje veliké sympatie! Slušnému člověku stačí už jenom tahání po soudech, aby pocítil značný diskomfort.
0 # Martin 2017-09-26 11:38
Overtonovo okno se neotevírá, ale posouvá. Když už si protimuslimský lid hraje na akademiky, měl by to dělat tak, aby z toho jeho hloupost nečouhala jak sláma z bot.
0 # Anonymní 2017-09-26 14:07
Myšlenka byla zformulovaná jasně, odpověď se zredukovala na formalismus a invektivy. Muslimofilové neargumentují, jasná víra, rozum mdlý.
0 # Martin 2017-09-26 16:53
Ano, byla zformulována jasně tak, že z ní plynulo, že vůbec netušíte, o co jde.
0 # Anonymní 2017-09-26 19:26
Já netuším, nebo Vy nechápete a nebo Vy nechcete pochopit? Přijde už, konečně, nějaký argument?
0 # gogo 2018-01-03 12:26
Soudce se asi zbytečně vyjadřoval, kdyby byl držel pysk a jen potvrdil předchozí verdikt, asi by byl větší problém podat dovolání.
zpravy.idnes.cz/.../...


Nehažme ale ještě AK do písku.
0 # Anonymní 2017-09-20 10:30
Gogo: Somálka bez dokladů, která neumí číst a psát a je fakticky negramotná. Nedodá dokumenty ani k tomu, aby řádně byla podle českých zákonů přijata na studium. Ale největší problém je údjaný hidžáb a neziskovky rozjíždí monstrproces zvíci poloviny vesmíru s cigánskou férovkou.

Ne, toto skutečně není o svobodě náboženství, ani o svobodě a lidských právech.

A není to ani o tom, co neoliberální pomatenci představují - tedy není to o (ne)nošení dlouhých vlasů či košil US Army.

Tady nikomu ze žalobců nevznikla újma, toto je akce typu "zapálení říšského sněmu".

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-09-20 10:34
Přesně tak, újma nevznikla a ani vzniknout nemohla. Ta by vznikla až v případě, že by se některá muslimka řádně přihlásila, nošením šátku porušila školní řád a byla za to potrestána.
0 # Pefi 2017-09-20 11:22
Mi přijde mimořádně smutné, že nikdo nepřišel s tím, že každé omezení, které je vymáháno, musí mít nějaký konkrétní a smyslupný účel.
Účelem může být hygiena, účelem může být i kultura (duch) pracoviště, nebo jak píše pan Pecina, i sekularita na pracovišti.

Až se někde ředitelem stane nějaký náboženský maniak, tak nyní bude oprávněn od všech studentek vymáhat, aby se zahalovaly. Tomu říkám vítězství!

