Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zuzana Ferancová

Zuzana Ferancová (nar. 1987) je jednou z patnácti neonacistek stíhaných v procesu s členkami RWU. Sympathická, inteligentní tmavovláska, kterou poznáte podle charakteristického copu a brýlí s tlustou obroučkou, krátce před zahájením svého trestního stíhání absolvovala studium na Právnické fakultě University Karlovy, kde získala magisterský titul. Obžaloba ji viní, že se na počátku r. 2009 podílela na organisaci koncertu závadové hudby a jednoho ze dvou dětských dnů. Za to jí hrozí trest od tří do osmi let vězení.

Z. Ferancovou jsem požádal o e-mailový rozhovor.

Jak se stalo, že se studentka právnické fakulty dostala sama na šikmou plochu?

K tomu stačí méně, než by si člověk pomyslel – stavět kuželky na dětském dnu a zeptat se známého, zda neví o někom, kdo by byl ochoten vystoupit na benefičním koncertu pro politické vězně.

Jak jste prožívala domovní prohlídku?

Když k nám do bytu, který jsme s několika přáteli měli společně pronajatý, vtrhlo v pět ráno policejní komando v kuklách, nebyla jsem tam, protože jsem se právě chystala odletět na dlouho plánovanou dovolenou do Irska. Své si proto užili jenom mí spolubydlící. Od nich jsem se dozvěděla o domovní prohlídce, bohužel bez jakýchkoli podrobností. Pouze mi řekli, že mě policisté chtěli zadržet.

Vzhledem k tomu, že jsem neměla žádné bližší informace a nevěděla jsem, co čekat, vypravily jsme se s maminkou na policii, abychom zjistily, o co jde. S sebou jsem si pro jistotu vzala základní hygienické potřeby a pár kousků prádla. Na policii mi ale nebyli schopni nic bližšího říct a k mému údivu neměli ani žádné výhrady k mému odletu na dovolenou mimo Českou republiku.

Pak se tedy, jestli tomu rozumím, dva a půl roku nedělo nic; až vloni v únoru jste byla obviněna. Jaké pocity má z takového dokumentu člověk, který v té době právě končí pátý ročník právnické fakulty?

O úrovni demokracie a svobody slova v České republice jsem si nedělala velké iluze ani předtím. Přesto jsem byla překvapena, když se elitní policejní útvar, alespoň podle názvu určený pro boj s mafií a teroristy, pokusil kriminalizovat mou účast na dětské besídce. To bych do té doby čekala spíš od politické policie v Číně, na Kubě nebo v Severní Koreji.

V době sdělení obvinění jsem už studium dokončila a hledala zaměstnání. Pracovní nabídky na koncipientskou pozici jsem kvůli obvinění nakonec odmítla, protože zákon o advokacii vyžaduje bezúhonnost. Ačkoliv mi toto obvinění připadalo naprosto absurdní, nechtěla jsem riskovat, že politicky motivovaný rozsudek nakonec zmaří mou několikaletou přípravu na profesi advokátky.

Znalecký posudek na vaši zločineckou skupinu sepsali vlastně vaši vrstevníci, čerství absolventi vysoké školy. Co si o jejich výkonu myslíte?

Obviněny jsme byly na základě posudku plzeňského doktora práv Iva Svobody, který není ochoten ani doložit údaje o vlastním vzdělání, což je u absolventa fakulty proslavené podvody docela podezřelé. Jeho odborná publikační činnost se vztahem k extremismu činí podle údajů uvedených na stránkách university jen několik málo krátkých článků ve sbornících. Svobodova nekompetence a zaujatost (viz dnes už legendární výrok o stupidních deprivovaných hovadech) nakonec bily do očí natolik, že orgány činné v trestním řízení nechtěly riskovat téměř jistou blamáž a raději nechaly vypracovat nový posudek.

Vzhledem k naprosté absenci všeobecně respektovaných odborníků mezi znalci na extremismus nový posudek sepsali novopečení magistři politologie Jan Ptáčník a Petr Krčál, kteří jsou na tom, co do rozsahu odborné publikační činnosti se vztahem k extremismu, zhruba stejně jako Svoboda…

Nepřekvapilo mě, že tito chlapci pouze jinak zvolenými slovy potvrdili závěry předchozího posudku. Prostě něco najít museli, i kdyby si to museli vymyslet, protože jinak by si rovnou zavřeli dveře k výnosnému businessu psaní posudků na objednávku policie. Pustili se proto do divokých spekulací o možné indoktrinaci dětí a jejich výcviku v zacházení se střelnými zbraněmi na dětských dnech, což zní hrůzostrašně, ale je to nesmysl.

Co z obvinění je vlastně pravda?

Po právní stránce vůbec nic.

Jak probíhaly dětské dny, které jsou korunou obvinění? Člověk by si podle obvinění představoval, že na nich děti soutěžily, které namaluje vodovkami nejlepší portrét Hitlera…

Jednalo se o klasické akce pro děti, jaké zná ze svého dětství téměř každý. Pro děti byla připravena řada atrakcí a odměn. Mohly soutěžit třeba ve skákání v pytlích a shazování pyramidy míčkem nebo si kreslit v tvořivém koutku. K dispozici měly nafukovací hrad atd. Větší děti si mohly pod dohledem dospělých vystřelit z praku nebo ze vzduchovky, což bujná fantazie posudkářů povýšila na zacházení se střelnými zbraněmi.

Možnost ideologické indoktrinace dětí, o níž se spekuluje v posudku, je opět holý nesmysl. Toto nařčení stojí na fotografiích zabavených při domovních prohlídkách, na nichž je zachyceno několik dospělých, kteří si – v nepřítomnosti dětí – složili z dětské stavebnice pár symbolů považovaných autory posudku za závadové. Nechci mluvit za ostatní, ale já jsem o tom neměla až do prostudování spisu nejmenší tušení a rozhodně odmítám tvrzení, že by tyto aktivity měly být náplní dětských dnů.

Navíc dětské dny nebyly určeny výhradně dětem fanatických přívrženců krajní pravice, jak se snaží lživě tvrdit obžaloba. Na akce jsme zvaly své známé bez ohledu na jejich politické názory. Své děti k nám navíc vodili i někteří místní lidé, kteří rozhodně nejsou žádní neonacisté.

A koncert protispolečenské hudby, který jste měla organisovat?

Toto nařčení je ještě chatrnější než to předchozí. Podle textu obžaloby jsem se údajně podílela na organizaci jednoho koncertu s vědomím, že na této akci bude účinkujícími porušován zákon a propagován rasismus, nacismus atd.

Pravda je, že jsem se zeptala jednoho svého známého, kterého do celé věci nechci zatahovat, zda nezná nějakou kapelu ochotnou vystoupit na benefičním koncertu pro politické vězně. Můj známý o nikom nevěděl a tím pro mě celá záležitost s organizací koncertu skončila. Zbytek jsou jenom nehorázné výmysly vyšetřovatelky Zlaty Pálfiové a státního zástupce Dolany, pro které jim samozřejmě chybějí důkazy.

Jaké jsou vaše politické názory? Dokážete se definovat? Kterých historických osobností si vážíte nebo je pokládáte za své vzory?

Nejsem členkou žádné politické strany, ani se neřídím nějakými pevně stanovenými ideologickými mantinely, do nichž se mě pokusili nacpat autoři znaleckého posudku Ptáčník a Krčál, kteří mě nikdy neviděli. Zkusím proto raději popsat svůj postoj k některým událostem, které hýbou naší společností.

Pocházím z Ústeckého kraje, kde lze dobře vidět, jak vypadá soužití s Cikány. Vždy jsem proto inklinovala k otevřenému odmítání diskriminace majority, která je bohužel ustálenou normou chování mainstreamových politiků. Na nich mi vadí jejich pokrytectví, absence nezištného vlastenectví a především odtrženost od běžného života. A nemám na mysli jenom vládu nebo poslance. Jak strašně daleko je někdy z radnice mezi obyčejné lidi, předvedl naposledy budějovický primátor Juraj Thoma, který na své právem nespokojené spoluobčany místo jednání raději poslal policii.

V severních Čechách jsou viditelnější než jinde také sociální problémy. Velmi mi vadí, jak se tento režim chová k postiženým a starým lidem. O sebevražedné protipopulační politice vedené státem proti mladým rodinám s dětmi ani nemluvím. Nemá však smysl si jenom stěžovat na neschopnou a nespravedlivou vládu. Lidé by se měli místo pasivního naříkání více zapojovat sami. Někdy pomůže i drobnost. Třeba darování krve, pomoc postiženým povodní nebo pořádání dětského dne.

Dále nevěřím na dlouhodobou udržitelnost multikulturalismu ani snahy o budování jednotné Evropy pod taktovkou Bruselu. Zástupci naší země by podle mého názoru měli lépe definovat a hájit naše národní zájmy, za něž rozhodně nepovažuji účast na vojenských dobrodružstvích v zemích třetího světa. Nerozumím pokrytectví některých politiků, kteří Rusku nasazují oslí hlavu za odsouzení Pussy Riot, ale sami nevidí nic špatného na pronásledování žen, které uspořádaly dětský den.

Z historických postav si vážím těch, které dokázaly otevřeně vystoupit proti špatnostem, i když jim to přineslo jenom potíže nebo někdy dokonce smrt. V mých očích mezi takové hrdiny rozhodně patřili třeba Jan Hus a Karel Havlíček Borovský. Vážím si i těch lidí, kteří dokázali za normalizace otevřeně odmítnout okupaci své země a často na to velice tvrdě doplatili.

Jak se díváte na problém soužití s romskou menšinou? Jezdila jste na demonstrace do Litvínova-Janova, na Šluknovsko nebo do Duchcova?

Pouličních protestů jsem se neúčastnila. Velmi dobře však rozumím rozhořčení spoluobčanů, které neúnosná situace vyhnala do ulic. Za hlavního viníka problémů považuji mainstreamové politiky, kteří se posledních dvacet let pouze zaklínají extremismem, aby v této otázce nemuseli hnout prstem.

Nyní vás čeká hlavní líčení. Překvapilo vás, že se soudkyně Reifová pokusila vaši skupinu rozdělit a nabídnout některým podmíněné zastavení trestního stíhání?

Podle soudkyně Reifové zaslouží sedm z patnácti obžalovaných nižší trestní sazbu ve výši jeden rok až pět let, protože údajně nepáchaly – na rozdíl od zbylých osmi obžalovaných – trestné činy typu pořádání dětských dnů, účast na demonstracích atd. jako členky organizované skupiny. Jsem zvědavá, jak tento krok odůvodní, protože se může jevit jako ryze účelový a nezákonný.

Paní soudkyně si velmi dobře uvědomuje, že jsme jenom obžalobou účelově slepená skupina, jejíž členky se všechny ani navzájem neznají. Proto předpokládala, že pokud části obžalovaných nabídne možnost lehce vyklouznout výměnou za svědectví proti ostatním, určitě najde někoho, kdo na to přistoupí a poskytne obžalobě důkazy, kterých má zatím kritický nedostatek. Uvidíme, nakolik se taková doznání budou podobat známým scénám z filmu Kladivo na čarodějnice.

