Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

LIBERTAS Smoke'n'Taste Club (LSTC) se nazývá neregistrované sdružení, jako kontakt uvádějící adresu v Olomouci, jež svým členům a partnerům nabízí možnost obejít protikuřácký zákon tak, že namísto restaurace bude provozován soukromý klub, v jehož prostorách bude možné kouřit.

Libertariánské snahy vymanit podnikání a vůbec soukromé aktivity ze státní regulace jsou leitmotivem posledních let, vzpomeňme jen několik příkladů: Bitcoin, Airbnb, Uber, anebo, na o něco vyšší úrovni, Liberland. Jde arci jen o další z utopií, o nic méně ideologickou než utopie socialistické, jimž se tyto projekty pokoušejí čelit. Víru, že bez státu nám bude líp, pokládáme za nebezpečnou hloupost, a její produkty nejvýš za dočasně užitečný nástroj k dosažení lepší regulace tam, kde je nadměrná a/nebo dysfunkční, tak jako v taxislužbě.

Protože jsme arci na blogu právnickém, podívejme se na LSTC optikou platného práva.

Představme si, for the sake of argument, že se nápad ujme a všichni kuřáci v zemi – a také nekuřáci, jimž nic jiného nezbude – se stanou členy této organisace a předtím, než budou v kterékoli členské restauraci obslouženi, resp. vůbec do provozovny vpuštěni, budou mít povinnost prokázat se obsluze členskou průkazkou.

S tím zatím není problém, ten však nastane, když si host – tedy vlastně jen člen využívající svého práva na klubovou činnost – objedná pivo. Má-li být obsloužen, stává se klubovna provozovnou stravovacích služeb ve smyslu ustanovení § 2 písm. i) protikuřáckého zákona, protože je to prostor potravinářského podniku, v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně; co rozumět potravinářským podnikem, řeší zákon v poznámce pod čarou odkazem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, podle něhož je to veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fasí výroby, zpracování a distribuce potravin. Stravovací služby jsou, podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, definovány jako výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci živnosti hostinská činnost, ve školní jídelně, mense, v dětské skupině, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fysických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, při stravování zaměstnanců, poskytování občerstvení a za účelem podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. A protože hospodský (majitel klubu) je bezesporu podnikatelem a přinesení půllitru s pivem distribucí potravin v rámci hostinské činnosti, případně poskytování občerstvení, je i klub podnikem a jeho prostory, kde se pivo konsumuje, podléhají zákazu kouření.

Tudy proto cesta nepovede.

Aktualisováno.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-06-02 10:24
Myslím, že nejde ani tak o potravinářský podnik, jehož vymezení nečiní problém. V potravinářském podniku protikuřácký zákon kouření totiž nezakazuje. Jde-li o provozovnu stravovacích služeb, kde kouření zakazuje, ta je bezesporu potravinářským podnikem, nicméně (co se týká hospod) je tato provozovna definicí vázána na hostinskou živnost. Takže pokud provozovatel restaurace či hospody nemá hostinskou živnost, ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 nejde o provozovnu stravovacích služeb. Na případnou odpovědnost podle živnostenského zákona nyní nehleďme.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 11:00
Toto ustanovení je irelevantní: zákaz je zakotven v § 8 odst. 1 písm. k) ProKuř.
0 # Anonymní 2017-06-02 11:13
Není irelevantní - zákaz v § 8 odst. 1 písm. k) ProKuř. se týká vnitřních prostor provozovny stravovacích služeb. Co však je stravovací služba je definováno právě v § 23 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. U tam uvedených všelijakých druhů stravovacích služeb není problém, avšak nastává u "jejich podávání v rámci živnosti hostinská činnost". K tomu nutno dodat, že zákon o ochraně veřejného zdraví je vůbec legislativní neštěstí, příkladem budiž jeho 92h odst. 4 písm. j)
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 11:16
Domnívám se, že se mýlíte: definice se vztahuje na celý pojem (celé trojsloví) provozovna stravovacích služeb, tedy není podstatné, co jsou stravovací služby v jiných kontextech.
0 # Anonymní 2017-06-02 11:51
Může být, mejlej se i ministři :-) Jenomže bez vymezení toho, co je vlastně stravovací služba, resp. provozovna stravovacích služeb se neobejdeme, pokud budeme chtít znát význam řečeného ustanovení ProKuř., tedy kde je mj. kouření zakázáno. A jinde než v § 23 odst. 1 ZOVZ definici stravovací služby nenajdete. Vycházim samozřejmě z toho, že provozovnou stravovacích služeb je provozovna, kde jsou veřejnosti poskytovány stravovací služby. A jsme zase u vymezení stravovacích služeb,kde je ústředním termínem rovněž tam definovaný pokrm. Jeden z druhů stravovací služby je vázán na hostinskou živnost. Mmch. tenhleten poslanec Benda též sázel na to, že pívo není pokrm a tím pádem nejde o stravovací službu ergo se tam může kouřit. V tomto ohledu splakal nad vejdělkem.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 12:08
Výklad, že pokrmy mohou být v provozovně potravinářského podniku podávány i jinak než jako stravovací služba, je poněkud, ehm, advokátský. Se subsidiárním použitím ZOVZ pro výklad toho, co je to pokrm, souhlasím, ale zde se mi zdá celkem jasné, co zákonodárce mínil.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 12:24
A mimochodem, nebylo by snadné prokázat, že v klubovně Na růžku nebylo podáváno ani občerstvení, protože i to definice pokrývá. Napadá mne, že mohlo jít o léčivý přípravek :-)
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 12:32
Aktualisoval jsem; díky za upozornění na tento možný argument.
0 # Anonymní 2017-06-02 12:38
Ano, i mě se zdá jasné, co zákonodárce mínil, bohužel však svoje mínění nevyjevil dostatečně srozumitelným způsobem. A na půdě veřejného práva, kde za porušení hrozí veřejnoprávní sankce by neměl být výklad k tíži adresáta. Nemám dar pera, proto asi neumím přesvědčivě vyjádřit to, co chci. Podávání pokrmů je vždy stravovací služba, o tom žádná. Chci jen poukázat na to, že ZOVZ "provozování hospody" jakožto stravovací službu spojuje se živnostenským oprávněním. U jiných stravovacích služeb, jak jsou uvedeny, např. školní vývařovna nebo menza, kriminál, vojsko, zaměstnaci atd., veřejnoprávní oprávnění - živnost - nevyžaduje. Proč tomu tak je...no, asi vím, ale nerad bych, aby se mnou bylo zavedeno vyšetřování :-)
0 # Anonymní 2017-06-02 12:42
Super, jsem rád, že se mi podařilo Vás přesvědčit :)
0 # Anonymní 2017-06-02 14:01
Použiji mně blízký obor (IT) jako analogii: Pomalu nastává stav, kdy systémová údržba spotřebuje více zdrojů, než je systém schopen poskytnout pro běh aplikací.

