Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Co jsme o případu Davida Ratha napsali v červnu 2012, stalo se skutkem. Usnesení Vrchního soudu v Praze má 44 stran a stejně jako my se obšírně obírá doktrinou ovoce (plodů) z otráveného stromu, dovodivši (§ 132), že bude třeba při novém rozhodnutí soudu pečlivě zvažovat, ke kterému z důkazů je možno v rámci meritorního rozhodování přihlédnout a který je třeba odmítnout právě ze shora naznačených důvodů. Jinými slovy bude třeba zabývat se tím, zda konkrétní důkaz, resp. informaci z něj by bylo možno obstarat i bez skutečností zjištěných z odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a ze sledování osob a věcí, tj. procesně souladným způsobem.

Soud na druhé straně nepřisvědčil další důležité námitce obžalovaných, že došlo k účelové volbě místně nepříslušného Okresního soudu v Ústí nad Labem, a to s odkazem na domněnku, že závěry Ústavního soudu ohledně ústavně konformního výkladu příslušnosti soudu v přípravném řízení je možné aplikovat toliko pro futuro. S tím máme určitý problém, protože právní stát musíme mít teď hned, ne někdy v budoucnosti. Jsme schopni akceptovat, že pokud by šlo o málo podstatnou, technickou otázku, mohla by judikatorní činnost Ústavního soudu být chápána jako pouhé vodítko, dotvářející nejasné znění právního předpisu, avšak od toho Ústavní soud není; jeho intervence přichází až ve chvíli, kdy došlo k porušení základního práva a toto porušení dosáhlo ústavní dimense, a pokud si trestní orgány mohly účelově vybírat z desítek soudů na území, kde působí vrchní státní zastupitelství, jde o vadu řízení, mírně řečeno, nekosmetickou, kterou nelze přejít mávnutím ruky.

Existuje tu totiž i korelace mezi snadností, s níž státní zástupce získal všechny požadované příkazy, nyní vrchním soudem fakticky anulované, a volností vybrat si soud, jemuž svůj návrh předloží. Státní zástupce si zcela logicky vybral soud, kde nedělají potíže a kde je povolení odposlechu řešeno jako pouhá administrativní operace, v horším případě jako copy&paste, a nyní co zasel, sklidil.

Závěrem, pokud se mne někdo zeptá, zda jsem nebo nejsem ztotožněn s tím, že (pravděpodobný) korupčník Rath může uniknout usvědčení a potrestání, odpovídám kladně: ano, pokud to přispěje k tomu, že se z trestního stíhání politiků v této zemi přestane dělat politická, v horším případě dokonce předvolební, agenda prvořadé důsažnosti a státní zástupkyně, která se druhdy učinila mediální hvězdou – a trestněprávním kitschem –, zaznamená fiasko, případně ztratí funkci, budu spokojen, protože dodržování pravidel trestního řízení, vtělených do trestního řádu, je v demokratickém právním státě tak eminentně důležitou věcí, že jeden nevinný Rath za jeho prosazení stojí.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-12-20 03:05
Ještě je tu prof. Šámal! Neříkejte mi, že by na "svém soudě" připustil něco takového, jako je doktrína plodů otráveného stromu. Vždyť by nám v těch kriminálech zbyli jen ti, co se sami přiznali (a ještě by se nesměli přiznat pod tíhou otrávených plodů:)

Jakkoli mne rozhodnutí VS právně i intelektuálně uspokojuje, myslím, že lidé bez výrazně úchylného vztahu k právnímu státu (90% populace?) šťastní nebudou. Ti dojdou k názoru, že 1) Rath nic neprovedl (nebo je to, co provedl správné...) nebo 2) že bohatí a mocní si mohou dělat, co chtějí. Ostatně i v USA se možná tahle doktrína mohla vyvinout jedině v době, kdy si lidé mysleli, že je správné, když si bohatí dělají, co chtějí...

