Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Do vpravdě bizarní a nikoli tak docela nevinné dimense bobtná affaira kolem rodinného videa, na němž si rodina, nevědouc, jak závažného protispolečenského jednání se dopouští, radostně prozpěvuje Mešitu od kapely Ortel; zde to je v HD:


K videu se veřejně vyslovil bulvární novinář Pavel Novotný a – snad částečně v nadsázce – pohrozil, že rodinu udá OSPODu. Dotčená rodina za to chce Novotného zažalovat o ochranu osobnosti.

Nedomníváme se, že by k realisaci kterékoli z těchto hrozeb mohlo reálně dojít, a pokud, rozhodně ne, že by se takto artikulovaná zbožná přání jakkoli fruktifikovala, přesto viděné vnímáme jako to, co se v angličtině označuje termínem wake-up call, případně eye-opener, tedy fakt, který zásadně a v širším kontextu mění naše nazírání toho, co se děje.

Totiž, že se kolem nás, aniž bychom tomu věnovali pozornost, v tichosti rozhořela ideologická občanská válka, nikoli nepodobná té, která byla vedena v 70. a 80. letech mezi komunistickým vedením, arci fakticky satrapského, československého státu a jeho obyvatelstvem.

Posuzováno čistě politologicky, po okupaci ze srpna 1968 padl základní legitimační pilíř komunistické moci a zbylo násilí a zvůle, prováděné snad jemnějšími prostředky než v období stalinismu, ale o nic méně, a možná tím víc, společnost demoralisující a naleptávající. Většina obyvatel komunisty nenáviděla a oni na oplátku věděli, že ve svobodných volbách by neměli šanci. Symbolem oné doby a tichého odboje byly písně Karla Kryla, umělecky možná jen o málo lepší než Mešita, ale stejně významné.

Jakkoli můžeme argumentovat, že imigrační krise, jejíž zveličená reflexe vedla k vyostření tohoto konfliktu mezi vládnoucími a ovládanými, je než úspěšnou zpravodajskou operací nejmenované tajné služby, nemění to nic na faktu, že politický establishment ztratil podporu občanů a neudrží se u moci déle než po určité přechodné období. Režim, ve kterém lze vážně uvažovat o odebrání dětí z rodiny z důvodu politických názorů rodičů, je hnusný a bude třeba zamyslet se nad alternativou jeho zániku, bez ohledu na to, že hodnoty, které představuje, vesměs sdílíme.

Vyjádřeno lapidárně, nad videem z Kralup nám dochází, že demokracie v postkomunistické, importní formě je možná nereformovatelná.

Aktualisováno.
K udání, zdá se, skutečně došlo.

Komentáře   

0 # Jan Vaněk jr. 2017-03-01 16:35
"Rodina nevěda"?!
0 # Tomáš Pecina 2017-03-01 16:36
Díky za upozornění!
0 # Anonymní 2017-03-01 18:00
Ta špína Novotný z toho má živnost…
0 # Konfucius 2017-03-01 21:16
To není postkomunistická demokracie. Ti je demokracie, která je v tom samém balení v Německu, Švédsku, Francii, Itálii, Rakousku, Kanadě a dalších "postkomunistických" zemích.

Toto nemá s komunismem nic společného. Pouze to, že komunismus prošel podobnými ztrapnění, jako projde i tento režim.
0 # Anonymní 2017-03-01 21:41
Pecina má představu, že "Západ" je vrcholem liberálně-demokratické dokonalosti kdežto (postkomunistický) Východ prdelákov světa. Naivní představa, Západ je před Východem nanejvýš tak o dva kroky blíže do hrobu. A propos, míru svobody bych raději než fanatismem lidskoprávních aktivistů poměřoval třeba svobodou ozbrojovat se, v čem jsme jednoznačně nejsvobodnější zemí Evropy!
0 # Konfucius 2017-03-02 03:31
Stalin vyvážel bolševismus do řady jiných států. Mimo jiné v roce 1968 ukázal, že bude po jeho.

Západ zase vyváží demokracii. Vyvezl ji do Kosova, do Lybie, do Íráku, do Vietnamu, a na mnohonásobně více míst.

Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.

---

Ne, Česko není ani v ozbrojování nejsvobodnější zemí Evropy. Tady vás napadne člověk - a pokud se ubráníte, nedejbože útočníkovi zkřivíte vlásek, tak český právní systém vás zlikviduje. Když nepošle do vězení, tak alespoň finančně vás právník a soud bude stát statisíce, a zlikviduje vás finančně, pracovně či jinak. Nemluvě o řadě let, než se soudní proces nějak ukončí.

V mnoha zemích je možné se ubránit agresivnímu útočníkovi s menší pomstou od státu.

Tady v USA je zatím situace rapidně lepší, byť spíše jako historický relikt. Současné snahy a tlaky jsou poměrně omezující.
0 # gogo 2017-03-02 07:45
Musíte, Konfucie, brát v potaz i kontext a historické souvislosti. Zbraně v USA jsou prostě důsledkem divoké historie, ve které sice byly snahy jejich držení regulovat (nedávat je černochům), ale de facto to nebylo možné, takže se šlo cestou prakticky totálního uvolnění.
V ČR se od Rakouska zbraně držet mohly, ale společnost byla poklidná, takže nebyla taková potřeba. Němci a Komunisti držení omezili (byť papírově ne do té míry, jak se o to snaží EU) a posledních 20 tu máme poměrně dobře vybalancovaný zákon, který umožňuje držet i nosit zbraň držitelům ZP sk. E - nejrozšířenější skupina.
Čech má ale na rozdíl od většiny tzv. vyspělých států právo se bránit i se zbraní v ruce, ale holt soudy se s tím vyrovnávají jen velmi pozvolně. Přesto je situace mnohem lepší než u zde tolik obdivovaných zemí.
Máte pravdu v tom, že užití palné zbraně v sebeobraně vyžaduje následný boj u soudu, protože jak policie, tak soudy mají tendenci učinit závěr typu mrtvý je poškozený a střelec je vrah.
Ale není to tak vždy a jak je vidět např. na případu Bojko, i policajta můžeme střelit, když se chová jak loupežník.
V ČR se překvapivě potkal v oblasti zbraní zákon se zdravým rozumem.

Zkuste Konfucie uvést evropský stát, ve kterém by byla svoboda v držení a nošení větší než v ČR.

Jinak zdejší blog se vyznačuje hnisavým odporem ke všemu domácímu-českému a někdy až naivním obdivem k tomu, co autor romanticky označuje Západní demokracie s velkým Z, aniž by si povšiml, že v reále na tom území nic podobně romantického neexistuje.
0 # Anonymní 2017-03-02 14:24
Skutečně si myslíte, že držitelů zbrojních průkazů právě skupiny E ("pro ochranu života, zdraví a majetku"), je u nás v současnosti nejvíce?

Jan K.
0 # všd 2017-03-02 14:58
Stalin byl v roce 1968 po smrti.
0 # Konfucius 2017-03-02 15:45
Gogo: Teoreticky tu máme svobodu držení zbraní, ale běda, když se - nejen zbraní - začnete bránit. Tomu já neřím svoboda.

Stejně teoreticky máme svobodu slova. Ale zkuste třeba nepatrně zkritizovat Židy, nebo napsat něco nelichotivého o současné imigrační politice.

Vůbec teoreticky máme plno věcí. A dokonce řada z nich je i zakotvena v právu.

Ono je to totiž i v lidech. Kdykoli se někdo ubrání, všichni kolem se budou ptát, zda útočník nebyl poškozen, zda útočníkovi nebyl zkřiven vlásek na hlavě - a nikoho nezajímá co obránce či oběť. A soudci mají úplně stejnou starost, protože stejný mindset.

Nebo zkuste - já to pokusně kdysi zkusil - začít o Židech mluvit jako o každých jiných lidech: Tu řeknete, že něco podělali, tu že něco udělali super či byli chytří ve vědě. Lidé neví, co mají dělat, jsou na rozpacích. Svoboda slova se totiž nevztahuje na nadlidi zvané Židé. Ostatně ti už jsou tak rozežraní, že kolem sebe trousí i lži (viz Pecinovo rozbor zprávy Židovské obce) - a obviňují z antisemitismu a extrémismu natolik, že by se to mělo už dávno zarazit.

-

Jan K.: Máte pravdu, Stalin byl už mrtvý. Nechal jsem se unést. Ale na principu toho, co jsem napsal, to absolutně nic nemění.
0 # Anonymní 2017-03-02 16:08
Také nějak nechápu, proč se pan Pecina v souvislosti s těmito kauzami pořád zmiňuje o "postkomunistickém režimu". Tato politicky korektní demence je produktem Západu, právě odtud přišla.
0 # Anonymní 2017-03-02 16:14
Anonym 14:24
Skutečně si myslíte, že držitelů zbrojních průkazů právě skupiny E ("pro ochranu života, zdraví a majetku"), je u nás v současnosti nejvíce?"

Ano, skutečně je tomu tak! Zde máte k disposici statistiku, skupiny E je suverénně nejvíce, má ji celkem 241 229 lidí. Vzhledem k průběhu zkoušky na ZP se není čemu divit, mezi jednotlivými skupinami u ni není prakticky žádný rozdíl, pouze musíte za každou zaškrtnutou skupinu zaplatit 700 Kč.
0 # Anonymní 2017-03-02 16:24
Děkuji! Opravdu jsem netušil, že jsou u nás vedeny tak podrobné statistiky, ale např. já danou skupinu zbrojního průkazu doposud nemám a zároveň jej neshledávám smysluplným rozšiřovat o výše citovanou skupinu (vlastním pouze A a B, tedy "pro sběratelské a sportovní" či spíše "rekreační" účely).

Jan K.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-02 16:27
Také nějak nechápu, proč se pan Pecina v souvislosti s těmito kauzami pořád zmiňuje o "postkomunistickém režimu". Tato politicky korektní demence je produktem Západu, právě odtud přišla.

Protože jen postkomunistické země jsou ve stavu, kdy je společenský diskurs o těchto thematech téměř zcela ovládnut Moskou. Ta dokázala úplně zvrátit obraz západní Evropy a Evropské unie v těchto zemích, takže Putin je vnímán jako konservativní politik a Evropská unie a její orgány jako banda zpovykaných levičáků, jejichž vinou Evropa do roka a do dne zkolabuje pod invasí imigrantů.
0 # gogo 2017-03-02 16:34
Ovládnut Moskvou.. bože vždyť vy mluvíte jazykem normalizačního komunisty 80. let, který mi vyčítal poslech Hlasu Ameriky.

Je smutné, když někdo pokládá za proruské pomalu už i základní fyzikální zákony.
0 # Konfucius 2017-03-02 18:16
Já bych řekl, že s tak mocným a silným protivníkem, jako je Moskva, která hravě jako nic přepere Západ, pomluví Západ a lusknutím prstu zničí všechny geniální věci Západu - proti takovému superhrdinovi nemá nejmenší smysl bojovat. Já být Západem, Moskvě bych se dobrovolně vzdal, protože je Západ evidentně slaboučký a neschopný.

A teď vážně: Postkomunistický diskurs ovládají nikým neřízené neziskovky a aktivisté - které jsou placeny a vykonávají vůli bůhví pro koho.

V určitou dobu ten neziskovkový diskurs začal být příliš trapný - což si uvědomilo hafo lidí nejpozději s křečovitým lifrováním nelegálních imigrantů typu inženýrů, doktorů a jiných; a s křečovitou obhajobou islámu jako diamantu vesmíru + ostrakizace těch, kdo nechtějí chválit islám či jej kritizují.

Západ tuto trapnost vyřešil s debilitou sobě vlastní: Za všechno může Putin a Rusko!

To, že lidé nemilují EU do morku kostí a radostí nevýskají všude kde chodí a nevykřikují v extázi: "Milujeme tě, Bruseli!" - za to nemůže neschopnost EU, ale pouze Putin a Rusko. Jen kvůli tomu nejsme nadšení eurofilové.

To, že lidé kritizují svou vládu a politiky - to rozhodně a v žádném případě není vina ani důsledek špatné práce politiků ani špatného směru politiků. To je práce toho zpropadeného arcilotra Putina.

Už i poslední uklízečka a dlaždič se selským rozumem pochopili, že argumentace Moskvou a Putinem je směšná, a vysmívají se jí. Jen akademici, vzdělanci, umělci, lidé s tituly a vyšší třída této pohádce pro malé děti věří, přestože je tak hloupá, že jí prokoukne i batole.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-02 18:44
Nenapadlo vás, že neziskovky i kremelské weby mohou být financovány z jednoho a toho samého místa? Obojí podporují zájem moskevského režimu, první tím, že diskreditují západní hodnoty, druhé, že zveličují risika z toho plynoucí.
-1 # Anonymní 2017-03-02 19:08
Zvlastni je, ze lide jako je Gogo vzhlizeji k komousovi a KGB agentovi, ktery jen tak obcas necha nekoho zmizet, treba novinare, zabere jen tak Krym a posle armadu na Vychod UK, jako k nejakemu zachranci.

Putin se snazi destabilizovat Evropu, ovlivnil US volby, lze jako Trump a Holinky ho zboznuji.
A dokonce k nemu vzhlizeji i CZ obcane, kteri se staveli proti invazi v 68.
Neocon
0 # Konfucius 2017-03-02 21:45
Tomáš Pecina: Myslíte, že George Soros získává peníze pro neziskovky od Vladimíra Putina? Nebo Norské fondy pro české aktivisty jsou ve skutečnosti vyprané rubly z Moskvy?

Nebo že něco mezi 10-20 miliardami Kč ročně, kterými český stát dotuje neziskové organizace - jsou peníze, které Miloš Zeman tajně přepošle z Kremlu na konta různých Člověků v tísni, HateFree, apod. - aby podrývali západní společnost?

Intenzivní zaplavování Evropy nelegálními imigranty a islámem je tedy dílo Vladimíra Putina, jestli tomu dobře rozumím?

Stejně tak naše Česká národní banka devalvuje od roku 2013 českou korunu na příkaz Vladimíra Putina?

Stejně tak do českých obchodů nám západní korporace dodávají záměrně horší a vesměs dražší zboží, protože Vladimír Putin cestou z německých a francouzských hranic kvalitní zboží vymění za šunty? A záměrně pak Vladimír Putin sděluje postkomunistickým zemím, že jim dováží šunty, protože jsou "trhem se specifickými potřebami"?

---

Naprosto nepochybuji, že každá zájmová skupina i velmoc se snaží ovlivňovat svět. To není ovšem nóvum, ani to není pouze ruská specialita.

Ale je dětinské svádět chyby a neschopnosti Západu na Kreml. Vladimíru Putinovi totiž stačí k historickému znemožnění Evropy pouze sedět se založenýma rukama a nedělat nic. Evropa si zvládne škodit sama skrze Brusel, skrze evrospké politiky, skrze podrpou neziskovek, různých úchylných hnutí, a likvidací škol, firem, soběstačnosti a dalšího.

Svádění na Putina je poslední zoufalý pokus Západu, jak odhodit pozornost na svou nekompetenci na nějakého nepřítele. Evropští politici nejsou sto vyřešit žádný reálný problém - a za to žádné Rusko, Kreml, ani Vladimír Putin nemůže.
0 # Anonymní 2017-03-03 00:58
Pecina: Nastudujte si něco o chystaném návrhu Směrnice o zákazu "některých" (rozuměj velké části) zbraní v EU. Podívejte se, kdo je proponentem, za jaké strany byl do funkce zvolen či dosazen, jak argumentuje.

Následně si dejte facku, uznejte, že EU je "banda zpovykaných levičáků" a že to rozhodně s Moskvou nemá nic společného – nebo Kreml už dokonce ovládá i EU, aby ji tak diskreditoval?!

A abych nezůstával jen u těch zbraní, tak se podívejte co dělá EU se zemědělstvím, jak zlikvidovala naše cukrovarnictví, jak skrze dotace protežuje ty největší ničeho se neštítící "podnikatele" atd.
0 # gogo 2017-03-03 08:16
Pánové, pan Pecina má pravdu, Putin řídí všechny eurokomise a nejen to, financuje jejich chod a dodává jim i kádry, co mu zbyly v aparátu po rozpadu SSSR. Proto EU tolik připomíná CCCP a proto je Rusko ekonomicky vyčerpané - ty komise jsou strašně nákladné.
Kromě toho řídí Trumpa a zejména pornoherce Jandu, to je jeho hlavní zbraň v ČR. Rozeznat jeho maňásky je snadné - vykazují znaky na místní poměry nevysvětlitelné odtrženosti od reality a jsou velkými kritiky Ruska, ale opět se znaky absurdity a pokoušejí se zdiskreditovat oponenty tím, že je označují za Putinovy obdivovatele (něm. Putinversteher). To je v Rusku považováno za největší fikanost. Takže mám podezření i na neocona.
Jeho posledním trumfem je odzbrojení EU, na tom si dal zejména záležet a nechal sepsat návrh tak důkladně, že bychom museli zničit i ten Sten, kterým teroristi z Londýna stříleli po eurokomisaři Heydrichovi. Pak ale zasáhla skupina sovětských veteránů s peticí, kde varovali, že byly zničeny v muzeích i zbraně sovětské a také by se musely uřezat z rukou rudoarmejců Špaginy a to ze všech zbylých soch a památníků. Vladimír Vladimirovič jim vyšel vstříc a návrh eurokomise nechal přepsat.
S velkou nelibostí ale pohlíží na snahy ministra Chovance, ale má své věrné v našem parlamentu i ve vládě. Pelikáni, Dienstbierové a celá umělecká scéna stojí v pevném šiku za svým rukovoditelem a nedopustí, aby měli Češi čím střílet po nebohých dovolenkářích.

No řekněte, kdo by neobdivoval nezpochybnitelného vládce všehomíra!
0 # Anonymní 2017-03-04 18:40
Víte pane Pecino, oni se představitelé EU opravdu do značné míry chovají jako banda zpovykaných levičáků. A EU pod invazí imigrantů skutečně zkolabuje - jistě ne do roka a do dne, ale v dlouhodobém horizontu nepochybně ano.
Putin v něčem jako konzervativní politik skutečně vystupuje - viz např. podpora rodina a odpor proti homosexualismu. Nicméně já sám nejsem žádný fanoušek ani Ruska a Putina. Ono totiž i Rusko má podobné problémy jako západoevropské země - i ono je zaplavováno imigranty, původní obyvatelstvo vymírá atd. Myslím, že nějaké vzory, ke kterým bychom se měli upínat, dnes nejsou na Západě ani na Východě (i když na obou stranách lze ještě nalézt rezidua něčeho pozitivního - na Západě třeba jeho velkolepé kulturní dědictví, na Východě to, že tam ještě zcela nepodlehli politicky korektnímu bláznovství).
Vzorem, i když jen v omezené míře, by pro nás snad mohlo být Maďarsko s Viktorem Orbánem v čele, které je odhodláno bránit svoje území proti invazi imigrantů a zároveň se nyní dal do snižování daní, což může podpořit ekonomiku. Obojí může dát maďarskému národu jakousi pozitivní perspektivu do budoucna. I když ani zde se neřeší všechny klíčové problémy - např. porodnost je i v Maďarsku pod úrovní pouhé populační obměny.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-04 22:40
Putin nepotřebuje řídit eurokomisaře, stačí mu, že má pod kontrolou to, o čem se diskutuje, tedy agendu veřejného diskursu. Jevo propagandistické weby ("aeronety") dokázaly dosáhnout, že se už několik hovoří ve východní Evropě o marginálních thematech, jako je regulace křivosti banánů, Conchita Wurst, dotace na rozhledny v nížinách apod., a o důležitých aspektech členství v EU se mlčí. U méně přemýšlivých segmentů elektorátu tak vzniká žádoucí obraz Putina-ochránce/zachránce. Mistovským kouskem by bylo, kdyby Rusové vojensky porazili ISIS, ale to není zřejmě reálné.

Jsem eurofederalista a euroreformista, takže jistě mne nelze vinit z toho, že bych si EU idealisoval, ale nemohu nevidět, co je zjevné i prostým, neozbrojeným okem.
0 # Konfucius 2017-03-05 13:49
Tomáš Pecina: A nestačilo by k eliminaci putinovy manipulace, kdyby prostě západní média jednoduše mluvila pravdu a nic nezatajovala?

Protože já když se dívám na českou či jinou evropskou televizi, nebo čtu noviny či manistreamové mediální weby v libovolné zemi - tak bych musel mít opravdu těžkou mentální retardaci spolu s naprostou ztrátou vnímání reality a kognitivních schopností k tomu, abych podlehl byť na moment dojmu, že západní média mluví pravdu a pravdivě informují. (Tím neříkám naprosto nic o pravdivosti/nepravdivosti nezápadních médií.)

---

Vladimír Putin určitě nemůže za to, že Evropa, ale také čeští politici neřeší skutečně důležité problémy.

Současná evropská politika funguje tak, že (český, evropský, německý, rakouský, francouzský, ...) politik vyrobí pseudoproblém, který následně s velkou pompou řeší. Politici tak řeší problémy, které by bez nich neexistovaly (např. v ČR domnělý a neexistující antisemitismus, rasismus, extrémismus, utlačování žen; případně se vyrobí problém jako EET, apod.). Skutečně důležité problémy se nechávají nepovšimnuty, a poklitici doufají, že to nějak vyhnije. Je jasné, že taková Evropa nutně selže, protože kupící se hnijící problémy se samy vyřeší jen některé, ale jiné začnou nepříjemně drtit.

---

Znovu říkám, když vím, že nějaký zdroj (člověk, médium, kniha, ústav, vědecký pramen, cokoli) je důvěryhodný a seriózní, a já si to několikanásobně ověřím - pak manipulace z jiné strany ve stylu "ten zdroj lže" je naprosto neúčinná.

Pokud si myslíte, že Putin takto manipuluje, je to proto, že Západ a západní zdroje a média nejsou důvěryhodná, a nejsou seriózní a nejsou pravdivá. Za to nemůže žádný aeronet, ale za to může mainstream sám. Kdyby mainstream nelhal a pravdivě informoval, může se Putin snažit až do roztrhání těla, a k ničemu by mu to nebylo.

Navíc západní média jsou žumpoidní a lživá zcela průhledně. Protože do jejich řad moderátorů a novinářů jsou nabíráni čím dál hloupější lidi, jejichž hlavní kvalifikací je mít správné ideologicko uvědomělý jasánkovský pohled - což s inteligencí je v protikladu. Každý najatý novinář musí být ještě jasánkovatější, než ti, co tam už jsou. Takže každé další desetiletí jsou západní média čím dál hloupěji manipulující.

Do boha, na to, že západní mainstream je všechno jiné, než pravda - na to mi stačí selský rozum od pána boha, na to nepotřebuji nápovědu ani od Putina, ani od Trumpa, ani od Zemana, ani od nikoho jiného.
0 # Anonymní 2017-03-05 13:59
Konfu-muzete prosim uvest nejake konkretni pripady, v cem ta media tak strasne lzou? (staci 3-4)
Neocon
0 # Konfucius 2017-03-05 14:37
Neocone, chcete vstup do další marné diskuse s vámi? Vaši automatickou reakci už věrně znám: "Máme se nejlépe v historii, tak co kritizujete."

Ono by to stačilo otočit, uveďte mi, kde západní média objektivně a nezaujatě informovala o důležité světové či státní události. A budete nahraný, protože západní média o většině důležitých dějích neinformují vůbec, protože by to narušovalo tezi "o nejlepším systému a době v historii". A pokud informují, tak velice zkresleně.

Ostatně Kolín nad Rýnem a znásilňovací orgie nelegálních imigrantů jsou typickým příkladem přístupu Západu k informování občanů. Média mlčela, až se to provalilo skrze alternativní média, a následně policie, úřady a soudy začali perzekuovat toho, kdo to provalil, a likvidovat mu život. Protože napsat to, co mělo být zameteno pod koberec a utajeno, případně vysvětlit, že je to vina rasistických bílých Němců - je obvyklý modus operandi západní informovanosti.

Ale možná Vladimír Putin tajně vlastní Reuters, Bloomberg, ČTK, a další - a jeho cílem je znevěrohodnit západní zpravodajství, aby měl snažší práci s propagandou.
0 # Anonymní 2017-03-05 14:50
Tady neni zadna "marna diskuze" jak pisete-jen jsem se Vas slusne zeptal, co Vy, ktery tu psal neco o amnestii BO,( ktera se nestala a ani nikdy stat nemela), rikate na Trumpovu otocku? ( imigracni reformu, chcete-li amnestii, prvni od roku 86, kterou provedl Reagan). Vazne me zajima Vas nazor.

Sleduji tisk od svych 6ti let, v Evrope i ve Statech kazdy den, hodiny a hodiny-nezaznamenal jsem nic, co by bylo v rozporu s realitou-proto jsem se Vas ptal jako prvni ( ze jste to prehral na me, je druha vec a klasika).

Ohledne Kolin-vubec ne, nejen ze to bylo tema ve Statech a bezelo to na vsech kanalech po tydny, ale v Evrope to bylo tema cislo 1- informovanost a pokryti bylo daleko vetsi, nez kdyz treba ISIS vyhodila do vzduchu to Ruske letadlo z Egypta-kde vazne umrelo mraky lidi a nebyly tam jen osahane/obtezovane zenske.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-03-05 20:59
Kdybyste sledoval mé články z období publikační prehistorie, tedy od doby, kdy jsem psal pro Britské listy (podotýkám, že tehdy to nebyl udavačský monokulturní levicový plátek jako dnes), znal byste odpověď: postkomustická media lžou, protože tak jsou novináři vychováni. Stejně jako v justici hajsl a zbabělec soudce nevychová charakterní, sebevědomé a odvážné pokračovatele, toto se do značné míry dotýká všech intelektuálních profesí, kam komunisté regulovali přístup hrstce věrných, a tedy i žurnalismu.

Postkomunističtí novináři lžou, protože tak jsou vychováni. V západní Evropě se tento problém v podstatě neprojevil, s výjimkou Německa, kde jsou media tradičně ustrašená a provládní (což také, vzdáleněji, souvisí s někdejší totalitou). Samozřejmě, budete-li tamní media posuzovat optikou aeronetů a sputniků, pak lžou vyjma oněch všichni; v takovém případě vám arci, obávám se, není pomoci.
0 # gogo 2017-03-06 07:29
Připadám si, jako bych o 30 let ommládl. Máme tu zase zaryté přesvědčené stalinisty, reformní komunisty, štvavé vysílačky, před kterými je nutno hloupé obyvatelstvo chránit, imbecilního nejvyššího tajemníka a spoustu dalších analogií.
A opět zdravý rozum říká cosi jiného, než nám hlásají neobolševici stejně jako když to hlásali rudí bolševici.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-06 08:54
Ovšem. Putin nechal zahrát zblbým Čechům divadlo, které dobře znají. Výborná zpravodajská práce, musím uznale smeknout.
0 # gogo 2017-03-06 12:46
Má to podchycené od EP přes všechny komise až po kompletní vedení a vlády Francie, Německa, Švédska a Norska...
Ještě, že na nás naši eurobolševici myslí a dopřáli nám kromě evropských pornohodnot taky speciální ministerstvo pravdy a lásky.
Ale jak jsem psal výše, mám takové tušení, že i tyto pilíře Západu jsou pod taktovkou Putina.
0 # Anonymní 2017-03-06 13:22
Pecina: A co jsou podle Vás ty podstatné otázky, od kterých Putin svou agenda-setting strhává naši pozornost směrem k banalitám? Dále, zde mnohokrát EU gun ban považujete rovněž za banalitu?

Nesouhlasím, že západní hodnoty byly něco rozumného a následováníhodného. Jsou tu ani ne poslední dvě staletí, kdy došlo k totálnímu zvratu, Evropa vyrostla na jejich antitezi. Že to nějaký čas fungovalo, je zapříčiněné pouze tím, že přežívaly stále ubývající residua předešlých hodnot. Teď však vedou tyto "západní hodnoty" Evropu přímo vstříc hrobu. Chápu, že to bylo myšleno dobře, ale ve skutečnosti jde pouze o intelektualistickou utopii, která nakonec popře sebe sama, protože zcela ignoruje konstanty společenské přirozenosti.
0 # Anonymní 2017-03-06 14:11
"Jsem eurofederalista a euroreformista": A jak to jde, pane Pecino, dohromady s Vaším deklarovaným "konsevatismem"?
Myšlenka EU mohla být jistě dobrá, ale ne v rukou neomarxistů!

A nenapadlo Vás, že odklod od "Západních" hodnot ve Střední Evropě je spíše důsledek neomarxistické buzerace, kterou nám sem EU importuje?

Dnešní "Západ" je úplně jiný, než ten, ke kterému jsme vzhlíželi za komunizmu. Já jsem se radoval, že se vracíme do konzervativní společnosti. Netušil jsem, že když rudého bolševika vyhodíme dveřmi, tak nám sem růžovozelený vleze oknem!
0 # Tomáš Pecina 2017-03-06 14:18
Evropská unie by měla být konservativní; proto hovořím o euroreformismu. Optimální formou by bylo společné evropské císařství, se sídelním městem např. v Bonnu – je teď volný.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-06 14:49
A co jsou podle Vás ty podstatné otázky, od kterých Putin svou agenda-setting strhává naši pozornost směrem k banalitám?

Téměř všechno. Jednou ze základních technik propagandy je vyzdvihnout nepodstatný detail. Viz Josef Skála a jeho nápad, že před Listopadem byly lepší lančmíty.

Máte tady masu unijního práva, která způsobila tím, že byla povinně transponována, případně že přímo působí, revoluci v domácím právním řádu, z čehož propagadnou zpracovaný Čech ví jen to, že je regulována kurvatura banánů a zakazovány žárovky a výkonné vysavače.
0 # Anonymní 2017-03-06 14:53
Obávám se, že reforma je stejně reálná, jako učit lva vegetariánství.
Je vidět jenom destrukce a ta bude pokračovat. Vy vidíte nějakou reformní sílu?
0 # Tomáš Pecina 2017-03-06 15:22
Někdo s takovým programem bude musel přijít, nebo po brexitu přijde frexit a EU už nic nezachrání.
0 # Anonymní 2017-03-06 15:40
Takže také nevidíte. Otázka je, co přijde potom. Takže už chápu, proč se domníváte, že do deseti, patnácti let tu převládne ruský vliv.

Třeba Friedman si naopak myslí, že budeme americkým klínem (Polsko, my, Maďarsko, asi i Slovensko). Četl jste od něj Flashpoint? Zajímalo by mě, co si o tom myslíte.
-1 # Tomáš Pecina 2017-03-06 15:56
Posko a Maďarsko rozhodně nebude novým ruským satelitem, arci Česká republika a Slovensko ano, podobně jako např. Bulharsko.

Mnoho možností, jak této eventualitě zabránit, skutečně nevidím.
0 # gogo 2017-03-06 16:27
Jsem totálně konsternován! Vy se opravdu domníváte, že EU je reformovatelná do konservativní podoby? Ve srovnání s vámi byli reformní komunisté hotoví realisté!