Jsou dvě řešení:
1) Přebootovat do něčeho méně náročného.
2) Zakázat start služeb, které nejsou nezbytně nutné.

2) je správně! Vyházet úředníky, zrušit nesmyslné agendy, zrušit debilní zákony. A to rychle, dokud to ještě jde.
Jenže tady není žádný schopný dostatečně silný admin!

Fakt se nechci dožít toho rebootu! Ono to tak totiž dopadne.
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 14:05
Mylně se domníváte, že jste user; ve skutečnosti jste jen resource, tak držte ústa a krok, nebo budete upgradován.
0 # Anonymní 2017-06-02 15:23
Držím, četl jsem. A snažím se být jako resource co nejslabší.
0 # David Schmidt 2017-06-03 21:59
Účelem protikuřáckého zákona zatím není kuřácká prohibice, tudíž není sám o sobě problém, pokud lidé užívají cigarety pospolu v nějakém uzavřeném prostoru (což je z hlediska účelu zákona dokonce přijatelnější varianta, než když o "zahrádky" zakopávají děti na chodníku).

Sankce podle živnostenského zákona a trestního zákona jsou dále dostačující, aby jakýkoli spolek nemohl zastírat svojí tzv. spolkovou činností podnikání, kde je nutno získat živnostenské oprávnění.
0 # Anonymní 2017-06-05 09:57
A což kdyby se rovnou na jídelní lístek napsalo "Slouží ke kosmetickým účelům, neužívat vnitřně!" K pivu by se dával lavór na mytí nohou, k talíři guláše ručník kolem krku a jednorázové kosmetické tampóny z kynutého těsta, a popelníky by byly ve tvaru stojánků na vonné tyčinky...

Akorát by si hosté museli nosit vlastní příbor, bo to už by bylo nápadné. Ale třeba by se ten kosmetický salón dal spojit s prodejem (a opětovným výkupem) tradičních českých suvenýrů, jako je např. sada příborů FÖRNUFT (nůž, vidlička, lžíce a lžička, 50 Kč).
0 # David Schmidt 2017-06-05 19:18
Tak bude mít hospoda svoji jídelnu i kuřárnu. To nikdo nezakazuje, byť do budoucna by se mohlo uzákonit, že k provozování kuřárny je nutné zvláštní koncese a musí být vybavena plakáty či obrazy nemocí způsobených kouřením. V další fázi by koncese zanikla, pokud by provozovatel nezískal v určitém období klienty pro odvykací léčbu.
0 # gogo 2017-06-02 10:53
Přes léto se budou víc prodávat sudy a utuží se sousedská vzájemnost. V tomto období vykrystalizuje konečné řešení protikuřáckého problému na komunální úrovní - nejedno auto zůstane v říjnu natrvalo venku a jeho místo zaujmou lavice a stolky obsazené sousedy s pivem, cigaretou a když už to bude takhle zařízené, tak i kartami nebo jinými kratochvílemi, v rukách.
Nezapomínejme taky na další výdobytek eurobolševického zákona, který přikazuje obsluze sledovat stav opojení ethanolem a při podezření na nadměrnou konzumaci pak povinnost přestat alkohol přinášet. Tohle v garáži taky odpadne.

