Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kausa únorového Osla má pokračování. Soudkyně Hana Veberová, plně si vědoma, že poplatek zaplacený v den, kdy bylo usnesení o zastavení řízení žalobci oznámeno, je zaplacen včas, zastříhala oslíma ušima a vymyslela ad hoc konstrukci (lex Pecina), že v tomto případě k zaplacení nedošlo podáním kolků na poště, nýbrž až dnem, kdy zásilka dorazila na podatelnu soudu. Logika 0 %, opora v platném právu 0 %, míra nenávisti k žalobci 100 %.

Otázkou je, co dál: podat kasační stížnost proti usnesení o vrácení soudního poplatku, proti usnesení o zastavení řízení, proti oběma, anebo snad raději přímo ústavní stížnost?

Akutalisováno.
Prozatím ústavní stížnost.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-02-16 18:32
je okamžik zaplacení určen teprve znehodnocením (obliterací) kolkové známky soudem

No to je výtečná teorie. Takže když soud "nedopatřením" neznehodnotí kolkovou známku, tak soudní poplatek nebude zaplacen nikdy. Na východ od Prahy to má jistá krajová specifika, např. Městský soud v Brně mi poslal výzvu k zaplacení soudního poplatku poté, co v lednu poštou podaná žaloba včetně nalepených kolků nejprve nedopatření spadla někde na podatelně za stůl a tam rok ležela, než se před vánoci začalo uklízet a někdo ji našel, ovšem kolky přehlédl, asi na nich za tu dobu usedla silná vrstva prachu :-)
0 # Anonymní 2015-02-16 18:46
Tak a teď to samé zopakovat s poplatkem u kasační stížnosti. Pokud zamítnou, tak zjistíte jejich právní názor a poplatek se vrátí a ušetřite.
MP
0 # Anonymní 2015-02-16 18:51
To je nápad za deset bludišťáků! :-)))
0 # David Schmidt 2015-02-16 20:19
Odkaz na rozsudek NSS č.j. 5 Afs 1/2007 žalobce četl?
0 # Tomáš Pecina 2015-02-16 20:38
Četl. Mazanec. Naprosto neústavní úvaha.
0 # Anonymní 2015-02-17 00:36
Soudružka Veberová je známá firma. Když jsem ji viděla poprvé, nebýt taláru, pomyslela jsem si, že bych ji považovala za nějakou důchodkyni, co jde s taškami pro slevy do Lidlu.
Ale ještě více mě překvapilo a rozhořčilo, když mi se svým senátkem zamítla zcela jasně úspěšnou informační žalobu. Tak to už jsem si pomyslela něco v tomto smyslu: (od 17. minuty 50. sekundy - basstafidli.net/.../...). Nakonec jsem to ale pojala tak, že soudkyně Veberová mi chtěla zvýšit nárok na úhradu nákladů, když se řízení ještě prodlouží o NSS a další opakované řízení před MS.
Radši tentokrát anonymní :)
0 # David Schmidt 2015-02-17 15:57
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # David Schmidt 2015-02-17 15:58
Ústavní stížnost: spíše je nelogické vůbec ve správním soudnictví platit soudní poplatky. Pokud ale už existují, má smysl je vyžadovat až na výjimky vždy, když soud má vykonat svoji činnost, zde rozhodnout zda je nárok na náhradu nákladů řízení oprávněný, či nikoli.
0 # Tomáš Pecina 2015-02-17 16:30
To ano, ale de lege lata to tak není.
0 # David Schmidt 2015-02-17 18:18
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # David Schmidt 2015-02-17 18:18
Poplatek je splatný podáním žaloby, nikoli na základě výzvy k jeho úhradě. Tudíž je podložené jej žádat uhradit, dokud řízení není skončeno, zejména pokud zbývá rozhodnout otázku, komu náleží náhrada nákladů řízení.
0 # Tomáš Pecina 2015-02-17 18:20
Ale co když poplatník nevyhoví? Sankcí za to je zastavení řízení, což poplatník stejně navrhuje. Nelze tam implantovovat jinou sankci. Což v ústavní stížnosti zjednodušeným způsobem, kterému by měli porozumět i soudci ÚS, vysvětluji.
0 # David Schmidt 2015-02-17 19:39
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # David Schmidt 2015-02-17 19:39
Poplatník navrhuje zastavit řízení, ale ne jako sankcí.

Když poplatník nevyhoví, sankcí je zastavení řízení, aniž by měl nárok na náhradu nákladů řízení.Pokud ale chce o nich rozhodnout, tj.žádá činnost, kvůli které existují soudní poplatky, musí jej uhradit.
0 # Tomáš Pecina 2015-02-17 19:46
Když poplatník nevyhoví, sankcí je zastavení řízení, aniž by měl nárok na náhradu nákladů řízení.

To ovšem ze zákona nevyplývá.
0 # David Schmidt 2015-02-17 20:16
Ano.
0 # J. Janát 2015-02-20 08:53
Souhlasím s Davidem Schmidtem. Myslím, že p. Pecina přestřelil a na úspěch jeho ústavní. stížnosti bych si nevsadil ani korunu. Jeho argumentace je chabá a v podstatě se opírá o mantru "zastavení rovná se zastavení"; přitom pomíjí, že tento procesní institut je navázán na různé hypotézy s různými dopady do oblasti nákladů. Postup soudkyně v tomto případě odpovídal dikci zákona.
0 # Tomáš Pecina 2015-02-20 12:39
Neodpovídal, protože ZSP sankci nepřiznání nákladů nezná. Pro rozhodnutí o nákladech měl soud použít SŘS.

Ale budete mít pravdu, že ústavní stížnost neuspěje, protože ji jako soudce zpravodaj dostal soudruh Filip a ten se tím zabývat nebude (pro danou právní problematiku nejhorší volba hned po Musilovi).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)