Já mám z dění posledních 30 let patrně přesně opačný dojem než vy. I já jsem měl (naštěstí krátké) naivní období, kdy jsem inklinoval k obdivu k Západu. Dnes jsem přesvědčen, že ze západu se na nás valí nefalšovaný bolševismus a častokrát jsem se sám sebe ptal, jak jen je to možné, když přece v 90. letech to byl náš vzor. Myslím si, že ty tendence byly patrné už tehdy, jen my jsme byli v euforii z pádu našich bolševiků a neviděli jsme tytéž tendence na západ od našich hranic. Jsem přesvědčen, že to semeno bolševismu tam klíčilo už tehdy a teď jen rozkvétá a páchne vůkol naplno.
0 # Anonymní 2017-03-06 16:43
Ano – s tím semenem – to vidím podobně. Nemohli jsme v té době v našem postavení rozlišovat takové detaily. Prostě jsme se chtěli zbavit státní buzerace a dělat si věci po svém.
To se na nějakou dobu za značných collateral damages podařilo. Jenže ta doba je nějakých minimálně 15 let pryč.
Vstup do EU byla hrubá chyba. Já byl proti. Jak jsem to věděl? Kampaň připomínala "jásání prvních májů", takže mi začalo svítit červené světlo. A také bylo trochu divné, že se v kampani investují desítky milionů "pro" a nic "proti".

To zhoubné semeno klíčilo už od šedesátých let.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-06 17:09
A právě tam vás Putin chtěl dostat: Rusko jako strážce svobody a konservativních hodnot, Evropa jako semeniště levičáků a zdroj rozvratu.
0 # Anonymní 2017-03-06 17:34
Doporučoval bych užít Occamovy břitvy. Däniken by před Vaší obrazotvorností zbledl závistí.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-06 17:38
Occamovy břitvy užito bylo, a také methody cui prodest.
0 # Leon Kreutzfeld 2017-03-06 18:10
Reforma EU neni imho mozna bez reformy Nemecka. A tam ma koalice velkeho businessu a neomarxistu v politice oteze pevne v rukou.

Nevim, co presne by bylo mozne v Nemecku reformovat. Jeho kultura vladnuti je osviceny aristokrat, dnes statni urednik, ktery se laskave stara o kollektiv poslusnych poddanych, dnes obcanu. Myslenka osobni svobody je nemecke kulture importovana americkymi tanky a castecne funguje proto, ze Nemci jsou zvykli poslouchat.

Udelem rady mensich evropskych statu je holt zit vzdycky vedle nejakeho hegemona. Urcite byt nemeckym satelitem v Eurosojuzu je dneska lepsi nez byt satelitem sovetskym, nebo Putinovym, ale tezko se to presentuje jako nejaka positivni hodnota.
0 # Anonymní 2017-03-06 18:45
Pane Pecino, to není ďábelsky rafinovaný Putin, to jsou neschopné evropské elity a jejich pochlebovači zde.
Putinovi to spadlo do klína.
0 # gogo 2017-03-07 07:30
Vy jste pane Pecino tím Ruskem nějak posedlý, když za každou oprávněnou kritikou eurobolševiků vidíte spáry zlého Putina.
Abyste neskončil takhle:
www.youtube.com/watch?v=zWO36L4W2Eg
0 # Tomáš Pecina 2017-03-07 10:05
Ale ty dvě věci se přece nevylučují, gogo! Putin využívá ve svůj prospěch neschopnosti euroúředníků a svou propagandu modeluje tak, že tuto neschopnost ještě zdůrazňuje. Svobodná Evropa také, jestli se dobře pamatuji, vysílala Jakešův červenohrádecký projev.
0 # Anonymní 2017-03-07 12:41
Ale ano, to dělají všichni, jenže zdejší tupé "elity" omlouvají svou neschopnost ďáblem Putinem. Podívejte se, jak zvorali Ukrajinu! Jsou akceschopní, asi jako ten zmíněný Jakeš ve své době.
0 # Anonymní 2017-03-07 12:46
Vam Gogo nevadi, ty veci, ktere se deji v RF od nastupu Putina? Nemate problem s jeho minulosti a zahranicni politikou?
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-07 12:48
Odpovím za Goga, Neocone: Vadí mu to, samozřejmě! Ale ještě víc mu vadí neschopnost zdejších elit! To z jeho komentářů nevidíte?
0 # Anonymní 2017-03-07 13:04
Jaka neschopnost "zdejsich elit"? V cem jako? Muzete byt prosim konkretni, co ty proradne "elity" udelaly spatne, ze mu/Vam je blizsi byv.KGBak se sovetskym stylem rizeni, nez Zapad?
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-07 14:16
Neocone, při Vaší inteligenci, snad po mně nechcete, abych tady prováděl výčet všech geopolitických průšvihů, které se od začátku století pod vedením neoconů udály!

Nikdo netvrdí, že je mi Putin "bližší", jenom jsem silně rozčarován, že je zrovna u moci klika Vašich jmenovců (správně by se jim mělo říkat neomarxisté), která umí výborně tak akorát dělat dluhy a v geopolitice zvorá, na co sáhne!
0 # Anonymní 2017-03-07 14:35
A to je zvlastni-diky neoconum se mate dobre, hadam, ze jak nikdy predtim.

A take je dost zvlastni, ze lide jako Vy, nebo treba Gogo, vycita Neoconum prilis mnoho intervenci, zasahu a prilis mnoho mrtvych, ale kdyz byla u vesla Obamova administrativa, tak tady lide jako Vy a Gogo psali, ze BO nechal vyrust ISIS, ci je dokonce podporoval a obvinovali jste ho z laksnosti.

Tedy, jaky by mel vypadat vas idealni svet-meli by mizet lide, kteri nesouhlasi s rezimem, jako v RF pod Putinem?
Nebo by se meli mit lide ekonomicky spatne, jako pod Putinem? Je dobre intervenovat a hazet Cmoudum bomby na hlavu a vyslychat je bez lawyers jako pod Neoconem Bushem, nebo by jsme s nima meli jednat v rukavickach?

Nebo ve Vasem svete by bylo idelani zabrat kus suverenniho statu, lhat, ze to "nejsou moji vojaci" a za 5 tydnu rici-"poslal jsem vojaky na Krym, samozrejme ze jsem je tam poslal", jak rekl a udelal Putin?

Co je tedy spravne ve Vasem videni sveta?
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-07 14:55
- Já bych se měl dobře, i kdyby vládli křováci, protože něco umím a dřu.

- Vyčítám jim pouze a jenom jediné: Nemají dobré výsledky – tak ať jdou! Zatím se drží za každou cenu, to spěje ke katastrofě!

- "Můj" svět byl Reagan a Thatcherová.

- Neocone, používáte demagogii, proč?
0 # gogo 2017-03-07 15:08
Co se děje v Rusku od nástupu Putina .. chcete srovnat situaci v té zemi za vlády v zahraničí oblíbeného Jelcina se situací za Putina?
Problém s Putinovou minulostí - myslíte to, že měl stejné zaměstnání jako nedávný president USA?

Víte, já bych měl samozřejmě spoustu kritických poznámek jak k Putinovi, tak k oběma Bushům, Jelcinovi, Obamovi i manželům Clintovoným. Neušetřil bych ani vedení jiných států, ale jsa Čechem, musím se především zajímat o vedení své obce, kraje, státu a bohužel také eurostátu. Zejména ta poslední oblast mne poslední roky naplňuje skutečnou úzkostí, kterou pamatuji ze sklonku vlády českých komunistů. A bohužel v řadě aspektů vidím dnešní vyhlídky mnohem horší než byly tehdy.
0 # Anonymní 2017-03-07 15:13
Nemaji dobre vysledky v cem? V Ekonomii? Kriminalite?

Reagan-fajn, jen by jste mel vedet, ze nejhorsi kriminalita v dejinach US byla v 80tych letech, nezamestnanost v US byla nad 10%, cili za jeho vlady, svet byl na pokraji atomove valky a jeho podpora Cmoudu v AFG proti SSSR zapricinila vznik Talibanu a AQ-to jen tak na okraj.

Prosim, kde jsem napsal nejakou demagogii, kde jsem lhal, nebo uvedl nejakou nepravdu?
Neocon
0 # gogo 2017-03-07 15:17
"Ale ty dvě věci se přece nevylučují, gogo! Putin využívá ve svůj prospěch neschopnosti euroúředníků a svou propagandu modeluje tak, že tuto neschopnost ještě zdůrazňuje. Svobodná Evropa také, jestli se dobře pamatuji, vysílala Jakešův červenohrádecký projev."

Jistě, proto také cítím tak silné paralely se sklonkem minulého režimu a zejména mám déja vu v případě té kritiky, jako by bylo nebylo podstatné to, zda je oprávněná, nýbrž to, jak budou aparátčíci vypadat před svými zahraničními soky.
A stejně jako tehdy lidi poznali, že je Jakeš vemeno, dnes poznají, že je Schulz primitivní hovado a nemusí je o tom přesvědčovat ani Raegan, ani Putin.
0 # Anonymní 2017-03-07 15:21
Gogo-nechcete davat rovnitko mezi Langley a KGB, ze ne? Nechcete srovnavat dnes PCR s StB, nebo dnesni PCR s Gestapem, ze ne?

V kazde zemi, ktera presla od komunismu ke kapitalismu byly problemy, tedy to nebylo o Jelcinovi, nybrz o te dobe.
Kdyby tam tehdy vladnul Putin, situace by byla stejna. Kdyz nic, tak alespon bylo Rusko pritel a nehrozilo, ze se rozjedou tanky smer zapad a skonci nase civilisace.
Nenechte se vysmat Gogo-komunismus skoncil jenom a proto, ze byl ekonomicky v prd.li-a jelikoz v CR je 3% nezamestnanost, kazda Holinka dela 30 taliru mesicne, tak zadny konec dnesni ery se nekona a konat nebude-protoze proste kazdyho zajima, jak se ma a jak se ma jeho rodina-ne kecy.

Proto vsichni ty Bartosove, Konvickove, Vandasove a Sladkove dostavaji a budou dostavat ty sva 0.17%. Je mi lito Gogo

Neocon
0 # gogo 2017-03-07 15:30
Já myslím, že srovnávat je dobré bez omezení, pokud člověk není úplně vymazaný, dovede kriticky hodnotit a chápe kontext.

Jestli vás to potěší, jedete v poměrně přesných kolejích pseudoargumentační linky někdejších komunistů.
0 # Anonymní 2017-03-07 15:55
Dobře, Neocone, možná jsem měl místo "demagogie" říci měkčeji "moralizování". Nemá smysl vytrhávat Krym. To bychom se nikdy nezastavili. Překvapivé pro některé americké naivky mohlo být jenom to, že si to rusové "také dovolili".
Myslím si ale, že starým pardálům (Brzeziński, Kissinger,…) to bylo naprosto jasné, co se stane.
Ona je smůla, že se tady z USA cituje hlavně psychopat, co hnil dva roky někde ve Vietnamu v díře a který nemá co říci.

"Kdyz nic, tak alespon bylo Rusko pritel" – to je velmi naivní. Rusko nebylo z pohledu Ameriky nikdy "přítel". Geopolitika mluví jasně a pořád stejně. Nikdy tomu tak nebude. Je to zápas o zdroje.

Problém je, že Amerika udělala spoustu chyb, takže o své dominantní postavení z 90. let přišla. Tedy je zapotřebí změnit vedení, doktrínu a styl. Což už se ostatně pozvolna odehrává. Aspoň doufám.
0 # Anonymní 2017-03-07 16:03
Gogo, Vy jste drsoň :-).

Omlouvám se, že nepoužívám přezdívku. Myslím, že stačí, že si o mně počítá profil Google podle IP…
Místní mě jistě poznají podle stylu.
0 # Anonymní 2017-03-07 16:18
Tam neni zadne "take". US na rozdil od Rusu, kam vstoupili, odtud take odesli. Viz. Iraq, AFG. Kdezto Putin si ho jen tak vzal- for good. Nevidite rozdil?

Tohle nechapu, o kom pisete: "Ona je smůla, že se tady z USA cituje hlavně psychopat, co hnil dva roky někde ve Vietnamu v díře a který nemá co říci."

Jake zdroje-tech, co ma RF neomezene mnozstvi a US take?

Neodehrava se vubec nic-ten sasek ma jen ofensivni styl, ale kdyz se podivate na jeho skutecne kroky-tak spise pripomina Neocona, ktere tak nemate rad, nez nejakou zmenu.
(viz.imigracni politika, navyseni DoD rozpoctu prvni rok o 55 MLD USD, volne ruce pro DoD a Langley pro vyslechy a Drone Strikes, rozsireni Gitma, ofensivni retorika vuci North Korea atd.atd.atd.)

Jestli cekate zmenu, tak spise ocekjavejte Bushovu politiku, nez neco jineho/dalsiho.
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-07 16:20
Tak prosim Gogo konecne neco vyvratte-to, ze ja, ci p.Pecina argumentujeme jako bolsevici v lednu 89, to jste tu napsal 86x-neco prosim konkretniho.
Neocon
0 # gogo 2017-03-07 16:24
Co mám vyvracet?
0 # Anonymní 2017-03-07 16:45
Kosovo, Ukrajina – Američané mají kultivovanější styl, ale jinak je to stejná, ne-li horší verbež, než ti Rusáci.

Máte pravdu, to byla ta poznámka "Aspoň doufám".

Neocone, Vás baví se hádat!

Je tu legrace, ale musím pracovat…
0 # Anonymní 2017-03-07 16:55
Nikoliv, vlastne jak kdy, ale to neni point. Ja jsem si nevsimnul, ze by US ukradli cast UKr a Kosova s tim-ze si to nechaji navzdy.

Jestli Vy ano, prosim o zdroj (a vynechte prosim "pod jednim forem pod jednou diskuzi na online to nekdo psal"
0 # Gogo 2017-03-07 17:53
Havaj
0 # Anonymní 2017-03-07 18:03
Hawaii co?
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-07 18:55
Vazne Gogo nechapete rozdil mezi Ruskem a Zapadem?
Ale nutno uznat, ze Vladimir Vladimirovic ma velke srdce:

novinky.cz/.../...
0 # Anonymní 2017-03-07 19:06
Trefa! Ale já to myslel jinak: Obsadit nějaké území je ten nejblbější způsob, jak z něj profitovat (ekonomicky, vojensky). Amíkům jde o profit především.
Kdyby se jim to vedlo, proč ne. Žijeme v realitě, že. Jenže ono se jim to nevede! A ještě u toho poslouchat ty neomarxistické žvásty o lidských právech, to je fakt sodovka.
0 # Anonymní 2017-03-07 19:14
To bylo na Goga ^ s tou trefou.

Anonymní 7. března 2017 18:55: Ježíši, vy už jste z té propagandy úplně ztumpachovatěli, všichni! Tady nikdo neříká, že je Putin prima! Tady se jenom říká, že se hrají geopolitické hry, kterým je třeba rozumět!
0 # Anonymní 2017-03-07 19:18
"Amíkům jde o profit především"

Profit? Jaky a kde?
Myslite ten "profit" v Iraq a AFG-1 mld. USD/den, ktera kazde rano odesla na tyhle 2 operace?

Tisice mrtvych US boys? Desetitisice co maji PTSD a stat jim bude do smrti platit zivot a doktora, protoze uz nikdy nebudou platit dane? Nebo myslite tech 30 tis.veteranu bez ruky a nohy, o kterych plati totez?

Nebo myslite tech 22 sebevrazd/den, veteranu? Nebo jste mel namysli Jizni Vietnam, ktery stal zivot 59 tis.lidi a dalsich 250 tisic lidi bylo trvale zraneno, chcete-li invalide? Tam byl nejaky profit?

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-07 19:32
Trefa? Vazne? 120 let stara vec-to si uz vazne delate srandu Gogo & jeho kamos-srovnavat to s Krymem z 21.stoleti-to uz chce vazne kvalitni matros. (ja myslel, ze uvedete neco treba od konce studene valky a ono zase nic)
Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-07 20:07
Neoimperialismus má různé podoby. Brutálnější nemusejí být účinnější, stejně jako ty kultivovanější nebývají vždy morálnější.

Naděje ale i přesto nehasne. Už před sto lety pan Uljanov napsal, že Imperialismus je předehra sociální revoluce proletariátu.
0 # Anonymní 2017-03-08 20:19
Neocon
Podle mě je pro USA, minimálně v postkomunistické éře, správnou cestou v zahraniční politice zdrženlivost a izolacionismus. Jejich intervence po posledních 20 letech k ničemu dobrému nevedly, jen chaos, vzestup radikálního islámu a zvýšení imigrace ze třetího světa na Západ. Na jedné straně se "vyváží demokracie" a západní model do zemí, které jsou úplně odlišné mentalitou, kulturou a hodnotami - nejsou schopné ani ochotné k nějakému "pozápadnění". Na druhé straně se otevírají hranice přívalu imigrantů odlišné kultury, rasy, etnicity a ještě se tyto odlišnosti zdůrazňují jako pro hostitelské země "obohacující". To je dost rozporuplný, nelogický a hlavně do budoucna destruktivní stav.

Putina a Rusko si nijak neidealizuji, ale tohle je už hysterie. Opravdu si nemyslím, že Rusko je nějaký ďábel, který nesní o ničem jiném než o tom, jak uchvátí do svých spárů celou Evropu. Rusko má svých problémů dost a expanze směrem na západ by mu přinesla jen další starosti a problémy. Kromě toho nemá k něčemu takovému dostatečnou vojenskou sílu. Ruská hrozba se naprosto nesmyslně zveličuje; typickým příkladem je Krym. Ten byl ruský už od dob Kateřiny Veliké, až za Chruščova byl přičleněn k Ukrajině, nyní se po 60 letech (se souhlasem valné většiny místních lidí) zase vrátil Rusku. Globálně vzato nic hrůzostrašného. Krym patřil mnohem silnějšímu, agresivnějšímu a nebezpečnějšímu Sovětskému svazu, dokonce v době, kdy mu vládl Stalin, který si s myšlenkou napadení západní Evropy a zahájení třetí světové války skutečně pohrával. A přesto to Evropa nějak přežila. A nyní se Krym - poloostrůvek kdesi daleko v Černém moři - vrátil mnohem slabšímu a méně agresivnímu Rusku, a někteří lidé dělají, jako by Rusko zabralo celou Evropu - ó hrůzo, co jen teď s námi bude!

To je ten rozdíl oproti americkým intervencím - Krym se po 60 letech jen stal opět ruským, jaký byl předtím už po staletí. Už dlouho předtím byl ruský, nyní je zase, toť vše – nic hrozného, nic nepochopitelného. Naopak země jako Irák nebo Afghánistán mají k USA téměř nekonečně daleko kulturně, etnicky, historicky. Nemají spolu vlastně nic společného, jsou od sebe daleko, nepředstavovaly pro USA nikdy žádnou vojenskou hrozbu. Neexistuje žádný skutečně bytostný zájem, který mohl zdůvodnit americké intervence v těchto zemích. Nic obecně prospěšného z toho pro USA nevyplynula a nevyplyne. Prospěch z toho mohou mít jen určité zájmové skupiny.

Těmi ztrátami a náklady chcete naznačit, že USA tam šly jen z dobroty srdce a teď je chudáky nikdo nechápe?? Já myslím, že je to celé jinak – tam jde především o mocenské a ekonomické zájmy určitých mocných skupin a lobby, buď veřejnosti známých či operujících v zákulisí. Ty to celé iniciují a vedou, a rozhodně to nedělají z nějakého altruismu. Ztráty v řadách US vojáků je nezajímají a nedojímají, ti jsou pro ně jen figurky na šachovnici jejich hry, a stejně tak je nezajímá, že tyto akce vyžadují výdaje zatěžující peněženky amerických občanů.
0 # Anonymní 2017-03-08 20:42
Aha, takze se nic nestalo vlastne.

Tak se Vas zeptam, zkuste odpoved cestne a ferove-pred 60ti lety Vase rodina ziskala legalni cestou a po dohode obou stran byt v Korunni na Vinohradech, kde Vy a Vase deti ted zijete a pred par lety k Vam vtrhli zeleni muzici s tim, at vypadnete, ze ten byt historicky patri nekomu jinemu, z 60 let stare veci.
Jste s tim ok? Prosim o fer odpoved.

Dalsi otazka-kdyz RF zabere zitra pomoci military Litvu, Lotyssko a Estonsko, protoze take historicky jeden cas patrili bolsevikum-jste s tim ok? Prosim o stejnou odpoved.

Myslite si, ze Putin ztrojnasobyl DoD rozpocet proc? Z lasky k muzstvu? Jen tak, kdyz je ekonomika v riti? Nebo proto, ze neco pripravuje, drive ci pozdeji? Prosim o odpoved.

Nikoliv, izolacionismus zkousel Clinton, par let to vychazelo a pak si Cmoudi prisli k nam a stalo to 3 tis.zivotu. Pred tim prisel Pearl Harbor-izolacionismus proste to nefunguje, nikdy nefungoval a fungovat nebude.

Ty naklady jsou skutecne (trosku ponizene o lekarskou peci v budoucnu, protoze ta byla tezce podhodnocena, ci byla poplatna v dobe invaze a mezitim sla temer nasobne nahoru)--tak se Vas ptam-kde je ten zisk? Co jsme si odvezli z Jizniho Vietnamu?Z Iraq? Z AFG? Taktez Vas poprosim o odpoved, diky.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-08 21:26
Anonymní8. března 2017 20:19: Tohle se Vám bude líbit:

„Nevidím důvodu, proč bychom nemohli říci Německu – dej nám uspokojivé záruky, že nepoužiješ síly, když se chceš vypořádat s Rakušany a Čechoslováky, a my ti dáme podobné záruky, že nepoužijeme síly, abychom zabránili změnám, budeš-li jich chtít dosáhnout mírovými prostředky.“


„Německé kraje v Československu by měly být odtrženy a připojeny k Německu. To je bez diskuze spravedlivé řešení, protože nelze najít opodstatnění pro to, aby něco jakoby stát, vzniklé náhodným sešitím východních ras, o nichž nic nevíme, mělo nadvládu nad etnickými Němci […] Český stát ve své současné podobě nemůže dál existovat tak jako tak a od Anglie a ostatních zemí by se zajisté nemělo očekávat, že budou prolévat krev jedné generace, jen aby chránily něco, co samo o sobě pro nás není životně důležité, ale co má zásadní význam pro Německo.“

– Neville Chamberlain

Neocon: Váš způsob myšlení skvěle popsal Michael Moore - Musíme napadat, jinak určitě budeme sami napadeni. Tahle redneckovská psychopatie asi opravdu funguje.

Mimochodem, připomeňte mi, prosím, co si SSSR odvezl z Afghanistánu.
0 # Anonymní 2017-03-08 22:47
Je super, ze citujete Moore-podvodnika a lhare (lide ho tu srovnavaji s Trumpem), ktery pohadkove zbohatnul diky kapitalismu a diky Neoconum, ale to je jedno.

Problem je, ze se zkouselo nic nedelat a ono to nefunguje. Dalsi problem je, ze lide jako Vy, kdyz se neco dela, krici, "...proc jsme tam lezli..." a kdyz se nic nedela, jako to predvedl Obama s ISIS-tak lide jako Vy a Moore volaji-"...proc svet (tedy US pochopitelne) nezasahne..."

Levicaci, jako Vy, vedou filosoficke debaty o tom, proc Evropa nezasahla proti Hitlerovi, ze se mohli usetrit desitky milionu zivotu, (coz je asi fakt), a proc US nezesahlo v Siera Leone, ale lide jako Vy by v ten moment kriceli, ze byl Hitler radne zvolen a ze se do toho nema ta zla a proradna Amerika kadit.

Takze bych Vas poprosil o radu, stejne jako jsem tak ucinil s anonymem a s Gogem ( oboji neuspesne), zda-li mate nejaky ten navod/recept k idealnimu svetu, aby levicaci jako Moore a Trump nekriceli-"...ruce pryc, neserte se do cizich zemi...", ale aby ti sami lide, kdyz to nechame byt, nekriceli: "... ku.va, kde je Amerika, proc nic nedela..."

SSSR si pochopitelne nic z AFG neodvezl (vzdyt to byla preci policejni operace).

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-08 23:27
Neocon: Takže se snad shodneme, že u sovětských, ruských či amerických policejních operací by otázka výnosnosti neměla být kritériem legitimity.

zda-li mate nejaky ten navod/recept k idealnimu svetu - ideální, ideální..., když to postavíte skoro až metafyzicky, tak se asi k ničemu rozumnému nedobereme. Zásadně lepší svět přijde s oslabením významu soukromého vlastnictví, pokud bude spojeno s životaschopným modelem plánovaného hospodářství a zárukou občanských svobod.

Do té - nejspíš poněkud vzdálené doby - by mělo dojít k rozpuštění NATO, posílení OSN a hlavně k obnově vážnosti principu státní svrchovanosti v souladu s dnes pozapomenutou či ignorovanou Chartou OSN, aby se neopakovaly šílené excesy typu Jugoslávie 1999, Irák 2003 nebo i ten Váš Krym.

Zvlášť důležité je, aby primitivní národy zasažené imperiální propagandou pochopily, že nemají žádné Bohem dané výsadní postavení v lidských dějinách. Nebo ať je jejich území rozděleno na mezinárodně stanovené okupační zóny.
0 # Anonymní 2017-03-09 02:34
Jo, jo-planovane hospodarstvi si jako kluk pamatuji velmi dobre a diky-nechci (hadam, ze Vy take ne).

Posileni OSN-myslite tu organisaci, ktera od valky v Koreii nepomohla nikomu a nicemu. Ono se neni cemu divit-otevrete si restuaraci, mejte 190 spolecniku a zkuste se s nima na necem dohodnout.

Nebyt NATO a US tak dnes nesedite v klidu v Praze u pocitace. Jake excesy? Mela nechat US v '99 pokracovat Milosevice? Nebyl by jste prvni, kdo rika, at OSN (tedy US) zasahne?

Nebo jsme meli nechat Saddame dalsich 20 let vesele vladnout? Nebyl by jste to Vy, kdo by poradal mitinky na Male strane pred US ambasadou a zadal zasah proti Sadamovi, co za jediny tyden nechal zplynovat 170 tisic Kurdu? Nenechte se vysmat...
Proste, jak jsem psal vyse-lidem, jako Vy, se nikdo nezavdeci, bohuzel...

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-10 01:44
Když toho tedy tolik pamatujete, tak si jistě vzpomínáte na komunistickou propagandu, která obviňovala USA, že se pasují do role světového četníka. Zřejmě jste dospěl k názoru, že toto tvrzení není třeba zpochybňovat, ale obhajovat.

K Jugoslávii, především Bosně a Hercegovině, ale i ke Kosovu, lze dohledat dostatek důkazů, že Spojené státy (v první fázi jugoslávského konfliktu ale hlavně SRN) cíleně destabilizovaly poměry se zemí, s níž během studené války udržovaly zcela korekní vztahy. To znamená, že v bych v první řadě žádal, aby zanechaly svého vměšování. V období, kdy už střety probíhaly, byly USA vzhledem ke své roli tím posledním, kdo by je měl řešit.

Vy jste podle všeho v té době podlehl válečné propagandě založené na principu, který byl později formulován jako tzv. doktrína R2P, v praxi zvlášť odpudivé zneužití humanistické rétoriky k prosazování mocenské hegemonie západních zemí.

K tomu bylo nezbytné nejprve znevážit a pak oslabit nebo rovnou odstranit multilaterální instituce a mechanismy přesně v tom duchu, jak o tom píšete.

Ale abych Vám odpověděl na Vaše otázky. USA vůbec neměly přemýšlet o budoucnosti Slobodana Miloševiće, to je jejich úkolem asi tak jako kompetence srbské vlády rozhodovat o volbě nájemníků Bílého domu. Pokud Američané tak jednoduchou věc nechápou - podle toho, co tu prezentujete Vy, s tím dle všeho budou mít jistou potíž - vzniká otázka, zda je přijatelné, aby disponovali vlastní státností.

Totéž platí pro obsazení nejvyšší funkce v Iráku a ve všech dalších zemích. Navzdory tomu co diktátoři jako Husajn dokáží, on sám kupodivu i s pomocí západní výzbroje.

Konflikty mezi státy nebo uvnitř nich je nutné řešit legitimními procesy v souladu s mezinárodním právem, a pokud to není možné, tak do nich nezasahovat.

Jiný vývoj znamená totální dominanci silnějších států nad slabšími, které se ocitají v postavení bezmocných loutek, které nemohou ani pomyslet na vlastní zahraniční politiku. K tomu viz např.:
(...)návštěva Zemana v Rusku byla dlouhodobě odkládána. "My doufáme, že politická situace bude i díky tomu, že se podaří nějaký posun na rusko-americké lince, v takové situaci, aby byla (návštěva) ještě v tomto roce možná."
0 # Anonymní 2017-03-10 13:44
Ano, mate pravdu a ja to nikdy nezpochybnoval-ze US byly svetovy cetnik-nekdy vice, nekdy mene, ale vzdy diky Bohu.

Jak jsem Vam tu psal minule-nebyt US role od 1942, tak by jste dnes nesedel v Praze pekne u pocitace. Tedy mel by jste byt US vdecny za Vas relativne klidny a bezpecny zivot.

Opakuji, tak kde US z nejakeho duvodu nezasahnuly-treba Rwanda, Siera Leone, Somalsko (nebo zasahnuly nakratko)-tam to skoncilo genocidou, ci stovkami tisic mrtvych, kdy ne miliony. Navzdory pohadkam o UN-ktera by to mela ridit. To proste nemuzete poprit.

Zadne UN jeste nikdy nikomu nepomohly-a ani nemuzou, tedy Vase rada je v podstate-udelej si sam, ci pomoz si sam.
Mozna Vas osobne pak ty zabery v Tv neobtezuji, je Vam to v podstate jedno (viz. ISIS a Mount Sinjar), me nikoliv a diky Bohu US administrative take ne.

Ano, Saddam byl v urcitem obdobi kamos-to je v poradku-jiste i Vy jste mel v zivote nekoho (kamarad, zamestnanec, ex-pritelkyne atd.), s kym jste byl zadobre a pak se neco stalo a uz se ani nezdravite. Tak to v zivote a potazmo v politice chodi.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-03-10 14:00
Jak jsem Vam tu psal minule-nebyt US role od 1942, tak by jste dnes nesedel v Praze pekne u pocitace

A to jako proč? Pan Mikula je typicky germánský typ, ten by jistě odsunut na Sibiř nebyl (termín "odsunut" užívám, jak lze postřehnout, s jistou dávkou zlomyslnosti).
0 # gogo 2017-03-10 14:05
Pokud Neocon argumentuje tímto, tak by měl hlásat vděčnost především východním směrem, přece jen objektivně ležela na SSSR největší tíha války s Němci.

Je to ale nejlepší způsob, jak skutečnou vděčnost zabít a nastartovat nevraživost.
0 # Anonymní 2017-03-10 14:09
Protoze neslo o Nemce-ti rozjeli prilis vysokou hru a diky neomezenym lidskym zdrojum SSSR by nakonec bolsevici preci jen vyhrali.

