Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Absurdnější rozsudek si lze těžko představit: jak informovalo epravo.cz, podle čerstvé judikatury Nejvyššího soudu přechází nárok na náhradu imateriální újmy za průtahy v řízení na procesního nástupce, bez ohledu na to, že jemu samotnému žádná újma vzniknout nemusela (přestože i k tomu lze podle NS přihlédnout).

Popsaný veletoč je reflexí neudržitelnosti stávající doktriny, podle níž jsou satisfakční nároky ryze osobní povahy a zdědit je nelze, a navíc i nárok na relutární satisfakci je svou povahou nemajetkový (o tom jsme obsáhleji psali vloni).

Argumentace judikátu je dosti nepřesvědčivá, ve skutečnosti není žádného zásadního rozdílu mezi nárokem na náhradu za průtahy a jinými nároky vyplývajícími z porušení osobnostního práva; k tomu, aby Nejvyšší soud zvrátil letitou judikaturu a dovodil dědičnost reparačních a satistfakčních nároků z porušení osobnostních práv, které jsou majetkové povahy, však zatím nenazrál čas; snad s účinností (Eli)ObčZ.

Aktualisováno.
Napadá mne vtip: Zemřel chudý. Jeho děti po něm zdědily jen nábytek, trochu obnošeného šatstva a troje průtahy.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-02-10 15:34
A to nás ještě čeká v budoucnu povinnost platit za soudní poplatky v žalobách proti státu Poplatky proti kverulantům


Ano, je potřeba přinutit občany vysokými poplatky, aby si od státu nechali močit na hlavu.
0 # Anonymní 2011-02-10 15:38
A to nás ještě čeká v budoucnu povinnost platit za soudní poplatky v žalobách proti státu Poplatky proti kverulantům


Ano, je potřeba přinutit občany vysokými poplatky, aby si od státu nechali m.... na hlavu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)