Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Pobavila nás odpověď veřejné ochránkyně (velmi pečlivě selektovaných a rozhodně jen něčích) práv Anny Šabatové advokátce Kláře Samkové ohledně genderově-diskriminační praxe České advokátní komory. Ač i neozbrojené oko vidí na webu této, že v orgánech jsou ženy zastoupeny zcela disproporčně, a oko ozbrojené kalkulačkou si spočítá, že v představenstvu je žen 18 %, v kontrolní radě 14 %, v kárné komisi 27 % a v odvolací stolici téže 10 %, pro ochránkyni k diskriminaci nedochází. Hodnocena tedy nebyla tato, nýbrž ona: rozuměj nikoli stížnost, nýbrž osoba stěžovatelky, a tato byla z důvodu oné, jež shledána stěžovatelkou nehodnou, zamítnuta.

Nezbývá než si povzdechnout, že veřejná funkce obsazená někým tak totálně, blyštivě nekompetentním a ve svém rozhodování v nejhorším slova smyslu stranickým, to je jev raritní i této, kvalitní veřejnou správou tedy věru nikoli slynoucí zemi.

A propos, již dlouho se domníváme, že ČAK by měla být zrušena a nahrazena pluralitním systémem státem registrovaných nezávislých komor, které by si konkurovaly. Není to přístup mezinárodně obvyklý, leč zřejmě jediná cesta, jak advokacii z neuvěřitelného marasmu, kam ji vedení stávající Komory dostalo, postupně vymanit.

Systém, který je zaměřen na utužování diktatury vedoucí kliky a trestání advokátů, kteří proti ní vystupují (Petr Kočí, Václav Láska), přičemž přímá volba kamerálních orgánů na sněmu, kam se všichni oprávnění volitelé nemohou dostavit ani fysicky, místo demokratické volby delegáty územních organisací, jež by přinesla skutečně representativní kreaci vedoucích představitelů, je ostudný v míře, která nemá jinde obdoby.

Podobně, je-li členem odvolací kárné komise sám etalon neethické advokacie Tomáš Sokol, jenž svou živnost založil na dvojjedinosti advokáta a rozhodce (sám si – formulářově – zažaluji, sám si přiznám), není nutné zabývat se pestrými životopisy dalších komorních výtečníků podrobněji.

Komentáře   

+1 # Anonymní 2017-05-26 08:18
"Samková upozorňuje, že s ženami – advokátkami má bohaté zkušenosti: V současné době u mne pracuje na různě velký úvazek 11 advokátek, tři členky sekretariátu – administrativní pracovnice a 4 asistentky – studentky na částečný úvazek"

Samková, která se dlouhodobě netají svým diskriminačním přístupem k zaměstnávání mužů, zkouší ledabyle trollit volbami ustanovené orgány ČAK. Hodně slabé. Lepší selfpwn už snad byl jen, když kandidovala a lhala o obsahu volebního řádu a možnosti volit poštou. :D

Yossi
0 # Christabel 2017-05-26 08:41
Tomáši,
okolnost, že ženy jsou ve volených orgánech ČAK zastoupeny disproporčně, vůbec neznamená, že dochází k jejich diskriminaci. Z tvrzení A neplyne tvrzení B.

K tématu se vyjádřila také jiná advokátka, D. Kovářová, s níž musím souhlasit:
ceska-justice.cz/.../...

Voleb do orgánů Komory se účastním pravidelně, i když pouze jako volička, ale dosud mne, přiznávám, nenapadlo řešit, jestli volím muže nebo ženy. Vybírám podle úplně jiných kritérií.

Mimochodem, zajímavé by bylo zjistit, jak je to s poměrem kandidujících a poté zvolených žen. Tj. zda je disproporční zastoupení již na kandidátkách, které skutečně nejsou nijak omezeny.
0 # Anonymní 2017-05-26 11:08
1)Dle stejné logiky z tvrzení C dr. Kovářové neplyne zase nesprávnost tvrzení B o diskriminaci
2)Příspěvek pana Peciny o diskriminaci ale o šikanování. A např. čarodějnický proces dr. Samkové....
0 # Christabel 2017-05-26 08:45
A také jsem četla, že kancelář dr. Samkové zaměstnává pouze ženy. Já sama s tím nemám problém, přestože právo tento přístup, pokud je nějakým způsobem deklarován, neakceptuje. Ale mám problém s tím, pokud se někdo s takovým přístupem domáhá nápravy údajné diskriminace tam, kde žádná není.
0 # Anonymní 2017-05-27 07:45
Já bych dokázal uznat, že nějaká forma soft diskriminace může být ve výběru kandidátů navrhovaných orgány ČAK, pokud se tedy neptají stejného počtu mužů a žen, ale že by mi to přišlo jako úkol pro ombudsmana. Vůči ženám je více diskriminační 5letá koncipientůra.

Yossi
0 # Christabel 2017-05-26 08:48
Rovněž by mne zajímalo, jak by si kolegyně Samková představovala nápravu této údajné diskriminace? Jinak než omezením dosud svobodného volebního práva by to totiž nešlo, z důvodu metodiky těchto voleb.
0 # Anonymní 2017-05-26 08:58
A jak diskriminuje? Mate na mysli jen predposledni odstavec cit. clanku, nebo nenavrhovani predstavenstvem do organu?

FB
0 # Anonymní 2017-05-26 08:59
Hahaha, to je dobrý. advokát/ka se musí obracet na ombudsmana/nku ve věci diskriminace mezi advokáty. Vítejte v ČR.
0 # Anonymní 2017-05-26 10:19
Co by se stalo, kdyby byla do ČAK připuštěna konkurence? To samé, jako v jiných oborech: Klesly by ceny.
No a pár pitomců by si začalo hledat jiný job (to tedy opravdu nevím, jaký :-).
0 # Unknown 2017-05-26 13:10
Vy se domníváte, že v advokacii neexistuje konkurence?

PV
0 # Anonymní 2017-05-26 14:34
PV: Ne, česká advokacie žije fakticky někde na pomezí socialismu a komunismu - včetně její komory.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-26 15:17
MP:
a takové hodnocení prosím opíráte o jaké konkrétní poznatky?

PV
0 # Anonymní 2017-05-26 10:50
A copak? Paní Kláru nezvolili, tak si stěžuje?

To, co paní Klára předvádí je typický feminismus, kdy si vymiňuje výhody na základě toho co má mezi nohama. V této tendenci ostatně není sama, levicový (tzv. bolševický)feminismus je v současnosti dominantní ideologie, na které tento stát funguje, stačí se podívat na opatrovnické spory. Tam je rovněž vlastnictví patřičného pohlavního orgánu vstupenkou do klubu preferovaných bez ohledu na zásluhy či zákon.

Jak by asi ČAK ženy diskriminovala, brání jim snad nějakým mechanismem kandidovat, nebo je paní Klára zhrzena z toho, že členové ČAK prostě volí někoho s pindíkem? Možná, že až se paní Klára stane ještě větší celebritou, až urazí kromě tureckého velvyslance ještě brunejského sultána, tak jí pár feministek do čela ČAK zvolí, pokud mají ženy v ČAK 50% zastoupení, tak být v její kůži, neklesal bych na mysli. Ono to ječení jednou zabere až množství feministek mezi ženami překročí kritickou mez.

Co se týče charakteru ČAK a faktu, že jí vedou mafiáni, tak na to konto je třeba sdělit pouze to, že ČAK je taková, jaký je celý advokátní stav. Existence mafiánů je celosvětově neměnnou konstantou. Přesto jsou státy, kde si s mafiány umějí poradit. Ten rozdíl je především v tom, že odstranění mafiánů se nedosahuje pasivním přístupem typu "hlavně že mi praxe dobře nese a o nic jiného se nezajímám". To pak Sokolové snadno přerůstají všem přes hlavu.
0 # Pefi 2017-05-26 12:33
Rovné přeci mají být příležitosti a nikoliv dosažený výsledek. Minimálně formálně příležitosti rovné jsou. Pokud někdo mezi cca 10 000 advokáty, z čehož je cca 4000 advokátek, nedokáže sehnat 50 podpisů, tak to nebude diskriminací dle pohlaví.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-26 12:46
Jistě, ale extremní disproporce výsledku zakládá důvodné pochybnosti, zda byla příležitost rovná.
0 # Pefi 2017-05-26 13:51
Vaše kritika ČAK a jejího fungování jsou podle mého názoru oprávněná, ale argumenty, kterými jste to tentokrát podložil, jsou nesmyslné, stejně jako odůvodnění stížnosti podané dr. Samkovou.

Naopak stanovisko ombudsmanky je tentokrát odůvodněno smysluplně, což nebylo tak těžké vzhledem k nesmyslné stížnosti. Což samozřejmě neznamená, že ČAK nediskriminuje, ale takhle kritiku ČAK postavit nelze.
0 # Unknown 2017-05-26 12:55
vážený pane Pecino,
Vaše soustavné výpady proti ČAK, které jsou založeny na Vašich chimérách a o jejímž fungování zjevně nemáte ani ty nezákladnější informace, nabývají čím dál tím více bizarní povahy.

Podíl žen v orgánech ČAK odpovídá podílu žen v jakýchkoliv volených či obdobných orgánech napříč společností. A to počínaje vládou ČR (17 členů, z toho 3 ženy) a konče kdovíkde. Např. ve dvacetičlenném vedení ČLK je šest žen, v sedmnáctičlenném vedení Stomatologické komory jsou dvě ženy, atd.

Důvodem není diskriminace, ale zjevně fakt, že ženy nemají o tyto funkce takový zájem.

Tvrzení o diskriminaci žen v orgánech ČAK je neuvěřitelný nesmysl, který může vymyslet jenom úplný blb. Tyto orgány jsou obsazovány na základě tajné volby dle rovného a přímého hlasovacího práva. Pasivní volební právo není nijak omezeno. Jak chcete v takovém systému někoho diskriminovat?

Jen naokraj poznamenávám, že - pokud je mi známo - je počet žen-advokátek vyšší, než počet mužů-advokátů. A hlas na sněmu má každý stejný.

Na celé věci je pobuřující nanejvýš to, že se ochrany před diskriminací dovolává právě Dr. Samková. Přitom si sama zakládá na tom, že zaměstnává pouze ženy. V rámci svého právnického umu to vždycky píše i do inzerátu. Je to přitom učebnicová diskriminace a takto přestupek proti zákonu o zaměstnanosti, za který může Inspekce práce uložit pokutu až 1 mil. Kč...

Současně není pravda, že by ČAK cíleně likvidoval své názorové odpůrce cestou kárného řízení. Především neexistuje žádný "ČAK" ve smyslu právnické osoby ovládané jednou vůlí. Komora má více na sobě navzájem nezávislých orgánů.

Dále si prosím přečtěte kárnou sbírku a podívejte se, za co se kárné tresty udělují. Rozhodně to ani náznakem není za oponenturu představenstvu Komory.

U Mgr. Lásky si dále nejsem nijak vědom toho, že by (alespoň tehdy) vystupoval proti Komoře či jejímu vedení. Kárně postižen byl za svůj svérázný způsob vystupování nesený myšlenkou - vyjádřeno jeho slovy: "já nejsem advokát. Pořád jsem spíš policajt."

U Dr. Kočího je to složitější, protože je faktum, že proti Komoře vystupoval ve věci talárů. Osobně si myslím, že byl ve věci Vaší svérázné námitky podjatosti postižen pouze proto, že Komora chtěla vyhovět společenské poptávce a získat PR bodíky tím,že zaujme tehdy konjunkturální názor. Což je samozřejmě také špatně, ale z úplně jiného důvodu. Nějakou cílenou snahu likvidovat oponenty bych v tom neviděl.

Pokud jde o využívání samosprávy k likvidaci nepohodlných, zkuste si někdy něco zjistit např. o tom, jak umí se svými oponenty zatočit třeba vedení ČKAITu.

Konečně: ČAK samozřejmě má výrazný demokratický deficit. Na straně druhé si fakt nemyslím, že by se některý advokát fyzicky nemohl dostavit jedou za 4 roky do Prahy. Že se jim nechce je samozřejmě jiný problém.

PV
+1 # Tomáš Pecina 2017-05-26 13:23
PV: Velice dobře víte, stejně jako všichni ostatní, že prokázat příčinnou souvislost mezi Kočího nebo Láskovými aktivitami a šikanou ze strany Komory je prakticky nemožné. U Kočího jistě byla společenská (politická) objednávka, u Lásky ovšem nikoli, tam šlo o útok na osobu, která byla mediálně známá a respektovaná. Tedy, shodu nalézt objektivně nemůžeme, zda tam kausální nexus byl nebo nebyl, objektivně neurčíme.
0 # Unknown 2017-05-26 14:12
PV:
nehovořím o nějaké příčinné souvislosti. Konstatuji, že nevím o žádných Láskových aktivitách v tomto směru. Není tedy ani mezi čím tu příčinnou souvislost hledat.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-26 14:13
PV: V tom případě jste nedosti informován. Láska kandidoval do představenstva, a krátce nato byl obviněn za kritiku kolegy ze Šachta and Partners.
0 # Unknown 2017-05-26 14:29
Pokud vím, byla kandidatura pana Lásky reakcí na uloženou pokutu. Kandidoval ve volbách do představenstva ČAK v říjnu roku 2013 a tou dobou už mu byla pokuta udělena. Pokud se oháníte příčinnou souvislostí, je dobré si neplést následek a příčinu.
0 # Anonymní 2017-05-26 14:38
ČAK se stala nedůvěryhodnou organizací, která by měla být okamžitě rozpuštěna, jakmile začala kárně řešit advokáta Kočího. Od té doby naprostou souhlasím s Tomášem Pecinou, že Česká advokátní komora měla být už dávno, jako vysoce škodlivá pro nemorálku, rozpuštěna. Včera bylo pozdě.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-26 16:22
TP:
na tom sněmu jsem byl a jsem myslím informován velmi přesně. Tedy pro pořádek:
1) skutek, pro který byl Láska kárně stíhán, se stal 20.8.2012,
2) po projednání věci kontrolní radou ČAK byl kárně zažalován v únoru 2013,
3) kandidaturu na sněm bylo možno podat do 15.5.2013, a to na základě výzvy ve věstníku ČAK č. 1/2013 z 28.2.2013,
4) v prvním stupni byl Láska odsouzen 30.8.2013,
5) sněm byl konán dne 11.10.2013,
6) na základě jeho odvolání bylo to rozhodnutí v červnu 2014 zrušeno a věc vrácena zpět na první stupneň,
7) BTW si na Mgr. Lásku v roce 2015 u ČAK stěžoval tehdejší ředitel DP a domáhal se jeho kárného potrestání za nějaký volební plakát nebo co. ČAK stížnost vyhodnotil jako nedůvodnou a žádné kárné řízení nevedla.

Čili dle Vašeho názoru byl Láska šikanozně kárně zažalován, aby ho ČAK zničil za něco, co udělal až čtvrt roku po žalobě.

Pak mu samozřejmě ještě zlý ČAK otisknul ve svém Bulletinu (stejně jako všem kandidátům to představenstva vč. 12 opozičních) článek s programovými prioritami...

Čili abych to shrnul:
dle Vašeho názoru byl Láska šikanozně kárně zažalován, aby ho ČAK zničil za něco, co udělal až čtvrt roku po žalobě. To vše v účelovém a zinscenovaném politickém kárném procesu. Jehož režie se projevuje mj. tím, že odvolací kárný orgán to pak zrušil.

Nadto měl ČAK např. možnost jej kárně stíhat znovu v roce 2015 a nevyužil toho.

To celé pak ČAK dělal jenom proto, že Láska (stejně jako 11 dalších lidí z "opozice") kandidoval do představenstva. Kárné stíhání mu v tom samozřejmě nijak nebránilo a do představenstva se nedostal prostě jenom proto, že nedostal hlasy.

Máte skutečně hodně divoké konspirační teorie...

PV
0 # Unknown 2017-05-26 16:53
Ještě drobnost:
sehnat si 50 podpisů pro kandidaturu není žádný problém. Před minulým sněmem to probíhalo tak, že se budoucí kandidát prostě prošel po chodbách na Míčánkách a žádal tam přítomné advokáty, jestli by se mu nepodepsali. Sám jsem tehdy kandidátní listiny signoval nejmíň tři.

PV
0 # Anonymní 2017-05-26 17:10
Jednoduše ať se zruší povinnost členství advokátů v ČAK. Ať si je dobrovolně v ČAK kdo chce. Kdo nechce, prostě v ČAK nebude. Už to povinné členství je úchylná zvrhlost.

Teď mě prosím omluvte, jdu na jednání České programátorské komory, ve které - jak jistě víte - musí každý programátor povinně být. Nikdo nesmí chtít programátorskou práci od kohokoli jiného, než od člena České programátorské komory.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-26 17:25
MP:
trvale přehlížíte, že profesních komor s povinným členstvím je v ČR cca 10 a obdobné uspořádání je pokud vím všude na světě.

Moc tedy nerozumím tomu, proč se stále dokola řeší jen ČAK. Notabene jsem stále neslyšel, co tak hrozného ten ČAK vlastně dělá.

PV
+1 # Anonymní 2017-05-26 17:36
PV: Protože Česká advokátní komora nic dobrého zákazníkům nepřináší. Na rozdíl od jiných oborů, kde komora a povinné členství smysl má - např. v lékařství.

Česká advokátní komora je žába na prameni, kterou zákazníci advokátů nepotřebují a ani nechtějí. Je to stejně neužitečná a škodící organizace, jako je třeba Ochranný svaz autorský (OSA) nebo další. Pokud se povinné členství v těchto organizacích zruší, a pojede se na dobrovolné bázi, prospěje to naprosto všem - s výjimkou těch, kteří si našli teplý flek v těchto organizacích a skrze tyto organizace uplatňují svou moc a jsou žábou na prameni.

Povinné členství v České advokátní komoře nic nezaručuje pro zákazníka. Kromě toho, že ČAK třeba efektivně odvolává advokáty, jako např. Kočího, aby se žalovaný nemohl efektivně bránit. Taková organizace přesně v tento moment mělo být nuceně rozpuštěna.

P. S.: Viděl jsem, jak jste detailně psal o kauze Láska, ale velice elegantně ani slovo o kauze Kočí. Zřejmě si manipulativně při obhajobě ČAKu vybíráte jen co se hodí do krámu. Ale pak vaše arugmenty nemají smysl, to co děláte se nazývá REKLAMA na ČAK, nikoli pravda.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-26 18:39
MP: Souhlasím. Programování počítačů je mimořádně náročná odborná práce, a nelze připustit, aby si lidé ublížili tím, že jim jejich stroje naprogramuje nějaký snaživý laik.
0 # Unknown 2017-05-26 20:05
MP:
čili Vy tvrdíte, že Lékařská komora přináší pacientům něco pozitivního? To mi připadá docela legrační. Uměl byste uvést alespoň jednu věc?

V čem je ČAK škodící?

Kočího jsme tu řešili už do omrzení. ČAK ho přece z obhajoby neodvolal. Opustil svou klientku sám poté, co pan Pecina svým nadšeným amatérismem dostal obhajobu do neřešitelné situace. Mimochodem (pokud si správně vzpomínám) učinil tak po nátlaku médií cca půl roku PŘED TÍM než to ČAK začal nějak řešit.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-26 20:28
PV: I to jsme řešili. Neopustil klientku, ale konstatoval, že není schopen efektivně ji obhajovat, jestliže je vystaven tlaku ze strany ČAK – nezapomeňte, že Rychetský i Čermák, tehdejší zasloužilec Komory, hovořili veřejně o požadavku na jeho vyškrtnutí.

Komora je škodlivá, kvalitě advokacie neprospívá, advokáty šikanuje, místo aby je hájila, a u loyalních kryje pochybení na úrovni tresné činnosti.
0 # Christabel 2017-05-26 21:08
Asi by bylo dobré opravit nadpis článku, je v něm chyba.

K tématu: nechala bych fungování Komory na advokátech, ať si to pořeší mezi sebou, zda Komoru potřebují a v jaké podobě. Fungování Komory vnímám jako interní záležitost advokacie, samozřejmě pod dohledem soudů, pokud Komora rozhoduje o právech či povinnostech konkrétního advokáta.
Celkem žasnu, jak lidé, kteří s ní nemají co do činění, hážou neadresnými obviněními á la "mafie", ovšemže bez důkazů.
Jsem členkou Komory řadu let, starám se o ni málo, ona o mne vůbec, a ve svém profesním okolí neznám nikoho, komu by dělala problémy.

A ke kolegyni Samkové: možná je načase si přiznat, že ne vše, co vyprodukuje, jsou rozumné právní počiny, někdy je to bohužel pro ostudu, což je případ této stížnosti ombudsmance.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-26 22:06
Asi by bylo dobré opravit nadpis článku, je v něm chyba.

Díky, opraveno.
0 # André Pulgar 2017-05-26 22:46
M.P. + P.V.:
Také marně přemýšlím, k čemu je ČLK. Nejen pacientům, ale i (pracujícím) lékařům. Pokud vím, tak je k něčemu dobrá akorát "Milanovi" a ostatním bafuňářům. Stejně jako úředníkům v ČLS JEP je i tady hlavní náplní práce sehnat co nejvíc mramoru a mahagonu.
0 # Anonymní 2017-05-27 00:22
Christabel: Komora není interní záležitost advokacie, pokud mě - neadvokáta - silně omezuje. Jestliže každý advokát je povinně členem Komory, což znamená, že advokát nemůže hájit klienta v případěch, kdy na něho Komora udělá nátlak jako v případě Kočího.

Vůbec nechápu tu úvahu, že Komora je interní záležitost advokacie - když mnohé její konsekvence omezují nutně i neadvokáty. V takovém případě je úvaha o internosti Komory manipulací velkéjho rozsahu.

A jako vždy logické odvození z lživých předpokladů dává špatné závěry - podle amerického přísloví "garbage in, garbage out". Nejdříve se použije manipulace, že je to údajně interní věc advokátů, pak to Christabel zazdí další lží, že neadvokáti s ní nemají co do činění - co ten člověk, kterého obhajoval Kočí, toho se nedotkla činnost Komory? A nakonec se mluví o neadresných obviněních.

Milá Christabel, to že si realitu mírně upravujete do stylu matrixu a science fiction - nic nemění na tom, že skutečnost je trochu jinde. Komora není a nikdy nebyla interní záležitostí Komory - tou se stane, až v ní nebude povinné členství. V současné době její rozhodnutí mají vliv i na lidi, kteří nejsou advokáty, tedy její existence a činnost nutně a NEZVRATNĚ - chtě nechtě - dopadá i na lidi mimo advokacii.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-27 02:12
Angré Pulgar: Česká justice je v rozkladu a ostudou - čím dál prodlužující se délky soudů, odsuzování bez jasných důkazů: Nečesaný, Kramný, Kájínek. Postupně to vypadá, že celou justici řídí časopis Blesk (případ Kramný) nebo jiné mediální objednávky. Zneužívání soudů pro vyřazování politických stran a lídrů před volbami (případ Bartoš, případ Sládek, ...).

Naše lékařství je jedno z nejlepších na světě, ať na to pliveme, jak pliveme. Zkuste si poznat např. britské lékařství, apod.

Zatímco nerozumím tomu, proč by člověka nemohl obhajovat i laik v podstatě kdekoli kdokoli kohokoli - i když není JUDr. a není členem advokátní komory, když to hodlá risknout. Mně jako zákazníkovi Česká advokátní komora kromě mínusů nic nepřináší. Česká advokátní komora NENÍ ZÁRUKOU, že jejich advokáti vykonají dobrou práci, ani za ní nepřebírá ČAK žádné záruky. Tedy jako zákazník se tak jako tak musím řídit referencemi a zkušenostmi s tím kterým advokátem. Jediným důsledkem povinného členství v ČAKu je snížení konkurence, zvýšení cen, nastavení vyšších mantinelů pro možnost konkurovat těm, co v ČAKu jsou.

Zatímco Česká advokátní komora jede ve stejně prohnilém duchu jako česká justice - tedy nechává se řídit mediálními zprávami. Viz kauza advokát Kočí.

U operační střev a apendixů vcelku docela dobře chápu, proč by to neměl dělat laik. Česká lékařská komora dělá v podstatě to, co by jinak mělo dělat ministerstvo zdravotnictví. Lékařství je navíc přírodní věda, kde pravidla určují fyzikální a přírodní zákony, na rozdíl od práva, kde zákony jsou dílem člověka. Proto je třeba zajišťovat vědecký výzkum, testování metod a další věci, které souvisí s vědou a pokrokem. Člověk je nepoměrně složitější, než právo. Činností, které je třeba dělat pro správné léčení je asi tisíckrát více, než kolem zákonů.

Miloslav Ponkrác
0 # André Pulgar 2017-05-27 05:19
Miloslave Ponkráci, ale s tím o čem píšete, nemá ČLK co dělat. Nic z toho se jí netýká. Její činnost je v podstatě omezena na vybírání členských příspěvků a vydávání zcela zbytečného časopisu Tempus Medicorum, který nelze neodebírat, takže ho pouze vybalím z toho igelitového obalu a vyhodím do tříděného odpadu. Vskutku racionální využití prostředků. A tak je to se vším.
0 # Anonymní 2017-05-27 07:39
PV:

A můžeme se vsadit o láhev dobrého alkoholu, že se tu neobjeví omluva od TP, že to s tím Láskou popletl. Mlčením přejde k další námitce.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-27 07:41
MP:

Víte, k čemu je ČAK? Aby Vás zastupoval člověk, který chápe, co je to lichva. Nebo který chápe, proč není etické a ani taktické kydat v podáních hnůj na soudce. Obojí ušetří klientům čas, peníze a mnohdy i odsouzení.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 11:42
Jasně, Yossi, mí klienti typu LŠ úpějí v žalářích, kdežto vaši jsou šťastně ožebračováni (chci říct: oddlužováni) a píší vám děkovné dopisy. Teď tu s Česílkem, prosím!
+1 # Tomáš Pecina 2017-05-27 11:43
A můžeme se vsadit o láhev dobrého alkoholu, že se tu neobjeví omluva od TP, že to s tím Láskou popletl. Mlčením přejde k další námitce.

Nepopletl, Láska přece vedl s ČAK válku dávno před svou kandidaturou. Měl jsem arci za to, že nejdřív kandidoval a až pak ho stíhali, což byl patrně omyl, za který se omlovám.
0 # Anonymní 2017-05-27 12:41
André Pulgar: Ok, beru na vědomí. Nejsa lékař, nepřicházím s ČLK přímo do styku. Moje domněnka - nepodložená praxí ni zkušenostmi s ČLK - vycházela z toho, že si užitečnost ČLK umím v určitých případech představit (i když podle vašich slov zřejmě takto nyní nefunguje), zatímco jakoukoli potenciální užitečnost ČAKu si nedovedu představit ani když zapnu svou fantazii naplno.

Děkuji za Vaše informace, rád se poučím od někoho z oboru.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-27 13:02
Yossi: "Víte, k čemu je ČAK? Aby Vás zastupoval člověk, který chápe, co je to lichva. Nebo který chápe, proč není etické a ani taktické kydat v podáních hnůj na soudce."

Toto jsem schopen si zjistil sám během pár minut při prvním letmém setkání s advokátem. Jestli ČAK zajišťuje jen toto, pak je tato organizace zadarmo drahá, a dítě z mateřské školky má vyšší ambice ve svých činnostech při hrátkách na pískovišti.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 14:02
Nikoli, pane Ponkráci, vy jste Yossiho nepochopil. Musíte být advokátem, abyste chápal, co není lichva: že kupř. když jeho dlužnice za 1,1 mil. měla zaplatit pětinásobek, a když nemohla splácet a propadl byt za tři mega, je to úplně v pořádku.

Kdyby ji zastupoval nějaký hnusný pokoutník, měla by velmi pravděpodobně byt dodnes, a lichvářsko-exekučně-insolvenční průmysl by ostrouhal (a Yossi by nedostával, prakticky za nic, měsíc co měsíc devět stovek).

Už rozumíte, proč je nutné "odborné" zastoupení advokátem?
0 # Anonymní 2017-05-27 14:49
TP:

Že vás to tak baví dělat že sebe hlupáka, co nerozumí insolvencím. Takhle žádné klienty na své falešné oddlužení nezískáte.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 16:03
Ani nezískávám, není to obor práva, který by mě zajímal. Docela často za mnou přicházejí lidé, pro které je pozdě, např. nepodali včas návrh na oddlužení a v konkursu přijdou o vše, co jim zbylo. Jsou to smutné případy, oddlužení by jim zajistilo aspoň určitou ochranu, byť spíše ilusorní.
0 # Unknown 2017-05-27 23:53
TP:
Láska vedl s ČAKem válku už před tím? Můžete mi připomenout, co bylo prvním výstřelem té války? Pokud vím, tak na Lásku byl ČAK ohromně hodný: např. mu uznal jeho zcela fiktivní koncipientskou praxi a umožnil mu stát se advokátem tak nějak podvodem. Což už samozřejmě ten Váš etalon morálky pozapomněl.

Mezi advokáty se o Láskovi vědělo jenom to, že je diletant, pitomec a tak trochu ubožák. Což bylo hodnocení více, než přiléhavé (měli jsme v kanceláři jeho bývalou koncipientku, tak o tom něco vím). Skutečně nikomu nevadil a nebyl sebemenší důvod, proč by proti němu někdo chtěl něco podnikat, i pokud by mohl. Proč taky...

Jak už zde zaznělo, činnost ČAK zde kritizují neadvokáti, kteří ani o advokacii ani o ČAKu nic neví. To co zde píšete jsou - omluvám se, že to tak musím říct - nesmyslné bláboly tak na úrovni teorií o chemtrails.

Především: stále zde blábolíte o "členství v ČAK". Nic takového prosím neexistuje, neboť Advokátní komora žádné členy nemá.

Podstata věci je v tom, že pro výkon (prakticky) jakékoliv podnikatelské činnosti v této zemi potřebujete veřejnoprávní oprávnění (p. Pecina to samozřejmě neví, ale to je teď vedlejší). Zpravidla se jedná o oprávnění živnostenské, které uděluje živnostenský úřad. Pro některé specializované druhy podnikání udělují toto oprávnění jiné orgány veřejné moci (např. pro zemědělské podnikatele je to příslušný obecní úřad atd.). Pro advokáty je to ČAK.

ČAK je ve své podstatě speciální živnostenský úřad pro advokáty. I běžné živnostenské úřady samozřejmě živnostníky (i programátory, pane Ponkráci!) postihují za různé správní delikty(mrkněte do § 62 živ. zákona). ČAK prostě jenom dělá totéž. Okruh jeho pravomocí je trochu jenom posunut s ohledem na specifika činnosti, kterou má regulovat.

ČAK samozřejmě není žádnou faktickou zárukou odborné úrovně advokátů a není to ani její primární účel. Současně na výkon advokacie tím kterým advokátem nemá žádný podstatný vliv a nevydává ani žádné předpisy v tomto směru. Jsem v advokacii cca 10 let a za celou tu dobu jsem ze strany ČAKu nic takového nezaznamenal ani náznakem. U sebe ani u kteréhokoliv kolegů/spolužáků/kamarádů.

Vaše soustavné výpady vůči ČAKu jsou z mého pohledu pouze promo, které si děláte pro své pokoutničení. Stále se např. bijete v prasa, že obhajoba od advokáta je špatná, zatímco od Vás je ta jediná nejlepší. Můžete mi prosím uvést alespoň jeden případ, kdy jste někoho obhajoval v trestní věci?

Pocházím z rodiny, kde je mnoho členů tzv. svobodných povolání. Mám rodinné příslušníky popř. známé snad ve všech profesních komorách zřizovaných v ČR. Mohu Vás ujistit, že ČAK je z nich co do tlaku na řádný výkon povolání ve své jurisdikci zdaleka nejlepší.

Máme např. klienta, který je jednou z nejvýznamnějších českých projekčních firem. Není to např. tak dávno, co využili svého vlivu v ČKAITu, aby odebrali autorizace projektantům své konkurence. Vím to proto, že jsem byl přímo u toho. Něco takového by se v ČAKu nemohlo stát ani omylem.

MP:
1) ČAK za stav justice fakt nemůže. Justici tvoří soudci. Obraťte se na MsP.
2) jak jsem už psal výše, ČAK neměl na odstoupení Dr. Kočího z obhajoby té nešťastné oběti p. Peciny žádný vliv. V dané věci skutečně činná byla, ale asi tak půl roku poté.
3) přehlížíte, že kárná činnost ČAK je nadstavbou nad tím, co je v jiných profesích. Pokud tady kritizujete ČAK za to, že trestá málo, zapomínáte, že i to málo je stále podstatně víc, než co se dělá v jiných profesích,
4) nechci Vám brát vaše iluze o ČLK, ale na vlastní oči jsem viděl, jak doktor zabil člověka a jejich komora to pokryla. Taky jsem viděl, jak architekt nabonzoval svého vlastního klienta stavebnímu úřadu za chybu, kterou sám udělal. Jejich komora to taky smetla ze stolu.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-28 01:52
PV: Komoru hájíte tak, že jste málem upadl v podezření, že chcete kandidovat do některé funkce, nicméně věcně nemůžete být od pravdy dále.

