Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Turingův stroj z Lega
(zdroj: Wikipedie)

Náš sitcom na thema Jak velká je Národní database DNA? pokračuje další episodou:

Jakkoli bizarním by se to mohlo zdát, podle tvrzení policejního presidia zjistil programátor, že systém obsluhující tuto databasi nepodporuje hierarchické SQL dotazy (míněny patrně subqueries), až ve chvíli, kdy se o jejich využití pokusil.

Jak je u sitcomů obvyklé, následuje salva přimíchaného smíchu – a naše replika.

Aktualisováno.
Protože policejní presidium tvrdí, že dnes už by to šlo i bez složitého programování, poslali jsme mu identickou žádost o informace znovu.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-03-18 00:05
Existuje vůbec databáze, která nepodporuje hierarchické SQL dotazy?

Programátor zjistil, že databáze nepodporuje subqueries, až když se o ně pokusil?

Nezávislý znalec nemůže ovšem rozhodnout, protože by musel mít databázi ve stejné stavu?

Ne, tomu já nevěřím, to musí být proruská propaganda mající znemožnit českou policii. Dělají si z vás srandu, to nemůže být pravda.

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2017-03-18 00:18
Existuje vůbec databáze, která nepodporuje hierarchické SQL dotazy?

Snad SQLite, v hodně staré versi. Nedivil bych se, kdyby jim to na něčem podobném jelo (i když tuším, že v jiném dokumentu psali o Oracle).
0 # Anonymní 2017-03-18 07:37
Mě by to jejich technické pozadí docela zajímalo. Autorem a dodavatelem fodagenu je firma VUMS legend:

legend.cz/.../kriminalisticky-ustav-praha-praha

Podle stop, které jsou o smlouvě mezi státem a vums legend o údržebě fodagenu se tam pletou IBM věci jako informix, lotues notes, apod.

www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_5630.html

Podle té smlouvy se dá ale mezi řádky číst, že tu zákazku pro vás to s dost velkou pravděpodobností dělal programátor vums legend. A zřejmě měl výkon, znalosti i termín nastavení pro státní zakázky - tedy absolutní nekompetence, časový výkon vývoje na setině normálu, a třicetkrát předraženo, protože proč nepumpnout stát, když to vždycky prošlo.

A teď, když jste do toho začal rýt, tak sisnaží zachránit zadek od hořící koudele, protože výkon toho programátora je strašná ostuda. Budete se dozvídat čím dál žertovnější zdůvodnění, protože nečekali, že do toho bude někdo rýpat - a cítí v zádech průšvih.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-03-18 23:25
Osobně bych spíš tipoval na klasický problém v IT - tedy režie. Než to prošlo pár manažery a tichou poštou hierarchie, nejspíš to nabralo pěkných pár hodin (není neobvyklé, že na podobných věcech padne na samotnou práci jen 30-40 % času). Pak se to prásklo na fakturu, a když se do toho začalo šťourat, prostě se to hodilo na programátora.
0 # Anonymní 2017-03-18 08:56
Kolik tady kdo tipuje záznamu v národní databáze DNA?
Já odhadují obecně tak 879.000 záznamů.
A celkem tak 420.000 osob.
A je tak mimochodem proč "národní", kterého národa? Pokud bych necítil být jeho součástí, mohu požádat o vyřazení?!? :)
Tomas
0 # Anonymní 2017-03-18 16:47
Já bych odhad počtu záznamů snížil alespoň dvakrát.

Přelom roku 2015/2016: "V databázi DNA je 192 tisíc vzorků. Chybí ale zákon pro jejich použití":

novinky.cz/.../...

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-03-18 16:56
Vzhledem k tomu, že policie klíďo píďo odebrala 200 000 krát lidem vzorek DNA a uložila ho do databáze v době, kdy na to neměla právo, a jednala tak evidentně protizákonně - jsou vaše starosti, kde si požádat o vyřazení - malicherné a naivní.

