Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Problematika státem organisovaných provokačních kampaní mne zaujala, a proto jsem ombudsmance Šabatové poslal žádost o informace, jíž požaduji dokumenty o tom, co si vlastně její úřad od neziskovky objednal. Pokud si objednal lež, tedy aby bylo třetí osobě předstíráno něco, co není pravda, bylo by to závažným překročením pravomocí veřejného ochránce práv.

Orgány veřejné moci mohou, a v některých případech musejí, před občany určité informace utajovat, avšak rozhodně jim nesmějí sdělovat nepravdivé informace, a nesmějí k tomu ani užívat jiných. Případy, kdy zákon státnímu orgánu povinnost lhát ukládá, jako např. § 83 odst. 5 PolZ, lze bez dalšího pokládat za ústavně nekonformní; to je však jiná problematika, která s ombudsmankou řízenou provokací nesouvisí.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-03-25 07:36
Znovu opakuji, že se nejednalo o žádnou provokaci k nezákonnému jednání, ale o zjišťování, zda vůbec k nezákonnému jednání dochází. Tím, že řeknu - ať pravdivě, nebo nepravdivě - při ucházení se o byt, že jsem Rom, tím nikoho nevyzývám, aby se vůči mně dopouštěl diskriminace; té se člověk dopustí nebo nedopustí podle své svobodné vůle. A antidiskriminační zákon (198/2008 Sb., §2 odst. 3-5) výslovně zakazuje diskriminaci na základě jak skutečné, tak domnělé národnosti.

Na druhou stranu, pokud uchazeč ve skutečnosti o byt zájem neměl, případně navíc předstíral, že je Rom, lze předpokládat, že soud tyto skutečnosti vezme v úvahu a uchazeči přiřkne pouze nízké nebo vůbec žádné odškodné. To ale nic nemění na tom, že bylo jednoznačně prokázáno, že se poskytovatel diskriminace skutečně dopustil.

Jan Heinz
0 # Anonymní 2015-03-25 09:33
Ale no tak, to je přeci podstatou provokace - vystavit někoho takovým podmínkám, aby se ze své svobodné vůle dopustil něčeho protiprávního. Můžete tomu říkat i "zjišťování, zda dochází k protiprávnímu jednání", ale na věci to nic nemění.
0 # Anonymní 2015-03-25 13:25
Člověče Janě heinzi vy ste se úplně zbláznil!?! Kdyz nekoho výstavním ( lživým jednáním a chováním) situaci, aby se dopustil něčeho protiprávního, tak jsem gauner A jedním dokonce v rozporu se zákonem !!! Žádný ochránce menšin!!!! Navíc zde se dostáváme do vážného porušení ústavy, neboť se snažíte omezovat svobodně nakládání se soukromým majetkem!!!! Banda jedna mizerná a špatná!!!
0 # Anonymní 2015-03-25 18:15
Dám další případ. Umístím v domě šperky nebo jiné cenné předměty tak, že jsou zvenčí viditelné. Přijde zloděj, chce se dovnitř vloupat a věci ukrást; spustí alarm a je zatčen. Pokud se před soudem bude hájit, že viděl cennosti a takovou kořist si prostě nemohl nechat ujít, soud se mu jedině vysměje.

Nyní předpokládejme stejnou situaci, až na to, že věci jsou falešné a prakticky bezcenné. Jaký je v tom rozdíl? Žádný, jedině ve velikosti potenciální škody; na tom, že zloděj spáchal zločin ve stádiu pokusu, se nemění nic.

Uzavírám, že nikdo nemá právo spáchat zločin; a to ani v případě, že oběť svým jednáním - ať úmyslným, nebo neúmyslným - vyvolá dojem - ať pravdivý, nebo nepravdivý - že by mohla být v očích zločince legitimním terčem.

Jan Heinz
0 # Anonymní 2015-03-25 19:23
Čistá provokace, je to, jako bych vzal lešeňovou trubku a napadl držitele zbrojního průkazu jen proto, abych zjistil, zda zachází se zbraní v souladu se zákonem.

Mimochodem, zmíněná i kdyby zmíněná provokace vyšla, tak to svědčí o trestnosti daného případu nikoli a tom, jak se dotyčný chová běžně.