Především, jakkoli mám o Václavu Láskovi mínění víceméně shodné s vaším, je nemyslitelné, aby byl někdo popotahován za pouhou oprávněnou kritiku svého kolegy. To kárné řízení byl naprostý exces, stejně jako řízení proti Kočímu, kde byl advokát stíhán za řádný výkon obhajoby, v souladu s nejlepším zájmem klientky.

Osobně je mi ČAK lhostejná, na druhou stranu neznám jinou organisaci, veřejnoprávní ani soukromoprávní, která by byla tak pokrytecká a která by tak nestoudně hájila principy, které jsou v diametrálním rozporu s tím, co proklamuje (blízko je jí snad jen ČT).

Viděl jste Trpaslíka, o kterém jsem nedávno psal? Takto si Češi představují průměrného advokáta, a je to právě zásluhou toho, co s tímto kdysi prestižním povoláním udělala Komora.
0 # Unknown 2017-05-28 09:38
TP:
nikam kandidovat nechci a slibuji, že nebudu :-)

Jak správně píšete: u Kočího to byl Exces. U Lásky možná také, byť tam si tím nejsem zrovna jist, protože dle mého by advokát o advokátovi takové věci veřejně říkat prostě neměl.

V mase kárných rozhodnutí jsou to jenom dva případy. V případě Kočího to pokud vím korigoval správní soud. V případě Lásky odvolací kárný senát ČAKu.

Váš problém je tedy v zásadě v tom, že ČAK je tvořen lidmi, a nikoliv anděly. Přehlížíte, že je to otevřené povolání a komora nemá žádnou kontrolu nad tím, kdo do ní vstupuje. Že se tam čas od času dostanou lidé, kteří tam nemají co dělat není chyba advokacie jako celku.

Dalším Vaším problémem je dle mého názoru nějaká idealizovaná představa o tom, jak to bylo s advokáty "dříve". V Bulletinu čas od času vychází výroky kárných rozhodnutí předválečné Komory. Polovina z toho, co se tehdy děla, by byla dnes nemyslitelná. Podstatně širší byly rovněž pravomoci jejich komory zasahovat prakticky do všeho.

Kdyby Láska tehdy zkusil svoji "oprávněnou kritiku", tak ho stáhnou z kůže zaživa. Jak by to dopadlo s Kočím si netroufám odhadovat. Na jedné straně bylo tehdy v komoře spousta židů. Na straně druhé taky hromada antisemitů, jak se ostatně za II. republiky ukázalo.

Nebo máte namysli jiné "dříve", tj. za totáče?

Pokud chcete vidět pokryteckou organizaci, zkuste třeba Lékařskou nebo Notářskou komoru.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-28 10:10
PV: A ještě jsem zapomněl na nejnovější kausy, např. trojí prokletí velvyslance nebo na případ Candigliota v. velbloud.

Že chybu vyšší instance koriguje, je chvályhodné, ale nic to nemění na řečeném: ostatně i čarodějnický proces (RWU) dopadl (prozatím) dobře, přesto už fakt, že byl veden, je ostudou České republiky a jejích trestních orgánů.
0 # Anonymní 2017-05-28 10:23
TP:

Já kandiduji, tak doufám, že mi dáte hlas. Jo počkat, Vy jste jen pokoutník, tak nic.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-28 10:30
PV:

Myslím, že jste uhodil hřebík po hlavičce tou zmínkou o tom PR, o tom je ostatně celý tento blog - vykřeslit TP jako odborníka, který pomůže tam, kde tradiční advokáti selhávají. Dost to připomíná šarlatány, kteří lidem prodávají savo.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-28 10:51
Dobře, Yossi, zbývá jen vysvětlit, proč jsou klienti spokojeni. Že by jim zachutnalo savo?
0 # Anonymní 2017-05-28 11:11
Lidi pijící Savo si taky myslí, že jim to pomáhá a jsou spokojeni. Onehdy jste tu odmítal zcela stejný argument o mých spokojených a vděčných dluznicich.Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-28 11:15
Já mám naopak klienty, kteří si stěžují, jak je insolvenční správci berou na hůl a jak mají podezření, že dostávají od věřitelů úplatky. Vděčného dlužníka v oddlužení jsem zatím nepotkal.
0 # Anonymní 2017-05-28 11:43
To se nedivím, když jim věšíte bulíky na nos o tom, co může a má správce dělat.

Já zase nepotkal žádného dlužníka v oddlužení, který by byl vděčný oddlužovacím pokoutníkům Vašeho typu.


Yossi
0 # Unknown 2017-05-28 13:36
TP:
nezapomněl. Podle mého se v případě těch dvou bláznivek jedná o legitimně vedená kárná řízení. Můžeme samozřejmě polemizovat nad tím, zda jsou vedena rovněž legálně. Nic to ale nemění na tom, že veřejnost po ČAKu stíhání takovýchto jednání požaduje. Současně nepovažuji za nic excesivního, pokud se Komora pokouší kárně postihnout advokátku, která veřejně vulgárním způsobem uráží starostu okresního města.

Problém všech těch našich debat je stále dokola Váš bezbřehý oportunismus a mravní relativismus.

Když opilý SZ mimo pracovní dobu cestou z hospody něco provede, hned ho čacky nabonzujete a dožadujete se jeho přísného potrestání kárnou cestou.

Kdyby nějaká advokátka veřejně vulgárně napadla Vás, nepochybně ji zase hned udáte ČAKu a bude chtít její kárné potrestání. No a když by to kontrolní rada odložila, napsal byste sem blog o tom, jaká je advokacie morální bahno a jak se zločinní advokáti navzájem kryjí.

Čili diskutovat s Vámi je vždycky dost problém, protože jeden nikdy nemůže vědět, který ze svých četných metrů na věc zrovna přikládáte.

PV
0 # Miloslav Ponkrác 2017-05-28 18:58
Tomáš Pecina: "Už rozumíte, proč je nutné "odborné" zastoupení advokátem?"

Já tomu rozumím velice dobře. ČAK je žába na prameni, která chrání zisky advokátů a brání vstupu konkurence - jakkoli mnoho by o ní zákazníci stáli. K tomu se vymýšlejí různá propagandistická "vysvětlení", proč advokát musí být povinně v ČAKu - která by se z fleku dala vydat jako kniha připomínající Orwella ši Goebbalese.

---

PV: 2) "jak jsem už psal výše, ČAK neměl na odstoupení Dr. Kočího z obhajoby té nešťastné oběti p. Peciny žádný vliv. V dané věci skutečně činná byla, ale asi tak půl roku poté."

Možná vaše "vysvětlení" zbodne jako naviják i s udicí jen mentálně retardovaný občan, ale já nejsem takový blbec, za koho mě považujete. Abych řekl pravdu, uráží mě, že se mi snažíte lhát takto primitivně. Uvítal bych, kdybyste alespoň ve lži směrem ke mně dal najevo, že u mě předpokládáte alespoň průměrnou inteligenci.

Takže panu Kočímu ČAK vyhrožovala a činila na něho tlaky, aby nehájil svého klienta efektivně. Co na tom, že v rámci stupňujících se nátlaků nakonec až později dostal i kárnou komisi a další věci.

Já vám budu držet pistoli u hlavy a vyhrožovat pěstí u hlavu - a pak napíši, že na podepsání směnky, že mi dlužíte 10 miliónů to nemělo naprosto žádný vliv. Přeci tu ránu pěstí jsem vám dal až po podepsání směnky.

---

"přehlížíte, že kárná činnost ČAK je nadstavbou nad tím, co je v jiných profesích."

Nepřehlížím. Proto jsem napsal, že musím na Českou programátorskou komoru. Budou mě kárně trestat, protože jsem si dovolil odvést příliš dobrou práci na softwaru pro zákazníka. Nejspíše mi na rok pozastaví členství. Česká programátorská komora naznačila, že se shlédla ve vzoru ČAKu a kauzy Kočího.

---

PV: "Nic to ale nemění na tom, že veřejnost po ČAKu stíhání takovýchto jednání požaduje."

Jo jo, od té doby co soudy (případ Kramný) nebo ČAK vede redakce časopisu Blesk - to jde s ČAK hodně z kopce.

Nicméně pokud ČAK řídí veřejnost - pak je zbytečné, aby ji někdo řídil. Veřejnost si zlynčuje své nesympatické sama, jak dala najevo třeba v případu Horákové.

---

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-28 21:25
PV: Metr u SZ a u advokáta musí být jiný, z principu (i když nepopírám, že u Petráska jsem postupoval s jistou škodolibostí).

Oba delikty jsme rovněž probírali. Jejich stíhání, byť by v případě ZC bylo v principiální rovině asi obhajitelné, naráží na nedostatek zákonné pravomoci ČAKu regulovat chování advokátů mimo výkon advokacie. Nazvat starostu v-p korporace pohlavním údem je nevkusné, ale de lege lata nikoli kárně postižitelné.
0 # Unknown 2017-05-28 22:45
TP:
tak vidíte: udal jste ho a chtěl jste ho kárně stíhat za něco, co udělal před svým domem ve svém volném čase.

Neřeším legalitu - ta se bude jistě řešit jinde a jinak. Jde mi o legitimitu. Vžijte se trochu do role ČAKu. Je to vlastně podobné, když tehdy Mgr. Vlasák zpronevěřil depozita. Vox populi tehdy řekl "no tak to by to měl těm okradeným lidem vrátit ČAK". Což je samozřejmě kravina, ale lidé to tak vnímají.

No a oni pak přemýšlí: nějak to řešit musíme, protože když to řešit nebudeme, tak to bude vypadat, že to jako kryjeme a každý ožrala v hospodě (tyto poněkud primitivní hospodské názory zde spolehlivě reprodukuje např. p. Ponkrác) pak řekne, že si advokáti mezi sebou neumí udělat pořádek.

Takže legalita je možná sporná, ale legitimita nikoliv. Protože jak z pohledu laické, tak i z pohledu odborné veřejnosti by ČAK takové věci řešit měl (resp. mělo moci).

PV
0 # Anonymní 2017-05-29 02:12
PV: "nějak to řešit musíme, protože když to řešit nebudeme, tak to bude vypadat, že to jako kryjeme a každý ožrala v hospodě (tyto poněkud primitivní hospodské názory zde spolehlivě reprodukuje např. p. Ponkrác)"

Budu rád, když mě někde bude citovat, kdy byť jedinkrát rozšiřuji názor, který mi připisujete. Celá diskuse se záznamem všech mých příspěvků je tu veřejně každému k dispozici. Ale nenajdete nic takového za můj názor, který mi připisujete. Nebudu se divit, až mi připíšete jednou třeba autorství Mein Kampfu nebo autorství teorie relativity.

Problém je, že stejně jako vy se zamotáváte do vašich tvrzení, protože ČAK se zamotává stejně.

ČAK je organizace, která (dle tvrzení ČAKu) "děsně potřebná a užitečná", bez které by nastal ve světě armageddon. Skutečná pravda je mnohem prostší, a v přímé řeči zní:

1) ČAK jednak slouží jako teplé trafiky pro řadu lidí v ní.

2) Druhak jako organizace pro likvidaci konkurence pro advokáty a nastavování překážek pro konkurenci současným advokátům,

3) Hraje si na politickou korekci a zasahuje v případě politických procesů, aby obhájce nemohl vykonávat účinnou obhajobu. Tedy kontroluje, aby obhajoba byla jen prodloužená ruka obžaloby (viz kauza Kočí).

Protože ČAK ani advokáti nemohou tyto skutečné cíle ČAKu naplno říkat, vymýšlí si pseudodůvody, proč ČAK je "děsně užitečný, nezbytný". Marně vymýšlí ČAK, jak by lidem obhájil svou užitečnost, a pak - v argumentační nouzi, kdyby vyšla najevo pravda o ČAKu - se snaží populisticky dělat, co "lid žádá" (tvrzení PV). Prostě se snaží zalíbit lidu, aby se lid neptal na skutečnost. Jinak by mohola zmizet teplá korýtka v ČAKu i omezení pro vstup konkurence do advokátského stavu.

Skutečně užitečná a potřebná organizace se nepotřebuje líbit lidu. Např. kontrolor mostů nepotřebuje povolovat nebo nepovolat mosty podle toho, jak si lid prostřednictvím časopisu Blesk žádá - jak se děje třeba u ČAKu. Populistické chování bývá u organizací příznak, že organizace není tak potřebná ani užitečná, a musí si budovat image u čtenářů Blesku.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 04:34
MP: ČAK je Potěmkinova vesnice, instituce, která má navozovat dojem, že advokacie je efektivně samosprávně regulována. Ve skutečnosti, jak mnohokrát uvedeno shora, závažné prohřešky kryje a na druhé straně kárně stíhá své "nepřátele".
0 # Anonymní 2017-05-29 08:21
TP: Pokud je Potěmkinovou vesnicí každá instituce, která někdy pochybila, tak tu vlastně nic jiného než Potěmkinovy vesnice nemáme.

Yossi
0 # Unknown 2017-05-29 10:25
MP:
no jeden takový typicky hospodský názor máte rovnou ve svém posledním postu: "ČAK jednak slouží jako teplé trafiky pro řadu lidí v ní". Víte vůbec něco o tom, jak a jakými částkami jsou za výkon své funkce honorováni členové orgánu ČAK? Ušetřím Vám hledání - 500 Kč za hodinu a nejvýše 30 tis. Kč v kalendářním roce.

To je prosím maximálně 2.5 tis. Kč měsíčně. Pro srovnání je to v běžném krajském městě hodinová sazba za jednu hodinu právní práce.

Úplně to vidím, jak se sedí u piva a někdo jako Vy tam vykřikuje, že jediný smysl existence ČAKu jsou "ty koryta".

Obdobně nesmyslný je hned druhý názor: prosím, jak ČAK likviduje konkurenty advokátů a nastavuje překážky konkurenci současných advokátů? Můžete mi uvést alespoň jeden příklad?

Nebo považujete za ten kořen všeho zla a omezení konkurence to, že zákon stanovuje podmínky pro výkon advokacie? Víte vůbec, jaké ty podmínky jsou? Do advokátní komory se ve skutečnosti dostane každý, kdo vystuduje právnickou fakultu a chce tam.

Zkuste se někdy podívat do živnostenského zákona na to, jaké podmínky musíte splnit pro jakoukoliv vázanou živnost. Od podmínek pro výkon advokacie se to typově prakticky neliší.

Ostatně ČAK neomezuje konkurenci ani fakticky. Jednak cca 10 let už mezi advokáty zuří tvrdá cenová válka. Ve skutečnosti je to jedno z nejvíce konkurenčních odvětví v české ekonomice.

Druhak: vezměte si např. zde p. Pecinu. Celá léta nezákonně vykonává advokacii a nelegálně v tomto oboru podniká. Je to sice trestný čin, ale p. Pecina moc dobře ví, že ani ČAK ani nikdo jiný s tím nic dělat nebudou. Proto o své soustavné trestné činnosti píše blog, veřejně se tím chlubí a ještě zde polemizuje se skutečnými advokáty na téma, jak jedině on to dělá správně. Takhle podle Vás vypadá to omezení konkurence?

PV
0 # Anonymní 2017-05-26 14:59
Osobní zkušenost: Kárná pochybení některých advokátů ČAK kryje, navenek funguje hlavně jako advokátská lobby. Jednou jsem jel do Brna, abychom si něco vysvětlili. Budova je stále zamknutá, dovnitř se občan prostě vůbec nedostane. Proklouzl jsem, ale zamkli se v kancelářích, že se prý s nikým o ničem nemusí bavit. Skončil jsem s pouty na služebně policie na Svoboďáku, prý jsem úředníky ČAK rušil a obtěžoval. Přitom jsem jen žádal, aby si plnili své zákonné povinnosti.
0 # Anonymní 2017-05-27 07:42
Chápu to správně, že jste bez povolení vlezl do neveřejných prostor brněnské pobočky ČAK a divíte se, že Vás vyvedla Policie? :D

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-27 11:28
ČAK poskytuje služby i neadvokátům, tedy veřejnosti, proto je povinna s ní komunikovat. Když nekomunikuje písemně, hrozí uplynutí lhůt, a úředníci se zamknou a nekomunikují ani osobně, sedl jsem před kancelář na místo určené k sezení a opakovaně jsem se dožadoval projednání své věci. Yossi by na mém místě dělal co?
0 # Anonymní 2017-05-27 14:46
Yossi by se nechoval jako umanuté 5leté dítě, co se taky pleskne o zem, když se s ním někdo odmítá bavit.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-27 15:21
Nakonec jsem díky své umanutosti práva svého klienta prosadil. Yossi by mu řekl, že má prostě smůlu. Jo, nejsem jako Yossi a nikdy nebudu a nechci.
0 # André Pulgar 2017-05-26 16:47
Takže výjimečně Šabatová rozhodla správně. Není totiž horší představy, než že bude personální obsazení kontrolováno genderovými komisemi, jak tomu už v mnoha zemích je.
0 # Anonymní 2017-05-26 17:25
Naprosto souhlasím. Některé metody Kláry Samkové, jak se někam dostat jsou silně za hranou, a pokud se jim nedá hráz, tak to rozloží všechno, kam se Klára Samková vlomí.

Už žaloba Kláry Samkové roku 2013 na matku nejvážněji zraněné oběti mačetového útoku Ivanu Maškovou v Novém Boru (srpen 2011 - pět Rómů zaútočilo mačetami na tři muže v baru), za údajnou kritiku od této matky - byla silně za hranou.

Teď to na Českou advokátní komoru zkouší stejně ublíženě skrze genderové kvóty.

Zkrátka Klára Samková má běžně metody obrovsky za hranou morálky - a je dobré, že tyto excesy jí neprojdou.

Takže výjimečně s rozhodnutím Anny Šabatové souhlasím.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-26 17:16
Myslím, že by stížnost byla věrohodná tehdy, pokud by Samková dlouhodobě bojovala min. za kvóty na kandidátních listinách ve volbách do Parlamentu a obecních zastupitelstev (třeba alespoň podepsala petici), příp. i za zastoupení žen ve vedení firem (ČAK je také taková lobbistická firma), a konečně kdyby sama šla příkladem a měla ve své kanceláři alespoň 5 mužů. A kdyby se jinak nekamarádila s šovinistickými misogyny, kteří podobné stížnosti a nároky považují za zlo a ohrožení západní civilizace. Je to jen další její chucpe.
0 # Anonymní 2017-05-27 12:45
To, že Klára Samková už několik měsíců konzistentně míří k feminismu je jasně a zřetelně vysledovatelné na jejím facebooku. Protože Kláru Samkovou občas čtu, její postřehy nejsou nepodnětné - tak jsem vlastně ani nebyl nijak překvapen, že se vlamuje do genderových metod.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-27 18:43
Projevy Samkové o feminismu jistě nejsou nové, ovšem poněkud pokroucené. Kdysi např. na stránkách své AK psala, že má feministickou kancelář, pod čímž si představovala, že nepřijímá muže. Když pak ovšem zastupovala před ESLP antifeministy a misogyny kolem Patery, a "mužští aktivisté" se jí na to začli ptát, tak ty řeči o feminismu ze svých stránek rychle stáhla. To nevylučuje, že s tím zas občas vyleze ven, ovšem tady ta stížnost je IMHO spíš projevem jejích divokých okamžitých nápadů, kde sice může být zrnko pravdy, ovšem shazuje to její nesoudná argumentace a především snaha zase na sebe upozornit nějakou kontroverzí.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 19:04
Tady jde přece ale o provokaci, o demonstraci, jak se Šabatová chová. Tento nápad Samkové hodnotím jako jeden z těch dobrých.
0 # Anonymní 2017-05-27 21:49
A jak se chová Šabatová, když neuzná povinnost sebrat pár podpisů pod kandidaturu za diskriminační k ženám?
0 # Anonymní 2017-05-27 07:50
Já bych rád slyšel, co tak strašného ČAK dělá? Všichni pánové, zajímavé, že mimo ČAK, bez přímé zkušenosti s ní, nejsou s to tu kromě spikleneckých teorií nic napsat. Vidět těch 81 lidí v kárných senátech jako jeden subjekt s jasným cílem, je fakt komické. Tím nijak nepopírám, že bych byl třeba rád za více komor s možností konkurence, nikoli ale zrušení. Je totiž nutné dohlížet na etický výkon advokacie a v rukou státu by to bylo mnohem zneužitelnější než v rukou samosprávy stavu. Tím nijak nepopírám, že některá kárná rozhodnutí mi vadí.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 11:51
Je totiž nutné dohlížet na etický výkon advokacie a v rukou státu by to bylo mnohem zneužitelnější než v rukou samosprávy stavu.

To je mantra, kterou se ČAK neustále zaštiťuje. Ve skutečnosti je tomu ale právě naopak: vezměme pro srovnání exekutorskou komoru. Jestli je někdo schopen excesy exekutorů potírat, je to ministerstvo spravedlnosti, Komora je jen zametá pod koberec.

Nezávislost díky ČAK jsme jasně viděli na případu Petra Kočího, které se Komora zastala opravdu příkladně. Pomohl mu až kdo? Opět státní orgán, soud.

Takže opatrně s tou nezávislostí, je to theoretický konstrukce, který nemusí s praxí nijak korelovat.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 11:51
konstrukce -> konstrukt
0 # Anonymní 2017-05-27 12:53
Problém ČAK je stejný, jako byl ve starém Římě: "Kdo ohlídá hlídače?" A když se hlídač zvrhne, pak jde všechno do háje - jak se stalo v případě ČAK.

Po sametové revoluci 1989 pořád slyším, v čele s ekonomy, že stát je nejhorší hospodář. Škoda, že tvrdá fakta opakovaně a tvrdohlavě ukazují naprostý opak.

Ona totiž ČAK ani z principu nemůže být nezávislá - je v neustálém střetu zájmů. Je to cechovní organizace advokátů, ale zároveň by nad advokáty měla dělat "nezávislý dohled". To samozřejmě nezvládá, protože kapři si svůj rybník nevypustí, a hlavně proto, že to není NEZÁVISLÝ dohled - advokáti mají dohlížet na advokáty. To je úplně stejný nesmysl, jako když třeba banky mají dohlížet na fungování bank, nebo zloději mají dohlížet na to, aby jiní zloději nekradli, nebo ministr financí Andrej Babiš má "nezávisle" dohlížet, aby Agrofert řádně platit daně.

Vidím, že Yossi, a možná i ČAK začíná používat slovo "nezávislost" v okrajových významech tohoto slova, které ještě neznám.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-27 14:53
Srovnávat exekuce a advokacii může skutečně jen někdo, kdo nemá o podstatě těch profesí žádné znalosti.

Exekutor je prodloužená ruka státu, advokát jde často, nejen v roli obhájce, proti státu. Proto není žádoucí, aby v první instanci rozhodoval o kárných proviněních advokátů stát. To možná uznáte i sám, až nebudete mít rudé před očima.

Proto je vhodné, aby stát řešil až excesy jako u kolegy Kočího, ale neměl iniciativu stíhat advokáty kárně.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 16:00
Milý Yossi, kdokoli s vámi diskutuje, nemá žádné znalosti prakticky o ničem: to byste si mohl do svých příspěvků vkopírovat jako banner, abyste se nemusel obtěžovat s neustálým opakováním.

Vhodná úprava by byla podobná jako např. u přestupků: správní žaloba zaručuje, že bude přiznán odkladný účinek pravomocnému rozhodnutí. Zde tomu tak není, o odklad se musí žádat, a kdyby P. Kočí tenkrát dostal opravdu roční distance, byl by soudem "omilostněn" dávno poté, co by si ho "odseděl". To není dobrá úprava.

Jsem jednoznačně pro posílení nezávislosti advokacie, ale Komora tímto směrem rozhodně věci nevede, naopak své členy zastrašuje a šikanuje, takže je v efektu opravdu horší, než by byla regulace nenáviděnými státními orgány.
0 # Anonymní 2017-05-27 17:52
Četnost upozornění na právní a ekonomické bezvědomí zde diskutujících je přímo úměrné projevenému analfabetetismu. Je to ale vzhledem k autorovi blogu pochopitelné. Vy byste si zase mohl dát varování, že co týden, to měníte názory, kdo všechno jsou parazité a co vše je lichva. Je fakt komické, že když Vám to tady bylo v posledních týdnech opakovaně vysvětleno, Vy zase zcela autisticky jedene ty stejné vyvrácené mimoprávní bomby.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 17:59
Tak proč to tady čtete a komentujete? Takový velikán práva (a dalších oborů) se přece nemůže diskusí s laiky obohatit! Mnoha by se ulevilo, kdybyste svůj talent uplatňoval opět někde jinde, dokonce mám dojem, že by se složili na hodnotný věcný dar na rozloučenou.
0 # Anonymní 2017-05-27 18:48
Mám rád bizár a baví mě namyšlení hlupáci. Chápu, že byste tady radši byl se svými miniony sám a poplácávali se po zádech, co za právní umění to zase vymýšlíte.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-27 19:02
Namyšlený hlupák, to přesně vystihuje, jak vás vnímám. Přesto, kdybyste snad byl schopen psát o právu, bych vaše texty zřejmě ani nečetl, natož s nimi polemisoval.
0 # Anonymní 2017-05-27 21:57
Stupid is as stupid does.
0 # Anonymní 2017-05-28 19:11
Stejně je zvláštní, že Tomáš Pecina se nepotřebuje chlubit svým matfyzem. Já se nepotřebuji chlubit svými dvěma vysokými školami. Píšeme argumenty, nikoli věty "Víte vůbec, kdo já jsem? A mám na to papír!"

Ale Yossi a PV potřebují neustále upozorňovat na to, že Yossi má ekonomické vzdělání. Je smutné, že někteří mohou prosadit tezi, že mají nějaké znalosti jen tehdy, že mají na to papír. To je opravdu zoufalství a úpadek...

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-28 20:18
MP:
já nemám žádnou potřebu. Bavili jsme se tehdy o výši úroků. Názor ekonoma na tuto výši mi připadá validnější, než názor programátora. To je vše.

PV
0 # Anonymní 2017-05-28 20:36
PV: To závisí na definici slova "ekonom". Pokud máte tak nízkou laťku, že vám stačí pouhé vystudování nějaké školy jakékoli úrovně - pak u jiných je ta definice jinde.

Kromě toho se na mě PV nezlobte, ale vaše tvrzení zavání spíše manipulací. Pokud Yossi má nezměrnou úctu před papírem z VŠ, pak by měl mít nezměrnou úctu k Tomášovi Pecinovi a jeho matematice, protože vystudoval matfyz. Namísto toho Yossi - který nemá žádné matematické vzdělání - obviňuje Tomáše Pecinu z toho, že neumí matematiku, aby následně Yossi sám sebe postavil za nejvyšší autoritu v ekonomii, protože on vystudoval ekonomii bez ohledu na to, jaké nesmysly a ptákoviny Yossi tárá.

Takže postavení Yossiho na piedestal podle vzdělání je jen klasickou orwellovštinou - minimálně v případě Yossiho. V zásadě Yossi chce sdělit, že argumenty je třeba používat tak, aby z nich Yossi vyšel jako hvězda - na konzistentnosti, pravdivosti či nějaké rozumnosti těchto argumentů se netrvá.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-28 22:07
MP: Já bych to vůbec neřešil, nebýt toho, že mi Yossi kazí úroveň diskusí a odrazuje čtenáře. Nikdo není zvědavý číst ty jeho nekonečné výpady.

Vystudoval práva? Tak vystudoval, co je mi po tom?
0 # Anonymní 2017-05-28 22:49
MP:

Kdybyste netrpěl cognitive bias, všiml byste si, že nejvíce tu právní vzdělání zmiňuje TP v rámci frustrace svých nedostatků.

Yossi
0 # Unknown 2017-05-28 22:52
MP:
tak já už moc nevím, jak zjevněji bych to řekl. Podívejte se: Yossi vystudoval ekonomii, složil zkoušku insolvenčního správce (její součástí je rovněž ekonomie, účetnictví, daně) a zejména to nějakou dobu dělá.

Čili krátce řečeno je to člověk, který má v tomto oboru formální vzdělání, profesní zkoušku (relativně těžkou mimochodem) a konečně praktickou zkušenost.

Occamova břitva říká, že názory takovéhoto člověka je rozumné upřednostnit před názory Vašimi, který o problematice nevíte vůbec nic.

Matematické vzdělání je jistě super a blahopřeji Vám k němu. Až se budeme bavit o integrále, rád si Vaše názory poslechnu.

PV
0 # Anonymní 2017-05-28 23:29
Yossi: "Kdybyste netrpěl cognitive bias, všiml byste si, že nejvíce tu právní vzdělání zmiňuje TP v rámci frustrace svých nedostatků."

Vám nedělá nejmenší problém zapřít i nos mezi očima.

---

PV: "Čili krátce řečeno je to člověk, který má v tomto oboru formální vzdělání, profesní zkoušku (relativně těžkou mimochodem) a konečně praktickou zkušenost."

A proto je kompetentní - a jedině Yossi je kompetentní - vypočítat a zhodnotit procenta půjčky. To je skvělé, pokud to jde takto rychle, tak řidiči autobusů se na své - podstatně složitější - povolání připravují ne méně než třináct inkarnovaných životů. Tio nejtalentovanější to zvládnou už za 12,5 životů.

---

PV: "Matematické vzdělání je jistě super a blahopřeji Vám k němu."

To má Tomáš Pecina, jak jsem psal. Nicméně není mu to k ničemu, protože ani Yossi ani ho nepovažujete za dostatečně znalého a zkušeného k výpočtu procent půjčky.

Nicméně jsem to pochopil. Matfyz Tomáše Pecinu opravňuje ke znalostem sčítání jednociferných čísel. Procenta může spočítat jen ten, kdo má za sebou ekonomku, na to je matfyz nedostatečná kvalifikace.

Bože, já si připadám, že nejsem na právním serveru, ale na Monty Pythonu filmu o diskusní firmě.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 04:31
MP: To je normální představa laiků o mathfysu: že se tam lidé naučí počítat o něco složitější úlohy, než které sami řešili při přípravě na maturitu z mathematiky.
0 # Anonymní 2017-05-29 06:01
Tomáš Pecina: Já vím, mám za sebou matematicky a fyzikálně náročnou školu (kybernetiku). Vyšší matematika a fyzika je kvalitativně úplně něco jiného a odlišného, než zš/sš matematika. Nemá to se zš/sš matematikou a fyzikou skoro vůbec nic společného, je to filozoficky úplně jiný přístup.

Trochu vám závidím. Kdybych žil svůj život znovu, tak studuji matfyz a medicínu, ideálně obé.

Nicméně přiznám, že nemám přehled, co přesně je náplní matfyzu.

Váš matfyz jsem jen uvedl spolu se sarkastickými větami jen pro komentář. Zejména pro dvojí metr, kdy Yossi bere jen co se mu hodí.

Miloslav Ponkrác
0 # gogo 2017-05-29 07:59
Moje babička měla na to pořekadlo: Prázdný sud nejvíc duní.

Teď si představte, že by sem přišel někdo s vystudovanou rekreologií! To by rázem musely ustat vešteré spory o to, kam je nejlépe jet na dovolenou. Yossi s PV by seděli na bobku, nábožně sledovali certifikovaného rekreologa a jezdili jen podle jeho doporučení.
A nedej bože aby sem přibyl sexuolog!
0 # Anonymní 2017-05-29 08:19
MP:
Procenta sečíst umí, bohužel bez právního a ekonomického mimina už není schopen posoudit jejich přiměřenost.

Můžete prskat, jak chcete, ale v posledních týdnech tu TP s velkou kadencí ukazuje, že formální vzdělání, profesní zkoušky a praxi v oboru prostě zapálený blogger nemá šanci dohnat. Minimálně, dokud trochu nesrazí ego a nezačne naslouchat lidem, kteří tomu rozumí zcela zjevně mnohem lépe a více než on. Chová se jako diskutér z novinek.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 08:24
No vždyť to říkám: jen na právnické fakultě bych pochopil, že není nic špatného na tom, když si půjčím mega a za nesplácení přijdu o byt za tři a ještě mám doplácet! Nebo že je ok autovraždu v pořizovací ceně 68 tisíc splácet tři roky tak, že mě bude stát přes 170.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 08:25
Prázdný sud nejvíc duní.

A nemohl by jít dunět jinam?
0 # gogo 2017-05-29 08:58
To byste chtěl moc. Jedná se o lidi s mentálním obzorem absolventa VUML - taky to nebyla lehká škola a taky byli potom certifikovaní a ti hloupější se tím ještě chlubili. A taky s nimi nemělo smysl vést diskuse o přípustnosti vedoucí úlohy Strany ve společnosti.
Jejich schematické myšlení to prostě neumožňovalo. A dostane-li se takové osobě do ruky kulaté razítko, nevsadil bych ani na základní aritmetiku, natož na ta procenta.
0 # Unknown 2017-05-29 10:53
PM:
pokusím se Vám to vysvětlit ještě jednou, snad jazykem, kterému budete rozumět.