Policie si ze zákonem hlavu neláme, a nebude lámat ani když bude existovat nějaká možnost vyřazení. Buďte rád, že se policie ZATÍM nerozhodla třeba udělat databázi uříznutých malíčků pravé ruky, protože zákon policii evidentně nic neříká, a po 200 000 uříznutých malíčkách se to prostě zlegalizuje.

Milosalv Ponkrác
0 # Anonymní 2017-03-18 09:00
Já tipují celkem 600.000 celkem, osob tak 120.000, z toho závadových extremistů 18.000...
Těm se totiž odebírá DNA i když nemají psa na vodítku...
0 # Anonymní 2017-03-18 11:13
Tolik peněz stát nemá... Tipuji 17.000.
0 # Dracedih Tomáš 2017-03-18 14:59
Já tipuji 0,0 (je to nejpraktičtější a v případě potřeby se operativně vyrobí tak aby seděl) Důraz musí být kladen jen na odběry.
Pecina jim přišel šlápnout na bábovičku, už podruhé :-D
0 # Leo Tydlitát 2017-03-18 19:34
Jsem jediný, komu se pestrobarevná šablona hlavičkového papíru AK Mašek, Kočí, Aujezdský zdá příliš vlezlá a neseriózní?

Připomíná to ponejvíce kalendář z roku 1995 nebo vyúčtování za plyn; jako podklad pro vybroušenou argumentaci vp. Peciny zdá se mi to krajně nepřiléhavé.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-18 20:02
Nejsem žádný grafik, a i když můj styl hlavičkových papírů (můj vlastní, R. Cholenského, Sodales Solonis, našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení) je poněkud uměřenější, nemám s tímto konkrétním problém: povšimněte si, že tam grafik nedal ani paragraf, ani váhy, čímž se od 90 % advokátských hlaviček positivně odlišují.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-18 20:04
Oprava: hlavičkový papír SDL je tady.
0 # Anonymní 2017-03-19 18:59
Pane Mikula, pokud jste ragoval na me, tak se me to nejak nezobrazuje, zrejme z duvodu vice nez 250 komentaru.

Pokud nikoliv-omlouvam se.
Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-03-19 19:44
Přesně tak, po dosažení limitu 250 příspěvků přestávají fungovat linky; jde o vadu blogovacího systému, kterou nemohu opravit. Výhledově počítám s tím, že oba blogy přenesu na vlastní server, pak tento problém odpadne.
0 # Radek Mikula 2017-03-20 02:29
To také znamená ukončení komunikace, protože nové příspěvky se nezobrazí, vzhledem k tomu je pak splnění pokynu diskusi odstěhujte tam, kam patří obtížně vykonatelné.
0 # Tomáš Pecina 2017-03-20 06:56
Nefungují linky, ale příspěvky lze zobrazit; pouze je nutné je vyhledat ručně.
0 # gogo 2017-03-20 08:24
"Výhledově počítám s tím, že oba blogy přenesu na vlastní server, pak tento problém odpadne."

Pamatujte za kapitána Šmída. Mohly by vám začít jiné problémy. Nechal bych to na Kůklovi.
0 # Radek Mikula 2017-03-19 19:26
Neocon: Ani mně se poslední příspěvky nezobrazují. chtěl jsem jen přispět několika citáty. Možná by Vás mohly zajímat.

Zatímco na začátku dvacátého století bylo formování národních států a uznání práva na sebeurčení národů považováno za klíčový nástroj k prosazení demokracie a svobody, dnes jsme svědky snah o prosazení nového řádu prostřednictvím eliminace národních států. Nová myšlenka hlásá, že ve spojeném světě, kde již nebude hranic k pokoření, žádných soupeřících národů či armád k porážení, žádných zájmů národních, nýbrž pouze globálních, že v takovém světě již nebude důvodů k válkám (HELD 1996). Je to myšlenka liberálního míru, univerzalistický koncept, který usiluje o unifikaci světa.

