Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Fénix

Foto: Asociace Alerta

Že o policejní operaci Fénix máme od počátku značné pochybnosti a policejní versi přijímáme se skepsí hlubší než Macocha (pro pragocentristy: než Modřanská rokle), je pravidelným čtenářům tohoto blogu známo. Nepřekvapil nás proto rozhovor s jedním z propuštěných ohňostrůjců ve stadiu přípravy v Deníku Referendum.

Ano, právě tak to mohlo být: že, nemoha splnit náročné požadavky nadřízených, uchyluje se nejeden policejní operativec k aktivní provokaci trestné činnosti, víme už z Haška, a stejně dobře je známo, že tímto způsobem pracovala po komunistickém putschi Státní bezpečnost – odlišit skutečného odbojáře od falešného bylo nesnadné, a jestliže jste se v odhadu zmýlili, mohli jste způsobit sobě i druhým neštěstí, tak jako ho způsobil Milan Kundera.

Avšak neméně je nám známo, že již od konce padesátých let se případy vyprovokované trestné činnosti revidovaly a lidé, kteří byli na základě provokace odsouzeni k dlouholetým trestům, byli nejprve propouštěni a poté, v šedesátých letech, nejvyšším soudem rehabilitováni (na ukázku jeden takový spis).

Jak to dopadne dnes, je arci otázka, právní řád učinil od 50. let velký krok kupředu a je docela možné, že provokace bude shledána přípustnou methodou boje proti extremismu.

Odhlédneme-li od obohacujících úvah na thema, zda sovětská vojska tuto zemi osvobodila čili nic, případně zda smí skupina ruských motocyklistů projet přes české území do Berlína, zdá se být událostí číslo jedna posledních několika týdnů dopadení železničních teroristů, již plánovali, že pomocí výbušniny poškodí vlak s vojenským materiálem (případně s automobily Hyundai, což je patrně téměř totéž – každopádně inovativní product placement!), přičemž media nás neušetřila ani takových morbidních detailů jejich deviosního plánu, jako že se pachatelé při útoku hodlali domlouvat pomocí vysílaček (a možná i barevných praporků, případně, měl-li být útok noční, svítilen s barevnými sklíčky).

Čta ony bláboly, jeden opravdu neví, zda má očekávat odhalení, že dopadena byla ve skutečnosti recesistická skupina Ztohoven, anebo zjištění, že Šlachtova skupina padla na stopu zvláště nebezpečné odnože renegátské skautské družiny Rozrazil, která zbavena řádného vedení zdivočela a aspirujíc na některý z vyšších stupňů Svojsíkovy ceny, zašla dále než kterákoli z jejích předchůdkyň.

Co je arci jasné, je, že nebyla dopadena nebezpečná teroristická buňka, způsobilá narušit vážným způsobem provoz železniční dopravy a způsobit tak této zemi nedozírné škody (pokud je někdo schopen provoz železnice skutečně ohrozit, jsou to v prvé řadě železničáři sami, a pak, ve velkém odstupu za nimi, disproporčně romské gangy zlodějů kovů, majoritní populací láskyplně přezdívaní magneti).

Ale tak, jak věc traktují media, tak, přátelé, terorismus nevypadá.