Glosátor
0 # Anonymní 2016-12-20 08:08
Ale bohati se mohou delat co chteji, je toho plna historie...jedinna spravedlnost prichazi, kdyz je jim ustedrena kulka do hlavy.
0 # Anonymní 2016-12-20 14:55
Nepřipustí, viz usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 84/2014: Český trestní proces nepřevzal doktrínu plodů z otráveného stromu, která vznikla a je rozvíjena v USA, zejména pak v podobě simplifikujícího tvrzení, že plody z otráveného stromu jsou vždy otrávené. Podklad pro právní závěr, že důsledkem vadného postupu orgánů činných v trestním řízení nastalého v procesu dokazování je vždy absolutní neúčinnost a tím v trestním řízení nastalá nepoužitelnost důkazů, nelze v příslušných ustanoveních trestního řádu upravujících dokazování v trestním řízení (hlava pátá trestního řádu) nalézt".
0 # Tomáš Pecina 2016-12-20 15:28
To jsou tak nejvýš vlhké sny komunistických exprokurátorů; v rovině ústavního práva je to celkem jasné. Čímž arci nevylučuji, že ve vyšším zájmu, jako už mnohokrát, Ústavní soud přimhouří oko.
0 # Mormegil 2016-12-20 16:05
0 # Anonymní 2016-12-22 14:25
Velmi zajimavy a az prekvapive pravdivy clanek, od Reflexu bych to necekal:

reflex.cz/.../...

Neocon
0 # Tomáš Marný 2016-12-20 06:37
Je fajn, že jejich ctihodnosti projevily takovou starost o kvalitu rozhodnutí. Doufejme, že budou stejně striktní, až příště půjde o nějakého bezvýznamného chudáka!
0 # Rýže 58 2016-12-20 08:52
A přepjatý formalismus tak dostal nový význam...
0 # Anonymní 2016-12-20 09:01
Státní orgány mohou svou pravomoc vykonávat vždy jen striktně formálně. Protože jim je dána strašlivá moc nad jednotlivcem a celou společností, nejsou nikdy oprávněny se domáhat vůči sobě materiální spravedlnosti.

Nicméně tohle rozhodně není případ formalismu. Právo na soukromí, právo na spravedlivý proces a právo na to, aby do Vašich práv stát zasahoval jen na základě a podle zákona jsou velmi živoucí, materiální práva...

Glosátor
0 # Anonymní 2016-12-20 13:13
Přesně tak. Všude po světě běhají spousty velmi pravděpodobných avšak v právním státě neusvědčených zločinců. Nemohou za to ale ti "zločinci", ale soudci a policajti, co si chtěli "ulehčit" svou práci.

Richard
0 # Rýže 58 2016-12-20 16:26
Jedna věc je, co si myslí glosátor a druhá, co si myslí paní vrchí a ministr aneb žonglování s přepjatým formalismem neustane, dokud tento pojem nepozbude významu.
0 # Anonymní 2016-12-20 17:28
Přepjatý formalismus ale má svůj nezpochybnitelný význam. V případech, kdy se ho dopouští vrchnost proti jednotlivci. Zde je zcela nezbytné nepřipouštět takové chování vrchnosti.

Současně se ale vrchnost nemůže dovolávat přepjatého formalismu vůči ní.

Richard
0 # Anonymní 2016-12-20 09:43
Pokud si nezaplatí i NS, tak bych řekl, že jim to v rámci stížnosti ministra vysvětlí a výsledkem bude dlouholetý pingpong.

Yossi
0 # Anonymní 2016-12-20 09:48
Zaplatí? Já bych rozhodl stejně a nikdo mne za o neplatí:-)

Glosátor
0 # Unknown 2016-12-20 10:19
Spíše mne zaráží, že ministr spravedlnosti pár hodin po rozeslání písemného vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu a tedy zřejmě pouze na základě informací z novin vykřikuje, že podá SPZtku...