Nevím jak vy, ale já jsem znovu oprášil záměr stavby udírny, aby mě nepřekvapil další očekávaný eurobolševický výdobytek - zákaz prodeje karcinogenních uzenin, nebo tučných výrobků.
Češi jsou mimochodem prozíraví a oblasti svých nejzákladnějších existenčních potřeb mají pokryté - víno se dělalo doma vždy a infrastruktura se modernizovala, slivovice se zatím pálí v lokálních palírnách, ale přechod do ilegality problém nebude. A největší pokrok byl učiněn v oblasti pivovarnictví, kde za posledních 20 let vznikly stovky a tisíce mini- a mikro- pivovarů, nebo dokonce domovarů.
Ještě pár eurobolševických zákonů a začne se pěstovat a zpracovávat i tabák. Bylina je to mnohem hezčí než eurobolševická Babišova řepka.

Obnovení tradice zabijaček bude mít dále kromě zvýšení potravinové samostatnosti i jistý antiimigrační potenciál.

Je potřeba na budoucnost hledět pozitivně a umět čelit všem výzvám ať už přicházejí z Moskvy nebo Brusele.
0 # Niki 2017-06-02 11:22
Blbost. Takhle to nedopadlo v žádné zemi se zákazem kouření a nedopadne to tak ani u nás.
0 # Anonymní 2017-06-02 11:53
Gogo, gratuluji k mistrné poznámce o zabijačkách. Skvělé.
KH
0 # Anonymní 2017-06-02 13:02
Gogo, ve slusnych i neslusnych zemich ( RF, Turecko) se v hospodach/barech/restauracich nekouri. Vsude, vcetne US, to pres pocatecni kecy o "omezovani podnikani/muj dum-hrad apod" vsichni privatali, i kuraci, predevsim kuraci.

Tak v tom nehledejte nejaky Eurobolsevismus, EU s tim nema nic spolecneho a jsem rad, ze se CR konecne k tomuto odhadlala, sice jako posledni temer, ale konec dobry, vsechno dobre.

Neocon
0 # Anonymní 2017-06-02 13:11
"Nezapomínejme taky na další výdobytek eurobolševického zákona, který přikazuje obsluze sledovat stav opojení ethanolem a při podezření na nadměrnou konzumaci pak povinnost přestat alkohol přinášet. Tohle v garáži taky odpadne."

Tuto povinnost má obsluha někdy od 80. let. Ale hlavně, že za to můžou eurobolševikové.

Yossi
0 # Anonymní 2017-06-02 13:17
Ano, v US to normalne funguje taktez desetileti, a nikdo s tim nema problem, nebo alespon nikoho takoveho neznam.
Neocon
0 # 64871 2017-06-02 13:31
Neocone, jestli to nebude tím, že jste osoba společnosti nelibá.
0 # Anonymní 2017-06-02 13:59
"Neocone, jestli to nebude tím, že jste osoba společnosti nelibá"

To znamena, ci ma znamenat, co?

Neocon
0 # 64871 2017-06-02 22:22
Má to znamenat fakt, že buď znáte málo lidí anebo mnoho lidí odmítá znáti Vás.
0 # Anonymní 2017-06-02 22:44
No, tak to bych vzhledem k me nejen profesi, mohl predem bez nejmensich pochybnosti, vyloucit.
A ted schvalne Vy-kolik osobne znate lidi v US, "kteri maji problem jit si zapalit ven"?
Podotykam, (coz Vy samozrejme vite), ze v US se nesmi kourit ani na zahradkach, a nejmene 20 feetu od budovy. (samozrejme zalezi na statu, ale prumerne takto)

Neocon
0 # m. 2017-06-02 12:51
Myslel jsem si, že moji oblíbenou zkratu SprDel jen tak něco nepřekoná - ale ProKuř mě rozsekalo :-)
0 # 64871 2017-06-02 13:30
Inu, takový club může mít členské poplatky (aka kredit), ze kterého může být jak kuřivo, tak různá občerstvovadla pořizována. Chtěl bych vidět toho smělce snažícího se uhrát ilegální hostinskou činnost na dvaceti gentlemanech pokuřujících doutník a do jednoho přísahajících, že si každý přinesli lahev lihoviny dle vlastní chuti, případně pakl Chesterfieldek a dvě tři štěňata cvikovské desítky.
0 # Tomáš Kindl 2017-06-02 17:04
Pro zajímavost: Zákaz kouření v restauracích – FAQ
Jinak stanovy "LIBERTAS Smoke'n'Taste Club" stojí za to. Provozovatel restaurace jim má platit 10 000 Kč měsíčně, aby za to mohl využít "právní asistenci spolku v případě obvinění ze správního deliktu souvisejícího s jeho činností". Případně uložené sankce ale zřejmě ponese sám. Asi si nejsou tak jisti úspěchem jako v případě Majk Pánova "pojištění na pokuty" za dopravní přestupky :-)
0 # Anonymní 2017-06-02 17:13
Tak u Majkpánova pojištění to nakonec nese taky sám řidič. Jen je obvykle překvapen. Ale tak, když je zastupuje pokoutník, co se sám dokázal vybodovat, co čekat :D


Yossi
0 # Josef Beran 2017-06-03 03:57
Ono o komplexním řešení a dokonalé domyšlenosti toho "spolku právníků" svědčí již to, že jej dle stanov mazaně založili 2 lidé...;o)
0 # Josef Beran 2017-06-03 04:44
Myslím, že kdybych byl dostatečně nevybouřeným orgánem činným v TŘ, tak by mnou v tuto hodinu po přečtení stanov a další prezentace tohoto "spolku právníků" zmítaly vlhké sny o svaté švédské trojici tvořené dvěma zakládajícími členy spolku a jedním paragrafem 209 TZ ;o)
0 # Unknown 2017-06-22 09:26
To je jenom další, u nás obvyklá, šmejdovina: doba balíčku pro důchodce s nitěnými rukavicemi a plastikovým příborem za tisíc korun, dek v hodnotě třech stovek v akci za třicet tisíc a výlet za stovku neznámo kam, s dárkem za účast a obědem zdarma, a kdo nic nekoupí - domů nejede, tak nějak pomalu odchází, takže tohle je nový způsob, jistě o něco kultivovanější ...