V uplynulých dvou desetiletích jsme byli svědky několika dalších konfliktů, které probíhaly pod ideologií liberálního míru. Mezi nimi lze jmenovat konflikty v Srbsku, Kosovu, Afghánistánu a Iráku. A v budoucnosti by jich mohlo být více. Když ex-prezident USA George W. Bush ve svém State of the Union projevu představil 29. ledna 2002 svou „Osu zla“, označující Írán, Irák a Severní Koreu, naznačil, kde by se mohly odehrávat intervence v budoucnu.
Otázka legitimity takových konfliktů však zůstává nezodpovězená. Jaké právo má jakýkoli hráč v mezinárodních vztazích prosazovat svou vizi preferovaného světového řádu? Odpověď pro veřejnost byla formulována jako nezbytnost šíření demokracie a zajištění bezpečnosti (BUSH 2003). Ale i pokud bychom a priori přijali myšlenku, že šířená ideologie je jediná správná a že její šíření je samo o sobě správné, ne všichni věří, že toto je skutečným cílem. Jeden pohled tvrdí, že tyto intervence jsou podstupovány pod teleologickou vizí světového míru, vývoje, dominace Západu a transcendentální potřeby usilování o univerzální dobro. Určité ideologické pozadí je bezpochyby přítomné, ale byli to Hardt & Negri (HARDT, NEGRI 2006), kteří formulovali nepříjemnou myšlenku, že začínající globální válka se stala zápasem o neomezenou kontrolu a moc, v zájmu zajištění společenské a ekonomické nadvlády.

Usilování o liberální mír má však ještě jeden zásadní důsledek. Předpokládá válku a to válku globální. Byli to Hardt & Negri (HARDT, NEGRI 2006), kdo se nezdráhali odhalit, že tato už započatá válka, která má být bojována, respektive už v určitém smyslu probíhá, je válkou na globální úrovni a musí být chápána jako imperiální občanská válka, opomínající existenci národních států. Tyto mají být krok za krokem marginalizovány do postupné eliminace. S tímto pokračujícím procesem, bez náhlých změn, které byly v minulosti semeništěm revolucí, jak správně předpověděl Edmund Burke (BURKE 1997), budou národní státy dekonstruovány stejným způsobem, jakým byly vytvořeny po dvojici světových válek.
0 # Radek Mikula 2017-03-19 19:56
Ke čmoudům a psychopatickým hrdlořezům ještě jeden úryvek ze stejného zdroje:

Následkem myšlenky liberálního míru a přesvědčení o vlastní pravdě je, že protestující není viděn jako partnerský nepřítel, ale jako kriminální nepřítel. Bez respektu, bez práv, bez možností. Za nejbanálnější příklad takového přístupu mohou posloužit incidenty v Abu Ghraib. Vězni nebyli vnímáni jako lidé, jako protivníci, ale jako kriminálníci a nepřátelé, nezasluhující si ničeho. Dalším příkladem je věznice v Guantánamo Bay, kde nejsou uvězněným mužům přiznávána běžná práva. Nejsou považováni za legitimní nepřátelské vojáky, nýbrž za ilegální bojovníky nemající práva vyplývající ze Ženevských konvencí.
0 # Anonymní 2017-03-19 20:24
Vsak to naprosto plati a ja si nepreju nic jineho-kdyz mu jsoused bude z dobre rodiny, dobre vychovan, vzdelany, nebo alespon polovzdelany s uctou k druhym, tak sance, ze me a moji rodinu bude sikanovat, potazmo nam obtezovat zivot, je na nule.

A totez ve vetsim-pokud bude ve statech, ktere uplne nemaji historicky demokracii v krvi a zmenime je, jako jsme zmenili Japonce a vylecime je, jako jsme vylecili Nemce, tak se vsem bude na svete zit lepe-my nebudeme mit dalsi 9/11 a nebudeme muset utracet triliony $ na valecna dobruzstvi.

Cili, je hezke, ze nekdo veri, ze intervence byly spatne, ale ti sami lide by psali ( a Vy citoval)-jak "...kdyby jsem internovali v Iraq, kolik ze statisicu, ci milionu lidi mohlo zit..."-a je to pravda-vzdycky je lepsi delat neco, nez se na to koukat ve zpravach.