Slo o to, ze az by se Stalin rozjel smer Zapad, tak by ho nikdo nezastavil-cili by v v dnesnim CSSR dnes zadny internet nebyl a pan Mikula by tudiz dnes nemohl psat na Vas Blog.
Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-03-10 14:13
Vděčnost? Není za co: SSSR sice porazil Německo, ale na dobytých územích, mj. na území Československa, si počínal hůř než nacistický režim. Který neobhajuji, je to jako vybrat si mezi kulkou a provazem.
0 # Anonymní 2017-03-10 14:14
Uz jsem Vam to tady psal Gogo, vzpominate? Dokonce jsem Vam dal priklad Restaurace v centru Prahy, kde platite nejprve jedne skupine vypalne a pak prijde ta druha. (jen aby jste to lepe pochopil, coz se asi nestalo-proc nejsem prekvapeny Gogo)

Nikdy nebude vdecny Bolsevikum za to, ze jednu totalitu, ktera mela alespon hlavu a patu v ekonomickem aspektu, vystridali druhou, brutalnejsi, dementnejsi a dovedli z 3 ti nejvykonejsi evropske ekonomiky udelat sedivou zemi s frontama na vlozky a znicit statisice rodin.

Notabene-Nemci si vazili svych hrdinu-bolsevici je mucili, popravovali a zavirali do dolu. Jen blazen a naivka by byl vdecny SSSR za """"""osvobozeni&quo t;""""""", jak to honosne nazyvate.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-10 15:08
Přirovnání s bytem a změnou vlastníka je nesmysl. Krym byl dán Ukrajině - zřejmě proti vůli většiny místních -, nikdy se vlastně ani s ukrajinskou identitou nesžil, nyní se valnou podporou vrátil tam, kam beztak už dlouho historicky a etnicky patřil. Myslím si, že důležitější, než co si přeje ukrajinská vláda a elity EU a USA, je to, co si přejí sami obyvatelé Krymu a jaký je reálný stav věcí - ke komu má Krym historicky blíže. A když stav Ukrajiny berete tak striktně právně pozitivisticky, to vám nevadí, co předcházelo - totiž že na Ukrajině svrhli demokraticky zvoleného prezidenta a vládu, jejichž "hříchem" bylo jen to, že chtěli zemi orientovat na východ a ne na západ? Ukrajinské reálie jsou beztak složitější, k ní nelze přistupovat jako k nějakému klasickému státu s jednotným "politickým lidem"; vždy zde existovala vnitřní nejednota, členění na západ a východ mající blízko k Rusku.
Pobaltské republiky jsou něco jiného, ty nikdy bytostně k Rusku nepatřily a drtivá většina lidí tam by si to také nikdy nepřála. S jejich okupací Ruskem bych samozřejmě nikdy nesouhlasil. Ale hlavně – nezdá se, že by Rusko tyto země chtělo zabrat. To je právě taková ta hysterie. Rusko na to nemá sílu a nic pozitivního by mu to nepřineslo.
Putin navýšil vojenský rozpočet? No to je možné, to je ovšem vnitřní záležitost Ruska. Zdá se mi, že jeto ale spíše jen reakce na dost agresivní zahraniční politiku USA.
Nikoli, izolacionismus je to nejlepší, co mohou USA dělat pro sebe i pro ostatní. Pro bezpečnost USA je právě nejlepší, když se nebudou zbytečně a bez jakýchkoli pozitivních efektů angažovat v zemích a sporech, které nemají nic společného s Amerikou (třeba Husajn pro USA nepředstavoval sebemenší hrozbu; mimochodem, když se jim to hodilo, tak se s ním pro změnu kamarádily, že). Teprve jejich intervence v zahraničí vzbuzují nepřátelství vůči nim. Součástí izolacionismu by ale samozřejmě měla být i přísná imigrační politika – nikoho potenciálně nebezpečného by neměl být do země prostě vpuštěn.
Komu prospělo, že USA intervenovaly v Iráku, Afghánistánu atd.? Kromě jistých skupin v US elitách nikomu. Země rozvrácené a v chaosu, vzestup radikálního islámu, Evropa do značné míry kvůli tomu čelí masové imigraci s mnoha negativními následky, a samy USA to stálo mnoho životů, obrovské výdaje, zbytečně starosti a odvádění pozornosti od řešení domácích problémů.
USA si nic pozitivního jako celek neodnesly, pravda. A to je právě to, o čem mluvím. Jediný profit z toho měly jisté skupiny v US elitách. To je ale špatně – politika má být o obecném zájmu země, ne o partikulárních zájmech nějakých dílčích skupin, lobby atd. A nic pozitivního si z toho nakonec neodnesly dotyčné země a ani Evropa, která dnes čelí přistěhovaleckému přívalu z nich.
0 # gogo 2017-03-10 15:27
TP:
Je poměrně rozdíl čelit vyhlazovací politice Němců oproti "pouhé" politické diktatuře sovětů, spojené s ekonomickým zaostáváním.
Tj. vděk tehdejší lidé k sovětským vojákům cítili (zejména ti, kteří je osobně nepotkali) a rozhodně bylo pro přežití národa výhodnější být 45 let satelitem sovětů, než kdyby Hitler na 45 let ovládl Evropu. V tomto případě si myslím, že by německé etnicko/sociální plány byly pro českou populaci mnohem ničivější, než ty bolševické.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-10 15:46
Vaše víra vás uzdraví (doufejme!), gogo.

Německé ethnicko-sociální plány pro území Protektorátu byly i v poměrně radikální versi, jak píši jinde, hotovým rájem na zemi proti tomu, co zde zorganisali a realisovali bolševici. Komunisté vzali všechno všem a všechny přinutili pracovat v postavení moderních otroků, bez možnosti o čemkoli rozhodovat, natožpak si zvolit jiný osud např. formou emigrace (to byl, jak víte trestný čin, za který se "viník" odsuzoval k nepodmíněnému trestu a propadnutí majetku).
0 # Anonymní 2017-03-10 17:21
Aha, tak jo-ono je nejake meritko, co si preji lide? To je ospravedlneni toho, ze cizi armada vstoupi na uzemi suverenniho statu a zabere uzemi?

Takze kdyz najemnici (drive narozeni) ve Vasem byte budou ve vetsine (dle pruzkumu) vzpominat na byvaleho majitele a Vas tam nechteji, nemaji tak uplne v oblibe, tak je ok, ze zeleni muzici Vas vyrazi na ulici? I don't think so...

Takze dle Vasi logiky, kdyz TX patril Mexiku, diky zmenam v populaci a ze hispanci rodi jedno dite za druhym, jak Romove, dle pruzkumu bude TX chtit pripojit zpatky k MX, tak dle Vas bude v poradku, kdyz tam vtrhne mexicka armada a zabere Texas?

Protoze lide dle pruzkumu rikaji, ze chteji zpet k MX a je jich vetsina? Nebo LA patrila kdysi francouzum-taktez bude v poradku, ze tam vtrhne FR armada a New Orleans bude patrit do EU?
Nebo Rakousko zabere Prahu, protoze jsme jim driv patrili a kdo by dnes nechtel byt Rakusan, ze? To nemyslite vazne preci...

Nebyl jsem Ok s tim Majdanem a byla to chyba-ten komous by volby projel anyway-ale opet to neni duvod, aby cizi armada zabrala kus suverenniho statu.

Ne, ne-izolacionismus nikdy nefungoval, ani za Roosevelta, ani za Cartera, ani za Clintona a diky Bohu to alespon z casti pochopil Obama-nefunguje to a nepritel to nebere a nikdy nebral jako projev dobre vule, ale jako slabost...

Nebyt US-jak pisi p. Mikulovi-nejste dnes na pc, a Vas zivot by budto vubec nebyl, nebo na urovni pracovnika Gulagu.

Vubec neberete v potaz, ze Cmoud se vzdy bude snazit znicit, porobit, znasilnit bezverce-byli by v Evrope anyway-jen diky Bushovi a Obamovi jich je na svete o nekolik set tisic mene-za to by jste jim mel byt vdecny.

A posledni-az se neco semele a to se semele-budete prvni, kdo bude skemrat US boys o pomoc, protoze zadna EU, ci UN, jak tu pise naivne p. Mikula, Vam nepomuze.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-10 22:24
Ty vaše příměry jsou docela vedle, tady přece nejde o nějaké drastické, "morálně pobuřující" odtržení, prostě Krym se vrátil tam, kam předtím už dávno patřil, to je vše. Praha nechce být součástí Rakouska a New Orleans nechce patřit k Francii, tyto věci jsou dávno odbytá historie. Kromě toho - tehdy se zase Chruščov neptal Rusů - ani obecně ani těch na Krymu - zda má být tento dán Ukrajině. I dnes je Rusů na Krymu 2x více než Ukrajinců, to samo o sobě silně naznačuje, kam ve skutečnosti patří. Občas se prostě stává, že se někde změní hranice, státní příslušnost nějakého území. Pokud to má jakousi vnitřní logiku a místní lidé si to přejí, není třeba z toho dělat vědu. A ano, myslím si, že rozhodující by mělo být, kam chtějí lidé daného území patřit. Nevím, co jiného by mělo být směrodatnější.

Já myslím, že nefunguje intervencionismus. Všude to skončilo debaklem a nikdo se o to USA ani neprosil. Proti hrozbám je nejlepší nastavit přísnou imigrační a efektivní vnitřní bezpečnostní politiku, nic víc. To je ovšem věc čistě vnitropolitická. Svými intervencemi svoji bezpečnostní situaci USA jen zhoršují, jenom tím poštvávají mnoho lidí proti sobě. Měl jsem ovšem na mysli intervence posledních cca 20 let, ty opravdu nedávají moc smysl. Za WW I. a II. to smysl mělo, to jistě - a snad i některé z těch za studené války. To je už ale dávno pryč - dnes ve světové politice neexistuje žádná vojenská megahrozba v podobě velkého a silného totalitního státu nebo bloku států, kvůli které by bylo třeba pořád někde intervenovat. Islámský svět je sice radikální a divoký, ale navenek nejednotný a slabý. Není schopen kohokoli vojensky napadnout. A silné USA kdesi za oceánem už vůbec ne.

Ať si klidně "Čmoud" chce zničit, podrobit bezvěrce. Chtít může, ale nemá na to sílu. Jde jen o to udržet ho tam, kde je, a nepřipustit jeho imigraci k nám. U sebe ať si klidně povykuje. To je třeba udělat - ne se zjevně bezvýsledně o cosi snažit v jeho zemích, což ho jen o to více proti nám poštve. A zároveň mu otevírat naše hranice. To je opravdu hodně nesmyslná a nebezpečná kombinace.

Kromě toho se zdá, že právě ty intervence vybudily démona radikálního islámu, když svrhly diktátory, kteří ho drželi na uzdě. Pravda, výjimkou je Afghánistán, ale i tam je opět Talibán na vzestupu. Jak říkám, ty intervence jsou k ničemu. Sebesilnější armáda nezmění tamní mentalitu, kulturu a poměry.
0 # Anonymní 2017-03-10 22:43
A mimochodem, na jedné straně vás pobuřuje vstup cizí armády na Krym, a zároveň horlivě podporujete akce, při nichž US armáda také opakovaně vstoupila na území suverénních států. Zvláštní postoj.
0 # Anonymní 2017-03-10 22:55
Ne, to neni zvlastni postoj-uz jsem Vam to minule vysvetloval, ale Vy to prehlizite.

Zkusim jeste jednou-kam US vstoupily, odtud vypadly a nikdy nebylo narokovano pripojeni ukradeneho uzemi k US.

Z Jizniho Vietnamu jsme odesli, z Jizni Koree jsme odesli, z Nemecka, Italie, Japonsko, Iraq, Afg-vsechny tyto staty zustaly staty jako pred invazemi-zadne pripojeni. (nepocitam US Bases).

Kdezto Putin ukradnul Krym ne s tim, ze si tam udela zakladnu, coz bych mu nemel za zle, ale ze od toho a toho data, je tohle a tohle uzemi RF.

Stale nevidite rozdil?
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-10 23:20
Ale tohle je krasny BS-zase a opet ala Gogo a GP prehlizite veci, ktere se Vam nehodi do kramu.

Zamerne jste vynechal Texas-tam uz dnes je tolik Mexicanu, kteri rodi a rodi a rodi a bila rodina nema ani jedno dite, ci jedno, ze za 10 let, kdyby byl pruzkum, tak vyhraje hispansky pohled na svet.

Je to duvod k tomu, aby se TX vratil Mexiku silou, pomoci SF a military? Jiste ze neni. Jak by tak dopadnul pruzkum k Karl.Varech, co? Kdyby tam zila vetsina Rusu, pak je v poradku, provest invazi do Karlovych Varu?

Neverim, ze neco z Vami vyse napsaneho myslite vazne-protoze jste jiste v 21.stoleti uz neco slysel o nejakem "Referendu"- kdyby Krym probehnul formou Referenda a pak se pripojil k RF-nemam s tim problem.

Nechme stranou, jestli funguje intervence, ci nikoliv-dal jsem Vam dost prikladu lidi/administrativ, kteri verili tomu co Vy a dopadlo to tragicky, s miliony mrtvych.

Zadna imigrace Vam chlape nepomuze-zadna zed a zadne zakony-nebudte jako Trump a mrknete se na fakta.

Vsechny ter.utoky v US od 9/11 ( byly vsechny spachany US obcany, jeden byl GC holder a jedna dama mela snoubenecka viza) a v EU neudelali uprchlici, privandrovalci, ilegalove, ale lidi v te zemi narozeni, s obcanstvim te, ci one zapadni zeme. BYli stejni Francouzi, Nemci, Belgicane, Britove, ci Americane, jako Vy jste Cech.

Takze to nefunguje, nikdy nefungovalo a je to lacine ala Trump-je to neco jako: " zvedneme tresty a snizi se kriminalita", nebo "dame dealerum drog dozivoti a zmizi dealeri" apod.apod.-leda stolice.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-11 08:17
Neocon: Právo vpadnout na americké území a před odchodem si tam zřídit základnu přiznáváte všem státům nebo jen některým?
0 # gogo 2017-03-11 13:00
" dnes je tolik Mexicanu, kteri rodi a rodi a rodi a bila rodina nema ani jedno dite, ci jedno, ze za 10 let, kdyby byl pruzkum, tak vyhraje hispansky pohled na svet. Je to duvod k tomu, aby se TX vratil Mexiku silou, pomoci SF a military?"

Toto je scénář Kosova. Tedy analogické řešení by bylo podpořit Mexickou drogovou mafii, aby napadala US policejní stanice a terorizovala obyvatele. Pak udělat schůzku v Rambouillet s tak ponižujícími podmínkami pro USA, aby to president odmítl. Pak humanitárně vybombardovat cca 10 největších měst USA, poslat tam mírotvorce, kteří odzbrojí US složky a nechají Mexičany dokonat genocidu .. cca 20 let by mělo stačit na to, aby zbourali i stavby, připomínající anglosaské osídlení.
Co ještě .. jo.. Rusové by si tam mohli postavit obří vojenskou základnu.To je přece fajn věc, tím žádnou anexi ani okupaci stát neprovádí.


Ale kdybyste se ptal vážně, tak to taky nebude zase tak optimistické. Ta oblast se bude orientovat tam, kde budou lepší podmínky (ekonomika, náboženství, bezpečnost). Kdyby se náhodou v USA něco stalo, mohli by chtít zpět pod správu Mexika (nezapomeňte, že Texas byl původně taky Mexiko, než to území anektovaly USA) a v zásadě be nebylo zase tak moc argumentů proti - jestli by tam z 80 procent chtěli, tak co, budete je držet pod bajonetem?
0 # Anonymní 2017-03-11 13:07
Vim, kam mirite, p.Mikula, ale spatne. Vsechny US bases na svete, ktere stoji, tam jsou se souhlasem prislusnych/mistnich vlad. (nemam pouze mnoho informaci o FoB v N. Syria, kam poslal Trump minuly tyden 450 USMC, tam je to trosku slozitejsi a vazne nemam tuseni, zda-li probehla nejaka neoficialni jednani s Assadem)

Az nas napr. Japonci vyhodi, o cemz se jiz mockrat jednalo (vzdy po nejakem excesu individualniho jedince, jako znasilneni mistni zeny marinakem, nebo jizda v opilosti s nasledkem umrti mistniho ditete apod.), tak se Base zaklapne a je hotovo.

Takze Vasi otazku jste polozil umyslne spatne, ale v zasade, kdyby Ukrajina pozvala Putina na Krym a dovolila mu tam vybudovat zakladnu-tak s tim nemam zadny problem a nikdy s tim zadny problem mit nebudu.
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-11 13:18
Gogo, prosim, lepe ctete-to, ze TX patril Mexiku jsem tu jiz 2x psal pred Vami. Kdyby si to prali lide v TX, a odhlasovali si to v Referendu, tak bych je "pod bajonetem drzet nechtel" a at si jdou.

To ale nebyl pripad Krymu-srovnavejte srovnatelne a pozorne ctete, co pisi, Gogo. Napsal jsem, ze kdyby se lide na Krymu rozhodnuli v Referendu pro odtrzeni ud Ukrajiny, tak s tim nemam problem.

Problem mam s tim, ze tam Putin poslal svoje SF a 5 tydnu tvrdil, "ze samozrejme tam zadni RF vojaci nejsou", aby 6ty tyden rekl, "ze je tam samozrejme poslal"
Jeste jednou Gogo-kdyby se Krym odtrhl v Referendu-tak v poradku.
Neocon
0 # gogo 2017-03-11 13:39
Ale on se Krym přece odtrhl v referendu. Jen to referendum Porošenko-Jaceňukova Ukrajina nechtěla dopustit nebo uznat, tak se konalo proti jejich vůli. Ale tyhle snahy tam byly od rozpadu SSSR tu silnější, tu slabší, hlasování se neuznávala a v posledních fázích nastupovala politika násilné jazykové západoukrajinizace, ale Krym byl vždy ruský a svoji kulturu si držel. Měl dokonce postavení s jakousi formální autonomností - proto taky tam existoval Krymský parlament a dokonce mělo toto postavení i samotné město Sevastopol. Pod Ukrajinou se ocitl v podstatě chybou při bordelu během rozpadu SSSR.
Ale myslím, že kdyby nedošlo k převratu, tak by Rusko to odtržení/sjednocení nepodporovalo. Samozřejmě u Ukrajiny sehrála klíčovou roli geopolitika. A stejně tak jsem si celkem jistý tím, že kdyby se role obrátily, tj. v Rusku vládl oligarchát a na Ukrajině silný president, Ukrajina byla silná a Rusko slabé, že by i ti Krymští Rusové klidně zůstali pod Ukrajinou.
Prostě tyto přesuny se dějí jen v krizových dobách.


Ale jak jsem psal, ten scénář Mexika spíš odpovídá Kosovu, než Krymu.
0 # gogo 2017-03-11 13:41
Myslíte, že by US federální vláda, nebo Texas uspořádal referendum o odtržení kusu Texasu, i kdyby ta varianta byla pravděpodobná?
0 # Anonymní 2017-03-11 14:00
Ano, Referendum probehlo s tisicemi ruskych SF na ulici-referendum jihoamerickeho strihu... Referendum jako krava Gogo.

(neco jako-dam Vam pistoli k hlave, Vy mi podepisete smenku na 5 mil.Kc a ja pak reknu-at je to, jak je, Gogo me dluzi 5 micu-je tam jeho podpis? Ano. Splnuje ta smenka vsechny nalezitosti? Ano. Tak hotovo-vymalovano. Gogo-mate na vic...

To nevim, ale slysim to cim dal casteji-naposledy na jednom Vanocnim vecirku, kdy manzel me kamaradky, clovek, ktery spolecne s P. Bremerem prevzal vladu nad Bagdadem ( mimochodem P. Bremera povazuje za nejvetsiho cur.ka, ktereho kdy potkal, ale je take vasnivy zastance Trumpa, z cehoz se me ten den chtelo blit) mi celou dobu tvrdil, ze se Texas, odkud je, se musi odtrhnout a ze pro to udela vse.

Pry jednou a jiz brzy zustanou pobrezni staty a zbytek ameriky bude jih a mid-west, protoze si s liberaly z CA, OR, WA, NY, MA atd. nema co rici a nici to celou ameriku.

Totez slysim pomerne casto (byt to jsou obycejni lide, ne lide s jeho postavenim) od lidi z CA-ti zase nechteji nic mit spolecneho s lidmi z jihu a stredo-zapadu-tvrdi o nich, ze zamrzli nekde v 17.stoleti, ze to jsou fundamentalisti, ze to jsou burani a natahovaci rukou pro statni prispevky atd.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-11 16:24
Njn, někde se zaplatí Havloidi, někde se pošlou SF. Jiný kraj, jiný mrav!
0 # Anonymní 2017-03-11 19:45
Ano, to mate pravdu, ze "jiny kraj-jiny mrav". Ja bych ale v Evropskem prostoru radeji zustal u tech Havloidu, protoze priste nebude na rade nejaky vzdaleny Krym, ale neco Vam blizsiho.

Putin neudelal z RF military spickovou armadu, co do vest a nocniho videni na vyssi urovni, nez ma US military, jen tak ze srandy, nudy, ci kvuli tomu, ze by nevedel, co s penezi.
Neocon
0 # Konfucius 2017-03-11 21:56
Ukrajina: Nejdříve byl násilně svržen demokraticky zvolený prezident a Kyjev převzala nikým nevolená banda Alibabů a loupežníků, kteří tam sídlí dodnes. Zcela příznačně začali adorovat fašisty a fašismus ála Bandera.

Ukrajina v podstatě nemá demokracii a demokratickou legitimitu. Západní státy ji uznávají jen proto, že jakýkoli klacek proti Rusku se hodí.

Zlé jazyky by navíc řekly, že rozmlácená Ukrajina je dílo vměšování Západu do Ukrajiny, mimo jiné Viktorie Nulandové, ministryně zahraničí USA, která rozdávala koláčky po babišovsku v Kyjevě, aby ponoukala Ukrajince k rozpoustání revoluce a občanské války. Přeci jen přechozí Pomerančová revoluce 2006 se nepovedla, tak u Majdanu 2014 se muselo přitlačit.

V ukrajinském státě neexistuje nic, než fašistická nedemokraticky zvolená vláda. Takže já na místě obyvatele Krymu, velice rád přejdu k Rusku či jinému okolnímu stabilnímu státu a dobrovolně hodím kladný hlas pro odrtžení Krymu - cokoli je lepší, než se nechat zamordovat partou fašistických Banderovců jdoucí vlastním občanům po krku, a stahující celou Ukrajinu do žumpy.
0 # Anonymní 2017-03-11 23:58
Jenze nikoho nezajima, co by jste "Vy na miste obyvatele Krymu udelal"-otazka byla, jestli je v poradku, ze v 21. stoleti Putin provede invazi na uzemi ciziho statu, po kterem mu nic neni a ukradne jeho uzemi-ne ze tam vletl a pak vypadnul, proste si ho vzal for good.
Neocon
0 # Konfucius 2017-03-12 00:32
Neocone, netušil jsem, že jste mluvčí všech - a víte co všechny zajímá či nezajímá. Lidí, kteří mají 6zbytnělé ego, považují se za ředitele zeměkolule, správce vesmíru, a pupek světa, podle kterých se řídí svět, a mluví za všechny - jsem pár zažil, říká se jim narcisté.

Takový Západ klidně provedl ve 21. století invazi do Íráku na základě vylhaného důvodu, že jsou tam zbraně hromadného ničení. A trhá to někomu žíly?

Nebo náš český stát, a nejenom ten, nedemokraticky vtrhává a okupuje Afghánistán. Nemá tam co dělat, ale prostě ho okupuje, protože chce a může.

Letecký nálet Západu na Lybii byl také majstrštyk.

A tak by se dalo pokračovat a pokračovat - ale chápu, že Západ může dělat invaze do cizích států, nikdo jiný ne.
0 # Anonymní 2017-03-12 02:38
Omlouvam se Konfu, mate pravdu, bylo to ode mne posetile, tedy zkusim znovu:

Malo koho v zahranicni politice zajima to, co by kdyby udelal Konfu, tc. zijici v AZ, nebo v CR, kdo vi, kdyby byval byl obcan Krymu.

Netusim, zda-li umyslne prehlizete to, co jsem nejen Vam, tu jiz 4x napsal-tedy zasadni rozdil je v tom, ze US a koalice odesla pryc, vsechny zminene staty maji ( vyjma Lybie, kde se EU a US temer neangazovali, ci v radech tydnu bez ground troops) sve suverenni vlady a nejsou soucasti US ani zadneho jineho Zapadniho statu.

Taktez US govt.nikdy nepopiral, na rozdil od Putina, ze tam (Iraq a AFG.) poslal svoje vojaky-coz Putin lhal a to uzemi ukradnul a patri k Rusku. Tedy jsem si nevsimnul, ze Bagdad by patril US, nebo UK-Vy o tom mate nejake info?

Taktez mi neni znamo, ze by Ukrajinci ohrozovali Rusko, ze by nejaky ten Bandita a Loupeznik, jak o nich rikate, porusoval Resoluce rady bezpecnosti OSN a ze by UKR vlada nechala za tyden splynovat/zavrazdit 170 tis. svych obyvatel.

Neni mi ani znamo, ze by UKR vlada schovavala Kajdisty, kteri pred par tydny popravili 3 tisice lidi.

Tedy, srovnavate nesrovnatelne a evidentne s tim nemate zadny problem.

Neocon
0 # Konfucius 2017-03-12 03:24
Milý Neocone, vaše zprávy a sdělení jsou stejně pravdivé, jako zprávy České televize či Jakuba Jandy - tedy melete páté přes deváté, běžně si přidáváte polopravdy, atd.

Můžete zde ne čtyřikrát, ale klidně miliónkrát napsat něco, co není pravda - a nic to v mém názoru nezmění.

Např. Lybii upekla zejména svým vlivem ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová, napsat, že se tam US téměř neangažovalo chce alternativní orwellovskou realitu. Chtělo by se dodat, že Hillary Clintonovou za to stihl boží trest, protože o něco později ze zdravotních důvodů musela úřad opustit. A zdravotní problémy už jí bůh neodpáral, dost rozhodly i ve volební prezidentské kampani, kdy začalo býtá zřejmé, že není zdravotně ok.

Mohl bych takto reagovat dále a dále na vaše další témata, ale proč? Chcete-li žít v matrixu, žijte si. Ostatně, jak jste napsal, koho zajímá Neoconův nebo Konfuciův názor? Svět se točí a rozhoduje jinde.

Ukrajina je de jure pod vlivem nedemokratických fašistických uchvatitelů. Jako taková nemá demokratickou vládu. To dojde každému, kdo nemá červený hadr před sebou kdykoli se řekne Putin nebo Rusko.

Řada států odmítala jednat s kýmkoli jiným, než s Viktorem Janukovičem, což je dodnes jediný právoplatný demokraticky zvolený prezident Ukrajiny, který byl sesazen v rozporu s ukrajinskou ústavou. V zásadě Ukrajina má dnes mafiánskou vládu, kterou nemusí žádný stát, který se tak rozhodne, uznávat, protože je nelegitimní.

Mimochodem, víte o tom, že Izrael porušuje rezoluce OSN, a neoprávněně v rozporu s mezinárodními dohodami okupuje Golanské výšiny? Štve to někoho?

Zažil jsem dobu, kdy se lezlo do zadnice Moskvě, teď zažívám dobu, kdy se leze do zadnice Západu, Bruselu, USA a Němcům. Z jednoho konečníku se přesunulo do jiného konečníku. Ale na podstatě to nic nemění, stále jsou tyto černobílé vidění světa umazané od exktrementů a lejn, které jsou v tom konečníku (ať patří komukoli) nutně k mání.
0 # Anonymní 2017-03-12 13:52
Konfu, zkusim to tedy jinak: spatrujete rozdil mezi 1) invazi/intervenci a pak odchod domu a 2) invazi/intervenci a pak si uzemi necham navzdy?"

Zkuste prosim nepsat jednoduche a strucne ANO spatruji, NE nespatruji.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-12 14:35
ad 1) Výborné pro hajzly a frikulíny. Vydrancujou, zneužijou, okradou, romlátěj a pak šup domů.
ad 2) To už tak jednoduché není. To území se musí spravovat. Všichni to vidí.

A úplně nejlepší jsou barevné revoluce. Je to levné, vydělá se na tom nejvíc a veřejné mínění se dá opít rohlíkem.
0 # Anonymní 2017-03-12 14:42
"Vydrancujou, zneužijou, okradou, romlátěj a pak šup domů"

Jo, jo, nnarvali jsme do AFG trilion $, postavili jim skoly, asfaltky, dalnice, nemocnice a tisic dalsich veci...

Neocon
0 # Konfucius 2017-03-12 14:55
Neocon: ANO spatřuji, např. celý vznik USA je typický bod ad 2).

Vlastně se dá říci, že bez invaze/intervence do stovek cizích států a jejich drancování a vydrancování či zabrání trvající řadu staletí a částečně dodnes - by byl celý Západ dnes chudý jako kostelní myš.

Není náhoda, že se na většina světa v řadě kontinentů mluví anglicky, španělsky či francouzsky. Dokládá velice dobře, jak Západ velice dobře rozumí bodům ad 1) a ad 2) a využil to ke svému zbohatnutí.

Investovat někam trilión papírků potištěných ve vlastních rotačkách - to dokážu i já, když budu státem, který ty rotačky vlastní. Až tam bude investováno něco cenného, ne jen papír, neřeknu ani popel.
0 # Anonymní 2017-03-12 15:06
Tak to jo-mate nejake vysvetleni, proc dluzime tolik, kolik dluzime, kdyz si tiskneme penize?

Neco jako-muzete si Konfu natisknout orignal prave penize, kolik je libo, ale Vy si pujdete do CS, ci KB, pujcit 300 tis.Kc? Mate pro to nejake vysvetleni?

Muzete mi odpovedet, kdyz povazujete US za padoucha a zlocince, proc tedy udajne zijete v US? Proc jste nesel za praci, bussines treba do RF?
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-12 15:26
"Tak to jo-mate nejake vysvetleni, proc dluzime tolik, kolik dluzime, kdyz si tiskneme penize?"

Protože ty peníze musíte držet obrovskou vojenskou silou, jinak by se vám na ty papírky všichni vykašlali. No a kdyby se vám na ně vykašlali, tak nemáte na tu armádu. Je to spirála a "držení za koule".

Promiňte, Neocone, ta citová schemata jsou pro malé děti a prezentujete je tady hlavně Vy. Rusáci si s Amíky nemají co vyčítat. Mají své zájmy a tím se řídí.

Teda Ráž ještě říká, že průměrný Amík je debil, zatímco průměrný Rus ještě čte. Tolik zcestovalý nejsem, abych to mohl potvrdit nebo vyvrátit.
0 # Anonymní 2017-03-12 16:10
Ale otazka byla, PROC by jsme si na nase vojenska dobrodruzstvi pujcovali od Cinana, kdyz si je muzeme za nocni sichtu prece natisknout?

Nevim, co rika nejaky Raz, ale je jiste pravdou, ze prumerny white american je nejlinejsi tvor, ktereho jsem v zivote kdy potkal.

Proto take kazdy podprumerny stredo-vychodo/evropan je zde neskutecne uspesny, chcete-li bohaty.
Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-12 22:03
Konfu, zkusim to tedy jinak: spatrujete rozdil mezi 1) invazi/intervenci a pak odchod domu a 2) invazi/intervenci a pak si uzemi necham navzdy?"

Zkuste prosim nepsat jednoduche a strucne


To je pořád dokola. Zasekl jsete se na jediném argumentu a nemůžete se od něj odtrhnout. Jakkoli je zřejmé, že rozdíl, a nikoli nepodstatný, mezi oběma variantami jistě je, kritériem je něco jiného. Jednoduše a stručně je to - mezinárodní právo.

