Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

To je potom česká justice daleko shovívavější. Vezměme takového Jana Komárka, jehož obžaloba vinila z toho, že způsobil škodu téměř půl miliardy korun v souvislosti s nevýhodným nákupem elektřiny pro svého zaměstnavatele, Správu železniční a dopravní cesty. Nyní byl pravomocně zproštěn, a jak uvádí agenturní zpráva, Komárkovi podle HN nikdo neprokázal, že při podpisu kontraktu věděl o tom, že ceny ve smlouvě neodpovídají aktuálním tržním cenám. Bývalému řediteli prý pomohlo i to, že v zákoně o SŽDC ani ve vnitřních předpisech nic řediteli organizace nepřikazuje, aby s jejím majetkem hospodařil zodpovědně.

Poměry u Městského soudu v Praze znám dost dobře na to, aby mi bylo jasné, že tento rozsudek nebyl zadarmo (i když nebyl levný). A podobný výsledek čekám u Tomáše Kadlece, jenž rovněž, ve státních službách, zázračně zbohatl.

Kdyby pánové ukradli knedlík, byli by na tom hůř.

Můžeme však být klidní, spravedlnost zvítězí aspoň u komunistického prokurátora a vraha Heliodora Píky Karla Vaše. Bude degradován. Posmrtně.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-03-12 11:48
Soudce na prodej
Josef Knotek je první soudce v Česku souzený kvůli korupci. Podle žalobců za tisícovky zasahoval ve prospěch "hříšníků". Žaloba chce jeho vinu dokázat na policejních záznamech. Advokáti ale protestují proti způsobu pořízení a kvalitě nahrávek. Píše o tom MF DNES.
Lidi na Litoměřicku soudil muž, jenž si dle obžaloby nechal platit za příznivé delikty.Spokojil se i s nízkými částkami, a ještě mluvil o slušnosti. "Nejsme nenažraný," říká v odposlechu bývalý soudce Knotek muži, který se jej ptá, kolik má inkasovat za to, že se známému vrátí řidičák. Soudci stačily 3 tisíce.
0 # Anonymní 2014-03-12 11:48
Co v Praze není trestné, jinde být může
novinky.cz/.../...
0 # Anonymní 2014-03-12 15:00
Myslím, že tomu Komárkovi křivdíte. Měl jsem možnost číst jeden z těch rozsudků (v prvním stupni byl odsouzen celkem snad třikrát).

Skutkově to bylo poměrně jednoduché. Vyhlásila se veřejná zakázka na nákup elektřiny, hodnotící komise přesně podle zákona vybrala z podaných nabídek tu s nejnižší cenou a přesně podle zákona doporučila Komárkovi jako řediteli, aby smlouvu s tím nejlevnějším dodavatelem podepsal. V souladu s vnitřními předpisy SŽDC pak proběhlo interní "kolečko", v jehož rámci to dostaly na stůl všechny příslušné útvary SŽDC (celkem čtyři nebo pět různých oddělení) ke stanovisku. Všechny mu daly písemné dobrozdání, že je všechno v pořádku jak právně, tak i ekonomicky.

Komárek je nějaký dopravní inženýr nebo něco takového a o trhu s elektřinou neví samozřejmě vůbec nic. Proto se spolehnul na závěry hodnotící komise a příslušných organizačních útvarů a podepsal to. O tom, že se v mezidobí pohla cena na burze nevěděl, protože to sám nesledoval a nikdo mu to neřekl. Tento skutkový stav vzal za prokázaný i soud.

No a pak byl obžalován.

Komárkův případ svědčí leda tak o tom, jak můžou OČTŘ v této zemi zlikvidovat prakticky kohokoliv na základě jakkoliv bláznivého obvinění. Prvostupňová soudkyně ve své fanatické snaze ho "udělat" předváděla hotovou právní akrobacii. Jak v rovině hodnocení právních předpisů netrestních, tak i trestních (v rovině zavinění to posoudila jako nepřímý úmysl!).