Vy v zásadě tvrdíte, že relevantnost názoru člověka na určitou problematiku je nepřímo úměrná tomu, jak moc dané problematice rozumí.

Já se naopak domnívám, že je ta úměra přímá.

Můj názor zastává lidstvo už od počátků civilizace. Naopak Váš názor se naposledy vynořil v 50. letech, kdy šli profesoři k lopatě a dělnické kádry do vědy.

Nebo to mohu zkusit na hypotetickém příkladu: osobně nemám žádné vyšší matematické vzdělání. Pokud jde o kybernetiku, jsem jenom na koleji pět let se studentem kybernetiky. Naopak Vy jste kybernetiku vystudoval a (předpokládám) se tím živíte.

Jak by se Vám pak líbilo, kdybych Vám tu začal vykládat nějaké svoje názory např. o MATLABu a současně Vám říkal, že Vy o tom víte kulové, protože jste jenom profesionál?

PV
0 # Anonymní 2017-05-29 10:54
TP:

Na PrF byste přišel na to, že ne všechno, co se Vám nelíbí, není směroplatné. :) A taky byste se naučil, že slaměnými panáky zaujemte max. své miniony.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 11:08
PV: Pokud by mi o Matlabu u něco vykládal člověk, který se jim cca 15 let zabývá, bral bych ho vážně.

Problém je v tom, že moje argumenty nejste schopen vyvrátit, a proto se uchylujete k argumentaci ad personam: "On na to nemá školu!" Akceptuji, pokud máte jiný názor než já, to je v právu normální. Nikoli, že můj názor je chybný kvůli mému nedostatku vzdělání nebo praxe.
0 # Unknown 2017-05-29 11:35
TP:
bavili jsme se o obvyklé výši úročení a o tom, kde už je tato výše ekonomicky neobhajitelná a mohla by tedy být považována za lichvu.

Vy jste neměl žádné argumenty, jen názor. Prostě jste řekl, že něco je moc a hotovo.

Já se Vám tu snažím vysvětlit, že pokud Vám názor na obvyklou výši úroků řekne vystudovaný ekonom, který se v oboru pohybuje, je to asi validnější názor, než je ten Váš.

Ad hominem zde pak argumentujete pouze Vy se svými šmejdy, lichváři a parazity.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 11:39
Já ale nevidím souvislost mezi ekonomický obhajitelnym a nikoli nemravnym jednáním. Ekonomický obhajitelne je prodávat dítě k sexuálnímu styku, určitě pro mnoho rodičů, kterým hrozí vícecetne exekuce nebo Yossi. Přesto je to jednání pravém reprobovane, a to, řekl bych, poměrně rasantne.
0 # Leon Kreutzfeld 2017-05-29 11:57
Omlouvam se, nesleduji zde vsechny debaty,ale dosud jsem nevidel kde by Yossi pouzil ekonomicky argument k obhajeni 30-45% RPSN.

Mohl by to zde prosim nekdo kratce shrnout a vysvetlit v cem je ceska situace jina, ze dovoluje vyssi maximalni uroky nez treba v Japonsku (20%) nebo v USA (link jsem nekde uvadel, lisi se to podle jednotlivuch statu, ale pres 20% to nejde).

Zatim se mi to ani podle nominalni urokove miry, ani moznych risik vysvetlit nepodarilo. Muj nazor je, ze legislativa umoznuje nemravne vysoke uroky vuci lidem ve financni tisni ci znacne informacni asymetrii.

Zatim jsem videl pouze argumenty pravni, ale mohlo mi klidne neco ujit.

Dekuji.
0 # Anonymní 2017-05-29 12:49
TP:

Ne všechno jednání, které Vám osobně přijde nemravné, je rovněž protiprávní. Myslel jsem si, že nějaké ty základy práva ovládáte, ale zjevně ne.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-29 12:51
LK:

Mým cílem a ani úkolem tady není bránit 30-45% RPSN, já pouze poukazuji na to, že s tím v insolvenci správce moc nenadělá, i když si TP myslí opak.

až budu mít v ruce ustálenou judikaturu NS ČR, že 30% RPSN je proti dobrým mravům, budu popírat jak mourovatej, ale fakt k tomu nestačí pocit a zášť TP, zvlášť, když judikatura naopak takové uroky opakovaně aprobovala.

Yossi
0 # Leon Kreutzfeld 2017-05-29 13:09
Dekuji za upresneni Yossi. Takze se jedna o nazor na obvyklou vysi uroku pravni, nikoliv ekonomicky, jak zde nespravne uvedl vp. PV.
0 # Anonymní 2017-05-29 13:26
Jen bych se Vas Yossi take rad zeptal, jak jste zde minuly tyden uvadel, ze "nic nevim o tom, jak fungue pujcovani penez v US",
a ja Vam zde popsal za posledni 2 mesice vse, co vim, od pujcky na auto, dum, CC's po vymahani dluhu, vysi creditu, jak ho vybudovat, kdy pada, kdy zase roste, kolik kdo kde jako "dluznik" nakonec zaplatil a tisic dalsich veci-

zda-li by jste mohl odpoved, na moji otazku, velmi jednoduchou otazku, "jakepak ze mate Vy zkusenosti s pujcovanim penez v US"?

Diky, Neocon
0 # Unknown 2017-05-29 13:28
Leon Kreutzfeld:
ale to spolu nevyhnutelně souvisí.

Právní korektiv dobrých mravů má eliminovat jednání, které se příčí obecnému vnímání toho, co je slušné a normální.

Pokud je tedy něco racionální a normální ekonomicky, nemůže to být v rozporu s dobrými mravy. Lépe řečeno: pokud peníze půjčujete za skutečnou cenu peněz, nemůže Vám nikdo říct, že je to lichva.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 13:40
PV: To velmi zjednodušujete. Racionální a ekonomický normální je prodat ledvinu.
0 # gogo 2017-05-29 14:01
myslíte svoji ledvinu?

To ovšem není ani ekonomické, ani racionální, zato je to mnohými považováno za vysoce morální a při nulové ceně přímo vychvalované.
Nedávno tu byl ten případ snad z Británie.
0 # Anonymní 2017-05-29 14:17
Yossi: "Procenta sečíst umí, bohužel bez právního a ekonomického mimina už není schopen posoudit jejich přiměřenost."

Rozumím, na to jsou už potřeba dva doktoráty z atomové fyziky. Jeden z Harvardu a druhý z Cambridge. A to Tomáš Pecina nemá - takže jediná autorita jste tu vy, Yossi.

---

PV: "Vy v zásadě tvrdíte, že relevantnost názoru člověka na určitou problematiku je nepřímo úměrná tomu, jak moc dané problematice rozumí."

Nic takového v zásadě netvrdím. Já tvrdím, že sloveso "rozumět" má odlišný význam od "vystudovat".

Relevantnost názoru na danou problematiku se projevuje tím, že daný člověk prokáže znalosti, soudnost, rozhled. Ničím jiným.

Kromě toho záleží na motivaci lidí, jejich morálce, atd. atd. atd.

---

PV: "Pokud je tedy něco racionální a normální ekonomicky, nemůže to být v rozporu s dobrými mravy."

Ekonomicky racionální je utlouct souseda sekerou a vzít si jeho dům a majetek. Ta ekonomická efektivita! Náklady (sekera), zisk (dům + celý movitý majetek), rychlost (pár minut).

Nevím o tom, že ekonomika je etalonem morálky. Tento druh morálky se jinak nazývá "zákonem džungle".

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 14:22
LK:

Ekonomický pohled se týkal jiné části jeho příspěvků, kde argumentoval cenou peněz a nemělo to hlavu ani patu, protože jaksi nechápe, že když Vám půjčím peníze na delší dobu, tak je logicky cena peněz vyšší stejně jako u nájmu na delší dobu. Taky si myslím, že by na to nepotřeboval právě Ing. z ekonomie, aby to pochopil.

Zjednodušeně řečeno - jeho argumentace o nemorálnosti výše těch sazeb je chybná z ekonomického pohledu a jeho argumentace o nezákonnosti výše těch sazbe je pak chybná z pohledu právního.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-29 14:36
Neocone,
1) Když je to v té vaší emerice s půjčováním peněz tak skvělé: slyšel jste někdy o "payday loans"? Udajně krátkodobé půjčky (na několik dní, do příští výplaty), ale s úrokem, přepočteno na rok, někdy až 1000 (tisíc) %. Není to lichva?
2) Na co potřebujete proboha deset kreditních karet?
0 # Anonymní 2017-05-29 14:44
1) Nikdy jsem nenapsal, ze je to skvele. Spise, ze ten system je lepsi v principu, nez v CR, nikoliv skvely.
Slysel, nikdy jsem to vsak nevyuzil a ani nikoho takoveho neznam, kdo by tam sel-kdyz obcas jedu okolo, tak se tam okolo mota milion mekosu (in-out), ale nemohu slouzit v tomto, nemam zadne info.

2) Spise 12 rekl bych-z mnoha duvodu.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 14:56
gogo: Myslel jsem spíš smlouvu, že vám prodám za 500 tisíc svou ledvinu. Když zaplatíte, ale ledvinu nedostanete, stát nepošle exekutora se skalpelem, ale uzná, že smlouva je neplatná, a přinutí mě peníze vrátit.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 15:10
Yossi: Judikatura NS padla v důsledku mnou opakovaně citovaného nálezu Šimáčkové. Protože "vyšší bere", i vy byste měl závěry tohoto nálezu do svého popírání promítnout.

Dobré mravy jsou relativně neurčitý právní pojem, a je normální, že ohledně nich neexistuje shoda: proč by měla? Od toho jsou soudy, aby daly svou judikaturou těmto pojmům určité meze.
0 # Anonymní 2017-05-29 15:13
Neocone, děkuji za částečnou odpověď.
- Při porovnávání systémů nejde jen o princip, ale též o praxi. Se kterou nemáte (na štěstí pro vás) zkušenost.
- Ještě asi před týdnem jste měl těch karet deset. Já vám absolutně nezávidím, už jen na spočítání kolik jich máte zřejmš nestačí prsty na rukách. ;)
0 # Anonymní 2017-05-29 15:20
TP:

Já narozdíl od Vás ten judikát respektuji. :)

A NS ČR i ÚS by Vám vysvětlily, že nejsou ve vzájemném vztahu podřízenosti a nadřízenosti. To se učí už snad v prvním semestru a máte to v každém druhém rozhodnutí ÚS. :)

Ano, a ty soudy tomu obsahu daly obsah v rozporu s Vámi přezentovanými názory. Nevím, proč to nedokážete respektovat a musíte se chovat trapně jako malé děcko přistižené při lži.

Yossi
0 # Leon Kreutzfeld 2017-05-29 15:28
PV:

Predpokladejme, ze 30-45% RSPN je skutecna cena penez odvozena z risika nesplaceni, a ze nominalni urokova sazba je nizka jako dnes, tudiz ze inflace je taky nizka. Z hlediska veritele je to racionalni a normalni, protoze on si risiko pujcovani chudym a financne negramotnym zakalkuloval do ceny.

Z hlediska dluznika to vetsinou racionalni neni,. Lide, kteri si pujcuji na takovyhle urok v prostredi nizke inflace vetsinou ziji ve svete informacni assymetrie (jinymi slovy jsou to financni negramoti), nebo jsou ve financni tisni a meli by byt klienti zachranne socialni site.

Predpokladejme, ze cilem statu je poskytovat regulacni prostredi, ktere zajistuje prosperitu a financni stabilitu elektoratu. Pak takove vysoke RSPN taky neni racionalni, protoze cim vyssi risiko, tim vyssi RSPN a tim vyssi % insolvenci z kreditniho portfolia. Bude-li process pokracovat bez brzdy, tak skonci nakonec dokonalou nerovnosti distribuce majetku.

Je-li stat ochoten tolerovat vyrobu chudiny pomoci bezlimitni, nebo prilis vysoke RSPN je politicke rozhodnuti o tom co je “normalni”. Z porovnani maximalni RSPN v Cesku, USA a Japonsku vychazi, ze v Cesku jr normalni neco jineho nez v tech dvou jinych statech. Racionalni to ale nejspis neni a ve strednim obdobi ocekavam posun k limitaci RSPN. Driv nebo pozdeji dojdou financnim negramotum nemovitosti a to znici cely business model.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 15:41
Yossi: Čl. 89 odst. 2 Ústavy. Když se tedy ÚS nálezem k určité otázce vyjářil, je závazný pro každého, i pro Nejvyšší soud.

LK: Nemovitosti už došly. Proto se najelo na model insolvencí, kde dlužník/otrok dalších pět let na věřitele dobrovolně pracuje, s perspektivou, že mu pak zbytek dluhů (často, jak vysvětleno, "dluhů") bude prominut.
0 # Anonymní 2017-05-29 16:02
Tomáš Pecina: Je vidět posun těžení zlata a smetany.

Na počátku po sametové revoluci 1989 se tunelovaly firmy a podniky, bylo jich všude mnoho. Pak to došlo do řady dalších fází, kdy se postupně měnil cíl těžení smetany stylem po nás potopa.

Nyní už jsou na řadě prosté lidé. Tunelují se ti.

Začalo to soukromými exekutory a miliónem lidí v exekuci, kdy za dluh pod stokorunu se vymáhalo i desítky tisíc. Přitom se na hubičky získávaly nemovitosti.

Nedávno přišel Andrej Babiš s likvidačními pokutami za každého drobného podnikatele.

Lidé se začali přizpůsobovat. Čím dál více aktivit probíhá v šedé a černé ekonomice. Řemeslníci už prakticky dělají zakázky bez faktur a dokladů. V mnoha oborech - řemeslo, restaurace, sociální služby, terciární sféra - se platí hotově bez dokladů.

V současnosti tedy stát vymýšlí spolu s oligarchií, jak z lidí ty peníze vytáhnout. Proběhne řada fází a na konci po letehc bude zákaz hotovosti a všechny transakce povinně skrze banky.

Lidé se přizpsobí a začnou najíždět na barterový obchod s vyloučením peněz. Na to stát bude reagovat zákazy mmnoha dnes obvyklých činností, které přesáhne většinu možností fantazie.

Jednoduše řečeno, dokud se bude těžit smetana, kde jde o vývar jakýmkoli nemorálním způsobem (kterému se dá nátěr morálky, např. tím, že absolventi ekonomických škol určí, že morální zisk peněz je do 100000000000000000000 % úroků, cokoli nad to je lichva).

Dokud podnikání nebude mít za cíl mimo jiné poskytnout službu, užitek a hodnotu - nikoli legálně loupit - bude neustálé sestupné kolečko do žumpy v České republice. Bude se hledat, koho ještě okrást, ehm co to povídám, kde legálně najít přiměřený zisk zničením někoho.

Je jen otázkou, kde u prostých občanů zůstane úcta ke státu a loajalita ke státu, zákonům. A jestli to stát ustojí. Každopádně země jde do rozpadu.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-29 16:04
LK:
jistě, stát může poskytnout regulační prostředí. Může např. novelizovat zákon o cenách a stanovit maximální výši úroku. Jenomže to neudělal. Namísto toho se tu teď ad hoc výše úroků posuzuje v soudních řízení a zakrývá se to "dobrými mravy". Cenová regulace ale není otázka mravnosti.

TP:
Vaše prohlášení o výnosnosti "modelu insolvencí" mají stejnou logiku, jako tvrzení pana Ponkráce o výnosných trafikách v orgánech ČAKu.

Věřitel půjčí dlužníkovi peníze, ten je rozfofruje a spadne do úpadku. Výnosnost konkurzů je 12%. U oddlužení dejme tomu 1/3.

Ať počítám, jak počítám, je věřitel nejméně dvě třetiny v mínusu. Můžete mi prosím ozřejmit, v čem spočívá výnosnost "ďábelského modelu insolvencí"?

PV
0 # Anonymní 2017-05-29 16:38
Anonym 15:13-mozna jich mam 11 a mozna 13, chcete-li to vedet, spocitam to. Jakou praxi mate na mysli? Ja mam, hadam, velkou praxi v US s pujcovanim penez (Yossi ma mozna vetsi, uznavam, ale nejak se nema klasicky k vyjadreni).

Tak aby jste mel uplnou odpoved:

uz jsem to tu popisoval, ale radeji znovu: system je nastaveny tak, ze cim vice dluzite, tim vice Vam pujci. Kdyz nic nedluzite a ve 40ti letech se rozhodnete koupit auto na splatky, tak v tom momente, i kdyby jste delal $120K/rok, si nekoupite ani ojeteho Focuse, protoze nemate zadny kredit.

Cili cca 12 creditek mam proto, ackoliv pouzivame jen 4 (Amex, Citi bank, Capital one a Discover), ze kdyz uz jsem je dostal, tak v pripade zruseni creditky Vam automaticky spadne credit.

Nikdy nesmite rusit kreditku, nikdy. Stejne, jako kdyz dostanete kreditku, tak Vam kredit spadne, ale jen na 2-3 mesice, pak roste zpatky. Takze, kdyz jsem si chtel rychle vybudovat kredit, pred lety a byly me nabizeny kreditky, vzal jsem vsechny mozna, s tim, ze u kreditu se posuzuje % z vycerpaneho limitu.

Kdyz vycerpate za mesic mene nez 10%, kredit roste raketove, kdyz do 50%, kredit roste pomalu a kdyz nad 50%, kredit Vam pada. A jelikoz zacinate s CC na $500-$1000, tak prejet 10% bylo v te dobe velmi jednoduche.
Tedy jsem utracel na cca 10ti CC co jsem potreboval do 10% limitu, a pak to uz jen rostlo a roslo, mysleno credit line, a diky tomu jsem dosahnul creditu velmi velmi rychle a mohl jsem si koupit, co jsem chtel.

A zrusit creditky nemuzu, byt jak pisi vyse, pouzivam jen cca 4, protoze by me spadnul kredit a to nechci, nikdy nevim, co mi Buh prinese ke koupi.

Jen pro dovysvetleni, u kreditu jsou 4 rozhodujici veci: 1. Payment vcas (35%), 2. Vyse projetych penez (%35), 3. pocet zavrenych creditek a zadosti o dalsi (15%) a 4. Nejstarsi crdeditka (15%). (cim starsi, tim lepsi)

Snad jsem Vam to vysvetlil relativne jednoduse.

Neocon
0 # Leon Kreutzfeld 2017-05-29 17:02
PV: “Cenová regulace ale není otázka mravnosti.”

Ja si myslim, ze v pripade vysoce risikovych pujcek to otazka mravnosti je. Kdyz mate portfolio takovych pujcek tak mate pravdepodobnost hranicici s jistotou, ze nekomu ublizite. Cely ten business model je zalozen na tom, ze nektere hejly odrbete na kost, abyste sanoval ztraty z jinych. Cast vasi klientely je navic uz z definice veci zranitelna, bud intelektualne, nebo financne, takze to neni jako prodavat auta nebo kuchynske noze.

Uvadite zajimava cisla o vynosnosti konkursu a odluzeni. To vypada jako by financni negramoti pujcovali jinym negramotum a stat za ne zameta moralni hazard, ani to neni zrovna zadouci stav.
0 # Anonymní 2017-05-29 17:16
TP:

"Nemovitosti už došly. Proto se najelo na model insolvencí, kde dlužník/otrok dalších pět let na věřitele dobrovolně pracuje, s perspektivou, že mu pak zbytek dluhů (často, jak vysvětleno, "dluhů") bude prominut."

Líbí se mi sinusoida Vašich vyjádření, chvilku jsou správci parazité, pak jen mají přemrštěné odměny, pak jsou zase uplacení věřiteli, nyní se podílejí na zotročení dlužníků. Každý týden jiná tupina. Tak si proboha ta práva dodělejte, když Vás to tolik žere.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-29 17:30
Yossi: Já se spíše divím Tomáši Pecinovi, že nezablokuje Yossiho. Ono k tomu stejně časem dojde, protože to bude jediná možnost, jak udržet diskuse na tomto webu kvalitní.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 17:39
Neocone, děkuji za vyčerpávající odpověď.
Teď chápu, že s více kartama optimalizujete možnost získat výhodný kredit. Asi to bude u vás běžné. Sám považuji za jednodušší kredit nečerpat (kromě hypotéky na dům). Jedna debetní karta plně vystačí. Kreditku mám jen pro universalitu při cestování v zahraničí.
0 # Anonymní 2017-05-29 17:40
Ja bych se naopak primlouval, ackoliv moje slovo nema zadnou vahu, o neblokaci lidi, jako je Yossi, (GP) a Daniela (ktera sem uz nejaky cas bohuzel nepise).

Pro me je to obrovsky poucne, co mnohdy vzdelani, jinak "slusni" lide, dokazi vyblit.
Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 17:48
PV: Výnosnost oddlužení spočívá v tom, že v opačném případě věřitelé neuvidí už ani korunu. Sem-tam zajde k dlužníkovi exekutor, ale jak říká staré dobré české přísloví, kde nic není, ani Vrána nebere. Oddlužení dlužníka motivuje platit dál, aspoň těch 30 %.
0 # Anonymní 2017-05-29 18:06
MP: Vaše tvrzení "Relevantnost názoru na danou problematiku se projevuje tím, že daný člověk prokáže znalosti, soudnost, rozhled. Ničím jiným. Kromě toho záleží na motivaci lidí, jejich morálce, atd. atd. atd." není logické. Buď ničím anebo ještě něčím, obojí nejde.
Pozor! Nezkoušejte něco takového při programování. Mohli by vás vyloučit z České Programátorské Komory.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 18:17
To nehrozí. Z ČPK se vylučuje buď za kritiku vedení (např. zakázky na jednotné programátorské notebooky, které jsou sice předražené, mají slabou baterii a navíc se přehřívají, ale podle stavovských předpisů je musí každý programátor při výkonu profese používat), nebo v případě, že by pan Ponkrác splnil zakázku v rozporu s nepsanými pravidly (např. zákazníkovi doporučil Linux a ne Microsoft Server, přestože s Microsoftem má Komora sponsorskou smlouvu – za co myslíte, že jezdí vedení ČPK na ty drahé zájezdy?).
0 # Anonymní 2017-05-29 18:19
"krome hypoteky na dum"...

A jak se k te asi hypotece dostanete? Bez creditu 740+, ktere jednou creditkou ziskate za 20 let-kdyz pan Buh da.

Plus banka uvidi, ze mate jednom jednu pujcku/creditku, takze i kdyby jste nejakym, pro me zahadnym zpusobem jednou creditkou nahonil score, tak pro Banku budete klient bez historie, tedy temer bez historie, takze Vas stejne odmitnou a hypoteka nebude.

Tedy Vam nezbyde nic jineho, nez zahodit svoje zasady, vzit si auto na splatky, caru pro Vasi starou na splatky, pro dceru na splatky, TV na splatky, pro celou rodinu Iphones na splatky, 4-5 creditek a vsechno mastit pres ne.

Kazdy mesic je vyplatit a pak prijde, za 5-6 let, ta Vami zminovana hypoteka. Bez creditek (tedy bez credit score, ktere ale opet a znovu poroste az s creditkama) Vam nepujci ani na garaz v Iowa.

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 19:10
Neocone, děkuji, jsem poučen. Jiný kraj, jiný zvyk.
V zemi, kde žiji, se dům koupí bez kreditky. Standartní je, že banka nechá dům ohodnotit a pak poskytne půjčku. Maximálně 100% a nepřevyšující 4.5 krát hrubý roční příjem, a samozřejmě s ohledem na existenci jiných půjček. Takže se to trochu podobá té vaší kontrole přes kreditky, jen na to kreditky nejsou potřeba. Jo, a když se dostanete do platebních problémů, tak banka nakonec prodá dům v dražbě a vám z toho případně zůstane dluh. Tedy jinak než v US, kde, jak jsem pochopil, majitel prostě opustí dům a je tím oddlužen.
0 # Anonymní 2017-05-29 19:33
Jenze, jak jsem zde psal minuly mesic, ackoliv me to prislo na zacatku silene (system-vic dluzim, vic me pujci), tak musim uznat, ze to funguje.

CR-ne z doslechu, ale byl jsem pritomen. Kluk, 22 let, maka pro Automobilku MB, prijem na papir 35 taliru+bonusy, prac. smlouva na dobu neurcitou. Bum, hypoteka je hotova, kluk bydli ve svem.

Tenhle clovek by v US nedostal nic, ani opakuji se, Focuse na splatky.

Co ta banka o nem vi? Proc nekomu takovemu, kdo nema zadnou historii, pujci tolik penez? Protoze je v ten den cisty? Takova hloupost.

Diky Credit Reportu v US vidi poskytovatel jak na tom vazne jste, kazdy mesic rozepsany, kolik, kde a jak utracite. Takze kdyz vidi, ze poslednich 6 mesicu mate prejete limity 70%, ale stale vysoke credit score, tak Vam nepujci anyway.

Co vidi v CR? Ze borec maka, kde ma, ze neni v exekuci a ze nema zadny zaser na tom Solusu (nebo jak se to jmenuje)
-dostane uver na cokoliv. Vubec Banka netusi, ze je to gambler, ktery vytlouka dluh dluhem a vsechny ostatni pujcky ma vysate na doraz a splaci minimum posledni mozny den.

Ano, mate pravdu, Banka je zodpovedna za sva rozhodnuti, tedy muj znamy, rodinny pritel, koupil dum v Indian Wells, CA v 2006 za $450K, po te ztratil praci, v krizi ho banka prodala v drazbe (2010) za $95 tisic, tak on nedluzi bance nic, jen se doslova prestehoval do najmu ve stejne ulici, opravdu bydli ve stejne ulici. ( a uz ma credit zpatky, co ja vim)

Byl problem Banky, ze mu pujcila na tak drahy dum, kdyz tu hodnotu vlastne pak nemel.
Naopak v CR stale dluzite, i kdyz Vam dum seberou a nikdy se z toho Vy, ani Vase rodina, nevzpamatuje, tedy ekonomicky prinos statu Vasi rodiny-nula.

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 20:02
Neocone, banka v CR snad vidí, že ten chlapec nemá žádné registrované dluhy, a když by se opravdu dostal do insolvence, tak je zde ono oddlužení, takže na celý život to snad není. Pokud banka půjčila 80%, tak není moc pravděpodobné (ale ne nemožné), že cena klesne na čtvrtinu.
US systém stojí banky asi spoustu peněz, a ty to musí na někom vydělat. Na vás?
0 # Anonymní 2017-05-29 20:07
Anonymní: "Buď ničím anebo ještě něčím, obojí nejde."

Máte pravdu. Je radost číst závan zdravého rozumu a skutečného přemýšlení!

Jinak Česká programátorská komora za neodbornost a špatné projekty nevylučuje. Jen bych se opakoval po panu Pecinovi.

---

Neocon: Já se obávám, že česká banka má trochu více záznamů, než tušíme. Plus samozřejmě statisticky zpracované závěry na big datech obrovského množství Čechů, které používá k hodnocení kreditů pro půjčky pro každého jendotlivce co o ní žádá.

Myslím, že banky v závěru pracují méně s jednotlivci, než si myslíme. Že pracují s celkem a statistikou kolektivu.

Banky navíc půjčují často peníze, které nemají. Banky jsou jediné subjekty, které dle zákona mohou vyrábět nové peníze. I při splátce $95K banka v zásadě neprodělala, i když půjčila $450K, protože skutečných vlastních peněz do té půjčky vrazila jen pár procent. Zbytek peněz vyrobila z ničeho multiplikačním efektem. Takže banka je stále v plusu a neprodělala, i když vydělala méně, než by čekala.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 20:21
Nemate pravdu-ta banka, v mem konkretnim pripade videla, ze ten clovek nema dalsi nesplacene dluhy, videla ze ma nejaky staly prijem, ale vubec neresila, ze ve svych 22 letech hraje Terminaly, vsechny pujcky ma splaceny posledni mozny den a ta banka s nim nema zadnou historii, respektive 2 letou, tedy zadnou
. Opakuji, tenhle clovek si v US nevezme ani TV na splatky.

To je preci zasadni rozdil o proti US, kde nez dosahnete pozadovaneho creditu, tak musite mit X let, treba 10-15 let pujceno, permanentne pujceno a Banka/Poskytovatel vidi nejen co dluzite, ale v jakem pomeru spalcite, kdy splacite, jakou procentualni cast splacite, opakuji, po dobu 10-15 let.

Ten CR Kluk byl pred 15ti lety v 2hu tride ZS.

Nikoliv, Vy vychazite z CR mysleni-prumerny white american nikde ve svem zivote nelhal, prumerny white american vubec nema takovety myslenky, jako Cesi, ze udelam si credit, nasekam creditky, odletim do Vegas, vsechno tam zcashuju a vsem zamavam.

Banky si tu neuctuji zadne poplatky (za vedeni uctu, prevod a podobne BS) a jelikoz 99% lidi je slusnych, tak vyjma krize Banky nemaji zadne problemy.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 20:23
Kamarádka, manželka mého spolužáka z mathfysu, která žije od r. 1990 v Kanadě, mi kdysi vypravovala, jak si musí – nesmyslně – brát věci na úvěr, aby měla kredit. Taky mi to přišlo divné, ale rozumím, že to může fungovat: informace, že někdo plní své závazky, je cennější, než informace v českém registru, že někdo měl např. exekuci; to, jak vysvětleno, nemusí znamenat téměř nic relevantního.
0 # Anonymní 2017-05-29 20:25
Pane Ponkrac, pokud dal borec 2006 10% moneydown, tedy $45K, 2 roky platil, tedy cca odplatil $60K, pak tam bydlel zadarmo, nez to slo do drazby, pac Banka tam nechavala v krizi lidi bydlet, aby si platili alespon vodu, el., plyn, aby to uplne nezchatralo, pak ho 2010 prodala Cinanovi za $95K-tak proste Banka ulitla a ne ze ne.
Tohle je jako spatny kseft, pane Ponkrac.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 20:25
To jste napsal hezky, Neocone. Kdysi to geniálně vyjádřil Ivan Mládek dictem o českém podvojném účetnictví: ukradli jsme – ukradli nám.
0 # Anonymní 2017-05-29 20:27
TP-tak to presne je, ja byl v soku. Rikal jsem si-ty vole, co to je za blbost, ze oni pujci tomu, kdo dluzi, ale tomu, co vsechno plati cash a vcas, nedaji nic.

Zni to silene? Ano, ale funguje to, protoze to je ta zkusenost poskytovatele s zadatelelem.
Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 20:36
:-)
Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 20:41
Neocon: Je to špatný kšeft. Katastrofální z pohledu subjektu, který nemůže generovat nové peníze. Méně katastrofální z pohledu banky, která nové peníze generuje.

Peníze nejsou majetek, jsou jen poukázky na majetek. Když já nebo vy vyrobíme novou poukázku na majetek, tak je to trestný čin. Když si banka pár nových poukázek znásobí - je to multiplikační efekt banky, a legálně je to bez problému.

Nicméně tyto počty platí jen pro banky. Pro jiný subjekt bez možnosti si generovat nové peníze by takové půjčky byly katastrofou.

Momentálně je doba, kdy je ve světě i bankách silný přebytek hotovosti - a není kam peníze investovat. Půjčkou může banka vyrobit peníze z ničeho. Proto je otázkou, zda banka skutečně i v tomto katastrofálním případě prodělala, nebo jen vydělala méně. Což je ale uvažování pro nás obyčejné smrtelníky či firmy, které nemohou tiskout vlastní peníze jak z jiného světa. Pro náš je peníze = majetek, pro banky tato rovnice má jiný tvar.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 20:47
Neocon, Tomáš Pecina: Informace, že někdo plní své závazky funguje nejspíše lépe, než informace posuzované bankami v ČR.

Mimo jiné to znamená, že se stal dlouhodobě konformním se způsobem života, který banky požadují.

Chtěl bych se spíše zeptat Neocona: Ten algoritmus, jednak na výpočet kreditního ododnocení a algoritmus hodnocení zákazníka banky, zda mu dají půjčky je v USA veřejně známý?

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 20:51
No nevim, pane Ponkrac, kdyby tomu tak bylo, jak vyse pisete, tak by asi Obama nemusel sanovat Banky v krizi, ze ano?
Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 21:03
Stal se spise komformnim se zpusobem US zivota. Nikdo Vas preci nenuti mit creditky a dum na hypoteku, jak jsem zde jiz psal, nekomu, kdo se ptal, jestli neni problem zit v US bez creditek.

Je to pouze Vase svobone rozhodnuti-jen upozornuji, ze pokud jsem nekoho takoveho znal/znam, nakonec ho to stejne dohnalo.

Za moji CZ servirkou, tc 24 let, co tu tak trochu overstay J-1 Visa, chodil 50ti lety ultra-libertarian/militia man, stejne nazory jako Vy, vsechno platil cash, zkurve.a FED vlada, posr.ny banky, nikdy si nevezmu kreditku, s.ru na ne, atd.atd. frajer singl cely zivot, buran jako krava.
Avsak se do ni zamiloval, ona potrebovala papiry, tak spolu zacli randit, frajer se usadil, ze si koupi spolecne kvartyr a poradny auto a dostal bekenda. (pritom pracuje pro Mesto, dela $65K rocne+dovolena+pojistka+benefity)

Ted ma frajer uz 2 roky prvni kreditku, a bude rad, kdyz si vezme za 5 -7 let hypoteku, jestli mu ji teda skoro v 60ti daji. Auto ma sice lepsi, ale musel sehnat rucitele. Proste , zpravidla to jsou jenom kecy lidi, dokud neco nepotrebuji.

