Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Byli dva. Novinář Jan, řečený Janek, Kroupa, a lobbista Marek Dalík, řečený Bralík. První psal, druhý, jak plyne z jeho přezdívky, bral. Dalík nebral pro sebe, ale pro svého patrona, bývalého premiera Mirka Topolánka, proto se o jeho činnost začala zajímat policie (dodejme, že nikoli zcela sua sponte, ale to můžeme pominout), a po spletitostech přípravného řízení a hlavního líčení byl za svůj výkon v kause úplatku za Pandury oceněn v prvním stupni výrazným nepodmíněným trestem. Jak to celé dopadne, nelze prozatím odhadovat, spíše u vědomí toho, jaký mají Dalík s Topolánkem vliv, kloníme se k variantě zproštění.

Zpět ke Kroupovi. Ten o Dalíkovi psal, a protože leccos věděl, napadlo policii, že by nebylo špatné nechat odposlouchávat jeho mobil. Jako vždy ochotný, místně nepříslušný Okresní soud v Ostravě vyhověl, a Kroupa byl tedy řadu měsíců odposloucháván. Což se, pochopitelně, od svých zdrojů rovněž dozvěděl, a jako osoba právně naivní dospěl k přesvědčení, že musí existovat prostředek, jak proti tomu brojit.

Dnes vyhlášeným nálezem Ústavního soudu (soudce zpravodaj ten nejhorší možný, Jan Musil) mu bylo sděleno, že se mýlí: povinností každého občana je nechat se neomezeně odposlouchávat, příkaz k odposlechu je sice formálně přezkoumatelný Nejvyšším soudem, avšak pouze tehdy, když se o něm odposlouchávaný dozví přímo od OČTŘ (§ 88 odst. 8 TrŘ); to se arci v praxi nikdy neděje, exempční ustanovení § 88 odst. 9 TrŘ je natolik široké, že by ho bylo možno nahradit jednodušším: Pokud orgán informaci odposlouchávané osobě sdělit nechce, nemusí.

Před časem se na toto thema rozčiloval poslanec Daniel Korte, leč marně: odposlechy jsou a po dnešním nálezu Ústavního soudu i zůstanou zásadně soudně nepřezkoumatelné. Naději na přezkum má pouze ten, kdo vyčká pravomocného skončení trestního řízení, v němž byl odposlech nařízen (tedy pět, šest, sedm, deset nebo dvanáct let), a zároveň musí mít to obrovské štěstí, že si vytáhne bílou kuličku a oznámení mu nebude podle odst. 9 odepřeno.

Soudcům Jaromíru Jirsovi, Janu Musilovi a Vladimíru Sládečkovi děkujeme za příspěvek k budování právního státu a za jejich nález je dekorujeme prestižní cenou tohoto blogu Osel měsíce, spojenou s právem nosit oslí uši ve tvaru paragrafů.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-05-19 13:17
Musil, Jirsa, Sládeček - všechno to Zemanovy "experti". Jen jsem zvědav, jak dlouho lidem bude trvat, než přiznají, že jmenování do vrcholných orgánů státu, jedno zdali správních či soudních, nelze nechat na libovůli individua, které právě okupuje Hrad či spíše zámek v Lánech.
0 # Anonymní 2016-05-19 13:19
Před chvílí jsem sledoval zpravodajství na ČT 24, a nutno poznamenat, že pro samotného novináře Jana či chcete-li "Janka" Kroupu výsledek daného řízení nebyl překvapivým. Zajímavý byl rovněž následný rozhovor na téma "veřejného zájmu" a (ne)povinnosti novináře tvz. "chránit svůj zdroj".

Jan K.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-19 14:23
K právnímu diskursu o ochraně zdroje vůbec nemohlo dojít, ÚS trvá na tom, že dokud odposlouchávaný neobdrží oficiální vyrozumění, že byl odposloucháván, nemůže proti tomu brojit. A to vyrozumění neobdrží ve většině případů nikdy.
0 # Anonymní 2016-05-19 17:01
V minulosti ÚS o odposleších rozhodoval několikrát, tuším, že i plenárním nálezem. Nevím nakolik dnešní rozhodnutí Musila a Spol. je v rozporu s dřívějším(-i) rozhodnutím(-i)pléna ÚS. Pokud ano, tak Musil a Spol. nesměli dle zákona o Ústavním soudu rozhodnout sami, ale měli povinnost to předložit plénu ÚS. Takže minimálně nesprávný úřední postup v případě, když bylo splněno výše zde mnou v příspěvku uvedené.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-19 19:01
Otázku možnosti brojit proti příkazu před vyrozuměním doposud nikdy ÚS nálezem neřešil, až nyní; a takhle to dopadlo.
0 # Anonymní 2016-05-19 13:38
Kauza Dalík je politickým procesem s vlivem CIA, říká Mirek Topolánek v Interview Plus
rozhlas.cz/.../...
0 # Anonymní 2016-05-19 14:30
Nešlo by tohle posunout na ESLP?
0 # Anonymní 2016-05-20 04:37
U ESLP úřadují zametači jako je např. „bývalá" komunistka Hubálková (vstoupila do KSČ 16.11.1989, aby tu zločineckou stranu údajně změnila k lepšímu zevnitř - cha cha, cho cho, chi chi - že jsem ještě neslyšel výmluvu, že by někdo vstoupil do NSDAP, aby ji změnil zevnitř), kteří úspěšně filtrují stížnosti na závažné porušení lidských práv v ČR, a dál pouští jen ty nepodstatné (např. délka řízení) a některé specifické (např. týkající se určitého etnika). Mám s tím zamítáním stížností dost zkušeností - zamítli mi čtyři. Dostanete jenom stručné oznámení, že ESLP neshledal pochybení, bez jakéhokoliv dalšího odůvodnění. ESLP je potěmkinský soud, naprosto trapný kabaret - viz. třeba jak tam přijeli čeští otcové zkontrolovat, co se děje s jejich stížností. Ta se tam rok válela netknutá někde ve sklepě v krabici. Po stížnosti předsedovi na tento zoufalý stav jim byl předsedou tohoto slovutného soudu zakázán vstup do budovy soudu. Jak krásně bolševické řešení. ESLP, který kárá ČR za průtahy v soudních řízeních, už 10 let řeší stížnosti na regulaci nájemného. Mnozí se výsledku (dá se očekávat, že stejně bude rozhodnuto politicky) už nedožili, a mnozí další nedožijí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)