Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ke kause Kláry Samkové a trojmo prokletého velvyslance tu dnes máme kárnou žalobu, jíž se kárný žalobce Jan Mikš zesměšnil nejen po stránce formálně-jazykové (nikoli, spojka když skutečně není universálním konjuktivním nástrojem mocným vyjádřit jakýkoli logický poměr dvou vět v souvětí), ale i materiálně, když v odůvodnění schází – normálně bych samozřejmě napsal protože v odůvodnění schází, ale chci, aby mi milí činovníci ČAKu lépe rozuměli – jakékoli vysvětlení, jakým způsobem kárně obviněná vykonávala při své kletbě advokacii, aby mohla být odsouzena dle – správně citovaného – ustanovení § 17 zákona o advokacii. Vyloučíme-li možnost, že kárný žalobce je obyčejný idiot, zbývá vysvětlení, že tento vědomě porušuje zákon, věda, že u soudu sice nebude mít na takové kárné žalobě postavené odsuzující rozhodnutí šanci, ale Kláře Samkové tím aspoň na několik let znepříjemní život, tak jako ho Komora dokázala znepříjemnit Petru Kočímu.

Komentáře   

0 # gogo 2017-01-18 21:59
Samková to zmiňuje i zde:
"Politika deformovala právo, zneužila ho, zničila ho jako vědu a jako funkční systém. A právníci k tomu – a to i v Čechách, s výjimkou vyjádření místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy – z pro mne nepochopitelných důvodů mlčí. Skutečného vrcholu pak dosáhla Česká advokátní komora, která mne za stejné názory, které prezentuje bývalý předseda německého Ústavního soudu, kárně stíhá."

parlamentnilisty.cz/.../...

Jsou lidé, kterých bych se rád zeptal na spoustu věcí a Samková je jednou z nich. Jestli by např. také tak vehementně hájila skupinku mačetářů, kdyby pocházeli z řad muslimských migrantů.
0 # Klára Samková 2017-01-18 22:18
Právo je nedělitelné. Odpovím činy: můj klient , kterého jsem úspěšnou ústavní stížností dostala po dvou a půl letech z neoprávněného vězení, pan skender bojku, je muslim... stačí??
0 # gogo 2017-01-19 07:43
Samozřejmě nepředpokládám, že byste měla fobii z člověka co vyznává islám. Tedy aspoň doufám.

Jde o to, jak byste se postavila k případu zcela analogickému tomu vašemu slavnému mačetářskému, kdyby ti mladí muži byli např. afghánští migranti. Jinak by všechno zůstalo stejné.
Obecně mě tehdy zajímalo, jaký jste měla při jejich obhajobě cíl. Zda trest odpovídající jejich činu, nebo byste byla také spokojená, kdyby se vám podařilo dosáhnout zprošťujícího rozsudku.
0 # gogo 2017-01-19 07:45
Skender Bojku - to je ten případ, kdy si zásahovka počínala jak mafie a jeden příslušník byl postřelen skrze dveře?
0 # Anonymní 2017-01-19 09:47
Nepochopila jste náhodou, jakou souvislost s výkonem advokacie má prokletí Tureckého velvyslance (6 Ads 73/2008-77)?
0 # Anonymní 2017-01-19 14:26
Já Vám blahopřeju. Je to první čarodějnický proces od roku 1696....Kouzla a čáry jako přestupek proti občanskému soužití, to je moooc dobrý !!!
0 # Anonymní 2017-01-18 22:45
JUDr. Jan Mikš je známý šmečkař, co dostává za odměnu od magistrátu hl. m. Prahy trafiky (vybírají si ho jako zástupce pro řízení o náhradu nemateriální újmy, kterou hl. m. Praha způsobilo), přestože Praha na magistrátu zaměstnává pčes 30 lidí s právnickým vzděláním. Ten advokátský parazit si s Prahou nedomlouvá standartní odměnu podle AT ale domlouvají si smluvní odměnu převyšující v desetinásobcích odměnu, která může být Praze přiznána. Kárnou žalobu by měl ten advokátský parazit podat sám na sebe.
0 # Zuzana 2017-01-22 22:13
Píše se standardní ;)
+1 # Niki 2017-01-18 23:07
"tento vědomě porušuje zákon" je snad ještě horší než když.
-1 # Tomáš Pecina 2017-01-18 23:13
Nikoli, je to záměrný, stylotvorný archaismus.
+1 # Guy Peters 2017-01-19 11:58
Je to odporný latinismus.
0 # Tomáš Pecina 2017-01-19 12:03
Žádný latinismus nemůže být odporný.
0 # Anonymní 2017-01-19 13:50
Ach, jak tu je dobře, když (neo)progresivisté mlčí!