BTW, ubytovat cikána multikulturně-rómského typu (s vychováním řeznického psa) ve vlastním baráku může jen duševně chorý, nebo ten, který chce dostat pryč ostatní nájemníky a barák dostat do dezolátního stavu, aby mohl být zbourán.

BTW, každý výběr má vždy charakter "diskriminace", je prováděn na základě rozdílů mezi lidmi, nikoli na základě toho, co mají společného. Nikoho nezaráží, že jsou při přijímání do zaměstnání diskriminováni alkoholici, feťáci, hlupáci, nevzdělanci, potížisti ...

0 # Anonymní 2015-03-25 20:16
Jan Heinze nejste asi soudce jako já nebo právník protože by jste věděl že majitel bytu má plné právo se rozhodovat co se svým majetkem učiní. Pokud by jste žádaly odškodné od majitele bytu tak by jste sám porušil zákon a to Zákon o vlastnictví bytů.Pokud budu zrovna já u soudu takoví případ řešit tak vám můžu rovnou říct že takovou pitomost vyhodím rovnou do koše a žalující straně doporučím psychiatrickou pomoc.
0 # Anonymní 2015-03-25 23:23
porusovalY .. zadalY ... takovI pripad ... chtel bych videt Vase rozsudky.

Ale k veci: Zakon o vlastnictvi bytu ?!?! Dnes?
0 # Wenceslas 2015-03-26 08:08
Discrimino = (ja) rozlisuji.

Pokazde, kdyz volim jedinou vylucnou moznost z vicero, tak diskriminuji v nejvlastnejsim smydlu toho slova.
0 # Anonymní 2015-03-26 11:44
Majitel bytu má právo rozhodnout jak bude nakládat se svým majetkem .Pokud bude někdo jako Anna Šabatová trvat na odškodné pro provokatérku za diskriminaci tak by soud musel uznat byt majitele za státní majetek což by porušovalo několik zákonů o vlastnictví nemovitosti majitele několik zákonu najdete na této stránce business.center.cz/business/pravo/zakony/byty/ . Pokud můj rozsudek považujete za nesmysl tak bych vám doporučil si něco zjistit o zákonech a také listinu základních práv a svobod protože by jste žádaly o zákon proti majitelům bytu kteří by nemohly libovolně nakládat se svým majetkem.Majiteli bytu v této kauze bych naopak doporučil podat trestné stíhání za podvod ze strany Anny Šabatové a provokatérky. Provokatérky se dopustila podvodu která žádala o byt o který stejně neměla zájem přičemž by majiteli bytu mohl vzniknout peněžitá újma za fiktivní pronájem. Úřad Ombucmana moc neznám ale pochybuji že má povolení užívat orgány činné v trestním řízení.
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 18:02
JH (k příspěvku, který jsem vylovil ze spamového koše): Soukromý subjekt si může dovolit takovou věc (angicky se to nazývá honeypot) vytvořit, ne už státní orgán. A i u soukromého subjektu se bude u soudu velmi řešit, zda je takové jednání dostatečně společensky škodlivé, aby šlo o trestný čin ve stadiu pokusu.
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 13:24
Provokací není jen přímá výzva k protiprávnímu jednání, ale např. také situace, kdy položíte na chodník peněženku a čekáte, co s ní chodec udělá. Nikdo jej k ničemu nevyzýval, ani implicitně nebo konkludentně, přesto kupř. policie takové provokace organisovat nesmí; tím by se ocitla na úrovni StB, která zajišťovala poslušnost obyvatelstva tak, že její spolupracovníci vystupovali jako falešní západní agenti a kdo jim poskytl pomoc, byl potrestán stejně, jako by pomáhal skutečnému špionovi.