Prominte, nerozumim otazce, co jako ma byt verejne? Vase credit score?

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 21:03
Neocon: "No nevim, pane Ponkrac, kdyby tomu tak bylo, jak vyse pisete, tak by asi Obama nemusel sanovat Banky v krizi, ze ano?"

1) Vždyť je to v učebnicích ekonomie!

cs.wikipedia.org/.../...

2) Vy vidíte jen tok peněz, které proudí při obchodních transakcích ve stylu: jeden platí, druhý bere. Ale peníze také musí nekde vznikat, protože na stromě nerostou, a na zemi také neprší z vesmíru. Peníze jsou ryze lidský výtvor, který v přírodě neexistuje, musí tedy existovat subjekty, které je vytvářejí.

3) Banky nemohou vytvářet libovolné množství peněz, ale je v tom limit. Mohou ale své peníze, které mají, mnohokrát znásobit. Jakákoli nenažranost vede k tomu, že i tento zdroj dalších peněz lze prošustrovat, přivést do krachu se dá cokoli při šikovných manažerech.

4) Banky si skrze zastřelení Kennedyho a loajalitě Johnsona zajistily - po dlouhém historickém boji - že měna USA zvaná dolary - nepatří ani americkému lidu, ani americké vládě. Plně je řídí privátní organizace FED. Proto i americká vláda si musí peníze půjčovat, nesmí si je tisknout.

Atd. atd. atd.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 21:27
Neocon: "Avsak se do ni zamiloval, ona potrebovala papiry, tak spolu zacli randit, frajer se usadil, ze si koupi spolecne kvartyr a poradny auto a dostal bekenda."

Takto to přesně také funguje v ČR. Do půjček většinou donutí člověka partnerka. Chce mít všechno hned od začátku.

Nicméně ženy obecně donutí muže ke konformitě s hlavním proudem - to platí pro celý svět. Nejen ve věci financí a majetku. A pokud se kluk brání, je poražen nejpozději při narození prvního dítěte. Tak to chodí od dob mamutů kdekoli na zemi.

---

Naocon: "Prominte, nerozumim otazce, co jako ma byt verejne? Vase credit score?"

Jestli jsou veřejně známy algoritmy (matematické rovnice), do kterých si člověk dosadí nějaké proměnné a ví, jestli dostane půjčku či nikoli.

Tedy třeba: Já mám kredit skóre tolik a tolik - a dosáhnu přesně na takovou a takovou výši půjčky, hypotéky, atd.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 21:42
"...Takto to přesně také funguje v ČR. Do půjček většinou donutí člověka partnerka..."

A co by jste chtel, pane Ponkrac, kdyz je Krasavec skoro o 30 let starsi, buran s nadvahou? A holka je krasna, stihla, vysoka. Frajer vyhral v loterii...

Jsou jen obecne veci, kazda Banka a kazda kreditni spolecnost ma jine pozadavky a je to individualni, viz.dole moje vysvetleni a take nahore, viz. Anonym (+-, cesta je stejna, ale trosku se to muze lisit).

Kazdy mesic se Vam objevi Credit Report na te, ci one creditce na online.

Napr. tvuj credit je 815, minuly mesic byl 817, (+ graf X let nazpet) mas projeto 12% limitu, tvoje nejstarsi creditka je z roku 2004, pristi Report bude 25.6., mas aktualne projeto XY z XY credit line, splatnost 22.6. atd.atd.atd. a tisic dalsich pomerne nezajimavych povidani.

Jsou jen pomerne obecna fakta, jako ze na nove auto minimalni credit 550-580+, nebo na dum bez moneydown do $300K musite mit credit nejmene 740+, na dum od $300K bez MD od 770+ ,ale jak jsem psal vyse, hrozne zalezi na dalsich vecech-to neni jen cislo, ale je sledovan pohyb, jak jsem psal Anonymovi.

Takze, kdyz budete mit napr. credit 820, ale poslednich 6 mesicu Vam leti dolu, protoze mate projete limity, rekneme 75% z Vasich credit line, ale stale budete mit credit treba 760, coz by Vam sice normalne stacilo, ale pro poskytovatele to je Red flag, tak Vam nedaji nic.

Naopak, kdyz budete mit 740, ale Banka uvidi, ze to jde permanentne, treba jen pomal, ale nahoru, tak to dostanete, i kdyz mate mene, nez viz.vyse.

Take zalezi, jak nejstarsi je Vase prvni kredtika-pokud 2 roky, nedostanete vubec nic, i kdyz mate vysoky prijem a vse platite vcas.

Jinak vse se dela na online, vysledek vite behem chvilky.

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 21:49
A jeste doplnek-vyse Vaseho creditu Vam nerika jen to, zda-li dostanete financovani od Banky/CC Companies, ale za kolik si pujcite. S excelentnim creditem si pujcite na auto za 4.5%, s Poor Creditem na 10+%.

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-30 01:22
Neocon: "A co by jste chtel, pane Ponkrac, kdyz je Krasavec skoro o 30 let starsi, buran s nadvahou? A holka je krasna, stihla, vysoka. Frajer vyhral v loterii..."

Jen aby frajer o 4-20 let později nebyl oškubán, a jeho holka mezitím zmizela s milencem, zatímco frajer splácí dluhy.

---

Jinak díky, Neocone, za vaše povídání o kreditech. Myslím, že jste mi velice mnoho objasnil, bylo to zajímavé. Díky vám mám teď mnohem lepší představu.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-30 03:18
Jo, jo, to je nejen mozne, ale sam za sebe bych rekl, ze i dosti pravdepodobne-jakmile dostane 10ti letou GC, tak pocka jeste rok a mej se...to je zivot, pane Ponkrac. (ale treba se mylim, uvidime)
Nemate zac, rado se stalo.

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 16:50
PV: "Ať počítám, jak počítám, je věřitel nejméně dvě třetiny v mínusu. Můžete mi prosím ozřejmit, v čem spočívá výnosnost "ďábelského modelu insolvencí"?"

Nejdříve je nutné zjistit, jestli máte matematickou školu. Pokud ne, analogicky s vašimi argumenty o ekonomické škole Yossiho, jste tvrdě přestoupil vaše hodnocení odbornosti, když si myslíte, že umíte počítat. Neměl byste to nechat na odbornících?

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-29 17:02
MP:
proto se na to tíži p. Peciny. Rád bych se podíval, jak mi absolvent MatFyzu dokáže ziskovost úvěru v rámci oddlužení při RSPN např. 45%, která tu byla - pokud si vzpomínám - prohlášena za lichvu.

PV
0 # Anonymní 2017-05-29 17:19
PV:

Udělá úkrok stranou a zase uteče z debaty. A za měsíc, doufajíc, že se na to zapomnělo, to vytáhne znovu.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-29 17:37
PV: "Rád bych se podíval, jak mi absolvent MatFyzu dokáže ziskovost úvěru..."

Vy nemáte co chtít dokazovat. Abyste byl konzistentní s vaším předchozím hodnocením odbornosti podle studií, co Tomáš Pecina v matematice řekne a napíše, je pro vás zákon a absolutní pravda. Právě proto, že má matfyz. Vy nemůžete chtít, aby vám něco někdo dokazoval, když na to nemáte školy, sakra člověče!

Stejně jako Yossiho tvrzení jsou podle vás absolutně a inherentně pravdivé právě proto, že má vystudovanou ekonomku. Tak v matematických výpočtem co řekne Tomáš Pecina pro vás musí být pravda, protože má matfyz.

Nebuďte pokrytec. Když Yossi říká pravdu kvůli ekonomce, tak tak tak musíte postupovat konzistentně vůči všem!

Vy si jen tak mir nichts dir nichts napíšete, že chcete něco dokazovat! To jste u Yossiho nechtěl.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 17:46
PV: "Rád bych se podíval, jak mi absolvent MatFyzu dokáže ziskovost"

Pokud nemáte matfyz či jiné vyšší matematické vzdělání, tak vám nikdo nemá co dokazovat - na to nemáte vzdělání, abyste to mohl požadovat.

Tak jak obhajujete nesmysly Yossiho tím, že jen on je ekonomického vzdělání - a proto ostatní zaručeně nemají pravdu.

Důkazy můžete chtít, až budete mít potřebnou odbornost! To bychom taky od Yossiho mohli chtít, aby vysvětlil svoje nesmysly jinak, než tím, že má ekonomku, a proto to ví lépe. Víte, kam by taková anarchie mohla vést? Ani domyslet nechci, panenko Mária ochrańuj nás od toho!

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 17:54
Rád bych se podíval, jak mi absolvent MatFyzu dokáže ziskovost úvěru v rámci oddlužení při RSPN např. 45%, která tu byla - pokud si vzpomínám - prohlášena za lichvu.

To je velmi jednoduché: pan Racek platil dva roky, takže splatil cca 115 tisíc. Home Credit mu půjčil 68 tisíc, které měl zpátky za rok a něco, a velmi pochybuji, že by náklady (cena peněz plus transakční náklady) byly víc než 20 tisíc. Tedy i kdyby z konkursu nedostal Home Credit nic, vydělal na případu nějakých 27 tisíc, a ještě má šanci dostat nějaké drobné během oddlužení, případně ze zůstatkové ceny toho autovraku, kterým je úvěr zajištěn.

Jistě, jsou i jiné případy, kdy dlužník přestal platit dřív, ale také masa takových, kdy je splaceno plně. To je věc statistiky.
0 # Anonymní 2017-05-29 18:23
TP: Zdá se, že předpokládáte, že splátky jsou nejdříve na jistinu a pak teprve na úrok. Je tomu opravdu tak? Vím, že se zde jedná o spotřební půjčku, ale u hypoték na dům se často užívá anuita, tedy konstantní splátky s klesajícím úrokem.
Též se zdá, že HC berete za zlé, že pán použil peníze na koupi autovraku. Byl to opravdu autovrak, a měl HC (morální) povinnost onoho pána před nákupem odradit?
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 18:33
Ekonomicky je lhostejné, na co splátky šly, podstatné je, kolik Home Credit investoval a kolik inkasoval.

Jestli auto bylo předražené a o kolik, nevím, to je jeho věc a stát by měl zasahovat jen v případě podvodu, např. stočeného tachometru nebo padělaného OTP.
0 # Anonymní 2017-05-29 18:42
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Anonymní 2017-05-29 18:44
PV-klidne si s Yossim pujcujte na 2000%/rok urok-to Vam nikdo nebere a je to jen business Vas a toho chudaka, prijemce pujcky. O tom prece neni a nebyl spor.

Jen prosim necekejte, jako je tomu na Zapad od CR a za Atlantikem ( a dost mozna i na vychod a jihovychod od CR),
ze kdyz Vam to dluznik nevrati, (coz samozrejme nevrati) nebo nevrati cele, na cem jste se dohodli, ze Vam stat z mych dani pomuze toho cloveka ozebracit a bude mu z mych CR dani sanovat posleze zivot jeho a jeho postizene rodiny, jenom proto, ze jste se spletli a nemeli mu to pujcovat. Vas business, Vase podnikatelske riziko. Uz to prosim vy 2 chytraci pochopte.

Delejte si, co je Vam s Vasim buddym Yossim libo, jen necekejte jakoukoliv pomoc od nikoho.

Neocon
0 # Unknown 2017-05-29 19:07
Neocon:
jenomže p. Pecina zde prosazuje názor, že to není business smluvních stran, ale stát do toho má zvnějšku ingerovat.

TP:
no to jste mi tu hezky vypočítal, jak věřitel vydělá, když dlužník platí. To je samozřejmě hezké, ale to všichni víme a ostatně jsem se Vás na to neptal.

Hájíte zde tezi o tom, že věřitelé dostávají dlužníky úmyslně do insolvence a oddlužení, aby na tom vydělali. Protože jsou to šmejdi, paraziti a hnusní advokáti. Cit: "Nemovitosti už došly. Proto se najelo na model insolvencí, kde dlužník/otrok dalších pět let na věřitele dobrovolně pracuje, s perspektivou, že mu pak zbytek dluhů (často, jak vysvětleno, "dluhů") bude prominut".

Tak mi zde prosím vysvětlete validitu Vaší konspirační teorie, tj. konkrétně jak věřitel vydělá na dlužníkovi díky tomu, že tento zbankrotoval.

Nebo jste už zase změnil názor a teď už jde jenom o "nějaké drobné během oddlužení"?

PV
0 # Anonymní 2017-05-29 19:39
TP:
"Ekonomicky je lhostejné, na co splátky šly, podstatné je, kolik Home Credit investoval a kolik inkasoval." Je to opravdu tak jednoduché?
Časová relace mezi splátkami jistiny a úrokem nemusí být (smluvně) konstantní. Když chce dlužník smlouvu předčasně vypovědět tak musí zaplatit zbylou jistinu a ušlý budoucí úrok či jeho část, v závislosti na okamžiku výpovědi. Při neschopnosti platit půjde o podobné výpočty.
Tvrzení, že HC na půjčce stejně vydělal, nemusí být pravdivé. Kdyby ty peníze investovali třeba do Amazonu či Alfabetu, tak by si přišli na víc (ale asi na méně, než kdyby pán řádně platil).
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 19:39
PV: Nikdy jsem nenapsal, že by věřitelé chtěli dostat dlužníka do insolvence. To je jen Plán B, když exekutor selže. Exekutor je Plán A, potenciálně nejziskovější. Někde mezi tím je varianta řádného splácení: věřitel dostane hodně, ale ne tolik jako v (úspěšné) exekuci.
0 # Anonymní 2017-05-29 19:49
PV: Kdyby se mělo počítat, kolikrát PV a Yossi změnili názory - tak by mohli dělat ventilátory, a je otázka, jestli by se tou rychlostí otáčení názoru neurvala hřídel a neodletěla až k Plutu.

---

Kromě toho PV neumí ani číst, ani chápat význam psaného textu, protože Neocon je jasně na straně p. Peciny i na mé. Gró je, že v první řadě si musí tito lichváři nést podnikatelské riziko.

Nikdo nemá právo, aby na každé zakázce či kauze svého podnikání vydělal a nikdy neprodělal. Občas prodělat je v podnikání stejně normální, jako že slunce vychází každé ráno. Což vy dva experti se studovaných ekonóómem v čele nechcete chápat - prostě i študióso může být zcela prost jakékoli odbornosti.

Ať si tyto zakázky a smlouvy dělají - ale ať pak nebrečí a nezatěžují stát, aby jim jejich rizikové zakázky vymohl. Normální je v civilizované zemi občas ztráty odepsat, protože jsou nedílnou součástí podnikatelské činnosti.

Tak jako Yossi a PV nechápou, že les není jeden strom a podnikání není jeden případ - důležitá je celková bilance podnikání.

Jestliže si v nemorálních systémech, jako je Česká republika (kvůli přehnané ochraně věřitelů a stahování dlužníků z kůže a jejich likvidace), může firma půjčující peníze dovolit vyšší riziko - aniž by prodělala, než by si mohla dovlit třeba v USA (a jiné civilizované zemi), obvykle může ve výsledku mít mnohem vyšší zisky. A tak to také bývá.

---

Já jen dávám sázky, kdy lidé přestanou Yossimu a PV odpovídat úplně, protože neschopnost chápat psaný text (případ zejména PV) vydávají druhým jako změnu názorů. Neustále PV řadě lidí předhazuje názory, které nikdy nenapsali ani nezastávali, protože není schopen chápat ani text, ani myšlenku a názory autora v textu uvedeném.

Zkuste to prosím, řešit na straně viníka - tedy na toho, kdo není schopen chápat text - než obviňováním těch, jejichž názory nechápete. Už je to při x-tém opakování dosti nudné.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-29 20:05
"Nikdy jsem nenapsal, že by věřitelé chtěli dostat dlužníka do insolvence. "
vs
"Proto se najelo na model insolvencí, kde dlužník/otrok dalších pět let na věřitele dobrovolně pracuje, s perspektivou, že mu pak zbytek dluhů (často, jak vysvětleno, "dluhů") bude prominut"."

:D :D :D

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 20:09
Jistě. Insolvence je ultima ratio, poté, co selže exekutor. Co je na tom nepochopitelného?
0 # Anonymní 2017-05-29 20:10
PV-pokud pripustime, ze zijeme ve spolecnosti, kdyz si nemuzete ve svych 13ti letech dat pivo, koupit si cigarety, jit si zahrat ruletu, ve svem soukromem privatnim byte varit pervitin, mit, jako 40catnik styk s 11ti letou holkou,
i kdyz by holcicka chtela a bylo to dobrovolne, po dohode obou stran, tak holt musite respektovat, ze kdyz uz nekdo nekomu pujci 1cku s tim, ze dotycna lita v exekucich, ze mu tu 6tku ceskych holt nevrati.

Ja si take nemuzu dovolit otevrit restauraci s prumernym jidlem za $40, 70 mil. od civilisace v Rural Area, protoze proste o ty penize prijdu a nikdo mi nic neda.

Nechapu a nerozumim, proc se v tom ma stat angazovat. Bylo to riziko podnikani, v zapadni civilisaci by dotycna dama nedostala ani korunu/dolar/euro pujcky a na strane druhe, kdyby se to vazne stalo a nejaky takovy sebevrah by ji presto pujcil, tak ten by nedostal ani, s prominutim, kokota.

Nerad mluvim za druhe, ale p. pecina jiste nema obecny problem s tim, ze si nekdo nekde neco pujcil, ale problem s tim, jakym zpusobem je to posleze vymahano a ze stat v tom hraje aktivni roli. Opet a znovu-pujcte si komu chcete, co chcete, ale necekajte, ze Vam stat pomuze.

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-29 20:15
TP:

Nic, jen, že jste:
1/ zase změnil ex post Vaše tvrzení;
2/ nijak nedoložil tvrzení o otroctví;
3/ stále nezodpověděl dotaz PV k té ziskovosti.

Yossi
0 # Unknown 2017-05-29 20:56
TP:
stále tomu nerozumím. Čí je to plán B? Oddlužení může navrhnout jenom dlužník sám - nikdo jiný. Jak to tedy může být plán věřitelů?

Nebo je to plán pokoutníkům jako jste Vy, kteří chudákům za peníze nabízejí sepis návrhů na oddlužení?

Můžete mi prosím vysvětlit, jak mohou zlí věřitelé (& parasites) zotročit nebohého dlužníka, pokud on sám nechce?

MP:
podívejte se, já věřím, že jste jistě dobrý kybernetik, ale tomuhle vážně nerozumíte.

Věřitelé samozřejmě nesou své riziko. Pokud dlužník zbankrotuje, dostanou cca 7% z konkurzu, tj. z rozprodeje jeho majetku (to je novější údaj, který jsem si našel). A mohou si ho dále exekuovat doalelúja podle pravidla "kde nic není, ani exekutor nebere".

Nebo - pokud dlužník chce - může si požádat o tzv. oddlužení, během 5 let zaplatit třetinu dluhů s tím, že zbytek se smaže. To Vám nepřipadá jako normální ekonomické riziko?

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-29 22:04
PV: Kde jste přišel na to, že chudákům, ještě k tomu za peníze, nabízím sepis návrhů na oddlužení?

Oddlužení je nabídka, kterou musí dlužník přijmout, takže je to jistě dobrovolné. Alternativou je konkurs a po něm pokračování exekucí.
0 # Anonymní 2017-05-29 22:37
TP:

"Oddlužení je nabídka, kterou musí dlužník přijmout, takže je to jistě dobrovolné. Alternativou je konkurs a po něm pokračování exekucí."

Třetí alternativou jsou přece službu proslaveného TP, který je vyseká z těch půjček mnohem lépe, protože to je vše proti dobrým mravům, stačí zamávat judikátem Šimáčkové a je to, ne?

Yossi
0 # Unknown 2017-05-30 09:48
TP:
vycházel jsem z představy, že jste psal návrh na oddlužení v té věci, na kterou jste sám odkazoval. Mj. rovněž proto, že jste jediný žijící člověk schopný napsat "hypotheční" úvěr, kteréžto sousloví se v textu vyskytuje.

Je ale pravda, že v té věci podaný návrh na oddlužení byl procesně vadný, protože ho navrhovatel zapomenul podepsat. To by se pochopitelně machrovi Vašeho formátu stát nemohlo, protože takovouto školáckou chybu by mohl udělat jenom advokát nebo nějaký jiný parazit, který neposkytuje "špičkové právní služby", jako Vy.

Máte tedy pravdu - zjevně jste to nepsal Vy. Omlouvám se.

Ostatně mne zmátlo také to, že svým "klientům" poskytujete právní služby rutinně, a to i v rámci insolvencí. Byť za Vámi zpravidla chodí, až když je pozdě, jak jste zde nedávno psal.

Konečně vím, že právní služby jste v minulosti dlouhodobě poskytoval za úplatu (viz např. zde slepeckahul.pecina.cz/.../..., kde píšete: "Pokud se týká mých vlastních účtů s Uzunoglu, ty jsou rovněž neuzavřené: více než rok jsem pro něj pracoval, zprostředkovával mu kontakty na advokáty a na znalce, připravoval pro něj právní analysy a zpracoval několik desítek podání (jež byla Kurdem využita a přinesla mu reálný prospěch, v jednom případě vedla k úspěchu i u Ústavního soudu). Přes všechny sliby jsem za tuto práci nedostal zaplaceno, a stálo mě půlroční úsilí, než jsem z hochštaplera vymohl aspoň úhradu hotových výdajů za rozsáhlou mediální rešerši, kterou jsem pro něj nechal zpracovat."). Zdánlivě logicky jsem předpokládal, že to děláte i nadále.

Jde ale samozřejmě o můj omyl. Pokud byste soustavně poskytoval právní služby za úplatu, bylo by to neoprávněné podnikání a zjevně i trestný čin. Zřejmě i daňový, neboť jak vidím v aresu, nedisponujete žádným živnostenským oprávněním a musel bych tedy předpokládat, že byste příjmy z takovéto nelegální činnosti vůbec nijak nepřiznával a nedanil.

To je samozřejmě pouze moje hloupá a nesprávná úvaha. Neboť takový etalon dobrých mravů a zákonnosti, jako jste Vy, by se v takovém případě běžel hned sám udat. Obdobně, jako jste kupř. pro neodbytné puzení po spravedlnosti udal toho Petráska. Právě tato Vaše nezpochybnitelná mravní čistota Vám ostatně propůjčuje morální právo zde veřejně kritizoval a pranýřovat ty špatné – tj. všechny ostatní.

Čili se velmi omlouvám, že jsem Vás takto osočil. Jak vidíte, šlo pouze o mé nelogické a ničím nepodložené úvahy. S brizancí Vašich tezí např. o ekonomickém fungování insolvenčního průmyslu se zjevně nedají srovnat a velmi se za to hanbím.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 10:09
PV: Ale samozřejmě, že pan Racek návrh podepsal. Musíte pečlivěji hledat, a v obou insolvenčních spisech.

Ostatní ponechávám vaší fantasii.
0 # Unknown 2017-05-30 10:27
TP:
tak určitě:
1.11. byl podán návrh na povolení oddlužení - datovou schránkou a bez podpisu,
4.11. byla uveřejněna výzva soudu k opravě, tj. k doplnění podpisu,
9.11. přišly na soud přílohy,
9.11. přišel přípis dlužníka, že v "mezidobí" poslal návrh podepsaný v listinné podobě poštou "společně s přílohami", a
10.11. poslal dlužník na soud podepsaný návrh, který byl soudu doručen dne 14.11.

Samozřejmě, že 10.11. je mezidobí mezi 1. a 4.11.

Čili pan Racek návrh podepsal - celých šest dnů poté, co ho soud na chybu upozornil a vyzval jej k opravě. Mezi obojím pak samozřejmě není žádná kauzalita - souslednost jednotlivých dat je totiž bezvýznamná shoda okolností. Rozhodující je to, co tvrdíte Vy, nikoliv to, co se píše na podacím razítku pošty :-)

Proč se nechcete vyjádřit k tomu zbytku? Na podnikání kohokoliv jiného a jeho morální stránku zde máte pravidelně velmi silné názory. Na dodržování zákonů rovněž. Na své podnikání tedy názor nemáte? Přece byste se za to co děláte nestyděl - tak rád zde píšete, jak to děláte nejlépe na světě.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 10:48
PV: Paní Racek má datovou schránku, pan Racek nikoli. Proto se postupovalo tak, že paní Racek návrh podala elektronicky s tím, že pan Racek ho pošle soudu v listinné podobě (úředně ověřený podpis není v tomto případě potřebný). To také udělali, že to trvalo cca deset dalších dnů, přičítám určité administrativní neobratnosti pana Racka.

Opravdu si myslíte, že jsem si v ISIRu přečetl výzvu, udeřil se na čelo a vzkřikl: "Já přetupý hlupec, že mě to nenapadlo hned, návrh musí být vlastnoručně podepsán!"
0 # Unknown 2017-05-30 11:03
TP:
"Opravdu si myslíte, že jsem si v ISIRu přečetl výzvu, udeřil se na čelo a vzkřikl: "Já přetupý hlupec, že mě to nenapadlo hned, návrh musí být vlastnoručně podepsán!" - takže jste to tedy psal Vy. Výborně! Konečně jsme se dobrali alespoň nějaké pravdy.

Jinak: ano, přesně to si myslím.

Normálně by si to totiž oba doma podepsali a poslali to normálně poštou. Vaše klientka jako zaměstnankyně Pošty by to jistě zvládla. Vámi popisovaný postup nemá žádné jiné logické vysvětlení, než to, že se jednalo o chybu.

Teď tedy, když už jsme došli k tomu, že jste to psal, co kdyby jste nám také sdělil, jak je to s tím Vaším podnikáním?

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 11:07
PV: Jistě pochopíte, že tento druh komunikace s vámi nepovedu, bylo by to nedůstojné obou.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 11:08
Vámi popisovaný postup nemá žádné jiné logické vysvětlení, než to, že se jednalo o chybu.

Má: např. dodržení lhůty k podání oddlužovacího návrhu.
0 # Unknown 2017-05-30 11:29
TP:
no já především chápu, že je to nedůstojné Vás. Musel byste totiž přiznat barvu a říct, že dlouhodobě poskytujete právní služby za peníze, a velmi velmi pravděpodobně ty peníze ani nedaníte.

Dále chápu, že by Vás to stavělo do žinantní pozice. Na jedné straně zde všechny kritizujete a pranýřujete, častujete je výrazy jako "parazit" popř. "šmejd" a stále zde někoho napadáte za to, že překročil tu či onu morální či právní normu - a sám jste regulérní zločinec.

Uvedené ostatně vysvětluje i postup podání toho návrhu na oddlužení. Jestli tomu správně rozumím, žijí oba manželé odděleně a pravděpodobně pro ně mohl být problém to podepsat současně ke konci zákonné lhůty.

Normální advokát by si od nich vzal plnou moc a podal to za ně. To vy samozřejmě nemůžete udělat, protože se nutně bojíte, že Vás za to zavřou.

Mimochodem: až bude přezkumné jednání, kde budete chtít popírat různé pohledávky na margo toho nálezu ÚS, předpokládám, že tam také nepůjdete a necháte tam Vaše klienty bez pomoci, že ano?

V jakém kontextu se Vaše pokoutničení dotýká mé důstojnosti věru nevím. Přede mnou se přiznání bát nemusíte. Nejsem udavač a rozhodně to nikde hlásit nebudu. Mé důstojnosti by se dotklo právě takovéto udávání, které se mi lidsky příčí. I v tom se ostatně lišíme, a to opět diametrálně.

Tímto tedy děkuji za Vaši starost, kterou projevujete o mou důstojnost. Nemá pro ni bohužel žádné využití.

Recipročně Vám nicméně mohu poradit, abyste nejprve vyňal břevno z oka svého, a pak teprve zvážil, zda se můžete morálně vyvyšovat nad ostatní.

PV
0 # Anonymní 2017-05-30 11:40
TP: máte jako nezávislý právní poradce profesní pojištění odpovědnost?
0 # Anonymní 2017-05-30 11:42
oprava: ...odpovědnosti?
0 # Anonymní 2017-05-30 11:44
"Jistě pochopíte, že tento druh komunikace s vámi nepovedu, bylo by to nedůstojné obou."

To je fakt megavtipné, nemáte problém tu od stolu posoudit nemravný způsob obživy kohokoli (znalců, advokátů, správců, exekutorů), ideálně bez znalosti všech okolností.

Ale když jste tázán na svou obživu, tak mlčíte, opět, jak to malé dítě, co rozbilo kamenem okno. A snaží se vymlouvat, že Pepíček zase trhá muchám nožičky!

Tak co, pane TP, dokážete si obhájit morálnost svého podnikání, které porušuje porušuje nejen ten hrozný monopol ČAK, ale i daňové a trestní předpisy?

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-30 11:51
ad anonym:

To jsem tu s ním už jednou řešil, prý to pojištění advokátů je k ničemu, podobně jako kárná odpovědnost, protože z toho ještě nikdy žádný klient nic neměl. :D

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 11:57
které porušuje porušuje nejen ten hrozný monopol ČAK, ale i daňové a trestní předpisy?

A na to jste přišel jak? Mozkovým mylšením?

Vskutku tato debata už mě nebaví. Niemand, který se musí živit tím, že obírá největší chudáky jako insolvenční správce, bude jinému vyčítat, že zadarmo pomohl své známé z potíží.
0 # Anonymní 2017-05-30 12:02
Ale, ale, vypadá to, že jsme Vám tu stoupli na otlak, tak už ječíte ad hominem.

Chcete tu fakt s vážnou tváří tvrdit, že za své "právní" služby neberete od klientů peníze? Nebo, že tyto peníze daníte? Vždyť Vám tu PV odcitoval Váš vlastní post, kde se k tomu přiznáváte.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:02
To jsem tu s ním už jednou řešil, prý to pojištění advokátů je k ničemu, podobně jako kárná odpovědnost, protože z toho ještě nikdy žádný klient nic neměl. :D

A měl? :-)
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:04
K čemu se kde přiznávám?

Opakuji, už mě oba přestáváte bavit. Advokátská útočná letka, to je opravdu ozdoba každého blogu o právu. Aspoň, Yossi, kdybyste jako advokát něco dokázal, ale vaše výsledky v tomto oboru jsou, pokud vím, zatím jedna velká nula.
0 # Anonymní 2017-05-30 12:09
TP:

Tak ještě jednou - Chcete tu fakt s vážnou tváří tvrdit, že za své "právní" služby neberete od klientů peníze? Nebo, že tyto peníze daníte?

Vždyť Vám tu PV odcitoval Váš vlastní post, kde se přiznáváte k tomu, že bez náležitého oprávnění a zdanění poskytujete něco, čemu říkáte právní služby, za úplatu.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:10
Když to zopakujete ještě osmdesátkrát, třeba se to stane pravdou, Yossi. Ale zatím tento zázračný efekt nenastal, musíte se víc snažit.
0 # Anonymní 2017-05-30 12:10
TP:

Nebojte, nenechám Vás zase odbočit k řešení mých "nulových" výsledků. Teď řešíme Vaše pokoutničení. Pak pořešíme mé "nulové" výsledky, nemějte strach.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-30 12:14
TP:

Líbí se mi, jak na tu jednoduchou otázku odmítáte odpovědět, fakt etalon morálky. :D

Takže ještě napotřetí - Chcete tu fakt s vážnou tváří tvrdit, že za své "právní" služby neberete od klientů peníze? Nebo, že tyto peníze daníte?

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:15
Ale já s vámi nic řešit nebudu; necítím nutkavou potřebu, abych tak činil. Pokud se dá o nutkavé potřebě hovořit, tak ta se dostavuje pravidelně, a to vyhodit vás natrvalo z tohoto blogu, jehož diskusím jste nikdy nic cenného nepřinesl.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:16
Chcete tu fakt s vážnou tváří tvrdit, že za své "právní" služby neberete od klientů peníze?

Neberu.
0 # Anonymní 2017-05-30 12:31
TP:

A proč jste tedy v postu citovaném PV psal, že Vám klient dluží peníze? Doufám, že se to nesnažíte obejít jen tím, že vám ty peníze vyplácí advokáti, které pasete.

Jak jsem říkal, vyhazovat zkusit samozřejmě můžete a já pak zase zkusím jiné věci off-line.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:38
Yossi, zkuste si, co chcete, online nebo offline. Vyhrožování neustupuji, nemám se čeho bát, od vás už tuplem ne.

Vaše chování na mém blogu, kde jste, jako všichni ostatní, hostem, shledávám arci velmi odpudivým – a věrným obrazem kvality české advokacie, již zde representujete.
0 # Unknown 2017-05-30 12:47
TP:
no jak jsem výše citoval, sám jste onehdy napsal:
"více než rok jsem pro něj pracoval, (...) připravoval pro něj právní analysy a zpracoval několik desítek podání. Přes všechny sliby jsem za tuto práci nedostal zaplaceno..."