Pokud se nepřiznáte a nebudete se soudem spolupracovat, hrozí vám reálně nepodmíněný trest. Jsou vaši blízcí srozuměni s tím, že se s vámi budou muset na dva až čtyři roky rozloučit a jezdit za vámi jednou za čas na návštěvu? Jak na to reagovali? Dokážu si představit, že ne každé mamince se příjemně říká Naše Zuzka teď dodělala tu vysokou, a jen co ji pustí z kriminálu, půjde do zaměstnání

Moji blízcí považují mé trestní stíhání za naprosto absurdní, politicky motivovanou frašku, kterou nechala vykonstruovat Fischerova vláda, aby zakryla svou neschopnost a obří zlodějny typu přemrštěné státní podpory solárních elektráren nebo nevýhodných nákupů na ministerstvu obrany.

Má rodina si nejspíš moc nepřipouští, že bych za účast na dětské besídce nebo zeptání se na kapelu mohla opravdu skončit ve vězení, abych se napravila mezi zlodějkami a vražedkyněmi. Doufám, že budou mít pravdu.

Co byste vzkázala mladým lidem v podobné situaci? Buďte konformní, rozhodně nedávejte veřejně najevo své skutečné názory, protože v bojující demokracii můžete veřejně říkat jen to, co chce vaše vláda slyšet?

Každý se musí připravit na to, že jeho naprosto legitimní názor nebo čin může být soudními znalci na extremismus libovolně překroucen a podle gumových zákonů kriminalizován. Tato hrozba je opět o něco aktuálnější v dnešní době, která přeje extensivním výkladům. Přesto si myslím, že je vždy potřeba otevřeně vystupovat proti věcem, které lidé považují za špatné.

Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.

Děkuji vám za rozhovor!

Komentáře   

0 # Jan Vaněk jr. 2013-07-10 12:58
Takže nesouhlasíte s Janem Čulíkem ani v tom, že by rozhovory neměl být uctivě přitakávací?
0 # Anonymní 2013-07-10 13:34
Takže že by se měla hájit nejen proti státu, ale i proti vám?
Dost hnusný přístup, pokud je stíhání opravdu nespravedlivé.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-10 18:23
Souhlasím, ale toto není novinářský rozhovor a já nejsem vůči ZF v postavení novináře.
0 # Anonymní 2013-07-13 11:21
S Janem Čulíkem, podle mého názoru, nelze dnes souhlasit v podstatě v ničem. Ostatně, zrovna on na BL myslím jasně ukazuje, jak moc lze ohnout páteř poctivé a etické žurnalistiky.
0 # Anonymní 2013-07-10 13:42
Pane Vanku, asi jste moc rozhovoru nepsal, ze ne? Jsou rozhovory konfrontacni a jsou rozhovory ve kterych autor proste ctenarum zprostredkovava nazory cloveka, se kterym je interwiev vedeno.
Pokud ctenar naprosto netusi nic o tom, co je zac a jak se dany clovek diva na svet, jake ma nazory a postoje, je konfrontacni rozhovor casto manipuluji, jelikoz pokud nekdo nema prostor seznamit ctenare se svymi nazory a postoji a autor jej rovnou konfrontuje, tak je to casto vrazdeni nevinatek.

Neco jineho je delat rozhovor s nekym, jehoz nazory a postoje jsou ctenarske obci vseobecne zname (napr politici, vrcholovi urednici atd.) - zde pak je mozne diskutovat ci dokonce konfrontovat bez problemu. Ale u cloveka o jehoz postojich ctenar netusi naprosto nic - to je casto uplny nesmysl.

Bavime se samozrejme celou dobu o tom, ze autor rozhovoru ma zajem svym ctenarum prinest nejake zajimave - dosud neprilis zname - informace, rozsirit pohled na nejake tema, ci seznamit je s dosud neznamym clovekem, ci oborem lidske cinnosti. Nikoliv o tom, jak z nekoho ucelove udelat blbce pro pobaveni sve, ci ctenaru..
DS

0 # Leon Kreutzfeld 2013-07-10 14:07
Me by zajimalo, kam muze takovy absurdni prozess az dojit. Muzou se odvolavat az do Strassbourgu na evropsky soud pro lidska prava? Treba se pak probudi i Karel a pani Simunkova. Pravda pro normalni lidi dost otrava travit roky zivota vzdorovanim schikane statu.
0 # tribun.name 2013-07-10 14:11
Slečna sice asi nebude žádná neviňátko, ale v každé případě tu stát táhne s kanónem na vrabce a snaží řešit symptomy následků, místo samotných příčin. Kdyby stát některé problémy (korupce, tunelování, nerovnost, pocit (sic!) nespravedlnosti, rozpad sociální koherence a ztráta loajality vlastních občanů) řešil v zárodku, takovéhle "problémy" by byly zcela marginální, pokud by vůbec existovaly. Pokud postoje slečny sprosté podezřelé ve společnosti rezonují, není to její chyba.
0 # Anonymní 2013-07-10 14:20
tribune, probuh muzete priblizit na zaklade jake hluboke analyzy jste dospel k zjisteni ze "slecna nebude zadne nevinatko"? To, ze se slecna dostala do situace, ktera je pro vas neznama - ta vas vede zcela evidentne k aplikaci pravidla Tety Kateriny: Neni sprochu aby...?
0 # tribun.name 2013-07-10 17:02
Například na základě toho, že šla na policii podat vysvětlení s balíčkem osobních potřeb připravená na vazbu, nebo na základě jejích slov, že organizovala koncert na podporu politických vězňů. To mě totiž vede k závěru, že slečna moc dobře věděla, co dělá a jakou hru hraje. To samozřejmě ještě neznamená, že je kriminálník a patří do basy, ale nevinná oběť to asi také nebude, že?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-10 17:20
Osobní věci si vzala s sebou poté, co se dozvěděla, že měla být při razii zadržena. Jako přiznání bych to neinterpretoval.
0 # Anonymní 2013-07-10 17:23
Kdyby do meho bytu vtrhla policie a hledala me, pricemz ja tam nebyl, taky bych sel na PCR pripraven na vazbu. To je pouze obecna inteligence a ne ukazka viny.

Muzu delat veci na pomezi a stejne byt nevinny. Podle vasi logiky byste rekl, ze ten svedek Gripenu (nebo ceho to bylo) taky nebyl zadne nevinatko, kdyz na nej hodili pohlavni zneuzivani.
0 # Anonymní 2013-07-10 18:58
tribun: "ale nevinná oběť to asi také nebude, že?" .... ale samozrejme ze je. Hlasit se na policii s osobnimi vecmi pokud ji policie nahani neni nic jineho nez prakticke reflektovani soucasne (ne)pravni situace v teto zemi.
Organizace koncertu na podporu politickych veznu neni v celem civilizovanem svete vnimano jako neco zavrzenihodneho. Nebo chcete rici, ze Bono Vox a jeho koncerty pro Mandelu, ci Amnesty international (ve svych lepsich dobach) se svymi akcemi na podporu politickych veznu (bez ohledu na jejich politicke vyznani!!!) vasimi slovy "taky nebyli žadna neviňatka"???
0 # Tomáš Pecina 2013-07-10 19:02
Řekl bych to asi tak, že protože v České republice žádní političtí vězni nejsou, je pořádat koncerty na jejich podporu trestným činem, a organisátoři právem patří do vězení.
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 19:04
Tribune, i kdyby cokoli, tak doprdekurvalepráce snad ještě platí presumpce neviny! Alespoň slušní lidé by s ní měli počítat, když už stát nikoli.
0 # Jiri Krakora 2013-07-10 21:07
Dočetl jsem po - "Slečna sice asi nebude žádná neviňátko," a na další projev imbecility nemám nervy.
Neudělal jsem chybu, že ne?
0 # cnemo 2013-07-29 20:45
Ne, neudělal. Tribunoviny většinou dávají smysl, ale tady silně ulít. Podle něj by měl stát likvidovat "nácky" již ve stádiu embria:)
0 # J. Kanioková 2013-08-05 20:43
No... Tribune, nějak jste mi připomněl - "Kdyby seděl, stejně by nepustil" (c)Š+G
0 # Anonymní 2013-07-10 14:17
Jste prilis optimista pane Kreutzfelde. Karel, natoz Schimunkova se neprobudi. Cesky "lidskopravni" sektor, policie, BIS a media shodne konstatuji neco v tom smyslu, "ze cesti neonaciste stupnuji svoji cinnost i tak, ze se v poslednich letech naucili sofistikovane vyuzivat evropskou legislativu do te miry, ze se jim podarilo docilit osvobozujiciho rozsudku ve Strasburku" ... a cele deni nebudou intrepretovat tak, ze az ve Strasburku jasne rekli, ze cesky stat porusuje neci prava. Budou to prezentovat tak, ze strasburske rozhodnuti v jejich prospech je dukazem sily neonacistickeho spiknuti..
a budou premyslet jak toho vyuzit k nejake difamacni a pote legislativni kampani metode, diky ktere budou lide (oponenti) jimi onalepkovani jako "neonaciste" zbaveni rovnou obcanskych prav, tak aby se nemohli dovolavat tuzemskeho, natoz evropskeho prava..
0 # Anonymní 2013-07-10 14:39
24.8. 2013 14:00 Ostrava, náměstí, prijdte vsichni, chci tam videt milion lidi, ne par set "extremistu" a mistnich. STOP CERNEMU RASISMU ! ACAB !
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 18:56
Další protest proti Cikánům, také to obětem špatného systému?
0 # Anonymní 2013-07-10 19:00
pane Hylsi, bud me nebo vam neslouzi oci. ja tam vidim napsano Stop cernemu rasismu. Co tam vidite vy?
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 19:02
Inu, já zase ve svém příspěvku vidím otazník. To jako že se ptám. Co tam vydíte vy?
0 # Anonymní 2013-07-10 21:35
Stop cernemu rasizmu znamena stop sikane police CR ... viz ACAB
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 21:50
Jo tak tohle je ACAB.

Ale proč černé stejně nechápu...
0 # Anonymní 2013-07-10 15:20
Slečně Ferancové přeji hodně štěští v boji s novodobou inkvizicí. I když upálení na hranici se už pár staletí v ČR neuplatňuje, mám obavy, že kvůli tak závažnému zločinu, jakým je uspořádání dětské besídky, tento trest znovu uvedou do praxe. Slovy jedné známé písně: Středověk neskončil, středověk trvá... atd.
0 # Anonymní 2013-07-10 16:15
Má pravdu ta slečna. Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic. Jako v Německu.