Q.
+1 # Anonymní 2017-01-18 23:32
"když" je universální policejní spojovací výraz.
0 # Anonymní 2017-01-19 09:08
Mám za to, že prokletí v rukou advokáta může být mimořádným opravným prostředkem podobného typu, jako Kozinovo předvolání k Božímu súdu a tak bych kárnou žalobu zcela nezatracoval. Nicméně chtělo by to vyžádat si odborný posudek z oboru šamanství, navrhuji např. pátera Halíka.
0 # Anonymní 2017-01-19 14:09
Halík čarování a zaklínaní nestudoval. Lepší bude stará dobrá Bimbula. Nebo ještě líp Saxana nebo ty exvodníci od Dr. Mráčka...
0 # gogo 2017-01-19 14:27
Abyste se nedivil. I některé domácí církevní údy mají vystudován např. exorcismus.
A nepochybujte o tom, že příslušná universita se dá založit takřka hned a může produkovat stovky absolventů ročně. Vizte gender, EU-obory, rekreologii apod.
nautilus2.wordpress.com/.../...
0 # Tomáš Pecina 2017-01-19 14:30
Exorcismus není vědecké odvětví, nýbrž prostá (církví) licencovaná živnost. Tedy by ČAK mohla najmout nikoli znalce, nýbrž exorcistu-řemeslníka a objednat vymítání Samkové.
0 # gogo 2017-01-19 15:23
Ale na tu živnost snad musí mít nějakou kvalifikaci, kterou dosáhne nějakým formálním absolvováním kursu, školení nebo zkoušky, ne?
0 # Tomáš Pecina 2017-01-19 15:28
Je to podobné jako v ČAKu: exorcisté mají samosprávnou organisaci, která pro účely církve vydává licence. Samozřejmě, že pokoutní vymítání se stíhá.
0 # Anonymní 2017-01-19 15:31
No to asi nemohla. Teda v kárnym řízení. To by bylo něco jako uložení léčby a to myslim nejde... Ale byl by to námět na novelizaci. Uložení výchovného opatření. Někerý by nesměli po osmý do hospody, jiný by museli na rétoriku, další na kursy zvládání vzteku...
0 # Konfucius 2017-01-21 13:00
Jak se pokoutní vymítání stíhá? Když občas Fero Lakatoš udělá exorcistické očistění svého domu - samozřejmě bez licence té samozvané exorcistické organizace. Následně po udání bdělým českým občanem přijede papež František nebo pražský policista Adam Novák? Nasadí mu železa, nebo ho začnou vyšetřovat, nebo ho na místě rovnou pro výstrahu zastřelí? Či mu ve správním řízení uloží likvidační pokutu?

A nebo, což je pravděpodobnější - se nic Ferovi Lakatošovi nestane, protože se pokoutní vymítání nijak nestíhá, a ani nemá jak.
0 # Tomáš Pecina 2017-01-21 13:25
Z vlastního obydlí vymítat smí, ale nikoli jiným za úplatu. To by bylo nedovolené podnikání.
0 # Konfucius 2017-01-21 14:00
Fero Lakatoš dělá jiným vymítání jako "divadelní představení - hru o jednom či několika dějstvích - o vymítání a autorské dílo šité na míru danému zákazníkovi" za cena 2000 Kč. Následně z toho odvede daň jako za příjem z autorského díla. Stále má problém?
0 # Zuzana 2017-01-22 22:10
Prokletí je asi stejně společensky nebezpečné a v rozporu s veřejným zájmem, jako říct dětem, že vánoční dárky nenosí Ježíšek.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)