PV
0 # Anonymní 2016-12-20 10:23
Měl jsem dojem, že ministerská stížnost v neprospěch může u NS vyústit maximálně v akademický výrok. Ratha trápí pouze případné dovolání ...
0 # Anonymní 2016-12-20 10:53
ad anonymní:

SPZ by byla akademická v situaci, kdy by jej VS osvobodil a řízení bylo ukončeno, ale on to vrátil na MS. Pokud teď v rámci SPZ NS řekne, že odposlechy jsou cajk, tak ho může MS odsoudit zas, VS to může zase zrušit, a tak až na věky věků.

Dovolání tam nyní podat nelze, nebylo rozhodnuto ve věci samé.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-12-20 11:15
Ústavní soud o důsledcích SPZ v neprospěch rozhodl na základě toho, že obviněný jí nedisponuje, tedy fakticky pro porušení principu rovnosti zbraní (v širším smyslu). Proto, pokud by NS SPZce vyhověl, by obžalovaní měli silný ústavněprávní argument. Tedy to spíš neočekávám, bude-li NS chtít vůbec ingerovat, učiní tak až v rozhodnutí o dovolání.
0 # Anonymní 2016-12-20 12:35
TP:

Silný ústavněprávní argument v čem? Oni by museli obžalovaní/odsouzení brojit proti tomu rozhodnutí MS, resp. VS, který by přijal argumentaci NS z rozhodnutí o SPZ, to bych chtěl vidět, co ústavněprávního tam upletete, když by šlo o změnu právního názoru VS.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-12-20 13:08
Princip je stejný jako v případě SPZ proti konečnému rozhodnutí: je to prostředek, ke kterému nemá obviněný přístup. Můžete si najít ten starý nález ÚS.
0 # Anonymní 2016-12-20 13:31
TP:

Já ten nález znám, ale mohl byste to rozvést? Obviněný k němu neměl přístup, ale nic mu nebrání bránit se proti rozhodnutím MS a VS, které přejmou právní názor v něm obsažený, na rozdíl od SPZ proti konečnému rozhodnutí, kterou tehdy NS sám rozhodnutí rušil.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-12-20 14:00
Jenže je tam rozdílný rozsah přezkumu: dovolací důvody jsou značně užší než důvody SPZ, jíž lze napadnout jakoukoli vadu rozhodnutí. Navíc se ÚS v nálezu sp. zn. I. ÚS 55/04 pozastavil nad tím, že NS vyhovuje daleko většímu procentu SPZ než dovolání.
0 # Anonymní 2016-12-20 11:55
Mě by docela zajímalo, jestli si ve finále Rath tu krabici s 8M vezme, nebo ji nechá PČR, když mu to podstrčili.
0 # Tomáš Pecina 2016-12-20 12:09
Jestliže neměli právo provést u Ratha osobní prohlídku, pak mu ji pochopitelně musejí vrátit včetně obsahu. Přirozeně zvýšeného o úrok z prodlení :-)
0 # Anonymní 2016-12-20 13:17
A ten tuším dělá cca pěkných 14% p.a. Žádná maličkost.

Richard
0 # Anonymní 2016-12-20 13:19
Teoreticky by měl požadovat zpátky pouze krabici a láhve vína a ne policií "podstrčené" miliony. :-)

Richard
0 # gogo 2016-12-20 13:26
To bude dilema :-)
0 # Anonymní 2016-12-20 12:02
To: Tomáš Marný20. prosince 2016 6:37
Je fajn, že jejich ctihodnosti projevily takovou starost o kvalitu rozhodnutí. Doufejme, že budou stejně striktní, až příště půjde o nějakého bezvýznamného chudáka!
Toho bych se pane Marný nebál. Justice vytváří dlouho od počátku devadesátých let podivuhodnou judikaturu, dle které není nikdo za nic odpovědný a obyčejných muklů máme pořád dost. Vzpomínám si, jak na mou jakousi ústavněprávní argumentaci reagoval soud slovy: advokát se pouští na tenký led právní teorie ... a aniž bych se dozvěděl, jestli ten tenký led je schopen mého mandanta unést ... dopadlo to jako vždycky. Konečně pan Pelikán to řekl jasně: zákony tady nejsou od toho aby jim lidi rozuměli.
0 # Leon Kreutzfeld 2016-12-20 16:35
Chtel jsem se zeptat jestli ptacka jako je Rath je vubec mozne v ceskych podminkach chytit aby to bylo podle pravidel pravniho statu? Stoji vubec za to usilovat o pravni stat, i kdyz ma cinknute zakony, treba jako ty norimberske, nebo “whites only”, nebo takove, kde velke zlodeje s bilimy limecky nelze chytit, nebo kde clovek potrebuje miliony a IQ 150 aby dosahl kdejakych trivialnich vysledku?

