Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

A máme tu další exekuci na obec, která odmítla žadateli poskytnout informace podle InfZ. Tentokrát je obcí hlavní město a žádost o informace se týkala systému přidělování registračních značek. Úředníci magistrátu si tak dlouho dělali z občana dobrý den, až si pro informace, obrazně řečeno, přišel exekutor.

Tisková zpráva.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-04-04 17:36
Chybí konkrétní jména arogantních úředníků.
ZC
0 # JP 2011-04-04 18:21
Ad ZC:
A především soudruhů, kteří to nařídili utajit. Odmítání informací je jen zřídkakdy nápadem řadového úředníka.
0 # Vážný 2011-04-04 18:55
Město údajně tvrdí, že po novele ex. řádu nelze pro vymáhání splnění povinnosti obstavit majetek, že tedy volně s majetkem může disponovat.

Jak vlastně dopadlo odvolání v KV? Podle Týdne jste nakonec prohrál v odvolání a jdou za vámi všechny náklady a škody způsobené exekucí, tvrdí KV.
0 # Tomáš Pecina 2011-04-04 19:05
Město údajně tvrdí, že po novele ex. řádu nelze pro vymáhání splnění povinnosti obstavit majetek, že tedy volně s majetkem může disponovat.

Nikoli, inhibitorium i po novele nastává ze zákona a netýká se pouze státu, nikoli ÚSC (§ 44a odst. 1 ExŘ).

Jak vlastně dopadlo odvolání v KV? Podle Týdne jste nakonec prohrál v odvolání a jdou za vámi všechny náklady a škody způsobené exekucí, tvrdí KV.

Podal jsem dovolání, které už téměř dva roky leží u NS. Náklady zatím vyúčtovány nebyly.
0 # Vážný 2011-04-05 13:59
Jasně, ten rozdíl novely je asi v tom, že MHMP by měl ve vlastním zájmu navrhnout exekutorovi, která část obstaveného majetku je "dostatečná" na ukládané pokuty, a ze které má být inhibitorium staženo.

Považoval bych za nesmysl, kdyby nebylo lze vymáhat povinnosti exekučně... Ale zase je zde otázka, zda je správné, aby mohla být pokuta ukládána bez omezení opakovaně. Cítím tam určitý ústavněprávní problém s dvojím trestáním. Analogií je ÚS aprobovaný zákaz dvojího trestání většinou Svědků J. za setrvání v odepření civilky i vojny z 90. let. Pokud se prostě rozhodnu (jedno pevné rozhodnutí) něco nesplnit, mohu být potrestán, může to někdo vykonat z mne na můj náklad, mohu být donucen něco strpět, ale těžko mohu být opakovaně nucen něco vykonat pokutami až k osobní likvidaci. To by nebylo proporcionální a ústavně souladné...
0 # Anonymní 2011-04-05 18:18
Pokud se prostě rozhodnu (jedno pevné rozhodnutí) něco nesplnit, mohu být potrestán, může to někdo vykonat z mne na můj náklad, mohu být donucen něco strpět, ale těžko mohu být opakovaně nucen něco vykonat pokutami až k osobní likvidaci.

Svědkové Jehovovi jsou trochu jiný případ, tam šlo o dost specifickou situaci (výhrada svědomí atd.).

Mám za to, že pokud je někomu uložena pravomocně povinnost, kterou má možnost splnit, není právní podklad pro to, aby se mohl "vykoupit" zaplacením pokuty. Podle zákona má povinnost plnit, ukládané pokuta nemá primárně sankční povahu, je to donucovací prostředek ke splnění povinnosti. Navíc nejde podle mého názoru o opakovanou sankci, zaplacením pokuty totiž povinnost nezaniká a bylo by protismyslné, pokud by takto existující povinnost už nemohla být (z důvodu dřív udělené pokuty) vymožitelná.

OR

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)