Filip Šudák (nějak mi to tam neháže můj Google účet, nevím proč)
0 # Tomáš Kindl 2017-06-29 16:36
0 # Tomáš Pecina 2017-06-29 17:56
O podvodu bych zatím nemluvil – třeba opravdu mají nějaký zázračný recept :-)
0 # Josef Beran 2017-09-03 13:42
Sice se již dotyčná právnická esa naučila počítat do tří a z nezapsaného zapsaného spolku to dotáhla na zapsaný zapsaný spolek, leč další zázrak bych v tomto případě již neočekával..
0 # Tomáš Pecina 2017-09-03 14:25
Podle mne je to celé podvod již od pohledu: skutečně efektivní právní zastoupení nelze realisovat za takové částky. Výsledkem budou jen naštvaní klienti/pojištění.
0 # Anonymní 2017-06-02 17:59
Off topic: Tohle je pravdivý text? O čtyřletém vězení Jana Eliáše, který byl odsouzen bez skutenčého důkazu?

pravyprostor.cz/.../

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-02 21:04
ten však nastane, když si host – tedy vlastně jen člen využívající svého práva na klubovou činnost – objedná pivo. Má-li být obsloužen

donese mi niekto to pifo? ne, chod si natocit sam ;)
0 # Anonymní 2017-06-02 23:36
Točí se porno, pivo se čepuje.
0 # Anonymní 2017-06-02 21:33
K tomuto účelu blokace nesmyslných zákonů existuje historicky prověřená metoda zvaná zahlcení úřadů a policie. Domluví se 100 tisíc kuřáků a všichni se naráz začnou hlásit na policii s přiznáním k porušení zákona kouřením na zakázaném místě. Ideálně když jsou další desítky tisíc připraveny do druhé vlny hned po nich.

Žádný zákon nemůže být v platnosti, pokud velmi významný počet lidí s tím nesouhlasí, a zablokují celý systém.

I když si upřímně řečeno myslím, že existují zákony, které by zasloužily zablokovat podstatně více, než tento zákon.

Také si pamatuji podnikatele, jak houfně volili Andreje Babiše, protože on je pravicového smýšlení, a konečně, konečně!, slyšíte to všichni! konečně po všech těch komouších a socanech chce řídit stát jako firmu! Konečně ten, kdo zarazí kradnutie na všech stranách! Konečně někdo, kdo začne podporovat podnikatele. Jen teď podnikatelé jaksi trpí selektivní amnézií.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-02 22:12
Moc tomu nerozumim, pane Ponkrac-prijali jsme normu, ze se nekouri v letadle, vlaku, autobusu, na uradech (vse pamatuji) a nikdo s tim nema problem. Ted se CR priradilo k zemich, kde se nekouri ani v barech/hospodach, restauracich.

Co je na tom spatne a proc by mel nekdo nekoho zahlcovat?

Neocon
0 # Anonymní 2017-06-02 23:14
Neocon: Já jsem nekuřák, a upřímně mě také nebaví současná situace v ČR.

Kdykoli jdu po české ulici, tak v polovině případů jdu za chodcem se zapálenou cigaretou. Když stojím za zastávce, obvykle mi jde cigaretový kouř do obličeje. Najít slušnou restauraci, kde bych se najedl a nesmrděl kouřem jako tchoř - je také někde problém.

Byl bych šťastný jako blecha, kdyby se ČR v tomto zcivilizovalo.

---

Jenomže ďábel tkví v detailech. Současná situace podnikatelů, zejména restauratérů je taková, že vláda se snaží o deset ran egyptských na podnikatele a restauratéry jak v bibli.

V IT se říkalo, že kdo přežije nasazení (informačního systému) SAPu, ten už přežije naprosto všechno.

A pokud český restauratér přežije salvu x posledních bičů na podnikatele, zejména EET + zákaz kouření, pak přežijí i konec vesmíru a velký třesk.

Věci, které mají potenciál hluboce snížit zisky - by měly být realizovány s dostatečným časovým odstupem, aby podnikatelé nekrachovali a nezavírali ve velkém. Nikoli jedna rána za druhou, která každá má potenciál hospodu zlikvidovat.

---

Těžko se to vysvětluje směrem ven do zahraničí. Představte si třeba, že ministerstvo financí ani finanční úřad nevydá ani domyšlený zákon ani metodiku, jaký má podnikatel povinnosti (případ EET). A vlastně to ani neví jak to přesně bude chtít ještě několik dní před spuštěním a účinností. Ale neopomene zavést za každé opominutí velké a neodpustitelné pokuty.