Takovy pravni stat mi prijde stejne toxicky jako system “vetsi pes mrda”. Mozna jeste vic, protoze v tom psim systemu nema clovek prehnana ocekavani ohledne pomijivych idealu jako pravo, spravedlnost, logika, selsky rozum, atd.
0 # Tomáš Pecina 2016-12-20 17:08
Není. Celý systém law enforcement v této zemi není konstruován ke stíhání zločinců typu Rath, ale k předstírání činnosti, inkasování úplatků – jak za nestíhání, tak za účelové stíhání na objednávku – a k realisaci politických zakázek, jako jsou RWU, nálepky apod.
0 # Anonymní 2016-12-20 18:01
3 roky tady pisu, ze na Zapad od Plzne, ci ve Statech by v zivote zadny takovy Rath nebyl stihan timto zpusobem a uz vubec ne odsouzen-ani nahodou.
Ukazuje se, ze preci jen, byt dilci, ale presto spravedlnost stale v CR trosicku je...
Neocon
0 # Anonymní 2016-12-21 01:35
Neocone, nechci-li hledat, co tu píšeš tři roky...mohl bys to nějak elegantně shrnout?

Glosátor
0 # Leon Kreutzfeld 2016-12-21 16:32
Proto se tedy domnivam vp. Pecina, ze je-li v obsahu pravniho systemu pritomna nemravnost a zlocinnost ve vyssi nez tolerovatelne koncentraci, je racionalnejsi reakci resignovat na pravni stat, ktery neni hodnotou an sich, ale pouze prostredkem k dosazeni nejakeho cile.

Ostatne o tom mluvili jiz otcove zkladatele v deklaraci nezavislosti: "whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it"

Nejsem si jist, zdali do takove situace jiz Ceska republika vstoupila, ale Bradacova nebo Jirat mozna maji jiny nazor a v sirsim nez pravnim kontextu muze byt Vas nazor na ne unfair.
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 17:15
Z historie, ne tak dávné, arci víme, vp. Kreutzfeld, že vláda ctnosti je tou nejhorší a nejkrvavější despocií.
0 # Leon Kreutzfeld 2016-12-21 17:51
I vlada ctnosti muze mit podobu pravniho statu vp. Pecina.

Rozvijim uvahu o tom, ze od urcite koncentrace nemravnosti/zlocinnosti v pravnim systemu je racionalnejsi reakci jedince i spolecnosti pravni stat poslat k sipku a hodit kostkami.

Kde ta kriticka mira koncentrace nemravnosti a zlocinnosti je nevim, ale pochybuji o tom, ze vitezstvi pravniho statu je vzdy ve prospech spolecnosti.
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 18:01
Vláda ctnosti je fakticky vládou terroru, vp. Kreutzfeld. Lidstvo si touto zkušeností prošlo již jednou, během Velké francouzské revoluce, a není nutné ji opakovat.

