Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

— Církev má přirozené a vlastní právo provinilé věřící trestat trestními postihy.
(C.I.C., kánon 1311)

Tímto ustanovením inspirována rozhodla se Česká advokátní komora vyložit své oprávnění vyvěrající z ustanovení § 17 zákona o advokacii tak, že má právo regulovat formu, jíž advokáti vyjadřují své politické názory. Ono ustanovení přitom jasně stanoví, že se týká výkonu advokacie – a ničeho jiného. Ergo extensivní výklad této pravomoci, pokrývající advokátovy projevy od probuzení do usnutí (a případně i mezi tím) je charakteristickým příkladem vykročení z přípustného rozsahu sekundární normotvorby, jež se musí dít, jak jistě ví každý, kdo kdy složil advokátní zkoušku (dokonce i za komunismu, jako řada vysokých představitelů Komory, že, soudruzi?), secundum et intra legem, tedy podle zákona a v jeho mezích.

Zde to máme černé na bílém: Klára Samková prý nebude dále popotahována za svůj projev ve Sněmovně, neboť Komora shledala jeho formu přípustnou. Komoře jest arci do formy toho, jak se advokát vyjadřuje ve svém volnu, zhruba tolik, co do taxonomie novopapuánských papoušků, tedy velké a úplné, ničím nemodifikované nic.

Komentáře   

0 # Konfucius 2017-02-02 03:30
Klára Samková nebude popotahována proto, že by se to medializovalo, a ČAK by z toho nemusela mediálně vyjít zcela bez šrámů. U většinového plebsu, který si představuje ČAK jako Mirka Dušína, by tak mohl vzklíčit semínko pochybností, zda by nebylo lépe ČAK zrušit.

Jinak řečeno, šlo pouze o to, že by ČAK mohla utrpět nesmazatelné bebí, o tak raději ČAK udělala krok zpět. O nic jiného se nejedná.

ČAK je velice škodlivá organizace, která měla být zrušena, včera bylo pozdě. Pro klienty advokátů je jednoznačně škodlivá po všech stránkách. Měla být rozpuštěna nejpozději v době kauzy advokáta Kočího - a to v první minutu, kdy začala kárné řízení proti němu.
0 # abba Hilarion 2017-02-02 06:54
Jen podotkněme, že CIC/1983 a nikoliv CIC/1917. :) Aby nebyl p.t. p. Pecina třeba nařčen ze zpátečnictví
0 # Anonymní 2017-02-02 08:16
Osobně dávám přednost formulaci ius nativum et proprium: "Církev má vrozené a vlastní právo, nezávislé na kterékoli lidské moci, stíhat provinilce, jí podřízené, jak duchovními, tak také časnými tresty." (c. 2214 § 1 CIC/1917) než získané (ius aquisitum) jako v případě ČAK. Umožnilo by to komoře býti arbitrem zcela absolutistickým, s možností trestat i ty jichž by se výkon advokacie dotknul i jen letmo (tzv.lemem roucha). :Ď :)
0 # abba Hilarion 2017-02-02 09:31
Možná by také mohla advokátní komora zvážit zavedení samočinných trestů po vzoru CIC (1917 i 1983). "Trestem zákazu činnosti na jeden rok vznikajícím bez rozhodnutí kárného senátu bude potrestán advokát, pakliže nadává velvyslancům v budově sněmovny i mimo ni" by mohlo být první takové ustanovení.
0 # Anonymní 2017-02-02 08:24
A za to proklínání před velvyslanectvím bude Kláře Samkové uložen nějaký trest usmiřující, odčiňující (poenae expiatoriae)?!?
Nebo to spadlo tímto pod stůl také?
Přeci jen, ohrozila tím zahraniční politiku Ďolíčku...
0 # Tomáš Pecina 2017-02-02 10:54
Nikoli, toto obvinění dostalo podobu kárné žaloby, která bude – nejspíš zcela vážně! – projednávána.
0 # Anonymní 2017-02-02 11:27
Ona ta souvislost s CIC je skutečně namístě. Aby Katolická církev mohla někoho trestat tak do ní nejprve musí být včleněn (cc. 1 a 96 CIC/83), podobně i ČAK může kárně trestat jen toho, kdo písemně požádal o zapsání do seznamu advokátů (§ 5 odst. 1 ZA) a stal na základě toho jejím členem (§ 4 ZA).