To a jeho instituce zpochybňujete nebo ignorujete. Svévolně pak vytváříte argumentační základ, který vyhovuje Vašim preferencím.

To máte společné s putinovci, takže kupříkladu nemůžete napsat, že invaze na Krym byla v protiprávní, protože nebyla schválena v souladu s Chartou OSN. Místo toho v podstatě říkáte, že když dva (Rusko, USA) dělají totéž, není to totéž. Jenže podle zásady, že každá vojenská akce, kromě přímé sebeobrany, která je vedena proti cizímu státu, musí být schválena Radou bezpečnost OSN, je agrese proti Iráku či Jugoslávii stejně zločinná jako anexe Krymu.

Mezinárodní právo nezměníte tím, že spolu s Putinovými fanoušky budete hledat různé dílčí aspekty té či oné agrese a pak se jimi pokusíte obhájit globální obrat k neoimperialismu.
0 # Anonymní 2017-03-12 22:44
Jak nemuzu napsat? Samozrejme, ze to muzu napsat a take ze invaze na Krym byla protipravni.

Na nicem jsem se nezaseknul-tvrdim a to je fakt, ktery neokecate, ze US a koalice sla do Iraku sesadit masoveho vraha, ala Stalin, Pol Pot, ci Ho-Ci Min s tim, ze za nejaky cas vypadneme.
Take jsme vypadli a na svete je o zmr.a a vrahouna mene. Diky Bohu.

Do AFG jsme sli proto, ze mistni Vlada, chcete-li Taliban, nevydala Kajdisty a ObL-sli jsme tam, ze jich zabijeme co nejvice, a pak ze vypadneme.

Take jsme vypadli a zabili jsme jich, jen co to slo a na svete je o desitky, ci spise stovky tisic (DoD nikdy nezverejnil cisla zabitych nepratel) nebezpecnych vrahounu mene-Diky Bohu za Bushe a diky Bohu za to, ze to alespon z casti pochopil Obama.

Kdezto, Putin si jen vzal to, co mu nepatri-na Krymu se neskryvali spicky AQ, z Krymu RF nehrozilo zadne nebezpeci, Krym, potazmo UKR nenechala splynovat 170 tis.ruskych obcanu, UKR neporusila 6x rozhdonuti RB OSN atd.atd.atd.-a proste si to Putin nechal-jen tak, pro jeho Fun.

Nerad se v mem zivote opakuji, a verte. ze je mi to zde trapne-ani Vy v tom nespatrujete rozdil?

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-12 23:02
Ale jinak, aby jste nerekl, ze jsem nejaky zaslepeny fanatik a jeste k tomu neuznaly-uznavam a jsem si vedom, ze ne vzdy ve vsech pripadech, bylo vse z pohledu mezinarodniho prava koser...
Ale to uz se tak ve valce bez uniforem a frontovych liniich stava.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-12 23:26
Neocon: Proč se ptáte na něco, co jsem už zodpověděl? Ale tak znovu: rozdíl to je a nikoli bezvýznamný.

Vysvětluji si ho zvlášť silným velmocenským postavením USA, které snáze dokáží ovládat různé státy, než takové Rusko. Tím jsou ale nebezpečnější. Ruská výbojnost je zase primitivnější, její odůvodňování prolhanější a hlavně se nemůže opírat o postavení světového hegemona.

Motivace, kterou přisuzujete nelegálnímu útoku na Irák je bezpředmětná. Tímto způsobem uvažování můžete ještě snadněji odůvodnit např. útoky z 11. 9. 2001. Invaze do Afghánistánu sice měla silnější legitimitu, ale dlouhodobě může mít ještě tragičtější důsledky.

Vaše oslava amerického vraždění mi pomáhá pochopit podporu, které se svého času těšil Hitler. O to víc si vážím lidí jako plukovník von Stauffenberg, vojín Manning nebo levicový poslanec Ponomarjov. Dokázali se postavit tomu druhu šílenství, které postihlo i Vás.
0 # Konfucius 2017-03-12 23:47
Neocon: Já hlavně nemám rád dvojí metr a nekonzistence.

Důvody "US a koalice šla někam sesadit masového vraha" - budiž, ale stejně legitimní pak musí být např., když třeba Rusko či Čína nebo Evropa půjde do USA zlikvidovat řekněme masovou vražedkyni Hillary Clintonovou, protože jen stěží lze pochybovat o tom, že má na rukou krev minimálně miliónu lidí.

A nebo pokud si někdo z Asie přijde zlikvidovat válečného zločince, který na Západě ve funkci prezidenta či generality rozpoutal záměr zničit Írák na základě vylhaného tvrzení, že jsou tam ZHN - pak to bude recipročně úplně stejné. (Vylhanost tvrzení o ZHN potvrdil jako konečné stanovisko relativně nedávno mezinárodní soud, což média samozřejmě nesdělovala, takové veci by plebs jen rozrušily.)

//

Nemám rád pohádky. Buď existují nějaké mezinárodní dohody a soudy, které jsou svaté. A nebo existuje moc silnějšího. Ať už tak či tak - ale mám rád přímou řeč.

V reále politika probíhá úplně stejně jako ve středověku, média to jen zatemňují a vytvářejí mlhu a kouřové clony.

Silné státy - velmoci - jsou schopny uhájit a měnit svět. Chování té které velmoci ke slabším státům ukazuje charakter každé velmoci.

Pak je otázkou, jestli moc za Západě realizují skutečně vlády. A nebo jestli Západ ve skutečnosti řídí mocné skupina, jako korporace a mocné bankovní skupiny - a vlády států jsou jen pimprlíkové divadýlko podřízené těm skupinám. Já bych si tipl, že Západ už dostal státy a vlády spíše do pozice bílých koňů, které realizují akce a politiku ničící samotné státy a občany, ale vyhovující šedým eminencím v pozadí nestátního typu. (Naprosto do očí bijící je to v přímém přenosu v akcích EU, zejména podpoře nelegální imigrace a podpoře šíření fanatických proudů islámu do Evropy.)

Na druhé straně Rusko a Čína jsou zajímavé tím, že tam stále moc realizuje stát, a hájí zájmy státu - a občas, když se to sejde, dokonce i občanů v těch státech. Tedy luxus, který západní občan už ani v největší naivitě neočekává.

Jinak řečeno, žiji v USA, a obdivuji mnohé věci, stejně jako lidi zde - ale občané už prakticky mají jen pramalý vliv, a jejich země je vedena spíše korporacemi a jejich bílými koni v různých vládních funkcích - deep state.
0 # Anonymní 2017-03-13 00:26
P. Mikula-neptal jsem se Vas 2x na jednu vec-ta prvni otazka byla, zda-li spatrujete rozdil mezi: " invaze/odejit a invaze/ukrast navzdy". Odpovedel jste-diky.

Ta druha otazka byla, jestli spatrujete rozdil mezi: "Invaze/sesadit masoveho vraha a zachranit tak statisice zivotu, kdyz ne miliony" a "invaze/abych vsem ukazal, ze uz nejaky ten patek nejsem looser a vsichni me zacnete brat vazne."

Nemuzu oduvodnit snadneji 9/11, jak pisete, protoze vyjma Pentagonu se jednalo o primrani cil zavrazdit civilisty, kdezto pri invazi do Iraq byl primarni cil nepratelska military a svrzeni rezimu. Spatrujete prosim rozdil?

Proto jsem vubec nemel za zle a stale nemam za zle, AQ utok na USS Cole, protoze AQ zautocila na ciste vojensky cil-a to je naprosto legitimni.

Aha, Vy myslite toho von Stauffenberga, ktery byl cely svuj aktivni zivot verny Vudci a kdyz pochopil, ze je vse v prd.li, tak se ho pokusil odstranit. Takovymi lidmi pohrdam, ale zeptam se Vas, prosim o uprimnou odpoved, dekuji:

1) Nemate problem s tim, ze se von Stauffenberg pokusil zavrazdit Hitlera bez souhlasu RB OSN ?(vim, v te dobe jeste nebyla, tak kdyby v te dobe existovala)

2) Nemate problem s tim, ze se von Stauffenberg pokusil zavrazdit Hitlera bez souhlasu soudu?

Pokud budou Vase odpovedi, ktere predpokladam, ze "NE, nemate", pak nechapu, proc mate problem s tim, ze US a koalice nechala zabit Saddama a hodila pul tunovou bombu jeho povedenym synackum na hlavu...

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-13 00:42
Dvoji metr? Vzdycky ve Vasem zivote bude dvoji metr, ale to nechme stranou, jakoz i to, ze na jednani DoD s Presidentem chodi nekdo tajemny, zrejme nejaky Banker, ktery rika, na koho se zautoci a na koho ne.

Jen doufam, ze jste se sem neprizenil a nebude mit jednou obcanstvi a pravo volit.

Nicmene-muzete mi dat jen 5 jmen ( ne milion, ne sto tisic, jen 5 jmen), ktere zavrazdila Clintonova? Dekuji

Neocon
0 # Konfucius 2017-03-13 01:22
Neocon: Pokud je v životě či politice dvojí metr, tak proč tu mažete med kolem pusy, že není. Tolik zbytečné slovní vaty ve snaze udělat z toho mýdlovou operu. Už chybí jen princezna, kterou chce sežrat Putin, a hledá se hrdina, co zlého Putina zabije a zachrání království.

Pokud vidíte Západ, USA či jinou stranu - pak přístup "USA locuta est, causa finita est" - chápu jako váš názor, a tím se nemusíme dále obelhávat morálkou.

K poslednímu odstavci: Můžete mi dát jen 5 jmen (ne milión, ne sto tisíc, jen 5 jmen), koho osobně zavraždil Adolf Hitler?
0 # Anonymní 2017-03-13 01:31
Ja se neptal, koho osobne zavrazdila Clinton, ale kdo to jako mel byt, kdy, odkud a jak?

Nikoho neobelhavam moralkou-tvrdim, ze US/Koalice invaze zachranily miliony zivotu, kdezto Putinova akce byla jen z duvodu, aby ukazal, ze na to ma (koule, military, penize).
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-13 01:42
Chtel jsem Vam tim jen vysvetlit, ze treba napr. bombardovani Drazdan by z Vaseho, ci p. Mikuly pohledu bylo take proti mezinarodnimu pravu, nebo pouziti at.bomb na Japonsko, ale jelikoz to zachranilo miliony zivotu, bylo to nezbytne a spravne.
Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-13 04:34
Neocon: spatrujete rozdil mezi: "Invaze/sesadit masoveho vraha a zachranit tak statisice zivotu, kdyz ne miliony" a "invaze/abych vsem ukazal, ze uz nejaky ten patek nejsem looser a vsichni me zacnete brat vazne."

Ano, první může být ušlechtilým cílem, druhé těžko. Ale jestli toto byly opravdu skutečné motivace agresorů, to je otázka subjektivně laděné interpretace. Proto se důsledně stavím za dodržování podmínek mezinárodního práva.

Nemuzu oduvodnit snadneji 9/11, jak pisete, protoze vyjma Pentagonu se jednalo o primrani cil zavrazdit civilisty, kdezto pri invazi do Iraq byl primarni cil nepratelska military a svrzeni rezimu. Spatrujete prosim rozdil?

Ano, ovšem Vámi právě zmíněné bombardování Drážďan, Hirošimy a Nagasaki snad mělo za cíl jen škody na vojenských cílech? Z hlediska mezinárodního práva to vypadá tak, že napadení Jugoslávie nebo Iráku (musím zde vynechat Afghánistán) se lišilo od útoků z 11. září jen tím, že šlo o akty státního terorismu, zatímco na USA útočil nestátní aktér. Politické důvody měl ovšem silnější - americká podpora Izraeli, vojenská přítomnost USA v Saudské Arábii.


1) Nemate problem s tim, ze se von Stauffenberg pokusil zavrazdit Hitlera bez souhlasu RB OSN ?(vim, v te dobe jeste nebyla, tak kdyby v te dobe existovala)

Tento čin neporušoval zásady mezinárodního práva, jednalo se o projev vnitrostátního konfliktu, takže nemám.

2) Nemate problem s tim, ze se von Stauffenberg pokusil zavrazdit Hitlera bez souhlasu soudu?

Vzhledem k tehdejší absenci institucí právního státu na německém území také nemám.

Ve svých snahách zpochybňovat systém mezinárodního práva ale pokračujte. Myslím, že Vás brzy podpoří i nějaký ten putinovec. S Putinem se lišíte jen v (domněle) odlišné motivaci pro imperiální výboje.

Vaše pokusy argumentovat morálně mají nedostatek v tom, že morálka a její pojímání je natolik ohebné - sám to dokazujte, když vraždění vydáváte za záchranu životů, nebo když směšujete americké osvobozování Evropy či Asie s napadáním zemí, které žádné své sousedy neohrožovaly - že poslední slovo nutně musí mít... však víte, mezinárodní právo.
0 # Radek Mikula 2017-03-13 04:39
S Putinem se lišíte... co to má být? Asi nějaký hnusný anglicismus. Samozřejmě: Od Putina se lišíte....
0 # Anonymní 2017-03-13 13:11
Ne, nikoliv-a znovu Vam to opakuji-pri "napadeni" Jugoslavie a Iraq-slo primarne o vojenske cile, resp.sesazeni rezimu-kdezto 9/11 slo primarne o to, povrazdit co mozna nejvice civilistu (vyjma Pentagonu, ale ty smejdi pouzili civilni letadlo).
To je proste zasadni rozdil.

Hirosima a Nagasaki zachranili miliony zivotu-estimate pri pozemni invazi US do Japonska byl 1-1.5 milionu mtrvych americanu a 7 milionu mrtvych Japoncu (plus miliony tezce zranenych s naslednou celozivotni peci+nevratne ztraty ekonomicke)-cili to melo smysl.

Kdezto-co melo pri 9/11 zachranit? Jake miliony zivotu? Cekali snad Cmoudi, ze se hrdy texasan pos.re a vyhovi jim? Nebo co, ci koho chtel Putin zachranit na Krymu? Srovnavate absolutne nesrovnatelne...

"Ano, první může být ušlechtilým cílem, druhé těžko. Ale jestli toto byly opravdu skutečné motivace agresorů".

Ano, je to uslechtily cil-nebo proc si myslite, ze jsme tam sli?

Zastrilet si? Utratit 1 MLD USD/den pro fun? Mame skoro 30 tis.invalidu, lide, kteri byli v produktivnim veku a uz nikdy nebudou platit dane. (sam jich znam osobne nespocet) .
Abychom ted meli 22 sebevrazd/den? Tomu preci neverite.

Takze pripoustite, ze za jistych extremnich okolnosti je mozne nekoho zavrazdit (bez soudu-proti stavajicimu pravu)-ja verim, ze bez US a intervenci by uz nas svet neexistoval, i kdyz a to opakuji-ne vzdy bylo vse Koser.

Neocon
0 # gogo 2017-03-13 14:39
Tak třeba šlo při 9/11 taky o změnu režimu a třeba se to i podařilo, co my víme, kdo to organizoval. Jediné, co víme, bylo, že to rozhodně neudělali Afghánci, ani Iráčané.
Udělali to spojenci USA nebo někdo ještě bližší.

V Jugoslávii to bylo komplikované, ale zrovna otázka Srbska a Kosova byla čistá geopolitika a podpora kriminálně-extremistických sil ze strany USA. Díky USA máme semeniště islámistů přímo v Evropě.
0 # Konfucius 2017-03-13 15:02
"Nikoho neobelhavam moralkou-tvrdim, ze US/Koalice invaze zachranily miliony zivotu, kdezto Putinova akce byla jen z duvodu, aby ukazal, ze na to ma (koule, military, penize)."

Tvrdit můžete, papír snese všechno včetně i velice hrubých lží. Hlavně to s tou záchranou miliónů životů je dobrý vtip.

NATO před časem slíbilo Rusku, že se nebude rozšiřovat do států, které sousedí s Ruskem, ani nebude dělat akce blízko hranic Ruska.

Jenomže NATO potřebovalo dokázat, že je slibotechna, a taky že na to má koule, military a peníze. A tak začalo dělat akce přímo u ryských hranic, stejně jako nabírat státy u ruských hranic.

Mimo jiné NATO chtělo ovládat Černé moře ze Sevastopolu přímo nedaleko Ruska a paralyzovat tak obranu Ruska.

Kdyby nebylo USA, NATO a EU hloupé jako puštok, tak si nejdříve udělají vojenskou základnu na Krymu, a nerozesírají Ukrajinu. Takto Rusko využilo nabubřelé hlouposti USA a NATO, která chtěla Rusku ukázat, že na to má koule, military a peníze - a rozsekala mimo jiné Ukrajiny na cimpr campr skrze barevnou revoluci Majdan 2014 a podporou (i v našich evropských médiích mimochodem) banderovského fašismu v Ukrajině a občanské války na Ukrajině. Takže NATO a US dalo volnou ruku fašistům a vrahům, a Putinovi bohatě stačilo obyvatelům Krymu nabídnout bezpečí a odstržení se od toho úchylného ukrajinského řádění. Bez toho rozbití Ukrajiny skrze západní snahy by Putin nikdy Krym neměl, a obyvatelé by do Ruska nechtěli.

Západní generálové potřebují hlavně mít kladný vztah k homosexualitě, feminismu, černochům, transsexuálům a zařizovat trangenderové záchodky - a ostatní schopnosti pak po celém Západě poněkud zakrňují, včetně strategických a inteliktuálních.

Bude-li takto Západ ve své hlouposti, nabubřelosti a ukazování, že na to má pokračovat dále, pak bude prohrávat nejenom s Ruskem, ale také i třeba se Somálskem, Keňou či tučňáky za polárním kruhem.

Ono okecávání a vypouštění slovních mlh a manipulací, ani při využití veškerého potenciálu tiskových agentur Reuters a Bloomberg - nebude dlouho účinné, pokud Západ bude pokračovat podporou neschopných lidí jak v generalitě, tak jinde.

Na druhé straně Západ potřebuje nutně nepřítele, protože jinak by se zaměřila pozornost na vnitřní problémy, a to by rozložilo jak USA, tak řadu evropských států poměrně rychle zevnitř.
0 # Anonymní 2017-03-13 15:28
Gogo-ale copak, zase teorie spiknuti, jako obvykle?

Udelala a zorganizovala to AQ, ktera neni a nikdy nebyla spojencem US-tak prosim prestante lhat.

K zadne zmene rezimu nedoslo, jen dostal Bush neomezenou podporu diky tomu a z izolacionistickeho Presidenta, ktery nastoupil do uradu a vyhral kampan s tim, ze provede imigracni, zdravotni a skolskou reformu, se stal jestrab.
Zmenu rezimu v tom vidite asi jen Vy, jako vzdy.
Neocon
0 # gogo 2017-03-13 15:31
Sám popisujete změnu v politice USA, třeba zrovna to byl cíl. Já nevím, kdo ta letadla řídil, ani kdo to zorganizoval a to, co se dělo potom, zcela jistě nebylo namířeno proti ani jedné ze skupin.
0 # Anonymní 2017-03-13 15:36
A kolik znate generalu, kteri jak tvrdite maji kladny vztah k ".. homosexualitě, feminismu, černochům, transsexuálům a zařizovat trangenderové záchodky...".

Ja nula a ani neznam nikoho z military-nevim, kde jste na tyhkle kecy prisel. (nechte me hadat-na jednom foru, pod jednim clankem, to nekdo psal).

Nebylo to pred casem, ale bylo to pred vice nez 20ti lety-a nebylo to zavazne, nybrz se "to reklo na jednom setkani"-neco, jako kdyz Vam manzelka na svatbe slibi vernost-zkuste s tim o temer 25 let operovat, co Vam na to rekne.

Proste srovnavat invazi, ktera ma narod osvobodit od masoveho vraha a tyrana s miliony mrtvych s invazi, ze si jen tak neco ukradnu a navzdy necham-muze jen komous, levicak, ci absolutni neznalec historie.

Apropos Konfu-opet jste zapomel odpovedet, ci ze krev ( v radech milionu) ma na rukach Clintonova?

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-13 15:38
Ale moc dobre Gogo vite, kdo ta letadla ridil.

"co se dělo potom, zcela jistě nebylo namířeno proti ani jedné ze skupin"

Prominte, nerozumim, o kterych skupinach ted mluvite.

Neocon.
0 # Konfucius 2017-03-13 15:45
Gogo: To máte marné.

Pro Neocona je politika čistá jako lilie, a co se řekne v médiích jsou prostě skutečné důvody.

Stejně jako by nikdy neproběhla sametová revoluce 1989, pokud by se neobjevil falešný mrtvý student Martin Šmíd alias agent STB Ludvík Zifčák a vrátná Drahomíra Dražská.

Podobné akce, kdy deklarované věci a zamýšlené věci se diametrálně liší - je naprosto běžný stav politiky.

Útok na dvojčata 9/11, ať už byl nasimulován či jen využita akce jiných - měl za cíl pořádně utáhnout šrouby, a pod jménem boje proti terorismu zcela změnit režim, zavést bič na běžné občany a také řadu států, a zcela změnit politiku USA a uvolnit jí ruce pro akce, které by jinak veřejné mínění zablokovalo na první dobrou.

Stejně tak různé teroristické útoky ála útok na Charlie Hebdo - byla s největší pravděpodobností minimálně analogie zapálení říšského sněmu. Ta dojemná starost, aby si lidé po útoku nic nemysleli zlého o muslimech, a zároveň dojemná starost úřadů a státu, aby žádný útočník nepřežil, a nemohl říci skutečnou verzi události...

Vůbec je zajímavým indikátorem (nikoli postačujícím, ale prudce zvyšující pravděpodobnost) velké odchylky mezi prezentovaným a zamýšleným účelem nějaké události, že velice rychle jsou zabiti či umřou hlavní aktéři události. Mohli by totiž mluvit, a nerušit oficiální připravenou verzi podhozenou plebsu.

Takže např. hlavní aktéři Majdanu 2014 na Ukrajině skončili svou pozemskou inkarnaci poměrně rychle, a do měsíce byli na pravdě boží. Nemohou tak už mluvit ani svědčit, a narušovat tak oficiální verzi předhozenou k věření.
0 # Anonymní 2017-03-13 15:55
Prave ze politika neni cista, proto se Vam tady radu mesicu, lec marne, snazim vysvetlit, ze zivot je nespravedlivy a obcas je pouzivan dvoji metr.

Jasne, zrovna priposrana Francie, ktera si musela pujcovat od US munici pri intervenci v Lybii, protoze nemela tolik na sklade, (rozumej- nemela zadnou) si najala 2 Cmoudy, aby povrazdili Charlie hebdo a mohla nekde intervenovat.

Skoda jen konfu, ze Francie nikde neitervenuje a Vase logika tak postrada smysl. ( nepocitam tech par desitek FR SF, co navadi v Syrii letadla).

Dalsi lez je o tech vsech mtrvych-pekna kravina, US mela a take mame plne Black Sites a Gitmo zivich Cmoudu-proc jsme je asi nezavrazdili, ale byli postupne propusteni a prodavali sve pribehy novinarum?

Proc lidi jako Vy jezdi do US, to me jeste nikdo nevysvetlil.

Neocon
0 # Konfucius 2017-03-13 16:04
Neocon: "A kolik znate generalu, kteri jak tvrdite maji kladny vztah k ".. homosexualitě, feminismu, černochům, transsexuálům a zařizovat trangenderové záchodky..."."

O tom, jak převelice důležitá věc k řešení v národní obraně USA to je, račte následovat třeba tento odkaz:

https : // www.novinky.cz /zahranicni/amerika/154562-penzionovani-americti-generalove-chteji-v-armade-homosexualy.html

---

Neocon: "..., kde jste na tyhkle kecy prisel. (nechte me hadat-na jednom foru, pod jednim clankem, to nekdo psal)."

Rozhodně z důvěryhodnějších zdrojů, než jsou příspěvky Neocona na diskusním fóru. :-)

---

Neocon: "a nebylo to zavazne, nybrz se "to reklo na jednom setkani"

Nebylo to písemně, to vím. Nicméně, pokud si představitelé NATO dělají z úst holubník, a bez skrupulí ústně slibují něco, co neměli v úmyslu nikdy dodržet - pak je třeba přijmout tento důkaz nevěrohodnosti jakéhokoli vyjáření NATO jako celku a brát to tak, že NATO lže a nemá s tím problém.

---

Neocon: "neco, jako kdyz Vam manzelka na svatbe slibi vernost-zkuste s tim o temer 25 let operovat, co Vam na to rekne."

Znám spoustu lidí, co s tím úspěšně operují. Při porušení věrnosti ukáží manželce dveře a dovolí ji odnést jeden kufr, a pošlou ji za milencem, ať změní lokál.

Dokonce znám spoustu mužů, kterým žena zahla velice brzy po svatbě - a oni dodnes děkují za to, že se projevila tak brzy a mohli se s ní šupito presto rozloučit.

A stejně tak to funguje NATO versus Rusko. Prostě Rusko pochopilo, že NATO je slibotechna, a zařizuje se podle toho. Třeba přijalo Krym po referendu za součást Ruska, a tím vyfouklo NATO výhodnou pozici pro vojenskou základnu. Prostě sbalili kufr manželce NATO, který něco slíbila, a nesplnila. A ukázali NATO na Krymu dveře.

---

Neocon: "Proste srovnavat invazi, ktera ma narod osvobodit od masoveho vraha a tyrana s miliony mrtvych s invazi,"

Myslím, že není těžké pochopit, že přijetím Krymu pod Rusko Vladimír Putin zachránil obrovskou spoustu obyvatel Krymu od hrůz občanské války a chudoby, která je pod Ukrajinou čekala. Přijetí Krymu pod Rusko Vladimír Putin zachránil obrovskou spoustu životů. A to překně prosím nejsem obdivovatel Putina, ale toto je zcela zřejmé.

Krymané to věděli také, proto tak vysoké procento kladných hlasů pro připojení k Rusku. Dobře si byli vědomi, co by je pod Ukrajinou a vedením Banderovců čekalo za budoucnost.

---

Neocon: "ze si jen tak neco ukradnu a navzdy necham-muze jen komous, levicak, ci absolutni neznalec historie."

Je pouze na vás, Neocone, do které z těch třech skupin se sám zařadíte.

---

Neocon: "Apropos Konfu-opet jste zapomel odpovedet, ci ze krev ( v radech milionu) ma na rukach Clintonova?"

Už jsem Vám psal, že důkazní nouze je na vaší straně. Domněnek jste napsal spousty - ale nedokázal ani nepodložitl jste z toho nic, a to ani když jsem vás vyzval.

Nehodlám dělat blbce ve stylu: Neocon vydává své domněnky za pravdu, dokazovat je nepotřebuje. Dokazovat potřebují jen ostatní, když nesouhlasí s Neoconem.

Takže pro vás. Hillary Clintonová je anděl, posel míru, který celým svým srdcem, duší, myslí a veškerou svou aktivitou usiloval o mír na celém světě. (konec sarkasmu)
0 # Anonymní 2017-03-13 16:11
Ne, ne, Vy jste tady tvrdil, ze ma na rukou krev milionu lidi-takze me jen zajimalo, kde k tomu dlouhlety US Senator a par let ministr zahranici prijde.

Kdyz uz jste to napsal, hadam ze dobrovolne a take sem, opet hadam, dobrovolne pisete, tak by clovek cekal, ze k tomu mate neco vic, nez "zjisti si to sam".

Protoze ja to jeste od nikoho nikdy neslysel a to si dovolim tvrdit, ze v kampani pred Volbami jsem o ni slysel lecos.

Jak se to jako tak technicky stane, ze vcelku nevyrazny/bezny US senator, ma na rukou krev miliony mrtvych.

Neocon
0 # Konfucius 2017-03-13 16:25
Neocon: US senátor je tam jen do počtu, nemá možnost vůbec nic oblivnit, ano kdyby se snažil, nemá na nic vliv. Jen bere prachy a čte si u toho Harryho Pottera, nebo hraje Simcity na notebooku. Nic jiného také ani nemůže ovlivnit. Stejně jako ministryně zahraničí Hillary Clintonová měla naprosto nulový vliv na zahraniční politiku USA. Byla jen figurkou na ukazování a svůj post využila pouze k tomu, aby napsala příručku o pletení, háčkování a paličkování.

Aneb na blbé lživé argumenty stejně hloupá odpověď.
0 # Radek Mikula 2017-03-13 19:55
Neocon: Kdezto-co melo pri 9/11 zachranit? Jake miliony zivotu?
Cekali snad Cmoudi, ze se hrdy texasan pos.re a vyhovi jim?


Proklamovaným cílem útoků z 11. 9. bylo ukončení americké podpory Izraele a americké vojenské přítomnosti v Saudské Arábii. Nepřipadá mi to o mnoho méně legitimní než změna nějakého režimu, který Vám nebo americkému prezidentovi z jakýchsi důvodů nevyhovuje.

Osobně jsem čekal, že to povede ke změně americké politiky, a přestože jsem se spletl, domnívám se, že útočníci uvažovali stejně.

Jako způsob provedení byly zvoleny útoky na vysoce symbolické cíle představující ekonomickou a vojenskou moc USA. Přitom vědomě došlo k vysokým ztrátám na životech civilistů. Těch bylo ovšem zhruba osmdesátkrát méně než při bombardování Hirošimy a Nagasaki. Civilní ztráty měly v jak v roce 1945, tak v roce 2001 umocňovat psychologický dopad útoků, tzn. vyvolat dostatečně silnou hrůzu, aby byly splněny konkrétní požadavky. K tomu viz:

V knize Poslední vlak z Hirošimy píše Charles Pellegrino o rozhovoru s Cutomuem Jamagučim, ve kterém popisoval zranění přeživších po atomových bombách. Jamaguči popsal oběti jako „chodící aligátory“, kteří „byli teď bez očí a bez tváře. Aligátorští lidé nekřičeli. Jejich ústa nebyla schopna vydat jakýkoliv srozumitelný zvuk. Hluk, který dělali, byl horší než křik. Nepřetržitě mumlali – jako kobylky v letní noci. Jeden muž, enormně popálený na nohou, nosil dokonce mrtvé dítě vzhůru nohama.

Ano, je to uslechtily cil-nebo proc si myslite, ze jsme tam sli? Zastrilet si? Utratit 1 MLD USD/den pro fun?

znovu Vam to opakuji-pri "napadeni" Jugoslavie a Iraq-slo primarne o vojenske cile, resp.sesazeni rezimu

tvrdim, ze US/Koalice invaze zachranily miliony zivotu, kdezto Putinova akce byla jen z duvodu, aby ukazal, ze na to ma (koule, military, penize)."


Ano, to tvrdíte opakovaně a např. Konfucius tvrdí víceméně totéž ale obráceně. Těžko říct, kdo z Vás má pravdu. Vlastně to ani není tolik důležité. Podstatné je jen to, že Spojené státy i Rusko násilným způsobem porušují mezinárodní právo. Tím se nezabýváte, protože si uvědomujete, jak obtížné by bylo argumentovat v souladu s Vašimi ideologickými preferencemi.

Takze pripoustite, ze za jistych extremnich okolnosti je mozne nekoho zavrazdit (bez soudu-proti stavajicimu pravu)-

Toto, tedy právo na odpor, připouští za přesně vymezených podmínek i Ústava ČR. Tím je pro velice zvláštní situace upraven vztah občan - stát. Mohu Vás ujistit, že v mezinárodním právu obdobné opatření neexistuje.

ja verim, ze bez US a intervenci by uz nas svet neexistoval, i kdyz a to opakuji-ne vzdy bylo vse Koser.