Právní stát (Rechtsstaat), neboli primát práva (rule of law), je tím nejlepším, co bylo z tohoto hlediska vynalezeno. Občas nějaký Rath vyklouzne, ale princip, že státní orgány jsou striktně vázány zákony, které nesmějí obcházet ani ve zdánlivém veřejném zájmu, je esencí moderní demokracie.
0 # Anonymní 2016-12-21 18:08
Absolutni souhlas-lepsi 10 Rathu na svobode, nez jeden Safranek (a 3420 dalsich, bezejmenych)
Neocon
0 # Leon Kreutzfeld 2016-12-21 18:24
Mozna by stalo za to definovat pojmy. Myslel jsem, ze "vladou ctnosti" rozumite kommunisticky system (historie ne tak davna), nikoliv obdobi po francouzske revoluci.

Ja pouzivam pravni stat ve smyslu rule of law v anglickojazycne Wikipedii. Nemecka nebo ceska se moc nelisi.

Podle meho vykladu je imho pravni stat i ten, kde je zakon, ze se jakekoliv poruseni zakona tresta smrti, a jinak process jede jako v treba v USA.

Lisime se nejak ve definici ci jejim vykladu?
0 # Leon Kreutzfeld 2016-12-21 19:13
Prisnost trestu s touto diskusi imho velice souvisi vp. Pecina.

Pravni stat, ve kterem je za kazde poruseni zakona trest smrti (o kterem rozhoduje soud postupujici podle zakona vladnouciho nad lidmi, ktery je pro vsechny stejny), neni hodnotou, o kterou stoji usilovat.
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 20:44
Omlouvám se, svůj předchozí text jsem vymazal, protože se mi nelíbil a neměl jsem zatím čas ho přepsat.
0 # Anonymní 2016-12-21 20:52
Ve své podobě je právo vládou ctnosti - jakožto principů, které ovšem musí být dostatečně konkretizovány.

Jsem toho názoru, že teror je vyvoláván spíše tím, že zákony jsou vágní, a směrovány natolik, že "na každého se něco v případě potřeby najde" - a to vede ke stejnému výsledku jako u toho Robespierra, byť pomalou cestou.

Např. každý z vás může být obviněn z extrémismu. Protože já nevím, jestli třeba červená košile pana Peciny nemá nějaký nacistický podtext, to ví jen soudní znalec na extrémismus. Neví to dokonce ani soudce, ani pan Pecina sám. - A toto postihování je v podstatě "vládou ctnosti".

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 21:44
Vládou ctnosti ve smyslu Robespierrově se ovšem nemíní, že by státní moc měla být podřízena (ctnostným) zákonům, ale že vládu by měli vykonávat ctnostní, jejichž osobní kvality jsou zárukou, že stát bude jednat v zájmu veřejného blaha.

Tedy, přeneseno do realií České republiky, že Bradáčová, jakožto ctnostná státní zástupkyně, může, uzná-li to za potřebné, ignorovat trestní řád, protože jedná v zájmu zmíněného veřejného blaha. A stejně tak Zelenka, ctnostný soudce, by měl odhlédnout od chatrného odůvodnění příkazů k odposlechu, jestliže by se mu ctnostná státní zástupkyně Bradáčová a ctnostný policista Šlachta zaručili, že to bylo v zájmu stíhání korupce, a tedy veřejného blaha. Tedy, primát ctnosti, lidí, nad zákonem, a antithese právního státu.

Výsledkem by, stejně jako ve Francii, nebyl ideální stát, ale despocie.
0 # Leon Kreutzfeld 2016-12-22 06:31
Myslim, ze rozumim Vasemu vykladu o prednostech pravniho statu. Jen dodavam, ze k tomu abychom meli justicni system, ktery stoji za to podporovat je treba mit i rozumne zakony. Jinak je Vam pravni stat k nicemu a dokonce muze byt na prekazku.

Prijme-li napriklad stat zakon, ze kazdy obcan bude ojeban, je nam jen malou utechou, ze nas rit pali vsechny a ze na tento akt lasky dohlizel nezavisly soudce.

Rada obcanu by v zoufalstvi celkem racionalne zvolila nejakeho ctnostneho odpurce analniho sexu, i kdyz by tim riskovala selektivni aplikaci jeste horsich praktik.
0 # David Schmidt 2016-12-20 19:55
Já nejsem příznivcem doktríny formální pravdy. Jsou to dvě věci, zákonnost a či se stalo: i nezákonně získaná pravda je stále pravdou o vině (nemluvě o pouhých právních vadách v rámci jinak zákonné procedury).