Což mi připomíná, že jsem před časem studoval jeden spis v archivech StB, kde se řešila rehabilitace takto odsouzeného, a překvapivě už v první polovině 60. let. I komunisté správně uznávali, že státní orgány provokovat nesmějí.
0 # Anonymní 2015-03-25 13:27
Dobra práce !!!!a take dobra karma !!!!
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 13:46
Našel jsem k tomu podrobnosti. Bylo to řešeno dokonce ještě dřív, v r. 1957, a Inspekce ministra vnitra doporučila obnovu procesu. Snad se rehabilitace dočkají i ti domněle diskriminující; pokud se na mě některý z nich obrátí, rád mu poskytnu pomoc, a využití toho 60 let spisu u soudu bude jistě pikantní.
0 # Anonymní 2015-03-25 14:50
Jak se mají věci, když se policie v civilu snaží polapit kapsáře? Je to také nezákonná provokace? Kde je hranice?
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 14:59
Vůbec ne, proč? Jen sleduje protiprávní jednání a poté zakročí. Arci kdyby se policista v civilu choval jako kapsářova snadná oběť, o provokaci by se jednalo; což, pokud vím, "Kapsa" team nedělá.
0 # jgIII 2015-03-27 16:54
A co když přistaví v noci auto s radiem, které má lákat zloděje. Případně auto ještě nezamknou. A pak sledují a vyčkávají. Je to přípustné podle dnešních zákonů?
0 # Anonymní 2015-03-27 18:15
Nezamknutim vozidla se dopoustite poruseni vyhlasky, neb jste povinen "zajistit vozidlo".
0 # Anonymní 2015-03-25 16:45
Přítomnost ČOI na akcích "šmejdů" taky považujete za provokaci? Tam je taky ČOI donucena jednat aktivně a vlastně lhát.

Co kontroly v restauracích, kde si objednají, a pak jídlo nechají zvážit? Taky nezákonná provokace?

Yossi

P.S. Já mám spíš problém v diskriminačním postupu boje proti diskriminaci. Neřeší třeba zcela veřejně propagované služby "jen pro ženy", ale kdybych napsal "jen pro bílé", tak by se mohli zbláznit.
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 16:49
ČOI na akci "šmejdů" nelže, pouze utajuje; což smí. Aktivní jednání, tedy lež, by byla problémem.

Vážení potravin a kontrolní nákupy mají podklad v zákoně. Jistě při nich nelze postupovat provokačním způsobem ("Dejte mi toho klidně míň, mně na pár dekách nesejde!").
0 # Anonymní 2015-03-25 18:24
Nesouhlasím s Vámi. Předpokládejme, že by se organizátor inspekttora zeptal: "Nejste náhodou z obchodní inspekce?" On samozřejmě řekne, že není. Nebo zaveďme tuto úvahu úplně do krajnosti. Co kdyby organizátor nechal účastníky podepsat dokument s textem: "Účastí na této akci stvrzuji, že nejsem inspektorem České obchodní inspekce, a ani nepodám této organizaci podnět o průběhu akce." Vidíte, k jakým absurdním výsledkům by vedlo Vaše tvrzení, že inspektoři nemají právo lhát?

Jan Heinz
0 # Anonymní 2015-03-25 19:09
"ČOI na akci "šmejdů" nelže, pouze utajuje; což smí. Aktivní jednání, tedy lež, by byla problémem."

Samozřejmě, že lže. Když se jí zeptají: "Jste z ČOI?" Co asi řeknou? Podobně, když je vyberou pro nějaké slosování, tak se budou tvářit, že o to slosování namístě mají zájem, i když nemají.

"Jistě při nich nelze postupovat provokačním způsobem ("Dejte mi toho klidně míň, mně na pár dekách nesejde!")."

To ale v daném případě nedělali ani ti lidi od ombudsmanky, to by museli říkat: "Klidně mě odmítněte, když jsem Rom."

"Vážení potravin a kontrolní nákupy mají podklad v zákoně. "
Nahoře jste psal, že i tak je to ústavně nekonformní, na tom trváte?

Yossi
0 # David Schmidt 2015-03-25 20:23
Souhlasím. Obchodní inspekce běžně "lže", když předstírá nákup, ale to přeci není provokace.

Provokací protiprávního jednání je předstíraný úmysl účastnit se páchání takového protiprávního jednání.
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 21:14
Když se jí zeptají: "Jste z ČOI?" Co asi řeknou?

Že jim do toho nic není. Ale o takové situaci jsem neslyšel.

To ale v daném případě nedělali ani ti lidi od ombudsmanky, to by museli říkat: "Klidně mě odmítněte, když jsem Rom."

Dělali, už tím, že nepravdivě uvedli romské příjmení a jak se podává z té podrobnější zprávy, přímo romský původ zájemce předstírali.

Nahoře jste psal, že i tak je to ústavně nekonformní, na tom trváte?