Nejdřív přijdou neonacisté pro Romy,
a já se neozvu, protože nejsem Rom.
Pak přijdou neonacisté pro Židy,
a já se neozvu, protože nejsem Žid.
Pak přijdou neonacisté pro komunisty,
a já se neozvu, protože nejsem komunista.
Pak přijdou neonacisté pro katolíky,
a já se neozvu, protože nejsem katolík.
Pak si přijdou pro mě
a už nebude zbývat nikdo, kdo by se mohl ozvat.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-10 17:42
Máte špatně začátek:

Nejprve uspořádají neonacisté dětský den,
potom si na koncertě hrají hudbu, která se jim líbí.
0 # Anonymní 2013-07-10 19:44
Příteli tahle žídovká karta je docela trapná. 1) V CR byla obětí nacismu s žádní neonacisté tu neexistují, snad pouze ve Vaší chorobné fantazii. 2) židé se vesměs snažili stát Němci, byli zapojeni do německé kultury, obchodu, vědy atd.. vidíte totéž u českých menšin? Romové, Vietnamci? Já ne..
3) Pnutí mezi bílými Čechy a Romy je primárně zaviněno Romy a hlavně jejich ochránci z tzv ngo - tady lidé jako Vy. Nikoliv bílýmiˇČechy 4) Připadá Vám dětský den stejný jako KristalNacht???!!! Mě ne.
5) Svoboda slova znamená svoboda i pro názorové oponenty, ale to vy kulturní marxisté nechápete, že...
really low stuff
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 19:52
OMS, člověče, jaká židovská karta - vždyť je to parafrase na Martina Niemöllera!
0 # Anonymní 2013-07-10 20:10
Jako v Německu? Stalo se tam něco, o čem nevím?

K tomu textu, který je připisován M. Niemöllerovi, se nenachází Romové (správně by se mělo psát cikáni, jelikož nejsou definovaní jako samostatný národ). Začíná komunistama, pak židy, odboráři, katolíky a naposled sebou. Účelem té básně prý bylo poukázat na diskriminaci menšin a velice často (a rádi) ji využívají při různých příležitostech, jako je třeba holokaust (ať už židovský, cikánský, komunistický, katolický, islámský, budhistický atd.).
0 # Anonymní 2013-07-10 20:20
Židovská karta je vždy vytahovana, když je potreba zabránit diskuzi, jako třeba teď o cikanech
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 20:31
Facepalm.
0 # Anonymní 2013-07-10 22:06
Vzdyt zidi uz nejsou ja jsem mozna taky jako ze zid, jen jaksi z otcovy strany ac zidovske jmeno modre oci a blond vlasy moc semitsky nevypadaji ... a ani ten judaismus neznal ;-))
Zidovstvi je rasova zalezitost o kristalove ciste rase, kterou si buduji jiz z dob Biblickych, dedi se z matky, ale pravy zid ma oba rodice cistokrevnymi zidy.
Krom toho, ze zide veri, ze jsou vyvolena rasa, coz je vlastni vsem semitskym narodum, ony jsou tedy jen 2, zide a arabove.

Zidy na nasem uzemi vyvrazdil Karel IV (spolu s chazary), v jejich domovine arabove a tak prezili prevazne ve Spanelsku, kde zije nejvetsi skutecne zidovska komunita, paradoxne prave oni se vzdali rasistickeho talmudu a mnozi i konvertovali ke krestanstvi.
98% tech, co se dnes sami povazuji za zidy jsou chazarove a jejich sumerska slechta, coz je snadne dokazat z DNA, nebot prave linii matky lze dolozit az k tzv. pra_evam (vedecky pojem) tedy maji zide pravdu, ze se zidovstvi dedi z matky a ne z otce a diky tomu to je tak snadne dokazat.
Chazarum se prezdiva 13 kmen a ja proste nepovazuji za zidy, protoze zidem se clovek nestava, zidem se clovek rodi ! Takze maximalne jsou to judaisti.
Co je ovsem uz naprosta urazka inteligence je z vedeceho hlediska ona znama nacisticka perzekuce, kdyz i stupidni nacisticka propaganda zobrazuje typickeho zida s velkym nosem, klasicky to zjev chazaru a co vice v chazarskem odevu ... ale prisuzuji to tomu, ze jeste nebyl internet, neznali DNA a ze proste byly oklamani, nebot oni se skutecne vsude prokazovali jako zide a byli Judaiste, ale ne z presvedceni, ale protoze v te dobe bylo nabozenstvi formou technologie moci a tohle nabozenstvi krom zaostalych starych nab. jako jedine uznavalo lichvu jako poctive remeslo. No ale v 21 stoleti kdy zname DNA si tuhle vedeckou nepresnost muzu vysvetlit snad jen tim, ze zde zakonodarce upira moznost svobodne zkoumat a publikovat vedecke prace, tak do toho asi radeji nikdo moc nerype a je to asi stejne, jako rict, ze ti co si hraji na indiany v CR jsou etnicti aztekove.

Podobny rozhovor uz jsem jednou vedl, nachytal jsem jednoho podvodnika, jak chtel tahat holky do zahranici, asi prostituce, ja jej odhalil diky registraci domen a ze ta jeho udajna agentura, ani firma v Nemecku neexistuje a je to tedy podvod, nacoz on spustil, ze je zid a co ja si vubec myslim, tak jsem mu rek, ze si myslim, ze je maximalne chazar nebo sumer, ale v zadnem pripade ne semitskeho puvodu ... to byla panecku mela ... takze slovo zid je asi nejake posvatne zaklinadlo ktere se snazi nekoho presvedcit, ze nema pravdu ...
0 # Anonymní 2013-07-11 11:44
Niemoeller byl taky pěknej extrémista a Židy tady jak vidno nikdo nevyhubil, a už vůbec ne Karel IV. Tomu se v dnešní filosemitské době vyčítá, že nějaké své dluhy tuším v Německu řešil přepuštění některých židovských obcí do pravomoci měst, což nepřímo vedlo k pogromům.
0 # Peter Varhol 2016-10-29 19:36
Ještě zbudou "Svědkové Jehovovi" ty se ozvou :-)
0 # Anonymní 2013-07-10 16:43
OK, přiznávám, že tohle mě posadilo na zadek. Fakt jsem si myslela, že cílová skupina téhle protiextrémistické šikany má trochu jiné charakteristiky.
Cvokárna :( Přeji slečně hodně sil a štěstí.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-10 17:19
Ano, Hanták řekl "patnáct nebezpečných neonacistek", a veřejnost začala slintat.
0 # Anonymní 2013-07-10 19:12
Myslím, že kolegyni Ferancovou příliš idealizujete. Jistě není hloupá a umí své názory prezentovat společensky přijatelným způsobem. Když chce.

Ale rozeberme si, co vlastně (asi mimoděk) říká:
1) sama řekla, že je proti "diskriminaci majority". To je samozřejmě slušně a společensky přijatelně řečeno. Na druhou stranu, jistý ideový průnik s "extremisity" tu asi abude,
2) taky řekla, že v rámci toho dětského dne si tam lidé (nejspíš z řad organizátorů) stavěli "symboly" ze stavebnice. A byly z toho fotky.

Jinými slovy ta slečna není žádné neviňátko a nebyl to žádný jen tak dětský den. Případ nesleduji a obžalobu jsem nečetl. Ale jenom na základě toho rozhovoru jsem nabyl dojmu, že to byl dětský den organizovaný partou lidí, která se nejspíš dala dohromady na základě sdíleného odporu k "diskriminaci většiny". Přičemž členové té party si po večerech staví hakenkrojcy z lega a fotí se u toho.

Samozřejmě nepochybuji o tom, že je to politicky vedený proces a ukázková policejně-justiční zvůle. Na druhou stranu si utlačovatelský aparát tu slečnu nevybral náhodně na ulici. Ona se stala obětí takového procesu mj. proto, že se k tomu hodila pro své aktivní angažmá v neonacistickém milieu. Proto se mi ta její póza "slušného člověka" příliš nelíbí.

Při čtení nářků nevinné mučednice z Ústí se ostatně může každý cvičně zamyslet, jak by to tu asi vypadalo s lidskými právy a právním státem, kdyby ve vládě seděla ta parta z dětského dne a kolegyně Ferancová byla kupř. prokurátorkou...

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-10 20:22
Já se spíš zamýšlím, jak by to vypadalo s lidskými právy, kdyby byli prokurátory lidé jako vy. To bychom asi byli v preventivní detenci všichni, co tu diskutujeme.
0 # Anonymní 2013-07-10 20:24
Clovece nešťastná!! I kdyby na tom večírku chodili po hlave, tak je jejich věc, žijeme ve svobodne zemi, kde je svoboda vyznání, slova dokonce v ústavě!! Tihle politicky korektní marxistů jsou příšernost!!! Fuj
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 20:30
"Případ nesleduji a obžalobu jsem nečetl."

Ale jasno máte perfektně!
0 # Anonymní 2013-07-10 20:32
Já jsem si tu obžalobu přečetl a z lega si stavělo pár návštěvníků akce, kteří v této souvislosti ani nejsou stíháni.
0 # Anonymní 2013-07-10 20:34
Bez ohledu na její názory (které s ní minimálně z části sdílím, takže jsem asi neonacista) stále nechápu co je závadného na organizování dětského odpoledne a na jednom dotazu po kapele pro benefiční koncert.
Honza Jaroš
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 20:38
Možná by se mělo vyšetřování zaměřit i na firmu Lego - ta stavebnice umožňuje sestavit skoro cokoli! A Merkur - ten je navíc kovový a v některých sadách byla i ozubená kolečka! A někteří výrobci plastikových modelů dávají k německým letadlům i obtisky hakenkreutzů!

Blbé, že by toto v normálním světě mělo být vtípkem, ale dnes si tím nejsem vůbec jistý...
0 # Anonymní 2013-07-10 20:51
No Merkur, to je kapitola sama pro sebe. Stejnojmenná planeta s dobou oběhu kolem Slunce 88 dnů, to je jasná závadná symbolika... :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-07-10 20:53
Tímto směrem bych nešel, protože nakreslit zakázaný symbol nebo napsat závodový text umožňuje libovolný tablet, a jsou i takové, které to nerozpoznají a vlastníka hned neudají/nezablokují se.
0 # Anonymní 2013-07-10 20:53
Ale dyť toto je právě o lidských právech ( rozumněj právech kolektivu ) nikoli o občanských právech ( tj. právech občana ) ... Ani pan Pecina nevidí rozdíl... Respektive bojuje za tato LIDSKÁ práva :D. A tak jsme tam kde jsme ...

Apropo slečna není moc inteligentní, když nakonec skončila tak jak skončila...

Petr V
0 # Anonymní 2013-07-10 21:06
Asi v tom nemají jasno ani ti, co dávali dohromady Listinu základních práv a svobod, když je článek 15 zařazen pod hlavičku "Základní lidská práva a svobody"...
Honza Jaroš
0 # Anonymní 2013-07-10 21:28
Je třeba si říci, kteří autoři psali ústavu - komunista Jičínský a komunista Rychetský... všímejte si především důležitých vět v ní obsažených :... , které stanoví zákon .... lze ukládat jen na základě zákona, ... svobody mohou být omezeny zákonemPetr V
0 # Anonymní 2013-07-10 21:49
Nerozumíme si. Směšujete totiž rovinu právní a rovinu morální.