Čili přinejmenším v tomto jednom případě jste to i sám přiznal.

Přijde mi pravděpodobné, že je tomu tak i v ostatních případech. S ohledem na poměrně velký počet právních věcí, o kterých zde na blogu píšete, přesahuje rozsah Vámi poskytovaných právních služeb různým "klientům" cokoliv, co můžete dělat jen tak ve svém volném čase (troufnu si říct, že to odhadnout umím).

Dále: Váš blog čtu leta a pravidelně. Nikde jsem nepostřehl žádnou jinou činnost, které byste se soustavně věnoval, krom právě poskytování právních služeb. Nezaznamenal jsem ani žádnou zmínku o nějakém Vašem zaměstnání a nejste držitelem ani žádného živnostenského oprávnění k výdělečné činnosti jakéhokoliv druhu.

Jistě uznáte, že to je celkem slušný logický základ pro úvahu, že se ve skutečnosti živíte poskytováním právních služeb načerno.

Nechcete se k tomu přiznat a já chápu Vaše důvody. Normálně bych Vás do toho ani netlačil.

Zvláště v poslední době zde ale opakovaně útočíte na ČAK a advokacii jako celek, děláte arbitra zákonnosti a morální správnosti podnikání Home Creditu atd. Zkrátka ostatním vytýkáte kdeco a hrajete si na jediného spravedlivého.

Pokud necítíte nutkavou potřebu se k výše uvedenému jakkoliv vyjadřovat, pak prosím - je to Vaše právo. Respektujte ale prosím, že nutkavou potřebu ostatních Vám klást tyto otázky zde navozujete sám svými přepjatými postoji.

Současně se pak Vaši čtenáři mohou jen těžko ubránit dojmu, že zde kážete vodu a sám pijete víno. A že kredibilita Vašeho morálního horlení je pak zhruba srovnatelná s tím, když Babiš říká, že všedci kradnú.

PV
0 # Anonymní 2017-05-30 12:54
TP:
Jediný, kdo tu neustále vyhrožuje blokováním, vždycky, když se poukáže na Vaši nezákonnou činnost, jste Vy sám.

Proč jste tedy v postu citovaném PV psal, že Vám klient dluží peníze?

Když Vám teče do bot, jste vždycky vtipně vulgární.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:55
PV: Že mě budou nenávidět advokáti, očekávám a neshledávám to překvapujícím. Osobně je pro mě ale důležitý názor všech svých čtenářů, a tam jsem "morální odsudky" zatím příliš nezaznamenal. Spíš vděčnost, jsou-li to lidé, kterým jsem jakkoli pomohl.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 12:56
Yossi, a co vy si představujete pod takovým pojmem, "vulgární"? Já jen, abychom věděli, o čem přesně hovoříme.
0 # Anonymní 2017-05-30 13:18
TP:

Advokáti v mém okolí se na Vás pouze zatraceně baví.:D

A stále čekám na Vaše vyjádření k postu, kde jste tvrdil, že Vám klient dluží peníze za právní služby. Lhal jste tehdy nebo nyní?
Pak pořešíme ty vulgarity.

Yossi
0 # Unknown 2017-05-30 13:22
TP:
jak jste přišel na to, že Vás nenávidím? Domníváte se, že mé názory nevyhnutelně determinuje moje povolání a že tedy musím milovat i nenávidět totéž, co ostatní advokáti?

Ostatně: proč by Vás měli advokáti vlastně nenávidět? Pokud zdarma pomáháte lidem, kteří si jinak nemohou právní služby dovolit, děláte totéž co kvanta neziskovek a není důvod, aby to nějakému advokátovi vadilo.

Advokátům by mohlo vadit, že jim nekale konkurujete, tedy to, že právní služby poskytujete za peníze. To tedy děláte, aby to advokátům nějak vadilo?

Osobně mi připadá důležitá pravda a skutečná povaha věcí. Nikoliv to, co si o tom kdo myslí. Kupř. (abych neměnil příklady) stbák, zloděj a lhář Babiš je také (snad) nejpopulárnějším politikem v ČR. Čili dle Vás je proto Andrej vzor morálky?

Podívejte se: já jsem sice advokát, ale zabývám se úplně jinou oblastí práva, než Vy. Vaše činnost mi tedy může obchodně vadit nejdříve tehdy, pokud se začnete angažovat ve stavebních projektech tak nad 100 mil. Kč. Jinak je mi to lhostejné.

Co mi lhostejné není a co mne vždy velmi dráždí je pokrytectví. Vadí mi, pokud zloděj křičí "chyťte zloděje". Nejde tady o Yossiho nebo jiné advokáty. Jde o Vás a Vaši morální kredibilitu.

Nejde mi o to, abych Vás zde vháněl do úzkých, honil si na Vás triko a nějak Vás ponižoval. Rád bych věřil, že skutečně pomáháte lidem nezištně a zdarma. Bohužel kdykoliv se povahy Vašich aktivit dotkneme, začnete se vykrucovat, kopat kolem sebe nebo rovnou lhát. Tím mi víru ve Vaše čestné pohnutky příliš neusnadňujete.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 13:41
PV: Této úvaze příliš nerozumím. Kritisuji monopol ČAKu, stejně jako jednání státu se sociálně slabými, "výrobu" dlužníků, lichvářské úroky, smlouvy zaměřené na to, aby dlužník přišel o nemovitost, což ovšem nemám právo dělat, protože jsem sám amorální: tím, že – jak jste dovodil – monopol ČAKu nerespektuji.

Nenapadlo vás, že pro jiné osoby než pro advokáty třeba není porušování tohoto monopolu znakem mé naprosté morální depravace? Minimálně pro ty, které samy s tímto monopolem nesouhlasí?
0 # Unknown 2017-05-30 13:50
TP:
ale rozumíte. Proto užíváte tuto demagogii. Neporušujete "monopol ČAKu", ale zákon.

Tvrdíte tedy, že jste oprávněn porušovat právní normy, pokud s nimi nesouhlasíte? A v takovém případě jednáte správně a morálně obhajitelným způsobem, a to i v případě, že pácháte trestnou činnost?

Já poukazuji především na fakt, že zde pro porušování právních norem (tedy v daném kontextu i dobrých mravů způsobem, který koliduje se zákonem) ostatní kritizuje někdo, kdo je sám porušuje. To Vám tedy připadá v pořádku?

Než mi začnete argumentovat tím, že to "děláte pro lidi", zdůrazňuji, že trestné a z mého hlediska i morálně zavrženíhodné je to pouze za podmínky, že za to berete peníze. Což je mimochodem podezření, které odmítáte rozptýlit.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 13:58
PV: Proč bych měl rozptylovat jakékoli vaše podezření? Negativní theorie důkazní zásadně vylučuje důkaz, že se něco nestalo. Prokazovat musíte vy, že se to stalo, což činíte, paradoxně, mým prohlášením opaku (že mi Uzunoglu peníze dlužil, ale nezaplatil).

Kromě toho, opakuji, jste tu hostem. Zkuste si představit, že přijdete na návštěvu k někomu do bytu, a začnete vykřikovat "A odkud jste vzali tady na tu vásu? A kde máte účtenku na plovoucí podlahu, že vám ji řemeslník nevyrobil načerno!" Přesně tak se, milý PV, chováte.
0 # Anonymní 2017-05-30 14:11
TP:

To je krásné, nejdřív jste řekl, že tedy za to peníze neberete, teď uznáváte, že narušujete monopol ČAKu, no ten má monopol na právní služby za úplatu, tak to si trošku odporuje.

A tvrdit, že Vaše přiznání, že Vám někdo dluží peníze za právní služby, vyvrací podezření, že za právní služby berete peníze, snad překonává i Vaše absurdní úvahy o lichvě.

A už jsme na úrovni argumentace - já jsem tu domadoma. Ano, jste, a Vy jste ale začal urážet své hosty, a když se Vás následně zeptali, jak je to vlastně s Vámi, začal jste mlžit a urážet ještě intenzivněji.

Yossi
0 # Unknown 2017-05-30 14:15
TP:
podnikání je, Vážený pane Pecino, činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku. Nikoliv tedy pouze taková, která zisku skutečně dosahuje.

Pokud tedy soustavně vykonáváte vlastním jménem činnost za peníze, o podnikání se jedná. A to bez ohledu na to, zda Vám následně zaplatí všichni, někdo nebo vůbec nikdo.

Pokud jde o mé hostování zde, mohu Vám nabídnout jiný příklad. Zkuste si tedy představit, že si pozvete domů hosty a začnete jim bezdůvodně nadávat do parazitů a šmejdů pouze proto, že patří k nějaké profesní skupině.

Pokud bych chtěl akcentovat hledisko Vaší nekalé konkurence advokacii, mohl byste si představit i jiný příklad. Je to jako kdyby k Vám domů přišli hosté a vy jste tam měl vystavenou vázu, kterou jste jim ukradl.

Závěrem konstatuji, že s výjimkou toho, že jste se výše svou vlastní právní neznalostí de facto přiznal k nelegálnímu podnikání, opět odbíháte od tématu a namísto odpovědí pouze kopete kolem sebe.

Tato Vaše vyhýbavost Vás myslím v očích každého rozumného člověka usvědčuje přesvědčivěji, než deset zaplacených faktur od nějakého Kurda.

PV
0 # Anonymní 2017-05-30 14:15
Skoda jen, Yossi, za takhle dusledny nejste ve svych odpovedich-naposledy jsem se Vas ptal, 3x, jake ze mate zkusenosti s pujcovanim penez v US?
Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 14:20
PV: Teď zbývá už jen maličkost: prokázat, že mi Kurd dlužil za právní služby.
0 # Anonymní 2017-05-30 14:26
TP:

Vždyť jste se k tomu sám přiznal:
"připravoval pro něj právní analysy a zpracoval několik desítek podání ... Přes všechny sliby jsem za tuto práci nedostal zaplaceno".

Je kouzelné, jak chvilku argumentujete skutkově - neberu od klientů peníze, a jindy zase procesně - neprokážete, že od klientů beru peníze.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 14:33
PV & Yossi: O tom, že bych vás na svůj blog pozval, nemůže být ani řeči: naopak minimálně Yossiho cíleně a ustavičně vyhazuji. Nerozumím, proč tu setrvává, když se mu tady nelíbí.
0 # Unknown 2017-05-30 14:35
TP:
pro mne osobně je dostatečným důkazem to, že jste to sám veřejně a písemně uvedl.

Váš opatrný postoj k tomu chápu jako náznak tolik potřebné sebereflexe, ale nemusíte být zase až tak skeptický ke věrohodnosti Vašich vlastních slov. To už byste zbytečně přeháněl.

PV
0 # Anonymní 2017-05-30 14:39
TP:

Udělal si veřejný blog, ale chodili mu tam lidi!

Já si radši počkám na Vaše vyjádření k tomu Vašemu písemnému přiznání k pokoutničení. Lhal jste tehdy nebo dnes?

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-30 14:56
PV: "Dále: Váš blog čtu leta a pravidelně. Nikde jsem nepostřehl žádnou jinou činnost, které byste se soustavně věnoval, krom právě poskytování právních služeb. Nezaznamenal jsem ani žádnou zmínku o nějakém Vašem zaměstnání a nejste držitelem ani žádného živnostenského oprávnění k výdělečné činnosti jakéhokoliv druhu."

Takže moje podezření, že nejste s to chápat význam textu se potvrzuje. Já Tomáše Pecinu čtu občas - a už jsem objevil jeho překladatelskou činnost, jeho činnost na poli elektroniky, dále působení jako novináře, a další.

Kupodivu jsem to zjistil hned první den, co jsem Tomáše Pecinu objevil.

Pane PV, co kdybyste už konečně svou neschopnost chápat psaný text, a získávat informace z textu - začal svádět na sebe.

Neustále někoho z něčeho obviňujete, ale snadno lze zjistit, že vaše závěry nelze ničím podkložit. Pouze kognitivními problémy vaší osoby.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-30 14:58
TP:
Váš blog čtu celkem rád. Je obvykle celkem zajímavý a chytře psaný.

Musím ale říct, že mi jako jeho čtenáři vadí množící se ataky vůči různým profesním skupinám. Vaše texty v tomto směru vykazují velmi nízkou kvalitu. Obecně vzato svědčí o tom, že se v problematice příliš neorientujete a Vaše postoje jsou založeny na pocitech a dojmech.

Obecněji řečeno: Váš blog je veřejný. Napadáte-li zde advokáty způsobem, jakým to v poslední době činíte, nemůžete se divit tomu, že Vám oponují.

Nejste-li samozřejmě oponentuře svých názorů schopen čelit a chcete-li ji cenzurovat, máte tu možnost. V takovém případě budete nutně vypadat jaksi lidsky malý, ale nebude to jistě nic, co byste nezvládl.

V opačném případě - obávám se - budete muset snášet za své veřejně pronášené názory stejně veřejně pronášenou kritiku.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 15:04
PV: Nenapadám advokáty jako stav, a za parasity jsem vyloženě označil ty, kteří se živili na formulářových žalobách (což už dnes díkybohu nejde) nebo kteří souběžně a advokacií provozovali podvodné arbitráže.

Kritiku akceptuji, jak dobře víte, nikdy jsem vám nesmazal ani jeden příspěvek; něco jiného je Yossi, jeho nenávistné výkřiky obtěžují nejen mne, ale odrazují další, potenciálně zajímavé čtenáře a přispěvatele do diskusí.
0 # Unknown 2017-05-30 15:23
MP:
promiňte, ale tohle nemá cenu. Bavíme se zde o výdělečné činnosti p. Peciny. Pokud by se živil tzv. na volné noze, musel by mít na jakoukoliv činnost, kterou uvádíte živnostenské oprávnění.

Jak si můžete sám za pár sekund zjistit v živnostenském rejstříku žádné živnostenské oprávnění nemá.

Uvedené myslím neplatí pouze pro novinařinu - tam ale zase nevidím žádné texty, které by komerčně publikoval v jakémkoliv periodiku.

Jak tedy snad i Vy musíte uznat, je Váš příspěvek opět mimo mísu.

TP:
máte-li pocit, že nenapadáte advokáty paušálně jako stav, vyjeďte si a Vašem blogu štítky "advokacie" nebo "ČAK" a přečtěte si, co na toto téma píšete. Např. Váš konstantní názor, že co advokát, to špatný trestní obhájce.

Ostatně i Váš úvodní příspěvek, pod kterým vedeme tuto plodnou a osvěžující diskuzi, je o tom, že ČAK jako stavovská organizace všech advokátů diskriminuje ženy.

PV
0 # Anonymní 2017-05-30 15:27
PV: "Obecně vzato svědčí o tom, že se v problematice příliš neorientujete a Vaše postoje jsou založeny na pocitech a dojmech."

Mě zase vadí, že PV podsouvá druhým názory na základě pocitů a dojmů, a ne na základě toho, co skutečně napsali. I mě už PV podsunul věci, které jsem nikdy netvrdil, stejně jako Neoconovi a dalším.

---

PV: Nejste-li samozřejmě oponentuře svých názorů schopen čelit a chcete-li ji cenzurovat, máte tu možnost."

Není-li ČAK, či advokáti, schopna racionálně a na faktech založenými věcnými argumenty čelit a oponovat názorům uvedeným zde; a musejí-li se uchylovat k tomu, že lidem podsouvají nikdy nevyslovené názory, budou tito lidé vypadat lidsky malí.

Navíc se nedá říci, že Yossi by racionálně argumentoval, spíše je to o těch pocitech a dojmech. Spíše se chová jako malý Napoleon. Racionální argumentaci používá jednou za 40 příspěvků.

---

PV: "V opačném případě - obávám se - budete muset snášet za své veřejně pronášené názory stejně veřejně pronášenou kritiku."

Stejně jako ji bude muset snášet ČAK či advokátský stav.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-30 15:34
PV: "promiňte, ale tohle nemá cenu. Bavíme se zde o výdělečné činnosti p. Peciny."

Promiňte PV, ale není vám už hloupé a opravdu blbé, že 90 % toho co napíšete, nebo tvrdíte, je snadno odhalitelná lež? Opravdu vám nepřijde, že něco děláte sakra špatně?

Obvinil jste křivě na tomto dikusním vlákně z něčeho snad každého, kdo jsem něco napsal. Nejste s to udržet ani elementární pravdivost jediného příspěvku. Fakt vám to není blbé a hloupé?

Téměř v každé vaší větě ve většině příspěvků se dá dokázat, že lžete, a není třeba na to nic speciálního, jen trochu pozornosti.

Já už bych se na vašem místě hanbou propadl. Snažil jsem se vás jemně upozornit - ale zřejmě se nestydíte vůbec za nic. Nevadí vám, že mohutně lžete, mohutně křivě obviňujete - a každý to zde může vidět.

Je takový problém po vás chtít, abyste přestal lhát? Abyste si nejdříve přečetl příspěvek, a pak až začal reagovat - nikoli abyste si vymýšlel na základě vašich fantazií v tak obludné míře, jak to děláte?

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-05-30 15:40
MP:
a co z toho co píšu není dle Vašeho názoru pravda?

To, co se píše v živnostenském zákoně, nebo to, co se píše v živnostenském rejstříku?

Vážně mě to zajímá. Můžete to prosím trochu konkretizovat?

PV
0 # Anonymní 2017-05-30 15:48
MP: Vy tady opakovaně prorokujete brzkou apokalypsu. Jedním z hlavních viníků jsou pro vás ekonomové, ale ani ostatní smrtelníci u vás neobstojí. Až na světlou vyjímku - TP s jeho "mathfysem". Nelekněte se, ale je to dokonce horší, než si myslíte. Na matfyzu bylo a je možné studovat (matematické metody v) ekonomii.
KH
0 # Anonymní 2017-05-30 15:51
PV: Viz několik příspěvků výše, kde vás upozorňuji.

Např. to, že kromě právních služeb tu nejsou jiné činnosti, kterým by se pan Pecina soustavně věnoval.

Jestliže chcete kritizovat pana Pecinu či mě, čiňte tak - pěkně vás prosím - na základě vašimi emocemi a domněnkami nezkreslených faktů. Váš styl je "spravedlivé rozhořčení", kdy ovšem zapomínáte rozlišovat mezi vaší fantazií a realitou. Vaše fantazie vám pak vykreslí obludné napadání a jiné armageddony.

Jestli chcete, aby pan Pecina či další - vám seriózně oponovali, měl byste začít být seriózní i vy. Zatím argumentujete stylem, že sázíte do textu vaše domněnky a chcete si je nechat vyvracet. Prostě ve vaší emocionální extrázi rozhořčení naplivate tolik emocí a vašich domněnek, kolik zvládnete - a tímto vypadá, že pan Pecina či další jsou strašně špatní. Nicméně Goebbels hadr.

Pokud někoho obviňujete, či vycházíte z jeho názoru, měl byste si být jist, že je to jeho názor či tvrzení - což ve vašich příspěvcích až příliš zhusta není. Každý si tu diskusi zde může přečíst.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-30 15:57
KH: "Vy tady opakovaně prorokujete brzkou apokalypsu."

Kde to prorokuji?

---

KH: "Jedním z hlavních viníků jsou pro vás ekonomové,"

Z čeho jsem obvinil ekonomy ohledně apokalysy?

---

KH: "ale ani ostatní smrtelníci u vás neobstojí."

Ne, pokud lžou. S oborem to nikterak nesouvisí.

---

KH: "Až na světlou vyjímku - TP s jeho "mathfysem". Nelekněte se, ale je to dokonce horší, než si myslíte. Na matfyzu bylo a je možné studovat (matematické metody v) ekonomii."

To musíte vysvětlit Yossimu a PV, protože pouze oni hodnotí lidi a odbornost podle vystudované univerzity. Já jsem to pouze sarkasticky okomentoval - ale speciálně pro vás dám příště k sarkastickým textům poznámku "sarkasmus".

---

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-30 15:59
TP:

Ja se zeptám i napotřetí, když neodpovíte, je jasné, že nezákonně pokoutničíte, takže lhal jste o tom pokoutničení tehdy, když jste psal, že Vám klient nezaplatil za právní služby, nebo jste lhal nyní, když jste mi odpověděl, že za své právní služby od klientů neberete peníze?

A necouvejte, že tu kritizujete neobecně - opakovaně jste tu nařkl absolventy právnických fakult, že nechápou dobré mravy, zatímco Vy ano, nařkl jste zde insolvenční správce z toho, že jsou podplaceni, a že jsou to parazité. Na chvilku to vždy vezmete zpátky, a pak to napíšete znovu, když vám dojdou argumenty.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-30 16:09
"a co z toho co píšu není dle Vašeho názoru pravda? To, co se píše v živnostenském zákoně, nebo to, co se píše v živnostenském rejstříku?"

Milý pane, PV, když chcete napsat jednu větu, napiště jednu větu. Když napíšete vět 10, a 9 z nich jsou vaše fantazie - pak se nedivte, že budete hodnocen za celkový dojem ze všech 10 vět. A ten dojem je 90 % nepravd. Stačí jako vysvětlení?

To, že se vaše tunelové vidění soustředí na jednu větu z mnoha, kterou jste napsal - a pak se upřímně divíte, že druzí píši o celém vašem příspěvku.

---

PV: "Vážně mě to zajímá. Můžete to prosím trochu konkretizovat?

Konkretizoval jsem dostatečně v předchozích komentářích.

Kromě toho se divím, že se na vás Tomáš Pecina navysíří, protože na mém diskusním fóru by Yossi a PV dostali minimálně měsíční ban už dávno.

On někdo v diskusi, a teď mluvím za sebe, nemá příliš náladu polemizovat s příspěvky někoho, kdo si naprostou většinu tvrzení cucá z prstu - a ještě se (upřímně nechápajíc proč tím vyvolává nevoli) diví, proč na to lidi nechtějí ani moc reagovat.

---

Tomáš Pecina si v některých tématech ode mě zakusil jak pes. Občas jsem ho kritizoval natolik, ale statečně oponoval. Necenzuroval mi jediný příspěvek s knstruktivní kritikou. Na druhé straně jsem se neuchyloval - nakolik jsem si vědom - k osobním útokům na Tomáše Pecinu, ani k vymyšleným větám a tvrzením. Tomáš Pecina rozhodně není ten, kdo by cenzuroval nepříjemné názory - což si snadno můžete ověřit některými diskusemi se mnou, kdy jsem do něho šil jak z kulometu.

Nicméně pokud začne banovat a cenzurovat příspěvky lidí, kteří 90 % tvrzení nemají založené na ničem jiném, než "přání otcem mylšenky", nikdo mu to nemůže zazlívat.

---

Jestli od někoho chcete odpověď na jedinou otázku, držte se jí - a nepište dlouhé příspěvky, když nejste schopen udržet pravdivost celého svého příspěvku. Když si k tomu přibalíte all inclusive několik dalších vybájených tvrzení, pak vaše argumentační váha je mizivá a nedivte se tomu.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 16:21
Ne, Yossi, opravdu vám nepředložím účtenku za plovoucí podlahu ani doklad, že jsem zdědil čínskou vasu (za předchozí chybu v orthografii se omlouvám, samozřejmě -a- musí být krátké). Nejvýš vás chytím za lem oděvu a ze svého bytu/diskusního fora vás vykážu.
0 # Anonymní 2017-05-30 16:22
Yossi: "A necouvejte, že tu kritizujete neobecně - opakovaně jste tu nařkl absolventy právnických fakult, že nechápou dobré mravy, zatímco Vy ano, nařkl jste zde insolvenční správce z toho, že jsou podplaceni, a že jsou to parazité. Na chvilku to vždy vezmete zpátky, a pak to napíšete znovu, když vám dojdou argumenty."

Pokud to berete stylem "padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina", když je mluveno o skupinách lidí, pak máte zajisté pravdu.

Nicméně v každé skupině, tedy i absolventech jakýchkoli fakult, insolvenčních správců, atd. - jsou jak lidé dobří a morální, tak ti z opačného konce spektra.

Když se mluví o těch špatných, kritizují se. Když o těch dobrých, chválí se - i když se stále mluví o stejné skupině lidí. Někteří pomýlení to pak chápou jako změny názory, např. Yossi.

Doufám, že jsem vám to objasnil.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-30 16:24
Děkuji amorální pokoutníku, takže to máme černé na bílem. QED

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 16:25
KH: Ano, i když nikoli před r. 1989. Mathematika má v ekonomii své místo, kupř. v ekonometrii, při obchodování s instrumenty finančního trhu, zejména s deriváty (což je víc mathematika než ekonomie), myslím, že zdatnější ekonomové jsou schopni provést i jednoduché statistické testy, atd.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 16:26
Yossi: Přiznal jsem se mlčením. Sleduje vás, říkám si, ještě že jsem na ta práva nešel…
0 # Anonymní 2017-05-30 16:31
Mlčení někdy řekne více než 100 slov. Ale v tomhle případě jste se k tomu přiznal sám již v roce 2009.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-30 16:50
MP: Slovo apokalypsa jste nepoužil, ale opakovaně zdlouhavě prohlašujete jak vše spěje ke katastrofě. Pobrouzdejte se stovkami vašich odstavečků, nemůžete to minout. Když se vám podaří protiřečit si v jednom odstavci, tak není divu, že ztrácíte přehled o tom, co jste kdy napsal.

Yossi kritizuje TP za to, že vykonáva právnickou praxi bez formálního oprávnění. (Na některé profese je třeba mít papíry, lepší to asi být nemůže.) Což je asi pravda, i když to nevylučuje, že TP může mít nadstandardní znalosti v oblast práva. Yossi sám neuvedl, že studoval ekonomii, to mu podsouváte, byl to PV. Byl jste to vy sám kdo považoval za důležité uvést, že máte dvě vysoké školy.

Na vašem sarkasmu je problemtické poznat, kde začíná a kde končí. Plošné odsuzování ČAKu - je to sarkasmus? Vaše zkušennost s OBI (už jste to nějak dlouho nezopakoval :-)) - je to sarkasmus?
Přehánění sarkasmu se podobá zlobě. Lepší je trochu relativovat a občas se zasmát.
KH
0 # Anonymní 2017-05-30 17:37
KH: Já jem konzistentní. Jediné co předpovídám je, že 2022-2023 se rozpadne Evropská Unie - aniž bych dodával, zda je to dobře či špatně.

Vše co píši, je podmíněné. Nicméně platí fyzikální zákony: Když se věci dělají systémově špatně, pak často špatně dopadnou, a nebo alespoň vykazují setrvale zhoršující stav.

---

KH: "Yossi kritizuje TP za to, že vykonáva právnickou praxi bez formálního oprávnění."

Ne, Yossi tu napsal jen asi 459654654987987 příspěvků k ničemu, dělající jen bordel, a možná několik posledních se věnoval tématu, který tu píšete.

---

KH: "(Na některé profese je třeba mít papíry, lepší to asi být nemůže.)"

Stejně tak na požadování důkazu, že máte ty papíry je třeba mít papíry. Tomáš Pecina nemá žádnou povinnost něco Yossimu dokazovat.

Navíc Yossi nemůže vědět, zda Tomáš Pecina něco dělá, ani v jaké formě to dělá. Třeba je firma registrovaná v Lucembursku, pak to v živnostenském rejstříku nenajdete. Nebo danou činnost dělá zdarma. Nebo za danou činnost nebere peníze, ale namísto plateb požaduje dodávky slonů či žiraf. Nebo dělá činnost jako charitativní pomoc známým. Nebo miliarda dalších možností.

Každopádně já Yossimu také neodpovídám, jen sarkasmy - což si svými 459654654987987 útočnými příspěvky, z nichž možná každý dvoustý je k něčemu vysloužil. Takže Tomáš Pecina se na Yossiho může pěkně zvysoka a je to.

---

KH: "Což je asi pravda, i když to nevylučuje, že TP může mít nadstandardní znalosti v oblast práva."

A pokud má někdo nadstandardní znalosti, tak je asi bude používat - i když třeba ne placeně. Se s tím smiřte.

Mám nadstandardní lékařské znalosti, lékař nejsem. Myslíte, že je pro sebe či blízké nepoužívám? Celý život dělám matematické modely člověka a lékařské přístroje, a někdy je k tomu třeba znát věci hlouběji, než lékař.

Zřejmě jsem ale hyena překračující zákon, když sobě či zdarma poradím. Zřejmě bych měl být pro výstrahu zastřelen.

---

KH: "Yossi sám neuvedl, že studoval ekonomii, to mu podsouváte, byl to PV."

To já vím, že s tím začal PV. Nicméně snadno dohledáte, že Yossi podsouval jako argument Tomáši Pecinovi, že nemá školy na to, aby uměl posoudit ekonomicky, co je lichva. Čtěte pozorněji.

---

KH: "Byl jste to vy sám kdo považoval za důležité uvést, že máte dvě vysoké školy."

V rámci sarkasmu, že nepotřebuji ani já ani pan Pecina se svými školami jakkoli argumentovat. Stačí nám věcně říci názor bez odkazování se na školy.

---

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-30 19:32
MP:

Zkusím to pro Vás pomaleji a ještě jednou:
TP v blogpostu z roku 2009 přiznal, že za své "právní" služby bere peníze. Není tu tedy ix možností, jsou tu jen dvě:
1/ TP v roce 2009 lhal; nebo
2/ TP lhal dnes, když tvrdil, že za své služby peníze nebere.

Vzhledem k tomu, že v roce 2009 neměl důvod na svém neprávním blogu lhát, je možnost 2/ velice pravděpodobná. To je celé.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-30 19:55
Yossi: Zkusím to na vás pomaleji.

1) Po 459654654987987 nesmyslných příspěvcích bez hlavy a paty se už každý vykašle, aby vám odpovídal a diskutoval s vámi.

2) Doporučuji, abyste si zaplatil partu šedesáti soukromých detektivů a začal pátrat.

3) Kéž byste byl natolik konzistentní, aby na vás někdo musel šťourat údajnou nekonzistenci v Yossiho tvrzení 8 let dozadu. Vy si odporuje vícekrát denně - a nevadí vám to.

4) Možností je více. Například se spletl po odpovídání na třítisící příspěvek Yossiho plný chaosu a zmatků. Nebo si to Yossi špatně pamatuje.

5) Základní závěr ovšem je, že TP vám nic vysvětlovat nemusí. Což také učinil a veřejně deklaroval.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-05-30 19:56
Yossi, pripustme variantu, ze TP bere penize za sve sluzby., coz by asi mel.

Otazka je-jste jeho fotr? Nebo, co Vam je ku.va po tom, jestli se nekdo zivi tim, ze kouri cu.aky na nadrazi za polevku, nebo tancuje u tyce, nebo, ma nejaky skills, za ktere mu treba nekdo i (dobrovolne, Yossi, dobrovolne) plati?

Neocon
0 # Anonymní 2017-05-30 20:07
Lol, kluci, s Vámi je psina. :D

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-30 20:09
Ale, pan Honimir umi take odepsat...
Neocon
0 # Anonymní 2017-05-30 17:26
TP sice nepotřebuje zastání, ale i tak mi to nedá chování pánů advokátů oglosovat.

K té posedlosti formálním vzděláním. Jsem jedním z exotů, kteří utrpěli na UK jak matfyz, tak práva. Na MFF se vyprávěly vtipy, jak matfyzáci nemají jarní prázdniny, aby si o nich neudělali ekonomku. O právech, zejména těch pražských, to skoro platí - ta škola je tragická po všech stránkách, a jsem zcela přesvědčen, že kdyby TP chtěl, tak by ji udělal levou zadní ani by mu to nedalo moc práce. Dtto advokátskou či ekvivalentní profesní zkoušku.

Pokud jde o úroveň blogu či podání a jiných právních textů TP, tak myslím i laikovi je zřejmé, že žádným deficitem odbornosti jejich autor netrpí. Když to srovnám s obvyklou úrovní výtvorů vystudovaných advokátů s praxí, které bohužel musím pravidelně číst, tak bude TP zcela jistě v percentilu Q99 (tedy mezi setinou těch nejkvalitnějších). Na TP lze mít legitimně řadu názorů, např. ne každému sedne jeho neortodoxní práce s jazykem, aktivismus, provokativní názory, ale vytýkat mu nepochopení práva a vysvětlovat to absencí formálního vzdělání je jednoduše mimo.

Pokud jde o ty dobré mravy & spol., tak je fakt vtipné se tu do krve hádat o význam typicky diskursivních pojmů, navíc takových, jejichž účelem je propojit právo s (jedním) normativním systémem mimoprávním. Jestli je RPSN na úrovni 50 % contra bonos mores, resp. jaké další parametry je třeba vzít v úvahu, je zcela legitimní otázka. Že současná realita/praxe má tu laťku nastavenou proklatě vysoko je jedna věc (a nepodezírám TP, že by to nevěděl a nedokázal třeba klientovi realisticky poradit), ale to tak bude navěky. I z hlediska trendů to vypadá, že onen korektiv bude na významu spíše nabírat ...

No a k tomu vinklaření - že vám vážně není hanba. Víte kulový o tom, čím se TP živí, ale jste přesvědčeni o tom, že páchá hned několik trestných činů a to na základě pár vyjádření a lustrací, ze kterých neplyne vůbec nic.