Kontrolní nákup přece není lež, oni skutečně chtějí koupit zboží, jen neuvedou, k jakému účelu.
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 21:15
Provokací protiprávního jednání je předstíraný úmysl účastnit se páchání takového protiprávního jednání.

Velmi restriktivní pojetí. Podle něj by policie mohla udělat třeba to s peněženkou, jak jsem popsal výše.
0 # David Schmidt 2015-03-25 21:53
Extenzivně pojatý příklad pomocníka podle § 27 odst. 1 písm. c) tz?
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 22:03
S tím ustanovením mám problém, protože si myslím, že tam nepatří demonstrativní, ale taxativní výčet, ale obecně jste na dobré cestě, tak by se to popsat dalo.
0 # Anonymní 2015-03-26 09:09
TP:

Vy jste se do toho ale rozkošně zamotal. :D

"Že jim do toho nic není. Ale o takové situaci jsem neslyšel."

No s tímhle přístupem by moc kontrol neprovedli. Takže, pokud by řekli, že nejsou z ČOI, tak je to špatně/protiústavní?

"Dělali, už tím, že nepravdivě uvedli romské příjmení a jak se podává z té podrobnější zprávy, přímo romský původ zájemce předstírali.
Kontrolní nákup přece není lež, oni skutečně chtějí koupit zboží, jen neuvedou, k jakému účelu."

Kontrolní nákup není lež? Ale kontrolní poptávka lež je? To mi jaksi nejde dohromady, tak se rozhodněte, buď je protiústavní i kontrolní nákup, protože navozujete mylný dojem, že jste zákazník, který někam došel na oběd (a to i aktivně), případně účast na předváděcích akcích, kde navozujete dojem, že máte zájem o nabízené zboží (a to opět i aktivně), nebo není protiústavní situace vydávat se za Roma.

Yossi
0 # Anonymní 2015-03-26 09:22
Yoss, delate ze sebe pitomce zamerne, nebo snad jim opravdu jste?
COI je k tomu prislusne legislativne vybavena. Coz ombdusman/ka neni.
0 # Anonymní 2015-03-26 10:47
Pane anonyme, patrně jste si nevšiml, že se nebavíme o tom, zda k tomu má ten-který úřad zákonné zmocnění, ale zda je lhaní státního orgánu ústavně konformní. :)

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 10:58
Ano, snažíme se hledat hranici, kde je lež (resp. zamlčení) přípustná a kde už jde o nedovolenou provokaci. Kontroly u "šmejdů" jsou dobrý příklad, ale tam se domnívám, že kontrolor smí udělat cokoli, co by udělal běžný spotřebitel, tedy zejména (fiktivně-kontrolně) kontrahovat a zavazovat se.
0 # Anonymní 2015-03-26 11:13
TP:

Teď se bavíme o zákonnosti nebo ústavnosti? I z pohledu ústavy je ok, pokud se kontrolor vydává za zákazníka? Pokud by zákon výslovně povolil mystery shopping i ombudsmanovi při kontrolách diskriminace, byl by protiústavní nebo ne?

Já z toho původního postu pochopil, že je to dle Vás vždy protiústavní, ale najednou Vám obsahově stejné jednání u ČOI ústavně nevadí.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 11:19
V tuto chvíli ombudsman nic podobného povoleno nemá, takže jsou to hypothetické úvahy de lege ferenda, nicméně pokud by zákon něco podobného připustil, neústavní by být mohl a nemusel, podle toho, co všechno by ombudsmanovi umožnil.

Příkladmo, pokud by se nakupující směl vydávat za příslušníka ethnika, k němuž nepatří, měl bych to za protiústavní provokaci.
0 # Anonymní 2015-03-26 11:54
Nerozumím tomu trochu... Pokud se ČOI inspektor středniho věku namaskuje jako důchodce, aby zapadnul na akci "šmejdů", tak je to také protiústavní provokace? A pokud by si namáznul tvář hnědým krémem a šel zjišťovat zda a jak ho obslouží v restauraci, tak je to také protiústavní provokace? A pokud toto dovolíme ČOI, jaký problém je toto povolit i ombudsmanovi?
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 12:13
Maskování nemá ČOI povoleno, pokud vím :-)