V porovnání s množstvím snahy, jaké "orgány" pravidelně vynakládají (či spíše nevynakládají) na vyšetřování reálné trestné činnosti, byl hon na čarodějnici Komárka neprosto neuvěřitelný.

(Pro úplnost pouze podotýkám, že s Komárkem a tou věcí jako takovou nemám nic společného. Rozsudek se mi dostal do ruky víceméně náhodou a neoficiální cestou, když jsem sháněl judikaturu pro nějakou věc, která se týkala odpovědnosti statutárů PO).

PV
0 # Tomáš Pecina 2014-03-12 17:27
Vyhlásila se veřejná zakázka na nákup elektřiny, hodnotící komise přesně podle zákona vybrala z podaných nabídek tu s nejnižší cenou a přesně podle zákona doporučila Komárkovi jako řediteli, aby smlouvu s tím nejlevnějším dodavatelem podepsal.

A přesně podle zákona se pak zjistilo, že tržní cena je o půl miliardy jinde. Sorry, ale manager je odpovědný za to, aby si tyhle věci pohlídal.
0 # Anonymní 2014-03-12 17:50
Bylo to trochu jinak. Formalizovaný zadávací proces podle ZVZ trvá relativně dlouho. K pohybu cen došlo v mezidobí mezi rozhodnutím o výběru nejvhodněší nabídky a vlastním uzavřením smlouvy. Tj. v době, kdy hodnotící komise vybrala tu nabídku, tak byla cena naprosto v pořádku. K tomu poklesu cen došlo až pak. Takže v době, kdy to podepisoval, už ta cena neodpovídala trhu (to mezidobí trvalo asi tři týdny). Jenomže to už nikdo z těch lidí, kteří to měli nastarosti, nezkoumal. Čili se k němu ta informace nedostala.

Pointa je ale v něčem jiném. Pojem "péče řádného hospodáře" byl dosud judikován - zjednodušeně řečeno - tak, že člen statutárního orgánu má rozhodovat s nějakou rozumnou úrovní pečlivosti a pokud něčemu o čem má rozhodnout nerozumí, má to poznat a konzultovat věc s odborníkem. V tomto směru tedy Váš názor není správný. Manager není odpovědný za to, aby "si tyhle věci pohlídal". Manager je odpovědný za to (a to je ostatně i konstantně judikovaný názor), že zajistí, aby to někdo kvalifikovaný hlídal.

Např. jednatel sročka je stejným způsobem zodpovědný za vedení účetnictví. Jeho odpovědnost sahá k tomu, že (pokud ho nevede osobně) zaměstná k vedení účetnictví odborně kvalifikovanou účetní. Pokud to udělá, pak své odpovědnosti dostál. V žádném případě se po něm nevyžaduje, aby po té účetní účtované údaje ještě osobně přepočítával.

Nu a přesně to přece Komárek udělal. Nechal tu věc posoudit několika k tomu zřízenými a personálně vybavenými útvary a od všech se mu dostalo ujištění, že je to v pořádku. Mj. ho ekonomické oddělení ujistilo, že je v pořádku i ta cena.

Ale je přece absurdní, aby byl někdo trestně stíhán za to, že uvěřil správnosti a pravdivosti podkladů, které mu připravili jeho podřízení.