V právní rovině v zásádě souhlasím s p. Pecinou. Jak konkrétně v hodnocení tohoto případu, tak i obecně v tom, že v normálním státě by neměly být v zákoně ideozločiny, založené na tom, co si kdo myslí, co nosí za tričko nebo co zpívá (to už je jak v Půlnočním království). Problém mám např. i se skutkovou podstatou TČ výtržnictví, což je už z povahy věci delikt přestupkového charakteru...

Čili si neskromně troufnu tvrdit, že kdyby byli prokurátory lidé jako já, asi by to tu v něčem vypadalo lépe. Protože já třeba nepovažuji za společensky škodlivé to, že má někdo na čepici nějaký obrázek.

Co mi vadí je - čistě z morálního hlediska - způsob, jakým se ta slečna prezentuje. Protože co si budeme povídat, ta slečna asi tak trochu neonacistka bude. To je samo o sobě jedno. Pro mě za mě, ať si z toho lega postaví třeba Hitlera v životní velikosti. Za to samozřejmě v civilizované zemi nemá být nikdo stíhán. Ale morálně se mi přičí, když nám sympatická a inteligentní vyznavačka zločinecké ideologie (lhostejno, zda nacistické či komunistické) sděluje, že ona je vlastně ten slušný člověk, který brání vítězství Zla. Proboha, dyť ona je to zlo!

PV
0 # Anonymní 2013-07-10 21:52
Víte, ono to vychází už ze Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 (články 18 a 19) a z té bych Jičínského nepodezříval... :-)
Honza Jaroš
0 # Miroslav Hylš 2013-07-10 22:28
Pane PV - telepatie?
0 # Anonymní 2013-07-10 23:20
Pane PV, vase veta "ta slečna asi tak trochu neonacistka bude." vam dava ohromne perspektivy!! Zjevne jste jeden z mala kdo mate schopnosti pohlizet do hlav lidi, ktere jste v zivote nevidel (nebo maximlane na obrazku) nic o nich nevite, ale dobre vite co jsou zac a co se jim schovava v jejich mozkovnach.
Takove schopnosti maji jen ti nejlepsi z nejlepsich, Bohem obdareni, jakou jsou treba pan Ivo Svoboda, pani Papiezova, ci - dej mu panbuh vecnou znaleckou slavu - pan Mazel!
Pane PV, nevahejte a tento svuj jedinecny talent vydavat hluboke soudy o mysleni lidi o kterych zcela nic nevite, psokytnete do sluzeb UOOZ a statnich zastupcu a nepochybne vas ceka velka a slavna budoucnost!
0 # Anonymní 2013-07-11 00:17
Tak dovedu si představit, že je někdo "tak trochu" blbec. Ale aby někdo byl "tak trochu" neonacista, či třeba "tak trochu" komunista, nebo "tak trochu" muslim - to je zvláštní úvaha ze strany pana PV. Pokud jde o politické či ideologické, popř. náboženské vyznání, buďto se člověk s nějakou ideologii, vírou, identifikuje (a tedy je neonacista, komunista, či muslim) nebo nikoliv.
Ale na druhou stranu, pokud chce někdo dělat chytrého a někoho soudit od stolu, aniž by znal jakékoliv reálie, tak diagnózou "tak trochu neonacistka" člověk vlastně nic nepokazí a přitom může plácat moudra jakoby zdánlivě "tak trochu" k tématu.
0 # Anonymní 2013-07-11 00:21
Ale no tak. Přece není třeba se nikomu dívat do hlav. Stačí se jenom podívat na fotky, které jsou na tomto webu štítkovány pod RWU.

Ale jistě. Ona není neonacistka. Jenom se pohybuje v partě lidí, před které když položíte dětskou stavebnici, tak z ní spontánně složí hákový kříž, pár run a postaví na to hajlujícího igráčka. Pak si ještě s vyholenýma klukama skočí do nějakého průvodu a nakonec se nám svěří, že je proti diskriminaci majority a má ráda opravdové vlastenectví.

Pochopte: mě je úplně jedno, jestli si někdo skládá hákové kříže z lega nebo třeba po nocích v obýváku vyvolává ducha H. Himmlera. Na to má samozřejmě právo a nevidím na tom ani nic trestného. Ale ať to proboha alespoň nepopírá a nevykládá tu něco o slušných lidech a úplně normálních dětských besídkách...

PV
0 # Anonymní 2013-07-11 00:42
Pane PV, máte pocit, že takový Vávra a Čtvrtníček jsou či byli neonacisti? V České sodě se to těmi symboly, které tak nemáte rád, jen hemžilo.
To samé například Vesjolyje kartinki, blahé paměti. Evidentně jeden neonacista vedle druhého.
Dokážete pochopit, že si z toho někdo může dělat jednoduše srandu?

Mimochodem, mám dobrého kamaráda, který je socialista. Přesto si s ním já, jako víceméně libertarián, velmi dobře rozumím; jen se holt v hovoru vyhýbáme některým tématům. Měl bych ho podle vás zavrhnout jen proto, že nemáme stejné politické názory? Podle mě bych byl debil.

Honza Jaroš
0 # Anonymní 2013-07-11 01:02
Pane PV a dovedete si predstavit to, ze ta mlada dama proste neonacistka neni? A ze takove oznacni by treba vnimala jako urazku?
A take treba to, ze nezodpovida za to, kdo a kdy z jejich znamych (a dokonce neznamych, muze je spojovat prave jen to, ze je UOOZ spojil do jedne basurdni kauzy) - co stavi z lega a vyfoti a kdo a jak to zneuzije? A pokud to ucelove umele propoji UOOZ (a treba antifa), vse se to oboli difamacni informacni aktivitou a vy to chte nchte spolknete i s navyjakem, tak te mlade dame treba osklive krivdite a sam se osklive mylite?

0 # Anonymní 2013-07-11 07:28
Mrzí mě, že to musím říct, ale používáte dost nekorektní argumentaci.

Představte si, že jsem tak otrlý, že mi třeba vtipy o holocaustu nevadí. Kolikrát se jim směju. Sodu jsem sledoval a i ty Kartinki jsem četl. Nakonec - humor ať si každý dělá, jaký se mu líbí.

Ale tihle lidé to přece nemyslí ze srandy. Oni tomu taky skutečně věří.

Postavte si vedle sebe známá fakta. Která snad dokonce ani nikdo nezpochybňuje (alespoň většinou):
1) výše uvedený rozhovor byl dáván v době, kdy je ta slečna obžalována. Není hloupá a tak předpokládám, že nám své názory asi nevyjeví v plné palbě. Nicméně i tak bylo vidět, že je min. naladěna na nacistickou notu, zároveň
2) to, že si tam někdo skládal "symboly" z lega snad nikdo nepopírá. Ona jenom říká, že o tom nevěděla. Čemuž - promiňte - moc nevěřím. Kdybych byl obžalován v čarodějnickém procesu, popíral bych to taky. Ale i kdyby o tom nevěděla, ukazuje to na smýšlení lidí, v jejichž okruhu se pohybuje. A v jejichž okruhu se v rámci RWU veřejně angažuje,
3) nevěřím, že by si to tam skládali ze srandy. Ani nevěřím, že by si ty runy skládali proto, že jsou fanoušky germánského písemnictví,
4) její soukmenovkyně Dupová někde lepila samolepky s linkem na odpor.org. Nevím, jestli to skutkově popírá. Ale na stránkách RWU to snad i linkovali. Stejně tak její soukmenovkyně Dupová kandidovala za DS.
- to jenom, co mě tak po ránu napadlo. Ostatně: p. Pecina se jí nezeptal, které konkrétní politické vězně chtěli tím koncertem podpořit? Jestli ty staré nebo nějaké svoje.

Na ničem z toho nevidím nic trestného. Každý má právo vyznávat si pomatenou ideologii podle svého gusta.

Na druhou stranu prosím uznejte, že se ta slečna pohybuje mezi mezi neonacisty, pořádá s nimi různé akce a zakládá spolky. A že její politické názory s nimi min. souzní. Že by sama takovou ideologii nevyznávala je nepochybně teoreticky možné. Ale bylo by to nějak moc náhod najednou.

Její politické přesvědčení by v demokratickém státě nemělo být kriminalizováno. Ale že takovéto přesvědčení ona a její přátelé mají, může jenom těžko popřít.

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-11 07:56
Její politické přesvědčení by v demokratickém státě nemělo být kriminalizováno. Ale že takovéto přesvědčení ona a její přátelé mají, může jenom těžko popřít.

A co je mi po tom, jaké názory vyznává? Mým problémem je, že za ně stojí před soudem, což, jak připouštíte, by se v demokratické zemi dít nemělo.

Chcete-li nějaké konkrétní POWs, není problém jmenovat: Vondrák, Dupová, pět lidí, kteří byli ve vazbě za organisování koncertů "White Power Music" (ačkoli policie celou dobu tvrdila, mj. prostřednictvím svých regionálních mluvčích, že na koncertech žádnou trestnou činnost nezjistila), a zřejmě také Vlastimil Pechanec, u kterého mám velké pochybnosti, že se vraždy Roma, za kterou byl odsouzen, skutečně dopustil.
0 # gogo 2013-07-11 08:01
Problém je v tom, že tento rozhovor ji má ukázat v hezkém světle. Dále, přesně jak píšete, probíhá čarodějnický proces a ona cítí potřebu zapřít i to, že má kouhouta a ten že kokrhá - co kdyby v tom Bobling našel souvislost s uhranutým dobytkem?
Před pár roky by takový rozhovor vypadal jinak a slečna by se neostýchala vyjevit svoje názory. Stejně tak my bychom z lega klidně stavěli třeba i srp a kladivo.

Tohle je jedna z věcí, pro které považuji právníky za šmíru. Místo dobrání se skutečnosti a rekonstrukce to dopadá tak, že jedna strana kydá špínu a druhá maluje na růžovo. Kdyby se tak chovaly děti, dostanou na prdel, že lžou, podvádí a manipulují.
Podobně kdyby se tak chovali dospělí, omezím s nimi kontakty na minimum.

