Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

  • Podzimní saisona politických procesů končí zítra dalším hlavním líčením v případu Nálepky. Od zahájení trestního stíhání uplynulo již přes sedm let, ale to senát soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dany Šindelářové zjevně neznepokojuje. Stíhání, ač promlčeno, zastaveno nebylo, proto by měl být nyní vyslechnut znalec-aktivista Jan Boris Uhlíř; tím arci věc zdaleka nekončí, po Novém roce se bude pokračovat výslechy svědků, mezi nimiž nejprominentnějším by měl být rakouský radikál Gottfried Küssel, jehož dopravu z Vídně do Jihlavy na magistrátem rozpuštěnou demonstraci měl dle ÚOOZ i podle obžaloby zajistit obžalovaný Patrik Vondrák. Jak státní zástupkyně Zdeňka Galková vysvětlí, že sám Vondrák přitom v Jihlavě vůbec nebyl, se arci dozvíme až v příštím roce. Asi nějak podobně jako strážmistr Flanderka.
  • Na konjunkturální a oportunistické vlně se veze i Česká advokátní komora, která bude projednávat kárnou žalobu na advokátku Kláru Samkovou, jež se měla dopustit kárného provinění svým politickým projevem proneseným na půdě poslanecké sněmovny. To jako vážně.
  • Kárná žaloba byla podána i na advokátku Zuzanu Candigliotu, v souvislosti s tím, že starostu v místě svého bydliště označila za pohlavní orgán. Podobné prohřešky obvykle řeší třídní učitel poznámkou do žákovské knížky, Komora má arci za potřebné traktovat thema starosta na velbloudu in extenso sama. Dobrá, snad z toho tedy vzejde něco cenného ve formě kárné judikatury; že by byla jako vedlejší produkt řízení finálně vyřešena otázka, co je břeclavský starosta, máme za možné, arci za méně pravděpodobné. Na fotografii nás zaujal rovněž neuctivě až výsměšně se tvářící velbloud, jenž by, pokud má být uplatňován na všechny stejný metr, za to měl být kárně projednán Českou komorou cirkusových velbloudů.
  • Pražský hrad byl již od středověku zvláštním, magickým místem. Protokolář, který se nepohodne s residentem cizí rozvědky a ihned poté jsou veřejně nabízeny inkriminující intimní videozáznamy téhož, to je, soudíme, něco s charakterem onoho místa plně souladného; překvapení proto nebudeme ani předstírat.

Komentáře   

0 # Unknown 2016-12-06 17:07
Pokud jde o ta kárná stíhání, nevidím na prvním z nich nic špatného.

Advokát má jít svým chováním příkladem. Nemůže veřejnou formou vulgárně urážet zvolené politické představitele. Nadto způsobem, který nemá nic společného s jejich politickou aktivitou, ale je prostě jenom vulgární.

Z obsahu příspěvku jsem nepochopil, jak se k tomu Komora dostala. Tj. zda kontrolní rada konala na základě vlastní iniciativy, nebo na základě nějakého podnětu. Spíše bych odhadoval to druhé. V takovém případě nevidím nic špatného na tom, že Komora jednala.

V případě Dr. Samkové je to složitější, neboť se kárné řízení dotýká svobody projevu advokáta. Osobně bych se (po velmi letmém přečtení proslovu) klonil k tomu, že se o kárné provinění jedná. Označit paušálně jedno celé náboženství za nenávistnou ideologii mi nepřipadá jako úplně "střízlivé" hodnocení věci. Spíš to na mě působí jako vědomé šíření nenávisti. A opět: člověk, který má v rámci své profese působit jako nositel nějaké serióznosti, by si měl takové proslovy odpustit.

PV
0 # Tomáš Pecina 2016-12-06 17:19
Souhlasím, že u ZC o kárné provinění jde, existují arci i silné argumenty proti, zejména nepřípustnost regulace a reglementace projevů advokáta, které s výkonem advokacie přímo nesouvisejí.