Do médií se nechá slyšet, že pokuty bude ze začátku odpouštět. Což chvíli dělá, ale po čase si tyto odpuštěné pokuty zpětně vybere.

Všechno se ladí za běhu, samozřejmě s velkými náklady podnikatelů a neustálými změnami a dolaďováními, protože to bylo nedomyšlené a vlastně je to stále nedomyšlené.

Mnoho firem raději skončilo. Dne 1. března 2017 jen v mém městě třetina obchodů zavřela krám a skončila úplně. Máme v ČR nejnižší počet podnikatelských subjektů za posledních 10 let vůbec. Dalších mnoho firem se připravuje, že skončí hned, jak na ně přejde povinnost EET (a dalších).

Například prodáte na farmářském trhu 10 okurek (přebytek vaší zahrádky) a hned potřebujete internet+počítač+tiskárnu, abyste splnil povinnosti finančního úřadu. Tedy nestačí zaplatit daně, vy musíte on-line přenášet každý nákup i s položka do finančního úřadu jak prodáváte. Toto čekáte každého, kdo prodá jediné jablko na trhu - od 1. března 2018.

K tomu jsou další a další buzerace, které už jen horko těžko podnikatelé plní (korporace jsou v pohodě, ty mají na to lidi). Je tu likvidace malých podnikatelů ve velkém. Za vše jsou drakonické a nedopustitelné pokuty.

Např. splníte své daňové povinnosti na výbornou. Finanční úřad vás může kdykoli vyzvat, třeba na vánoce, že chce od vás cokoli objasnit či cokoli dodat - a vy to musíte do 5 dnů splnit, jinak pokuta, flastr, problém.

---

Další likvidační věcí je ručení za DPH jinými podnikateli. Např. Neocon odebere od dodavatele 10 000 litrů benzínu do svých nákladních aut. Jenže dodavatel nezaplatil daně, tak je zaplatí finačnímu úřadu Neocon. Protože pro finační úřad je to jednodušší, než stíhat firmu, která napltí daně. Tak to u nás je!

Prostě jedna morová rána za druhou.

Ředitelství finančního úřadu (v čele se Schilerovou) vymýšlela akce jako "cep", apod., kterými nepokrytě říkali, že přimáčknou podnikatele ještě více, a jako husité cepem mlátili nepřítele, tak finanční úřad jako cepem vymlátí z podnikatelů další prachy.

---

Zkrátka samoztatně jsem všema deseti pro protikuřácký zákon. Ale ne v současnosti, ne za současné situace.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-02 23:33
Ja rozumim a chapu, co rikate, mozna EET je poprava, obzvlaste pro vesnicke/malomestske hospody, na strane druhe, situace, ktera byla v CR, ze v tomto odvetvi plati dane jenom idiot-proste zadala nejakou napravu a EET zrejme ten neferovy trh, narovna.

Ze tam mela byt vyjimka na farmarske trhy, vesnicke hospody s otevirackou 2 dny v tydnu, na plesy atd.-to ano, ale v zasade nevidim nic spatneho na tom, aby lide platili dane.

Ja jsem kurak/nekurak, nemel a nemam problem jit kourit ven, kdekoliv a kdykoliv, jako vsichni ostatni, a nemyslim si, ze by tam mel kvuli tomu byt nejaky zasadni ubytek trzeb.

Naopak to neskutecnym zpusobem sblizuje lidi, protoze jdete ven z baru a tam se date do reci s lidma, se kteryma by jste se jinak nedal.

Jinymi slovy-zakaz koureni, neznamena apriori dlouhodbe ubytek lidi/trzeb. (jakkoliv uznavam, ze v CR to pocasi je nepomerne horsi, nez v US)

Neocon
0 # Anonymní 2017-06-03 00:30
Neocon: Ani já nevidím nic špatného na placení daní.

1) Nicméně pravidla by měla být jasná. Když se zavádí EET, mělo by být známo, co se požaduje.

2) (netýká se EET) Vám nevadí, že třeba platíte daně za někoho jiného, za jinou firmu, která je nezaplatila? To vám přijde normální? Prostě ručíte jako ručitel finančnímu úřadu za to, že vaši dodavatelé zaplatí daně. Je to tak v civilizovaných zemích?

3) (netýká se EET) Co říkáte na velký počet zajišťovacích příkazů v ČR? Finanční úřad se prostě špatně vyspí a rozhodne se, že si vybere daně o rok dříve pomocí blokace vašich účtů a exekucí na váš majetek? Podrobněji např. zde:

pravyprostor.cz/.../

---

Zákaz kouření neznamená a priori DLOUHODOBÝ - s důrazem na to dlouhodobý.

Vy ani nevíte, Neocone, jaký je tu bordel. Jak se jde podnikatelům po krku, člověk má skoro dojem, že se vrací komunistická doba.

Popsal jsem tak dvacetinu excesů, co se tu dějí.

Malé firmy končí, střední firmy si přepisují sídlo do zahraničí, velké firmy děkují vládě za zničení konkurenci. Ve výsledku se zboží prudce v České republice zdražuje, a reálná hodnota zdražování je nad 10 % ročně, která má tendenci se spíše zrychlovat, než cokoli jiného.

