Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Odpusťte, že využívám plochu svého blogu k inserci spíše privátní; není arci thematicky tak odlehlá.

Protože Nejvyšší správní soud rozhodl, že komunistické soudkyně Městského soudu v Praze nejsou podjaté a jsou způsobilé bez obtíží projednat naši správní žalobu týkající se zákazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bude třeba náležité se na jednání theoreticky vyzbrojit.

Sháním proto k zapůjčení veškerou marxisticko-leninskou literaturu vztahující se ke spravedlivé poválečné odplatě a odsunu sudetských Němců; zejména bych ocenil práce soudruha Klementa Gottwalda nebo Antonína Zápotockého, a v případě, že soudružky soudkyně budou založeny akademičtěji, pomohly by i citace z díla velkých ruských theoretiků revolučního práva, soudruhů Andreje J. Vyšinského a Felixe E. Džeržinského. Z českých autorů by pak největší polemické účinnosti mohly dosáhnout citáty z prací JUDr. Josefa Urválka.

Nepostradatelnou literaturu obecnější, jako Marxův Kapitál nebo vybrané svazky Leninových spisů, zajistím snadno z jiných zdrojů.

Děkuji předem za vaši pomoc!

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-02-15 23:31
Nechci, aby soudil a rozhodoval bývalý komunista v masce soudce: nemá na to morální právo.
Členství i kandidatura v normalisační KSČ je neslučitelné s funkcí soudce nebo státního zástupce.

Největším trestem pro justiční mafii je začít ji sekat chapadélka tak dlouho, až tito justiční komunisté přijdou o moc a začnou být jejich rozsudky revidovány a trestány (byť i jen morálně)!!!

Blahopřeji Tomáši!

M.H.
0 # Stan 2011-02-16 09:26
Vzhledem k tomu, že Marx byl velkoněmecký šovinista a o Češích se vyjadřoval velmi kriticky (především za to, že prý revolučním Němcům v roce 1848 vrazili kudlu do zad), i k tomu, že Lenin byl údajně německý špión, který měl zlomit odpor Rusů na východní frontě (což se mu mimochodem podařilo), mohla by se Vám ta literatura hodit nejen ke zpochybnění nestrannosti komunistické soudkyně, ale přímo k obhajobě Vaší věci :)
0 # Tomáš Pecina 2011-02-16 09:52
Já jsem spíše mínil pojmout přednesy v duchu, jak opět my revanšisté a nejreakčnější část německé imperialistické militaristické neonacistické velkoburžoasie vystrkujeme rohy a je na soudružkách soudkyních, aby tomu spolu se žalovaným ministerstvem učinily přítrž.

Buďte ubezpečen, Stane, že tohle si vychutnám, od úvodního pozdravu "Čest práci!" po závěrečný návrh ve stylu Urválek.
0 # Anonymní 2011-02-16 09:52
Pokud Váš inzerát opravdu není jen nadsázka a chcete získat informace, jak vlastně vznikaly tzv. Benešovy dekrety, doporučuji prostudovat i publikaci "Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky" vydané Ústaven pro soudobé dějiny AV ČR v roce 2003.

Projekt a vydání knihy podpořily Česko-německý fond budoucnosti a Nadace Konráda Adenauere.

T. Moláček
0 # Stan 2011-02-16 14:32
A k tomu soudružkám soudkyním dopomáhej Bůh.
Amen.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)