Pokud by měla nějaká nezákonnost vést k popření skutečnosti, tak jedině tehdy, pokud by akceptování takového procesu vedlo k většímu neprávu. Např. pokud by policie odposlouchávala, aniž by vůbec žádala o povolení a neměla žádné racionální vysvětlení, tak bych viděl důvod, proč se někdo nemůže dovolávat vlastního deliktního jednání.
0 # Anonymní 2016-12-20 20:21
Takhle prave premysli vychodoevropani a pak je ta spolecnost tam, kde je.

Tohle bylo ve Statech, alespon co mam z vypraveni fed soudcu a pomerne spickovych advokatu. Fizlove si delali co chteli, nejake zakony je netrapili a nezajimali, ve stylu-"nejak se to udela, povoleni- nepovoleni, hlavne ze ho sbalime", pak nejaka dutka sem, dutka tam....

Coz zni sice dobre, ale nakonec to dozene i slusne/nevinne lidi a fizlove jsou pak urvani ze retezu.
Ted se jede-"poseres to, frajera automaticky pusti-vse podle zakona" a vsichni jedou podle pravidel, uple vsichni-tedy nakonec vydelaji vsichni-slusni lide, fizlove i system-v US se odsouzenych k trestu naostro odvolava jenom neco mene nez 2%-i tak to je zpravidla bez uspechu. Fizl neni Buh...
Neocon
0 # David Schmidt 2016-12-20 20:32
Ne. Spíše jde o střet jednoduchých právnických billboardů a poměřování různých principů, což je bližší třeba německému pojetí.

Hlavně v tomto případu jde o vady odůvodnění. Líbí-li se příklad s otráveným jablkem, tak zde máme červivé, naťuknuté či jen kyselé, ale pořád se dá jíst...

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Anonymní 2016-12-20 20:43
Neni pochyb o tom, ze Rath ve vykonu skonci-Rath jen v teto chvili koupil cas, Rath nevyhral valku, jen bitvu.
Coz na veci, ze v zapadni civilisaci by nesedel ani minutu-nic nemeni.
Neocon
0 # David Schmidt 2016-12-20 20:51
To fakt nevím. Chytli ho více méně při činu.
0 # Anonymní 2016-12-20 21:48
Ano, "vice mene"-mel 7cku u sebe. To je neco, co hovori o vine? Nevedel jsem, ze existuje v CR zakon mit u sebe vysi teto hotovosti.
Ja mel obcas, 15-17 let zpatky, 3-4ku u sebe. A on na rozdil ode me, mel v dobe sveho zatceni tak 500 taliru mesicne oficialni prijem.
Jestli je dle meho korupcnik? Ano. Jestli by byl v US, nebo na Zapade odsouzen a predtim si odsedel 18 mesicu ve vazbe, jako prvotrestany? Bezpochyby nikoliv.
Neocon
0 # David Schmidt 2016-12-20 22:33
Všude mají pravděpodobně institut vazby, ale je pravda, že někde si lze v určitých případech zaplatit kauci.
0 # Anonymní 2016-12-20 23:09
Nejde jen o vazbu, jde o to, kdo schvaloval odposlechy+prostorove, ze Bradacova, tehdy vdana, jiz 5 let spala se Slachtou, stret zajmu jako krava, vazba 18 mesicu pro prvotrestaneho, bezuhoneho cloveka, kdyz tam jeho advokat nesl penize na kauci, tak mu je na podatelne soudu zabavili (to se nestane ani v Congu).