Slečně se nedivím, nechce si zhoršovat pozici. Smutné je na tom to, že zcela absurdní hon na čarodějnice dosáhl toho, že slečna si netroufne vyjevit své názory, byť by byly naprosto přijatelné a sdílené většinou lidí. Tohle je paralela s minulým režimem.
0 # Anonymní 2013-07-11 08:09
Nemá to cenu. Přesně jak psal pan Pecina na začátku vlákna: kdybyste byl prokurátor, už bychom seděli skoro všichni, co tu diskutujeme. Prostě je euroskeptik, odmítá pozitivní diskriminaci a multikulturalismus, nesouhlasí s naší vojenskou účastí ve vzdálených válkách a to všechno z ní dělá ukázkového nácka. A já se půjdu udat, protože to je shrnutí i mých názorů.
Honza Jaroš
0 # gogo 2013-07-11 08:13
Úplně se mi vybavily trapné okamžiky, kdy měl kamarád tričko se skupinou KISS. Pro nepamětníky - ta dvě S byla stylizovaná do znaku SS. Někteří učitelé měli potřebu se vyptávat co tím jako chce říct, proč to nosí, kde to vzal, jestli ví, co tím propaguje, jestli se mu líbí jejich pomalované obličeje, zda by tak chtěl chodit a někteří provedli i historickou vsuvku do 2. světové a kázali o tom, jak nás Rudoarmejci osvobodili, zatímco on tady propaguje nacistické symboly.
A on prostě jen dostal cool triko od bráchy k narozeninám.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-11 08:14
Nikoho nemanipuluji, gogo. Byl jsem to já, kdo publikoval fotografie se závadovými symboly ze stavebnic a s "hajlujícím" panáčkem. Kdybych chtěl manipulovat, neudělal bych to a tvářil bych se, že nic takového ve spisu není (a soukromě vám mohu sdělit, že jsem byl za svůj postup nejmenovanou přední aktivistkou RWU ostře osočen, načež jsem s ní přerušil kontakty, protože nejsem žádný jejich "tiskový orgán").

Vaší posici příliš nerozumím: ve společnosti vznikla atmosfera honu na čarodějnice, kterou vy a vám podobní (PV) eskalujete tím, že křičíte: Vidíte ji, falešnici? Ještě zapírá! Respektujete-li její právo na svobodu projevu, měl byste mít uznání i pro to, že v rámci své obrany před zvůlí státu hovoří o určitých thematech reservovaně, a já jsem jí určité otázky (např. "Co si myslíte o Hitlerovi?") ani nemohl položit.
0 # gogo 2013-07-11 09:22
Vy mi nerozumíte. Já chápu, že se vyjadřuje rezervovaně a "zapírá". Nelze jinak v prostředí, kdy se z vykročení pravou nohou usuzuje na pravicový extremismus a z háčků na ryby dovozují soudní znalci hákový kříž.
Já odsuzuji především právnický ksindl, co tohle způsobuje a kriminalizuje naprosté banality do té míry, že lidé nakonec váhají, jestli mají "přiznat", že drží nůž v pravé a vidličku v levé.

Jen prostě tvrdím, že tento rozhovor neodpovídá přirozené realitě. Vůbec netvrdím, že by měl vypadat jinak, sám bych se taky stáhnul a nechtěl riskovat. Jsou ale lidé, kteří jsou schopni do toho jít - ti jsou považovaní za podivíny. Posledním případem je tykadlový Smetana. Ten se "nesral" ani u soudu a soudkyni natvrdo řekl, že se napravovat nepotřebuje a že paní Langerová pro něj není absolutně autorita, která by ho měla morální právo soudit.
0 # Anonymní 2013-07-11 09:35
Já té slečně nechci nic upírat. Sám jsem ostatne výše psal, že být takto obžalován, zapíral bych v rozhovoru také. Beru že veřejně publikovaný rozhovor je v době konání hlavního líčení součást obhajoby. V tom všem se shodneme.

Shodneme se rovněž v tom, že po právní stránce je způsob, jakým jsou proti ní (a jí podobným) užívány represivní nástroje státu se blíží 50. létům.

Mě ale vadí mimoprávní stránka věci. Protože tento rozměr to má také. Prostě nemohu souhlasit s tím, jakým způsobem ta slečna sama sebe prezentuje. Ne, že bych jí to chtěl zakazovat. Jenom tomu prostě nevěřím.

Hon na čarodějnice eskaluje spíše takto pojaté PR slečny obžalované. Které ignoruje fakta a staví věc do černobílé roviny Dobro ca Zlo. Ve skutečnosti se totiž jenom dvě zla řežou mezi sebou. To, že je na té slečně páchán justiční zločin a má být zproštěna pro mě ještě neznamená, že ji hned postavím na piedestal a budu nekriticky kývat na její promo o tom, jaká je slušná holka.

Nedělám si např. velké iluze o tom, že způsob, jakým proti ní postupuje jako proti neonacistce nějaký bolševický prokurátor z Děčína se příliš liší od toho, jakým by ona jako prokurátorka ve svém vysněném režimu postupovala vůči němu jako komunistovi.

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-11 09:44
Takže jste si vytvořil mentální obraz, co je ta Ferancová zač, a jeho aplikací docházíte k závěrům typu, co by udělala Dolanovi, kdyby mohla. To je dosti pokleslá argumentace, na kterou jsem, domnívám se, právem reagoval hypothesou, co byste vy, kdybyste mohl, udělal nám. Jaksi vám to nedošlo, ale to se nedá nic dělat.
0 # Anonymní 2013-07-11 10:43
Snad se pane Pecino neurazíte když řeknu, že naše hypotézy jsou kvalitativně nesouměřitelné.

Moje hypotéza je založena na faktu, že se ta slečna aktivně hlásí ke zločinecké ideologii a se svými soukmenovci tu chce vybudovat stát dělnické sociální spravedlnosti dle hesla a"Čechy Čechům". Pravděpodobně tak chtějí činit revolučními metodami, jako Vůdce, jejich velký vzor.

Naopak Vaše vize mě jako krvavého prokurátora se nedokáže vypořádat s mým opakovaným kategorickým prohlášením, že skutky RWU nepovažuji za trestný čin. A že jsem obecně proti takovýmto skutkovým podstatám.

Ostatně to z Vaší strany musím brát jako planou sofistiku. Zejm. vezmu-li v úvahu Váš názor, že vstup do KSČ je morální hendikep, který dotyčného diskvalifikuje pro justiční funkce (s tímto Vaším názorem ostatně souhlasím). Vstup do neonacistické bojůvky není morálně srovnatelný se vstupem do KSČ?

PV
0 # Anonymní 2013-07-11 10:58
Stále jsem nezjistil, jakým způsobem se dotyčná ke zločinecké ideologii hlásí. Stavět příslušnost k neonacistům na organizaci dětského dne mi přijde absurdní (bez ohledu na to, co si tam kdo v ústraní stavěl z lega). Takže co tam máte dál?
Honza Jaroš
0 # Anonymní 2013-07-11 15:02
Slečna je členkou RWU, což je spolek, který na svých stránkách probírá ncionalismus, linkuje odpor.org, kde se čile popírá holocaust. Spolek, jehož členky kandidují ve volbách za DSss. Slečna pořádá dětskou besídku s lidmi, kteří si staví runy z lega. Slečna se podílí na koncertu na podporu politických vězňů (čti nácků, byť zřejmě odsouzených nezákonně).

A v neposlední řadě politické názory slečny - byť po dobu trestního stíhání vyjadřovány v soft podobě - s vyholenými chlapci jaksi rezonují.

Ale OK. Všechno je to jenom shoda okolností. Ona totiž neonacistka není. Jenom se s nimi spolkově organizuje, linkuje jejich stránky, pořádá s nimi dětské dny a koncerty a zastává jejich názory.

Znovu opakuji: je mi jedno, že je neonacistka. Jenom mi vadí, je-li nám prezentovna jako vzor slušnosti a ctnosti. Protože to "nežeru".

PV
0 # Anonymní 2013-07-11 15:08
"Slečna se podílí na koncertu na podporu politických vězňů (čti nácků, byť zřejmě odsouzených nezákonně)."

Vy tam fakt nevidíte ten protimluv, jakože neprávem odsouzený nácek je méně problematický než neprávem odsouzený sociální demokrat? A proč nálepkujete lidi, když se neonacistkou necítí, proč jí vnucovat takovou nálepku, je to jako udělat si definici kulaka, která inherentně obsahuje odsouzení, a pak považovat za nemravné, že se k tomu někdo nehlásí.

Slečna má 25, v době toho jednání 23, někdo ve 23 poslouchá "hiphop", někdo je "antifák", někdo "nácek", já v tom fakt nevidím až takové morální selhání, větší problém jsou 60letí bolševici srdcem i duší(třeba na soudech).

Yossi
0 # Anonymní 2013-07-11 15:11
a ještě dodatek pane PV

Právě pro to Vaše apriorní odsuzování "nácek=špatný člověk" se nemůže nikdo pouštět třeba do debat o nedostatečném zkoumání holokaustu, protože hned dostane nálepku "popírač=nácek=špatný člověk", a proto se na to imho TP ani nemohl ptát, protože jakákoli nemainstreamová odpověď, byť "nenacistická" a podložená fakty, by hned byla důkazem jejího náckovství.

Yossi
0 # Anonymní 2013-07-11 15:26
Pane PV, podle toho jak vytrvale na zaklade minima infomraci stojite na dehonestujici pozici "Slečna se podílí na koncertu na podporu politických vězňů (čti nácků..)" to vypada, ze smyslem vasi ucsti v debate je prave dehonestace (bez ohledu na realnou situaci).
Mnozi z tech lidi jsou "nackove" pouze podle manipulaci UOOZ, antify a nyni pana PV.
Ale to vy slyset a vedet nechce, jelikoz takto je ta situace pro vas lepsi a cernobilejsi, ze ano?
0 # Anonymní 2013-07-11 15:39
Nikoliv pane Yossi. Mě jednoduše vadí (neo)nacistická ideologie. Prostě jenom proto, že ji povsžuji za bytostně špatnou, nenávistnou a proti civilizační.

Proto se klidně podepíšu pod rovnici nacista je z definice špatný člověk. Nebo Vy veříte na hodné nacisty? Nebo věříte,na to, že se v jejich komunitě pohybuje náhodou?

Pokud jde o holocaust, pak je asi potřeba rozlišovat věcnou debatu nad historickými fakty a latententní touhu ho zopakovat. Ale taková debata mě moc nezajímá. Nejsem historik. Jsem advokát.

Pokusím se své stanovisko vyjádřit dvěma větami. Třeba pak bude pochopitelnější:
V dané situaci je jistě třeba zastat se práv té slečny. Ale nikoliv jejích názorů. PV
0 # Anonymní 2013-07-11 16:12
ad PV:

Ano, věřím i na dobré nacisty, třeba Erwin Rommel nebo Claus von Stauffenberg patrně nebyli dle mého názoru špatní lidé.

Vadí Vám neonacistická ideologie, jenže, co to je ta neonacistická ideologie? Mně se totiž zdá, že je tak v ČR označováno jakékoli protiimigrantské či nacionalistické hnutí. Neříkám, že s nimi souhlasím, ale nazývat všechny trochu nekonformní jedince neonacisty je fakt zjednodušující. Ona sama se k tomu nikde nepřihlásila, vy to dovozujete pouze z toho, s kým se stýká, ale to fakt o ničem nevypovídá, já jsem třeba šel na koncert pořádaný antifou, a levicový radikál fakt nejsem.

"latententní touhu ho zopakovat." "Ale nikoliv jejích názorů."