PV
0 # Tomáš Pecina 2014-03-12 18:08
Pohlídáním si rozumím buď osobní dohled, nebo pokud tomu dostatečně nerozumím, dohled někým, u něhož nemám důvod pochybovat o kompetenci (faktické, ne pouze formální). Právní pojem "péče řádného hospodáře" je pohříchu užší, takže soudy běžně netrestají evidentní hospodářské trestné činy – a vynahrazují si to na pomocných kuchařkách, které si z práce odnesly dva knedlíky.
0 # Tomáš Marný 2014-03-12 21:38
Ani já nepokládám tu obžalobu za nejpevnější, přesně ze shora popsaných důvodů (nebudu opakovat, viz výše, ten popis je pravdivý).
Na druhou stranu mne ta novinová zpráva (tedy hlavně druhá zde citovaná věta) málem vyrobila žaludeční vředy. Pevně doufám, že jde jen o nějaký novinářský omyl.
0 # Anonymní 2014-03-12 22:15
Tomáš Marný:
ta druhá věta není citována přesně. Spor šel o to, jestli má hospodařit "pouze" s péčí řádného hospodáře nebo s odbornou péčí (nikoliv tedy "zodpovědně", jak to překládají noviny).

BTW soud prvního stupně dovodil povinnost postupovat s odbornou péčí ze zákona o majetku ČR. Ačkoliv se v tom zákoně výslovně píše, že SŽDC se tím zákonem neřídí. Odůvodnění bylo super přesvědčivě :-)

PV
0 # Tomáš Marný 2014-03-13 07:53
PV: to zní hodně zajímavě. Byl byste tak laskav a podělil se o sp. zn.? Třeba bych se na to veledílo taky podíval.
Děkuji!
0 # Anonymní 2014-03-12 21:49
>>Např. jednatel sročka je stejným způsobem zodpovědný za vedení účetnictví. Jeho odpovědnost sahá k tomu, že (pokud ho nevede osobně) zaměstná k vedení účetnictví odborně kvalifikovanou účetní. Pokud to udělá, pak své odpovědnosti dostál. V žádném případě se po něm nevyžaduje, aby po té účetní účtované údaje ještě osobně přepočítával.<<

Vy to neděláte :-o ? Asi žádné sročko nemáte. Pokaždé jsme zjistili, že se akred. úč. sekl o tisíce... Neměl by právě toto manažer hlídat? Pokud tomu nerozumí ( neumí to přepočítat ) tak ať to nedělá...


Petr V
0 # Anonymní 2014-03-12 22:16
Já si účetnictví vedu sám :-) Chtěl jsem jenom říct, že pokud si to pak jednatel sám přepočítá, tak klidně může. Jenom ho nikdo nemůže zavřít, pokud to neudělá. To je všechno. Hlavně to SŽDC má rozpočet v řádech desítek miliard a stovky zaměstnanců. Tam už ten ředitel všechno kontrolovat fakt nemůže...

PV
0 # Jan Vučka 2014-03-13 08:41
A nezapomeňte, že kromě peněz (účetnictví, daně) taky má firma třeba auto (technický stav) a prostory (elektroinstalace, statika, komín, požární ochrana, ...). Ukažte mi CEO, který by rozuměl tomu všemu a dokonce měl čas to vše osobně kontrolovat!
Nelze toto vše vyžadovat osobně od CEO s trestněprávními důsledky pro něj za nesprávnost. Samozřejmě jsme v Čechách, takže jsem viděl již několik pokusů o trestní stíhání jednatele za chyby podřízených. :-/ Naštěstí podobné nesmysly v hospodářských věcech dokáží soudy zpravidla odfiltrovat.
0 # Anonymní 2014-03-12 22:15
"Bývalému řediteli prý pomohlo i to, že v zákoně o SŽDC ani ve vnitřních předpisech nic řediteli organizace nepřikazuje, aby s jejím majetkem hospodařil zodpovědně." Jak seriozní je to žurnalistické "prý"? Pokud ředitel majetek hloupě promrhal aniž by z toho měl prospěch, tak to sotva může být trestné a srovnání s krádeží knedlíků je úplně mimo. A pokud má pravdu pan PV, tak vyčítat tomu řediteli inkompetenci také není na místě. Takže je možné, že justice v tomto případě dělala to, co dělat má.
Karel H
0 # Anonymní 2014-03-14 09:38
Nemám pocit, že pokud pan ředitel dostával zaplaceno za práci, na kterou nestačil, tak z toho "neměl prospěch".

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)