Ste Sta
0 # Libor Petříček 2017-02-02 14:27
No, nebudu se vyjadřovat k CIC, neboť nemám ponětí, o co jde. Nadto tak nějak tuším - asi Boží vnuknutí? - že pan Pecina svou úvahu o inspiraci ČAKu církevními předpisy chtěl dosáhnout ironického nadhledu, což se mu, u mne alespoň, podařilo.
K věci samé - rozhodnutí Komory považuji za správné a střízlivé.
Úvahy o zrušení komory považuji za nesprávné a nestřízlivé.
Debatu o povaze, směřování a účelu komory považuji za rozumné, ale takových jsem se zatím příliš nedočkal, snad to bude mou liknavostí a nesystematickým přístupem.
K té komoře ještě - když vidím, čeho se lze někdy v praxi nadít od jejích členů /a tedy mých kolegů/, a teď nijak nemyslím kolegyni dr. Samkovou, s hrůzou pomýšlím na to, čeho bych se dočkal, kdyby existoval (zcela) volný přístup k právní praxi (jakože existuje, byť silně limitován). Čas od času to vidím v "praxi" vinklářů, u "podnikových" právníků problém neshledávám, ty si drží jen větší firmy a jejich výstupy si hlídají. Povinné členství v ČAK - podle mne - zajišťuje jistý standard.
Zpět k dr. Samkové - myslím, že má zcela právo na na svá vyjádření. Z tohoto pohledu komoře tleskám.
LP
0 # abba Hilarion 2017-02-02 16:00
Pardon...není JUDr. doktor obojího (tedy kanonického i světského) práva? :D Nicméně, tady především souhlas se Ste Sta - ta paralela s kánonem 1311 CIC/83 je velmi správná.
0 # Tomáš Pecina 2017-02-02 16:56
Samosprávná regulace advokacie přispívá pouze ke zdražení právních služeb, nikoli nutně k jejich zkvalitnění. Advokáti jsou schopni poslat soudu nebo správnímu úřadu naprosté bláboly, v tom jejich přínos není. S laiky je jediný problém, že zatěžují systém svou neschopností pojmout právní otázku "kompatibilně" s uvažováním rozhodujícího orgánu. Číst podání snaživého laika působí obvykle i mně značné obtíže.
0 # Anonymní 2017-02-03 09:00
Tohle znáte?
Na náboženství zákon neplatí. Církev může dělat totéž, co ostatní organizace – a nemá žádná omezení.
Neplatí žádné daně, nemusí zveřejňovat své finanční uzávěrky, je dokonale imunní vůči pátrání, kontrolám a inspekcím – a církev je cokoli, co samo sebe za církev prohlásí.
Rozlišení mezi „pravými“ náboženstvími, které si imunitu zaslouží, a „kulty“ není proveditelné, leda by se založilo státní náboženství… což by bylo vyhánění ďábla belzebubem.
Všechny zákony potvrzují, že všechny církve jsou imunní stejně – a obzvlášť, když disponují slušným balíkem hlasů.

I zimní stadion může být kostel – dokud nějaká sekta bude tvrdit, že je bruslení nezbytným úkonem při jejich uctívání Boha – nebo že je to dokonce uctívání samotné. Když můžeš oslavovat Boha zpěvem, proč bys nemohl totéž činit bruslením? V Malajsii jsou chrámy, které cizinci připadají jako hadí farma… a přesto se na ně vztahují tytéž zákony Vysokého soudu, které chrání i naše sekty.

Církev obvykle nemůže za úplatu věštit budoucnost nebo vyvolávat duchy zemřelých – ale může přijímat peněžité dary, které jsou vlastně poplatkem.
Obětování lidí je protizákonné – ale na pár místech téhle planety se stejně praktikuje… a možná i tady v této bývalé zemi neomezených svobod.
Věci, které jsou oficiálně zakázány, lze provozovat uvnitř svatyně bez účasti cizích zvědavců.
Církve dokazují, že dneska projde skoro všechno. Rozhodně mnohem víc, než za co byl zlynčován Joseph Smith.“

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)