Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Fénix

Tedy v případě, že příští středu Ústavní soud vyhoví jeho ústavní stížnosti. Soudkyní zpravodajkou je Kateřina Šimáčková a i když o samotné Operaci Fénix si v současné době myslíme něco ne zcela shodného s tím, co jsme si mysleli na začátku, když jsme o ní neměli tolik informací, ukončení této vazby pokládáme za rozumný krok, bez ohledu na to, jaký rozsudek nakonec padne.

Národní centrála proti organisovanému zločinu slaví první úspěch: v neděli byl po návratu do České republiky dopaden a vzat do vazby Lukáš Borl, jenž je viněn z podílu na útocích na restauraci Řízkárna a na zapalování policejních automobilů, což měl činit pod hlavičkou Sítě revolučních buněk. Ta je zajímavá především tím, že podle všeho sdružovala buňku jedinou, počet jejíchž členů pravděpodobně nepřekročil jednoho – Borla. L. Borl je rovněž znám tím, že posprayoval zeď ruzyňské věznice, za což byl jako pomocník pravomocně odsouzen Igor Ševcov.

Samotné útoky na policejní auta a Řízkárnu ovšem blednou před tím, že Borl se měl dopustit rovněž zvlášť závažného zločinu podpory a propagace, za což mu nyní hrozí až deset let vězení (za zničení policejních aut by to byly tři roky). V čem měl tento hrozný čin spočívat, je arci nejasné, nelze vyloučit, že pachatel lepil nálepky, dával závadové lajky na Facebooku nebo dokonce něco sám na Internet napsal. I když je znalecký stav nyní oslaben nucenou absencí největšího odborníka v oblasti Ivo Svobody, nepochybujeme, že extremistova trestná činnost bude orgány činnými v trestním řízení rozkryta do nejmenších detailů, tedy do poslední schránky na psí exkrementy, tak jako u Patrika Vondráka a Michaely Rodové (jejichž stíhání, mimochodem, vstoupí za několik týdnů do osmého roku).

Centrálu tedy nečeká lehký úkol, ale nepochybujeme, že s pomocí znalců a případného spolupracujícího advokáta ex offo bude zločinec co nevidět, nejpozději za deset let po dopadení, i usvědčen.

Soudce Okresního soudu v Mostě Jan Hartman zrušil osmitisícovou pořádkovou pokutu, kterou dostal aktivista vystupující pod pseudonymem Tomáš Zelený za nedostatek úcty k dnes již bývalému Útvaru pro odhalování organisovaného zločinu a jeho dnes rovněž bývalému řediteli Robertu Šlachtovi.

Odůvodnění zrušovacího usnesení je kusé, ústavněprávní argumentaci pomíjí a napadenému usnesení vytýká toliko vadu nepřezkoumatelnosti, podotýkajíc, že podle – svým odůvodněním dnes již lehce obsoletního – judikátu Rt 13/1997 nelze pořádkovou pokutu pokutu uložit po uplynutí roční lhůty od deliktu, přičemž dvě z citovaných domněle urážlivých podání jsou starší než rok.

Na další dílo kpt. Lukáše Kořínka se skutečně těšíme, a protože místo ÚOOZ máme Národní centrálu proti organisovanému zločinu, loučíme se s pozdravem: Zdar centrálo!

Autor: Miloš Čermák

Aktivistu V. M. i jeho pokutu za urážku odstálých uší Roberta Šlachty známe, stejně jako fakt, že V. M. není mezi elitními policisty ze Šlachtova bývalého útvaru právě oblíben. To se projevuje tím, že i když při domovní prohlídce, kterou u V. M. policie loni v dubnu provedla, nic relevantního nenašla, odmítá mu vrátit zajištěný notebook a externí disk s odůvodněním, že je stále podezřelý a jako takový má mlčet a trpělivě vyčkávat, zda jej nakonec přece jen z něčeho neobviní – takže není vyloučeno, že jeho počítač a disk propadnou státu. Z čeho přesně je podezřelý, nesmí V. M. ovšem vědět: takové právo podezřelý podle platného znění trestního řádu nemá. A jako premii, když je V. M. předvolán do Prahy k výslechu, nedostane proplacenu jízdenku, protože podle svévolného Šámalova výkladu ustanovení § 104 odst. 2 TrŘ si podezřelý musí nést tyto náklady sám (z O. do Prahy je to nějakých 200 km, takže se jedná o docela drahý špás).

Jelikož tento stav trvá již víc než rok, aniž by se v řízení cokoli pohnulo, rozhodl se V. M. něco proti tomu konečně podniknout a podává ústavní stížnost. Uvidíme, s jakým odůvodněním ji Ústavní soud odmítne: tipoval bych, že pro předčasnost, vždyť přece <sarkasmus>V. M. bude mít možnost uplatnit všechna svá práva, až ho obviní</sarkasmus>!

Aktualisováno.
K pokutě i k osobě delikventa se vyjádřil i R. Šlachta: Za prvé jsem nikdy nejezdil s traktorem, ale s kombajnem, a za druhé se tak nejenom o mně, ale o celém útvaru vyjadřoval člověk, kterého jsme vyšetřovali. To je ovšem strašné: drzostí vůči policejnímu majestátu se provinil člověk, který byl vyšetřován, a tudíž, v policejní logice, je již tím vinen; pokud snad ještě nebyl obviněn, jistě se tak v nejbližších týdnech/měsících/letech stane, a i kdyby ne, na jeho vině to ničeho neubírá. Prostě – sprostý podezřelý v nejčistší možné policejní podobě!

Za dobře odvedenou mediální práci je na místě policii poděkovat.

Jen si nejsem jist ohledně návrhu na povýšení velitele (zdar) útvaru do hodnosti generálmajora. Muž takových schopností a ambic jistě myslí výš, proto bych doporučil nejméně hodnost kontraadmirála a na výložky, na památku nesmrtelného Kořínkova nadřízeného a jistě i velkého vzoru, ve zlatě vyvedené kolo od traktoru.