U KS jsem opačného mínění, projev byl politický a formálně střízlivý, pravomoc hodnotit jeho obsah Komoře nepřísluší.
0 # Anonymní 2016-12-06 17:24
Jasně, vyhrožování, zda vůbec muslimové chtějí žít, řeči o odpadu či psychedelické odkazy na aion Barbeló jsou skutečně střízlivým projevem.
0 # Anonymní 2016-12-06 19:45
"formálně střízlivý?"
Islám je nacismus Vám přijde formálně střížlivé? Já bych řekl, že je to mnohem dál za čárou, než kdyby řekla, že islám je ko**tina.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2016-12-06 19:56
Ano, pobuřovat vás může snad obsah, nikoli forma. Ta byla zcela odpovídající příležitosti, při které byl projev vysloven.
0 # Anonymní 2016-12-06 22:40
A co je míněno tou formou? Jakože u toho nekrkala a neplivala na zem?
Právě o obsah tu jde. A i forma byla tradičně agresivně-hysterická.
0 # Báša 2016-12-07 00:17
To jako že islám není jako nacismus (nebo mnohem horší)? Že by pan Pecina žárlil?
0 # Aleš Kofránek 2017-01-04 12:23
Zcela zásadně nesouhlasím. Sympatiím k paní Samkové rozhodně nesrším, nicméně je jednak otázka, zda ten její projev má vůbec nějakou spojitost s výkonem advokacie a pak označení islámu za nenávistnou ideologii je teze, se kterou sice nemusíme souhlasit, ale opravdu nerozumím tomu, proč by měla být mimo meze svobody projevu. Jde podle mého názoru o obyčejný politický názor.

Zajímavé je dále, že např. obhajoba komunismu a podobných idejí nikdy takové pozdvižení v intelektuálních kroužcích nevzbuzuje. Měřeno vaším metrem by třeba takový výrok Herr Junckera, že Castro byl "hero for many" nutně musel také být mimo meze svobody projevu.
0 # Filip Šudák 2016-12-13 17:47
Zuzana Respect Recycle Candigliota (www.vegetarian-vegan.cz/.../) opět nezklamala, a že jí za to komora bude kárně stíhat, je zcela pochopitelné: podívejte se na ni! Ta těm páprdům, zaprděným a zkorumpovaným, musí notně lézt krkem už jen pro to, že jim leze krkem. Z jejich pohledu musí být její členství v komoře chybou v Matrixu!

Ačkoli je zcela pochopitelné, že ji budou kárně stíhat (dej volovi funkci, a kdo chce psa bít...), otázkou je, zda právem. Já si to nemyslím.

První otázkou je, zda-li pouhé označení šaškujícího starosty na velbloudovi za "pohlavní orgán", v roce 2016, při (ne)moralitě většinové společnosti, lze považovat vůbec za excess a vulgaritu. Je to sexistické, je to nevhodné, na hraně, ale to je asi tak všecko.

V jedné věci má totiž pravdu: starostenská noha není z veřejných prostředků placena za to, aby dělala veřejně ze sebe šaška, tím se zveřejňovala a získávala si tak hlasy křupanů. Mírně přes čáru je spíš chování starosty, no a když se rozhodl dobrovolně, a za tučnou úplatu, přijmout veřejnou funkci, musí strpět i kritiku mírně přes čáru.

Další podstatnou okolností je, že výrok nesouvisí s advokátní činností Zuzany, leč s její "ostatní" činností. Pravda, je éro, Respect Recycle, jiná, ale... no a co? To je překážka v práci advokáta?

Podobný výrok ještě před 30-40 lety by byl vnímán úplně jinak, než dnes. Nebo: jinak by dnes vnímán měl být.
0 # Tomáš Pecina 2016-12-13 18:09
Problém vidím jinak.

Označení voleného samosprávného orgána za pohlavní orgán je vulgární a advokátu nepatřičné. Otázkou však je, nakolik smí samosprávná regulace zasahovat do právní sfery svých členů nad rámec výkonu toho, co je jí regulováno.

V tom spatřuji střet veřejného zájmu na tom, aby advokacie byla vykonávána jedinci i v soukromém životě mravnými a notabilně pak vůči samosprávným orgánům na velboudu územím své korporace projíždějícími nevulgárními, s neméně silným základním právem advokáta-občana vyjádřit svůj názor na velbloudy sedlající orgány.

V této rovině, a jedině v této rovině, je Zuzanino jednání hájitelné.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)