No, možná by bez země svobody a jejích intervencí zkolaboval celý vesmír. Kdybyste se před třiceti lety zeptal nějakého politruka, co si myslí o sovětských akcích v Maďarsku v roce 1956 s Československu v roce 1968, asi by Vám přesvědčeně odpověděl, že bez nich by už dávno nastala Třetí světová válka. Právní aspekty by pak jistě rozebíral se stejnou ochotou jako Vy.

Koneckonců se stačí začíst do současných apologetů obnoveného východního impéria:

(...)Putinovi bohatě stačilo obyvatelům Krymu nabídnout bezpečí a odstržení se od toho úchylného ukrajinského řádění. Bez toho rozbití Ukrajiny skrze západní snahy by Putin nikdy Krym neměl, a obyvatelé by do Ruska nechtěli.

Je zvláštní víc než čtvrtstoletí po studené válce číst propagandistické žvásty militantních konzervativců, kteří slepě hluše oslavují nová krvavá dobrodružství staronového imperialismu.

Ale tak už to asi zůstane až do samého konce kapitalismu.
0 # Anonymní 2017-03-13 20:54
Prosim, nesrovnavejte me s Konfu-ten vystreli lez, ci nesmysl (treba ze v US vrazdime novorozence, nebo ze Clintonova ma rukou krev milionu lidi, nebo ze chtel Obama udelat amnestii pro ilegaly apod) a pak odmita si za tim stat a radeji odkazuje na neexistujici samostudium.

Kdezto ja jsem Vam zde prednesl fakta-viz. Hirosima a Nagasaki-estimate -nejmene 8 milionu mrtych, mozna 15 milionu mrtvych, nekolik let boju, znicena infrastruktura zeme a doba kamenna vs. 5 minut, par set tisic mrtvych a kapitulace+okamzite budovani zeme.

Historie, at se Vam to libi, ci nikoliv-dala za pravdu US govt.-ze zvolil spravne. Toliko fakta (prosim, vsimnete si slova fakta, nikoliv "na foru nekdo psal").

Zadny utok na civilisty neni omluvitelny od roku 1945-tedy Vase srovnani v roce 2001 proste neobstoji.

Uz jsem Vam to psal a za tim si stojim-kdyby AQ utocila pouze na vojenske cile-nemam s tim problem, a budu je vzhledem k vystroji a vyzbroji povazovat za uctyhodneho nepritele-pokud nekdo vrazdi primarne zeny a deti-je to smejd, ktery nezaslouzi slitovani-proto, znovu-neprirovnavejte 9/11 k utoku na Bagdad z roku 2003.

Ja mam proste jine videni sveta nez Vy-v zivote se spoleham na sebe a necekam, ze za me nekdo neco vyresi-a take, jak jsem tu psal vloni (mozna 2 roky nazpet)-v zivote jsem se vzdycky zastal slabsiho, predevsim zen a take jak jsem tu jiz psal, mockrat jsem dostal pres hubu, zatimco ostatni se divali na druhou stranu a ja byl jediny.

Proto, na rozdil od Vas a Konfu verim na pomoc, proto verim, ze kazda invaze prinesla lidem svobodu a nechapu, po tech desitkach let, kdy UN nechaly, nez se na necem dohodli/nedhodli, lidi pochcipat, ze stale verite na nejakou pohadku o UN a zlem cetnikovi US.

Kdyby vsichni premysleli jako Vy, na svete by bylo o par milionu lidi mene.

Neocon
0 # Konfucius 2017-03-13 21:32
Radek Mikula: "Ano, to tvrdíte opakovaně a např. Konfucius tvrdí víceméně totéž ale obráceně."

Já netvrdím opak. Já tvrdím to co vy, že není andělů ani ďáblů.

Tváří v tvář fanatickému Neoconovi to možná vyznívá tak, že hájím ruskou pozici, ale to je mýlka.

---

Radek Mikula: "Těžko říct, kdo z Vás má pravdu. Vlastně to ani není tolik důležité. Podstatné je jen to, že Spojené státy i Rusko násilným způsobem porušují mezinárodní právo."

Hlavně jsou tu řešeny pitomosti. Neocon chce slyšet definici morálky, že morální je z definice pouze to, co za morální prohlásí USA.

Každá strana sleduje své cíle. Já jsem jen pouhý občan, který nedýchá ani za cíle USA, ani za cíle EU, ani za cíle Moskvy. Dýchám za svou rodinu a za sebe. Byl bych schopen dýchat i za svou vlast a pár dalších věcí, ale zájmy USA, Brusele, Moskvy a dalších jsou mi u zadele.

---

Radek Mikula: "Je zvláštní víc než čtvrtstoletí po studené válce číst propagandistické žvásty militantních konzervativců, kteří slepě hluše oslavují nová krvavá dobrodružství staronového imperialismu."

Všechno co kde čtete jsou propagandistické žvásty. Zvykněte si na to.

Studená válka stále trvá, nikdy neskončila.

Je zvláštní mluvit o krvavých dobrodružstvích, když si tu někdo vybombarduje Kosovo, tu Lybii, tu Írák, tu Sýrii, tu rozbije Ukrajinu, atd.

Až mi někdo nabídne důstojný mír nebo spolupráci s fašistickými bojůvkami a občanskou válku - vyberu si vždy to první. Až budu obyvatel Krymu, Arizony, České republiky, Sýrie, Lybie nebo třeba Marsu. Není třeba v tom hledat žádnou propagandu ani stranění Rusům.

Kdekoli na zemi v jakékoli lokalitě skončí dříve či později podpora těch, co nabízejí občanské války. Je to pragmatické rozhodnutí obytel té které země. Ať už tu válku nabízí USA, Rusko, svatý Petr nebo třeba velká nudlová příšera. A ať je ta lokalita kde je.

To není propaganda, to je život a to je historie. O válku mají zájem mocní a elity, dříve králové a šlechtici. Obyčejní lidé o ní nestojí, pokud jí mají nést na svých hrbech. To je proč USA, NATO, EU přestává mít podporu.
0 # Radek Mikula 2017-03-13 21:33
Neocon: Mezi útoky z roku 2001 a bombardováním z roku 1945 jsou důležité rozdíly, stejně jako podstatné shody. Hlavním podobným rysem je cíl, jímž byl v obou případech drtivý psychologický účinek nezohledňující civilní oběti, pokud s nimi přímo nepočítal jako s katalyzátorem vyvolávané hrůzy.

Pak můžeme uvádět rozdíly jako je rozpor v povaze aktérů, tedy státní vs. nestátní. Můžeme zmínit snahu ukončit nespravedlivou válku, jak to činíte Vy (možná Vám uniklo, že jsem tuto část Vaší argumentace nijak nezpochybnil), nebo naopak pokus vyvolat spravedlivou válku za osvobození arabských zemí. Hlavní problém je ale fakt, že v jednom případě šlo o konflikt mezi dvěma státy, zatímco ve druhém o útok podzemní struktury na státní celek. Z toho pak nutně vyplývají obtíže pokusů o smysluplnou komparaci.

Je mi jasné, že jste přesvědčen o nutnosti nahradit systém kolektivní bezpečnosti neomezenou mocí vyvolené říše. Těžko Vás tedy mohu nesrovnávat s Konfuciem, který možná argumentuje méně seriózně než Vy, ale jeho přesvědčení, že co Putin činí, dobře činí, je jasnou analogií doktríny R2P, kterou tak umanutě zastáváte.

Ja mam proste jine videni sveta nez Vy-v zivote se spoleham na sebe a necekam, ze za me nekdo neco vyresi-a take, jak jsem tu psal vloni (mozna 2 roky nazpet)-v zivote jsem se vzdycky zastal slabsiho, predevsim zen a take jak jsem tu jiz psal, mockrat jsem dostal pres hubu, zatimco ostatni se divali na druhou stranu a ja byl jediny.

Myslím, že to budu mít tak nějak podobně, úplně jiné vidění světa než já nemáte. I když v roce 1999, kdy Zemanova vláda schválila napadení Jugoslávie jsem nebyl úplně sám. Každopádně si však na rozdíl od Vás dávám pozor, aby můj sklon k solidaritě zůstal prost kovbojské nebo carské svévole.

Vy si prostě nikdy nepřiznáte, že když jeden člověk nebo stát získá nekontrolované právo útočit na jiné lidi či státy, vytváří to obrovské riziko zneužití, které nakonec zničí i dotyčného spasitele.
0 # Konfucius 2017-03-13 21:38
Neocon: "Proto, na rozdil od Vas a Konfu verim na pomoc, proto verim, ze kazda invaze prinesla lidem svobodu a nechapu"

Vy věříte, ale když jsem od vás chtěl nějaká fakta a důkazy, ne. Vy jste ředitel zeměkoule a velký kápo, všem musí stačit vaše víra.

Ale jakmile někdo řekne něco co se vám nelíbí, tedy proti vaší "víře", hned řvete jako postřelená srnka: chci důkazy.

Zřejmě jste nadčlověk, ale měříte dvojím metrem na všechny strany. Včetně sobě a oponentům.

Na víru místo fakt a dat se odvolávejte, až budete kandidovat na papeže či dalajlámu. Tam je to na místě.
0 # Radek Mikula 2017-03-13 21:47
Konfucius: Neoconova argumentace je nesena určitou morální logikou, bez které se neobejde žádná válečná propaganda. Vy to s dovolením můžete obtížně kritizovat, dokud ignorujete právní aspekty ruské agrese proti Ukrajině, která např. Krymským Rusům zajišťovala nejen všechna kulturní a jazyková menšinová práva ale i územní autonomii. To můžete porovnat s drtivou rusifikací ukrajinských území dnešní Ruské federace.
0 # Konfucius 2017-03-13 22:12
Radek Mikula: Já neignoruji právní aspekty žádné agrese.

Já jen chápu obyvatele Krymu ve volbě mezi mírem a normálním životem versus účastí v občanské válce, umíráním a chudobou.

Dělat ze sebe hrdinu a moralistu, když válku a bídu ordinujete někomu jinému - je extrémně snadné.

Dám vám, Západu, Ukrajincům i Rusům jednu radu, která je zákonem života: Jakmile budou mít lidi ve vašem státě/mocenském_území hlad; a budou vidět umírat příbuzné pro prachy oligarchů - zdrhnout od vás co nejrychleji mohou a kamkoli mohou. Morálka/nemorálka, mezinárodní právo/neprávo.

Tento zákon života, a pouze tento, stál za odtržením Krymu. Krym měl Rusku co nabídnout, a Rusko mělo co nabídnout obyvatelům Krymu. A tak se dohodli, to je celé.

Moralizujte, pěkně prosím tehdy, až budete cedit svou vlastní krev a krev vašich vlastních dětí. Až budete vy umírat hlady - pak máte plné právo na moralizaci.
0 # Radek Mikula 2017-03-13 22:33
Já jen chápu obyvatele Krymu ve volbě mezi mírem a normálním životem versus účastí v občanské válce, umíráním a chudobou.

Obyvatelé Krymu před takovou volbou vůbec nestáli.

A tak se dohodli, to je celé.

Oni v podstatě nestáli před žádnou volbou, tím méně se s někým na něčem dohadovali.
0 # Anonymní 2017-03-13 22:37
Nikoliv-po roce 1945 se svet na necem dohodnul, byla regulerni valka-co bylo, to bylo.

Nemam info o tom, ze by nam AQ vyhlasila regulerni valku, takze srovnavat 9/11 s Hirosimou a bombardovanim Drazdan o temer 60 let drive za jine situace-je proste pritazene za vlasy.
( neco jako-debil znasilni zenskou v parku-on je vinen, ale pohledem lidi jako Gogo, Konfu atd.ona taky, protoze tim parkem po 22 hodine nemala chodit a take si nemela obleci sukni).

Tedy, mam-li pristoupit na Vase srovnani/prirovnani- kdyby 9/11 provedl Wehrmacht v breznu 1945 jako odpoved na bombardovani Drazdan-pak v poradku, byla jina doba a byla valka-jenze to neprovedl Wehrmacht a nepsal se rok 1945-tedy prosim jeste jednou-srovnavejte srovnatelne.

Ano, to mate pravdu-jsem presvedcen, ze je spravne nahradit neexistujici, ci nefungujici system kolektivni bezpecnosti nekym, kdo na to ma-penize, boys, koule, vuli a tah na branku. (tim netvrdim, ze Obamova administrativa mela tah na branku, ale mohlo byt hure)

Protoze jde o nasi civilisaci-a take se obcas stane, ze se slapne vedle-to jiste ano. Akorat ze plusy nasobne presahuji minusy-chcete-li excesy, ci prehmaty.

Jak jsem Vam psal minule-kdyz US nepomuzou, coz se stalo v Somalsku, Rwande, Sierra Leone-cely svet krici, proc US nezasahnou. Kdyz zasahnou-ti sami lide krici-co se to do toho chcijou. Mezitim umrou statisice/miliony lidi.

Obama to naposledy zkousel s ISIS-vzpominate?

Protoze take tvrdil, ze to neni nas business. Ted je ISIS rozlezly jak cancer a bude to stat mnohem vice penez a mnohem vice zivotu, nez se znici. (to nemluvim o tech tisicich mrtvych, znasilnenych, umucenych-co se uz stalo a neda se vzit zpatky).

Ale priznam, jiste ze priznam, kdyby jste cetl moje prispevky od Listopadu, tak by jste zjistil, ze jsem vystrasen z magora v Bilem dome-vsichni jsme vystraseni i moji znami a pratele, co ho volili jsou vystraseni.

Nemocny, agresivni clovek s neomezenou moci a 1.5 milionovou military, ofensivnim slovnikem a lidmi, kterymi se obklopil+$54 mld navyseni prvni rok pro DoD-jasne ze to je nebezpeci.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 00:05
(...)tedy prosim jeste jednou-srovnavejte srovnatelne.

Už jsem napsal, že je to v tomto případě velmi obtížné. Těžko to dál rozvíjet. Prostě si všechny ty útoky jsou v něčem podobné a v něčem zase ne. Navíc se udály v podstatně odlišném geopolitickém kontextu.

Jak jsem Vam psal minule-kdyz US nepomuzou, coz se stalo v Somalsku, Rwande, Sierra Leone-cely svet krici, proc US nezasahnou. Kdyz zasahnou-ti sami lide krici-co se to do toho chcijou. Mezitim umrou statisice/miliony lidi.

Nemáte alespoň občas pocit, že se někdo hodně snaží, aby to fungovalo právě takto? Aby OSN byla paralyzovaná, aby např. v Sýrii operovaly ruské a americké jednotky místo sil OSN? Aby celý svět křičel, nebo aby přinejmenším západní či proruská média křičela, že celý svět křičí, že USA resp. RF musí zasáhnout?


Obama to naposledy zkousel s ISIS-vzpominate?

Protoze take tvrdil, ze to neni nas business. Ted je ISIS rozlezly jak cancer a bude to stat mnohem vice penez a mnohem vice zivotu, nez se znici. (to nemluvim o tech tisicich mrtvych, znasilnenych, umucenych-co se uz stalo a neda se vzit zpatky).


Takže za Islámským státem nestojí Bushova útočná politika, ale ta relativně mírná Obamova? To byste měl vysvětlit.

vystrasen z magora v Bilem dome

Tak já se klepu strachy už od Clintonovy balkánské politiky. Trump, kterého podpořil i postmarxista Slavoj Žižek, alespoň zlikvidoval TTIP.

Mimochodem když píšete prispevky od Listopadu, znamená to od listopadu 1989, Stejně jako když napíšete od Února, bude to znamenat od vítězství dělnické třídy v roce 1948, od Října v roce 1917 atp. A to už by bylo na pěkně tlusté souborné vydání.
0 # Anonymní 2017-03-14 01:09
Vzhledem k tomu, ze jsme psal o Trumpovi, tak je mysleno, vcelku logicky, Listopad 2016.

Ano, musi to byt tezke, uznavam, srovnavat vojesnkou akci v regulerni valce v roce 1945 a vrazdu 3 tisic civlistu v dobe miru o temer 60 let pozdeji-to s Vami souhlasim.

Ne, nemam ten pocit-znam mraky lidi v military, od kostat po D-Boy, a nikdo si nepreje vice, aby uz konecne existovalo neco, jako UN, ktere funguje.a nemuseli nekde vecne za druhe neco hasit na druhem konci sveta-zvlaste ne pro lidi, kteri si to nezaslouzi a ani o to mnohdy nestoji.

(ma zkusenost, mozna Vam ale Konfu nekde najde nejake forum, kde nejaky military Guy pise, jak by uz konecne za ty $3K/mesic, jel nekam polozit zivot za nejakeho Pastuna).

Za ISIS stoji Bush? V dobe, kdy vznikla ISIS, byl uz Bush hezkych par let na odpocinku v Dallas, TX. (hlavne mi tu nic nepiste o Zarqavim a jeho particce hrdlorezu).

Tam neni co vysvetlit-v dobe, kdy ISIS mela do prdele diru a bylo jich 400 ks, BO ignoroval varovani CIA a generalu, ze budou nabirat na sile a ze je muzeme Dronama rozsekat na kousky za par korun-co z ISIS vzniklo pote a kolik to stalo zivotu, hadam vite dobre.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 02:05
Tak se podívejme, co na to Wikipedie:

Džamáa at-Tavhíd (1999–2004)
Bilád ar-Ráfidín / Al-Káida v Iráku (2004–2006)
Islámský stát v Iráku (2006–13)
Islámský stát v Iráku a Levantě (2013–14)
Islámský stát (od června 2014)

Ano, neaktuální název se zkratkou, kterou používáte, skutečně začal být používán teprve několik let po odchodu G. W. Bushe z funkce. Jen nevím, co z toho vyvozujete. Vzestup zaznamenala a podmínky pro vytvoření chalífátu získala tato organizace výlučně díky bushovské politice.

Takže IS vznikl dokonce ještě za Clintona a neměli bychom pomíjet ani Vámi zmíněného Músu Zarkávího, který se zasloužil o využití tohoto impulsu k rozvoji džihádu v Iráku. Znáte to: Bez Lenina nebylo by Stalina.

Pokud jde o chybné stažení z iráckého území, mylně ho přičítáte Obamovi, který by tam své vojáky klidně nechal, i když podle smlouvy uzavřené GWB museli odejít.

Ne, nemam ten pocit-znam mraky lidi v military, od kostat po D-Boy, a nikdo si nepreje vice, aby uz konecne existovalo neco, jako UN, ktere funguje.a nemuseli nekde vecne za druhe neco hasit na druhem konci sveta-zvlaste ne pro lidi, kteri si to nezaslouzi a ani o to mnohdy nestoji.

To Vám rád věřím a doufám, že si jednou tito lidé zvolí prezidenta, který odmítne intervencionismus stejně jako izolacionismus.


Vzhledem k tomu, ze jsme psal o Trumpovi, tak je mysleno, vcelku logicky, Listopad 2016.

Záludností češtiny je, že když píšete o Listopadu, ukazujete na listopad 1989, a ne na listopad 2016 nebo listopad v kterémkoli jiném roce. Stejně tak je to s dalšími měsíci, ke kterým se pojí významné historické události. Já správně určení Vámi zmíněného podzimního měsíce rychle pochopil, přesto mě to zpočátku trochu mátlo.
0 # Anonymní 2017-03-14 02:41
Ne, ne, nikoliv-nepricitam to Obamovi-to jsem tu uz vysvetloval loni tusim Pefimu-smlouvu o stazeni z Iraq podepsal Bush v unoru 2008-to nebyla chyba BO-jen tuto lez docela dobre vyuzival Trump v kampani a Holinky se neptali...

Prave ze naopak-Bush teto organizaci ( a je jedno jak se aktualne nazyvaji,/nazyvali, stale se jedna o sunitske psychopaty) zasadil nejcitelnejsi rany a po "Surge" byla AQ na kolenou.

Tedy, Bushe muzete obvinovat z ruznych veci, ale ne z toho, ze stal za vzestupem te, ci one odnoze magoru, vrahounu a psychopatu.

Jiste mate pravdu, ze Zarqawi byl symbolem, ale prave proto mu Bush nechal hodit na hlavu pul tunovou bombu-cili, President udelal uzasnou vec a na svete je jiz 11 let o echt-hajzla mene-opet, diky Bohu za to.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 18:28
Neocon: Takže pan prezident provedl úžasnou invazi, kterou svět zbavil tyrana, jehož jeho předchůdci podporovali ve válce s Íránem (tedy v době kdy napadl Kurdy bojovými plyny), to vedlo k sunnitskému povstání, které však stejně úžasně potlačil mj. pomocí bílého fosforu.

Pak sice podepsal smlouvu o stažení armády, která už tak úžasná nebyla, protože po jejím naplnění došlo k mnohem většímu povstání, jež bylo reakcí na vše předchozí, ale to nic nemění na tom, že hlavním viníkem je čmoud Obama, který jako bytostný slaboch splnil smlouvu, kterou nepodepsal byv jí i tak vázán.

Díky Vám už tomu rozumím a jsem vděčný za nahlédnutí do myšlenkového světa amerických neokonzervativců.
0 # Anonymní 2017-03-14 18:43
Ted Vam nerozumim-nic z toho, co tu tvrdite-jsem nenapsal.

Ano, jeho predchudci Saddama po kratky cas podporovali, spise bych rekl, ze to byl pouze Reagan, nez mnozne cislo. (vzhledem k Vasemu evidentnimu rozhledu vite jiste proc tomu tak bylo)

Uz jsem to tu psal-to se Vam v zivote stane, ze jste s nekym zadobre a pak uz ne-treba nas nepritel bylo Japonsko, dnes jsme kamosi-nepritel Cechu byli Nemci-dnes je tomu naopak. Tak to chodi...

Ti lide, aby jste to pochopil, zda-li se tedy daji nazyvat lidmi-ti nespadli preci z mesice, oni by proti nam stali anyway-byla to jen otazka casu. Cili, diky Bushovi jich je na svete o statisice, kdyz ne milion, mene. To je preci uctyhodne, neni?

Hlavnim vinikem neni Obama a Obama neni Cmoud-nevim, proc me toto podsouvate.

Naopak Obama udelal co mohl a jeho strategie evidentne fungovala-Obama, ac z opacneho spektra, ma za to u me obdiv a vzhledem k tomu, ze jeho popularita je neskutecne vysoka, tak to ocenuji i bezni americane.

Jinak, znovu prosim, nepodsouvejte mi neco, co jsem za) nikdy nemyslel a za b) nikdy nenapsal.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 19:05
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Radek Mikula 2017-03-14 19:51
Je pravda, že jsem Vaše úvahy trochu rozvedl, abych je zakotvil v realitě.

Také přiznávám, že jsem teprve začátečník v oboru neokonzervativního myšlení. Největší potíž mi dělá pochopení jeho konzistence.

í13. března 2017 22:37
Obama to naposledy zkousel s ISIS-vzpominate?

Protoze take tvrdil, ze to neni nas business. Ted je ISIS rozlezly jak cancer a bude to stat mnohem vice penez a mnohem vice zivotu, nez se znici. (to nemluvim o tech tisicich mrtvych, znasilnenych, umucenych-co se uz stalo a neda se vzit zpatky).


versus

14. března 2017 18:43
Naopak Obama udelal co mohl a jeho strategie evidentne fungovala-Obama, ac z opacneho spektra, ma za to u me obdiv a vzhledem k tomu, ze jeho popularita je neskutecne vysoka, tak to ocenuji i bezni americane.

Stejně tak plavu v neokonzervativní rasové typologii, takže mi není úplně jasné, kdo je čmoud, a kdo už ne.
0 # Anonymní 2017-03-14 19:58
Tim padem to vysvetuje situaci-pletete a budiz k Vasi cti, ze z neznalosti, mnoho veci dohromady.

Na to, s cim Obama vyhral 2008 Volby (zariznu iraq, skoncim AFG, zavru Gitmo, nebudu intervenovat a plest se do veci, do kterych nam je stolice, zrusim SIT, zrusim zapojeni PMC na bojisti atd.), na to, jak jsem byli vsichni ten Listopadovy den 08 opareni, tak to dopadlo skvele a udelal co mohl.

(SIT za nas provadi spratelene zeme, jako SA a Egypt, v AFG se pokusil o "Surge" a z Bushovych 45 tis. US Troops tam bylo 105 tisic za BO, Gitmo je stale open, zavedl Drones Strike v Jemenu a Pakistanu, JSOC mel 2 raidy denne pod Bushem, za BO jich bylo 12/den, PMC dale funguji atd.atd.atd.)

Tedy v tomto bode plati to, co jsem napsal, ze se nakonec ukazal v mnoha ohledech byt vetsim Jestrabem, nez byl Bush-tak je i viden liberaly a svymi kritiky. A nelze mu to uprit...

A ted druha vec, kterou jste spojil s tou prvni-mohli a vazne jsme mohli rozbit ISIS na prach ze vzduchu, za par drobnych a bez zapojeni US Troops. Obama to odmital a kdyz dobyli mesta, jako Mosul, a Anbar Province-tak uz bylo pozde a vysledek je dnes takovy, jaky je:

5 tis. US Troops v Iraq+500 SF kteri spadaji pod JSOC, 500 SF pod JSOC v Syrii+450 USMC v Syrii na FoB, + presun par tisic Troops do Kuwait, a nezapominejte na desitky tisic mrtvych, umucenych a zavrazdenych ISIS na jejich uzemi za posledni 2 roky. (to je ta nevratna a smutna cast neintervenovani, vahani, jak to chcete nazvat je na Vas)

Plus 2 milionu uprchliku v EU, dalsi 2 miliony co cekaji na cestu do EU. Nebylo tenkrat snazsi a levnejsi, kdyz jich bylo 450-600 ks, je rozmlatit ze vzduchu, nez dosahli silu a Mesta?

Jeho strategie-to je vec 3ti-kterou jste zminil, (ktera by nikdy nebyla vsak na stole, kdyby jim ukazal dobu kamennou na zacatku) proste funguje-vycvicit Iraq SF a dat par desitek lidi na zem, co budou navadet F-16 a Drony-fakt to funguje, Iraq je temer bez ISIS a ze zbytku W. Mosul utikaji ISIS jako krysy.

Cili, musim uznat, ze nakonec se BO ukazal byt mnohem lepsim Presidentem, nez jsem kdy cekal. ( take v mnoha jinych ohledech, jako imigr.politika, ekonomika, zdr.pojisteni atd.)

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 20:49
Musím připomenout, že Obama nabízel irácké vládě setrvání amerických jednotek i po termínu jejich odchodu. Nerozumím tedy, co mu vyčítáte při vědomí toho, jak to bylo.
0 # Anonymní 2017-03-14 21:49
Prominte, reagoval jste vubec na me?

Ja mu preci nic nevycitam, naopak ho tu chvalim a umyslne se rozepisuji s tim, co udelal dobre, proc a za co ho chvalim.

Nemusite nic pripominat, to- ze a kdy podepsal smlouvu W, to jsem tu psal preci vcera ja. Dokonce jsem tu uvedl, ze to bohuzel GOP a Trump pouzivali jako lez v predvolebni kampani-tedy nerozumim, kde je ten rozpor.

Bohuzel, i pres moje pomerne obsahle vysvetleni s daty a cisly, srovnavate odchod US Troops z Iraq z 12/2011 s rokem 2014, kdy Obama mel konat a nekonal a konal az kdyz ISIS stalo 7 mil.zapadne od Bagdadskeho letiste.

Tedy, aby jste to lepe pochopil a opet se nejednalo o nedorozumeni-mohli jsme ISIS zlikvidovat, kdyz jeli otevrenou pousti v poctu 450 ks na ukradenych Toyotach smer east na Tal-Afar a o par dni pozdeji smer Mosul.

Obama to odmitnul s tim, ze to neni nas business a ted musime mit opet tisice Troops tam a jsou jen zmrzaceni, zavrazdeni, umuceni lide, a byt to tak nemuselo s cenou par drobnych za nekolik malo Drone Strikes...

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 21:59
Obama mel konat a nekonal a konal az kdyz ISIS stalo 7 mil.zapadne od Bagdadskeho letiste.

Irácká vláda tehdy žádala o pomoc?
0 # Radek Mikula 2017-03-14 22:00
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Anonymní 2017-03-14 22:13
Ano, Iraq Govt. zadal o pomoc. Take Mosul a Tal Afar zadal o pomoc a varoval, ze tam je nizka moralka a velka deserce.

Takze jsme se tvarili, ze tech 20 tis Iraq Troops v Mosul area, je sfoukne jako svicku-coz se nestalo a jen v Mosul ISIS dostal bez boje 2500 Humwees+desitky Abrams+ vyrabovana Banka s $1 MLD cash-moc pekny.

Takze bylo levnejsi, rychlejsi a bezbolestnejsi je spalit na uhel pri ceste a ne ze tam zase posilame dalsi a dalsi US Troops.

Rodinny pritel, jen tak na okraj, pracuje jako pilot Dronu, chcete-li operator-v sobotu byli u nas doma na veceri-pristi pondeli odjizdi, misto aby se venoval rodine (ma 2 male dcerky)-a uz fakt jet nechtel, pac mu z toho trosku m.da.

Plus tam jsou desitky tisic mtrvych-ti, co meli stesti, umreli kulkou, ale moc jich nebylo.

Otazka je, p. Mikula-kde byla ta Vase UN? Ze by to zase nefungovalo? Jake prekvapeni...

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 22:51
OSN měla zasáhnout už u kořene problému, tj. proti angloamerickému obsazení Iráku. Jejím základním posláním je řešit konflikty mezi státy.

Je také pravda, že je z hlediska legitimity efektivnější, když povstalce porazí místní, tzn. např. v Sýrii tamější Kurdové a vládní vojáci.

A ještě v jiném případě je ideální se s povstalci dohodnout, viz:

Jak myslíte, že to v Afghánistánu dopadne? Taliban opět nabírá sílu...

Víte, Američané jsou velmi hloupí. Do Afghánistánu vpadli v roce 2001 a o rok později byl Taliban vyřízený. Velení uteklo do Pákistánu a bylo připraveno přijmout nějakou nabídku. Čekali, že dostanou třeba dvě křesla ve vládě a autonomii v určitém regionu. Pak by žádná válka nebyla.
Jenže Američané si mysleli, že dosáhnou totálního vítězství. Takže v roce 2006 byli všichni překvapení, že se Taliban vrátil. Dnes je Taliban silný, ale dříve či později bude muset přistoupit na nějakou mírovou dohodu. Vláda v Kábulu nemůže porazit Taliban a Taliban nemůže porazit vládu, která stále bude dostávat dodávky zbraní.
Dnes se obě strany snaží dosáhnout úspěchů, aby mohly vyjednávat z lepší pozice. Nakonec se ale bude jednat o to, kolik bude mít Taliban ministrů a zda dosáhne autonomie paštunských území.

Více: Nor natáčel sebevražedné útočníky v Sýrii. Jsou to lidé jako my, říká
0 # Anonymní 2017-03-14 23:05
Vase videni sveta, ze bez Invaze do Iraq 2003 by nebylo to, co je dnes, je proste uplne mimo.

Tam to po desetileti, mozna staleti doutnalo, ta obrovska chudoba, frustrace+nenavist k Zapadu-tohle muselo prijit.

