Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Soudce Jiří Lněnička obdržel za svůj komentář k rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání obžaloby ve vleklém případu Lukáše Nečesaného, výtku od předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala.

Jakkoli je to výtka oprávněná, máme přesto určité výhrady k možnosti takovou sankci uložit (a mediálně komentovat). Podle ustanovení § 88a zákona o soudech a soudcích platí, že drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování může orgán státní správy soudů, který je oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení, vyřídit tím, že je soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu vytkne, je-li to postačující.

Toto oprávnění svědčí tedy těm kárným navrhovatelům, kteří jsou sami orgánem státní správy soudů, což znamená, že tak může učinit ministr spravedlnosti a předsedové soudů u sobě přímo nebo nepřímo podřízených soudců, nikoli ovšem president republiky nebo ombudsman. Tato úprava ovšem zároveň znamená, že se nekoná žádné kontradiktorní kárné řízení, ve kterém se soudce může případně obhájit, ale oprávněný orgán rozhodne – a proti výtce není obrany: nelze podat ani odpor, ani se odvolat, rozhodnutí o výtce je pravomocné, definitivní a neměnné.

S ohledem na to, že důtka je jedním z kárných opatření, a to nikoli nejmírnějším (tím je upuštění od potrestání, kdy sankce uložena není, ale už s ohledem na veřejné projednání věci má takový výsledek řízení pro soudce negativní dopad), domníváme se, že stávající úprava není ústavně konformní, protože zasahuje do principu dělby moci ve státě: jakkoli výtka kárného žalobce nemá žádné přímé důsledky, je dehonestující a lze si snadno představit situaci, kdy s ní soudce nesouhlasí a preferoval by projednání obvinění z deliktu v řádném procesu; to je mu však de lege lata upřeno.

Komentáře   

-3 # Mirek Vorlický 2019-08-27 08:40
Dobrý den, pane Pecino,

paní Hana Marvanová napsala:

,,První chybou devadesátých let byla právní kontinuita a nepochopení, jak důležité pro zakotvení nového režimu je důsledné provedení právní a soudní reformy." (Zdeněk Zbořil, Krize vize a realita české politiky, Praha 2002., strana 37 nahoře)

Co je dnes zejména nepochopitelné, je neustálé vrtání se ve výkalech problému, jak paní Marvanovou popsán, aniž by někomu vadil ten zesilující se smrad, který se z právní kontinuity a nepochopení celé podstaty demokratického pojetí státu line.

Mluvit o nějaké konformní ústavnosti něčeho - tedy i nějaké výtky soudce soudci - za okolností, kdy se neví, co Ústava vůbec znamená, kdy je jí nadřazen jakýsi ústavní pořádek, atd., je nejen ztrátou času, ale odvádění pozornosti od meritu věci.

Nekoná-li soudce správně své povinnosti, je na místě aby svými kolegy byl kárán (anglické výraz je lepší: warned by his peers). (Myslím, že soudce Lněnička udělal správně v dané situaci. Za normálních okolností by jeho projev správný nebyl.) Co není na místě, aby tak bylo činěno veřejně, nota bene, aby soudce se nemohl bránit. To nemá s ústavností vůbec nic společného, je prostě jen normální, že nikdo takto nemůže být - ani soudce - veřejně zneucťován. Normální pak dále je, poruší-li soudce zákon (pochopitelně ve výkonu svého poslání jej porušit nemůže), že je souzen jako každý jiný.

To, co tu máme - jak paní Marvanová předvídá a s čímž
se já ztotožňuji od samého začátku - je jakýsi rovnostářský, socialistickokomunistickoautoritativní pseudořád, ve kterém se vrtat znamená jen a jen více smradu.

Toto není příspěvek do Vašeho blogu - Vaše kolegy by z toho mohla ranit mrtvice - nýbrž pro Vás. Jak totiž často nemohu souhlasit s Vašimi názory - jako třeba teď - domnívám se, že je dobré tak detailně popisovat situaci, aby se pokud možno co nejvíce vědělo o nesmyslech na kterých je dnešní česká společnost se svým právním řádem postavena.
+1 # Jan Šinágl 2019-08-28 16:51
Paní Marvanovou bych neargumentoval. Neschopná právnička. V kauze H-system zcela selhala v právní ochraně klientů. Za její neschopnost možná bude platit nakonec stát a ještě dostane zaplaceno. Žalobu insolvenčního správce ve věci AK Veverka veřejnoprávní média ignorovala. Nezákonně se obohatila, kdy po vložení obchodního podílu 40.000,-Kč získala po krachu AK osmdesátinásobek - za dva roky po vkladu! Narychlo byla po čtyřech letech "osvobozena", aby mohla být loni zvolena na Magistrát. Soud byla fraška, usvědčující výpisy z bankovních kont nebyly použity! Za to se dávají v USA roky kriminálu - sáhnout na peníze klientů AK. Jekyll and Hyde v ženském rouše...
0 # Mirek Vorlický 2019-08-29 10:17
Cítím se povinen reagovat na příspěvek pana Šinágla, 16:51, 28.8.2019.

Nejde ani o pani Marvanovou. Jde o to, zda její výrok správně vystihuje situaci v ČR. Já se domnívám, že ano (v ČR je typické napadnutí autora, než napadnout jeho výrok, s kterým nesouhlasím).

Pakliže pani Marvanová - dle úsudku jejího klienta - není schopná, má si klient najít jiného právníka.


Z toho, co pan Šinágl pak píše, je zřejmé, proč paní Marvanová i já, máme pravdu:
1) co vím o kauze H-systém, jedná se o občanskoprávní spor, kde jedna strana obviňuje druhou z podvodu. Se státem by to normálně nemělo nic společného, kromě existence zákonů a soudního řízení. To, že kauza trvá tak dlouho, je jen projev právě situace, jak ji popisuji dříve. Ne chyba paní Marvanové.
2) to, že se vklady někdy zhodnotí a někdy naopak, je známá věc. Pakliže soud shledal někoho ne vinným - způsobem fraška -má protistrana právo se odvolat výše. Pakliže to tak nebylo - dle pana Šinágla - jen to jen vada českého právního řádu, nebo neschopnosti ,,podvedeného" hájit svůj zájem. Ne chyba paní Marvanové.
3) konečně, ze skutečnosti, že pan Šinágl, navzdory osvobozujícímu rozsudku, se cítí oprávněn a nebojí se naznačit veřejně, že pani Marvanová by za normálních okolností byla v kriminále (že krade, podvádí a tak) a že je navíc hrubě duševně nemocná, lze dovodit třeba i to, že o českém právním řádu sám nemá valné mínění. Jináč, když by mu v tom nebránila již jen osobní kritéria, by si nedovolil něco takového jen tak prohlásit.
+2 # Jan Šinágl 2019-08-29 10:46
Paní Marvanová je součástí systému, který ničí tuto zemi. Jeho součástí jsou i média, která tyto závažné kauzy zamlčují - viz např. OS Ostrava a zlámaná žebra slušně se chovajícího lékaře MUDr. Marečka v kauze "Kramný". Informaci odmítly zveřejnit ČT, ČTK i BLESK, zato má podvodný soudný znalec MUDr. Dvořáček vystupovat na ČT v pořadu "Legendy kriminalistiky"?! Doufejme, že také řekne proč byl zbaven svých funkcí včetně jeho manželky...
sinagl.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)