Vy to prostě nechápe, vy vidíte kouření/nekouření - ale většina lidí už má české vlády plné zuby. Nejraději bychom aby celá vláda od jednoho konce k druhému prostě vypadla někam do Patagonie a už se nevrátila.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-03 00:55
Bod 2 a 3-vadi, velmi vadi a jisteze vadi. Je to pro me stejne absurdni a nepochopitelne, jako ze si pani pujci 1 mil a ma vratit 6 milionu, ukradnou ji byt v trzni hodne cca 4 mil.Kc, prodaji ho za 1.6 mil.Kc a jeste po ni skoro milion chteji. Ano, je to absurdni.

Ja ale psal o koureni a o zakazu koureni. Chapu, velmi dobre to chapu, a mam v CR firmu a rozumim, ze ne vse je idealni, ale mohlo by byt hure.

Nicmene, primarne jsme se bavili o zakazu koureni a ac clovek verici cely zivot ve svobodu, myslim, ze bylo dobre, ze to bylo zavedeno.

Ostatni veci, o kterych pisete, ty nijak nerozporuji...

Neocon
0 # Anonymní 2017-06-03 01:12
Primárně se můžeme bavit o čem chcete, ale reálně se děje celek. Snažil jsem se vám vysvětlit, proč zákazem kouření v restauracích nejsou nadšeni ani ti, kteří by ho jinak vřele přivítali - např. já.

Ze stejného důvodu se můžeme např. primárně bavit o pořádku v Protektorátu Čechy a Morava ve 30. letech 20. století, ale reálně se dělo něco trochu jiného.

Občas se tu rozčilujete, když někdo hodnotí USA na základě zpráv nebo kousku informace bez kontextu, aniž by USA znal. A teď tak trochu děláte to samé. Nic víc jsem sdělit nechtěl.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-03 01:18
Vsak ja jsem s Vami souhlasil, v podstate s jedinym rozdilem-ze neni tak zle, uz bylo hure a muze byt zatracene hure.
Jinak opakuji, v podstate souhlasim s tim, co jste vyse napsal....

Neocon
0 # Anonymní 2017-06-02 23:18
Vše, co jste dokázal, je, že právem se nemá cenu zabývat. Napsat jde jakákoli zhovadilost. Jde o moc a o nic jiného. Chcete-li něco změnit, soustřeďte se na otázku moci, zákony nepřítele (co je sám ani nedodržuje a když ano, tak je změní) Vám nepomohou. Ale chápu, že Vás ty právní nesmysly baví.

cnemo
0 # Anonymní 2017-06-04 09:02
Hmm, a co kdyby se za provozovnu stravovaciho zarizeni povazovala jen mistnost s vycepem a do klubove mistnosti by se to bralo uz jako donaska?
0 # Tomáš Pecina 2017-06-04 10:49
Kdyby si host/člen donesl natočené pivo do klubové místnosti sám, dalo by se o tom uvažovat. Ale pivo by se v té místnosti nesmělo podávat.
0 # Anonymní 2017-06-04 17:47
To by bylo vlastně podobné tomu, kdy host, který přijde do nekuřácké restaurace, je cítit už zdaleka od kouře z venku, ale vevnitř si nezapálí... taky je vše ok...
0 # Anonymní 2017-06-04 16:18
Propaganda těch vrahů a zlodějů, kteří si říkají stát, je skutečně silná když i inteligentí a vnímovou osobu pana Peciny dokáží přesvědčit o své legitimitě.
0 # Anonymní 2017-06-05 12:10
Vážený pane Pecino, proč si myslíte, že bez státu by občanům nebylo lépe? To ostatně nikdo netvrdí, libertariáni, ke kterým se myšlenkově řadím, tvrdí, že by lidem rozhodně bylo lépe, pokud by jim stát do všeho tolik nekecal. Úplnou dekonstrukci státu nikdo neplánuje, nicméně monarchie je dle mého názoru životaschopný model, přestože by pro spoustu parazitů pravděpodobně znamenal katastrofu.

Je ovšem otázkou, nakolik si, byť demokratická společnost, svoji vlastní vládu a míru její ingerence vlastně vybírá.
0 # Anonymní 2017-06-05 12:12
minarchie (= minimální stát..to ty blbé automatické opravy ... samozřejmě..:-)))
0 # Anonymní 2017-06-05 13:26
Minarchie je tak životaschoný model, že se nikdy nikde zatím neprosadila. Asi selhání trhu. :D Dekonstrukci státu plánují anarchisté, ani se tím nijak netají. Jen jim to moc nejde.

Yossi
0 # Anonymní 2017-06-05 14:04
Já a mí přátelé jsme libertariáni a všichni o úplnou dekonstrukci státu usilujeme.

Minarchie je utopií, jakmile ustanovíte monopol moci (ač minimální a omezený) jeho držitelé ho vždy zneužijí, a jako první ho zneužijí k získání větší moci. Každý i minimální stát, tak směřuje k maximálnímu a totalitnímu státu.
0 # Anonymní 2017-06-05 14:56
No a co jako? Vývoj se zastavil?