Saddama by Arabske jaro sfouklo jako svicku anyway-se situaci na BV nema invaze nic spolecneho-ta jen poslala do raje stovky tisic pomatencu, vrahounu a nasilniku, se kterymi by jsme se museli utkat nekde jinde. To je fakt.

Ten clovek vubec nevi o cem pise a nebo si dela srandu a rozhovor byl porizen v nejakem humoristickem magazinu:

-prvni pondeli po stazeni posledniho americana z AFG je Taliban, AQ, ISIS, nebo jak se ti ubozaci budou ten den nazyvat v Kabulu a stavajici president dopadne jako Nadzibulah-na to vemte jed, o tom nikdo nepochybuje.

Az odejde posledni american, tak live uvidite ve zpravach, co je to apokalypsa-proti tomu byl pad Saigonu (jihovietnamci se alespon udrzeli temer 2.5 roku) Vanocni vecirek v Brazilsky Ambi. Vzpomente si na me.

Nicmene, otazka byla-kde byla ta Vase UN, kdyz ISIS znasilnovala, mucila a vrazdila civilisty po tisicich?

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-14 23:39
Já nevím, jestli Irák žádal OSN o pomoc, resp. jestli a proč mu tato byla odmítnuta.

Jinak se zdá, že ti ubožáci, co je nejmocnější a nejspravedlivější armáda dějin už skoro šestnáct let po stotisících vyvražďuje a ne a ne je porazit, asi budou mít nazanedbatelnou podporu místních obyvatel. Nebo za tím musí být černá magie.
0 # Anonymní 2017-03-14 23:50
Ne, OSN, na ne zapomente-nikdo soudny nezadna OSN o nic-Iraq pozadal US o pomoc, NE OSN chlape.

Tu jiste maji, o tom neni spor, to se Vam to tu snazim Boze vysvetlit jiz nejaky ten cas a nikdy jsem netvrdil opak.

(ono kdyz Vam pred ocima za spolupraci s US/Koalici particka typu Zarqawi v noci ve Vasem dome provrta Vasemu diteti vrtackou hlavu, na coz Vas nuti se divat, nebo ve vesnici napichnou hlavu nacelnika na kul, jako vystrahu pro lidi, kteri by ne ze uplne spolupracovali s bezverci, ale byli kriticti k Talibanu, tak jasne ze maji podporu).

I rezim v Severni Koreii ma podporu, i Stalin mel podporu, Pol Pot mel podporu a Ho-Ci-Min mel ukrutnou podporu.

Vy vypadete jako doktor na pohotovosti, kam mu privezou dusici se dite s astmatickym zachvatem, rozhoduji vteriny a doktor dle predpisu zada po rodicich karticku VZP-jinak ze nemuze osetrit.

Ale, jak rikali soudruzi, ze p. Mikula-nam jde predevsim o cloveka...

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-15 00:12
Tenhle spasitelský komplex je zřejmě v USA silně rozšířen. Proto jsou podstatně nebezpečnější než Rusko.

Vy sám v podstatě tvrdíte, že americká armáda má kvůli záchraně civilizace povinnost trvale okupovat některé islámské země, nebo Vám rozumím špatně?
0 # Anonymní 2017-03-15 00:42
Islamske? Ne, nikoliv Islamske zeme-kdyby tomu tak bylo, tak by nebyly intervence v Koreii, Indocine, chcete-li S. Vietnamu, a Jugoslavii.

V podstate tvrdim, ze z duvodu zachrany civilisace, nebo zachrany milionu lidskych zivotu, kdyz diplomacie, jine moznosti ci UN selzou (coz selzou, ze) , ze je nepsanou povinnosti zasahnout, uplne stejne, jako jsme zasahnuli v Evrope v obou valkach, Koreii, Jiznim Vietnamu, Somalsku a zbytek snad nemusim vyjmenovavat...

Ano, to v podstate tvrdim, nechapu jen, proc jste tam lacine dal to "islamske" a take tam nemelo byt "povinnosti", ale spise "pravem", opakuji, pokud selzou jine moznosti, aby jste to zase nevytrhnul z kontextu.

Btw- totez plati i o RF-nemel jsem a nemam jim za zle Cecensko a velmi kvituji jejich pomoc v Syrii, bez nich by zrejme/zcela jiste Damasek jiz padnul.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-15 00:58
A take nikde netvrdim a nikdy jsem netvrdil "trvale"-spise naopak.
Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-15 03:21
V podstate tvrdim, ze z duvodu zachrany civilisace, nebo zachrany milionu lidskych zivotu, kdyz diplomacie, jine moznosti ci UN selzou (coz selzou, ze) , ze je nepsanou povinnosti zasahnout,

Tak se podívejme, k čemu vede takové nadšení intervencionismem v ruském podání.

Řešením situace na ukrajinském Krymu by mohlo být vyslání „menšího vojenského kontingentu“. Prohlásila to šéfka horní komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková. Rusko by podle ní vojáky rozmístilo na Krymu z bezpečnostních důvodů.

Ruská Státní duma (dolní komora parlamentu) dnes vyzvala prezidenta Vladimira Putina, aby podnikl opatření ke stabilizaci situace na ukrajinském Krymu. Informovala o tom agentura Reuters. O pomoc Putina již požádal proruský premiér krymské autonomie Sergej Aksjonov.

Ruský prezident Vladimir Putin přeložil parlamentu návrh na vyslání ruských vojenských jednotek na Krym. Oznámill to mluvčí Kremlu. „Vzhledem k mimořádné situaci na Ukrajině, ohrožení životů občanů Ruské federace, našich krajanů a jednotek rucké armády na Ukrajině… podávám návrh na nasazení ozbrojených sil Ruské federace naúzemí Ukrajiny, dokud nedojde k normalizaci společensko-politické situace v zemi,“ uvádí Putinovo prohlášení.

Podle tiskové zprávy Kremlu prohlásil, že Rusko si vyhrazuje právo bránit své zájmy a zájmy rusky mluvících obyvatel v případě násilí na východě Ukrajiny či na Krymu.
„Ruský prezident zdůraznil, že existuje reálné ohrožení životů a zdraví ruských občanů a krajanů na ukrajinském území,“ informoval Kreml. Putin podle tohoto zdroje rovněž hovořil o provokativních a zločinných krocích ukrajinských ultranacionalistů, kteří jsou podle něj podporováni současnými úřady v Kyjevě.

Horní komora ruského parlamentu, Federální rada, na svém mimořádném zasedání schválila nasazení ruských vojsk na Ukrajině. Tajemník ruského ministra zahraničí Gregorij Karasin doplnil, že armáda nemusí povolení využít ihned.

ruský prezident Vladimir Putin o intervenci ještě nerozhodl. Uvedl to jeho mluvčí Dmitrij Peskov. „Po rozhodnutí Federální rady prezident získal plný arzenál prostředků potřebných pro vyřešení situace,“ řekl.
0 # Anonymní 2017-03-15 04:44
Bohuzel a je mi to vazne lito-na Krymu neslo a ani nemoho jit o miliony zivotu a ani se nejednalo o zachranu civiiisace.

A jelikoz se jednalo o pouhou kradez za bileho dne, nikoliv velmi docasnou intervenci, tak v tom momente tam chybi i ten moralni/uslechtily cil.

Budu s Vami rad diskutovat, pokud budete srovnavat srovnatelne.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-15 05:52
Co je srovnatelné určíte Vy, kdy jde o záchranu civilizace a o miliony životů určí hlava státu, pochopitelně Vašeho.

Takhle nějak si mezinárodní vztahy představovali ve Velkoněmecké říši, Sovětském svazu a dnes i v Rusku či Turecku.

Tohle je přesně to myšlení, na které revolucionáři po První světové válce reagovali heslem Socialismus, nebo barbarství!
0 # Anonymní 2017-03-15 08:48
Njn, pokud dobře rozumím té neokonské zrůdě, tak zásadní chybou SSA, která stála na počátku trablů s machometánskými čmoudy, byla (víceméně tajná, nelegitimní) "akce" CIA proti invazi SSSR do Afghoše. Respektive již před invazí Carterem schválená subverze tamtéž. Jestli ono to vlastně zásadně nenapomohlo vzniku a etablování Talibanu, Kajdy a dalších podobných IS-odbojářů?
S tím se dá souhlasit. A senátor Charlie Wilson je pak pěkným příkladem SS-senátora, majícího na rukou krev milionů...

V čem už se tak moc souhlasit nedá, je zrůdou propagovaná "Bushova" anihilace až milionu "těch zlých" čmoudů, o kterých je na světě údajně míň. Obávám se, že těch opravdu zlých z toho až milionu byl jen menší zlomek a zbytek jsou prostí odbojáři proti okupantům a "kolaterální ztráty". Touto "metodou" pak "vstávají noví bojovníci", takže paradoxně těch zlých nejenže není míň, ale spíš jich neustále přibývá, což nevidí jen slepý. Viz například dronové války. Mmchdm, i proto netřeba se vracet až do druhé světové.
0 # gogo 2017-03-15 10:28
Nejen to, tato strategie byla a dodnes je USA užívána všude tam, kde jsou k tomu podmínky.
Pro boj proti neposlušnému režimu USA využívají tu nejbrutálnější místní sílu, bez ohledu na to, co to způsobí v zemi nebo regionu.
Takhle bojovali prostřednictvím mudžahídů (které ve spolupráci s rozvědkou Pákistánu organizovala AQ a podporovali Saudové) v Afghánistánu. Tím založili a udržovali Taliban. Stejnou taktiku použili proti Assadovi - IS dostával vybavení a podporu přímo od USA nebo častěji od US spojence - Saudů. US letadla Daeš nenapadala a když, tak jen nepodstatné cíle, ale jinak měli klid na obchod s ropou a podporu Turecka. Byli spolu s AQ an Nusra atd. považovaní za spojence USA proti Sýrii.
V Evropě to byla podpora kosovských banditů. To, že jde opět o islámisty, není náhoda, jsou holt v dnešním světě nejbrutálnější dostupnou silou. Dnes máme díky USA semeniště džihádu v Bosně a Kosovu. Saudové s podporou USA dále rozšiřují svůj vliv v evropských zemích prostřednictvím svých náboženských škol a v rámci velkoněmeckého migračního projektu jejich vliv jen vzrůstá. Velké problémy s tím má i Rusko, a tím nemyslím jen epizodu s Ičkerií.
Na Ukrajině to pak byla podpora ultranacionalistů a to i v době, kdy již bylo zřejmé, co jsou zač, úplně všem.

Takové věci se samozřejmě děly vždycky a není důvod si svět malovat narůžovo, ale vždycky mě vytočí ta drzost, když někdo vydává svinstvo za dobrodiní.
0 # Anonymní 2017-03-15 12:05
"IS dostával vybavení a podporu přímo od USA nebo častěji od US spojence - Saudů. US letadla Daeš nenapadala a když, tak jen nepodstatné cíle".

Gogo, ja rozumim, ze mate jine videni sveta a chapu, ze se mnou nesouhlasite. To vse je v poradku. Ale proc lzete jak 13ti lety kluk.

ISIS a Nusra, jak dobre vite, nikdy od US nedostala nic. US zabila 60 tisic ISIS clenu a Nusra clenu-jediny, kdo se jim vyhybal, byl Putin, jehoz letadla, alespon doposud, operovala v oblasti, kde ISIS a Nusra nejsou.

Prosim Gogo, nelzete.
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-15 12:10
Zvlastni je, p. Mikula, ze dokud jsme se bavili v obecne rovine, tak jste psal vcelku seriozne, ale kdyz jsem se Vas opakovane zeptal, kde je/byla ta Vase UN, kdyz ISIS po tisicich vrazdila, zotrocovalo, mucila a znasilnovala civilisty, tak potichounku utikate od tematu, odpoved nikde...

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-15 12:17
Strasne se pletete, ale nemam Vam to za zle. Tzv. odbojari, jak hrde nazyvate teoristy, nejsou zadni hodni tatinkove od rodin, kteri jen pozvedli zbran proti zlym okupantum-velka vetsina z nich jsou cizinci, kteri si do AFG prisli zabijet ty bezverce, popr. obcany AFG, kteri uz chteji konecne mir a bohuzel vsadili na spolupraci s koalici.

Ti lide nespadli z Marsu, ti lide nekde byli. Jinak ano, byla obrovska chyba podporovat Cmoudy proti Sovetum, tam lze hledat prvopocatek vseho.

Nemyslim, ze Chuck Wilson ma na rukou krev milionu-spise spatne odhadnul situaci a jako ostatni veril, ze se Cmoudi zaradi po valce zpatky do spolecnosti-coz byla chyba a naivita.
Neocon
0 # gogo 2017-03-15 13:22
Je také potřeba pamatovat na prostý fakt, že konflikt prohlubuje rozdíly a extremizuje společnost.
Tam, kde byla dříve možná koexistence, se v důsledku konfliktu dostanou k moci extrémisté a další budoucnost je stylem my-oni. Konflikt většinou nenastane, když jsou obě strany stejně silné, mají co ztratit a nemají podporu zvenčí.
Proto je tak destruktivní, když se hodně extrémní síle dostane podpory od hegemona a to včetně účinné techniky. Situace se sama nikdy neustabilizuje a je třeba aby daný hegemon opět rozhodl, jenže nyní už nepostačí vypuštěného džina nepodporovat, jen nutné proti němu aktivně bojovat - tohle USA neudělaly.
Volba USA užívat proti neposlušným režimům islámisty té nejfundamentalističtějsí sekty je tak prostě jednou z nejdestruktivnějších strategií a poslední roky už nejde jen o lokální měřítko.
Je to opravdové hraní si s ohněm.
0 # Anonymní 2017-03-15 13:34
A to se stalo, tenhle pribeh jako z Aeronetu, ze "... US užívaji proti neposlušným režimům islámisty té nejfundamentalističtějsí sekty...".

Kdy a kde? Proc porad tvrdite neco, co je snuzka lzi? Proc sem rovnou nenapisete, ze Vas pes mluvi, nebo ze z Brna do Prahy po D1 jezdite bezne za 18 minut.
Neocon
0 # gogo 2017-03-15 13:57
Když vyhnali islámisti Sověty z Afghánistánu - tedy vyhráli američtí spojenci- měly USA uvést zemi do takového stavu, aby byla pro domorodce obyvatelná a pokud možno pro život lepší než to, co nabízeli Sověti. Podívejte se na fotky z té doby ze sověty okupovaných území oproti těm v moci amerických spojenců. A podívejte se, jak to tam vypadalo potom. A jak dnes...

Kdyby moje fena uměla mluvit nebo psát, možná by vám to byla schopna podat lépe, tak, abyste to pochopil.
0 # Anonymní 2017-03-15 14:12
Baže, odbojáře jsem měl dát do uvozovek. Vůbec jsem je tak neoznačil "hrdě", natož abych je jakkoli oslavoval, spíš jsem chtěl použít nějaký neutrální termín.

Já vůbec takhle okolo sebe koukám. Tak jsem třeba tuhle viděl film s tím slavným dvouoskarovým Hanksem - Soukromá válka pana Wilsona. A to jsem fakt zíral, jak se někdo bezelstně a opravdu hrdě přiznává k těm nejhrubším zločinům (v našem právním řádu by to byl § 312 a hromada následujících). S neskrývanou motivací - zabíjet Rusáky. Hnus.
Pak taky i trošku čtu. Např. jsem tuhle četl o tom nejvýkonnějším Americkém snajprovi. Který neuronil slzu nad stovkami svých obětí (mezi kterými jistě bylo nemálo nejen "prostých odbojářů", ale nepochybně i řada těch "hodných tatínků od rodin", kteří měli jen tu smůlu, že se ocitli v cestě vražedné mašinérii SSA na cestě za "záchranou světa". Zajímavé bylo, jak na konci se tenhleten drsný a tvrdý hromadný vrah sesypal, když mu čmoudi trefili jednoho jeho kámoše. To je myslím typické, pro tyhlety SS-hošany - spasitele civilizace a demogracie - zabíjet z drtivé převahy nepřátele jak na střelnici, to by se jim ještě líbilo, ale když jednou dojde i na ně, to potom fňukají a páchají 22 sebevražd denně...
0 # Anonymní 2017-03-15 14:21
Necekal jsem Gogo, ze tu budete psat o necem z 80tych let-byla trosku jina doba.

Ja cekal, ze tou podporou myslite ted neco aktualniho, neco jako Vase pohadky o tom, jak Langley dovazi do Raqqy pomoci C-130 zbrane a munici pro ISIS, jak jste tady psal pred nekolika mesici.

Ale prave ze nemely se US o nic postarat-protoze by jste tu dneska psal, ze US okupuji AFG. Vy jste presne ten typek-co krici, "kde je pomoc USA, proc nezasahnou"?
A kdyz zasahnou, tak tu pisete, "proc se do toho amerika s.re"?

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-15 14:33
A co jste cekal ve vrcholici Studene valce? Ze nekdo ze Zapadu bude smutny, ze umiraji sovetsti vojaci?

Myslite, ze byl Breznev smutny a vazne mu bylo lito padlych US Troops v Jiznim Vietnamu? Ze tam SSSR dodaval personal a SAMy jen tak? Znate vubec souvislosti te doby?

Chris Kyle zabijel ve valce teroristy-je na tom neco spatneho? Druha vec, ze jeho pribeh ma mnoho zasadnich trhlin, stejne jako u pribehu Markuse Luttrell, ale to na veci nic nemeni.

Budete si holt muset vybrat-budto stojite na strane Zapadu, nebo Vam je lito mrtvych teroristu. Me vazne nikoliv.

(vlastne nemusite si vybrat nic-muzete jet politiku ala Gogo-vinit US z laksnosti a ze nezasahnou proti ISIS na strane jedne, aby na druhe strane tvrdil, ze by se US nemeli sr/t do veci, po kterych jim nic neni). Vzdy zalezi na casu a nalade Gogo, co si v dany moment/den/prispevek vybere.

Neocon
0 # gogo 2017-03-15 14:53
Já si právě myslím, že nemusím stát bezpodmínečně na něčí straně. Svobodný člověk může mít svůj názor nezávislý na propagandě soupeřících stran a kritizovat padni komu padni. To je tak asi ta maximální reálná svoboda, co může člověk v malé zemi s kolaborantskou vládou mít.
0 # gogo 2017-03-15 15:00
Je to mnohem jednodušší, neocone - buď se do věci neplést, nebo se zaplést, ale pak nést odpovědnost. Není dost dobře přijatelné někomu rozbombardovat zem pod vylhanou záminkou údajného držení ZHN a pak tam nechat vesele bujet džihád, že jako nás se to netýká, my jen demokratizovali a zachraňovali před zlým panovníkem (kterého jsme předtím podporovali).
Posuzuji to z hlediska domorodců. Částečně sobecky, protože mě upřímně děsí představa, že by ČR byla cílem americké (ruské, německé, eurobolševické...) demokratizační operace.
0 # Anonymní 2017-03-15 15:30
Gogo-ano, mate jinak pravdu, ze nemusite stat bezpodminecne na neci strane-to souhlasim.

Pak je vsak vice nez smesne, ze si tu kazdy den pisete, jak se Vam to hodi a mate zrovna ten den naladu.

Bohuzel tim pusobite dojmem jako Trump-nez prebral 01/20 presidentsky urad, tvdil kazdy den, opakuji kazdy den, ze nezamestnanost je okolo 42%, a ze ta oficialni cisla 4.8% je "nejvetsi podvod v dejinach US".

No, a od konce ledna, co nastoupil do WH se kazdy den chlubi, jak mame uzasnou nezamestannost, 4.7% a jak na tom ma podil. Opet opakuji, kazdy den.
Proste budto jedno, nebo druhe, ne jak se to komu hodi do kramu, ze Gogo?

Do Iraq se neslo, jak opakovane lide Vaseho razeni lzou, kvuli ZHN, nybrz i (prosim neprehlednete "i") kvuli ZHN.

Ale vzdyt US zustala v AFG/Iraq a budovala zemi, utratili jsme triliony $ za ty jejich dalnice, silnice, skoly, nemocnice atd a na ho.no, Gogo, ale presne, jak pozadujete/radite.

Takze, co je Vas problem?

Neocon
0 # gogo 2017-03-15 15:37
kvůli čemu "se šlo" do Iráku? Mohlo by se takhle "jít" i do USA?

Trump je váš president, já za něj nejsem zodpovědný a ani nejsem jeho fanoušek. Ano, přišlo mi lepší, že vyhrál on, než Clintonová, ale není to žádný můj favorit.

V roce 1988 odtáhli z AFG Sověti a zvítězili vaši. Nedávno zvítězili vaši v Libyi. Málem zvítězili vaši v Sýrii. V Iráku jste taky vyhráli a zavedli v zemi svoje pořádky.
Je v těch zemích lépe než když jste "tam šli"?
0 # Anonymní 2017-03-15 16:08
Kvuli tomu, ze porusil 4x Res. RB OSN, kvuli tomu, ze ohrozoval svoje sousedy, kvuli tomu, ze pachal genocidu na Kurdech a Sitech, kvuli tomu, ze verejne tvrdil, ze ma ZHN-coz mu nakonec zlomilo vaz (doslova).

Proto tam sla koalice 49 statu, nikoliv americane solo-piko, jak se to tu snazite namluvit.

Nasi v AFG nezvitezili-zvitezili povstalci-US s nima mela spolecneho jen to, ze jim dodaval cash a zbrane. (asi jako SSSR podporoval Severni Vietnam).

V Lybii to byla predevsim akce UK a FR-trapne do toho tahate US-v Lybii by Kadafi padnul v ramci Arabskeho jara, bez koalicnich naletu anyway-ale to Vy moc dobre vite.

V Syrie na rozdil od Putina utocime na ISIS a Nusru (takze pomahame Assadovi, stejne jako RF) a jelikoz 70 tis.mrtvych teoristu je citelna ztrata, tak jsme Asadovi pomohli, bez US/koalice naletu na ne, by Damasek davno padnul. Coz Vy take samozrejme velmi dobre vite.

V Iraq a to je mozna pro Vas prekvapko, po 'Surge", nez odesli US Military domu (12/2011) byla mensi kriminalita, nez treba v Mexiku.

Takze Vase otazka je samozrejme opet zavadejici-mela spise byt-"...meli se lide/obcane v Iraq, kdyz tam jeste byli koalicni jednotky, po "Surge", lepe nez za Saddama? Zcela jiste ano, pokud jste nebyl sunita.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-15 17:20
Neocon: 1. Až absurdní mi připadá Vaše kritika americké podpory afghánského povstání proti Sověty dosazené vládě a Sověty vedené okupaci. I přesto, že mudžáhidé po vítězství nedokázali zemi spravovat a zahájili proti sobě válku, která vedla ke vzniku a vzestupu Talibanu, který ale vytvořila menšina někdejších protisovětských bojovníků, další vývoj sice nepřímo souvisel s někdejší americkou vojenskou pomocí, ale to neznamená, že jsou za něj Američané odpovědni.
Když někomu zachráníte život, tak z toho také nevyplývá, že nesete přímou odpovědnost za to, jak s ním dál naloží.

2.(...)kdyz jsem se Vas opakovane zeptal, kde je/byla ta Vase UN, kdyz ISIS po tisicich vrazdila, zotrocovalo, mucila a znasilnovala civilisty, tak potichounku utikate od tematu, odpoved nikde...

Proti IS neudělala OSN, pokud vím, nic. K tomu jsem Vám napsal, že těžištěm její činnosti by mělo být řešení konfliktů mezi státy. Je otázka, jestli bylo vůbec potřeba, aby se IS věnovala, když pomoc v boji s chalífátem už poskytují okolní i vzdálenější země se souhlasem (nebo i bez něj) vlád postižených zemí.
Nevidím zde nic, co by diskreditovalo mnohostranný systém mezinárodní bezpečnosti. Vy ano?

3. 14. března 2017 23:05 jste napsal:
Vase videni sveta, ze bez Invaze do Iraq 2003 by nebylo to, co je dnes, je proste uplne mimo.

Moje vidění světa asi bude mimo ideologické obzory stanice Fox News i Američanů, kteří se pohybují v prostředí lidí z americké válečné mašinérie. Na druhou stranu není tak daleko od toho, co se píše třeba na Wikipedii:
Po stažení amerických vojsk v roce 2011 pokračuje konflikt s centrální vládou a sektářské násilí mezi různými iráckými náboženskými skupinami. Povstání je přímým pokračováním odboje proti americké invazi do Iráku v roce 2003. Po americkém stažení vojsk se úroveň násilností zvýšila, když sunnitské ozbrojené skupiny přistoupily k útokům proti většinové ší'itské populaci z cílem podlomit důvěru ve schopnost ší'tské vlády ochránit obyvatelstvo bez přímé americké podpory.
To je ale banální popis skutečnosti, který je zřejmý každému s čistou hlavou.

4. Na můj dotaz Irácká vláda tehdy žádala o pomoc? jste odpověděl:

Ano, Iraq Govt. zadal o pomoc. Take Mosul a Tal Afar zadal o pomoc a varoval, ze tam je nizka moralka a velka deserce.

Pomiňme teď, že nedává smysl, aby konkrétní města vyžadovala zahraniční zásah.

Z výše uvedeného zdroje ale vyplývá, že irácká vláda měla problém získat dokonce i vnitřní podporu:

Irácký premiér Núrí Málikí naléhal 10. června po pádu Mosulu na vyhlášení stavu ohrožení státu. Navzdory bezpečnostní krizi nedovolil irácký parlament premiéru Malikímu vyhlásit stav ohrožení, mnoho sunnitských a kurdských poslanců se totiž nezúčastnilo parlamentní schůze, protože odmítali rozšíření premiérových pravomocí.

Z anglické verze Wikipedie pak vyplývá, že v počáteční fázi povstání, která probíhala v první polovině roku 2014, nejprve, v červnu, zasahovalo syrské letectvo, a to pouze s dodatečným iráckým souhlasem. Američané následně IS bombardovali od srpna. Zda s tím irácká vláda souhlasila, případně odkdy o to žádala, tam už uvedeno není.

Pokud tedy tvrdíte, že Obama v konkrétním momentě obdržel iráckou žádost o vojenský zásah a nevyhověl, přičemž vyžadujete seriozní argumentaci, tak byste měl své tvrzení doložit.
0 # Anonymní 2017-03-15 18:48
Nikoliv, tak to jsou preci spojene nadoby-bez Dien-Bien-Phu by nikdy severovietnamsti komuniste nevereli, ze mohou ne snad porazit, ale minimalne hrat vyrovnanou partii s US a koalici o par let pozdeji.

Bez Water gate by nikdy nepadnul Saigon, tak bez toho, cemu nikdy neverili, ze kdyz budou brutalni a budou mit tah na branku, ze mohou porazit Sovety/velmoc a take porazili, tak je zrejme, ze ten impuls, ze musi vydrzet a ze mohou byt uspesni-prisel s Reaganovou hloupou podporou psychopatum.

Tedy, US zodpovednost za to tam proste je, bez Stingeru a cash by je Soveti sfoukli jak svicku.

To jsem rad, ze jste uznal, ze UN neudelala zhola nic a kazdy den cekani stal lidske zivoty.

Wiki se myli-den po odchodu US nechal zatknout ten netahlo Maliki sveho sunitskeho vice presidenta a po muceni jeho os.strazcu dostal priznani, ze vicepresident a dalsi suniti pripravovali prevrat.

Ten samy den prestal oproti slibum, co dal US, vyplacet mzdu pro SoI-coz byla pater klidu a "Surge" uspechu,

A pak to uz jelo-zatahy, zatceni, muceni sunitu, strelba do sunitskych demonstrantu apod. A pak se samozrejme sunite, decimovani Malikim, proste pridali na stranu ISIS, nebo v utocich proti bagdadske vlade-vcelku logicky, jim slo o hole zivoty.

Mosul a Tal Afar samozrejme nevolal primo do DC, ale varoval bagdadskou vladu, ze to nevypada dobre, jak jsem Vam vcera psal, ze je tam nulova moralka a obrovska dezerce.

Dost se to tady resilo, BO odmital pozadavky DoD, ze to pry neni priorita. Tak nebyla a ted tam mame 5500 Troops a neni pochyb o tom, ze tam Trump posle mnohem mnohem vice-dalo se tomu predejit a desitky tisic lidi mohli zit.

Nevyzaduji seriozni argumentaci-jsme tu dobrovolne na foru a nikoliv na akademicke pude-kazdy z nas se muze mylit, jen jsem tim myslel, aby nebylo zde srovnavano nesrovnatelne, ci vykriky typu "clintonova nechala zabit miliony lidi, ci US posilaji zbrane ISIS, nebo v US po porodu vrazdi legalne deti atd.atd".

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-15 19:12
Neocon: Takže se asi nedobereme žádného iráckého požadavku, který by Obama v roce 2014 odmítl, když tři roky předtím nabízel prodloužení pobytu americké armády nad rámec dohody, kterou uzavřel Bush, který celé to úžasné dobrodružství s Blairem spískal.

Nevím, proč nešťastnému Obamovi pak vyčítáte pasivitu. Co měl a směl udělat a neudělal?

Stejně tak Reagan, jemuž zase vyčítáte aktivitu, jen dělal, co mu mezinárodní právo dovolovalo, aby podpořil zcela legitimní boj proti okupaci Afghánistánu. Pomohl osvobození země a pak už to bylo jen na Afgháncích. To je nesrovnatelné se situací po nelegální invazi, která svrhne vládu a nastolí okupační režim. Navíc v zemi, kde etnickonáboženská většina - arabští ší´íté - čítá jen tři pětiny obyvatelstva.

Zdá se, že Vaše sympatie mohou získat jen prezidenti-magoři.
0 # Anonymní 2017-03-15 20:00
To mate kazdy vecer, ze nekomu vkladate do pusy neco, co nikdy nerekl?

Iracky pozadavek byl, nevim, kde jsem to zpochybnil. Iracka vlada opakovane zadala o US vzdusne udery, mohlo to byt easy, kdyz se valili pousti a nemeli se kde schovat.

Obama to zamitnul s tim, ze to neni nas business a ze v Mosul area se nachazi 20 tisic Iraq Troops s US vybavenim a ze ISIS je neco mezi 450-600, nuzne vyzbrojenych na Toyotach. Tohle jsem Vam to uz psal 3x-rozpor stale nevidim.

Co mel Obama udelat?
Dat JSOC a DoD zelenou a desitky tisic lidi mohli zit, tisice zen nemuseli byt zotroceny pro potreby uchylaku, my jsme ted nemuseli mit 5500 Troops na zemi, dalsi tisice Troops na ceste a miliardy USD v riti. Porad Vam pisu to same...

A posledni-nikoliv, podporovat jednu stranu konfliktu, o ktere vime, ze je horsi nez ta, co zrovna nepodporujeme, je blaznovstvi a silenstvi.

Uz jsem to tu psal 2 roky nazpet, aby jste nerekl, ze jsem si to vycucal z prstu-znam lidi, co delali na DoD, verim jim, za Reagana, dnes jsou vazeni a pensionovani.

Tvrdi mi a znovu rikam, ze jim verim, protoze oba jsou uzasni, slusni lide, ze prosili Reagana, at to nedela, ze Sovetsky svaz je pred kolapsem a ze ta pomsta za Vietnam se nam vymsti.
Apelovali na neho, ze Cmoudi jsou a budou vetsim nebezpecim v budoucnu, nez krachujici SSSR s pomerne rozumnym Gorbacovem v cele.