Takže za mě - PV a Yossi palec dolů. Na blog chodím rád, často nesouhlasím, ale málokdy lituji stráveného času. Diskuse zaplevelené Yossiho trolením vypouštím a plně souhlasím s TP, že je velká škoda, že pár takových pitomců odradí diskutující, kteří by se třeba věnovali tématu a nikoliv nějakým svým mindrákům.
0 # Anonymní 2017-05-30 19:34
TP:
Samozřejmě zde nemusíte vysvětlovat čím se živíte. Ale napadl jste Yossiho kvůli jeho funkci IS, ve které podle vás za příliš mnoho peněz téměř bezpracně profituje z neštěstí jiných a vlastně kryje lichvu. Podle mne jste toto obvinění nedokázal neospravedlnit. Pak byste se neměl divit, když se vás Yossi zeptá, co účtujete vy za vaši právnickou pomoc.

Svá obvinění jste podle mne přehnal. Nikde jste nedokázal, že je Yossi darebák. Yossi také přeháněl. Napadal - neúspěšně - vaše právní znalosti. S trochou diplomacie by se býval dostal dál a nemuselo to tak eskalovat. Jo, a MP a trochu i neocon zaníceně přilévali olej na oheň a Yossiho by byli nejraději lynchovali.

Pro mne byl tento diskurs velmi poučný. TP, i když s vámi v mnohém nesouhlasém, tak vaši aktivitu považuji za chválihodnou.
KH
0 # Anonymní 2017-05-30 20:16
KH: 1) Vy si zjevně neuvědomujete, že toto není mainstreamový web. Není nutně konformní s názory ČAKu, advokacie ani nikoho jiného.

---

2) Pak si neuvědomujete druhou věc, a to je, že existují různé názory na tutéž věc. A nemůžete dost dobře autoritativně a vědecky rozhodnout, který je zaručeně správný.

Velmi dobře si pamatuji, jak tento konflikt Yossi versus TP začal. TP prostě zveřejnil veřejně dohledatelnou měsíční odměnu Yossiho za plus mínus odšrtnutí, že byla poslána částka. V tu chvíli byl oheň na střeše.

Dokazovat můžete exaktní věci, nikoli věci společenské jako je morálka, a další. Darebák je hodnocení morálky.

Tomáš Pecina má zkrátka názor, že daná odměna je nemorální, Yossi tvrdí, že nikoli. Co chcete dokazovat? Exaktní hledisko není a nemůže být. Jsou tu jen dva různé prezentované názory, přesněji řečeno dva různé osobní postoje k morálnosti jednoho činu.

Co vlastně chcete dokazovat? Já to nechápu.

---

3) Celý spor se táhl v emocionální rovině, proto nemohl za žádných případů být "vyřešen jakoukoli reakcí Tomáše Peciny" racionálním způsobem.

Příjemně mě překvapila snaha o objektivní pohled třeba vás, KH, nebo ještě dalšího - nejspíše advokáta. Získal jste si mě do značné míry svým přístupem.

---

4) U humanistických oborů jsou některé názory o tom, že se někoho dotknou. Proto jsou mainstreamové azdroje spíše o zdvořilosti a impotentních debatách. Jakýkoli příměji vyjádřený názor se někoho dotkne, proto se to více méně neprovozuje.

Jak se ovšem vyhnout tomu, že názor je zároveň doktnutí se druhého - to nevím.

Miloslav Ponkrác
0 # Leon Kreutzfeld 2017-05-30 20:53
Ja za sebe bych vyjadril nazor, ze Yossiho lov pokoutniku uz mesice, nebo mozna leta do diskuse nic noveho ci zajimaveho neprinasi,a vubec by mi nevadilo, kdyby se to v diskusich nevyskytovalo.

Nejlepe by to bylo resit sebereflexi. Yossi je prece professional a jeho posedlost nevzdelanym pokoutnikem muze pro cloveka jehoz soucasti prace je styk s verejnosti jisty image problem. Vylucovani z blogu je vzdycky trochu kontraproduktivni, i kdyz v nekterych pripadech se to asi nijak neda.

Pamatuji si jeste jednoho mladeho posedlika (pan Pecina asi takove typy pritahuje), ktery taky prudil a nakonec zemrel na praseci chripku. Takove reseni by bylo mimoradne nestastne.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 21:01
Podobný exot je David Navara. Mimochodem, jeho spor se mnou u OS-P2 se vyvíjí opravdu zajímavě. V březnu byl vydán rozsudek, ale na jednání soud opomněl předvolat mého právního zástupce.
0 # Anonymní 2017-05-30 21:02
Spor se dá vyřešit jednoduše, pan TP normálně, jako chlap, uzná, že bere od klientů peníze. A pak, ať si kliedně dár okopává kotníky lidí, kteří mají na právní služby na rozdíl od něj vědomosti, praxi a charakterové kvality. :)

Morálně už víc neklesne, protože je dávno jasné, že bere od klientů peníze, před pár lety to i uznal a teď o tom jen lže.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 21:08
Jistě, Yossi. Já "jako chlap" cosi uznám, a vy mě "jako chlap" okamžitě udáte. A dejte mi už pokoj, snad vidíte, že moje čtenáře, kterých si vážím, svými nekonečnými osobními útoky jen obtěžujete.
0 # Anonymní 2017-05-30 21:14
TP:

Pokoj Vám nedám. Měl jste holt více přemýšlet, pokoutníčku, když jste zkoušel okopávat kotníky jiným lidem.

Jste prostě takovej mamánek, co se drží sukně, a není schopen postavit se za svou práci, ale plivat na práci jiných, dokonce celých stavů, to se Vám líbí.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-30 21:20
Tak jste se vypovídal, načež zazvonil zvonec a vašich urážek na mém blogu je konec.
0 # Anonymní 2017-05-30 23:47
"okopává kotníky lidí, kteří mají na právní služby na rozdíl od něj vědomosti, praxi a charakterové kvality" :-) Tak to mě pobavilo. Spojovat členství ČAK automaticky s těmito charakteristikami, to se mi jeví úsměvným. Zvláště od pana Yossiho Backy. Asi nemá cenu to nějak obšírněji rozebírat, ale jak tady čtu ty jeho výpady, nemohl jsem nereagovat. Ani malý doktorát díky svým právním znalostem a nedostatečné právní erudici (vyčteno z posudků) nedokázal obhájit, o to více se však zaštiťuje svou údajnou odborností (paradoxně nedostatečnou a neobhájenou rigorozní práci zpracovával na téma Zpeněžování majetku v insolvenčním řízení). Ani s tím ekonomickým vzděláním to není tak, jak se jeví dle titulů. Dva roky navazujícího na ekonomce ano, ovšem bez předchozího tříletého bakalářského studia(zákon toto umožňuje). Nechtěl jsem útočit, omlouvám se, ale o jeho charakteru by mohli něco zajímavého říct i jeho spolužáci či studenti MU. Zablokování jeho osoby i v diskuzích IS MU bylo dokonce vícečetné, jeho vyhrožování udáním za cokoliv typické) To jen na dokreslení s douškou, že je někdy opravdu vhodnější blokace takového diskutujícího. Ostatně pokud se podíváte na různé diskuze, tak uvidíte, že prakticky nic jiného nedělá než troluje tou svou legrační českoslovenštinou. Klienty jako advokát nemá a v insolvenci je práce poskrovnu :-) Objektivně vzato, práce insolvenčního správce bylo Yossiho vykoupení z chudoby (myslím materiální). Jako advokát si nebyl schopen zajistit žádnou stálou klientelu (vesměs ex offo) a byl tím značně frustrován. V insolvenci jsou mu případy přidělovány, tudíž nemusí vyvíjet žádnou snahu. O to víc ho "baví" hojit své komplexy v rámci diskuzí. Věřte, že face to face není takový suverén.

Ještě jednou se omlouvám za možná osobní útok, ale už se to nedalo číst a nereagovat. Pokud to MP shledáte jako nedůstojné, prosím, smažte mě.
0 # Anonymní 2017-05-31 08:46
Anonymně pomlouvat a odkazovat na face to face zbabělost, to chce kuráž.
0 # Unknown 2017-05-31 09:11
TP:
takže si to shrňme.

Na straně jedné nazýváte Yossiho parazitem, protože v souladu se zákonem vykonává nějakou práci, za kterou pobírá odměnu ve výši stanovené vyhláškou. Na straně druhé sám nemůžete ani nahlas říct, co ve skutečnosti děláte, neboť se obáváte, že byste za to byl okamžitě udán a stíhán.

Na straně jedné kritizujete ČAK za to, jakým způsobem vykonává se pravomoci dle zákona o advokacii. Na straně druhé jste se sua sponte rozhodl, že zákony, které se Vám osobně nelíbí, dodržovat nemusíte a proto zákon o advokacii soustavně porušujete.

A to vše Vám samozřejmě vůbec nepřipadá jako pokrytectví. Hezké.

PV
0 # gogo 2017-05-31 09:52
Tato debata mi přijde jako spor mezi legálním taxikářem, který je na zákazníky sprostý, okrádá je a jezdí jako hovado s člověkem, který souseda za stovku hodí na nádraží. Případně, který, znaje jako jediný správnou cestu, přisedne do legálního taxi a naviguje.

Mimochodem, dřív byla koncesovaná živnost i fotografování. Určitě i tehdy se našli zločinci, co pokoutně cvakali spouští, vyvolávali filmy a ó hrůzo! .. fotili někoho jiného na objednávku.

Celé to jen ukazuje, jak žalostně jsou v argumentačně koncích Yossi a spol., když už se musejí uchylovat k takovým výpadům.
0 # Anonymní 2017-05-31 10:42
Přesně tak, gogo...

Za sebe musím říct, že kéž by existovali nějací "pokoutníci" typu a schopností vp. Peciny, jak je tu někteří advokáti líčí!
Přesto, že zejména v poslední době s vp. Pecinou věcně spíše nesouhlasím (formalismus vs. spravedlnost), obdivuji jeho přímočarý přehledný srozumitelný a zdánlivě jednoduchý "styl". Advokáti by se od něj měli učit a ne okopávat mu kotníky. Což pravděpodobně dělají při vlastní neschopnosti především ze závisti (Bačka).

Svého času jsem se dokonce přímo na vp. Pecinu obrátil s žádostí o honorované "právní" služby, bohužel jsem nebyl úspěšný. Také jsem se obrátil na "legální" advokáty a výsledkem je, že jsem podal správní žalobu bez advokáta. Žádný z oslovených advokátů mi nebyl schopen či ochoten dát ani elementární "záruku", že věc (podle mě jasně vyhratelná, samozřejmě, jinak bych se nesoudil) by "při troše štěstí" měla být vyhratelná, žádný mi nechtěl garantovat, že v případě vítězství dostanu zpět všechny do žaloby vložené peníze (jeden dobrák mi odhadl, že když budu zcela úspěšný, nemělo by mě to stát víc než 20 táců), nezřídka po mě požadovali až 1500,-Kč/hod už za výchozí konzultace Přičemž jsem je oslovoval již s de facto hotovou sepsanou žalobou. Prostě neuvěřitelná chamraď to je. Ale diskuse výše mi přece jenom přinesla nový poznatek - jednou z příčin neuvěřitelně drahých (přitom zpravidla nekvalitních, jak můžu kolem sebe sledovat) právních služeb je právě ta právem ostouzená ČAK - píše se tu, jakými nesmyslnými náklady advokáty zatěžuje a především samozřejmě tím zabraňováním vstupu do odvětví konkurence, kupř. "pokoutníků". Když už mají ty zhusta mravně pokleslé osoby tu komoru, tak by měli zapracovat především na tom, aby přiznané soudní výlohy nebyly nižší, než to, co "čestně a svědomitě", s "důstojností advokátního stavu", požadují od svého (zvítězivšího) zákazníka.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 10:59
Za to advokáti nemohou, přísudek je stanoven advokátním tarifem, který vydává jako vyhlášku ministerstvo spravedlnosti. Po zrušení přísudkové vyhlášky vznikl interval hodnot sporů (s úvahou dalších konkretních okolností, kde nemá smysl advokáta si brát, protože přísudek nepokryje jeho smluvní odměnu; tj. jsou to spory, které nikdo "za tarif" dělat nebude.

Advokátní tarif je výsledkem pokrytectví: aby se minimalisovaly výdaje státu na – často, přiznejme si, zcela formální – obhajoby ex offo, sníží se odměny ve všech případech, protože jinak by se jen obtížně vysvětlovalo, proč má být nižší odměna za službu "nucenou" než za za smluvní, dobrovolnou: to by se snadno dalo napadnout jako neústavní zásah do práva na právní pomoc.

Ještě flagrantnější je nestejný metr u cestovného: advokátovi a účastníkovi řízení se hradí cesta autem, kdežto sprostý svědek musí jet k soudu vlakem, resp. auto je pro něj nadstandard, který si musí zaplatit sám. Důvod? Svědečné hradí, minimálně zálohově, stát.
0 # Anonymní 2017-05-31 11:26
To je mi jedno, kdo za to může. Advokáti jsou nejspíš z celého toho nemravného justičního aparátu ještě ti "slušnější", dá-li se to takto napsat. Jsou to jenom paraziti (alespoň z velké části). Obvykle asi sami aktivně neškodí.
Mně právě přijde protiústavní ten mnou popsaný stav - pokud i při úplném úspěchu nedostanu zpátky své náklady, fakticky mi stát upírá soudní ochranu.
A podle mě je to to první, co by měla ČAK řešit, tedy hned po zrušení monopolu na právní služby.
0 # gogo 2017-05-31 11:30
Toto je přesně stav, kam vede nadměrná regulace činnosti.
Pěkně to popisuje pan Ruščák v kontextu Norska, když popisoval rekonstrukci bytu.
Nechce se mi to hledat, tak jen odkaz na podobnou věc od něj: andrejruscak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=486168

Ve srovnání s leckterými českými právníky jsou ti všemi opovrhovaní pražští taxikáři ještě milí hoši.

Je to prostě tragédie a přímo utrpení, když vidíte nadutce, tvrdícího, že 1+1=3 s argumentem, že on má na to certifikát zaručující kvalitu, kdežto všichni ostatní, kterým vyšlo 2 jsou zlí pokoutníci. Ta ubohost, kdy místo věcného vyargumentovávání trojky přejdou na tento mod je trapná i pro diváky.
0 # Unknown 2017-05-31 11:33
gogo:
odkud berete, že jsme na své klienty sprostý a okrádám je?

Pouze poukazuji na rozpor v tom, že p. Pecina na jedné straně ostatní kritizuje za porušování předpisů různého druhu, zatímco sám tyto předpisy zjevně porušuje na každém kroku. U jiných tedy kritizuje něco, co mu u něj samého nevadí, resp. čím se ještě sám chlubí.

Přijde mi to pokrytecké. Vám možná ne. Svůj názor Vám ani nikomu jinému necpu - pouze jej vyslovuji nahlas.

Anonym:
nevím, na čem zakládáte své úvahy o "neuvěřitelně drahých právních službách". Částku 1.500 Kč za hodinu práce jsem cca před měsícem zaplatil opraváři myčky (bez materiálu, samozřejmě). Obdobnou částku nechá žena za hodinu u kadeřníka a tak bych mohl pokračovat. Pokud Vám to připadá jako nepřiměřená cena, pak moc nevím, kde žijete.

TP:
1) pokud jde o spory "pod tarif", ty se dělají. Hodně záleží na konkrétních okolnostech věci a obchodní dohodě s klientem. Pokud je to např. tzv. paušální klient, snadno se můžete s faktickou smluvní odměnou pod přísudek dostat. A to výrazně.

2) pokrytectví MsP potvrzuji. Je to ostatně nejlépe vidět na tarifních hodnotách za správní a soudní správní věci. Zde zpravidla hradí přísudky stát, jako poražená strana a proto si částku svou vlastní vyhláškou patřičně snížil. Přitom soudní řízení správní není zrovna snadná materie.

3) jinak trpíte značnými iluzemi o Ministerstvu nespravedlnosti a jeho úctě k ústavním principům. Odměny ustanovených obhájců/zástupců jsou dle AT o 20% nižší, než normálně (§ 12a AT).

3) soudci dneska automaticky nepřiznávají auto ani advokátům. To Vás mohu ujistit.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 11:38
PV: 3) O tom vím, ale mám za to, že jde o testování mezí citlivosti Ústavního soudu: o 20 % méně je ještě ústavně konformní, kdyby to bylo o 30 %, zřejmě už ne. Ale hodně záleží i na (medii generované) náladě veřejnosti vůči advokátům.

3bis) To jsem ještě nezaznamenal (vyjma roků v místě sídla advokáta, kde se zhusta nepřiznává ani auto, ani MHD).
0 # Anonymní 2017-05-31 11:57
Ad PV:
No jste zřejmě advokát, tak si to při svých příjmech asi můžete dovolit. Já si tolik rozhodně za svou práci "neúčtuju" a i proto to považuji za "neuvěřitelně" předražené. Jinak platím i vyšší hodinové sazby, např. "nepokoutnickým" plynařům. Ti mají taky senza sazby, jistě jen čistě náhodou, kvůli velmi přísné regulaci v oboru (např. by, tuším, měli automaticky vydávat revizní zprávu).

Ale pravděpodobně Vám unikly dvě zásadní věci:
- že jsem nenamítal ani tak kvůli výši těch sazeb, jako kvůli tomu, že náklady nedostanu zpátky při úplném vítězství
- že ty prachy po mně chtěli už jen za výchozí konzultaci, jestli bychom se vůbec na nějakém společném kšeftu dohodli. Taky platíte 1500,-Kč/hod opraváři pračky už jen za vylíčení závady, diskusi o možnostech nápravy a cenovou nabídku?
0 # Unknown 2017-05-31 12:58
TP:
ad 3) tak 20% je 1/5. Navíc mnohem zajímavější je odstavec 2, který už vůbec nechápu. Tato redukce je navíc odůvodněna čistě fiskálně. Tedy státu se prostě nechce víc platit, přičemž zneužívá toho, že má právo si jednostranně stanovovat cenu za služby, které si objednává.

Za zvlášť děsivé považuji to, co píšete (a je to pravda), tzn., že práva např. advokátů jako profesní skupiny jsou omezována na základě nálad veřejnosti generovaných médii. Takové tažení skutečně probíhá (i proti exekutorům a ins. správcům), přičemž nejsmutnější na tom celém je aktivní účast ministra „spravedlnosti“, který se k tomu propůjčuje.

Vzbuzování nenávisti vůči nějakým profesním či společenským skupinám považuji obecně za zvrhlé a proto mi ostatně také vadí, pokud to čas od času probíhá i zde na blogu.

Ad cestovné:
Já jsem se s tím setkal. Viděl jsem např. předvolánku s výslovným upozorněním, že jestli chci na jednání (jako advokát) přijet autem, musím se napřed dovolit soudu. Obecně vzato je to nástroj šikany soudců vůči právnímu zástupci té strany, která sice vyhrála, ale soudci se to nelíbí. Onehdy (byť tedy vůči protistraně) soudce na jednání mával vytištěnou stránkou z idosu a ptal se, proč tedy kolega nejel vlakem, když mu to jelo v 7:15 z Budějc...

Obecně ve vztahu k nutné obhajbě souhlasím s tím, že je velmi často pouze formální. To ale není chyba ani tak advokátů, jako spíše systému. Zejména ve stanovení rozsahu nutné obhajoby.

Poměrně typicky jsem byl např. ustanoven obhájcem asi desetkrát trestanému Romovi, který v jakémsi zařízení spolu se svými kumpány odcizil větší obnos peněz. "Nutnou" měl proto, že už byl ve výkonu za něco jiného.

On svou vinu zarputile popíral a odmítal (a to i přede mnou). Celý skutek je nicméně zachycen na videozáznamu. Všichni tedy víme předem, že se skutek stal a jak to celé dopadne. K čemu jsem v takové věci jako obhájce platný skutečně nevím a příliš nerozumím tomu, proč zákon v takovém případě na nutné obhajobě trvá.

Anonym:
advokát jsem, ale myčku mám stejnou jako všichni.

Pokud jde o konkurenci, nemáte pravdu, že neexistuje. Počet advokátů se za posledních 25 let cca zdesateronásobil a zhruba od roku 2007 zuří hodně tvrdá cenová válka. Sazby se začaly zase trochu zvyšovat teprve nedávno, ale to souvisí zejm. s rostoucí úrovní mezd atd.

S těmi konzultacemi je to různý obchodní model. Některý advokát první konzultaci neúčtuje, jiný ano. Chápu celkem oba přístupy. Obecně vzato si advokáti první konzultaci spíše účtují u klientů "z ulice", zejm. u takových, kde je předem jasné, že z toho nic dalšího nebude.

Jinak skončíte s tím, že se s někým celé odpoledne bavíte o jeho případu, on z Vás tahá rozumy a nakonec řekne: "tak dík" a odejde. Vy z toho pak nic nemáte, akorát jste promarnil půl dne života s nějakým potížistou.

Moje zkušenost je za těch cca 10 let v praxi taková, že klienti, kteří si píší sami svá podání vč. vysoce specializovaných jako jsou správní žaloby, jsou obecně krajně problémoví a zpravidla to s nimi nikam nevede.

S takovým člověkem bych se asi ani vůbec nescházel, protože bych to předem považoval za ztrátu času. Pokud správně chápu Váš předchozí příspěvek, odbyl Vás s tím i p. Pecina, ačkoliv jste mu za to nabízel i peníze (které jinak za své právní služby nebere).

PV
0 # gogo 2017-05-31 13:12
PV: Máte pravdu, moje tvrzení nesedí ještě v tom ohledu, že při výkonu své profese netočíte volantem a nešlapete na pedály.
Myslel jsem, že smysl (nutně nedokonalé) analogie pochopíte.

Víte, já mám zkušenosti spíš s lidmi z oborů, kde když se o něco přou, tak rozebírají tu věc samotnou a i když se třeba nedohodnou, rozhodně neargumentují stylem "Intel je lepší než AMD protože jsem udělal certifikát". S takovou ubohostí se člověk setká opravdu jen mezi lidmi jako vy a něco takového by se s člověkem z mé sociální bubliny táhlo ještě dlouho.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 13:28
PV: U 20% snížení se ještě dá, chce-li se, hovořit o "nedosažení ústavní dimense" (něco úplně jiného by ovšem bylo, kdyby někdo chtěl snížit o 20 % plat ústavním soudcům!).

Odst. 2 jsme právě řešili v případu Baťa (vila ve Zlíně), kde byl Dr. Cholenský ustanoven opatrovníkem žalobkyni, dceři J. A. Bati, jejíž h-p opatrovník se soudem nekomunikoval. Nárok byl 60 milionů, tedy jeden úkon by byl za bratru 68 tisíc, ale kvůli limitaci bylo přiznáno jen pět tisíc. Celkem rozdíl, ale ústavní stížnost jsme kvůli tomu nepodávali.
0 # Unknown 2017-05-31 14:07
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Unknown 2017-05-31 14:08
gogo:
já Vaši analogii chápu - pouze si myslím, že je to analogie něčeho jiného, než toho, o čem se zde bavíme.

Jednání p. Peciny by spíše odpovídala následující analogie:
Máte dva taxikáře. Jednoho s koncesí, druhého, který to dělá rovněž na full time, ale načerno.

A následně tento druhý taxikář začne veřejně kritizovat toho prvního za to, že tento např. nemá správně podle předpisů označený svůj automobil. Že sám jezdí ve voze zcela neoznačeném mu přitom zcela nevadí.

Vám takováto situace také nepřipadá absurdní?

Řešil jsem zde pouze tuto stránku věci, tzn., že nedodržování nějakých pravidel zde kritizuje ten, kdo je sám porušuje ještě masivnějším způsobem.

Neřeším kvalitu služeb. V tomto směru jsem např. dalek toho, abych si myslel, že zápis do seznamu advokátů je patent na rozum. Zejm. proto, že se pracovně potkávám se stovkami advokátů a mám o jejich skutečné úrovni celkem dobrý přehled.

Jistě: obecná úroveň advokátů není moc dobrá. Máte řádově stovky skutečně dobrých, pak řádově nižší jednotky tisíc alespoň průměrných a pak cca půlku, kde je to úplná hrůza. To ale můžete říct o jakékoliv profesi. Nepřehazuji zde např. p. Pecinovi, že jsem se u soudu setkal s jiným právním pokoutníkem, který přišel na soudní jednání opilý.

Důvodem různé úrovně advokátů je mj. skutečnost, že advokacie skutečně není žádný monopol (jak se zde čas od času snaží někdo trochu komicky tvrdit), ale otevřené povolání. Komora musí ze zákona zapsat do seznamu každého, kdo splní poměrně nízko nastavené zákonné podmínky. Že p. Pecina nesplňuje ani tyto zcela minimální podmínky a zjevně je kvůli tomu poněkud zatrpklý, je spíš jeho problém.

Nebo si např. myslíte, že je v této zemi monopol např. na elektrikáře, neboť každý musí mít školení podle „vyhl. 50“ a živnostenské oprávnění?
Na svém "statutu" advokáta nijak zásadně nebazíruji a neznám ani nikoho alespoň trochu normálního, kdo by to dělal. Můj otec je např. celý život podnikový právník a je po odborné stránce mnohem lepší, než já. Z téhož důvodu mi ale vadí, když jsem tímto statutem nálepkován a vhazován do jednoho pytle s kýmkoliv, kdo to dělá.

Takovéto myšlenkové postupy zde prezentuje zejm. právě p. Pecina a jeho ideoví následovníci. Viz např. jeho názor, že každý advokát je automaticky špatný trestní obhájce, protože je hloupý, neschopný a z pokynů zlého ČAKu musí pomáhat prokurátorovi.

Vámi odsuzovanou argumentaci "certifikátem" zde tedy užívá právě spíše p. Pecina - pouze s opačným znaménkem. Všimněte si, že on je naopak dle svých tvrzení vynikajícím trestním obhájcem a to právě a pouze proto, že není advokátem. Že sám ve skutečnosti nikdy nikoho před trestním soudem neobhajoval, protože ani nemůže a nesmí, mu přitom vůbec nevadí (tolik k racionální argumentaci).

Zcela na okraj: skutečně si nemyslím, že by p. Pecina byl zvlášť dobrým právníkem. Nejde ani tak o jeho odborné nedostatky, které jsou důsledkem absence formálního vzdělání (o jehož úrovni si taky nemyslím nic dobrého, ale průměrný absolvent alespoň ví, co je to např. podnikání).

Prostě proto, že k tomu nemá vlastnosti osobnostní. Osobně jsem přesvědčen, že mu v poskytování kvalitních služeb klientům brání cosi jako zbytnělé ego. Můžete zde opakovaně pozorovat, že se rád předvádí a nezná v tom míru. A to ani tehdy, pokud tím škodí svým klientům. Viz např. jeho slavná závěrečná řeč, v níž považoval za zcela nezbytné zbytečně urážet a provokovat soudkyni, která měla chvíli nato rozhodnout o osudu jeho klientky. Když je mu pak řečeno, že dráždit soudce, který se Vám může pět minut nato pomstít na klientovi (těch, co jsou schopní to udělat je spousta) je kontraproduktivní, okamžitě Vás napadne, že jste konformní a zaprodaný advokát, který chce lézt do zadku soudci a ne hájit klienta. Že klienta musíte někdy hájit i tím, že holt polezete soudci do zadku, mu vůbec ani nepřijde na mysl a není schopen to pochopit.

Je to samozřejmě jenom můj názor. Myslím, že vcelku erudovaný a přiléhavý. A to nikoliv proto, že mám nějakou advokátní průkazku, ale prostě proto, že to roky denodenně dělám.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 14:29
PV: A taky že si to klientka odskákala – vinou špatné závěrečné řeči (a vůbec špatné obhajoby) teď řeší náhradu s MSpr a ne např. konec podmínky, kterým by se zabývala, kdyby měla průměrného obhájce, jehož by ani nenapadlo znalce nebo soudce kritisovat.

Bude to chtít jiný odstrašující příklad, nejspíš…

Pokud jde o mne, u soudu nikoho už cca 10 let nezastupuji, s jedinou výjimkou: letos jsem převzal zastoupení své dobré kamarádky, kterou chce rodina zbavit svéprávnosti a nestoudně ji při tom okrádá o majetek. K soudu tedy opilý přijít nemohu, čemuž arci brání i důvody jiné, kupř. že jsem abstinent.

Zbytnělé ego může být překážkou, ale i předností, záleží na okolnostech. Dobrý advokát by se měl přizpůsobovat procesní situaci a uplatňovat rejstřík poloh, od vyvolání soucitu po brutální útok na soudce.
0 # gogo 2017-05-31 14:33
Díky za obsáhlou reakci.
Já si myslím, že pan Pecina se zabývá jen případy, které si jeho pozornost vyžadují. Tj. oblasti, které jej buď zajímají nebo tam probíhá očividná zvůle často pod dohledem ČAK a on cítí povinnost pomoci. V těchto případech je očividně úspěšnější (byť třeba jen v pozici konsultanta) než advokáti registrovaní v ČAK.

Pak je asi taky potřeba správně chápat taktické kroky konané při procesu (např. námitky podjatosti) a to v kontextu daného prostředí.

Nynější bouřlivá diskuse začala na téma exekuce, insolvenčních správců a toho polomafiánského bussinesu okolo, kdy pan Pecina poukázal na reálnou praxi, metody a postavil celý ten kšeft do takového světla, že se Yossi začal rozčilovat.
Nicméně téma pokoutnictví Yossi otevíral s naprostou pravidelností kdykoliv byl argumentačně v úzkých. Tím u mě hodně klesl. Já bych se hanbou propadl, kdybych neuměl někomu, koho označuji za laika vyargumentovat svoje "odborné" názory a přešel místo toho na rovinu certifikátu a štemplu od komory.

Já neočekávám, že by pan Pecina měl tak široký záběr, aby byl označen za dobrého právníka v obecném smyslu. Nemám ale pochyb o tom, že kdykoliv se začne poctivě zabývat jakýmkoliv případem, je schopen jej zpracovat nadprůměrně kvalitně, s nesmírnou pečlivostí a logikou, v oboru neočekávanou.

S argumentací založenou na striktním dodržování právě aktuální legislativy je to ošidné, vždyť i Norimberské zákony byly kdysi aktuální a platné.
Je ale jisté, že v té oblasti dluhů a exekucí je něco hodně shnilého a státní aparát je reálně očividně spíš součástí parazitické mafie, než společensky stabilizujícím faktorem, vymáhajícím spravedlnost.

V této oblasti bych ale rád připomněl jeden jeho husarský kousek, kdy poslal do exekuce město za neposkytnutí informací. Tehdy jsem sice také cítil škodolibou radost, ale zároveň jsem v principu nesouhlasil, protože exekuce nepředstavovala vymáhání informace, nýbrž obstavení majetku města a použití donucovacích metod, tj. hraní si s vzteklým psem, který může jednou kousnout i nás.

Ale já jsem opravdový právní laik, až (slovy Peterse) bezvědomec a posuzuji ty věci spíš selským rozumem, nebo z hlediska obecně systémového.
0 # gogo 2017-05-31 14:44
Vy jste Urválkův levoboček nebo co? To jako že je výhodnější si nechat přišít ideozločin, přiznat se k němu a přimout podmíku, než vyhrát?
Ono to není jen otázka těch několika slečen, tady bylo potřeba se postavit na odpor zvlášť odporné špíně.


Tak nám Yossi nalinkujte nějaké svoje representativní video, ať vidíme certifikovanou kvalitu.
Je pravda, že TP je silnější v psaném než mluveném slově, ale pokud jsem měl možnost osobně sledovat, tak velikány typu SZ Petráčka pořád ještě svým projevem převyšuje.
0 # Unknown 2017-05-31 14:47
TP:
víte, Vaše self-promo není (jako obvykle) konzistentní se skutečnými důvody rozhodnutí tak, jak jsou uvedeny v písemném odůvodnění rozsudku.

Tam akorát čtu, že se provedly tři znalečáky a protože se neshodly, nebylo možno konstatovat vinu.

Vaši závěrečnou řeč soudkyně v rozsudku zmiňuje pouze na jednom místě, a to v samotném závěru větou:
"Na závěr se podává, že samosoudkyně nebyla při svém rozhodování ovlivněna útoky samosoudkyně při posledním hlavním líčení".

Z toho celkem jasně vyplývá, že byla zproštěna viny spíše navzdory Vámi sepsané závěrečné řeči, a nikoliv kvůli ní.

Budete mi předpokládám tvrdit, že soudkyně byla Vaší brilantní procesní taktikou tak zastrašena, že se bála do rozsudku uvést skutečné důvody rozhodnutí nebo tak něco, ne?

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 14:55
PV: A to tam jako měla napsat, že ji závěrečná řeč ohledně její minulosti ovlivnila? Vaše tvrzení, že jsem klientku jakkoli ohrozil, je ovšem opřeno o mlžný opar vašeho toužení.
0 # Unknown 2017-05-31 15:12
gogo:
já si právě třeba nemyslím, že p. Pecina problematiku exekucí a insolvencí postavil do nějakého světla.

