Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dvěma jednacími dny začne v srpnu proces s členkami organisace Resistance Women Unity. Jak jsme informovali na tomto blogu, skupina patnácti obviněných žen byla rozdělena na dvě skupiny. U sedmi z nich byl skutek překvalifikován do prvního odstavce § 260 TrZ/1961 a dostaly nabídku podmíněného zastavení, pokud se ku trestné činnosti doznají. Dvě z nich nabídku přijaly. Ty budou mít možnost učinit pokání ještě v rámci předběžného projednání obžaloby, 5. srpna, s ostatními se o tři dny později koná regulerní hlavní líčení (termíny na portálu justice.cz; vše u Obvodního soudu pro Prahu 2 na Francouzské).

Pozoruhodné je, že soudkyně Daniela Reifová na hlavní líčení ani dvě kajícnice nepředvolala, tak je si jistá, že jejich doznání bude dostatečné a kromě toho se všichni oprávnění přímo na místě vzdají práva podat proti usnesení o podmíněném zastavení stížnost. Těšme se tedy na hodnotný umělecký zážitek s potoky slz a srdceryvným líčením, jak se extremistky pokusily pořádáním dětských dnů rozvrátit státní řád České republiky.

Kapesníky rozhodně s sebou!

Aktualisováno.
Jako upoutávku před srpnovým jednáním zveřejňujeme propagační video, vytvořené dívčí zločineckou skupinou v létě 2008: aniž bych chtěl ctěným čtenářům podsouvat jakékoli zaujaté hodnocení, podle mého názoru je z materiálu naprosto evidentní, že militantnímu uskupení takového stupně nebezpečnosti mohly státní orgány čelit jen s největšími obtížemi – stačilo málo a tyto dívky by svrhly stávající státní a společenský systém a nahradily ho krvavou diktaturou!

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-07-10 19:21
Lze-li, prosím o video či audio záznam. Ať mám důkaz, až mi vnoučata nebudou věřit historky z dob absurdistánu.
Pořád totiž doufám, že tohle bojující demokracie nevybojuje a my se dočkáme něčeho lepšího, než parodie na svobodu.
0 # Anonymní 2013-07-10 20:58
Pořád tady dokola opakuji, právo stát nemůže distribuovat centrálním plánovacím systémem - notabene jen s kosmetickými změnami - zděděným z komunismu bez toho, aby vykazoval znaky toho co tady v minulosti bylo ... Co proboha pořád čekáate? Že bude spravedlivý? Že bude pro občana? A vy to pořád nejste schopni pochopit, ach jo :(

