Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Měl jsem před časem debatu s Oldřichem Kužílkem, jedním ze spoluautorů informačního zákona, ohledně oprávnění soudů žádat úhradu nákladů na anonymisaci rozhodnutí. Jeho názor byl, že soudy tak činit mohou, můj byl opatrně opačný. Nyní bude tento spor konečně autoritativně rozhodnut.

Požádal jsem Krajský soud v Plzni o rozsudky ke kause ašských žhářů, načež se mi dostalo odpovědi, že prozradí za 1 200 korun. Což se mi přirozeně nelíbilo, a bráním se tudíž stížností, po níž bude v případě nezbytí následovat i správní žaloba. Výsledek – doufejme – bude precedenčně významný.

Aktualisováno.
O. Kužílek zaslal následující upřesnění: Neříkal jsem, že soudy mohou zpoplatnit anonymisaci jen tak, ale říkal jsem, že si dovedu představit, že by bylo možné při rozsáhlých anonymisacích požadovat po žadateli nějaký poměrný díl nákladů na ni. Jinými slovy, že vždy by významná část nákladů na anonymisaci měla jít k tíži povinného subjektu. Důvodem je, aby toto zatížení ho trvale nutilo organisovat svou činnost a přípravu dokumentů tak, aby anonymisace již nečinila potíže.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-08-03 18:52
Soudu nic nebrání provádět substituce v úvodu každého rozhodnutí, např. XY je žalobce a), atd.; v rozhodnutí pak nic osobního být nemusí. Smázne se jeden odstavec, a je z toho anonym. Problém na úrovni žáka I. stupně základní školy.
0 # Anonymní 2016-08-03 19:28
Nevím, jak u soudů, ale v rámci správní soustavy řada úřadů zastává názor, že anonymizace je součástí procesu poskytnutí informace a zpoplatňovat ji nelze. Zákon ostatně anonymizaci ve výčtu zpoplatnitelných položek neuvádí.
0 # Anonymní 2016-09-03 13:50
Proč vlastně soudce pracuje (nakládá) se jmény a adresami účastníků a jejich zástupců? Mnoho věcí se rozhoduje bez jednání. Když se identita subjektů anonymizuje, stává se z věci konkrétní věc obecná, a takové mají většinou známé i řešení. Anonymizovat nic pak není třeba. Nemusí se řešit podjatosti vůči účastníkům, jejich zástupcům, nevzniká možnost korupce a klientelizmu. Zmizí protežování určitých advokátů, genderové, rasové apod. otázky, použít to lze i na znalce a tlumočníky. Stačí účastníkům a jejich zástupcům přidělit na samém počátku identifikátor a pouze při posílání korespondence jej soud automaticky nahradí skutečným jménem a adresou. U přijaté el. korespondence se jména a adresy odstraní (nahradí) automaticky, u písemné popř. nůžkami nebo černým fixem. Náklady na zavedení takové úpravy jsou nepatrné a úspory astronomické. Přísně logickým a racionálním pohledem jeví se mi pak stávající způsob práce soudů nutně jako švejkování (švejkovati - počínati si jako Švejk, ulejvati se, stavěti se z pasivní resistence hloupým, PSJČ).
0 # Jakub Bouček 2016-09-04 09:33
Pane Pecino, řekl bych, že názor pana Kužilka v aktulizovaném dodatku považuju za vvyvážený a rozumný. Jak to vidíte Vy?
0 # Tomáš Pecina 2016-09-04 09:55
To by bylo na delší povídání.

Předně jsou rozsudky vyhlašovány veřejně, proto není důvodu anonymisovat je vůbec.

Za druhé, státní moc nelze uplatňovat extensí zákonného zmocnění, a InfZ v platném znění výslovně a taxativně stanoví, co vše lze zpoplatnit: anonymisace mezi to nepatří.

Za třetí nelze požadovat náklady u těch rozhodnutí, která jsou nebo budou zařazena do kategorie A, B nebo C a soud je proto bude muset anonymisovat sám, z úřední povinnosti.

Za čtvrté jsou uplatňované částky nákladů nadměrné. Soudy běžně chtějí zaplatit za každou stránku 2–5 minut práce, což neodpovídá skutečné pracnosti anonymisace. Vím to dobře, pokud anonymisuji pro účely svého blogu, běžně zvládám 50–100 stran za hodinu, podle množství osobních údajů v textu.

Za páté by soudy měly mít zájem na publicitě vlastní rozhodovací činnosti a proto by důležitá rozhodnutí měly zveřejňovat sua sponte.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)