Jde o to, že diskriminace je poměrně subtilní záležitost, a jestliže někdo bude vystupovat jako Rom a bude se chovat tak, aby naplnil stereotyp o romské populaci (dialekt, stavba věty apod.), nebude testována diskriminace na základě původu, ale právě na základě těchto sekundárních projevů. Osobně si myslím, že ačkoli je diskriminace na základě ethnického původu velmi neblahým jevem a soucítím s těmi, kteří jsou její obětí, tímto způsobem ji nelze vymýtit, protože vedlejší produkty budou ve svých důsledcích ještě závažnější. Např. to, že takto šikanovaný majitel prohlídku bytu romské rodině (formálně) umožní, protože má strach, ale pak stejně nájemní smlouvu nenabídne. Čas a energii tak ztratily obě strany.
0 # Anonymní 2015-03-26 12:43
A má snad maskování ČOI zakázáno? Nebo pracovník ČOI něco poruší, když si na akci proti šmejdům vezme šedivou paruku a hůlku?

S tím nájmem - tak majitel byt nabízí, pokud pozve na prohlídku nájemce, ten si byt prohlídne a řekne, že to bere, tak jak pak z toho vycouvá aby nemohl být nařčený z diskriminace? Pokud agent-provokatér se dostaví na prohlídku a na konci řekne, já to beru kde to můžu podepsat tak manévrovacího prostoru jak decentně vycouvat pronajímateli moc nezbývá. Zvlášť když by chtěl byt nadále nabízet dalším zájemcům.
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 12:53
ČOI je státní orgán, takže nemít něco zakázáno jí nestačí. Více viz heslo princip enumerativnost veřejnoprávních pretensí :-)

Druhé části nerozumím: nesmí si podle vás pronajimatel nájemce už vůbec vybírat? Nelíbil jste se mi, smlouvu vám nenabídnu, tečka-puntík.
0 # Anonymní 2015-03-26 12:54
anonymní:

Ale samozřejmě, že mu zbývá manévrovací prostor. Pozvání na prohlídku není závazná nabídka na uzavření smlouvy. Prostě dotyčnému řeknete, že mu to nepronajmete. Nejste povinen mu říkat proč.

Yossi
0 # Anonymní 2015-03-26 13:11
TP:

Takže paní z ČOI nemůže jít na akci šmejdů oblečená jinak, než chodí oblečená běžně v práci, protože už i to je klamání a účelová úprava zevnějšku?

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 13:13
Domnívám se, že by na převlek musela mít zákonné zmocnění, ale jsem ochoten o tom diskutovat.
0 # Anonymní 2015-03-27 09:42
Je to již dlouho, co jsem se poměřoval s ČOI, shodou okolností královéhradeckou, a při té příležitosti jsem si uvědomil, že tzv. kontrolní nákup je patrně jenom finta orgánu, jak si ulehčit postup. Správně by měli kontrolu provést u nákupu nějakého normálního zákazníka, nepo nakoupit sami, ale vybrané zboží také zaplatit a odebrat. K tomu jsem je chtěl také donutit, protože si ke kontrolnímu nákupu vybrali staré neprodejné zboží :) Nicméně v odvolání byly uznány všechny mé argumenty, pokuta mi byla snížena na formálních 1000,- Kč (neb protizákoně uvádím a budu uvádět ceny bez DPH), takže jsem v tom nepokračoval. Kdo chce, může zkusit nají kontrolní nákup v zákonu č. 64/1986 Sb. viz vyjádření ČOI:

www.coi.cz/.../13-06-14-hk.pdf
0 # Anonymní 2015-03-25 22:11
Nechápu, jakto, že Šabatová ještě není trestně stíhaná za zneužití pravomoci. pan x
0 # Anonymní 2015-03-25 22:42
Hlavní problém této akce je přece ten, že zákon o veřejném ochránci práv hned ve svém prvním paragrafu jasně vymezuje působnost ochránce práv na vyjmenované státní úřady a instituce. A realitky tam nejsou...
0 # Tomáš Pecina 2015-03-25 22:53
Podle § 21b písm. b) může provádět výzkum. Jestli její vyhrožování někdo bere vážně, je jiná věc.
0 # Anonymní 2015-03-25 23:54
§ 21b písm. b) neříká nic o tom, že pro účely v něm popsané neplatí § 1, tudíž musí dodržovat oba.
0 # Daniela 2015-03-26 19:06
Nespojovala bych kontroly v restauracich nebo prevlek v policejnim vysetrovani s vyhmatatelnosti zakonu proti diskriminaci. V teto obcanske sfere se jedna o prosazovani prav jedne skupiny. Je to rozhodnuti-vyber, ktery je vlastne take urcita forma diskriminace, a zaroven zalezitost emotivni .V prakticke zlocinnosti tento emotivni aspekt neexistuje.
Ciliz jsme zase u toho, zda byl urad p.Sabatove opravnen v teto akci podvadet, nakolik je to pripad "Ucel sveti prostredky". . To nevim, to si musite sami vyresit. Kdyz to cele vnimam z americkeho uradu pro lidska prava, Civil Rights Division, pak vidim rozdil v pracovnim postupu. Neslysela jsem, ze by vladni pobocka pro lidska prava iniciovala pripady, ktere by chtela resit. (I kdyz je mozne, ze navedou nejakou aktivistickou organisaci, jako ACLU, ktera je ovsem nevladni...) Zdejsi Divise pro lidska prava sleduje a reaguje jen na podnetne stiznosti, pripady si nevyhledava. Nesnizuje se k provokacim, to je zalezitost aktivistu. V Cesku treba porovnatelna Romea cz, pan Kostlan, nebo Sasa Uhlova... :-)
Myslim, ze takovou lidskopravni provokaci by normalni Americane povazovali za instanci, kde jsou ciste umysly prosazovany necistym zpusobem.....
Divim se, ze p.Sabatova nenasla ani jednoho autenthickeho zadatele, Roma-ci Romku, coz by ponekud zmirnilo dojem obcanu, ze statni organy jsou v tomto zakerne, represivni a potlacuji prava majitelu bytu....


.
0 # David Schmidt 2015-03-26 20:10
§ 1 odst. 5
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 20:17
O tom není sporu, na straně druhé jsou pravomoci VOPa vymezeny § 21b. Vykládat § 1 odst. 2 a § 21 ZVOP ve vzájemné konjunkci by bylo nadměrně restriktivní, avšak působnost při výkonu pravomocí podle § 21b není universální, ale je vymezena právě jen charakterem těchto pravomocí: tzn. vydávat doporučení, provádět výzkum, poskytovat pomoc obětem atd.
0 # David Schmidt 2015-03-26 22:52
Nevykonávají pravomoc. Provádí výzkum "na účet" § 1 odst. 5.
0 # Martin Horsky 2015-03-26 23:55
Danielo, z me zkusenosti si "normalni Americane" na "lidskopravni provokace" uz davno zvykli. Pokud jejich statni organy pri potirani "diskriminace" lzou a obcan ma chut a penize stat soudit, soudce zdurazni dobry umysl zakona. Pred lety pamatuji pripady v okrese New Haven County (stat Connecticut), kdy statni zamestnanci jedne z komisi co "dozira" na chod trhu s pronajimanim bydleni "potirali diskriminaci" podobnym zpusobem co popisuje pan Pecina. Dva pary zakuklenych inspektoru si vyzvedly aplikaci k podnajmu toho sameho bytu. Prvni par se pak dostavil s vyplnenou aplikaci k prohlidce bytu a pokud mu majitel bytu oznamil ze byt uz neni na pronajem, poslal urad s aplikaci druhy par. V pripade ze byt na pronajem uz zase byl, mel majitel na krku zalobu podanou onim uradem proti diskriminaci. (Pary se od sebe vzhledem lisily). Urad tedy zduvodnil svou existenci. Jedinym vysledkem ale bylo, ze majitele bydleni prestali inzerovat. Coz je spatne hlavne pro ty bez znamosti, vybudovaneho kreditu, moznosti vybirat si kde bydlet a s nutnosti najit neco levneho. Treba tech co by radi vypadli ze slumu kde se narodili.
0 # Daniela 2015-03-27 03:05
Proto mne ten pripad zajima, pane Horsky,
protoze v Cesku se teprve stavi mantinely..
Jste si jisty, ze diskriminacni komise byla vyslana primo od federalniho uradu Civil Rights ? Stat Severni Carolina vydal snusku zakonu pod State Fsir Housing Act, coz je specialni pod-branze, ktera se zabyva zejmena pravy cernochu. Na tomto podlozeni se prizivuji ruzna obcanska sdruzeni a prave ty vysilaji podvodne "comise".. Samotny nejvyssi statni urad vyhodnocuje a reaguje az na podnety, specificke stiznosti, ktere jsou v rozporu se zakoem. Aspon tak je to v Karolinskych zakonech, o praxi moc nevim.. :-)
Ombudsmanka Sabatova vsak dostava pravomoc plest se do ustavni -supreme judikatury, coz neni judikatura obcanskych prav.
Praha - Vláda rozhodla o rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv, ombudsmana. Nově se bude moci obracet na Ústavní soud s žádostí na zrušení sporných zákonů či jejich částí. Bude také moci podávat veřejné žaloby kvůli diskriminaci.

