Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Šifrování

Informační spor s ministerstvem vnitra o zadávací dokumentaci k dešifrování komunikace pozvolna přešel do střední hry: soupeř rozvinul nadějnou křídelní kombinaci, ale my útočíme středem přímo na jeho krále, a kromě toho, že jsme odmítli předložený důvod utajení požadovaných informací, ptáme se, jestli není celá šifrovací zakázka přípravou k činnosti, kterou policie vůbec není oprávněna vykonávat. Zvláště mne pobavilo, jak pečlivě je v rozhodnutí utajen odpovědný útvar, jímž je podle čísla jednacího Útvar zvláštních činností SKPV; zvláštní činnosti, to je policejní eufemismus pro odposlechy, tedy jediný prostředek, který je policie schopna při odhalování trestné činnosti aspoň trochu obstojně zvládnout (a jen se občas nestačí divit, že soud jí předestřenou interpretaci odposlechů a jejich tajné řeči neakceptuje).

Překvapivý vývoj nastal v kause informací o brněnských státem dotovaných luštitelích šifer: ministr vnitra spoře odůvodněným rozhodnutím o rozkladu vrátil věc svým podřízeným.
Úřad vlády mi ochotně poskytl požadované informace (vyrozumění, dokument): je z nich zřejmé, že v důsledku naprosto nesmyslného zadání bude podojen nikoli kozel, nýbrž daňový poplatník, a to o bratru čtyři miliony korun. Nu což, nepochybuji, že za takovou sumu postaví v Brně nejméně megaqubitový kvantový počítač.
Informační komedie na thema rozdojte kozla, resp. prolomte šifrovanou datovou komunikaci, zn. levně, utěšeně pokračuje.

Ministerstvo dnes mou žádost o informace odmítlo s tím, že jde o utajované informace, já podávám rozklad, a následně napadnu rozhodnutí správní žalobou: soudit se v této zemi s orgány veřejné moci je celkem nenáročná, nenákladná a ve výsledku mimořádně vděčná zábava, tak proč si ji odpírat…

Aktualisováno.
A není vyloučeno, že se dozvíme něco zajímavého i od vlády.

Aktualisováno.
Ještě doplněk pro ty, kteří historku o tom, jak sovětští soudruzi splnili úkol rozdojit kozla, třeba neznají:

Neuplynula dlouhá doba od rozsudku, na jehož základě mi ministerstvo vnitra muselo poskytnout informace k odběrům DNA, a rodí se další spor: zjistiv, že ministerstvo hodlá investovat peníze daňových poplatníků do pokusu prolomit šifrovanou komunikaci, požádal jsem o text příslušné zadávací dokumentace. Ministerstvo žádost sice zatím neodmítlo, ale prodloužilo si lhůtu: zřejmě v naději, že do té doby zemřu nebo mě konečně za něco zavřou.

K otázce šifrování samotného budiž poznamenáno, že na hypothese o nemožnosti prolomení kryptografických algorithmů používaných moderními komunikačními prostředky stojí mimo jiné bezpečnost elektronického podpisu a datových schránek, elektronického bankovnictví a nejnověji též tzv. kryptoměn. Jedinou cestou, jak obsah šifrované komunikace zjistit, je kompromitovat koncová zařízení, a to může být ústavně krajně pochybná eventualita, protože trestní řád neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo instalovat do počítače nebo telefonu policejní malware, tak jako se před časem zkoušelo např. v Německu.

Není proto divu, že ministerstvo se zdráhá informace vydat: buď jde o obludné plýtvání veřejnými prostředky, anebo o přípravu protiústavní praxe.