Vubec nechapete tehdejsi situaci -ta byla takova, jelikoz W nechal rozpustit Bremerem Iraq Army a Police, ze se roztocila spirala a nebyli lidi.

Takze se brali Gardiste/Holinky, kteri ani nevedeli ( to mam ze sve zkusenosti, ne z Ruske TV) kde Iraq lezi.

( do sve smrti, a to prisaham, nezapomenu na to, jak v 2007 pri "Surge" se me maminka americke krasne vojacky zeptala, (ktera byla cerstve prevelena z Bagdad to Mosul,) dcera byla jeji jedine dite a jediny clovek na svete, ktereho ta neboha zena mela, "...jestli lezi Mosul v Pakistanu, ze by to tam mohlo jako kurva byt klidnejsi nez Bagdad area...".

Opakuji, dcera mela jiz 2 hy Turnus v Iraq, bylo pri "surge", kdyz vsichni Kajdisti utekli z Anbaru do Mosulu a dcera byla jeji jedina bytost a ta jinak uzasna zena si nebyla schopna zjistit, KDE jako ze je Severni Iraq, KDE ze lezi Mosul, kde je jeji jedine dite...

Tedy, proc to pisu-ty straze v Abu Ghraib byli povetsinou gardisti, kteri v zivote nebyli dal nez v Kansas, a podle toho to vypadalo. (asi jako by v CR meli malo soudcu, tak na vazebnich jednanich by nerozhodoval o vazbach soudce, ale praporcik z OO PCR, Dolni Mecholupy).

Ze se na ne nevzstahuji Zenkonvece-naprosto v poradku. Meli moznost bojovat v uniformach, jako maji nase/koalicni Troops, a pak nebude zadny zadrzeny nepritel/Cmoud enemy combatant, ale POW se vsemi rights.

Vybrali si svobodne druhou moznost-tim vsak ztratili prava na Zenevske konvence-naprosto v poradku.

Neocon
0 # Tomáš Pecina 2017-03-19 20:40
Pánové, toto je článek o něčem zcela jiném, tak si, prosím, svou diskusi odstěhujte tam, kam patří. Děkuji!
0 # Anonymní 2017-03-19 21:22
Omlouvam se, jiz se to nebude opakovat.
Neocon
0 # Anonymní 2017-03-20 14:10
S omluvou za OT si dovolím poukaz na hodnotný a celkem zábavný článek p. Ireny Válové o tom jak Ministerstvo spravedlnosti nenechává pěstování svého obrazu na náhodě a také že Ministerstvo bude dostávat informace i z Vesmíru. Pobavila zejména věta "Přizpůsobit své příspěvky do diskusí a na Facebooku by měl s vědomím, že je monitorován, každý.". Zmínka o kterémkoliv extremistickém blogu tam ovšem chybí, asi proto, že tyto čtou zaměstnanci MS a MV osobně a obraz o ministerstvech zásadně netvoří. Jistě bude inspirativní si o výstup agentury Newton zažádat, zda splnila své politické zadání za jistě motivující odměnu. :)
kolega Krakatit
0 # Anonymní 2017-03-20 14:14
0 # 64871 2017-03-21 10:59
Z pohledu zdravotnického se skoro i divím, že gentlemani z kriminálky neprohrabávají nemocniční odpad a nesbírají další bobříky (tedy pardon, vzorky).
Další zábavná část celého toho jejich legračního počinu je fakt, že policejní technici leckdy neumí vzorek odebrat a pokud jej odebrat umí, odebírají je stále pravděpodobně kontaminovanými tampony (pouze sterilními, nikoliv DNA-free). Daniel Vaněk už drahnou dobu hází kriminálce tyhle jejich trapné neumětelské kiksy na hlavu, ale ti by si toho všimli jen v případě, že by jim na kebuli spadla kovadlina.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)