Ještě pár takovýchto vítězství, kdy ve snaze páchat dobro šlapeme po elementárních principech, a můžeme to tady zabalit.
0 # Anonymní 2017-09-20 14:28
Neoliberální pomatenci, právo na hadr na hlavě, prostoněmeckej způsob myšlení, vedoucí štvanice stylu cikánská přesilovka. Volby 1946. Anticharta. Koblihy. Nějak začínám pane Pecina chápat, proč se čeští Němci v roce 1918 tak cukali
0 # Libor Petříček 2017-09-21 18:53
Rozsudek mi přijde zcela správný. Odůvodnění - v limitech ústního přednesu - přijatelné. Zajímalo by mne odůvodnění písemné. Věcne vzato mne obzvláště zaujalo, že podle pana předsedy jsou ve věci i práva ateistů. PŘESNĚ TAK. Když už někdo trpí duševní poruchou, která se projevuje vírou v Ježíška, pedofilního Otce, amorfního Ducha, či temného Alláha, sadistického Jehovu, nebo třeba Velké Špagetové Monstrum, není nutné ho v jeho duševní poruše podporovat hjen proto, že z temných časů doposud se prolnulo do právního řádu cosi jako "ochrana víry". Což je je přežitek z dob, kdy víra, resp. způsob, jak se někdo zabývá pověrami měl výrazný dopad na jeho život (až do extrémů jeho odebrání). Když už holčičce a jejím rodičům hrabe, ať jí hrabe jinde a ne ve škole. Náboženství, ba dokonce víra sama, je zcela nesmyslná záležitost a nepřestává mne naplňovat údivem. Jak někdo může jako svůj životní postoj prezentovat "VÍRU",, to tedy můj ateistický mozek "nebere". Chápu, že celý žovot prožíváme, většinou, "bez důkazů". Když mi moje holka řekně, že jde večer do kina s kamarádkou, tak nejsem-li žárlivec, nebudu vyžadovat důkaz. ALe přesvědčení, že Universum stvořila a řídí nějaká entita, které se dávají různá jména (viz shora) a to bez jediného důkazu, je psychiatrické.
Samozřejmě, toto je blog o právu a nikoli o náboženství. Ale i proto se mi ten rozsudek i jeho odůvodnění líbilo, nehovoře o tom, že jsem s některými členy senátu kdysi studoval i vedl různé diskuse. Tož jim tleskám.
LP
0 # Anonymní 2017-09-23 16:48
Nemám co vytknout.
0 # Tomáš Pecina 2017-09-24 10:09
Tak to já jsem náročnější, a doufám, že písemné odůvodnění bude zpracováno precisněji.
0 # Anonymní 2017-09-25 14:01
Nějak mám pocit, že víra je základní postoj. Liší se jen v tom, v co věříte - jestli v Ježíše Krista; vymanění se z utrpení zemských koloběhů vtělení (buddhismus); Alláha; neomylnost vědy; neomylnost vlastního rozumu (racionalismus); zákon silnějšího (třeba (neo)liberalismus, anarchismus); neviditelnou ruku trhu (v podstatě zákon silnějšího); v matku přírodu (ekologové); nebo v drogy (transpersonální filozofie a psychologie); feminismus; nadřazenost kapitalismu či socialismu; nebo cokoli jiného.

Naprostá většina jednání vychází v nějaké víry, co je nejvyšší hodnotou. Zkuste řídit člověka čistě racionálně, a on vám nejspíše spáchá sebevraždu. Doporučuji třeba osud dětí významného vědce a psychologa Johna Watsona, zakladatele behaviorismu, který se o to pokusil a napsal dokonce slavnou příručku jak vychovávat děti - jeho děti dopadly velice špatně.

Nejde se tvářit, že nic jako iracionální vyšší hodnoty neexistují. Vznikne-li prázdno, tak se tam nacpe jen jiné iracionálno, což je podstatou šíření islámu v Evropě - dost pěkně to popsal Pefi výše, byť psal o něčem trochu jiném.

Pokud vymetete "tak nesmyslnost záležitost jako je víra" abych použil zhruba tvrzení pana Libora Petříčka - ona se vám vrátí tak, že budete mít stát zaplavený muslimy.

Racionální či vědecké důkazy jsou omezené:

a) Já bych chtěl třeba racionální/vědecký důkaz, že časovací metody v paleontologii jsou seriózní a platné. Což nelze (alespoň s malou mírou pravěpodobnosti) reálně prokázat jinak, než experimentem trvajícím aspoň milión roků, kde by se ověřilo, že paleontologie časuje (asi) správně.

b) Já bych chtěl třeba racionální/vědecký důkaz, že fyzikální zákony platí všude ve vesmíru stejně. Zatím je obecně přijímaná báchorka bez jakéhokoli skutečného důkazu.

c) Nebo bych chtěl racionální/vědecký důkaz, že homosexualita je vrozená, a člověk se homosexuálem vždy narodí nikoli stává. - Ale žádný takový vědecký důkaz proveden nebyl, je to teorie přijatá spíše z politických a humanitárních důvodů. Ale kdybychom se stylem "padni komu padni" ptali po vědeckém důkazu, takový není.

Atd. Požadovat důkazy všeho by při poctivé snaze vedlo k velice tristnímu zjištění, že skoro všechno, o co se opírají lidé jako "fakta" stojí na vodě. Dokonce i většina vědeckých pravd, tedy že věda je jen další druh víry. Ostatně důkazy máte snadno:

a) Jak je možné, že u DDT mnoho desetiletí jeho škodlivost?

b) Jak je možné, že přísně vědecky a klinicky otestovaný lék thalidomid způsoboval rození desetitísíců dětí bez končetin?

c) Jak je totéž možné u derivátů kyseliny valproové, kde přes značné testy byla škodlivost zjištěna nedávno po desetiletích užívání?

