Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V patrně vůbec nejdůležitějším letošním nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 rozhodlo plenum Ústavního soudu o změně trestního řádu v tom smyslu, že prohlídky jiných prostor než obydlí musí být napříště prováděny pouze na základě soudního příkazu, nepostačuje jako dosud příkaz státního zástupce (nebo policejního orgánu s jeho souhlasem).

Významné důsledky bude mít nález, proti kterému se zvedla vášnivá, naštěstí však ne dostatečně početná vlna disentů, pro dosud neskončená trestní řízení. Ačkoli příkaz k prohlídce nelze již ve většině případů formálně odklidit, věci, které byly tímto způsobem zajištěny, jsou jako důkaz procesně nepoužitelné a musejí být obviněným bez dalšího vráceny (zde to řeším v jedné své kause).

Vůbec nejzajímavější je otázka náhrady škody: prohlídka byla provedena na základě tehdy platného znění trestního řádu a příkaz k ní zůstává pravomocný, přesto je tu rozhodnutí Ústavního soudu, které tvrdí, že proběhla v rozporu s ústavou, a je tedy zřejmě dán nárok poškozeného na základě ustanovení ZOŠ o nesprávném úředním postupu.

Komentáře   

0 # J.Potměšil 2010-06-23 08:56
Mě tedy více než nález, jak jinak než od soudkyně zpravodajky Elišky Wagnerové, zaujal (dle mě přesvědčivý), a zároveň vtipný, disent soudců Musila Židlické: "Vykládat termíny "obydlí" a "domov" tak, že by se snad jimi měl rozumět též kravín - pěstírna konopí, pokládáme za naprosto nepatřičné" nebo "Marně přemýšlíme o tom, jakými atributy by bylo možno charakterizovat soukromý život vedený v kravíně - pěstírně konopí." Ještě že nejsem trestař nebo soudce, který ty kravíny bude muset zkoumat.
0 # Vážný 2010-11-08 19:05
Nebyl bych si s tím tak jistý, co když tohle někdo pozvedne i vě věci kontrolní činnosti, čili v případě například souhlasu ke kontrole inspektorátu práce ve firmě apod... Protože se může jednat o získávání důkazů nejen ke správnímu deliktu, ale i k přestupku.
0 # Guy Peters 2010-11-08 22:40
Bravo, jste o 4 měsíce napřed před našimi investigativními journalisty z Víte, co se právě děje.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)