Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Problém, na který upozorňujeme takřka před každými volbami, začíná být horkou kausou na Slovensku. Tamní televise odmítly zařadit do vysílání tento spot Aliancie za rodinu k referendu o homosexuálních adopcích nazvaný Kde je mama?:


Máme za neudržitelné, aby pravomoc rozhodovat o vhodnosti nebo nevhodnosti politicky relevantního, zákonem předvídaného audiovisuálního materiálu rozhodoval televisní – nebo v případě Slovenska, kombinovaný radiotelevisní – ředitel. Toto rozhodnutí musí být učiněno soudním orgánem, nikoli exekutivě poplatným managerem. Možnost následného přezkumu nestačí, to by dopadlo tak, jako otázka ústavnosti pětiprocentní klausule ve volbách do Evropského parlamentu, kde u Ústavního soudu soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček problém zkoumá, zkoumá a zkoumá – a se zkoumáním nebude hotov nejspíš do příštích eurovoleb.

Komentáře   

0 # Anonymní 2015-01-21 17:49
LOL, jakože má soudní orgán přezkoumávat, zda Vám může televize odmítnout reklamní spot? :D

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-01-21 18:11
Přezkoumávat to může už nyní, ale jde o to, aby se dodaný obsah mohl neodvysílat pouze s výslovným povolením soudu.

Samozřejmě mám na mysli jen ty případy, kdy jde o zákonem předpokládanou propagaci např. ve formě předvolebních spotů, ne reklamu na zázračný prací prášek nebo bramborové lupínky s příchutí skutečných brambor.
0 # Anonymní 2015-01-22 09:51
Tohle je zcela jiná situace, ano, kdyby to bylo v rámci předvolebních spotů, na které by měla ze zákona nárok každá strana, tak to chápu.

Ale jak určíte strany u lidového referenda? Máte organizátora, ten dostane zákonný prostor,a kdo ještě? Skupina, co je proti účasti? Skupina, co je proti otázce 1? Skupina, co je proti všem otázkám? Vždyť to je praktický nesmysl.

Yossi
0 # jgIII 2015-01-22 22:34
Pokud si vzpomínám, vláda (vlády) dostaly prostor před referendem o vstupu do ESSR. A kdo ještě?
0 # Tomáš Pecina 2015-01-22 23:53
To byla tehdy hodně velká nechutnost (a jeden z důvodů, proč jsem v referendu hlasovat proti vstupu). Zákon to neupravoval, a tak si tehdejší socialistická vláda za peníze daňového poplatníka uspořádala reklamní kampaň propagující výsledek podle jejího přání.

V ČR zákaz politické a náboženské reklamy v R/TV neexistuje, na Slovensku ano.
0 # Anonymní 2015-01-21 20:11
To je snadné, mama je ten chlap na levé straně. Celkem decentní televizní spot. Kdyby mu ta nová mamka dala na uvítanou velkou pusu, nebo si ho osprchovala, tak by to pár lidí z židle nazvedlo a následné odmítnutí odvysílání bych pochopil, ale takto.
Kamínek
0 # Anonymní 2015-01-22 09:54
Jo, nebo třeba kampaň proti rasově smíšeným adopcím, tak decentně natočené, že černé dítě ví, že jeho rodiče nemůžou být bílí. :)

Co na tom, že dle výzkumů, je dítěti jedno, zda jsou to dva tatínci nebo dvě mamky nebo mamka a táta. Radši ať je v děcáku (pardon, nově v pěstounské rodině roku - a to řeknou ti, co bojují proti juvenilní justici:D)!

