Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Není nad to, když policie dokáže dát své databasi informací o závadových osobách (neboli extremistech, ve skutečnosti disidentech) vhodné, výstižné, bezpříznakové krycí pojmenování.

Komentáře   

0 # Tomáš Marný 2011-02-02 13:12
To je, předpokládám, z trestního spisu ofoceno na konci vyšetřování?
Navrhuji dělat hloupého a u soudu prohlásit, že obhajoba neví, co to je informační systém OČISTA, a nemůže vyhodnotit, zda jde o důkaz ve prospěch klienta či v neprospěch. Proto žádáme, aby státní zástupce vysvětlil, co to přesně je. Protože je listina založena v originálu spisu, který šel s obžalobou, nepochybně se tato listina nějak týká žalovaného skutku a patrně má jít o jakýsi důkaz - a protože smysl této listiny není bohužel obhajobě ani při nejlepší snaze znán, trváme na tom, aby obžaloba obsah tohoto důkazu osvětlila.
A trval bych si na tom zuby nehty ... to by byla švanda! :-))))))))))
0 # Tomáš Marný 2011-02-02 13:19
... a pokud by to soud ignoroval, klidně bych to uvedl do odvolání. Listina byla policejním orgánem opatřena během vyšetřování a založena do originálu trestního spisu. Patrně se tedy jedná o potenciální důkaz - přinejmenším má obhajoba za daných okolností důvod si to myslet. Pokud soud odmítl v průběhu řízení objasnit smysl listiny, která z pohledu obhajoby může být teoreticky důkazem ve prospěch obžalovaného, pak soud omezil nezákonným a neústavním způsobem právo obžalovaného na obhajobu, pročež nemáme jinou možnost než navrhnout, aby byl rozsudek Okresního soudu v ... ze dne ... sp. zn. ... zrušen!
Udělejte to, prosím, prosím, už jen kvůli té legraci!
0 # Anonymní 2011-02-05 12:16
zajímala by mě možnost zjistit co je účel té databáze a jakej okruh lidí se v něm na základě čeho nachází nějakou oficiální cestou...případně jestli si můžu jako soukromá osoba zažádat o to, abych byl informován jestli v té databázi třeba nejsem a jestli mi je někdo povinej pravdivě na to odpovědět?
0 # Tomáš Pecina 2011-02-05 16:59
Policejní database jsou z InfZ vyňaty, a částečně i z působnosti ZOOÚ.
0 # Guy Peters 2011-02-06 00:25
Na základě § 12 zákona o ochraně osobních údajů je každý oprávněn mít přístup k informaci o osobních údajích, které o něm vede někdo jiný. Nicméně podle § 83 odst. 5 věty druhé policejního zákona: „Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o nevyhovění žádosti došlo k ohrožení plnění úkolu podle § 85, policie žadatele písemně vyrozumí o tom, že nezpracovává žádné osobní údaje vztahující se k jeho osobě.“

Policie tedy ze zákona smí lhát, ale zákonnost takového lhaní smí úřad pro ochranu osobních údajů ověřit.

Doktrína považuje zákonné lhaní za protiústavní a v rozporu s evropským právem. Nepravdivou informaci by tedy šlo napadnout u ÚS, ESD, nebo ESLP.
0 # Tomáš Pecina 2011-02-06 09:33
Nepravdivou informaci by tedy šlo napadnout u ÚS, ESD, nebo ESLP.

Ale soud prohraje, protože neprokáže své skutkové tvrzení, že je někde veden.
0 # Guy Peters 2011-02-06 10:26
Záleželo by na tom, co by mu ÚOOÚ sdělil.
0 # Guy Peters 2011-02-06 10:27
Nebo kdyby nepravdivost informace byla dokázaná z jiných, legálních, zdrojů.
0 # Anonymní 2011-02-11 02:01
0 # Tomáš Pecina 2011-02-11 06:59
To je ale patrně jen shoda okolností.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)