Tohle je ten problém, vy nevíte, jaké má přesné názory, ne každý pravicoví radikál chce plynovat židy a Romy, to je jako říkat, že každý komunista chce střílet kulaky. Proč, když máme akceptovanou KSČM, nemůžeme mít právně (nikoli morálně) akceptovanou "neonacistickou" stranu, tomu fakt nerozumím.

Yossi
0 # Leon Kreutzfeld 2013-07-11 16:20
Ja myslim, ze debatovat o nejake udajne nebo skutecne neonazisticke ideologii ruznych Vondraku, Ferancovych nebo Slegrovych je zde pomerne irrelevantni. Ta ideologie je tady na tom blogu vp. Peciny dulezita proto, ze kvalita prava na svobodu projevu se posuzuje podle toho, jakou svobodu dava spolecnost tem projevum, ktere ma v nejmensi oblibe. Treba v nekterych castech Evropy je to postoj k 70 let starym udalostem a strach z jejich opakovani.

V USA zase maji z nazistu srandu, ale strasne se boji nahatych zenskych a chlupatych mokrych bobru, tak tam tuhle roli bojovniku za svobodu nesehral Vondrak, Ferancova nebo Slegrova, tam ji musel sehrat mimo jine i Larry Flynt. Dulezity je ale prinzip, ne vata pohorsujicich, odpornych, zavadovych a ja nevim jakych nazoru, kterou je vycpan.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-11 22:25
Přesně tak, vp. Kreutzfeld! Názory sl. Ferancové jsou tak o dva řády méně zajímavé než to, že na základě vykonstuovaného, účelového obvinění stanula před soudem. Morální argument, který zde předkládá vp. PV, je falešný, protože sl. Ferancová má právo ohánět se "zlem" a "slušnými lidmi" v přesně stejné míře jako kdokoli jiný, notabilně jako on sám, a to bez ohledu na to, že samotné tvrzení o tom, že zlo zvítězí, nebudou-li slušní lidé aktivní, je demagogické na hranici nebezpečnosti a IMHO velmi hloupé.
0 # Anonymní 2013-07-12 14:26
Promiňte, ale to je přece otřesný morální relativismus. Sl. Ferancová a její ideoví souputníci přece nemá žádné morální právo se ohánět "zlem" a "slušnými lidmi". Čistě jenom proto, že hlásají nenávistnou, protispolečenskou ideologii (co si mám např. představit pod myšlenkou "Ne homosexualitě"? To jde realizovat jinak, než perzekucí dané sexuální menšiny?), která v konečném důsledku ohrožuje nás všechny. Člověk, který se hlásí k něčemu takovému přece už z definice není morální. Protože zastává totálně nemorální hodnoty.

Vaše vize společnosti, kterou popisujete ve svém posledním příspěvku, mi připomíná závěrečnou pasáž Farmy zvířat. Kde taky u jednoho stolu sedí lidé a čuňata.

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 15:12
A kdo je slušný a kdo je "zlo", rozhodujete vy, že?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 15:20
A ještě by bylo dobře podívat se do učebnic historie, do kdy byla homosexualita nebo její propagace v různých zemích trestným činem. To ale bylo nemorálních, totalitních režimů!
0 # Anonymní 2013-07-12 15:21
Proč jenom já? Nepřipadá Vám, že na nemorálnosti (neo)nacismu panuje v naší civilizaci dosti široký společenský konsensus?

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 15:25
Hlavně mi připadá, že jste sl. Ferancové přilepil nálepku "neonacistka" (s dodatkem "tak trochu"), a dehonestujete ji na základě svých představ o neonacistických názorech, ne na základě toho, co v rozhovoru skutečně napsala.
0 # gogo 2013-07-12 15:37
Vy se snad domníváte, že slečna je stoupenkyní myšlenkového proudu německého národního socialismu 30. let?
Tohle jsou dost ošidné konstrukty, co předvádíte. Nehledě na to, že zase zbrojíte na minulou válku a skáčete na špek dacanům, co z toho mají výborný kšeft..
0 # Anonymní 2013-07-12 16:29
A Vy si tedy nemyslíte, že je neonacistka?

Víte, pro debatu, kterou spolu vedeme, je charakteristické to, že se soustavně vyhýbáte jakýmkoliv konkrétním argumentům, které jsou Vám předloženy. A na vše reagujete pouze obecnými a neurčitými výroky.

Sám jste výše napsal, že jste jí některé otázky nemohl položit. Např. otázku "co si myslíte o Hitlerovi?". Protože se domníváte, že by jí to mohlo v trestním řízení poškodit. Jinými slovy sám uznáváte, že by Vám pravděpodobně poskytla odpověď, která by ji identifikovala jako vyznavačku odkazu velkého Vůdce (nebo lživou odpověď, která by ji naopak diskreditovala před jejími soukmenovci?).

Já příslušnost sl. Ferancové k neonacistické komunitě nevyvozuji z přímo z obsahu poskytnutého rozhovoru. Sám ostatně víte (a sám jste výše uvedl), že i pokud by neonacistka skutečně byla, těžko se k tomu v době svého trestního stíhání veřejně přizná. Čili v tomto rozhovoru své názory musela skrývat a Vy jste ji s nimi pro její dobro nijak nekonfrontoval (to jste také sám napsal). Její příslušnost k takovým myšlenkám je možno vyvodit z prostředí, v jakém se soustavně, vědomě a úmyslně pohybuje.

Také jste přešel moji výše vznesenou otázku: co si mám představit pod heslem RWU "Ne homosexualitě"? A jak by děvčata realizovala tuto svou myšlenku, pokud by k tomu měla mocenské prostředky? Jde ji podle Vašeho názoru realizovat jinak, než diskriminací a perzekucí homosexuálů? (fakt, že takovouto perzekuci provozoval rovněž jejich Velký Vzor asi ani nemusím zmiňovat). Na Vaši historickou argumentaci v tomto směru mohu pouze uvést, že je rok 2013. Váš samoúčelný historismus by samozřejmě mohl bez problémů odůvodnit např. odebrání volebního práva ženám, zrušení ústavy či zavedení otroctví.

Pokud Vám pak např. řeknu, že si přátelé sl. Farancové na jejich akci vyráběli nacistické symboly a fotili se s nimi, odbydete to obecnou frází jako: "To je přece jedno, proč to stavěli" nebo "z lega si každý může stavět, co chce". To je jistě pravda. Na druhou stranu ale nemůžete popřít, že to dělali a pravděpodobně k tomu měli nějaký důvod (pokud by např. stavěli kříže, rozporoval byste předpoklad, že jsou pravděpodobně křesťané?). Sám nicméně velmi dobře víte, že exhibicionismus tohoto typu je typickým projevem infantilního českého neonacismu.

Buďte ujištěn o tom, že moje představa o neonacistických názorech je poměrně plastická. S několika desítkami těch lidí jsem měl tu čest. Samozřejmě vím, že to není žádná vyhraněná nebo ucelená ideologie. Mj. proto, že mezi nimi není nikdo s dost velkou intelektuální kapacitou, aby dokázal něco takového formulovat (komická je např. schizofrenie "Jsme Čeští vlastenci" kontra "nacistická okupační moc - náš vzor"). Český neonacismus je těžko přehledná směs výpůjček s nacismu (zejm. jeho vnějších projevů), patologického nacionalismu a priminitvní nenávisti takřka ke všemu a ke všem. Do toho názory a chování sl. Ferancové a zejm. jejího okolí naprosto přesně zapadají.

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 16:48
V Československu byl homosexuální styk trestný do r. 1962, u styku s nezletilým až do konce komunistického režimu. V Německu do r. 1969, v UK do r. 1967 (ve Skotsku 1981, v Severním Irsku 1982). Jestliže RWU požadují, aby byla homosexualita postavena mimo zákon (což není z jejich videa jasné, mohlo jít jen o vyjádření mravního odsudku), nechtějí nic, co by západní země nedělaly ještě v relativně nedávné historii. Ano, hnusný Hitler posílal homosexuály do koncentračních táborů, kdežto humánní demokratické režimy pouze do vězení.

Nemohu sl. Ferancové (veřejně v rozhovoru) položit žádnou otázku, na kterou by nemohla svobodně odpovědět. To by ode mě nebylo ethické ani vůči ní, ani ke čtenářům.
0 # Miroslav Hylš 2013-07-12 16:59
Jenom k těm slušným nacistům: víte pane PV, kdo byl šéf bezpečnostní zóny v Nankingu, díky které se podařilo před masakrem zachránit až několik set tisíc Číňanů? Byl to pan John Rabe, vedoucí nankingské pobočky NSDAP! Jestli toto nebyl čin slušného člověka, ač tedy nacisty, tak pak už nevím...
0 # Anonymní 2013-07-12 17:11
Homosexuálové jsou skupina, která se domohla určitých práv. Podstatné je, že sl. Ferancová jim chce tato práva odebírat. Naopak to, kdy těchto práv nabyli, podstatné není.

Vyhýbáte se odpovědi. Jakou svobodu máte na mysli? Svobodu říct, že je obdivovatelkou života a díla A. Hitlera? Promiňte, ale v daném kontextu to působí spíše dojmem, že důvodem nepoložení takovéto otázky nebyla obava o nějakou abstraktní svobodu odpovědi, ale naopak zcela reálná obava z odpovědi, kterou by Vám poskytla.

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 17:20
Jen planě hypothetisujete: video je explicitně zaměřeno pouze proti homosexuálním adopcím, a to má v programu celá řada politických stran. Mnohé podporují i zákaz propagace homosexuality typu Queer Parade (pars pro toto, Konservativní strana). Neexistuje žádný obecný princip, že nelze odebrat práva, kterých se určitá skupina domohla.

Ve svobodné společnosti bych sl. Ferancové mohl tuto otázku položit a ona by mi mohla svobodně odpovědět. V nesvobodné by musela vyjádřit politicky korektní postoj, bez ohledu na to, zda se s ním ztotožňuje. To by bylo ponižující jak pro ni, tak pro čtenáře, asi jako kdyby měla být na fotografii u interview nahá.
0 # Guy Peters 2013-07-22 13:18
Já odsuzuji především právnický ksindl
Gogo, nechtěl byste laskavě mírnit slovník? Tenhle hon na čarodějnice nevymysleli žádní právníci, ale obyčejní lidé jako Vy.
0 # Guy Peters 2013-07-22 13:37
Proto se klidně podepíšu pod rovnici nacista je z definice špatný člověk. Nebo Vy veříte na hodné nacisty?
Pokud to tady ještě sledujete, tady je odpověď.
0 # Anonymní 2013-07-22 16:58
Sleduji.

Nicméně pokud jde o Váš článek, pak non sequitur. Domníváte se, že těch šest lidí dokáže rahabilitovat nacismus? Nebo se domníváte, že z toho, co jste napsal ve svém článku, nějak přímo vyplývá, že sl. Ferancová je ta sedmá hodná nacistka?