To mělo být sem, na Yossiho.
0 # Anonymní 2017-06-05 15:15
Yossi 13:26 - to není odpověď na uvedenou otázku. Navíc Vaše tvrzení je nepravdivé. Minarchie/anarchie vládla světu po dlouhá tisíciletí v prvobytně pospolné společnosti. Žádný stát a jeho úředníci nebyli a lidé kupodivu tuto epizodu přežili bez úhony. V prvobytně pospolné společnosti nikdo nikoho nenutil aby zůstal s daným rodem v jedné lokaci. Otázka zní, proč je nyní výhodné pěstovat si hordu státních parazitů, kteří ostatním pouze užírají z jejich zdrojů a sami jim nic nedávají.
0 # Anonymní 2017-06-05 16:00
No tam je trochu problém s tým, že v prvotno-pospolnej spoločnosti bola hustota osídlenia "trošku" iná oproti dnešku - bohužiaľ história nás učí, že všade nakoniec tie štáty vznikli...

Nie som fanúšikom tučného štátu, ale som tu skeptický.
hefo
0 # Anonymní 2017-06-05 16:20
"V prvobytně pospolné společnosti nikdo nikoho nenutil aby zůstal s daným rodem v jedné lokaci."

Ano, mohl odejít a umřít hladem. :D V dané situaci plnila všechny funkce státu obec, rozdíl byl jen a pouze ve velikosti. Btw. v té prvotně pospolní společnosti mnohdy nebylo soukromé vlastnictví, když už je to tu o vzorech. :D

"tázka zní, proč je nyní výhodné pěstovat si hordu státních parazitů, kteří ostatním pouze užírají z jejich zdrojů a sami jim nic nedávají."

Nikdo Vás nenutí založit si vlastní bezstátní útvar na lodi v mezinárondích vodách nebo na nějakém území, když přemluvíte všechny, v daném státu, vvzhledem k tomu, že se to nestalo, asi ty lidi chápou, že ti parazité k něčemu jsou, narozdíl od ancapů - typických černých pasažérů systému.


Yossi
0 # Anonymní 2017-06-05 16:21
Nebrání, ne nenutí. :)
0 # Anonymní 2017-06-05 18:10
Yossi: k čemu jsou podle Vás ti parazité? A proč by "AnCapové" (předpokládám, že tím míníte vyznavače anarchokapitalismu) měli být "černí pasažéři systému"?
0 # Anonymní 2017-06-06 09:31
"V prvobytně pospolné společnosti nikdo nikoho nenutil aby zůstal s daným rodem v jedné lokaci."

Nikdo kromě zimy, hladu a jeskynních lvů, žeano.
V prvobytně pospolné společnosti samozřejmě každý dobrovolně a ochotně poslouchal náčelníka, protože alternativou bylo, že bude muset sám čelit zimě, hladu a jeskynním lvům. V čem se to objektivně liší od diktatury, kde každý dobrovolně a ochotně poslouchá náčelníka, aby nemusel sám čelit zimě, hladu a šikovným chlapíkům ve vykachlíkovaném sklepě?

V obou případech vás nikdo k ničemu nenutí, máte svobodně na vybranou ze dvou možností: poslouchat, nebo nést následky. :-P
0 # Anonymní 2017-06-05 13:51
No a co jako? Vývoj se zastavil?
0 # Anonymní 2017-06-05 14:19
MAPA: Kde v Praze nesmíte popíjet na ulici při kouření před restaurací. Jde o 800 míst
forum24.cz/.../
0 # Anonymní 2017-06-05 14:20
Na kuřáky před bary a lidi popíjející v ulicích dohlíží v Praze tým ranařů
praha.idnes.cz/.../...
0 # topcz 2017-06-06 20:07
Obce i města si problém s vyhnáním kuřáků na chodníky uvědomují a začali jej různě řešit. Vymýšlí nesmyslné „pomocné stráže veřejné bezpečnosti“ tedy brigádnické hlídky, které budou domlouvat kuřákům, aby na ulici mluvili potichu a ohlašovat ty, kteří zákaz porušují. Tyto hlídky budou samozřejmě placeny z veřejných peněz. „S činností bezpečnostních dobrovolníků jsme spokojeni. Problém ale je, že jsou negativně přijímáni veřejností. Lidé se k nim nechovají slušně a jsou schopni jim nadávat sprostě a označovat je za ‚bonzáky‘, což jejich motivaci pomáhat samozřejmě snižovalo,“ prohlásil starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „V loňském roce jsme měli zhruba sedm bezpečnostních dobrovolníků, letos jsme znovu požádali o grant a rádi bychom jejich počet navýšili a jejich činnost propagovali,“ doplnil mluvčí městské části Martin Vokuš. Ze strany obcí přitom nemusí na zavedení policejních pomocníků padnout ani koruna, program se plně financuje ze statní kasy.

Za rok 2015 ministerstvo vnitra žadatelům o dotaci rozdělilo téměř 1,5 milionu korun, letos zatím zhruba 1,4 milion korun, ale očekávám navýšení o násobky. Od loňska se lze s bezpečnostními dobrovolníky setkat například v Praze, Českém Těšíně či ve Strakonicích, pomocníky policie využívají letos nově i v Ostravě, Novém Jičíně nebo Pardubicích.