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-01-22 10:12
Ale o to tady přece vůbec nejde, Yossi! Ve hře je svoboda působit na veřejnost politickým reklamním spotem. Má-li být podmínkou jeho "pravdivost", pak jsme zpátky v totalitě, kdy také veřejnost (pracující) žádné jiné než "pravdivé" informace dostávat nesměla.
0 # Anonymní 2015-01-22 11:28
ad TP:

Pan Kamínek zde hodnotí obsah spotu, tak jsem ho zhodnotil také. Netvrdím ale, že kvůli nepravdivému obsahu by to mělo být v případě volební kampaně zakázáno. Jen výše píši, že tohle není volební kampaň, kde bojují politické strany, kterým můžeme dát každé rovnocenný přístup do veřejnoprávních médií, tohle je referendum máme organizátory, a pak zbytek společnosti. Tam není vhodné garantovat zákonem prostor v médiích, ať jdou do soukromých, pokud se s nimi domluví.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-01-22 11:35
Je to trochu jinak. Na Slovensku je v zakázána veškerá politická a náboženská reklama v rozhlasu a televisi, což v praxi znamená, že k referendu se tam mohou vyjadřovat jen ti, kterým dá televise prostor v běžném zpravodajství a publicistice. Tedy v praxi se vyjadřuje pouze vládní koalice, v omezené míře parlamentní oposice, mimoparlamentní oposice nebo pouzí iniciátoři referenda ani náhodou. To je ještě o stupeň protiústavnější úprava než ta volební česká, kde kandidující subjekty dodají spoty a ředitel je buď odvysílá nebo odmítne.
0 # Tomáš Pecina 2015-01-22 11:35
Jen dodávám, že odvysílat to odmítly i soukromé televise.
0 # Anonymní 2015-01-22 16:18
TP: Odvysílat to odmítla Markíza, nevím, jak jiné televize. Zajímavé by bylo zjistit, zda zkoušeli třeba TV Lux. :)

Pokud vím, politická reklama je zakázána kromě voleb, pak jsou ty zákonné spoty, ale je možné, že to už zrušili. Já myslel, že se bavíme o úpravě de lege ferenda, tedy, jak by to dle Vás mělo v případě referenda a voleb prakticky vypadat?

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2015-01-22 21:26
Odmítla to i Joj, takže ze sledovaných kanálů mnoho nezbylo.

De lege ferenda by měl o nepřípustnosti obsahu rozhodovat soud, buď tak, že návrh by podávalo v-p medium, nebo postižený subjekt, ale s pevnou lhůtou k rozhodnutí, aby byla možnost dodat alternativní obsah. Pokud jde o referendum, tam žádné kandidující subjekty nejsou, takže by zřejmě byla potřebná obecnější úprava o možnosti domoci se odvysílání reklamy s určitým obsahem. Zákaz politické a náboženské reklamy představuje nepřímou diskriminaci malých stran.
0 # Anonymní 2015-01-21 21:05
Velmi pěkně,nenásilně a přitom velmi výstižně natočené.To by mohlo zpousty lidí zaujmout.Toho se média řízená vládci bojí.Pokud si vzpomínám správně, tak před spoty bývá uvedený že za volební klipy odpovídají strany a hnutí kandidující ve volbách.Tudíž Tv by mohla být z obliga.Ale jelikož média slouží vyvoleným k ovládání mas dle jejich představ a plánu, Tak se jim to nehodí.
0 # Anonymní 2015-01-21 21:41
Ano, áno, všechnu moc Sovětům (soudům) !!!

Petr v
0 # Anonymní 2015-01-21 21:47
Probůh kdo jiný je kompetentní rozhodovat co ma televize vysílat, než její ředitel?

Petr V
0 # Báša 2015-01-21 22:30
Nevim. Ti, co si jí platí? Třeba prostřednictvím soudů?
0 # Anonymní 2015-01-22 00:22
Například vládnoucí politici, její vlastníci a dál ti co to vše mají v rukách.Ředitel je jen loutka.Kdyby rozhodoval jinak, tak už ředitel není.Demokracie je jen iluze.
0 # gogo 2015-01-22 09:08
U soukromé stanice ředitel s tím, že mohou být některá omezení obecného rázu, kterými se musí řídit i soukromá firma.
Pokud by šlo o TV se statutem analogickým ČT, pak by neměl politicky rozhodovat o vhodnosti obsahu. Že si ale v ČT dělají redaktůrci politická školení podle vlastních preferencí, je vidět denně.
Nepochybuji, že kdyby se někdo odvážil poslat podobný klip do ČT, skončil by taky neslavně.
0 # Anonymní 2015-01-22 11:58
Majitel možná, ředitel veřejnoprávního média nikoliv....
0 # Anonymní 2015-01-27 10:33
Tady se zase vedou infantilní debaty o ničem.

