Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Na serveru Nejvyššího správního soudu byl zveřejněn – dosud nedoručený – rozsudek č. j. 3 As 10/2009-77 týkající se komunistické minulosti soudců.

Jestli jsem v předchozím textu, jímž jsem o rozsudku referoval, dával ještě triu soudců NSS Petr Průcha, Jaroslav Vlašín a Milan Kamlach aspoň theoretickou šanci, že mne přesvědčí o správnosti svého názoru a nebudu jim proto muset udělit lednového Osla měsíce, text rozsudku mne vyvedl z iluse: argumentace nutnosti ochrany soukromí soudců je natolik směšná, že se nad tím na Viditelném Mackovi podivuje i laik Miroslav Macek, a zdůraznění nutnosti individuálního přístupu ke každému jednotlivému soudci-komunistovi, již oslovský senát NSS včlenil do závěru svého traktátu, musí vyvolat bujarost mysli i u čtenáře, který by jinak nebyl myšlence zveřejňovat intimní podrobnosti o kolaboraci soudců s minulým režimem nakloněn. Pohádka o komunistech zlých a hodných (hodný komunista byl třeba Marián Čalfa, miláček davů Vladimír Dlouhý nebo současný premier Fischer) byla národu presentována tolikrát, že věřit v ni může už skutečně snad jen – osel.

K rozsudku vydáme tiskovou zprávu.

Aktualisováno.
Tisková zpráva.

Komentáře   

0 # Matúš Švanda 2010-02-10 19:53
Oznámili Vám už, ktorý senát bude rozhodovať o druhej kasačnej sťažnosti v rovnakej veci?
0 # Tomáš Pecina 2010-02-10 19:56
Ano. Ten samý.
0 # Matúš Švanda 2010-02-10 20:13
Tak nič. Škoda...
0 # Anonymní 2010-02-10 22:47
"Nejvyšší správní soud poznamenává, že otázku, kdo není oprávněn zastávat určitou funkci v souvislosti se svou činností za minulého režimu, řeší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon zakotvuje princip, podle nějž prosté členství v KSČ není skutečností, jež by obecně vylučovala soudce z rozhodovacího procesu."
To je podle mne jasný argument.
0 # Tomáš Pecina 2010-02-10 23:25
Jak z toho dovodíte, že na takové informace proto nemám ani právo? Minulost soudců musí být přece naprosto transparentní, všude na světě, nestačí zveřejňovat to, co brání výkonu soudcovské funkce (to je totiž už z definice nadbytečné).
0 # Anonymní 2010-02-11 20:38
TP: "Minulost soudců musí být přece naprosto transparentní, všude na světě, nestačí zveřejňovat to, co brání výkonu soudcovské funkce (to je totiž už z definice nadbytečné)."

Ač je mi vaše snaha sympatická a v politické rovině s vámi v podstatě souhlasím, mám za to, že právně taháte evidentně za kratší konec.

Rozsudek NSS naopak považuji za kvalitní a přesvědčivě odůvodněný, byť se mi třeba výsledek líbit nemusí.

Na informace podle stávajícího právního stavu prostě nárok nemáte, protože informace o členství v KSČ jsou citlivým osobním údajem. Vaše argumenty, že tomu tak není, jsou více politické než právní. Nad zájem o ochranu citlivých osobních údajů jednotlivých soudců zájem na zveřejnění těchto údajů prostě nepřeváží, mj. i kvůli zákonu 451/1991, to je relativně banální.

O.R.
0 # Guy Peters 2010-02-11 22:29
Osobně jsem prosadil, aby členství v politické straně bylo ve výčtu citlivých údajů v zákoně o ochraně osobních údajů zrušeno.
0 # Tomáš Pecina 2010-02-12 01:47
Opakuji, že argument lustračním zákonem nemá místo: seznam soudců nevyhovujícím jeho podmínkám musí být – a doufám, že i je – prázdný.
0 # Tomáš Pecina 2010-02-12 22:07
Ad GP:

To by byl dobrý argument, ale oni by určitě řekli, že tím zákonodárce vypustil to, co bylo stejně obsaženo v "politických postojích". Kdepak, justiční mafie své lidi jen tak snadno veřejné kritice nevydá!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)