Nevim, jestli uz v Cesku zavedli aplikace na vyplneni zadosti o byt, z te se da sestavit kompletni profil pripadneho najemnika. Podrobny Background check udela mnoho detektivnich kancelari za maly poplatek.
Ve vasem prikladu, kdyby mel cernossky par dobry kredit, vse i jinak solidni, zaplatil v hotovosti 4.ooo dolaru, (tri mesice cinze na kauci a prvni najem ), pak nevidim duvodu, proc by byt cernochum nepronajmuli, teda mimo duvodu. rasoveho. .To by take nebylo spravne.
Mate pravdu, ze pak socialne slabsi, uz jedno jake pleti, v konecne fasi v tomto boji proti diskriminaci nejvice doplaceji. .V Cesku to asi budou Romove, pac Cesi jsou mistri ve vycuranosti....
0 # Václav Š. David 2015-03-27 23:01
Martin Horsky: V ČR je po letech intenzivní výstavby velmi vysoký převis nabídky bytů nad poptávkou. Tudíž si majitelé bytů nemohou dovolit neinzerovat, jen po známých by nájemníky nesehnali (už jen z toho důvodu, že kdo má byty k pronájmu, má známé, kteří bydlení už mají).
0 # Aleš Kofránek 2015-03-31 15:12
Podle mého názoru se cesta vždycky najde. Třeba já byt rozhodně neprojímám tomu prvnímu, který mi řekne, že ho bere. Vždy nechám proběhnout prohlídky dejme tomu u 5-6 lidí, kteří na inzerát odpověděli jako první a z těch si vyberu jednoho, který mi připadá nejdůvěryhodnější. Těm ostatním pak řeknu sorry, vybral jsem si jiného nájemce. Nepochybuju ovšem o tom, že podle madam Šabatové by i takový postup byl sprostá diskriminace, kdyby jeden z nich byl náhodou cikán.
0 # Daniel Frýbort 2015-04-01 18:11
Ten způsob testování, jaký uvádí pan Horsky, byl v ČR použit a souzen už před 10 lety - s výsledkem velmi nepříznivým pro pronajímatele - resp. pro v tomto případě provozovatele ubytovny. Viz rozsudek KS Ostrava ze dne 2.6. 2004 sp. zn. 23 C 110/2003.
0 # Martin Horsky 2015-04-05 04:24
Danielo - trh s pronajmem bydleni v U.S. je regulovany na mnoha stupnich statni spravy. Pocinaji obecni, pres prislusny stat, a nakonec federal. Zminene proverky provadelo myslim oddeleni socialni spravy radnice v New Haven, nebo meste Hamden. Jestli to bylo casti nejake akce statni komise (rozumej statu Connecticut), to nevim - statni urady a agentury se casto prekryvaji, odhalovani nespravedlnosti je politicky velice vynosna sfera pro jednu ze dvou narodnich stran. Federalni vlada nechava podobne pripady mistnim organum - "fair housing act" legislativu ma teda kazda ves a stat. Jestli se popsane provokace daji srovnat s pristupem cs. uradu ombudsmana - nevim, nemam pravni vzdelani ani tu, ani tam :) Muj osobni nazor je ze nabidka bydleni se nelisi od nabidky rohliku - pekar i po rohliku touzici strana maji pravo do transakce prodeje rohliku vstoupit nebo nevstoupit - a stat garantuje uz jen platnost smlouvy (pekar rohlik na ktery kupujici ukaze po zaplaceni preda). Ale ty casy uz jsou za nami.
0 # Martin Horsky 2015-04-05 04:44