Zejména, když se zapojíte s "příspěvkem" do diskuse vy, že :-(
0 # Anonymní 2015-01-26 20:02
Trochu off topic, ale když už jste naťuknul kauzu pětiprocentní uzavírací klauzule, tak tam mě teda víc než věc sama a než nějaké Šimíčkovo prodlení s rozhodnutím zaujaly spíše určité osobní vazby. Jednou z navrhovatelek je Alexandra Uhlová, zástupcem navrhovatelek je advokát Pavel Uhl. Jde o dceru a syna ombudsmanky Anny Šabatové a aktivisty a novináře Petra Uhla. Soudcem zpravodajem je Tomáš Langášek, který před svým příchodem na NSS působil jako generální sekretář Ústavního soudu, tedy jako blízký spolupracovník jeho předsedy Pavla Rychetského, a ještě před tím pracoval u ombudsmana, a to v době, kdy ombudsmanem byl Otakar Motejl a zástupkyní ombudsmana byla Anna Šabatová. Advokát Pavel Uhl, syn Šabatové, někdejší nadřízené soudce Langáška, působí v advokátní kanceláři založené předsedou Ústavního soudu Rychetským, někdejším nadřízeným soudce Langáška. Když Šabatová před léty neúspěšně kandidovala na ombudsmanku (zvolen byl nakonec Pavel Varvařovský), Langášek jí v tisku vehementně prosazoval (viz langasek.blog.idnes.cz/.../...) a naopak zpochybňoval kandidaturu její tehdejší konkurentky Ivy Brožové (jinepravo.blogspot.cz/.../...). Podle mě není pochyb o tom, že mezi Langáškem a Šabatovou existuje přátelský vztah. Současně má Langášek nepochybně blízko k Rychetskému, jenž má zase velmi blízko k advokátu Pavlu Uhlovi. Rychetský sám se v jedné věci řešené Ústavním soudem, v níž účastníka zastupoval Pavel Uhl, vyloučil pro podjatost z toho důvodu, že jde o syna jeho dlouholetých přátel (Šabatová a Petr Uhl) a současně advokáta působícího v jím založené advokátní kanceláři (viz usoud.cz/.../...). Podle mě zde existuje poměrně silné podezření, že soudce zpravodaj Langášek má nějaké osobní vazby i na advokáta Pavla Uhla. Nevím, jestli by toto stačilo na vyloučení pro podjatost, ale když jsem si to uvědomil a pěkně pospojoval, myslel jsem, že padnu:))

Tom
0 # Tomáš Pecina 2015-01-26 20:09
Neprokážete vazby Langáška na Rychetského, z čehož vyplývá, že jeho vazba na Uhla je jen nepřímá a stěží odůvodňující požadavek jeho vyloučení.

Kromě toho, ve vámi zmiňovaném případě Rychetský ani vyloučen nebyl, a v jiné věci, týkající se vítkovských žhářů, svou podjatost dokonce popíral.
0 # Anonymní 2015-01-26 20:17
Jistě. Nemyslím si, že by to mohlo projít, a být zástupcem protistrany, ani bych to nezkoušel namítat, ale jen tak "mimo soutěž" si myslím, že se Langášek hodně snažil to k ÚS protlačit. Tón disentu svědčí o tom, že diskuse mohla být celkem bouřlivá

Tom
0 # Tomáš Pecina 2015-01-26 20:37
To ano. Je to zajímavá kausa, argument přívrženců klausule, že je nutná integrace politických sil v EP a té se dá dosáhnout i touto cestou, stojí na vratkých nohách.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)