Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zhruba dva týdny po uplynutí soudem stanovené patnáctidenní pariční lhůty splnilo policejní presidium rozsudkem stanovenou povinnost a poskytlo mi informace o odběrech genetického materiálu a snímání daktyloskopických otisků sprostým podezřelým (vyrozumění, přílohy: [1], [2], [3], [4]).

První analysa dokumentů ukazuje, že jejich obsah je šokující a policie je právem před veřejností tajila: zaveden je v nich, obrazně řečeno, institut sprostého nevinného: rozhodne-li státní zástupce nebo soud, že skutek se nestal nebo není trestným činem, policie přesto všechny osobní údaje obviněného, včetně citlivých dat, drží v archivu, a to v případě otisků prstů dalších 5–10 let, u genetických údajů (profilů DNA) fakticky trvale, po dobu 100 let od narození zproštěného. To je ve flagrantním rozporu s tím, co vyslovil Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Marper v. UK z r. 2008, jakož i se zdravým (nepolicejním) rozumem, a svědčí to o zvrácenosti policejní mentality: pro policii neexistují nevinní, jen ti syčáci, kteří nám protentokrát vyklouzli.

Aktualisováno.
A dorazilo i nové rozhodnutí, opět odmítavé: právní názor soudu byl pro policii málo atraktivní a tak, necítíc se jím vázána, žádost o informace opět částečně odmítla. Přirozeně podávám další odvolání a zároveň prosím čtenáře, kteří předmětné odepřené části pokynu policejního presidenta mají k disposici, zda by mi příslušné dvě pasáže neposkytli např. prostřednictvím diskuse k tomuto postu: určitě by bylo lépe argumentovat před soudem se znalostí toho, co vlastně nemá občan právo vědět.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-02-28 14:03
DNA pistole označkuje podezřelé na týdny
www.osel.cz/index.php?clanek=6737
0 # Tomáš Marný 2013-03-01 05:38
To je radost, mít takovou policii. Jak je přimět k nápravě?
0 # Tomáš Pecina 2013-03-01 06:03
Žalobu s návrhem na předložení ÚS k derogaci příslušného ustanovení PolZ má už mnoho měsíců na stole soudružka Lobotková (Městský soud v Praze). K činnosti se ji zatím přimět nepodařilo.
0 # Anonymní 2013-03-01 10:57
Tak i policie se musí donutit konat soudním rozhodnutím!? K čemu ty ozbrojené násilníky vlastně vydržujeme a platíme?
Stále horší totalita až novodobý fašismus.
0 # Filip Šudák 2013-03-04 14:48
Dobrý den, pane Pecina.

Z odůvodnění předmětného rozhodnutí krim.ústavu má maličkost seznala, že soudruzi Vám odmítli poskytnout ustanovení čl.175 odst. 3 lit. d) a čl.332 odst.4 - odst.9 ZP PP č. 100/2001. Pokud něco chybí, napište citaci, já to opíšu.

čl.175 odst. 3 lit.d) ZP PP č. 100/2001 (Členění daktyloskopických sbírek a jejich využití):

"(3) Daktyloskopických sbírek se využívá zejména k d) sledování směru pohybu hledaného pachatele podle daktyloskopických stop, které zanechal na místě činu,"

čl.332 odst.4 - odst.9 ZP PP č. 100/2001 (Kriminalistické fotografování osob):

"(4) Každý druh pořizované fotografie se vyhotovuje minimálně dvakrát. Jednu fotografii od každého druhu zasílá dožadující policejní orgán odboru systémového řízení a informatiky Policejního prezidia České republiky a druhou na službu kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky okresního (obvodního, městského) ředitelství podle místa trvalého pobytu pachatele. Negativ pořizované fotografie se zakládá na pracovišti, které fotografie vyhotovilo.

(5) Obnovování fotografií se provádí výhradně v souvislosti s novou trestnou činností. Za účelem vyloučení rozdílu mezi podobou na fotografiích a podobou skutečnou se obnovují fotografie osob do 25 let věku po 5 letech a u osob starších 25 let znovu po 10 letech.

(6) Zhotovují se tři základní fotografie na negativní černobílý film (třídílná fotografie), a to v pořadí
a) portrétní fotografie pravého profilu,
b) portrétní fotografie zpředu (en face),
c) portrétní fotografie tříčtvrtečního profilu levé strany obličeje.

(7) Používá-li pachatel při trestné činnosti převlečení nebo nalíčení, které mění jeho podobu, vyhotovují se třídílné fotografie také s těmito změnami.

(8) Fotografie celé postavy se pořizuje, kromě třídílné fotografie, jde-li o osobu, která
a) přichází při páchání trestné činnosti do přímého styku s poškozenými nebo svědky,
b) používá při páchání trestné činnosti různých přestrojení, zejména uniforem, pracovních oděvů a oblečení osob druhého pohlaví.

(9) Fotografovaná osoba se obleče pro ni obvyklým způsobem; ve vězeňském obleku se nefotografuje. Ženy, které se líčí, se přiměřeně (obvyklým způsobem) nalíčí."

Zdroj: 100. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. prosince 2001 ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky, 2001.

Závěrem upozorňuji, že citovaný text jest textem původním, tedy textem, který není novelisován (má-li být) ve znění oněch dvou zmiňovaných ZP PP v poskytnuté informaci.
0 # Tomáš Pecina 2013-03-04 14:59
Vřele děkuji, chápu, že jde o tak tajné informace, že policejní práce by byla jejich zveřejněním trvale paralysována a policisté by nevyšetřili už nikdy nic.
0 # Filip Šudák 2013-03-04 15:05
Není vůbec za co.

Mám za to, že způsob pořizování fotografií, o kterém rozhodli, že Vám jej neposkytnou, je znám každému, kdo se o tuto problematiku zajímá, stačí si zajít do policejního museum. Ale v policejní museum zjevně nechodí soudruzi z policejního ÚV (nebo, já jsem je tam jednou viděl, ale někde úplně jinde, než mezi exponáty).

Oni jsou skutečně tak hloupí, že si myslí, že toto je nějakým tajemstvím?

Ale, však co, mne přesvědčovali, že sdělením služební hodnosti, hodnosti, jména (jmen), příjmení a osobního evidenčního čísla konkrétního policisty, zasáhnou do jeho osobního života. Jak, to nebyli sto vyložit. Pouze tvrdili, že to zasáhne, protože to zasáhne. Asi to zasáhne život sexuální.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)