Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dělnická strana

Zprávy od přímých účastníků hlavního líčení zatím nemám, avšak je-li pravda, co píše ČTK, není divu, že i podruhé padly odsuzující rozsudky: takto hájit se může jen authentický idiot. Buďto své výroky zlehčuji, řekl jsem se v zápalu politické euforie, nevěděl jsem, byl jsem podveden, sveden a znásilněn, anebo na nich trvám, a pak se musím hájit svým právem takový výrok kdykoli a kdekoli zopakovat, třeba i u soudu. Kromě toho se mi ze zprávy nezdá, že by byl znalec podroben právě tvrdému výslechu ze strany obhajoby: byla přitom příležitost jeho odborné závěry rozložit na subatomární částice. Ach jo…

Zveřejňujeme znalecký posudek, v němž duo Michal Mazel a oponent Zdeněk Zbořil hodnotí výroky představitelů Dělnické strany pronesené před dvěma lety na prvomájovém meetingu v Brně.

Pozoruhodné je, že znalec, místo aby se věnoval odborným otázkám a poskytoval soudu pomoc tam, kde nepostačují vlastní vědomosti soudce, provádí výklad ve stylu co tím chtěl básník říci, přičemž závěry tohoto intelektuálního výkonu lze přijmout, mírně řečeno, jen se značnými rozpaky: kdybychom nevěděli, že se jedná o materiál, který má být použit v trestním řízení ke kriminalisaci představitelů oposice, museli bychom si myslet, že Mazlův text pochází z některé cimrmanovské hry o potlačování svobody projevu v rakousko-uherské monarchii.

Nepochází, taková je v oblasti respektování politických práv dnešní realita. V míře perverse tu, myslím, orgány činné v trestním řízení překonaly i výkony komunistického režimu, který měl přece jen příliš slušnosti, než aby své občany trestně stíhal za pouhé náznaky a analogie.

Krajský soud v Brně zrušil listopadový rozsudek brněnského městského soudu, o němž jsme na tomto blogu obsáhle referovali a jehož anonymisovanou podobu jsme zveřejnili.

Je to dobrá zpráva, vždyť co by to bylo za divadelní představení, které by vystačilo s premierou! Reprisu budeme opět rádi recensovat.
Městský soud v Brně mi dnes zaslal anonymisovaný rozsudek nad předáky Dělnické strany, jímž jim za výroky pronesené na prvomájové demonstraci v r. 2009 uložil peněžité tresty a podmínky. Rozsudek zatím není pravomocný.

Legenda:
  T. V. = Tomáš Vandas
  M. G. = Michal Glas
  J. Š. = Jiří Štěpánek
  M. D. = Michaela Dupová
  M. Z. = Martin Zbela
  P. K. = Petr Kotáb

Pobavil zejména znalec Michal Mazel, který k – naprosto legitimnímu – výroku Michaely Dupové pravil (str. 11 rozsudku), že neonacisté mezi sebou často mluví v různých náznacích a používají různou terminologii, které rozumí a je jim z toho patrné[,] co chtějí říci.

Takže už nesmíme ani naznačovat…

A další argumentační perla z odůvodnění: Nelze se ani ztotožnit s odkazem obžalovaných na Chartu 77, kdy bylo poukazováno na svobodu slova, neboť Charta 77 bojovala v totalitním režimu za svobodu a demokracii, zatímco obžalovaní v demokratické společnosti nabízejí zcela nedemokratická řešení společenských problémů, které navíc paušalizují.

Jak praví klasik, velebnosti, jdu blejt!
Další ze serie politických procesů s představiteli oposice, s protistátní skupinou Vandas, Štepánek a spol., dospěl dnes k prvoinstančnímu rozsudku. O případu jsme na tomto blogu již psali a uvedli jsme i plné znění usnesení, jímž bylo toto bizarní trestní stíhání zahájeno.