Předesílám, že to není úplně můj obor, protože pokud se tomu věnuji, vždy jen okrajově a v jednotlivých případech. Nicméně i já vidím, že p. Pecina o tom neví prakticky nic, jeho teorie proč a jak to funguje nedávají příliš smysl a spíš jenom opakuje klišé, která slýchám v televizi.

Mám několik známých, kteří se profesně věnují vymáhání pohledávek. Celkem mne vždy zajímala ta ekonomika za tím celým, tak jsem se s nimi o tom během let mnohokrát bavil.

Co vím, tak vymáhání pohledávek v této zemi není rozhodně žádný zlatý důl pro líné parazity. Dříve tomu tak jistě bývalo, ale posledních pár let je to velká bída.

Důvodem není ani tak snaha ministerstva snižovat odměny exekutorů a tzv. přísudky, ale prostě fakt, že už není kde brát. V této zemi už byl v zásadě exekuován každý perspektivní dlužník. Exekutoři, pokud nemají hodně dobrá portfolia pohledávek, třou bídu s nouzí a řada z nich bankrotuje.

V ČR je nějakých 150 exekutorských obvodů. Z toho cca 20 se už dlouhou dobu nedaří obsadit, protože to nikdo nechce jít dělat. Jako advokátovi mi pravidelně chodí zdvořilé obchodní dopisy různých exekutorů, jestli třeba bych u nich nechtěl něco vymáhat a jaké mi nabídnou super podmínky. Zkrátka exekutor se dneska musí hodně ohánět, aby se nějak rozumně uživil.

Zkuste si to srovnat s profesní notářů, která je v mnohém podobná (pevně stanovený počet obvodů, státem regulované ceny, relativně snadná práce spíše administrativního charakteru). O notářské obvody se lidi perou a když potřebujete notáře, aby šel v šest večer notařit na členskou schůzi SVJčka, tak Vás všichni pošlou někam, protože večer nepracují.

Obdobně insolvence. Insolvenční průmysl a mafie fungují jinde a jinak. Povšimněte si např. situace ohledně tzv. správců se zvláštním povolením.

Rozhodně se to neděje na paušálních odměnách za individuální oddlužení fyzických osob.

Z toho, co mi o tom bylo řečeno, je to nějak profitabilní cca od počtu 50-60 oddluženců. Pak můžete zaměstnat člověka, který se tomu věnuje full-time. Do té doby je to jenom hrozná administrativní pakárna, která kdovíjak nenese.

PV
0 # Unknown 2017-05-31 15:24
TP:
no řeknu Vám to takhle: za svoji praxi si nevybavuji trestní rozsudek, ve kterém by soudce považoval za nutné zvláště uvést a zdůraznit, že ho pronesená závěrečná řeč obžalovaného neovlivnila NEGATIVNĚ. Notabene ve zprošťujícím rozsudku, kde je to už z podstaty věci jaksi nadbytečné.

Když jsem třeba jednou hodně důrazně obhajoval jakéhosi vraha, napsal mi pak Lněnička do odůvodnění zamítavého usnesení hodně ošklivé věci. Ale nic ani vzdáleně podobného.

Osobně to tedy považuji za velký a obdivuhodný výkon a skutečně máte pravdu v tom, že žádný advokát by něco takového zřejmě neprovedl.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 15:29
PV: Jak říkáme my nevzdělaní pokoutníci, fortes fortuna adiuvat, příkladně, což mám obzvlášť rád, faint heart never won fair lady.
0 # Unknown 2017-05-31 15:40
TP:
z čehož mám dovodit, že ta stará bába v taláru byla sličná dáma, jejíž přízeň jste chtěl svou odvahou vyhrát? Nebo, že jste měli více štěstí, než rozumu, jak se podává z prvního citátu? :-)

PV
0 # gogo 2017-05-31 15:41
PV:
já nepochybuji o tom, že zlatá doba stříhání ovcí je pryč, ale to je, promiňte, argumentace jak z úst velitele banditů z filmu Sedm statečných.
Jestli byla exekutorsko-právnická mafie schopna za 10 let ožebračit většinu lidí, tak stěžovat si potom na úpadek řemesla a přitahovat šrouby, to je fakt hodně velká síla. To už ani není otázka morálky, jako spíš absentujícího pudu sebezáchovy a naprostá ztráta soudnosti.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 16:44
PV: Byly přítomny i jiné procesní subjekty (SZ tím nemyslím), nadto je onen staroanglický citát obrazný.
0 # Anonymní 2017-05-31 17:12
S tím osobním bojem jste PV uhodil hřebík na hlavičku. Vezměme si třeba ten čarodejnický proces. Věří tu někdo, že TP svým klientkám alespoň náznakem zmínil variantu, že by vzali to podmíněné zastavení a jaké by to mělo plusy a mínusy? Samozřejmě, že ve své svaté válce na to ani nepomyslel, a to ho odlišuje od advokáta respektujícího základní profesní etiku - ten klientovi racionálně popíše všechny možné varianty vývoje a jejich rizika a nechá ho svobodně se rozhodnout místo toho, aby jej využíval jako nástroj ve své svaté válečné výpravě.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 17:26
Klidně své texty podepisujte, Yossi; budu mazat osobní útoky, ne všechno, co napíšete.

Klientky se dozvěděly, že pokud minimálně jedna z nich akceptuje podmíněné zastavení, přijdou všechny o obhájce – z důvodu konfliktu zájmů – i jaké jsou šance uspět, pokud na to nepřistoupí, a samozřejmě, jaké by to mělo výhody: že by zaplatily za každý skutek deset tisíc, zaplatily si obhajobu a náklady svého stíhání, a měly po uplynutí podmínky pokoj. Rozhodovaly se dlouho, měly, pokud vím, i schůzku, kde se o tom radily, a nakonec ani jedna na nabídku nepřistoupila.
0 # Anonymní 2017-05-31 18:06
"zaplatily si obhajobu"

Jakože jste jim slíbili, že pokud nevezmou podmíněné zastavení, tak za obhajobu nemusí nic platit, bez ohledu na to, zda to vyhrajete?

Vaše definice osobních útoků je značně vágní, jelikož tam nahoře máte anonymní post, který naplňuje minimálně TČ pomluvy.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 18:21
Jakože jste jim slíbili, že pokud nevezmou podmíněné zastavení, tak za obhajobu nemusí nic platit, bez ohledu na to, zda to vyhrajete?

Ne, ale pokud vyhrajeme, obhajobu jim uhradí ministerstvo. Pokud přistoupí na podmíněné zastavení, pak si náklady ponesou samy.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 18:22
K té pomluvě byste nám mohl popsat, jak to bylo s tou obhajobou rigorosní práce. Neobhájit, to je celkem exotika. Ale nenaléhám, je to vaše intimní záležitost a věřte, že je mi srdečně jedno, kolik titulů máte.
0 # Anonymní 2017-05-31 18:47
No to jste tu už popsal jiný případ, kde nějak ministerstvo obhajobu proplatit nechce.

No vidíte, že tu nemažete osobní útoky, jen to, co se Vám hodí. Přesně, jak říkám.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 18:50
Nechce, ale bude muset, tak jako muselo proplatit (mj.) obhajobu Robina S. nebo Jakuba Svobody.

Pokud se vám nelíbí, co mažu, zkuste napsat na .
0 # Anonymní 2017-05-31 18:57
"Nechce, ale bude muset, tak jako muselo proplatit (mj.) obhajobu Robina S. nebo Jakuba Svobody."

Tak uvidíme za pár let.

Ale vůbec ne, mně se líbí, jak tu ukazujete, že nemažete sprosté osobní útoky, nýbrž názory a otázky, které Vám kazí PR.

Yossi
0 # Unknown 2017-05-31 21:08
TP:
o Yossiho obhajobě nic bližšího nevím, ale např. v Brně není rigorosum žádná formalita, kterou dají každému. Když jsem ho skládal já na katedře obchodního práva, vyhodili ten den tuším 5 z 9.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 21:14
PV: Jinou odpověď jsem od vás ani neočekával. Yossiho vyzazili od obhajoby, ale "ten blbej a nevzdělanej" jsem pořád já…
0 # Anonymní 2017-05-31 21:30
TP:

Jeden anonym Vám tady napíše snůšku lživých žvástů, a Vy z toho budete mít Vánoce ještě půl roku. :D

Proč si vlastně ta práva nedostudujete, když pokoutničíte snaž už více než 10 let. Nebo si fakt myslíte, že absence formálního vzdělání z Vás dělá lepšího "právníka"?

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 21:39
No protože bych to přece nedokázal, Yossi! Nemám váš intelekt, rozhled, brilantní rhetoriku (prokázanou, inter alia, při obhajobě té práce – sorry, tohle jsem si nemohl odpustit!), a tak mi nezbývá než živořit na okraji společnosti.
0 # Anonymní 2017-05-31 21:42
Vidíte, když se snažíte dělat humot, tak někdy řeknete i pravdu.

Yossi
0 # Anonymní 2017-05-31 22:03
"Jeden anonym Vám tady napíše snůšku lživých žvástů" - tak ty žvásty jsou veřejně přístupné komukoliv - viz is.muni.cz/thesis/ Ale jinak ano. Rigo na PrF MU opravdu není formalita. Ovšem tady byla řeč o "charakteru a vzdělanosti" diskutujících. Tak je třeba to trochu korigovat.

Ad "minimálně TČ pomluva" - a co teda maximálně? Občansko-právní žaloba? :-) A co ultima ratio? No nepotvrzuje se to, co je v tom postu řečeno? Na všechny strany vyhrožování trestnou činností...
0 # Unknown 2017-05-31 22:18
TP:
ne, proč? Přijde mi sice trochu zvláštní, že se Yossimu posmíváte za to, že ho vyhodili od zkoušky, kterou sám (pokud vím) rovněž nemáte. Ale to je věc vás dvou - já jsem rigo udělal :-).

Reagoval jsem pouze ve věcné rovině, tj. na Vaše tvrzení, že je to nějaká formální zkouška, kterou dají každému. Na některých katedrách to tak rozhodně není. Spíše naopak.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 23:39
Zde platí, odedávna, hic Rhodos, hic salta; Yossi si toliko naběhl na vidle, jestliže začal pochvalně operovat se svým vzděláním, jež se ukázalo býti poněkud fragmentárním. Je to komické, nic víc: zda je není není JUDr. a proč ne, mne vskutku nezajímá.
0 # gogo 2017-06-01 08:18
Jak vás tak Yossi sleduji, nedivil bych se, kdyby to bylo z hygienických důvodů.
0 # Anonymní 2017-05-30 17:48
TP: "Ano, i když nikoli před r. 1989."
Podle mne to bylo zavedeno v druhé polovině šedesátých let. Při katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky (hlava Jaroslav Hájek). Že by to později zase zmizelo se mi zdá nepravděpodobné. Pojmenování se časem měnilo.
KH
0 # Anonymní 2017-05-31 15:08
Ad PV:
Jo, tak jasně, stejná myčka je fakt ideální argument v této záležitosti... :-)

Ale prima, že jste nenapsal jediné slovíčko k podstatě věci. Holt certifikovaný odborník, to se pozná. Hlavně jaká typická arogance z těch vašich slov čiší...

Já samozřejmě nemám žádný problém s tím, že někomu nemusí stát za to s někým z ulice konzultovat jeho problém. Akorát je projevem té stejné nafoukané arogance to dávat najevo takhle. Slušný člověk napíše, že nemá zájem.

Advokacie, že "skutečně není žádný monopol"? Tak to pak nevím, co se tu vede za řeči o "pokoutničení"? Ohýbat kolik let záda na nesmyslné právnické škole, kde hlavním "oborem" nejspíš je výchova ke konformismu a arogantního nabobismu, jsou "nízko nastavené podmínky"? Konkurence existuje, takže když jsem nechtěl vypláznout za nemnoho práce a snadné vítězství 20 tisíc, tak jsem nikoho nesehnal a musel se "zastoupit" sám?

Vy si to asi nemyslíte, ale "právo" není nic složitého. Není o nic složitější, než to, co teď dělám, spíš lehčí. Frustrující záležitost z toho dělá jedině nefunkční soudnictví (především neuvěřitelné průtahy a neschopnost, zvůle a další špatné vlastnosti většiny soudců). Aspoň běžné dennodenní právo. Aspoň v této zemi. Není to nic, co by normální trochu vzdělaný inteligentní člověk nemohl po nějakém zacvičení dělat i bez speciálních škol. Stačí zdravý rozum, trocha všeobecného rozhledu, dost samostudia a přístup k judikátům. V podstatě nováčci v oboru mají dokonce výhodu, že se nemusí tolik zaobírat vším překonaným balastem, zrušenými zákony atp. Hodně jsem se naučil na tomto webu, přečetl jsem hodně rozsudků, hodně slabomyslných argumentací od "certifikovaných vystudovaných advokátů a jiných JUDrů", abych neviděl, že nemálo právníků jsou neschopní tupci, kteří berou peníze a za nic. Po té mé správní žalobě jsem sepsal pro bratra ještě jednu dvanáctistránkovou občanskoprávní žalobu. Šel s ní za advokátem (JUDr, PhD), ten do ní doplnil své jméno a bez toho, aby z ní škrtl nebo do ní doplnil jedno slovo, podal na soud. Tupá soudkyně si ji před prvním jednáním už před rokem ani nepřečetla, nevěděla ani žalobní body, akorát se vyjádřila, že je to nějaká "dizertace".

"Otevřené povolání" si představuji tak, že zájemce doloží obecné předpoklady, nějakou určitou výši vzdělání, když už moc, tak řekněme i nějaké zkoušky ze zákonů a je oprávněn k zastupování. Bez dodatečné buzerace nějakých "samosprávných" komor. A v takovémto případě právě nastane ta kýžená KONKURENCE, která teprve vytřídí zrno od plev.
0 # Anonymní 2017-05-31 15:23
""Otevřené povolání" si představuji tak, že zájemce doloží obecné předpoklady, nějakou určitou výši vzdělání, když už moc, tak řekněme i nějaké zkoušky ze zákonů a je oprávněn k zastupování."

Přesně tak funguje advokacie - doložíte vzdělání v oboru právo a složíte advokátní zkoušku, a pak už Vás nikdo nebuzeruje.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-31 15:25
Ne? A co stíhání Kočího, Lásky, Candiglioty nebo Samkové?
0 # Anonymní 2017-05-31 15:33
Samková a Candigliota jsou imho stíhány oprávněně. Kočí a Láska jsou excesy představující 0,02 % z advokátního stavu.
0 # Unknown 2017-05-31 15:34
Takže, zákon o advokacii říká:
(1) Komora zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů každého,
a) kdo je plně svéprávný,
b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo
2. (rovnocenné) studiem na vysoké škole v zahraničí,
c) kdo vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient (nebo jinou obdobnou právní praxi),
d) kdo je bezúhonný,
e) komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo,
f) kdo nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů (protože dříve zbakrotoval)
g) kdo není v pracovním nebo ve služebním poměru, s výjimkou pracovního poměru (...)
h) kdo složil advokátní zkoušku (nebo jinou obdobnou právní zkoušku),
i) kdo uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč, a
j) kdo po splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až i) složil do rukou předsedy Komory tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.

Jak vidíte, je advokacie otevřeným povoláním přesně dle Vámi uvedených parametrů.

Zkuste si to porovnat např. s podmínkami, které musíte splnit pro otevření cestovní kanceláře.

PV
0 # Anonymní 2017-05-31 17:15
Takže.
1. Z kontextu vyplývá, že jsem rozhodně nemyslel "vš vzdělání v oboru právo". Původně jsem zamýšlel "požadovat" minimálně vš vzdělání (jakožto jakýsi minimální průkaz inteligence a obecné kompetence), ale asi by to byl nadměrný požadavek, vzhledem k "úrovni" stávající právnické obce.
2. Kde přesně v těch mých parametrech čtete o třech letech koncipientské praxe? Ale budiž, požadavek praxe je rozumný. Tak půl roku pod dohledem jiného zapsaného advokáta.
3. Kde přesně v těch mých parametrech čtete o jakémsi poplatku, potažmo komoře vůbec?

A takhle je to asi se schopností oštemplovaných advokátů pochopit text a adekvátně na něj reagovat...
0 # Anonymní 2017-05-31 18:14
Ad anonym:

To je zajímavé, když tedy vezmeme Vaši definici monopolu - vzdělání v oboru, zkouška a poplatek, tak tu asi máme monopol v oblasti všech vázaných živností.

Samozřejmě, že si tak pro sebe můžete monopol definovat, jen to nemá žádnou vypovídací hodnotu.

Yossi
0 # Unknown 2017-05-31 21:17
Anonym:
Váš pocit, že nerozumím textu, plyne pouze z toho, že vůbec nerozumíte tomu, o čem píšete. Snažil jsem se Vám vysvětlit, že požadavky na výkon advokacie se nijak podstatně neliší od požadavků na výkon jiných běžných povolání.

Požadavky na vzdělání (i určitého směru) a délku praxe v oboru máte u každé druhé vázané či koncesované živnosti. Správní poplatek pak u všech živností.

Pokud byste si zjistil alespoň základní fakta o tom, jak vypadá právní úprava podnikání v tomto státě, možná byste pochopil, že Vaše teorie o "monopolu na výkon advokacie" jsou asi stejná hloupost, jako tvrdit, že existuje kupř. monopol na výrobu kvasného lihu či služby cestovních kanceláří.

PV
0 # Anonymní 2017-06-01 08:15
Víte, pane PV,
Vy jste ještě celkem dobrý. Na rozdíl třeba od toho trolla Bačky. Ale diskutovat se s Vámi relevantně nedá. Já nechci říkat, jestli je to záměr, nebo je za tím něco hlubšího, ale možná to má i širší platnost a šlo by to zevšeobecnit. Pokusím se.
Když oštemplovaný právník nemá tuchu, o čem je řeč, nebo nemá co relevantního říct k věci, nebo prostě nechce, protože ví, že je to pro jeho stranu nevýhodné, mele nesmysly o něčem jiném a snaží se odvést řeč někam jinam. Neříkám, že to u soudu nemůže být dobrá taktika. Soudce je zpravidla líný a tupý, může na to skočit, může se "přetížit" a v záplavě balastu zapomenout o co běží, nemusí rozpoznat co je podstatné a co podružné. Ty rozsudky podle toho asi zhusta i vypadají.
Jenomže mě nemusíte přesvědčovat o banalitách a handrkovat se, jestli něco je nebo není monopol. Jakkoli samozřejmě advokacie nese evidentní monopolní rysy (přečtěte si wikipedii), není to to, o čem bych se tu chtěl přít. Dokonce ani o tom, zda je potřebné právnické vzdělání (klidně můžu uznat, že by mohlo být užitečné). První můj post, na který jste reagoval, shrnuje to, s čím jsem do diskuse přišel. A k podstatě mé repliky jste věcně nenapsal ani půl slova. Nejdřív se zcela nesmyslně a i věcně chybně chytnete zcela podružné sazby, plácáte o myčkách, až se nakonec chcete handrkovat o monopoly. A nakonec přidáte, že "požadavky na výkon advokacie se nijak podstatně neliší od požadavků na výkon jiných běžných povolání" (to tedy sakra liší, asi jste přehlédl ty vtípky o programátorské komoře, nehledě na to, že programováním se může živit a běžně velice dobře živí každý, kdo se to třeba samostudiem naučí!) a že vůbec nerozumím tomu, o čem píšu. Přitom podstata je v tom, že právní služby jsou předražené (nejenom, ale také kvůli nedokonalé konkurenci, která je i úmyslně a proti zájmům zákazníků omezována i činností advokátské lobby), na rozdíl od "jiných běžných povolání" neposkytuje běžnou záruku na provedení a výsledek poskytovaných služeb, a zákazníci musí buď ty předražené, zhusta nepokrytě nekvalitní, služby bez záruky platit, nebo rezignovat na svá práva a jejich soudní ochranu. Přičemž i když "náhodou" vyhrají a svá práva obhájí, i tak musí za to zaplatit. Ač by to, logicky, měl zaplatit narušitel. A to nechávám stranou (nepodstatnou, avšak signifikantní) aroganci, s níž si dovolujete označovat někoho, kdo se nechce nechat vámi pasívně stříhat, za "problematického". A protože ČAK se místo řešení těchto skutečných problému zabývá obhajováním a posilováním svého privilegia, tak to není nic jiného, než parazitování na zákaznících. Znáte asi ten vtip - Co je to? Tři sta advokátů na dně Mexického zálivu?
0 # Unknown 2017-06-01 09:42
Anonym:
aha. Už asi rozumím tomu, v čem je mezi námi problém. Vy užíváte výrazu "monopol", ale nevíte, co to vlastně je. To pak činí Vaše příspěvky poněkud nepřehlednými.

Monopol je, pokud určitou hospodářskou aktivitu na celém trhu vykonává jeden subjekt. Můžete tedy např. říci, že na provoz energetické přenosové soustavy v ČR má monopol ČEPS (myslím).

Pokud ale řeknete, že "monopol na vymetání komínů mají kominíci", popř. "monopol na řízení autobusů mají řidiči autobusů" je to nesmysl. To jsou totiž tisíce jednotlivých subjektů, což je ve skutečnosti pravý opak monopolu. Pouze vykonávají stejnou živnost - což ale neznamená, že by tvořili jedinou organizaci, měli jednotné ceny apod.

Stejné je to s advokáty. Advokacie je profese, nikoliv jeden subjekt. Právní služby Vám neposkytuje advokátní komora, ale jeden z cca 13 tisíc advokátů. Ti si navzájem konkurují, mj. i cenově. Pokud tomu nevěříte, zkuste si přečíst např. tento článek jistého funkcionáře ČAKu, kde se nad tím rozčiluje (www.epravo.cz/.../jakou-cenu-ma-advokat-97531.html).

Mimochodem autor uvedeného článku poslal ČAKu několik udání na jiné advokáty s tím, že nasazují nekalé a dumpingové ceny (mj. i na nás). Advokátní komora to odložila s tím, že do cen, které si advokáti nasazují, jí nic není a regulovat to nebude.

Vámi prezentovanou představu o existenci nějakého všemocného ČAKu jako jednotně postupující lobbystické organizace advokátů, která všechno řídí a reguluje, nastoluje pravidelně p. Pecina. Činí tak se svým obvyklým sebevědomím, s nímž se vždy vyjadřuje o věcech, o kterých neví vůbec nic. Kdyby o reálném fungování advokacie a činnosti advokátní komory věděl alespoň základní věci, nemohl by tu plácat takovéto nesmysly.

Ve skutečnosti ČAK nemá na to, jakým způsobem advokát poskytuje právní služby, žádný reálný vliv. Veškeré stavovské předpisy ČAKu jsou veřejně dostupné, tak se můžete sám podívat, co ČAK reguluje. Jde o formální věci typu, že máte mít viditelně označenou svoji kancelář, v jakém pořádku máte mít advokátní spisy apod.

Pan Pecina zde jistě bude argumentovat svým oblíbeným případem Dr. Kočího. Zde je třeba si pouze uvědomit, že i kdyby byla pravda všechno, co o tom říká (což zdaleka není) je to jeden jediný případ za posledních 25 let. Případ, kde rozhodnutí Komory vzbudilo mezi advokáty velké pobouření a konečně případ, kde rozhodnutí Komory zrušil správní soud. Z toho můžete stěží dovozovat nějakou snahu ČAKu ingerovat do způsobu výkonu advokacie jednotlivými advokáty.

Ostatní jím uváděné případy (Láska, Samková a Candigliota) přeci nebyli stíhání za to, že by nějakým konkrétním způsobem vykonávali advokacii. Ale za to, že se chovají jako magoři a dělají ostudu. Obdobně např. ČAK kárně postihuje advokáty, kteří neplatí nájem, jsou sprostí na své klienty apod. Opět z téhož důvodu (to už p. Pecina samozřejmě neuvádí - buď to neví, nebo se mu to prostě nehodí do krámu).

Pokud jde o Vámi uváděnou cenu advokátních služeb, bylo by to na rozsáhlou debatu, na kterou tu asi nemáme prostor. Mohu Vás pouze ujistit, že advokátní služby jsou sice poměrně nákladné (podobně, když jdete třeba k zubaři), ale rozhodně nejsou předražené. Průměrný samostatný advokát udělá dneska v tržbách cca 80 - 100 tis měsíčně. Z toho mu jako zisk před zdaněním zbude tak 30 - 40.

Neříkám, že je to úplně málo. Je to celkem slušný příjem, který je ale srovnatelný s jinými povoláními podobného typu. Rozhodně to není nějaká raketa, ze které bychom všichni strašlivě zbohatli.

Konečně pokud jde o Vaši žalobu: nehovořím o Vás konkrétně. Mluvím obecně, jaká je moje zkušenost s klienty, kteří mají takovýto přístup. Klient, který si píše svá vlastní podání, je pro advokáta zhruba totéž, jako pro lékaře pacient, který si dělá své vlastní diagnózy a stanovuje si postup léčby.

PV
0 # Anonymní 2017-06-02 02:48
Takže na výkon advokáta nejsou potřeba znalosti, pouze jenom strávit zbytečně pět roků studiem, následně x dalších roků praxí, a následně se registrovat v ČAKu. Jestli toto není zbytečná obstrukce, tak snad existuje i Aštar Šeran a přátelé z Plejád.

Pouze prvnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni našla rychlejší cestu k advokátskému povolání.

Požadavky na vzdělání a praxi jsou u řady druhů oborů. Např. Česká programátorská komora vyžaduje pro zápis studium univerzity programátorské zaměření a dále 20 let praxe. To víte, kvalita muší bejt. Ale jinak je to otevřené povolání bez monopolu přístupné naprosto každému.

Požadavky ČAKu na advokátskou činnost jsou zjevně neadekvátní, ono to totiž nemá jiný smysl, než udržení nízké konkurence a maximální palmáre. To je v podstatě jediné, proč tyto požadavky na advokacii jsou, a jediné, proč je povinné členství v ČAKu.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-06-02 09:22
MP:
ach jo... tak zaprvé to není "požadavek ČAKu", ale je to v zákoně. Ten nenapsal ČAK, ale Parlament. Mimochodem doufám, že zde nebudete rozvíjet konspirační teorie o tom, jak si to ČAK uměl v Parlamentu zařídit. Kdyby to tak fungovalo, mohu Vás ubezpečit, že by zákon o advokacii vypadal hodně jinak a kupř. p. Pecina by už byl dávno v base.

Požadavky obdobné těm pro výkon advokacie máte u všech ostatních tzv. svobodných povolání. Počínaje u veterinářů, přes lékaře, architekty, daňové poradce atd. Profesních komor obdobných ČAK existuje v této zemi dalších cca 10.

Mimo rámec svobodných povolání jsou obdobné požadavky (zpravidla v kombinaci vzdělání + délka praxe + nějaká zkouška) stanoveny pro velkou část živností zařazených mezi živnosti vázané a koncesované. Namísto tirád o Aštaru Šeranovi se zkuste např. cvičně podívat, jaké podmínky musíte v této zemi splnit k tomu, abyste mohl provozovat čerpací stanici, cestovní kancelář nebo třeba pohřební službu.

Paradoxně byste mohl zjistit, že tři roky praxe vyžadované pro samostatný výkon advokacie jsou minimum. Pro jiné živnosti je běžně vyžadováno 5 nebo 10 let.

Čili vážený pane: Vaše rozhořčení nad požadavky zlého ČAKu plyne - jak vidíte - pouze z Vaší naprosté neznalosti právní úpravy podnikání v tomto státě. Zjistěte si prosím alespoň základní informace o tom, jak funguje svět kolem Vás. A pak teprve to fungování zkuste kritizovat. Do té doby jsou Vaše úvahy o „omezení monopolu a požadavků ČAKu“ tak na stejné úrovni, jako kdybyste chtěl omezit monopol Ježíška na nadělování dárků.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 09:58
PV: Poněkud manipulujete.

ČAK je monopolem v tom smyslu, že jako jediný subjekt rozhoduje o možnosti zájemce vykonávat advokacii. Jednotlivé excesy typu Kočí nebo Samková nejsou kapkou v moři jinak správné kárné judikatury, ale varováním, co by se mohlo ostatním stát, kdyby udělali to samé jako Kočí, resp. Samková: v prvém případě, kdyby za klienta uplatnili námitku podjatosti, která se ČAKu nebude líbit, ve druhém, kdyby se vyjadřovali k politické situaci jinak, než má za správné vedení Komory.

Pan Ponkrác má naprostou pravdu, že informační systém, na jehož korektním a spolehlivém fungování závisejí životy a jehož selhání způsobí příkladmo srážku vlaků, může napsat niemand, který nedokončil školku. Přesto se nic podobného neděje, absence regulace profesní komorou profesi neškodí, nýbrž prospívá. Přesně tak by tomu bylo v advokacii, účelem samosprávné regulace advokacie není zlepšit právní služby, ale zjednodušit a zefektivnit práci soudům (což je částečně legitimní) a zajistit advokátům vyšší příjmy, než kterých by dosáhli bez regulace; což se, jak správně poznamenáváte, zejména v posledních letech moc nedaří.

ČAK prospívá pouze soudům a svému vlastnímu vedení, rozhodně ne veřejnosti a jen mírně samotným advokátům.
0 # Anonymní 2017-06-02 10:31
PV:
Vy jste fakt marnej. Napíšu, že se nechci handrkovat o nesmyslných monopolech a Vy jste prý cosi "pochopil". Radši bych, kdybyste pochopil o čem píšu. Zjevně jsem předchozí příspěvek psal úplně zbytečně.
Proboha, už jsme v 21. století a fakt jsem si nemyslel, že když napíšu (jen jako zcela okrajovou nevýznamnou reakci na jiného) "monopol advokacie, popřípadě ČAK", že si někdo může myslet, že si myslím, že advokacie, popř. ČAK, je něco jako Standard Oil (jakože ne, že by ten snad byl "pravým" monopolem, "jen" ho obvinili z monopolizačních choutek a donutili rozdělit). Ale holt asi mám furt málo zkušeností s právníky :-)
Wikipedie: "Monopol v obecném smyslu znamená výsadu/privilegium."
Finslovník: "Administrativní monopol vzniká, je-li vstup na trh vázán povolením od státu. Státní monopol není pro nedostatek konkurence motivován zlepšováním služeb, hospodárností ani podnikavostí"
Snad se můžeme domluvit, v prvním přiblížení, že advokacie, popř. ČAK, jako hromadná entita, má zákonné privilegium na poskytování právních služeb. (Však tu kvůli tomu proti vp. Pecinovi útočíte, že jakože nemá oprávnění je poskytovat, že porušuje henten zákon.) A tato entita má zcela zjevné monopolistické choutky - snaha o zachování privilegia, odpor proti konkurenci ("pokoutníkům"), odpor vůči poklesu cen, snaha o "kartelové" ceny - vždyť to zcela nepokrytě dělá i ten "Váš" odkazovaný funkcionář (půvabný kontext k tomuto tématu je už v jeho třetí a čtvrté větě :-))! Takže přeneseně je zcela oprávněné v běžném neekonomickém kontextu nazvat tuto skupinovou entitu monopolem. Tak jako se běžně říká např. - ten nebo onen má/nemá monopol na pravdu.

