Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kapři si rybník – podle očekávání – nevypustili.

Za velkého zájmu veřejnosti (oběmá pánům za účast co nejsrdečněji děkuji!) se dnes u Městského soudu v Praze konalo jednání o správní žalobě, jíž jsem se po ministerstvu spravedlnosti domáhal seznamu soudců, kteří byli v minulosti členy Komunistické strany Československa (zvukový záznam jednání).

V závěrečném návrhu jsem se pokoušel akcentovat ethickou rovinu věci, fakt, že v demokratickém státě je nepřijatelné, aby se životopisy soudců pokládaly za důvěrné informace, k nimž veřejnost nesmí mít přístup.

Bezvýsledně. Senát ve složení JUDr. Ladislav Hejtmánek, JUDr. Ludmila Sandnerová a Mgr. Martin Kříž našel plné pochopení pro argumentaci ministerstva a žalobu zamítl.

Soudce Hejtmánek není žádný velký rhetor, avšak z jeho stručného ústního odůvodnění vyplynulo, že otázku zpřístupnění soudcovských životopisů soud pokládá za otázku politickou a nikoli právní.

S tím nesouhlasím: politické rozhodnutí bylo učiněno přijetím zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jeho výklad je doménou soudů.

Proti rozsudku podám kasační stížnost: pokládám za popření základních principů demokratického právního státu, aby talár oblékaly osoby, jejichž minulost je takového druhu, že se o ní veřejnost nesmí ani dozvědět. Takoví soudci by si měli v soudní síni nasadit na hlavu spíš šaškovskou čepici s rolničkami, neboť takový úbor by mnohem lépe vystihoval, na jakých základech soudní moc v České republice stojí.

Nejsem nicméně optimistou – dnešní rozsudek je věrným obrazem skutečných kvalit soudcovského stavu i české postkomunistické reality.

Komentáře   

0 # AHL71 2008-11-27 16:51
Děkuji za zvukový záznam, jdu si to poslechnout.
0 # Anonymní 2008-11-27 17:43
Přemýšlím, jestli soudy mohou řešit spory v české společnosti, když nedokáží spravedlivě rozhodnout ani kauzy týkající se soudnictví samého.

Otázka dne: žijeme v zemi s funkční justicí, nebo ne?

Upřesnění: je ČR státem s justicí, u které převažují znaky funkčnosti, či nefunkčnosti?

Radek Mikula
0 # Tomáš Pecina 2008-11-27 19:16
Některá rozhodnutí spravedlivá jsou, nemůžeme paušalisovat. Zda většina, to už bych se tvrdit neodvažoval.

Tady ovšem soudci rozhodovali sami o sobě, a výsledek byl předem jasný: asi jako když poslanci hlasují o omezení své imunity nebo zvýšení platů.
0 # Anonymní 2008-11-27 21:43
Myslím, že jste dopředu tušil, že s tímhle dorazíte, až k ústavnímu soudu, ne-li k štraburkální koncovce.

Jsem zvědav na další vývoj, ani ne tak kasační, tam lze očekávat opakování již soudem vyřčeného.

Jan Údřemko
0 # Tomáš Pecina 2008-11-27 21:50
Stížnost k ESLP není čím podložit (právo na informace není zakotveno v Úmluvě), spíš věřím Nejvyššímu správnímu soudu. Ústavní soud je sice v posici toho, kdo životopisy soudců zveřejňuje, ale docela bych se divil, že by se mu chtělo do tohoto vosího hnízda píchat.
0 # Anonymní 2008-11-27 22:00
Uvažoval (uznávám, že už trochu odvážně) o porušení čl. 6, kdy však narušení principu nezávislost a nestrannost soudu je z hlediska podání spíše zbožným přáním, ač fakticky zřejmá,

Jinak právě poslouchám a gratuluji k více než dobrému řečnickému výkonu, který by leckterý advokát mohl závidět a u protistrany by se naopak leckterý koncipient mohl poučit, jak nikoli...

0 # Tomáš Pecina 2008-11-27 22:06
Rdím se a děkuji – sám jsem se sebou spokojen nebyl, bylo to, jak jste jistě pochopil, naprosto improvisované, jsem líný si přednesy připravovat předem a ne vždy to dopadne zcela podle mých záměrů.

Článek 6 – no, nevím. Podle něj lze napadnout vady konkrétního řízení, nikoli právní politiku státu.
0 # Anonymní 2008-11-27 22:17
Myslím, že se v jádru stále jedná o otázku právní. Tím, že se z věci stane (byť právní) politikum, ze z toho soud snaží elegantně utéci, pominu-li křečovitý a Vámi čekaný argument, že informace k dispozici nejsou.

0 # Tomáš Pecina 2008-11-27 22:24
Budeme si muset počkat, co napíšou do písemného odůvodnění. Hejtmánek je znám tím, že považuje za neoprávněné všechny žádosti o informace, mj. mi zamítl žalobu proti MV na neposkytnutí stanov občanského sdružení (NSS mu to pochopitelně zrušil). Proto ho tam zřejmě poslali, i když není ani v senátu, který to dostal, ani v jednom ze dvou zástupčích.
0 # Anonymní 2008-11-28 09:30
Justici ovládají "staré struktůry" a bude ještě nějaký čas trvat, než ti pohrobci zločinecké organizace zestárnou a odejdou. Hrůza je, že je to dobřě stmelená státní organizace, ze které nechtějí tito nekompetentní soudci z dobře placených míst odejít.
Nedivme se proto, že rozhodování je tak nespravedlivé, když se jedná o Ně. Je to ostuda.
0 # MV 2008-11-28 12:15
Dobrý den, vážený pane Pecino,
velmi si vážím Vašeho úsilí za zprovoznění justičního molochu, který požírá mnoho prostředků a spravedlnost občanům nepřináší. Máte můj obdiv, protože postupujete nesmírně kvalifikovaně a hlavním strategickým směrem. Ono totiž nelze čekat až komunisté tyjící z justice a diskreditující a rozvracející spravedlnost v této zemi vymřou. Jsou totiž infekční a je třeba je identifikovat a z profylaktických důvodů i izolovat. Oni totiž kazí i mladé adepty soudnictví, kteří přejímají jejich hloupost a zlozvyky jen proto, aby se chovali "manažérsky" a loajálně k těm služebně vyšším, od kterých odvisí jejich další kariéra. . . Je to jako rakovina!
Zajímalo by mě, jak byste situaci řešil, pokud byste byl ministrem spravedlnosti?
Srdečně zdravím a přeji vše dobré
Martin Vadas
0 # Tomáš Pecina 2008-11-28 14:37
Děkuji a zdraví, pane Vadasi!

Ministr spravedlnosti je bezmocný, může jen přihlížet a občas podat nějakou tu kárnou žalobu, kteří mu ovšem soudci smetou nebo, když už není zbytí, uloží symbolický trest (viz potrestání soudce Nagye za zfalšovaný protokol o jednání).
0 # Matúš Švanda 2008-11-29 00:14
Som zvedavý na to písomné odôvodnenie, z toho ústneho som sa nič právne relevantné nedozvedel...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)