Pane Davide, tak asi trh s bydlenim pracuje vsude. Nekdy je nadbytek, nekdy je poptavka vyssi nez nabidka. Statni dozor v USA jen zvysuje vylohy tech co prodavaji, coz se projevuje na cenach. Ti co chteji nabizet bydleni a boji se inzerovat tradicnim zpusobem casto voli inzerovani 'ustne' - skrze network znamych atd., nebo online - popularni je treba Craigslist stranka, kde je mozne zustat coby nabizejici strana anonymni (samosebou to neni 100% - kdyz bude stat chtit, dopadne vas). Cely problem se tyka hlavne malych domacich co nabizi 2-3 byty - firmy co vlastni velke bytove jednotky maji personal a prijem co byrokratum vyhovi (a ztraty si mohou lepe dovolit). Levne bydleni tedy mizi.
0 # Martin Horsky 2015-04-05 05:01
Pane Frybort, to mne neprekvapuje. Tak mazany trik to zase neni :) Vysledky teto "bytove politiky", "affordable housing/cenove pristupne bydleni)", "odstraneni diskrimince" ovsem ukazuji opak toho co tvurci podobne legislativy mini. Pokud nejste dostatecne velka firma, jsou investice v bydleni na pronajem vysoke a riskantni. Model kdy majitel bydli v byte v prvnim patre a pronajima byt nebo dva ve druhem patre byl drive v U.S. popularni, protoze fungoval pro chudsi vlastniky a chudsi najemniky. Ted stat strani najemnikum, coz je pro potencionalniho chudsiho vlastnika prilis velke riziko..
0 # Anonymní 2015-03-26 18:58
Co myslíte, je tohle nezákonná provokace? Mohou na tom obžalovaní stavět svou obhajobu? Policejní provokace na fotbale nebo Policejní provokace na fotbale 2
0 # Tomáš Pecina 2015-03-26 19:01
Ale jak to chtějí prokázat?
0 # Anonymní 2015-03-26 20:35
Asi těžko, měli to ty "kucí policejní" dobře vymyšlený ...
0 # Anonymní 2015-03-26 23:05
Já myslím, že to je jasné. Najatý provokatér předstíral, že je Rom a že si chce pronajmout byt, realitka předstírala, že mu ho neukáže. Je to jedna jedna a nemají si co vyčítat.
0 # Anonymní 2015-03-28 00:14
To má velice blízko našlápnuto jak v Usa.Tam to používají i v jiným odvětví.A to že Policistka hrající prostitutku láká kolem jdoucí muže.Jistě jsou zákazníci co jdou cíleně ale nejhorší je že ona přemlouvá a láká muže, co neměli v plánu jejích služeb využít.Nekteří se nechají zlákat a ve vteřině se"objeví"policisté a z lákaného pána zatýkájí.Amerikanizace se velmi blíží.
0 # Honza 2015-03-28 04:05
anonym 0"14 :
To je hrozný.
To bych si už vůbec nezašukal..
0 # Leon Kreutzfeld 2015-04-01 13:23
No, a Culik zase pise, ze americka kolona prepravuje Putinovy jaderne zbrane. Jak jste jiste spravne poznal, tak se jedna o nepovedeny April.

Pani Ombudswoman jiste pravem zazaluje platek ministra financi za rasovou a genderovou diskriminaci.
0 # Anonymní 2015-04-01 14:24
Podle článku právníka Kanceláře veřejné ochránkyně práv v dnešních HN tak to "situační testování" prováděla neziskovka prej ochránkyně jenom zprostředkovala kontakt na neziskovku. No uvidíme.
0 # Anonymní 2015-04-02 19:40
Uz couvaji. Toto rozhodne neni to stejne, co napsali ve vyrocni zprave.

Nemam na to vyhraneny nazor, ale proste chci videt ten soud.
- Pani zalobkyne, takze se citite diskrimovana, protoze jste Romka.
- Ano.
- Ale pani zalobkyne, vy nejste Romka.
- To vim taky, ale oni to nevedeli.
- Takze proc jste diskrimovana?
- Protoze jsem predstirala, ze jsem Romka a oni se ke me zachovali diskriminacne.
a takto to bude pokracovat.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)