Skoda dle posudku zadna, a to ani z posudku, ktere si nechala vypracovat PCR-vysvetleni s. Jirata na to, ze firmy by byly ve vyznamnem minusu, kdyby zaplatili ty uplatky "...to je sice mozne, ale obcas firmy provadeji zakazky, i kdyz na konci jsou minus 12 milionu Kc, protoze chteji praci pro sve lidi..." a podobna s prominutim hov.a.
Mozna to udelal, dost mozna, ale cele to byla blamaz postavene na vode.
Neocon
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 11:45
Pane Schmidte, sankce procesní nepoužitelnosti nezákonně opatřených důkazů je ochranou občanů před zvůli státní moci, která má prevenční charakter. Nemusí se nám líbit společenské náklady této ochrany, tedy fakt, že někteří zločinci odejdou nepotrestáni, ale neměli bychom záležitost zjednodušovat a trivialisovat, protože samotný cíl této ochrany má kardinální význam a nevím o jiném prostředku, jak tuto formu ochrany poskytnout: představa, že s Rathem zavřeme i toho soudce z Ústí, který udělal chybu, je, jak doufám, i pro vás zjevně absurdní. To by v praxi nefungovalo.

Je tu tedy test proporcionality mezi nutností chránit právo soukromí a potřebou stíhat trestnou činnost, a to v daném případě vychází pro zákaz použitelnosti nezákonně získaných důkazů.

Pokud jde o důkazy derivativní, plody z otráveného stromu, je situace podobná, protože když odejmeme ochranu v této odvozené formě, bude to příliš velké pokušení pro trestní orgány: primární důkazy, např. věci z prohlídky, budou u soudu nepřípustné, ale to nevadí, my na jejich základě jistě najdeme jiné, použitelné důkazy.
0 # Anonymní 2016-12-21 12:27
Na každý pád bych nepředbíhal, nikdo jsme to rozhodnutí neviděli. A rozhodně nevypadá pěkně, když nařídím hlavko a pak ho zruším pro vadu usnesení, které je někde hned na začátku spisu a je údajně tak vadné, že je to donebevolající. Vůbec to nevypadá pěkně.
0 # Anonymní 2016-12-21 12:45
Necesany je venku-zase a konecne:

hradec.idnes.cz/.../...

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 12:49
Však on si to takto po kouscích odsedí…
0 # Anonymní 2016-12-21 13:09
Uz to tak vypada, ale alespon na Vanoce bude doma s rodinou, kdyz nic jineho...
Neocon
0 # David Schmidt 2016-12-21 15:58
Pane Pecina, jistě víte, že právo s vadami právních aktů, ne-li paaktů spojuje různé následky, včetně situace, kdy žádné nenastanou, protože presumpce správnosti.


Pro mě je podstatné, že odposlech nařídil soud na návrh státního zástupce způsobem, který není zjevně iracionální.

Samozřejmě, že zákonnost procedury je v zájmu ochrany před svévoli státní moci, stejně tak je ale v zájmu každého, aby byl chráněn před kriminalitou.

Princip proporcionality tudíž vidím tak, že ono "ovoce" musí být skutečně otrávené. Ignorovat pravdu o vině lze pouze, pokud by to znamenalo větší zlo: např. kdyby připuštění důkazu znamenalo, že odposlech fakticky nemusí nařizovat soud, protože důkaz by se stejně uznal a policista by byl jen formálně potrestán. Ale řešíme-li formality odůvodnění, je to něco jiného.
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 16:07
Jenže těch vad tam bylo hodně, a nejen, že šlo co Ctrl-C/Ctrl-V rozhodnutí. Pomineme-li jemnosti, jako že z netrestaných osob udělal SZ zkušené kriminálníky, u nichž jiný prostředek nepřichází v úvahu, jeví se to celé být akcí "to by bylo, abychom na ně odposlechem něco nenašli". Myslíte si, že takový postup je tolerovatelný, nota bene jestliže o neúspěšných "výlovech" se nikdo nikdy nedozví?
0 # David Schmidt 2016-12-21 17:14
Že jiný prostředek nepřichází v úvahu, je požadavek, který podle mě hraje roli, pokud jsou na stole různé konkrétní prostředky, nikoli že musí být odůvodněna např. zjevná neúspěšnost dosavadního vyšetřování ve stylu "ještě rok počkejte, a kdyby jste už nic nenašli, tak nařídíme odposlech".