Plnou parou vzad. PSVB neboli Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti se vrací. Máte-li dost času, jste mstiví, zapšklí a závistiví, Ministerstvo vnitra vás volá. Staňte se obecním šmírákem. Fízlujte, udávejte. Má soused hezčí ženu? Nějak moc peněz? Se soudružským pozdravem ho práskněte. S bývalými estébáckými manýry vzhůru ke světlým zítřkům…
0 # Anonymní 2017-06-06 20:14
Ono, mozna kdyby se to Cesi zase nepokouseli ochcat, jako vsechno, a proste respektovali to, ze "co bylo, bylo" a holt se v hospodach uz nikdy nekourit nebude, (stejne jako na uradech, vlacich, letadlech atd.), tak jako to lidi respektovali vsude jinade na svete, tak by pak mozna Obce a Mesta nemuseli vymyslet a tvorit ruzne "pomocne straze".

Neocon
0 # topcz 2017-06-06 22:39
Vy z těch USA již máte totálně zdevastovaný mozek. Vůbec nechápete, že zde nejde o nějaké kouření-nekouření, ale že to je jen jedno uříznuté kolečko ze salámové metody postupné likvidace svobod. Tento protikuřácký zákon je jen začátek. Uvidíte, že to samé se bude dít i s alkoholem. Začnou se objevovat lidi, kteří budou pobouřeni a budou se cítit obtěžováni těmi co pijí alkohol. Budou chtít oddělené prostory od konzumentů alkoholu. Argumentace bude stejná jako v případě tabáku. Pijáci jsou cítit alkoholem, mají změněné chování apod. Nemůžeme do hospody jít například s malými dětmi, které by toto vše viděly. Takže v čase oběda bude zákaz pití alkoholu. No a zbytek už znáte. Prostě stejné noty. U legálně držených zbraní jim to zatím neprošlo, ale já se ptám (dle Vašeho názoru), proč by v Česku měli mít lidi legální zbraně, když v civilizovaných zemích (Anglie, Německo a dalších), jsou občané tak vyspělí, že nepotřebují vlastnit anii zavírací nožík typu "Rybička". Fuj ti necivilizování Češi. Dnes je to tabák, zítra chlast, pozítří tučné vepřové, k tomu rozvoj hallal žrádla, kebabárny rostou jak houby po dešti, nepřipomíná Vám to něco?
0 # Anonymní 2017-06-06 23:22
Vubec ne-jakozto (prilezitostny) kurak a clovek vyznavajici svobodu, s tim vubec nemam problem-proste si jdu zakourit ven a zrovna tak vsichni ostatni.

Vam nevadi, ze Vam v CR pred par lety "urizly" tu vasi svobodu tim, ze Vam zakazali kourit v autobusu? A drive jste mohl.
Nevadi Vam zakaz koureni ve vlaku? Take jste drive mohl kourit ve vlaku.
Nevadi Vam, ze nemuzete kourit v letadle, kdyz jste jeste pred nekolika lety mohl kourit v letadle?

Pivar, vinar nikoho neohrozuje, kdezto zahulena knajpa, kde holka z Ostravy, tc. studujici v Ph, tam musi delat, aby si vydelala na studium, ta s tim ma problem a ji to ohrozuje. (znam z vlastni zkusenosti, kdyz pro me pracovali mlade holky-studentky, ktere se dusily kourem a nenavidely to)

Nikdo nikomu nezakazal kourit-jen stejne jako v autobusu, vlaku, letadle, kancelari apod.-musite jit ven.
Pokud Vam nevadi, ze si ve svem vlastnim byte nemuzete varit pernik, i kdyz tak cinite dobrovolne, na svem soukromem pozemku, tak holt musite respektovat, ze soukromy hospodsky, i kdyz by chtel, a prali si to jeho hoste, si tam cigo proste nedaji a skoci si na neho ven.

Kdyby stat zakazal kourit-byl bych proti, protoze kazdy ma pravo sam s sebou nakladat, jak uzna za vhodne.
Ale tohle neni zakaz koureni, kdyz si Holinky muzou dojit 3 metry ven+se muze koutir na zahradkach, coz je v US na 2 dny Jail, kdyz Vas chytnou poprve.

Neocon
0 # Anonymní 2017-06-07 08:04
Nechápu, proč ten zákon nazýváte protikuřáckým, když je spíše prokuřácký, protože z naprosto nepochopitelných důvodů nezakazuje kouřit na zahrádkách a dalších veřejně přístupných místech, kde ti smraďoši reálně ohrožují zdraví ostatních.
Na těch zahrádkách to i dřív stálo celkem za starou belu, ale teď už jsou pro normální lidi naprosto nepoužitelné. Podobně se zvýšilo obtěžování kolemjdoucích kuřáky na ulicích, dřív aspoň byli zalezlí v knajpách.
Vůbec by nebylo potřeba zákazů, kdyby ta prasata ctila svobodu a nesmradila tam, kde to jiné obtěžuje a ohrožuje.
0 # Anonymní 2017-06-07 15:33
Koukám, že jste tolerantnost sama. Nebylo by lepší "ta prasata, která nectí svobodu", rovnou střílet?
0 # Tomáš Pecina 2017-06-07 15:38
S tvrdým postupem nemám problém: ostatně již roky prosazuji názor, že proti kuřákům by se mělo začít plošně práškovat.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)