Ale proboha, k věci!
Argumentujete tržbami, ale to přece není totéž, co předražené ceny, o kterých píši já. Tržby nepraví nic o tom, za kolik a jak kvalitní práci za ně odvádí (zda advokát např., jistě zcela legitimně, odmítá "potížisty" z ulice a na své si přijde pohodlně a bez námahy při málu odvedené práce u několika málo tučných "ovcí"). Zda "ušetřený" čas nevěnuje svým koníčkům. Nic nepraví o tom, kolik osobní spotřeby si dá "do nákladů", kolik tržeb případně vůbec nepřizná. Myslím, že na tom, že účtované ceny právních služeb jsou vysoké, není nic kontroverzního, je na tom všeobecná shoda. Z mého pohledu jsou i předražené. U advokáta si dovedu představit názor, že by mohly být i vyšší.
Podstatnější ale je, že jste věcně chybně zareagoval na mnou uvedenou sazbu 1500,-Kč/hod, aniž jste zaregistroval, že podstatou jejího uvedení nebyla její výše (jakkoli asi vysoká, za trochu řečí), ale to, že byla požadována ve fázi vyjednávání, nikoli za již odsouhlasenou kontrahovanou práci. Skutečně nemám problém zaplatit i vyšší, když budu vědět, za jakou práci, s jakou kvalitou a jakou zárukou.
Pak bych samozřejmě byl rád, kdybych v daném případě v případě úspěchu dostal vynaložené náklady zpět, aby je zaplatil narušitel práva. To byl můj druhý topic a to bych viděl jako vhodný námět pro činnost ČAK, aby i ve vlastním zájmu a ve vlastní iniciativě v tomto směru zafungovala. Jinak je nutně stále musím skupinově považovat za prvotřídní parazity (chtějí od běžných zákazníků, i díky svému privilegiu, za svou práci víc, než na kolik ji oceňuje státní autorita).
0 # Anonymní 2017-06-02 10:34
Mimochodem, proč vám (advokátům) vlastně vadí, když k vám přijde zákazník s jasnou představou, co by chtěl a potřeboval, ideálně už sesumírovanou na papíře? Jakože evidentně vadí, předvedli jste to tu. V mém, a myslím, že v každém běžném, oboru je taková situace přínosem. Znamená to, že zákazník o věci něco ví, něco si nastudoval, nad věcí přemýšlel, není ho potřeba elementárně zasvěcovat do problematiky. I když jeho představa může být i totálně mylná, jeho iniciativa je vždy spíše pozitivní. Za potížistu bych takového klienta považoval až kdyby nechtěl své případně mylné představy opustit, ale to není typický případ, myslím. Však za odborníkem se člověk vydává mj. pro jeho odbornost, jeho schopnosti. Takže není ten prý "potížismus" dán nízkým sebevědomím, vědomím nízké kvality poskytovaných služeb a neochotou advokáta podrobovat se "kontrole" zákazníka informovanějšího, než je běžná střižná ovce? Nemožnosti nakukat mu kdejakou blbost bez toho, aby ji mohl jen trochu kvalifikovaněji posoudit?
Např. u "mé" občanskoprávní žaloby bych neměl žádný problém, kdyby ten JUDr, PhD po právní stránce navrhl jiný postup. Podstatnou částí žaloby stejně byl věcný popis velice komplikované situace a její historie. Samozřejmě se mu nelíbil rozsah žaloby (že to soudci nemají rádi), ale po diskusi souhlasil, že cokoli vypustit by bylo horší variantou.
A né, neberu to nikterak osobně. Však jsem anonym.
0 # Anonymní 2017-06-02 10:41
ad anonym:

Nevím jak ostatní, ale z mé zkušenosti, takový klient obvykle donese úplné nepoužitelné nesmysly a napsat to od nuly zabere míň času, než revidovat inženýrské smlouvy.

Je to asi jako kdyby nadšenec donesl architektovi plány svého baráku, nebo si někdo zkusil napsat nějakej zdroják a dal to programátorovi, ať to učeše.

TP:
"Jednotlivé excesy typu Kočí nebo Samková nejsou kapkou v moři jinak správné kárné judikatury, ale varováním, co by se mohlo ostatním stát"

K tomuto svému tvrzení jste tu za těch 200+ postů neuvedl jediný důkaz nebo argument.

"ČAK je monopolem v tom smyslu, že jako jediný subjekt rozhoduje o možnosti zájemce vykonávat advokacii."

Zcela manipulativní - ČAK o ničem nerozhoduje, ČAK musí umožnit výkon advokacie každému, kdo splní zákonné předpoklady. Je to jako tvrdit, že KN rozhoduje o tom, zda můžete převést svůj barák

Yossi
0 # Unknown 2017-06-02 10:52
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Unknown 2017-06-02 10:54
TP:
ale ČAK přeci nerozhoduje o možnosti vykonávat advokacii. Zákon jasně stanovuje, že při splnění zákonem stanovených objektivních podmínek ČAK uchazeče zapsat prostě MUSÍ.

Připouštím, že judikatura dovodila určitou diskreci Komory při výkladu některých zákonných kritérií. Pokud vím, jde v zásadě o dva případy. V prvním je to otázka uznatelnosti vzdělání, kde ČAK (s potvrzením správního soudu) reguloval selhávání MŠMT při poměrně velkorysém uznávání rovnocennosti vzdělání získaného někde na Ukrajině. V druhém případě (a teď vlastně nevím, jestli to u ČAKu překročilo rámec úvah a skutečně se to i praktikovalo) šlo myslím o otázky kárně-etické. Tedy reakce na případy soudců a SZ, kteří se vyhnuli svému kárnému potrestání rezignací na funkci před skončení kárného řízení a následně se chtěli stát advokáty.

Máte částečně pravdu v tom, že ČAK může v rámci kárného opatření advokátovi výkon advokacie zakázat. Zde jde ale zaprvé o "ČAK v širším slova smyslu". Nerozhoduje o tom statutární orgán komory, ale postupně za sebou tři k tomu určené přímo volené nezávislé orgány (kontrolní rada a dva stupně kárného senátu). Nadto je tam ještě možný rekurz k soudu, který myslím funguje celkem dobře.

V tomto směru jsou tedy procesní záruky toho kterého trestaného advokáta více, než slušné (zejm. podstatně lepší, než by byly v trestním řízení), a to jak formálně, tak i fakticky. Různé úlety ČAKu správní soudy myslím celkem spolehlivě regulují a jak statisticky, tak i v detailu jednotlivých případů, není důvod pro doomsaying, který zde čas od času prezentujete. BTW u Samkové to taky nebylo za "jen tak nějaké" politické názory. Jestli myslíme stejnou věc, tak se tam řešilo podezření, že Samková vyzývá k nenávisti k určitému náboženství a k narušování svobody vyznání.

Pokud jde o regulaci, je Váš argument v prvé řadě obecně ekonomický v tom smyslu, že jakákoliv regulace vždycky škodí. Jako liberál s Vámi souhlasím. Divím se nicméně, proč konzervativec jako Vy není fanouškem stavovství.

Ostatně: v našich poměrech bude regulace vždy, a v zásadě zde řešíme jenom to, kdo to bude dělat. V tomto směru mi připadá samosprávná regulace lepší. Nebo si např. myslíte, že by se Dr. Kočímu vedlo lépe, kdyby veřejnou správu na úseku advokacie vykonávalo Ministerstvo spravedlnosti, kterému by do ouška šeptal SZ?

Obecně: v advokacii jsem poměrnou dlouho a nevím o žádné regulaci ČAKu, která by na něco měla nějaký zásadní vliv. Kárná judikatura samozřejmě určitý odstrašující efekt má, ale pokud mohu soudit, tak výrazně pozitivní. To ostatně souvisí i s tím, co ČAK trestá. Sám ve své praxi opakovaně pozoruji např. to, že určité "prasárny" se prostě nedělají. A ti vlastně ani ne tak ze strachu z nějakého trestu, ale prostě proto, že se to nedělá.

Obecně mi na Vašich argumentech vadí zejm. to, že stále cílíte na ČAK. Přitom profesních komor je podstatně více. Ve většině z nich mám různé známé, klienty nebo rodinné příslušníky. Z toho co o tom vím mi celkem jasně vychází, že ČAK je na tom ze všech profesních komor o řadu koňských délek nejlépe. Nerozumím tedy tomu, proč je stále na tapetě. Jak se Vám třeba líbí poměry, které panují v Notářské komoře?

PV
0 # Unknown 2017-06-02 11:15
Anonym:
já se Vám ale pokouším vysvětlit, že advokáti jsou profese, nikoliv nějaká hromadná entita (ať už je to cokoliv). Jednoho advokáta k druhému neváže nic víc, než jednoho kominíka k druhému. Tzn. pouze to, že děláme stejnou práci.

Jak tedy navrhujete tento vágně vymezený "monopol" rozbít? Napadá mě snad pouze zrušení dělby práce a návrat do neolitu. Pak ale moc nevím, co by dělali všichni ti programátoři :-D

Pokud jde o první konzultaci, někdo ji zpoplatňuje, jiný ne. Já to třeba nedělám. Je to mimochodem opět ukázka toho, že žádný jednotný monopol neexistuje. Pokud Vám to vadilo, mohl jste jít za advokátem, který má jiné podmínky. Jistě byste nějakého našel - advokátů je jako máku.

Ad "klienti s představou" to co uvádíte jsou samozřejmě teoretické možnosti. Můj praktický poznatek je ale takový, že obvykle si klient přečte nějaký článek na internetu, který je jednak napsaný špatně a druhak ho ten klient ještě špatně pochopí. Na základě toho si pak vytvoří představu toho, co chce a tu předloží zadání.

V prvním (lepším) případě ztratíte hodinu dvě diskusí o nájemní smlouvě, kterou klient požaduje a až pak se doberete toho, že ve skutečnosti chce např. smlouvu kupní.

V druhém (horším) případě si klient své bludy nenechá vymluvit. Pokud pak takovou věc převezmete, musíte pak od soudce poslouchat průpovídky typu "to Vám měl pan doktor vysvětlit, že je to celé úplná kravina" a pak vypadáte jako idiot.

Často jsou tam i jiná specifika: klient např. trvá na tom, aby se do podány uvedl zbytnělý skutkový popis věci, který s tím vůbec nesouvisí, aby podání obsahovalo jeho konspirační teorie, různé bludy, útoky na protistranu apod.

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 11:20
PV: Idealisujete. Jakmile se advokátská veřejnost dozví, že se něco nesmí (hájit "extremistu", veřejně psát nebo hovoři protisluníčkářsky), okamžitě se tomu přizpůsobí.

Pokud je klient magor, měl by vyhledat jiného než právního odborníka. Pokud není, dá si vysvětlit, v čem se mýlil. Obecně s tímto nemám problém.
0 # Anonymní 2017-06-02 11:45
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Anonymní 2017-06-02 11:52
PV:
Ale proč se o to pokušíte, myslíte, že to nevím?

Rozbít ten monopol by nemělo být složité. Stačilo by asi upravit ten zákon o advokacii (nebo kde je to napsáno) ve smyslu zhruba jak jsem napsal 31. května 2017 15:08 hod. Čili bez zbytečné buzerace zvláštní školou konformizace s tím aktuálním bordelem a jeho proponentům, bez nadměrné koncipientské praxe a bez ČAK. Stačí obecné vš vzdělání, řekněme nějaké zkoušky ze zákonů a registr. Zbytek si přebere trh. Však ta justice je stejně celá polámaná, prakticky nefunkční, takže není co zkazit.
Co Vám na tom vadí?

Psal jsem, jaký byl výsledek toho hledání. Možnost bez záruky vypláznout až 20 táců za pár hodin nepříliš obtížné práce (když jsem ji byl schopen zvládnout i já sám) při snadném vítězství. A ano, s některými advokáty jsem se nepochybně dostal k bezplatné konzultaci. Byla v tom i celkem příjemná a oboustranně korektní debata.

Ale nechme už toho.
0 # Unknown 2017-06-02 13:25
TP:
no pokud vím, tak Samková byla stíhána a kontrolní rada nakonec dospěla k tomu, že kárnou žalobu podávat ani nebude. U Kočího to teď zrušil správní soud. A BTW ten kárňák tehdy rozhodně nedostal za to, že by extremistu hájil. Než mi řeknete, že jsem oportunista, který nechce své klienty hájit, připomínám, že tu Vaši námitku soud zamítl, takže nikoho neobhájila.

Pokud tedy shrnu Vaši argumentaci, v zásadě Vám jde o to, že ČAK v jednotkách případů postupovala (asi) nesprávně, přičemž tato pochybení byla napravena v rámci přezkumu v jiné instanci. Skutečně si nemyslím, že něco takového představuje nějaký problém. A zejména si nemyslím, že je to signál neodvratné zkázy české advokacie popř. známka morální či jiné prohnilosti advokátního stavu.

Konečně si také nemyslím, že by se jednalo o známku nefunkčnosti systému, neboť opak je pravdou. Povšimněte si prosím, že veškerá Vámi uváděná pochybení byla dříve či později napravena způsobem, který je k tomu zákonem stanoven a nikdo z těch stíhaných tedy ve finále postižen nebyl.

Anonym:
myslím si, že to nevíte, neboť na té neznalosti stavíte své výše uváděné názory.

Podívejte se: vy si myslíte, že pokud je pro výkon určité profese vyžadováno vzdělání v oboru a alespoň minimální praxe, je to požadavek přehnaný. Já si myslím, že je to požadavek legitimní a zcela srovnatelný s požadavky na jiné profese.

Jenom moc nerozumím Vašemu příběhu. Na jedné straně je podle Vás právo hrozná brnkačka, kterou zvládnete i bez právníka. Na stranu druhou tedy píšete, že jste (zjevně dost intenzivně) nějakého hledal. Proč jste si to tedy celé neudělal sám?

PV
0 # Anonymní 2017-06-02 14:56
Ne, já si to ve skutečnosti nemyslím, ale kdyby to vzdělání za něco stálo, kdyby se tam neučil mladý vůl od starého, jak být konformní a arogantně škubat klienty, tak by tu asi nebyla situace, že (Vašimi slovy) - "...obecná úroveň advokátů není moc dobrá. Máte řádově stovky skutečně dobrých, pak řádově nižší jednotky tisíc alespoň průměrných a pak cca půlku, kde je to úplná hrůza." To přece svědčí o tom, že ty školy jsou k ničemu. Nevím, že by někdo tvrdil, že třeba polovina doktorů jsou "úplná hrůza". Je zjevné, že absolventi právnických škol oplývají spíše jinými přednostmi, než obecnou inteligencí, pracovitostí, schopností empatie, potažmo morálkou vůbec. Prostě justice je u nás v rozvratu a normální člověk se práva nedovolá, takže je na místě použít drsnější metody. To si nepřejte slyšet jak daleko drsnější bych byl u soudců (nemyslím z hlediska vzdělání). Advokáti jsou vlastně hmotně zainteresováni na tom bordelu. Čím víc průtahů, jednání, instancí, zrušených rozhodnutí, tím větší mají příjem. Jim vyhovuje, že soudci jsou hloupí, líní a tupí, že systém nefunguje. Aspoň mají na koho svádět neúspěch ve věci a ukazovat, že je někdo ještě blbější, než oni.

A nenapadlo Vás, že jsem nejdřív hledal odbornou pomoc a po neúspěchu si pomohl sám (zjistiv posléze, že je to "brnkačka"?)
0 # Unknown 2017-06-02 15:19
Anonym:
no tak na právnických fakultách se rozhodně neučí jak být konformní a škubat klienty. Nevalnou úroveň mají proto, že se tam učí hromady teoretických nesmyslů namísto věcí skutečně důležitých. A pak taky proto, že se moc nebazíruje ani na tom, aby ty teoretické nesmysly studenti alespoň skutečně uměli.

Právnická fakulta nemá myslím na morální vlastnosti svých absolventů žádný podstatný vliv (jako je tomu např. u medicíny, kde jim očkují mesiášský komplex).

Ostatně si zjevně myslíte, že všichni absolventi právnických fakult jdou do advokacie, což není pravda. Ve skutečnosti jde převážná část jinam.

Pokud nevíte o tom, že by např. polovina lékařů byla čirá hrůza, zjevně neznáte nikoho, kdo pracuje ve zdravotnictví. Jak jsem řekl, je to v každém oboru. Nebo si vážně např. myslíte, že každý kybernetik je špičkový odborník?

Pokud jde o vztah advokát - soudci, jste opět v zajetí nějakých předsudků. Advokáti prosím nejsou nijak interesovaní na tom, že justice nefunguje. Naopak jsou sami největší obětí nefunkční justice.

Všimněte si, že sám píšete v duchu: "k čemu by mi byl advokát, když soudy stejně nefungují a celé právo je k ničemu?". Poptávku po právních službách výrazně snižuje právě povědomí lidí o nefunkčnosti práva jako celku. No a proč by nám někdo měl platit za služby, které jsou k ničemu, že ano?

Advokáti by naopak byli všemi deseti za dobře fungující justici a pořádnou vymahatelnost práva. Kdyby právo fungovalo a mohli bychom klientům právní cestou rychle, efektivně a skutečně pomáhat, byla by i po našich službách větší poptávka a taky bychom si za to mohli účtovat víc peněz.

Konečně: no psal jste, že jsi si to nejdřív sám nastudoval, sepsal a až pak šel za advokátem. Tak jsem předpokládal, že jste na to musel přijít už před tím. Není to přece nic složitého, ne?

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 15:40
PV: Že to nakonec "dobře dopadlo" (u K. Samkové arci zatím jen v případě projevu v PSP, prokletí Jeho Excelence se stále řeší), není silný argument, protože P. Kočí musel zaplatit stotisícovou pokutu a málem si "odsedět" distanc, tedy, chcete-li reprobativní účinek samotného faktu, že řízení je iniciováno nebo vedeno, se dostavil.
0 # Unknown 2017-06-02 16:17
TP:
ok. Takže máte v ruce jedno soudem zkasírované kárné rozhodnutí (těch 100 tis. ČAK Kočímu vrátil, že?) a druhé, které stále řeší kontrolní rada a bude zřejmě odloženo. Je-li ročně kárně řešeno cca 150 věcí, pak je to kolik? Ani ne procento?

A to je p. Pecino silný argument pro závěr o naprostém rozkladu, škodlivosti a prohnilosti stavovské organizace pro 13 tis. lidí?

Pokud jde o vámi tvrzený "reprobativní účinek" těchto kárných řízení na advokacii a nějaké obecné obavy advokátů, je vidět, že Vaše sebevědomí skutečně nezná mezí. Nejde Vám trochu směšné, že se mnou vlastně polemizujete o tom, co si já myslím?

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 17:32
PV: A domníváte se, že na průměrného advokáta nemá jednání Komory účinek "extremisty nikdy neobhajuj" a "k politice se nevyjadřuj"?
0 # Anonymní 2017-06-02 17:51
Nechápu, jak může někdo činit tak spolehlivě chybné závěry :-)

V podstatě mi dáváte zapravdu, že ty školy za nic nestojí.

Myslím, že už předvýběr těch, co se tam hlásí, sám zajišťuje dostatečný podíl morálně pochybných studentů. Ostatně, nevím, jak je to dnes, ale nebyl náhodou ještě nedávno úplatek, popřípadě tlačenka, nejpřímější cestou k přijetí?

Skutečně si to nemyslím.

Škoda, že máme v rodině lékařku. Kdybych měl říct něco skaredého o doktorech, tak bych řekl, že neznám "hloupější" skupinu lidí. Kteří mají v rukou tak mocné prostředky k prosazení vlastních zájmů, ale "nedovedou" je prosadit. Možná kvůli tomu "mesianismu", jak píšete.
Ale určitě nemůžu říct, že by byla půlka z nich "hrozných".

Rád bych věřil, že jsou mezi vámi i tací, co by chtěli, aby to fungovalo, dává to smysl. Já jinak samozřejmě přeháním, zveličuju, ale mohl byste uznat, že pro valnou část vaší profese dává smysl i ta kolaborace na udržování chaosu a bordelu.

Celý ten děj je otázkou několika let, je snad pochopitelné, že na začátku jsem zdaleka neměl ty vědomosti a zkušenosti, které mě dneska opravňují k závěru, že je to "brnkačka". A taky samozřejmě, přestože mě to relativně baví, není to můj džob a v případě potřeby bych se i dnes raději obrátil na profesionála, kdyby to bylo schůdné. Každopádně, považuji se za racionálního, zodpovědného a opatrného člověka, takže závažné kroky si vždycky dopředu promýšlím a připravuji, dnes, jako před lety, tak čemu na tom nerozumíte?
0 # Anonymní 2017-06-02 17:51
PV: Nemáte pocit, že těch přehmatů ČAKu začíná být přespříliš? ČAK už evidentně neřeší kvalitu advokátů, ale řeší politická zadání - a už jen proto měl být rozpuštěn včera bylo pozdě.

Kočí byl exces, který zanechal nenapravené škody. Jak na Kočím, tak na jeho klientovi, tak na reputaci celého ČAKu.

Samková a její projev k uhranutí tureckého prezidenta je další exces. Možná by ČAK měl ještě adoptovat dokument Malleus maleficarum do svých základních stanov.

Máme tu další excesy ČAKu.

Klienti advokátů opravdu nechtějí tyto věci u ČAKu vidět. A ani nechtějí, aby advokáti byly závislí na politickém centru zvaném ČAK.

Co na tom nechápete? Zákazníkům to škodí. Už dávno není bolševismus, už je tržní ekonomika - pokud možno nepolitická.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-02 17:54
PV: Nemáte pocit, že těch přehmatů ČAKu začíná být přespříliš? ČAK už evidentně neřeší kvalitu advokátů, ale řeší politická zadání - a už jen proto měl být rozpuštěn včera bylo pozdě.

Kočí byl exces, který zanechal nenapravené škody. Jak na Kočím, tak na jeho klientovi, tak na reputaci celého ČAKu.

Samková a její projev k uhranutí tureckého prezidenta je další exces. Možná by ČAK měl ještě adoptovat dokument Malleus maleficarum do svých základních stanov.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-06-04 19:41
TP:
nedomnívám se. Jste naopak přesvědčen, že nemá. Na mě to takový vliv nemělo a neznám jediného advokáta, na kterého by to mělo vliv. V té době naopak všichni nadávali, že je to rozhodnutí hovadina a prostě nemůže obstát.

Anonym:
no tak pokud máte pocit, že absolvování nějakých přednášek a seminářů udělá z člověka morální zrůdu, tak zřejmě nemá význam se s Vámi nějak racionálně bavit.

Medicína? No já jsem např. četl statistiku (pravda - z USA), která v zásadě říkala, že podíl chybných diagnoz v medicíně je někde mezi 20 - 36% (záleží na oboru). Nebo Vy skutečně máte pocit, že špatná kvalita lidí je pouze v právu, zatímco všude jinde jsou samí neomylní špičkoví odborníci?

MP:
Vaše komická snaha kritizovat organizaci, o které nic nevíte, dostoupila do stádia, kdy popíráte sám své vlastní názory.

Říkáte, že Komora neřeší kvalitu advokátů? Jak jste na to přišel? Četl jste sbírku kárných rozhodnutí? Komora trestá advokáty za různá pochybení, která lze zahrnout do pojmu "kvalita". Např. trestá to, pokud advokát zmešká lhůtu, neinformuje klienta, chybně mu vyúčtuje služby apod.

ČAK ale nemůže advokátovi zasahovat do toho, jakým konkrétním způsobem poskytuje své služby (tj. jak konkrétně napíše nějakou žalobu apod.), protože jsou advokáti nezávislí. Kdyby to Komora dělala, začnete Vy jako první vykřikovat, že je to totalitární organizace.

Když se ČAK snaží regulovat kvalitu advokátů tím, že trvá na předchozí praxi koncipientů a na advokátních zkouškách, vyčítáte jí, že jsou to zjevně nepřiměřené požadavky a monopol. Tak co vlastně chcete?

Jaké další excesy ČAKu? Mimochodem: kolik kárných řízení Komora podle Vás vede? Všechny ty excesy netvoří ani půl procenta.

1) Advokáti jsou závislí na ČAKu? Jak jste na takovou blbost přišel? Můžete mi např. uvést, jak jsem já osobě závislý na nějakém politickém zadání ČAKu? 2) jak škodí advokátní komora zákazníkům a co na tom systému není tržního?

PV
0 # Jan K. 2017-05-31 17:07
ad anonymní 31.5. 2017

Promiňte, že vstupuji do této diskuze coby právní laik, ale vyjadřuji se toliko k názorům rovněž právního laika, který ovšem nota bene shledává, že "právo není nic složitého", přičemž musím oponovat.

V minulosti jsem totiž podal také několik správních žalob - ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. - proti několika zamítavým rozhodnutím nejmenovaných správních orgánů a doposud byl vždy úspěšný, což přikládám spíše vlastní naivitě a četným nejen procesním pochybením oněch žalovaných subjektů, než-li mým skutečným znalostem v oblasti např. správního práva.

S veškerým respektem vůči Vám musím konstatovat, že naopak Vámi proklamovaná teze oné "jednoduchosti", smím-li ji tak nazvat, alespoň na mne působí dosti arogantně. Ostatně nemohu ani přehlédnout, jak výstižně jste byl odhadnut právním profesionálem.

Ačkoliv jsem do odborné literatury doposud investoval cca 14 000,- Kč, a zároveň disponuji četnými praktickými zkušenostmi z celé řady správních řízení, pak nemohu tvrdit, že aplikace práva je de facto snadnou činností.
0 # Anonymní 2017-05-31 21:34
Ten příběh je hodně typický - arogantní inženýr klient si sám napíše podání, línej nebo stydlivej advokát mu to odkýve a podá na soud, soudce je s tím vysměje a víte, kdo je na vině? Samozřejmě, že ten hnusnej soudce. Na druhou stranu poklona pro toho advokáta, když dokáže svalit všechnu vinu na soudce. Proto taky v ČR ty soudy tolik trvají, klienti nejsou schopni uznat, že nemusejí mít pravdu, odvolávají se do aleluje a mnozí právníci a pokoutníci je v tom ještě podporují, hlavně pokud fakturují od hodiny.

Yossi
0 # Anonymní 2017-06-02 02:55
Kan K.: Jednoduchost/složitost versus požadavky na výkon činnosti jsou dvě různé věci.

Např. já jsem se podílel na lékařských přístrojích a matematických modelech. Každá moje chyba může doslova vraždit a ničit lidské životy. A přesto mohu tyto přístoje i modely dělat a uplatňovat bez jakýchkoli podmínek. Klidně nemusím mít ani základní školu, žádnou praxi pod nějakým vedením, natož abych se někde povinně registroval.

Je matematické modelování složitých systémů jako je lidské tělo, nebo konstrukce lékařských přístrojů - jednoduchá? Asi cítíte, že je to docela nářez, a některé věci jsem se učil i mnoho let.

Naproti tomu advokacie - ať už je jednoduchá/složitá - je svázána požadavky, jaké jsou jen o ždibíček nižší, než pro řízení jaderných elektráren.

Ale třeba reliatní makléři či finanční poradci nepotřebují mít deset a více let trvající oficiální cestu.

Zkrátka české požadavky na advokáty je vysvětlitelná pouze mafiánským zvýšení laťky, aby si drželi zisky a minimum konkurence. S jednoduchostí/složitstí ani jinými věcmi to nemá nic do činění.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-02 02:56
A proč vás, odborníka - neinženýra a certifikovaného advokáta - tedy Yossi, vlastně vyrazili od té obhajoby, nebo jak to vlastně bylo?

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-06-02 09:28
MP:
a to s těmi jadernými elektrárnami jenom tak plácáte, nebo jste např. vyhlášku 50/78 Sb. někdy skutečně četl?

PV
0 # gogo 2017-06-02 09:39
Je to podobnější taxikářům nebo průvodcům po městech, případně tzv.finančním poradcům, kteří taky chtěli uzákonit nějaké povinné členství a certifikáty pro lidi, co vám radí jak naložit s penězi nebo u koho a jak se pojistit.
Ono by z laického pohledu nebylo od věci mít jistotu, že člověk s papírem splňuje nějaké odborné předpoklady, ale tyto struktury k tomu nevedou, zejména když se zavede povinné členství a možnost členy postihovat mimo striktně odborná pochybení.
0 # Anonymní 2017-06-02 15:28
PV: Nějaký věcný argument by nebyl? Zkuste prosím reagovat na můj příspěvek, jehož podstatou jsou zjevně neadekvátní požadavky na vykonávání advokáta v ČR.

Gogo: Naprostá většina certifikátů ani sdružení k žádné jistotě nevedou. Tolik četné a mnohaleté životní zkušenosti.

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-06-02 15:53
MP:
povedzte Ponkrác, čo vy si presdstavujete pod takým slovom "zjevně neadekvátní"?

Já bych chtěl nejprve slyšet nějaký věcný argument od Vás. Hodnotíte nároky na práci, kterou já dělám deset let a Vy jste ji nedělal ani minutu. A vykládáte tady, že jsou "zjevně" neadekvátní.

OK. Co je ZJEVNĚ neadekvátního na tom, aby měl člověk vzdělání v oboru, ve kterém pracuje? Myslíte třeba, že je nutné vystudovat zubařinu, aby mohl člověk dělat zubaře? Dyť na trhání zubů potřebujete jenom kleště, ne?

Co je dle Vás ZJEVNĚ neadekvátního na tom, aby měl člověk před tím, než začne pracovat samostatně, pár let praxe pod dohledem někoho zkušenějšího?

Co je ZJEVNĚ nepřiměřeného na třech letech praxe? Dva roky jsou už přiměřené? Rok? Půl roku? Týden? Jaká praxe je tedy přiměřená a proč?

Konečně: jsou požadavky tohoto typu zjevně neadekvátní jen u advokacie, nebo i u ostatních oborů? Je to neadekvátní např. u stavebního inženýra autorizovaného ČKAITem pro obor statika a dynamika staveb?

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-06-02 16:02
PV: Ano, statikové; dobrý příklad.
0 # Anonymní 2017-06-02 17:06
:-)))

Prostě mezi právníky je tolik pitomců a hajzlů, že to je do očí bijící.

Je to jednoduché, p. Ponkráci – šmejd v přírodních vědách se pozná snadno, ono mu to nefunguje. Šmejd právník zapadne v davu.
0 # Anonymní 2017-06-02 17:21
"Hodnotíte nároky na práci, kterou já dělám deset let a Vy jste ji nedělal ani minutu."

Ne, já nehodnotím nároky na práci advokáta. Já hodnotím zabraňování vašim zákazníkům najmout si libovolného člověka, který by jim dělal advokáta - skrze nesmyslné prolobované požadavky na to, aby člověk mohl advokátskou práci vykonávat.

---

"OK. Co je ZJEVNĚ neadekvátního na tom, aby měl člověk vzdělání v oboru, ve kterém pracuje?"

Protože to v 99 % případů oborů není vůbec potřeba. Případně univerzitní vzdělání v oboru stojí za pendrek - a je jen k ničemu.

Co takhle k utahování šroubů na krabičkách? Neměl bych mít pětiletou univerzitu a 3 roky praxe pod dohledem zkušenějšíhoé utahovače?

Co takhle k prodávání zboží v supermarketech? Neměla by tam být pětiletá prodavačská univerzita a povinná tříletá praxe pod dohledem zkušenějšího prodavače?

A co takhle třeba k napsání knížky? Neměla by být povinná pětiletá spisovatelská univerzita a tři roky praxe pod dohledem zkušeného spisovatele? Jinak za napsání knížky flastr jako Brno?

---

"Myslíte třeba, že je nutné vystudovat zubařinu, aby mohl člověk dělat zubaře? Dyť na trhání zubů potřebujete jenom kleště, ne?"

Zubařina není advokacie.

---

"Co je dle Vás ZJEVNĚ neadekvátního na tom, aby měl člověk před tím, než začne pracovat samostatně, pár let praxe pod dohledem někoho zkušenějšího?"

A proč tomu tak v advokacii mělo vůbec být?

Protože advokacie není tak složitý obor, aby požadavek na jakoukoli praxi byl adekvátní.

---

"Co je ZJEVNĚ nepřiměřeného na třech letech praxe?"

Protože advokacie není tak složitý obor, aby požadavek na jakoukoli praxi byl adekvátní.

---

"Konečně: jsou požadavky tohoto typu zjevně neadekvátní jen u advokacie, nebo i u ostatních oborů?"

Jsou neadekvátní u advokacie. Protože advokacie není jaderné inženýrství, ani zubařina, ani stavební inženýrství. Jasné?

---

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-06-02 18:24
Já např. nechápu, jak mohli advokáti, kteří jistě splnili všechny ty přehnané nároky ČAKu prohrát Česku kauzu Diag Human? Copak ty přehnané požadavky ČAKu a advokátského cechu nezaručují, že co advokát, to kosmická kvalita? Nějak jsem silně zmaten...

echo24.cz/.../...

Miloslav Ponkrác
0 # Unknown 2017-06-04 19:54
MP:
no, myslím, že jsme u jádra pudla. Vy si prostě MYSLÍTE, že vysoká škola a předchozí praxe v oboru není pro výkon advokacie potřeba. Ale neumíte to nijak odůvodnit.

Důvod je pochopitelně nasnadě: o tom povolání nevíte vůbec nic. Ostatně ani o našem právním řádu jako takovém, viz kupř. Vaše naprostá neznalost živnostenských předpisů, resp. alespoň jejich nejzákladnějších principů.

Smyslem koncipientské praxe např. je, aby si koncipient vyzkoušel pod vedením nějakého advokáta různé věc, než je začne jako advokát dělat samostatně. Jinak řečeno: aby ten dotyčný poté, co je tzv. "vypuštěn na lidi" své řemeslo neučil na svých klientech.

Koncipient by si měl např. zkusit vést soudní řízení od převzetí věci, přes sepsání žaloby, soudní řízení, odvolání až do pravomocného rozsudku. Či následné exekuce. Při průměrné délce soudního řízení v této zemi to pod tři roky rozhodně nestihne.

Ad Diag Human: a proč tedy v této zemi umírají lidé? Nebude to tím, že lékaři také nevyléčí každého pacienta?

PV
0 # Tomáš Pecina 2017-06-01 09:14
Vážení, pokud se zde setkáváte s menším počtem příspěvků od Yossiho, a tyto vám chybí, musím vám žel sdělit, že půjde o trvalý stav; lze toho dosáhnout pouze za cenu moderované diskuse, tedy nepohodlí jak pro vás, tak pro mne, leč, jiná cesta zřejmě není.
0 # Anonymní 2017-06-01 09:54
OK, vzhledem k tomu, že tu ponecháváte pomluvy, ale neumožňujete mi na ně adekvátně reagovat, budu to tedy muset řešit jinak. :*

Yossi
0 # Anonymní 2017-06-01 10:12
A opět vyhrožování :-) Jak malé dítě

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)