Jak to dopadlo, vite sam a presne je to tak, jak rikaji-ne vzdy je "nepritel meho nepritele mym pritelem".

Vazne nevim, cemu na tom nerozumite...
Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-15 20:51
Neocon: Asi by bylo třeba důkladněji vědět, jak to před třemi lety v Iráku vlastně bylo. Dohledal jsem, že Američané začali IS bombardovat v srpnu. Víte, kdy přesně přišla irácká žádost?

Hlavně nerozumím představě, že bez amerického angažmá by se komunistický režim v Afghánistánu udržel. Sovětská armáda by tam asi bojovala i po rozpadu Sovětského svazu...

Také nechápu, proč se domníváte, že se většina afghánských spojenců USA pak postavila proti nim.
0 # Anonymní 2017-03-15 21:21
06/2014
As the threat from Sunni militants in western Iraq escalated last month, Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki secretly asked the Obama administration to consider carrying out airstrikes against extremist staging areas, according to Iraqi and American officials.

But Iraq’s appeals for a military response have so far been rebuffed by the White House, which has been reluctant to open a new chapter in a conflict that President Obama has insisted was over when the United States withdrew the last of its forces from Iraq in 2011.

Zvlastni, ze ke vsemu potrebujete ty detaily, kdyz jde o lidske zivoty v radech desitek/stovek tisic.

Pred US pomoci Mudzahedinum byli Cmoudi pred zhroucenim a zdecimovani. Cili, kdyby jsme jin nedali Stingery, tak nebylo co resit. To je fakt.

Protoze to tak bylo, cest svetlym vyjimkam, jako byl Ahmad Shah Massoud , ale toho radeji AQ popravila 2 dny pred 9/11, aby AFG, az tam prijdou americane, jak AQ vedela a poctala s tim, nebudou mit respektovaneho, osviceneho vudce.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-15 22:55
Neocon: Ta citace ukazuje, že to skutečně mohlo být, jak píšete, ačkoli formulace secretly asked tomu nejvyšší stupeň důvěryhodnosti nedodává. Připusťme ale, že to tak bylo.

Pak vzniká otázka, proč nechtěl Obama iráckému premiérovi pomoci. Nenapadlo Vás, že jeho prioritou mohl z dobrých důvodů být právě odchod dotyčného, ke kterému pak brzy došlo? A nemáte od leteckých úderů poněkud nepřiměřená očekávání?

Podobně soudím, že přeceňujete význam americké pomoci afghánským povstalcům. Skoro se zdá, že bez ní by tam stále vládl soudruh Nadžíbulláh.

Skutečnost je taková, že po sovětské okupaci se rozmohlo mohutné hnutí odporu. Jeho příslušníky byli typicky, a nikoli výjimečně bojovníci jako pozdější ministr Masúd. Americká podpora vše jen urychlila, vzhledem k velmi dlouhé tradici afghánského boje za nezávislost. V té době ještě neexistující Tálibán se po svém vzniku neopíral o americkou, nýbrž pákistánskou pomoc. To samozřejmě nevylučuje, že mohl mít i nějaké zbraně z předchozího období po protisovětském odboji, stejně jako to, že vyrostl z chaosu od někdejších amerických chráněnců. Přesto jediným skutečně významným z nich, kdo se postavil proti USA byl někdejší předseda vlády Gulbuddín Hekmatjár. To ale až v reakci na americkou invazi a i on už uzavřel příměří a byl amnestován.
0 # Anonymní 2017-03-16 00:17
To mate tak p.Mikula-malo kdy se mylim a kdyz neco napisu, tak to tak zpravidla je. Tady ctihodny GP psal, ze dobrou vec udelal Trump, tzv. Muslim Ban. Na to konto jsem mu napsal, ze ten pribeh se nestal, pac ho zablokuje Fed.soud. Byl jsem za idiota, ktery uci Orla letat.

Jelikoz se tak stalo, GP napsal, ze dobra, ale Trump ze pry vyda novy. Ja napsal, ze to chvilku vezme a jeste nez vstoupi v platnost, tak ze mu ho znovu Fed. soudce zablokuje atd.atd.atd.
Zase jsem dle GP ucil Orla letat. No, stalo se to pred 20 minutami. (zrejme vyda za dalsi 2 mesice novy, verze 3.0)

Ale k veci-ano, cele jaro se to tahlo, Obama odmital. Nikoliv proto, ze by chtel zmenu rezimu od Malikiho k Bagdadimu, jen proste chtel mit tu vec, iraq War, jednou provzdy navzdy uzavrenou.

Nic jineho v tom nehledejte-on vazne veril, stejne jako v Jiznim Vietnamu, ze proste silna vybavena armada ( na papire) nemuze prohrat z nekolika sty hrdlorezy. Varovani-nevarovani-proste s tim uz nechtel mit nic spolecneho.

Ten pilot UAV, jak jsem o nem psal pred par dny, mi vypravel, jak jim buzceli nad hlavou, vse sledovali, videli, napr., jak udelali check pointy, zastavovali kazde auto, vytahovali lidi ven, meli lap tops a cekovali lidi na on-line-kdo byl sunita, mohl jet, kdo byl sita, toho strelili do hlavy, zeny odtahli.

Celou dobu sledovali, jak se posouvaji dale a dale, celou dobu slyseli, jak zamitnuto, zamitnuto-jak uz priste, v dalsim meste je velka posadka, jak je zastavi a pak znovu a znovu cely pribeh. Pry to byla uchvatna podivana-uz to nechce delat a uz nechce nikam jet, ale to jsem Vam uz psal.

Slo to online do WH-to jen pro Vasi info.

Neprecenuji nic- pri obsazeni, ci okupaci to nema velky vyznam- pri zastaveni par set magoru to je pomerne spolehlive, zvlastne, mate-li placaty teren.

Nemyslim, ackoliv se mohu mylit, jeste jsem nevidel ani jeden dokument, reportaz, rozhovor s ucastniky, plus rozhovory s lidmi, co tam v te dobe se nejak motali, kdo by me rekl, ze by dostali Soveti bez US podpory vypraskano stejne.

Vsechno je mozne, ale jste prvni, kdo si to mysli-opakuji, mozne je vsechno, sam za sebe rikam-nesmysl kratkodobe, po rozpadu SSSR-velmi pravdepodobny scenar.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-16 01:07
Neocon: Já jsem samozřejmě neměl na mysli, že by Obama usiloval nahrazení Málikiho chálífou Bagdádím. Ale asi se shodneme, že změna v premiérském křesle nutná byla, aby to celé nemělo podobu sektářské války.

Máliki ani nedokázal přimět parlament k vyhlášení výjimečného stavu, takže asi nebylo jen tak prosadit zahraniční zásah. Není tedy jisté, že za opožděným bombardováním povstalců skutečně stálo Obamovo váhání zvlášť, když v Sýrii - pokud je mi známo - podpořil Kurdy i bez oficiálního pozvání.

Ono válčit na cizím území není taková legrace, jak si některé zelené mozky představují.

O Afghánistánu si ani já nemyslím, že tam by dostali Soveti bez US podpory vypraskano stejne. Tvrdit ale, že Reagan nese zodpovědnost za al Kajdu nebo Tálibán je projevem prosovětského a protianerického resentimentu, u Vás bych to pak tipoval na radikální islamofobii.
0 # Anonymní 2017-03-16 01:47
Ne tak uplne, s tou podporou Kurdu-nechtel si nastvat Turky, takze to byla podpora-nepodpora.

Nebudu Vas presvedcovat o opaku, ale verte mi, ze jediny duvod byl, ze o Iraq uz nechtel slyset a chtel to mit uzavrene. Opakuji, vzhledem k tomu, s cim vyhral 2008 Volby, to lidsky chapu...

Nerikam a nerikal jsem, ze je Reagan zodpovedny za.....Rikam a pisu, pri znalosti veci, ze to byla chyba, velka chyba a ze si nasledky neseme i dnes a poneseme, verim, dalsich 30 let.

Mylite se-verim, ze AQ, ISIS,AQAP, Nusry, Bogo Haram a tisic dalsich psychopatu, co se kazdy mesic jmenuji jinak a take je jedno jak, je nebezpeci pro lidstvo, na strane druhe s obdivem vzhlizim k Iracke Golden Division, ci Jordansku.

A take mam dnes neskutecnou radost, ze Trumpuv Travel Ban je zase jen kus papiru-takze bych se asi radikalnim islamofobem tak uplne nenazval...

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-16 02:34
Neocon: Pokud nejste islamofob pak jste přinejmenším v zajetí militaristické fantasmagorie o americké výjimečnosti, která opravňuje zachraňovat lidstvo i proti jeho vůli.

Kritizujete pomoc bojovníkům proti sovětské okupaci, což podle Vás vedlo ke vzestupu islamismu. Nedokážete ale vidět vliv americké či obecně západní kulturní a ekonomické hegemonie na rostoucí odpor v prostředí tradičních civilizací.
0 # Anonymní 2017-03-16 03:09
To ale nebyli bojovnici, to nebylo zadne hnuti odporu, to byla banda psychopatu, hrdlorezu a nasilniku, co znasilnovala zajate ruske vojaky v podstate k zblazneni, ci k smrti. (doporucuji Vam vice cist a mene idealisovat).

Banda smejdu, co podrezavala deti nacelniku vesnic, jenom proto, ze jejich rodice naslapali podle jejich noticek.

Zm.rdi a dobytek, ktery neumel nic jineho, nez premyslet, jak o par let pozdeji zrealizuji utok na US, ktery jim vytahnul s komousema o par let drive trn z prd.le. To preci nemuzete vubec myslet vazne.

Jako Vas vcerejsi odkaz-blazen a psychopat, ten Nor, co popisuje sebevrazedny atentatniky, co zabijeji primarne zeny a deti, jako normalni typky, co maji "take sve starosti" a "styska se jim po rodine".

Co to jako ma byt? Nejaky vtip? Hra? AH mel preci rad zvirata a jeho personal ho miloval. Ted Bundy byl obletovan zenami a neskutecne oblibeny na Universite.

Nevim, zda-li si uvedomujete, co ti lide (a to se hodne premaham, abych je nazval lidmi) provadeji a provadeli.

Rozumim, ze mate jine videni sveta, nejste jediny a je to v poradku. Chapu, ze nedocenujete pomoc svetu, kterou US 100 let nezistne a s obrovskymi ztratami poskytnula-tomu take rozumim a respektuji Vas. Ale nektere veci, nektere veci proste nemuzete myslet vazne.
Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-16 04:25
Vy nemáte problém tolerovat muslimy..., dokud se nepostaví na odpor Impériu. To pak projevujete emoce, které bych čekal u příslušníků nacistických protipartyzánských oddílů, které nezištně chránily Evropu před bandity a teroristy.

Pokud srovnáváte americké oběti z obou světových válek i ze studené války se zbytečně padlými z konfliktů s muslimy, kteří jen brání svojí zemi a svůj způsob života, tak je to obscénní. Vážit si lze jediného amerického vojáka z tohoto období, vlastně vojačky. Hlavní vinu ale samozřejmě nesou američtí politici, všemo zdá se, že i obyvatelstvo USA by potřebovalo převýchovu podobnou té, kterou prošli Němci a Japonci.
0 # Anonymní 2017-03-16 07:42
Od vypuknutí bojů byly protisovětské jednotky mudžahedínů vyzbrojovány a cvičeny agenty CIA. Mudžahedíni a jejich výcvik byl tajně, bez dohledu voličů či Kongresu, dotován USA jako součást boje proti rozpínání Sovětského svazu. Tato myšlenka vzešla z hlav někdejších politických poradců (jako její autor je někdy uváděn Zbigniew Brzezinski) a „inspirací“ pro tento typ nepřímého odboje byla zkušenost Američanů z podobných praktik Sovětů vůči nim v jednom z minulých vzájemných konfliktů, a sice Vietnamské války.

CIA a Saúdská Arábie poskytly prostřednictvím Pákistánu povstalcům zbraně v hodnotě 40 miliard dolarů,[22] včetně 2 tisíc protiletadlových raket Stinger.[23] Celkem CIA se svými spojenci vycvičila a vyzbrojila přes 100 000 afghánských mudžahedínů a zahraničních muslimských bojovníků.[24] Mezi saúdskými dobrovolníky byl i Usáma bin Ládin.[25]

Kromě materiální pomoci CIA pomohly zprostředkovat i volání a výzvy okupovaných Afghánců po společném džihádu (v původním významu: úsilí za udržení islámských tradic) muslimů (nejen) okolních zemí, ve kterých toto náboženství hrálo hlavní roli. Výzvu postupně vyslyšelo a na bojiště se dostalo několik tisícovek bojujících muslimů z celkem 32 zemí[26], zejména Blízkého Východu. Bojů na straně mudžáhidů se mimo jiné údajně zúčastnily i pákistánské speciální jednotky, tzv. Černí čápi, převlečení za afghánské mudžahedíny. S vládou USA a zejména CIA v té době úzce spolupracovala Pákistánská koordinující zpravodajská služba ISI (Inter-Services Inteligence); samotný Pákistán pak zajišťoval logistiku[27] a přesun mudžahedínů na bojiště.
(Wiki)
0 # Anonymní 2017-03-16 11:58
"Vy nemáte problém tolerovat muslimy..., dokud se nepostaví na odpor Impériu"

A to jsem psal kde, p. Mikula? Nebo z ceho jste tohle vycetl?

Snazil jsem se Vam vysvetlit, ze to, ze je nekdo "nepritelem meho nepritele", jeste neznamena, ze je to muj pritel.

"Zadne zle imperium a hodni odbojari", bavime-li se o Iraq a AFG-to se proste nestalo. Tak to neni a nikdy nebylo.

Pomahali jsme lidem, kteri nas nenavideli a kteri jen cekali, az s nasi pomoci, ktera byla zasadni a bez ktere by skoncili v raji, vyridi prvniho nepritele (SSSR bezverce), aby se po te obratili proti nam a vyridili dalsiho (US bezverce.)

Take jsem Vam tady vysvetloval, ze jsme si (hloupe) hledeli sveho ( za Clintona, jehoz nejvetsi starosti bylo, kdyz mu SAD dalo 4x request pro air strike na ObL, aby nahodou neumrel nejaky dalsi clovek, co se pohybuje ve spolecnosti ObL), tak proste prisli oni k nam a stalo to 3 tisice lidskych zivotu+nedozirne ztraty ekonomicke.
(jeste stesti, ze Cmoud obecne je tvor primitivni, stacilo si koupit letenky o 30 munit pozdeji a v WTC se v te dobe nenachazelo par tisic lidi, ale po 9.00 am ET nekolik desitek tisic lidi)

To je nejaky Vas odboj? Prosim, budete-li mit moznost mluvit s nejakym ucastnikem AFG tazeni, tak se ho prosim zeptejte, jak to je s tim Vasim "muslimy, kteří jen brání svojí zemi a svůj způsob života".

Mam to stesti, mozna spise cest, znat mraky lidi v aktivni sluzbe, ci ve vysluzbe. Tam neni zadny Afganec, co zahodil lopatu a sel bojovat proti zlym americanum-tam je to samy Cecenec, Saud, Lybijec, a uplne nejhorsi a to mi reklo spousta lidi jsou Uzbeci.
Totez bylo v Iraq-spousta extremnich cizincu a velmi malo domorodcu/domorodcu.

Srovnavat hombardovani Drazdan ve valecnem konfliktu s 9/11, nebo treba Fr./Polske hnuti odporu za 2 WW s hrdlorezy na ulicich Falludze, Ramadi, ci Hilmand Province ( ti prvni chteli jen svobodu a ti druzi jen zabijet bezverce, jedno kde a jedno jak)-to chce vazne poradny kus fantasie.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-16 22:28
Neocon: "Vy nemáte problém tolerovat muslimy..., dokud se nepostaví na odpor Impériu"
A to jsem psal kde, p. Mikula? Nebo z ceho jste tohle vycetl?


To jsem vyčetl 16. března 2017 1:47 z těchto vět:

Mylite se-verim, ze AQ, ISIS,AQAP, Nusry, Bogo Haram a tisic dalsich psychopatu, co se kazdy mesic jmenuji jinak a take je jedno jak, je nebezpeci pro lidstvo, na strane druhe s obdivem vzhlizim k Iracke Golden Division, ci Jordansku.

A take mam dnes neskutecnou radost, ze Trumpuv Travel Ban je zase jen kus papiru-takze bych se asi radikalnim islamofobem tak uplne nenazval...


Vaše postoje mi připomínají vyprávění jednoho Rusa o tom, jak se mu líbilo v Dagestátu. Lidé jsou tam prý úplně stejní jako Rusové. Dovedl jsem si představit, co by si o nich myslel, kdyby si dvě stě let od připojení k Rusku troufli být jiní. Asi něco podobného, co si Vy myslíte o těch, kdo bojují s americkou armádou.

Tam neni zadny Afganec, co zahodil lopatu a sel bojovat proti zlym americanum-tam je to samy Cecenec, Saud, Lybijec, a uplne nejhorsi a to mi reklo spousta lidi jsou Uzbeci

Domnívám se, že i mezinárodní okupační síly budou mnohonárodnostní. Kromě toho část Uzbeků patří mezi afghánské národnosti.

stacilo si koupit letenky o 30 munit pozdeji a v WTC se v te dobe nenachazelo par tisic lidi, ale po 9.00 am ET nekolik desitek tisic lidi)

To ale také mohlo znamenat, že civilisté prostě nebyli primárním cílem.

hrdlorezy na ulicich Falludze, Ramadi, ci Hilmand Province ( (...)chteli (...)jen zabijet bezverce, jedno kde a jedno jak)

Podle toho. co říká ten Nor, co Vás tak rozzlobil, to přinejmenším v Sýrii vypadá trochu jinak:

Pro Evropu je každopádně důležité, že tyto skupiny (tzn. Ahrar aš-Šám někdejší an-Nusra) tvrdí, že nehodlají provádět operace mimo Sýrii. To znamená, že nehodlají útočit v Evropě nebo v USA. Což je s podivem, protože Američané an-Nusru bombardují od září 2014 a an-Nusra při těchto náletech přišla o stovky bojovníků. A přesto nehodlá na Ameriku útočit. Tvrdí, že svůj boj vede v Sýrii proti Bašárovi Asadovi.
Zdroj: zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Anonymní 2017-03-16 23:14
No, zkusim to znovu...

1) Naopak, vzhledem k tomu,ze jsem Vam tady nahrubo vyjmenoval skupiny, hlavni ter.skupiny, ktere jsou sunitske/islamske, tak to bylo proto, aby jste nezkousel ty lacine veci, jako ze jsem Islamofob. ( ne, ze by me to snad urazilo, jen to proste neni pravda)

1) Je totiz vcelku logicke, kdyz je v techto ter.skupinach dohromady neco okolo 120 tisic lidi a muslimska/islamska populace cita neco okolo 1.6 miliardy-tak ze asi nic nemam proti drtive vetsine slusnych lidi/muslimu a problem mam, viz. vyse, s max. par set tisici psychopaty.

2) Stale si pletete veci a nyni jiz verim, ze umyslne, nikoliv z neznalosti-tito lide, at jiz mistni/impotentni v boji, nebo vazne dobri valecnici (o Uzbecich mluvi s respektem muj dobry kamarad bez nohy, ex-Delta Guy, o kterem tu pisi pomerne casto a to je pro Uzbeky cest)

NEBOJUJI proti zlym US/koalice okupantum, jak se tu snazite namluvit, ale proti radne zvolene legitimni AFGH. vlade predevsim a take i, opakuji i, proti koalici. Ale primarni cilem (take to vidite na ztratach, je Afghanska radne zvolena vlada)

Cili Vase srovnani s FR, ci PL odbojem neobstoji, protoze ti bojovali proti okupantum, cizim lidem z cizi zeme, kteri jim rikali, co maji a nemaji delat, kdezto Teroristi v AFG nebojuji za svobodu, nybrz proti vlastni vlade...

Po tom, co vybadnul Bremer z Iraq jak spraskany cokl, tak tam bylo totez-teroristi nebojovali za svobodu, nebojovali proti okupantum, jak Vy rikate, nybrz proti vlastni, radne zvolene vlade. Vidite rozdil?

3) Nikoliv, na misto toho, aby narazili do vladnich/military objektu, tak radeji narazili do objektu civilnich. To samozrejme Vasi teorii vylucuje.

Taktez z rozhovru Kajdistu vyplyva, ze jejich ocekavani bylo, ze v dobe narazu se bude nachazet v obou budovach neco mezi 35-40 tisici lidi. Jeste stesti, ze to jsou primitivove, kteri si neumi zjistit tak banalni vec, jako v kolik se budova otevira a v kolik tam vetsina lidi chodi do prace...

Jinak je mi lito, pokud jsem Vam vzal nejake iluze, ktere jste o tech masovych zabijacich mel.

4) Nor me nerozlobil, lidsky ho lituji, protoze me je jasne, cim si v zajeti prosel a nemam mu jeho Stockholm jako krava za zle-sam nevim, jak bych se na jeho miste choval a co bych rikal.
Nastval me ten, kdo mu dal ten prostor, nikoliv obet Nor.

5) Verit prohlaseni Kajdistu, kteri si nechteji US nas.at, aby jim nezacalo padat vice bomb na hlavu-to muze vazne jenom levicovy blazen, ci snilek.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-17 07:27
Richard Murphy (assistant secretary of state for Near East and South Asian relations during the Reagan administration): “We did spawn a monster in Afghanistan".
0 # Anonymní 2017-03-17 15:52
Tak to se vi, ze jsme si krmili a prekrmili bestii, se kterou si ted nevime rady a bude trvat generace s miliony mrtvych, nez ji znicime.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-18 04:01
1) Pokud nejste islamofob, tak přinejmenším těžko popřete, že na příslušníky islámského odporu pohlížíte jako na podlidi. Tomu odpovídá i označení s rasistickými konotacemi, které pro ně, zřejmě ve snaze dehumanizovat je, opakovaně používáte.

2) Nejprve se zkusme shodnout, že uzbecký talibanec nemusí být nutně cizinec. O afghánských Uzbecích se můžete dočíst, že jsou jich zhruba dva milióny.

Svému zmrzačenému příteli můžete bez ironie blahopřát, že byl připraven o končetinu v legální válce. Americká armáda přišla do Afghánistánu se souhlasem místní vlády, byť ta ovládala je malou část území. Její legitimita je však slabší, než kdyby se voleb účastnili kandidáti Islámské strany a Talibanu. Afghánské volby navíc mají tu podivnou zvláštnost, že v nich nekandidují politické strany jako celky.

Východisko asi bude ve vyjednáváni s talibanci. Až Váš přítel třeba jednou poletí ukázat dětem zemi, kde sloužil, je možné, že na letišti dostane razítko od někoho, kdo ho před lety zneškodnil.

Osobně si ale myslím, že afghánský konflikt potrvá nejdéle a bude nejkrvavější. Z tohoto hlediska byl zásah do něj největším americkým omylem, který navíc prohloubil Obama nedávným usmrcením vůdce Talibanu, které nutně zkomplikovalo mírová jednání.

Obecně kritérium legální vlády má svou váhu, i když může být ošemetné, protože např. oslabuje legitimitu někdejší americké pomoci Kurdům, když bojovali proti irácké vládě.

3) jinak je mi lito, pokud jsem Vam vzal nejake iluze, ktere jste o tech masovych zabijacich mel.

Není nutné, abyste mě litoval. Že tehdy nebrali zvláštní ohledy na civilisty mi bylo jasné. Přesto si myslím, že WTC nebylo určeno za cíl kvůli maximalizaci obětí, ale jako symbol globální ekonomické moci. K tomu jsem už napsal:

Jako způsob provedení byly zvoleny útoky na vysoce symbolické cíle představující ekonomickou a vojenskou moc USA. Přitom vědomě došlo k vysokým ztrátám na životech civilistů. Těch bylo ovšem zhruba osmdesátkrát méně než při bombardování Hirošimy a Nagasaki. Civilní ztráty měly v jak v roce 1945, tak v roce 2001 umocňovat psychologický dopad útoků, tzn. vyvolat dostatečně silnou hrůzu, aby byly splněny konkrétní požadavky.

5)Tvrzení syrských kajdistů, že nechtějí útočit na Západ, mi připadá věrohodné, protože o žádném podobném útoku na rozdíl od operací IS nic nevím. Kromě toho jsem přesvědčen, že musejí být součástí politického řešení syrské občanské války. Bez toho půjde těžko IS porazit.
0 # Anonymní 2017-03-18 11:19
Tak to se vi, ze jsme si krmili a prekrmili bestii, se kterou si ted nevime rady a bude trvat generace s miliony mrtvych, nez ji znicime.
Neocon


Ví se to? Fajn, nějaká reflexe?
Z dálky to vypadá, že reflexe je v podobě hrdého vychlubání se (Soukromá válka pana Wilsona) či využití ISIL ke změně režimu v Sýrii.
0 # Anonymní 2017-03-18 12:54
Jaka reflexe? Nevedel jsem, ze "nekdo" vyuzil ISIS k zmene rezimu v Syrii a ani jsem nevedel, ze je jiny rezim v Syrii.
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-18 13:21
1) Ano, p. Mikula, to nepopiram-pokud nekdo primarne utoci na civilisty, predevsim deti a zeny, vyziva se v muceni civilistu, predevsim zen a deti-ano, je to pro me podclovek a nezaslouzi si nic (ani dobre zachazeni, ani slitovani, ani Zenevske konvence ani radny soud).

2) Vzdyt je jedno, jestli ten, ci onen Uzbek je Afghanec-protoze se tu snazite namluvit, ze US/Koalice bojuje proti Afgh. a ze bojovala proti Iraq a tudiz "povstalci" jsou vlastne lide, jako Masin/ 3 Kralove, Polske a Fr.hnuti odporu.

Coz semozrejme neni pravda, protoze, jak jsem psal minule, oni predevsim bojuji vsemi prostredky proti sve vlade a az potom proti koalici, ktera tam neni/nebyla jako nejaky nezavisly subjekt, ale jako pomocnik stavajici, radne zvolene vlady.
Jinymi slovy-hledate pribeh, ktery se nestal a stat nemohl.

( kdyby US v 10/2001 zautocila na AFG-tam si udelala vlastni vladu, protektorat, chcete-li, tak by se kdokoliv, kdo pozvedne zbran proti US/Koalici dal nazyvat odbojarem-tenhle pribeh se ale nestal)

3) Bohuzel nechapete rozdily a souvislosti-kdyz padnula 3. Rise-tak si nemci vyhrnuli rukavy, a zacali makat na obnove sve zeme. Totez platilo pro Japonsko, kdyz cisar ohlasil v radiu kapitulaci. Dokonce i ve Vietnamu si lide rikaji co bylo, bylo a vitaji tam US turisty.

Proto muzete 2x mesicne videt v Tv nejaky dokument, jak byv.US vojak prijede do Vietnamu s rodinou, presne jak pisete a ukazuje detem, kde bojoval a cekaji na letisti na neho vrele privitani od jeho protivnika, skutecneho protivnika, ktery mu dela i pruvodce a vezme je k sobe domu.

Ale tohle Cmoud nikdy neudela-Cmoud nema zajem o budovani zeme, usmireni.

Oni jen cekaji na nasi slabost a pak znovu zautoci-tak, jako tisickrat v historii. Tedy, pokud by jste chtel, vubec chtel mit Taliban ve vlade ( ja tedy nikoliv, pac budeme tam, kde jsme byli pred 10/2001) tak zapomente na Zap.turisty s rodinami, co priletaji do Kabulu na dovolenou....

4) Ze Obama nechal Drone udery zabit (on tvrdi 35 000 lidi, jeho levicovy kritici 45 000) sefa Talibanu, je preci uctyhodne a jsem mu za to vdecen.

Zadna mirove jednani nefunguji-Taliban jen ceka, az vypadnou posl.US vojaci a pak si Kabul vezmou temer bez boje-prestante snit.

5) To jsou jenom kecy-chteli co nejvetsi pocet mrtvych civilistu, doufali, ze tam bude 40 tisic lidi-jen ty hodinky si meli koupit...

6) Kdo veri Kajdistum spatne dopadne-oni jen chteji mit klid na praci, maji honicku s Iranskymi milicemi, Ruskymi/Syrskymi letadly a boji se, ze by jim US utoky mohli zlomit vaz.
Az vyridi Assada, coz se zrejme nestane, ale kdyby, tak se pak obrati proti Zapadu-tak, jako to, nerad se opakuji, bylo VZDY v historii.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-18 17:08
Aha, takže ti neokonští šmejdi z SSA se nesnaží o změnu režimu v Sýrii? Neříkali ještě nedávno, že Asad musí ihned odejít? Komupak by to byla voda na mlýn? Nevěděli, že jejich spojenci SA a Katar financovaly ISIL? Neposílali jim sami výzbroj a nezajišťovali výcvik (cestou tzv. umírněných povstalců)? Nezavírali oči nad ropnými kšefty ISIL s Tureckem, dalším jejich spojencem?
V Libyi se taky o změnu režimu nesnažili?

A je teda nějaká reflexe, nebo není?
0 # Anonymní 2017-03-18 17:16
0 # Anonymní 2017-03-18 18:12
Pletete, skoro jako vsichni nepratele Zapadu a fanousci Putina, prilis mnoho veci dohromady. (ale radi na tom zapade zijete btw.)

-US se jiste a bez otazek snazily zmenit rezim v Syrii. O tom neni a nebyl spor. Ja osobne to povazuji za chybu.

Na strane druhe je Asad hajzl a mel bych radost, kdyby zaplatil za ty tisice a dost mozna statisice zavrazdenych. Nicmene-povazuji snahy o jeho odstraneni za nepochopeni situace.

Lez, zrejme umyslna, kterou tady pisete, ze "se US prostrednictvim ISIS znazily o zmenu rezimu"-je proste lez jako krava.

Naopak, US zabily dle oficialnich cisle 70 tisic ISIS clenu a kdyby se tak nestalo, tak Vas oblibeny Damasek davno padnul, taktez by jiz byl pravdepodobne po smrti Bagdad (tam nejsem si uplne jist, pac tam je silna podpora Iranu a silne Siitske milice).

Dalsi lez, kterou opet evidentne umyslne uvadite je, ze SA rezim podporoval/je ISIS-SA je v koalici proti ISIS, nejen pusou, ale take military a SA je na seznamu ISIS nepratel, na vysokych prickach, dokonce myslim, ze vyse, nez USA.

Islamskou hlasnou troubu si prosim strcte za kloubouk, ci rite, jak je libo.

Takze jedine, v cem jste mel pravdu ( a zbytek byly tezke bullshity) je to, ze se US snazily o odstraneni Asada-coz opakuji- ja, povazuji za nepochopeni situace a treba od Sen. McCaina, ktereho si neskutecne/nehorazne vazim, to povazuji za hrubou/zasadni chybu.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-18 20:22
Neocon: oni predevsim bojuji vsemi prostredky proti sve vlade

To ale přece vůbec nepopírám. Bojují proti mezinárodně uznané vládě, a to podobně jako v 90. letech bojovali iráčtí Kurdové proti irácké vládě, nebo Kosovští Albánci proti jugoslávské vládě. V obou případech s vojenskou podporou USA, případně i NATO. Zajímalo by mě, při Vaší citlivosti vůči boji proti vlastní vládě, jak těžké mají Vaši uniformovaní známí spaní z podpory, kterou CIA poskytovala chilským generálům, kteří rozbombardovali palác vlastnímu prezidentovi.