Atd.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-09-25 16:07
No to je přece otázka počátečních podmínek! Realita je příliš složitá a naše teorie popisují vždy jenom její výsek za určitých podmínek. Krásný příklad je zobecnění Newtonovy fyziky Einsteinem.
Tedy pokud z procesu vyloučíme idioty, šlendrián, demagogy, všehoschopné, deprivanty,oportunisty,…
0 # Pefi 2017-09-25 18:43
Ad DDT/thalidomid/kyselina valproová - vzhledem k tomu, jak podivně jsou někdy studie chystány a jak ještě podivněji jsou výsledky zpracovávány se divím spíš tomu, že těch průšvihů není ještě mnohem víc. A není to proto, že by na to věda jako taková nestačila, nebo že by kohorty nebyly dost velké.
0 # Anonymní 2017-09-25 19:34
Anonymní: A ty počáteční podmínky nazýváme vírou. Ať vírou v Boha, nebo ve vědu, nebo v cokoli jiného. Ale je to jen a pouze víra, nic jiného.

Každý (matematický, fyzikální, filozofický, ...) model reality je vždy zjednodušením - vždy něco zanedbává.

Právě zobecnění Newtonova Eisteinem je věc, na kterou už jsem uvařil stovky vědců. Kdykoli mluví o jiné víře, než je vědecká víra, (třeba alternativa či náboženství) rozčilují se, že jakmile se objeví jediná teorie, která dané tvrzení zavrhuje, je třeba vše zavhrnout jako vyvrácené. Ptám se následně, proč se učí šarlatánsky Newtonova teorie, když existují opakovatelně proveditelné experimenty, které ji v určitých případech vyvracejí.

Oni totiž zastánci jakékoli víry, tedy i vědci věřící v jediného vědekcého boha - mají většinou také dvojí metr. Na svou víru uplatňují benevolentní metr a měřítka, když chtějí důkazu. Na víru ostatních uplatňují drsný metr, úplně jiný.

A tak to ve světě chodí...

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-09-25 19:50
Pefi: Věda má jen omezené možnosti experimentovat a dokazovat - třeba proto, že těch milión let pro ověření časování v paleontologii naráží na meze člověka.

Kdybychom ryli do vědecké metodiky, jakýkoli vědecký experiment je nesmírně těžké udělat správně. Je třeba vybrat reprezentativní vzorek populace. Je třeba správně udělat metodiku. Je třeba odstínit rušivé proměnné zasahující do experimentu. A asi tisíc dalších věcí.

Když už se stane taková vzácná věc, že vědecký experiment je udělaný správně - pak nastává statistické vyhodnocení experimentu. Jenomže matematika zde nedává možnost 100% správného závěru. I když je experiment provedený správně, statistické zpracování může dát chybný vědecký závěr. Existují chyby prvního druhu a druhého druhu, kdy závěr vědeckého výzkumu je přesně opačný, než je pravda.

A to jsem do této chvíle ještě bral, že vědec chce objektivně udělat vědeckou studii stylem padni komu padni. Tedy že nechce šetřit na nákladech. A že v oborech jako je farmacie, kde je tolik miliard dolarů, že se tím dá umlátit velryba - to absolutně neohrozí objektivitu morálně pevných neúplnatných miliónů vědců - což je utopie a naivita.

Jinak řešeno, věda je v pořádku, ale naráží na limity možností vědecké metodologie. A těch limitů je nepříjemně mnoho.

Studium vědecké metologie a její dokonalé pochopení umožní pochopit, proč vědu dávám do jedné lajny s vírou - je to víra, že vědecké meotdy umožní s jistotou zjistit pravdu. Víra podložená neznalostí vědecké metologie.

Pokud chcete zfalšovat klinickou studii léku, máte obrovské spektrum možností, viz výše. Např. můžete dobu studie stanovit na 1 měsíc, a když po aplikaci léku všichni následně umřou na otravu lékem za 2 měsíce - vědecky potvrzený výsledek je, že lék je absolutně pro lidské zdraví neškodný, a je možné ho doporučit do standardní lékařské praxe. I to je věda.

Není vcelku ani divné, že pevnou neochvějnou víru ve vědecké experimenty mají hlavně humanitní vědci (tedy i ti lékaři), protože více plavou v matematice a logice, než třeba fyzici.

Miloslav Ponkrác

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)