PV
0 # Guy Peters 2013-07-22 23:13
Napsal jste: „nacista je z definice špatný člověk.“ Jak jsem ukázal a mnozí další rovněž, Vaše these je patentní nesmysl. Q. E. D. Nic víc, nic míň.
0 # Anonymní 2013-07-22 23:59
Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, deset spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu.“?

Jistě, podal jste přesvědčivý matematický důkaz toho, že můj výrok není zcela přesný. Obávám se ale, že demonstrandum nebylo nic, protože:
1) morálka není matematika,
2) mám významné pochybnosti o tom, že někteří z těch Vašich příkladů byli bez viny a že skutečně nevyznávali zločinecké názory (to, že někdo udělal po válce politickou kariéru, nesvědčí vůbec o ničem. Vemte si, kolik komunistů udělalo kariéru po revoluci),
3) pomocí stejného argumentu můžete stejně přesvědčivě vyvinit jakoukoliv zločineckou ideologii, protože těch pár slušných lidí v jejich řadách najdete nakonec vždycky, je-li hnutí dost veliké. Dokazovat, že černá je bílá a vice versa je pochopitelně ohromně intelektuálně působivé, ale ve výsledku k ničemu.

PV
0 # Guy Peters 2013-07-24 03:32
Asi si nerozumíme. Mým cílem bylo dokázat, že člověka je nutno posuzovat jako člověka a ne předem odsoudit podle ideologie, kterou zastává.

Jistě, mnozí měli nějakou vinu. Na druhou stranu, pokud udělali více dobrého než zlého? Jak hodnotíte A-54?

A už vůbec nemluvím o ideologii.
0 # Anonymní 2013-07-24 16:24
Ale já ji nepotřebuju posuzovat jako člověka. Vím, že je člověk.

Moje výhady směřují pouze a výlučně k tomu, že se mi nelíbí, pokud se lidé vyznávající takovouto ideologii (nebo třeba komunistickou) zaštiťují tím, že jsou Dobro a bojují proti nějakému Zlu.

Ideologie, kterou ta slečna nejspíš zastává je přece čistá esence zla (Zla?).

Líbilo by se Vám např. pokud by třeba takový Karel Vaš prohlašoval, že je Dobro bojující proti Zlu?

PV
0 # Anonymní 2013-07-24 18:24
"Ideologie, kterou ta slečna nejspíš zastává je přece čistá esence zla (Zla?)."

Mohu prosím vědět, co za ideologii má slečna zastávat? Nějaké konkrétní odsouzeníhodné znaky, idee, dogmata.

Yossi
0 # Anonymní 2013-07-24 20:57
Tak co třeba rasismus? (v rozhovoru vyjádřeno v soft verzi "nemám ráda multikulturalismus" v originále "Čechy Čechům")

PV
0 # Anonymní 2013-07-24 21:54
Žádný takový výrok tam ale není. Čechy Čechům je max. xenofobie a nikoli rasismus. Vy tady šermujete s módními pojmy (aka buzzwords), ale nikde žádný konkrétní odkaz na nějaký její nemorální postoj, max. 20 oslích můstků ve styl nemá ráda multikulturalismu = Čechy Čechům = proti Romům = (neo)nacista. Neslyšel jsem ale, že by protestovali proti Vietnamcům, takže rasa asi nebude rozlišovací znak jejich nenávisti.

Yossi
0 # Anonymní 2013-07-24 22:03
Před lety - ještě na fakultě - jsem docela dlouho chodil s dívkou z Chebska, jejíž bratr byl aktivní neonácek.

Výroky o tom, že žádný neonacismus nebo rasově motivované násilí v této zemi neexistují, prosím prezentujte v nějaké prařské kavárně. Já jsem ty lidi viděl na vlastní oči a na vlastní oči jsem viděl, co dokážou. Sl. Ferancová - jen tak mimochodem - do jejich společnosti přesně pasuje.

PV
0 # Tomáš Pecina 2013-07-24 22:19
Právě mi s vámi došla trpělivost. Nejprve jste sl. Ferancovou obvinil z rasismu, s "důkazy", které by neuspěly snad ani na Romee, a teď jste ji dehonestoval už naprosto paušálním tvrzením, že by kamsi "zapadla".

Zdvořile vás upozorňuji, že se buď budete chovat slušně a podobných osobních útoků se vystříháte, nebo budu vaše další příspěvky mazat.
0 # Anonymní 2013-07-25 09:46
Vaše zdvořilé upozornění myslím nebude třeba. Naše debata ztratila již před drahnou dobou smysl. Už je to jenom vzájemné přesvědčování přesvědčených.

PV
0 # Guy Peters 2013-07-26 16:35
Ale já ji nepotřebuju posuzovat jako člověka. Vím, že je člověk.
Další neporozumění. Tím jsem chtěl říci, že ji máte posuzovat jako Z. F., ne jako neonacistku. Tím se totiž strukturálně blížíte nacistům a kommunistům. Ti třeba Horákovou neposuzovali jako Horákovou, ale jako antinacistku, resp. buržoustku.

Moje výhady směřují pouze a výlučně k tomu
Ne. Řekl jste, že každý nacista je apriorně špatný. Proto tomu jsem se ohradil.

Líbilo by se Vám např. pokud by třeba takový Karel Vaš prohlašoval, že je Dobro bojující proti Zlu?
Neměl bych proti tomu sebemenších námitek. Lidé si myslí tolik pitomostí… Naví si to Vaš určitě i myslel.
0 # Ema 2013-07-26 20:01
Prosím, z čoho vychádza Vaše tvrdenie, že Vaš seba považoval za "Dobro bojující proti Zlu?"

IMO to bol mocichtivý človek, ktorý sa rozhodol robiť čokoľvek, aby sa viac do gulagu nedostal. Naviac sa obohacoval majetkom ľudí, ktorých ničil - a tam možnosť, že by sám seba mohol považovať za Dobro konajúce pod vplyvom akéhokoľvek pomýleného idealizmu, jednoducho končí. Bol síce bezcharakterný, no vysoko inteligentný.
0 # Guy Peters 2013-07-27 12:43
Prosím, z čoho vychádza Vaše tvrdenie
Ze skvělého pořadu maďarské TV těsně před jeho smrtí.

IMO to bol mocichtivý človek, ktorý sa rozhodol robiť čokoľvek, aby sa viac do gulagu nedostal.
Tohle psychologisování je módní. Podle mne by ale opportunista nezůstal kommunistou až do smrti.

Naviac sa obohacoval majetkom ľudí, ktorých ničil
Zemřel v chudobě.

Bol síce bezcharakterný, no vysoko inteligentný.
Podle mne si ho pletete s Kamilem Pixou. To byl jiný případ. Ale ani on nebyl čistý opportunista.
0 # Anonymní 2013-07-10 19:13
pratele co se policie tyka uz se nemusite bat celosvetove pracuje projekt TOR.Co to je?Je to anonymni prohlizec a funguje coz doklada mnoho ilegalniho obsahu....Co udelat?Staci na ulozto.cz napsat tor browser.rar a stahnout si cca 20-30Mb rar soubor rozbalit a spustit tor.exe a to je vse...Surf save.
0 # Anonymní 2013-07-10 20:46
a) Když už odněkud stahovat, tak ze stránek projektu, čili z www.torproject.org/ . Ale pokud někdo chce riskovat verzi upravenou pro odposlech, je to jeho volba.
b) neprůstřelnost Toru je diskutabilní, alespoň pokud člověk neví co dělá. Pouhé skrytí uživatelovy adresy nemusí být dostačující.
c) je to pomalé...
Honza Jaroš
0 # Anonymní 2013-07-10 20:53
Nehodnotím, zda je vinná či nevinná (ať už právně, čí morálně)

antifa.cz/.../...

Pokud se to týká tohoto, (nevím) tak to nebyla náhodná akce na jednu osobu.
Nicméně presumpce neviny zůstává zachována - obvinění nené rozsudek.
0 # Anonymní 2013-07-10 21:20
To máte potom težké, já se narodil v roce 1988...co s tím nadělám, jasný závadový symbol. P.S. Brát si na podporu argumenty z antifa.cz, coz je neobolsevicky spolek, je stejne relevantni jako když se v Svejkovi ten nadstrazmistr pat "a umite Rusky"?
0 # Anonymní 2013-07-10 21:33
antifa.cz/.../...

Z těch obrázků běžný anonymní občan musí mít strach, to je asi fakt... :(

Petr V
0 # Anonymní 2013-07-10 22:09
Ju jedno z nich poznavam, to je policejni provokater, co byl den predem dovezen i do Budejovic ...
0 # Anonymní 2013-07-10 22:10
No ac maji vyholene hlavy a budhisticke symboly, tak to asi budhiste nebudou, podle tech zbrani ;-))
0 # Anonymní 2013-07-10 22:13
Jo a jeste k tem obrazkum u pani o ktere je zde rec, modra svastika je znakem Finskeho letectva a Finskych elitnich zboru a to prosim dodnes (a ta stavebnice prece bla modra ne ?).
Pokud by jste nahodou hodlali ve Finsku znevazovat tyhle pany, jak nesou modrou vlaku, bili kruh uprostred a velkou modrou svastiku v nem a na rozich vlajky zase bile asi kvety, tak bacha nato, oni jsou na svoji vojenskou tradici hrdi a brali by to jako vaznou urazku sve vlasti.
0 # Anonymní 2013-07-10 22:25
Zmotane ucelove pate pres devate, spojeni lidi (a temat) kteri spolu leckdy nemaji nic spolecneho, polopravdy a difamace, fotky mj. od operativy BIS ... to je soucasny web antifa. Kdo to bere vazne, tak ma asi tak stejnou schopnost pracovat a hodnotit informace, jako ten kdo bral vazne kojzarovske RP
0 # Anonymní 2013-07-10 22:20
Jen takova uvaha, co tim stat ziska ?
Jako nic proti stihani neonacistu, kteri pachaji vytrznosti (coz i police CR, dokonce porusuje zakon). Kdyz nekde mlati lidi na zaklade tupyich duvodu, ci zneprijemnuji zivot hlukem, nasilim, ublizenim na zdravi a majetku tak je zavrete.

Ale tahle slecna? Cim ta je nebezpecna, ze by jsme ji meli misto moznosti nechat pracovat a platit dane, za nase penize misto toho veznit a nicit ji tak zivot?
opravdu je tak nebezpecna, kolik lidi jiz napadla? Kolika lidem fyzicky ublizila? a komu ponicila tolik majetku ? Nebo krade? Uplaci ? rozkrada statni rozpocet?, tuneluje snad firmy?