Ze Obama nechal Drone udery zabit (on tvrdi 35 000 lidi, jeho levicovy kritici 45 000) sefa Talibanu, je preci uctyhodne a jsem mu za to vdecen.

Zadna mirove jednani nefunguji-Taliban jen ceka, az vypadnou posl.US vojaci a pak si Kabul vezmou temer bez boje-prestante snit.


Tahle dementní strategie vede pouze k posilování IS v Afghánistánu. Až bude díky ní potřeba vyjednávat s jeho bojovníky, pak začne být Vaše hysterie na místě.

Projevy zatemnělého rozumu teď musejí snášet obyvatelé severní Sýrie. V článkuVede teď americký CENTCOM válku proti syrským sunnitským Arabům? , kde je přesně (i když spolu s nelogickými výpady proti syrským Kurdům)) popsán předvčerejší masakr, který nemá nic společného s bojem proti IS. Nějaký hrdina tam zmáčknutím tlačítka zaútočil na mešitu, kde se modlilo na tři sta lidí. Okolo padesáti civilistů se už nikdy modlit nebude.

1) Ano, p. Mikula, to nepopiram-pokud nekdo primarne utoci na civilisty, predevsim deti a zeny, vyziva se v muceni civilistu, predevsim zen a deti-ano, je to pro me podclovek a nezaslouzi si nic (ani dobre zachazeni, ani slitovani, ani Zenevske konvence ani radny soud).

Vztáhnuto na Američany nepochybně platí, že kdo z nich platí daně, má na rukou krev. Útok zřejmě směřoval na příslušníky
Fronty dobytí Sýrie (Džabhat Fatah aš-Šám, dříve Fronta an-Nusrá), o níž víme, že bojuje s Asadovým režimem i proti IS a zároveň neútočí na západní cíle. To druhé asi bude muset změnit, aby ochránila syrské civilisty před vrahy u monitorů. Koneckonců je vůbec spravedlivé, když se teď Američané cítí ve svých kostelech bezpečně?

(...)pak obrati proti Zapadu-tak, jako to, nerad se opakuji, bylo VZDY v historii.

Vždy v historii někdo Američany ohrožoval. Třeba Indiáni, kteří přátelsky přijali jejich předky, pak jim ale nechtěli věnovat svoje území a dokonce kladli ozbrojený odpor. Takže divošské zabijáky bylo nutné vyhlazovat po statisících. Jeden z nejhorších se jmenoval Geronimo. Považte on zabíjel bělochy, lidi jak jsme my - Američany, kteří tolik milují svobodu a soukromý majetek. Zcela oprávněně pak po něm získal krycí jméno Usáma bin Ládin, který měl podobnou drzost.
0 # Anonymní 2017-03-18 22:47
Ja myslel, p. Mikula, ze spolu mame jasno, ze nebudeme diskutovat stovky let na zpet, aby jsme se nedostali k tomu, ze cirkev v Evrope upalovala lidi...

Tedy, pokud chcete diskutovat, tak at plati, ze budeme chodit nekam max do 2 WW, protoze zase nemam tolik casu-tedy Indiany vynecham.

Ne proti Mezinarodne uznavane vlade, ale proti vlade, kterou zvolili jenom a pouze obcane Afghanistanu.

Tudiz, Vase srovnani hrdlorezu a psychopatu s hnutim odporu ve Francii, Polsku apod. dost kulha, protoze ti bojovali na svem uzemim proti okupantum/vetrelcum.

Dementni strategie-no, nic lepsiho zatim v historii lidstvo nevymyslelo, nez protivnika, se kterym neni rec, nechce se vzdat a vrazdi lidi po statisicich, proste odstranit z pole.
Mate-li lepsi reseni-prosim, DoD Vas jiste rado vyslysi-vyjde to levneji, kdyz to Vase bude fungovat.

Jestli verite, ze Taliban chce mir, vladnout politicky, nikoliv mecem, tak by jste mel navstivit, bez urazky a v ucte, stejne jako Gogo, psychiatra. Opakuji, bez urazky.
(zajimalo by me, jestli tohle take praktikujete na sobe a sve rodine, ciste hypoteticky-treba, jestli by jste si sebou vzal na dovolenou splecne s Vasi zenou a detmi Ivana Roubala, nebo Vaclava Mrazka s tim, ze se s nima nejak dohodnete?)

Jelikoz bylo zabraneno komunismu v Chile, tedy se zachranili miliony lidskych zivotu, tak pokud vim z rozhovoru (priznavam, gen. Pinochet neni ma parketa a bylo to velmi okrajove a nebylo jich mnoho) , tak jsou na to vsichni pysni, ze se nam to podarilo.

Plati, stejne jako v Japonsku, ci Vami zminene Drazdany-nejaci lide museli zemrti, aby miliony mohli zit-coz je pravda. ( a take bylo konecne na komouse pouzita ta jejich medicina-a nejak se jim to nelibilo).

Prosim, nesrovnavejte "obeti valky", coz se delo, deje a bude dit s tim, ze nekdo "primarne" utoci, vrazdi a muci civilisty.

Protoze jsem vedel, ze tohle s Vami jednou prijde, v kazdem mem prispevku jsem Vam napsal "primarne"-no, presto jste tuhle obezlicku pouzil...

Nusra je Kajda (ze se prejmenovavaji kazdy rok je jedno) a Kajda, az vyridi sveho primarniho nepritele, pujde a bude utocit na Zapad-bez ohledu, co psal Nor se Stokholmem jako krava a sunitsky konvertita.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-18 23:41
Myslím, že už to začíná být jasné.

Bojovat proti řádně zvoleným vládám je zločinné, pokud jde o americké spojence. Jestliže však řádně zvolené vlády americkými spojenci nejsou, lze proti nim s americkou podporou nebo rovnou prostřednictvím americké armády použít přiměřené násilí a neloajální vlády vyměnit nebo jim odejmout část území.

Bojovníci proti USA jsou psychopatičtí hrdlořezové. kteří pokud nějakou náhodou připraví příslušníka americké elitní jednotky o končetinu, tak je to jen proto, že v nejbližším okolí momentálně není dost žen, které by mohli znásilňovat nobo dětí, které by mohli mučit. Alternativní vysvětlení je, že dotyčný žoldnéř úraz utrpěl před svým přeoperováním na muže, případně se na bojišti ocitl v dětském věku.

Děkuji za toto Nakoukání do amerycké kultůry a už teď se děsím toho, jaké ovoce přinese samotným Američanům, a co z toho vyplývá pro nás, kteří v tom věrně jedeme s nimi.
0 # Anonymní 2017-03-19 00:00
Ale to Vam tu preci pisi celou dobu, to mate, ptam se 2he-kazdy vecer takove vypadky?

Pokud tato vec, chcete-li intervence, ci pomoc spratelene strane zachrani zivoty, milionu zivotu-ano, pak je to v poradku. To jsem Vam tu ale psal nejmene 3x.

Neco jako-mel by jste za zle, kdyby US a UK v 1938 sesadili Hitlera? Radne zvoleneho Adolfa Hitlera? (prosim ano-ne, diky)

Rikal jsem Vam, ze nemam nepriteli za zle, kdyz utoci na military osoby, nebo military majetek.

Vim, ze to zkousite prekrucovat, ale tak to bohuzel je. Tedy nemam jim za zle, ze muj kamos nema nohu, on jim take ne.

Hrdlorezy a psychopati to jsou proto, ze primarne utoci na civilisty, zeny a deti. Snad i vecer/v noci chapete ten rozdil...

Jestli se neceho desite, tak docela spravne. Pristich 3,5 roku uvidite neokonservatismus BEZ brzd.

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-19 01:48
Neocon: To, ze primarne utoci na civilisty, zeny a deti, tvrdíte opakovaně. Plyne z toho, že dobrý Indián, vlastně čmoud, mrtvý čmoud. Vaše domněnka sice názorně ilustruje uvažování amerických militaristů, ale to neznamená, že je nutné jí přikládat jiný než propagandistický význam.

Totéž platí pro větu Pokud (...)intervence, ci pomoc spratelene strane zachrani zivoty, milionu zivotu-ano, pak je to v poradku. To je tak univerzálně zneužitelné a zneužívané, že se něco podobného jistě našlo i v propagandistickém arzenálu Hitlera, Stalina, Brežněva nebo dnes Putina. Ano jistě, oni to jen zneužívali, kdežto Clinton nebo G. W. Bush to mysleli upřímně. Pokud by se před patnácti lety povedl převrat ve Venezuele, nepochybně byste o něm psal stejně.

mel by jste za zle, kdyby US a UK v 1938 sesadili Hitlera? Radne zvoleneho Adolfa Hitlera? (prosim ano-ne, diky)

Ne.

Zároveň bych se velmi obával, že si tím osvojí právo zachraňovat milióny životů podle své libovůle a podle svých zájmů, případně zájmů svých elit.

Pristich 3,5 roku uvidite neokonservatismus BEZ brzd

Ty brzdy, co o nich píšete, už skoro dvacet let nefungují. To neznamená, že nemůže být hůř. První Trumpův masakr máme za sebou. Už má i heslo na Wikipedii.
0 # Anonymní 2017-03-19 02:33
Tak bych to nerek, ze mrtvy Cmoud, je dobry Cmoud. Otazka je jen co s nima-skoro 30% propustenych z Gitmo se zapojili znovu do vrazdeni-nikdo je nechce-nevim, ale detence jim evidentne nesvedci,

Ano, presne tak, je to uhel pohledu-budto budete stat na strane neschopne/impotentni UN s bumazkami, schvalovanim a nakonec cervena s tim, ze Vas ty miliony mrtvych neobtezuji, znovu pisi, ze me ano,

a nebo budete muset verit na usudek pri rozhodovani odvaznych lidi v US. Jina moznost zrejme neni-je mi lito.

Ano, byl bych stasten, kdyby se povedly prevraty na Kube, Venezuele-statisice lidi by mohli zit a miliony lidi by meli lepsi zivoty.

Pokud je Vase odpoved "NE"-pak nechapu, ze mate problem s odstranenim Saddama a Talibanu.

"Zároveň bych se velmi obával, že si tím osvojí právo zachraňovat milióny životů podle své libovůle a podle svých zájmů, případně zájmů svých elit"

Souhlasim, protoze poprve nemame v Bilem dobe moudreho muze, treba i se kterym v mnoha vecech nemusim souhlasit, ale psychopata, ktery ma rad jenom sebe.

To bude hure, zatracene hure-zapomel jste na jeho opakovane, znovu opakuji, opakovane prohlaseni o tom, ze by jsme meli zabijet i teroristovu rodinu? Nebo ze nikdy ever nerekne military a generalum "ne"?

Vite co chteli generalove v Jiznim Vietnamu? 5tis poradcu, pak 15 tis.poradcu, pak ty poradce at nekdo hlida, pak jen piloty a F-16, pak SF, jako navodci a skolitele, pak ochranu letist od USMC.

A pak, kdyz uz tu mame USMC-posleme je ven na patroly, pak dalsich 50 tis.Troops a kdyz tam bylo 520 tis. US Troops, a prisel Tet, tak tyden po te ostude prisel Westmorland za LBJ a pozadal o dalsich 220 tisic.

Kdyz padnul Bagdad, tak dostal W pozadavek od CIA a DoD na udrzeni poradku v zemi 750 tis. US Troops, ne 75 tisic-750 tisic, tolik pozadovali generalove.

Takze verte mi, ze jednou Vam Vase veta, ze " uz je to 20 let bez brzd prijde vtipna..."

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-19 03:05
usudek pri rozhodovani odvaznych lidi v US. Jina moznost zrejme neni-je mi lito.

Nejhorší humanitární katastrofou poválečných dějin byla občanská válka v Kongu. Filosof S. Žižek, kterého jsem zmínil v souvislosti s jeho podporou Trumpa, k ní jednou řekl, že by podpořil i ďábla, kdyby se jí snažil ukončit. Odvážní lidé měli jiné plány. Viz níže:

Takze verte mi, ze jednou Vam Vase veta, ze " uz je to 20 let bez brzd prijde vtipna..."

Myslím, že obyvatelům Kosova, přinejmenším těm původním, dlouho do smíchu nebude. Ostatně ve článku Odměna za zásluhy. Albrightová a spol. skupují Kosovo se dočtete, že Trump nespadl z čistého nebe.

Ano, byl bych stasten, kdyby se povedly prevraty na Kube, Venezuele-statisice lidi by mohli zit a miliony lidi by meli lepsi zivoty.

Zdá se, že pokud některé režimy odmítají americký model kapitalismu, tak přestáváte rozlišovat mezi brutální diktaturou a parlamentní demokracií. To ukazuje, že demokracie a neoliberální kapitalismus nejsou dlouhodobě slučitelné.
0 # Anonymní 2017-03-19 03:46
Ano, jina moznost neni, nebyla a a dost silne pochybuji, ze se nejaka za doby nasich zivotu najde.

Nejsmutnejsi na tom vsem je, ze jste ani jednou nenabidnul reseni. Take jsem se Vas ptal, proc Kdyz by Vam nevadilo odstraneni AH ( a tim by jsme zachranili desitky milionu lidskych zivotu), proc Vam vadilo odstraneni Talibanu a Saddama-odpved neco o nejake Albricht-jeste vec, ktera se nestala.

A ted k pohadkam Ovci babicka, ala Gogo, ci Konfu-zdroj "na jednom foru jednou nekdo neco psal pod clankem".

"Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová a další významní američtí politici podle chorvatského tisku skupují klíčové podniky v Kosovu".

Vas evidentni problem je, ze tento clanek, 5 let star, prevzal tehdy Tyden z nejakeho, neco jako Aeronet, nebo jak se ty bolsevicke hoax weby nazyvaji-nikde jinde predtim, ani potom o tom neni zminka-takze Vas zklamu, ale tenhle pribeh se nestal. (neco jako EU chce zakazt "R", bude kontrolovat zakriveni bananu apod).

Bavime se tu filosoficky o tom, zda-li je bez bumasky, Vaseho papiru, povoleni od UN spravne, ci nikoliv zachranovat miliony zivotu, ci se na ty trpici chudaku divat, ale dodrzovat pri tom to Vase mezinarodni pravo a Vy mi sem date odkaz na Hoax s nejakou MA, tvl, tak Vam nevim p. Mikula...

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-19 04:31
No, z Aeronetu..., já nevím. Že prý Albright Firm Eyes Kosovo's Contested State Telecom

Jinak po mně chcete řešení, které v současné době neexistuje. Dlouhodobě spočívá v posílení OSN, včetně používání tvrdých sankcí nebo vojenské síly proti zemím, které porušují její Chartu, aktuálně především USA a RF. To nelze nahradit mesiášským komplexem, který elitářským fanatismem zakrývá cynické zneužívání americké vojenské a ekonomické moci americkou plutokracií. Rétorickou zbraní jsou pak dojímavé větičky o miliónech zachráněných životů a srovnávání nepřátelských vládců nebo hnutí s Hitlerem. To je něco jako, když sériový vrah a mafiánský boss vyhodí do povětří dům, kde bydlí nějaký zlodějíček, kterého obviní, že taky prodával drogy. Spousty mrtvých nevadí, vadilo, že nedával podíl z lupu. Na závěr se pak mafián bude chlubit, kolik zachránil lidí před smrtí předávkováním.
0 # Anonymní 2017-03-19 14:07
Zvlastni je, jak jsem Vam psal vcera, ze nikde a nikdy od toho roku 2012, co tenhle a jemu podobne clanky vysly, uz o tom nikde neni ani zminka-a to verim, ze predevsim Srbska media, v pripade, ze by se to zakladalo na pravde, by o tom psala 24/7 a madam A.by proste cupovala-coz se nestalo.

Ale budiz-nic o tom nevim, tak tu variantu musim pripustit. Pak nastava tedy otazka- a co jako ma byt, ze nekdo bohaty z US, vice nez dekadu po te, co opustil politiku, je tedy privatni osobou, si koupil podil v nejake Kosovske firme?

To je vec, ktera me vubec nezajima. (zajima me, kolik stavajici US President dluzi Putinovi/Ruske statni bance, zajima me, zda-li je pravda, ze FSB ma nahravku Trumpa z roku 2012, kde obcuje v Moskevskem hotelu s ruskymi prostitutkami, ale co kdo dela z Clintonovi administrativy 17 let pote-to je me fakt jedno).

No prave. az bude fungovat UN (cehoz se my dva zcela jiste nedozijeme)-tak pak v poradku, at si dela cetnika a zachrance UN, s tim preci nema nikdo problem, ale dokud tomu tak neni a nebude, budu rad, kdyz tem lidem pomuze nekdo jiny-treba i Putin, zachrani-li to zivoty lidi, kteri by jinak zemreli.

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-19 14:24
Na "západě" rád nežiju, pokud jsou "západem" myšleny globalizované zkorumpované državy imperialistických neokolonialistických SS-zmetků. Naopak se obávám, na rozdíl od vašeho oblíbeného klišé, jako že dnes "se všude a všem žije nejlíp, ever" (což by, mimochodem, mělo být normálním a logickým výsledkem tzv. pokroku), že ve velké části světa nadchází (již řadu let probíhá) doba regrese - ohrožení terorismem a válečnými štváči budovaná další velká válka nemůže nemít na kvalitu života většiny Evropanů hrubě negativní vliv. I ty dvě velké války v minulosti měl na svědomí chamtivý nenasytný imperialismus a ani v budoucnosti válku nevyvolá obyčejný "lid", kterému nic dobrého přinést nemůže, na rozdíl od těch prvních. Nihil sub sole novum.

Rád bych žil ve "středu", ze kterého bych nejradši vykopal po rusácích i ty SS-zmetky. Než nám to tu zamoří machometánskými čmoudy a definitivně zničí. Já je sem nezval ani neprosil o "ochranu". Zrůdy vašeho typu - sobecká hovada s racionálním deficitem - nechť si klidně odtáhnou "na západ".

O tom, že "SA rezim podporoval/je ISIL" si cvrlikají i vrabci na střeše.

Protože od vás se zřejmě té "reflexe" nedočkám, tak posloužím sám:
Všechno nasvědčuje tomu, že neokolonialističtí imperialističtí zmetci hodnotí stvoření monstra machometánského terorismu vysoce pozitivně a osvědčené metody ochotně používají a používat co možná budou. Byla s tím sice spojená drobná "piha na kráse", ale to jim nijak zvlášť nevadí, však z rozesrání půlky světa se dá ledaco vytěžit a na boj za "svobodu, civilizaci a demogracii" se dá z ohlupované lůzy vytáhnout pěkných pár bilionů. Hlavně když to posiluje jejich moc a mají to pod palcem oni a né ten zloduch Putin, Číňani nebo jiní podlidi.
0 # Anonymní 2017-03-19 14:54
Vy jste vazne vtipny-"ohrožení terorismem a válečnými štváči budovaná další velká válka "
-ze byly teroristicke utoky v Evrope v letech 70-80 tych ve vetsi mire, nez je ted-ten fakt radeji prehlizite.
-ze v 80tych letech jsme byli blizko "Velke valce"-to jste radeji take opomnel-nejlepsi je preci nadavat ted, tady a lhat.

-Vas "samozrejmy pokrok" samozrejme samozrejmy neni-ten totiz nespadnul z nebe, i kdyz by jste si to jiste pral

-krome 52 prerozdelenych Cmoudu, o kterych krome GPho nkdy dalsi nevi, zda-li jsou a kde jsou-zadne dalsi tam nemate-nula. Kdyz tedy nepocitam tak cca 100-120 ks/rok, ktere si dovezou CZ holky/zeny z dovolenych.

Bohuzel "cvrlikani vrabcu" se nezaklada na pravde-kdyz napisi, ze i vrabci si cvrlikaji na strese, ze jste c.rak-tak to neznamena, ze jim jste, spise to ukaze na moji ubohost-totez plati s Vasimi zarucenymi informacemi, ala Konfu.

US ti hodnoti "tak vysoce positivne", jak pisete, ze jsem jich za necele 3 roky 70 tisic zabili (bez soudu, pane Mikula, je mi lito, ze bez soudu), mame 5500 Troops v Iraq na zemi a dalsich v tuto chvili 1000 Troops v Syrii na zemi a zitra odletaji dalsi stovky do Kuwait, znovu opet pro Vas-aby jsme proti tomu "monstru" efektivneji bojovali.
Dava Vam to smysl-jiste ze nedava, ale to nevadi, vzdyt Vrabci na strese si stebetaji a Konfu na jednom anonymnim foru cetl, ze...

Neocon
0 # Anonymní 2017-03-19 16:19
No vy srandovní nejste, můžete být v klidu.

Mimochodem, ta "mešita", co ji tuhle vaši stateční obránci svobody tak šikovně vybombardovali - byla prý postavena v roce 2011. Kdopak ji tam asi zafinancoval, v rámci logistické podpory AQ? :-)
0 # Anonymní 2017-03-19 16:42
Ale to ja preci nevim, kdo financoval stavbu nejake Mesity nekde v Syrii-a slusne receno, velmi slusne receno- je mi to jedno.

Me vubec nezajima, kdo v nejaky zemi, po ktere me je stolice, zaplatil, ci nechal postavit tu, ci onu mesitu.

Priste sem muzete dat informaci, a urcite to bude nekoho zajimat, neco jako: "muj byv. svagr z druheho manzelstvi, ktery zije u Nymburka, si v roce 2011 zakoupil ojetou Oktavii...v kombi provedeni...a na kolech...

Neocon
0 # Radek Mikula 2017-03-19 18:30
Buržoazie podrobila venkov panství měst (...), a vymanila tak značnou část obyvatelstva z tuposti venkovského života. Jako učinila venkov závislým na městech, učinila barbarské i polobarbarské země závislými na zemích civilizovaných, rolnické národy na národech buržoazních, Východ na Západu.
0 # Anonymní 2017-03-01 23:18
"lze vážně uvažovat o odebrání dětí z rodiny z důvodu politických názorů rodičů" - A to se stalo kdy? Kde? Novotný si prostě udělal prdel z poněkud trapného videa, které sami autoři(!) dobrovolně(!!) zveřejnili na Youtube(!!!). Jestli je nahlásí sociálce, sociálka neudělá nic, protože zpívat písničku není nelegální. Až v případě, že by skutečně k nějakému odebrání na základě toho videa došlo, byste měl právo tu výše citovanou větu napsat.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-01 23:44
Nikoli, eventualita, že by to sociálka vážně řešila, není v kontextu ostatních věcí, které se v této zemi a ve světě momentálně dějí, nijak nemyslitelná; a měla by být!
0 # Konfucius 2017-03-02 03:18
Tomáš Pecina má bohužel více než pravdu. Naivita anonyma je až do nebe volající.
0 # Anonymní 2017-03-02 12:48
Novotný má prachy, když se o něm píše. Nemá zábrany ani schopnosti a ty prachy prostě chce.
Doufejme, že na OSPOD pracují také normální lidé. Ovšem čistě subjektivně a z mé zkušenosti – nepracují.
0 # Radek Mikula 2017-03-02 20:11
Celé mi to bylo nějak povědomé, ale nemohl jsem si vybavit odkud. Nevím, zda je to problém slábnoucí paměti vystavené vlivu stárnutí nebo záplavy informací všeho druhu, případně obojího.

Pak se mi vyjasnilo a já si vzpomněl na dozvuky prezidentské kampaně, po níž se jedna poněkud exaltovaná matka svěřila, jak ji prožívala její malá dcerka. Když bylo sečteno a vyhlášeno, tak druhý den ráno ji holčička žádala, aby nerozhrnovala záclony, aby se nemusela dívat na ten "Zemanův svět venku".

Redaktor jednoho časopisu pak na dotyčnou rodičku hned podal trestní oznámení. Referoval o tom v článku
Causa: Ohrožování výchovy dítěte


Bavil jsem se bujaře. Blíže viz surrealistická revue Analogon 69.
0 # všd 2017-03-02 05:07
Novotný skutečně poslal udání přímo ředitelce daného oboru na MPSV. www.facebook.com/.../
0 # Leon Kreutzfeld 2017-03-02 12:51
Domnivam se, ze migrantska krise a pisnicka Ortelu jsou v tomto pripade pouze coulissy obecnejsiho celoevropskeho problemu.

Dite de facto patri statu a rodice jsou pod pohruzkou ruznych drastickych muceni povinni vychovat dalsiho submissivniho, politicky ockovaneho danoveho poplatnika, ktery odevzda polovinu ovoce sve prace statu. Pokud zrovna nepatri do nektere z mnoha protezovanych minorit.

Toto ovsem neni zadny vynalez postkommunisticke importovane demokracie, ale kazdodenni realita temer vsech tzv. svobodnych zapadoevropskych zemi. Nekteri Nemci dokonce kvuli tomu obcas zadaji v USA o politicky asyl.
0 # Konfucius 2017-03-02 16:03
P. Kreutzfelde, trefil jste hřebíček na hlavičku. Nicméně toto je západní problém, a vznikl na Západě. My se do něho dostáváme pouze tím, že adorujeme a slepě přebíráme vše západní jako náš vzor. Dříve jsme slepě přebírali Moskvu, teď slepě Západ.

Ale abyste vzali ochranu dětem proti politickému očkování, musíte nejdříve rozbít rodiny a jejich soudržnost. Musíte proti sobě poštvat muže a ženu, dále proti sobě rodiče a děti, a všem vysvětlit, že soudržná rodina všechny jen otravuje, nudí a brání seberealizaci.

Dále musíte lidem vysvětlit, že jakékoli kořeny - k rodu, vlasti, národu, kultuře, apod. - jsou sprosté slovo. Jakmile cítíte nějakou příchylnost k místu, lidem, kultuře, vlastnímu jazyku, a pod. - máte hned armády psychologů, akademických žvanilů a umělců, či jiných celebrit, kteří vám ochotně vysvětlí, že je to příznak vaší zkaženosti.

Nemůžete snadno anektovat nebo kolonizovat stát, dokud je silný. Musíte ho nejdříve srazit na kolena. Stejné je to s rodinou a dětmi.

Je třeba děti i lidi úplně a zcela vykořenit. Nesmějí nikam patřit, nesmějí nikde cítit domov, nesmějí mít žádný kořen, nesmějí věřit své filozofii, víře, kultuře, nesmějí mít nic svého. Musejí se stydět za svou zem, za svou národ, za svůj jazyk. Omlouvat se těm, kteří jejich zemi, národ, jazyk chtěli zničit (např. sudetským Němcům). Jejich jedinou oporou musí být státní ideologie a jejich jediným směrováním Václav Havel a Hillary Clintonová, a podobné zjevy.

Jinak řečeno, toto vše je západní cesta. Globalizace, kdy nikdo nikam nepatří a duše lidí ovládá - kdo vlastně?
0 # Radek Mikula 2017-03-04 01:32
Tradiční civilizační hodnoty dnes najdeme již jen v některých islámských zemích a snad i Indii. Nastal čas inspirovat se u nich.
0 # Anonymní 2017-03-02 19:04
Tak dějí se různé věci. Jinde zase vlastenci píšou výhrůžné dopisy starostovi, aby vyhodil učitelku mateřské školky, protože je muslimka.
0 # Anonymní 2017-03-05 15:58
Já bych di take nepřál, aby moje deti učila muslimska :) vy ano? Aby moji dceři vysvětlovala, ze je jako žena na úrovni psa Atd .... Dekuji tohle si nechte do knihovny Václava Havla apod
0 # Anonymní 2017-03-05 20:24
Já bych nechtěl, aby mé děti učil zakomplexovaný debil, co o islámu ví tolik, kolik Vy, tedy nic.
0 # gogo 2017-03-03 09:00
Pan Novotný jr. má oprávněné obavy, sám je ostatně obětí - kdyby jej byla soudružka úřednice odebrala včas, nejlépe v předškolním věku, nemusel by jeho duševní stav dojít to dnešního smutného stadia. Tehdy ale nebylo možné malého Pavlíka předat do tepla pokrokového domova nějakému duhovému páru.

Paní Novotnou neznám, ale zbytek své rodiny charakterizoval dokonale, včetně té kauzality, až musí člověk ocenit tu schopnost sebereflexe.
0 # Anonymní 2017-03-05 09:58
Až budou zide zase nekdy dumat, proc je lide naději radi, tak bych jim s dovolením připomenul jména Novotny, Marxova, duenstbier, Kalibova, Freud Atd Atd .... Ostatne byla by zajímavá studie, proc u vetsiny moderních státnosti hraji zide vždy prim ( snad s vyjimkou německého fašismu)... Marxismus, neo marxismus Atd ... Jinak s tim Putinem :) lidi neblbnete , za tu současnou krizi skutecne nemůže Putin, ale nadnárodní elity jako soroh, Rotchildove apod mimochodem opet většinou zide :(
0 # Anonymní 2017-03-06 01:08
Bohužel se obávám že doba kdy se budou odebírat děti za tzv.nevhodné názory rodičů již klepe na dveře,ba je již otevírá.Samozřejmě to napíší jako mravní ohrožování dítěte.Marxová potají protlačuje do našeho právního řádu Juvenilní justici.Pokud vše bude pokračovat jak pokračuje,tak dítě odeberou a předají uchylnému páru leseb či teploušů.Netvrdím že kokrétně tenhle kluk na videu tak dopadne.Ale určitě tak budou dopadat další děti. Viz.Anglie,Norsko...
0 # gogo 2017-03-06 07:38
Však to jsou přece ty naše velké vzory, ten západ s velkým Z. U nás nebylo nikdy potřeba ospravedlňovat věcným způsobem žádné zásadní kroky. Napřed stačilo říci, že se učíme od Sovětského Svazu a teď to má dvě fáze. Napřed se řekne, že je to na Západě (to velké Z je nutné) běžné a my to musíme mít taky, abychom nebyli zaostalí - a poslední dobou ty věcí přicházejí rovnou jako diktát z nejvyššího eurosovětu.

Jestli vy pane nebudete pod vlivem ruské propagandy, když se zdráháte odebírat děti z rodin kvůli zpěvu závadových písní!
0 # Anonymní 2017-03-08 12:19
0 # Anonymní 2017-03-10 15:21
A mimochodem, bůhví, jak to s 11. 9. bylo. Oficiální verze nevypadá příliš věrohodně...
0 # Anonymní 2017-03-14 22:20
Vážený pane Pecino,

dnes byla schválena směrnice o omezování zbraní a tak se laskavě podívejte zde co na to vox populi – že by Kreml měl pod palcem i Babišův iDnes!?…

Stranou emocí doporučuji podívat se na toto, jsou tam nějaké zákulisní informace o schvalování zbraňové směrnice.

Často tu až hystericky brojíte proti omezování svobody ze strany státního aparátu, skutečně nebezpečného molocha sedícího jako žába na prameni však, s prapodivnou argumentací o vlivech Ruska, nevidíte či nechcete vidět. Přitom se jedná o nekonečně podstatnější věci svobody, než že nějaký Váš polopomatený klient dostal směšnou podmínku za kdákání úchylných nesmyslů (tím jeho odsouzení neschvaluji, pouze to srovnávám.)
0 # gogo 2017-03-15 07:24
Velmi rád bych se mýlil, ale obávám se, že v tomto případě jsou vaše očekávání naprosto nereálná.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)