Pokud převezme důvody odposlechu, tak to není nic vadného. Nejsme v hodině slohu.

Pro mě je podstatné, že to není natolik razantní vada, které by založila nezákonný důkaz. Ochrana před zneužitím nechť je řešena jinou cestou. A pokud není, je to věc zásahu do osobnostních práv, ne dokazování.
0 # Anonymní 2016-12-21 20:43
Já nemohu než souhlasit s panem Pecinou. Úřední orgány nesmějí tolerovat žádnou vadu (ani natolik málo razantní) v nezákonnosti - i kdyby pár viníků uniklo trestu. Pokud tomu bude jinak, salámovou taktikou alias principem pomalu vařené žáby dojdeme relativně rychle k právu podobnému systému Severní Koreje.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2016-12-21 20:46
Vaše uvažování je pohříchu nepřípustně posteriorní: protože odposlechy odhalily, že odposlouchávaní jsou zločinci, byly nařízeny oprávněně.
0 # Niki 2016-12-20 22:13
Tak jsem si přečetl to odůvodnění vrchního soudu, proč jsou odposlechy nezákonné a připadá mi velmi pochybné. Kdyby nešlo o MUDr. Ratha, ale Frantu z Horní Dolní, bylo by nepochybně odůvodnění Okresního soudu v Ústí nad Labem shledáno precizním a odposlechy zcela v souladu se zákonem.
0 # Anonymní 2016-12-20 23:14
Jenze kdyby to byl Franta z Horni Dolni, neskoncil by na 18 mesicu ve vazbe a pokud ano, tak dostal 3 na 5 podminku, tedy pripustime li, ze by ho kdy nejaky soudce odsoudil, o cemz silne pochybuji.

Takze byt bohaty a znamy ( viz. Zelezneho z Novy syn, ci Petr Mach z ACS) neni nejen v tomto pripade, o proti Frantiskovi z Dymokur, vubec zadna vyhra.
Neocon
0 # Anonymní 2016-12-21 01:28
Uz ho meli davno poslat na SIBIR, usetrili by se miliony, papir a megabity informaci.
0 # Anonymní 2016-12-21 18:48
Kvůli jedné větě hrozí, že se na svobodu dostanou korupčníci, varuje reportér Spurný
rozhlas.cz/.../...
0 # Anonymní 2016-12-22 10:29
Je někde už k dispozici text toho nešťastného údajně vadně odůvodněného rozhodnutí? Stále nerozumím tomu, jak se stalo, že tato vadnost byla zjištěna až po té, co bylo nařízeno odvolacím soudem jednání. To je, obávám se, trochu chyba, která na přesvědčivosti taky nepřidá. To je jak kdyby si o tu stížnost zrovna prosili na kolenou. A možná taky jo? Nedělal bych z toho drámo, celej Drát je stejně už jen jedno velké procesní cvičení.Je-li vinen, Pankrác na něj jistě počká. Vzhledem k okolnostem nebude na škodu, když se na ty odposlechy podívá někdo ještě před konečným rozhodnutím a před cestou spisu do Štrasburku nebo do Haagu nebo kam to chce pak případně ještě hnát...
0 # Anonymní 2016-12-23 12:18
Svědectví zpochybněna nebyla, takže na výsledku to nic nezmění

lidovky.cz/.../...
0 # Anonymní 2016-12-23 13:55
Jen je otazka, jaka svedectvi myslite? Myslim, ze pomer byl 34 ku 1 ve prospech Ratha & spol.
Ta jednotka byl spolupracujici obvinena Salacova-nevim, jakou vahu to muze mit, kdyz ve vazbe kazdy den plakala a vypovedela vymenou za propusteni cokoliv fizlove rekli.
Rath pujde jiste sedet, ale Salacovou bych svedkem nenazyval.
Neocon

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)