... pokud ne, tak to nechapu, asi stejne, jako kdyz stat odmitne udelit obcanstvi cizinci, ktery zde za statni penize vystudoval, zije zde odmala a po ukonce studia VS/SS mu stat rekne, ze obcanstvi nedostane a ma jit nekde, kde to ani nezna ... to je nejaka divna logika, investovat do nekoho a kdyz ma zacit platit dane, tak mu rict, ze je ma jit platit jinam ... to je jako koupit si kravu zivit ji a po oteleni darovat sousedovi ;-))
0 # Anonymní 2013-07-10 22:26
Jinak samozrejme zde nejde o pravo a uz vubec ne o spravedlnost, zde jde urednikum oto, neudelat chybu, vykazovat praci a rict, ze jsou duleziti, jinak by je totiz zrusili, ale je to asi dobra zaprava, kdyz nasi extremiste vypadaji takhle, tak to jsem klidny, to zde zadne skutecne extremisty nemame, tedy krom zakuklencu s odznakem, kteri nam zde pomoci kalenych ocelovych obusku mrzaci lidi a dalsi maji zbrane v batohu a ja si vzdy myslel, ze nosit zbrane na demonstrace neni povoleno, neporusili tim policiste zakon o strelnych zabranich ?
A co ty zakazane strelne tasery, ty jsou u nas preci zakazany, proc je mainstrem servery stahly? .... neni to mareni vysetrovani a umyslne zakryvani trestnych cinu? Police je nesmi v CR pouzivat, max si s nimi hrat na strelnici.
0 # Anonymní 2013-07-10 23:13
Tasery jsou uz nekolik let beznou a legalni soucasti vyzbroje nekterych utvaru PCR. V tom ten zakopany pes neni, v tom ostatni ano...
To ze nejaka media (kdyz to rikate) ty fotky taseru stahly, v tom je tak maximalne ritolezectvi ceskych mainstreamovych medii vuci policii, pokud jde o svatou valku proti "extremismu". V celku nepochybuji ze tuzemska velka privatni i verejnopravni media by policii nechala projit i strelbu do davu ostrejma, pokud by se jednalo o "extremisty" nebo nejvyssi stadium extremistu, tedy ty bajne "neonacisty"
0 # Anonymní 2013-07-11 09:46
Tady předse nejde o nějakou Mladou dámu. Jen prostě neomarxistická parta, co se rozlezla po státní správě zkouší, jak daleko již může zajít v omezování svobody slova a svobody obecně. "neonacismus" s k tomu báječně hodí, kdo by si dovolil bránit nacisty. politicky korektní media by ho hned sežrala... Jinak argumentace některých diskutérů mi opravdu připomíná komunismus...jedním slovem příšerné " sice by neměla být za své názory stíhána, ale neonacistka to bude" je tak odporně politicky korektní logika, že bych tomu člověku, co to sem napsal, vymáchal hubu v kadibudce...nic jiného si nezasluhuje....:-)
0 # gogo 2013-07-11 10:08
Ještě snad pár slov k tématu.
Tento případ mi přijde asi nejabsurdnější z těch, co jsme tady měli možnost vidět. Slečně Ferancové držím palce, aby to zvládla a poučila se z toho. Tím myslím zejména její budoucí kariéru - možná až jednou bude v pozici svých dnešních oponentů, bude třeba po těchto zkušenostech citlivější ke zneužívání moci a nebude sama praktikovat.
Snad nejsem příliš naivní optimista.
0 # Tod 2013-07-11 16:47
"...nakonec se nám svěří, že je proti diskriminaci majority a má ráda opravdové vlastenectví." "...ať to proboha alespoň nepopírá a nevykládá tu něco o slušných lidech a úplně normálních dětských besídkách..." To tu má opravdu ještě někdo chuť diskutovat s dotyčným "PV"? :)
0 # Anonymní 2013-07-11 17:15
Já její stíhání naprosto chápu a schvaluju - existuje prakticky odzkoušená teorie, která zjednodušeně řečeno říká, že když se začnou ve společnosti tvrdě potírat i zcela bagatelní prohřešky, klesne i závažná trestná činnost - jde o známou clean up policy Rudyho Giulianiho v NYC, který začal tvrdě trestat jakýkoli náznak výtržnictví, znečišťování veřejných prostranství atd. - a skutečně se podstatně omezila násilná a drogová trestná činnost.

Takže když se v Čechách začaly zostřovat rasově motivované trestné činy a neonacisté začali pochodovat po ulicích, policie začala stíhaty tyhlety chudáčky, aby odradila a vymýtila skutečný problém - rasové násilníky.

Zkrátka, aby tady byl pořádek a náckové nám tady nedělali bordel. Všechny vzletný teorie o svobodě slova si laskavě nechte pro žhářským útokem postiženou rodinu z Vítkova.
0 # Anonymní 2013-07-11 17:54
A co rodiny postižené mačetáři, rodina toho kluka, co ho Romáci znásilnili a chtěli zavraždit v lese, co rodiny, které dennodenně napadají černí extrémisté, to by měla policie postihovat jako první, a pak by vzali náckům vítr z plachet.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-11 18:34
Vážený pane,
kdyby policisté dostali právo na místě zastřelit každého řidiče, který se dopustil vážného dopravního přestupku, měli bychom nejukázněnější řidiče na světě. Za tzv. politikou nulové tolerance se skrývá totalitní představa o blahodárném působení drastické represe. Někteří jednodušší jedinci ji vítají.
0 # Anonymní 2013-07-11 19:13
Bych rekl, ze pan ze 17:15 akorat hloupe provokuje a smesovat Gulliynyho doktrinu s politicky motivovanym procesem (a politickou represi obecne) je bud naproste nepochopeni celeho problemu a deni v NY nebo (spis) ta zamerna hloupa prvokace.
A to nemluve o Vitkove a jeho nepublikovanem a neresenem zpravodajskem pozadi.
Jinak rasove nasili je hezke zaklinadlo, ale s tim asi tak 0,05% celkove kriminality to asi neni ten nejbolestivejsi problem teto zeme. Zato poulicni kriminalita, to je jiny kafe..

Jinak, pokud autor/ka citi ze jest opravnen/a shrnovat blize neurcenou skupinu ji nesympatickych osob do skatulky "nacku", jiste se nebude hnevat, kdyz si dovolim merit stejnym metrem a prozmenu ja autora/ku podobnych zevseobecnujicich odsudku zaradt do skupiny trapnych idiotu.
0 # Anonymní 2013-07-11 21:34
Politiky zero tolerancy, či její obdoby jako 3x a dost jsou populistická líbivá plácnutí do vody, zčeří hladinu a výsledek nikde. Resp. jeden tady je basy plné odsouzených za bagatelky a přetížený trestní aparát, protože ten řeší ty haldy těch "závažných" případů. Kdy už odpovědní jedinci pochopí, že preventivně nepůsobí tvrdost sankce, ale vědomí pachatele, že bude pravděpodobně a rychle odhalen a přiměřeně potrestán. Kap
0 # Anonymní 2013-07-12 12:59
Važený pane, v NYC byl tehdy problém s obrovskou a rostoucí kriminalitou menšin! Což je podobné situaci v CR (Romové, Vietnamci). Jenže to řešení bylo potlačit kriminalitu menšin, nikoliv těch, co na ní upozorňují a v tom je rozdíl!!!! Ostatně RG byl republikán chtěl problém vyřešit a to se mu povedlo nulovou tolerancí především proti problematickýcm menšinám černochům, Mexikáncům atd. Navíc toho dosáhnul bez nákladných sociálních programů pro menšiny. Tj jestli chcete aplikovat podobnou strategii v CR, tak nikoliv represí kritiků stávajícího stavu, ale právě přísným postupem vůči problematickým menšinám. Jsem si jist, že by to pomohlo. Kdyby problematičtí Romové byli často kontrolováni a případně zadržováni, tak by si asi dávali lepší pozor. Kdyby policie pravidelně kontrolovala vietnamské večerky, tržnici, bistra, herny tak by také Vietnamci přestali veřejně prodávat drogy... a bylo by po demonstracích veřejnosti proti menšinám, to Vás ujišťuji!! Ale na to Vy asi rozum nemáte....
0 # Anonymní 2013-07-12 23:25
Rovněž vážený pane, se situací NYC jež předcházela uvedení politky nulové tolerance, resp. jejích výsledcích, jsem seznámen poměrně podrobně, vedla sice k výraznému snížení zejména bagatelní trestné činnosti, byla však rovněž doprovázená zvýšeným počtem případů zbytečné policejní brutality a přeplněností věznic. Pokud poukazujete na argument, že byla efektivnější než nákladné sociální programy pro menšiny, tak si položte logickou otázku proč se nerozšířila dál. Odpověď je naprosto jednoduchá, protože byla finančně natolik náročná, že jiný americký stát si jí nemohl dovolit, proto ostatně od ní upustili i v NYC, nebyla nadále udržitelná. On systém trestní represe má jednu kouzelnou vlastnost, je to černá díra na finance, nikdy jich není dost. Proto tato trestní politika je větví slepou, dovolil bych si odkázat na moderní kriminologické studie. Kap
0 # Anonymní 2013-07-12 09:20
Ad "naprosto absurdní, politicky motivovanou frašku, kterou nechala vykonstruovat Fischerova vláda, aby zakryla svou neschopnost a obří zlodějny typu přemrštěné státní podpory solárních elektráren nebo nevýhodných nákupů na ministerstvu obrany"
- to jste tomu zase jednou pomohl, pane Pecino. Ale aspoň je hezké, že jste v odpovědích nespeloval archaicky.
0 # Cromwell 2013-07-12 14:28
Jsou lidé s dispozicemi, u nichž záleží jen na okolnostech,které víry či hnutí se stanou horlivými stoupenci. Ferancová patří mezi ně. Naštěstí na rozdíl od Ulrike Meinhoff je relativně neškodná. Jinak, ideově patří do stejného stromu, třebaže do jiné větve. Státní moc místo takových procesů by měla pečovat o to aby všeobecné poměry nebyly zdrojem extremistických nálad a hnutí. Jediným řešením je důsledné uplatňování občanského principu rovného práva a pořádku pro všechny bez výjimky. Ve všech oblastech uplatńování státní moci. Bez umělého oddělování práv a povinností.
0 # Cromwell 2013-07-12 14:54
Anonymní 10. července 2013 19:12
O tom nepochybuji, že by svoji ideologii užívala tak, že by se nám to tuze nelíbilo. Tedy nikoli v souladu s občanskými principy. Byla by dobrou nacionálně socialistickou například prokurátorkou. Jenže jsem toho názoru, jestliže někdo křičí hladem, je lepší ho nakrmit než zacpávat mu ústa. Problém je v tom, že disfunkční státní moc vytváří prostor pro takovou ideologii místo aby zamezovala příčinám. Každý jev má konkrétní příčiny. Například Adolf Hitler nebyl "zčista jasna kde se vzal, pan Nikdo tu se vzal..." Bez objektivních poměrů, které měly konkrétní příčiny, zaviněných jednáním jiných konkrétních lidí by zůstal nepříliš úspěšným naivním krajinářem, možná, že i výstředním architektem. Stejně tak Robespierre, Danton, Bonaparte, Uljanov,Mussolini, Džugašvili, Franco...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)