Petr V
0 # Anonymní 2013-07-12 00:24
A proces s tou osmičkou, tedy tou druhou skupinou bude kdy? Díky. Vladislav
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 00:26
Na podzim.
0 # Anonymní 2013-07-12 15:34
Díky, pane Pecino.
0 # Cromwell 2013-07-12 13:55
Sice patřím na druhou stranu barikády, ale po přečtení obžaloby musím konstatovat, že mě ovinul dech starých totalitních časů. Jediné co by mohlo, zdůrazňuji mohlo, naplňovat skutkovou podstatu některého trestného činu jsou texty písní. Obžaloba je naprostý ideoblábol obsahující tvrzení, zvláště to o besídce nemající nic společného s užitou právní kvalifikací mě nadzvedlo. Styl a dikce připomínají obžaloby členů Charty 77, VONS, Jazzové sekce, Plastic People. Toto je jednoznačně politický proces. Lituji toho, kdo za jiné vzal na sebe břemeno takový blábol zastupovat u soudu. Protože odmítnout znamená v nynější demokratické lidskoprávní společnosti dostat padáka. To je záležitostí individuálního rozhodnutí, v tomto nechci být soudcem. Já bych odmítl. Jakkoli jsou mi protivná hnutí na takových ideových základech jako je DSSS a podobně, nesouhlasím takovým počínáním státní moci a s takovým zacházením se zákonem. Nehledě na to, že takové ideozločiny v zákoně nemají co dělat. Autoři, schvalovatelé a prosazovatelé takových zákonů jsou bolševickými pohrobky. Kdo jiný by mohl být tak neskonale omezený, nevzdělaný a deformovaný, aby přistoupil na goeebelsovskou tisíckrát omílanou lež, že nacionálně socialistická hnutí jsou krajně pravicová. Je to právě selhání státu při správě veřejných statků a naopak v zásazích do soukromého prostoru, vedoucí k všeobecným poměrům, které jsou zdrojem nespokojenosti vedoucí ke vzniku takových hnutí. Tato jsou jen příznaky choroby. Snaha je potlačovat takovým způsobem jaký předvádí státní moc je podobná snaze zakrývat příznaky choroby s předstíráním boje s chorobou samou. Takovou snahou je i připravovaný proces.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 14:46
Není náhoda, že jak autor obžaloby, Lubomír Dolana, tak OSZ z P2, který byl u minulého jednání (ale prý jen zastupoval), byli před r. 1989 členy KSČ. Komunistický rukopis je zřetelný.
0 # Cromwell 2013-07-12 14:06
V postupu soudce nehledejte nic záhadného. Dostal nepříjemnou kauzu, snaží se jí zbavit nejméně pracným způsobem. V případě doznání, kterým podmiňuje možnost podmíněného zastavení trestního stíhání, nebude se muset lopotit se složitými skutkovými a právními úvahami k podepření odsuzujícího, nebo hypoteticky, ačkoli to nepředpokládám, zprošťujícího rozsudku.
0 # Anonymní 2013-07-12 18:28
Nebylo by ještě snažší trestní stíhání zastavit, protože skutek není trestným činem? Třeba jako v www.adikia.cz/.../zlomyslnost-pokracovani-pribehu
0 # Cromwell 2013-07-12 15:41
2 TP Kdo zná fungování systému ví, že si přidělení toho případu neobjednali. Ani soudce. Obžaloba je mizerně napsaná a nevypointovaná, nejsou v ní uvedeny konkrétní činy naplňující znaky skutkových podstat vyjmenovaných trestných činů, vyjma zmínky o textech písní obsahuje jen odkazy, bez podrobného skutkového a právního hodnocení. Chybí jí základní vlastnost právního dokumentu - samostaná přezkoumatelnost. Bylo by zajímavé vědět proč. Není jen jedna jediná možnost. K tomu je otázka, kolik v tom je "prokurátorské" mentality, kolik osobních názorů, jestli a co zbylo z "komunistického přesvědčení". Formální členství někde může i nemusí odrážet příslušný ideový názor. Někteří "bývalí" se časem přesunuli na liberální pozici, někteří z nové generace se chytají kdejaké neliberální ideje, jako členky RWU. Jsou lidé, i vzdělaní, pro které je svět příliš složitý a proto ho potřebují jednoduše vysvětlitelný a pochopitelný, se sjednocujícími těmi či oněmi symboly na prvním místě. Chápu důvody, které vedou ke vzniku či recyklaci takových ideologí a hnutí. V historii lidské společnosti to není nijak neobvyklé. Každý složitý problém má nejméně jedno jednoduché nesprávné řešení. Aktuálně to pozorujeme na obou stranách. S tím rozdílem, že jednou z nich je státní moc. Nemám iluze o tom, jak mnoho by příslušníci RWU a podobných recyklovaných hnutí, v případě, že by získali vládu, dodržovali principy, kterých se ve svůj prospěch dovolávají...Ideově jsou mi protivní. Nicméně, tento proces považuji za politický.

Mimo téma, velmi oceňuji jak jste vyběhl s tím "policistou". Excelentní. Nenechal bych ho řídit ani křižovatku. Chudák z toho musí mít trauma do teď. Zaslouženě.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-12 15:59
Kdo zná fungování systému ví, že si přidělení toho případu neobjednali. Ani soudce.

Ale vůbec nic Dolanovi v Děčíně nebránilo, aby to policii hodil na hlavu už při prvním dozorovém úkonu, a podobně mohla soudkyně stíhání zastavit tak jako její kolega v Berouně kausu "popírač Šinágl", protože obžaloba žádný trestný čin nepopisuje.
0 # Cromwell 2013-07-14 14:31
Bránilo. Systém. Jako v případě Plastic People, VONS...Proklamovaná nezávislost má své praktické limity. Podívejte se na to prakticky s nasliněným prstem nastrčeným do politického větru, či, vulgárně do politické řiti. Nějak se rozhodnout musel. Takové či onaké rozhodnutí vyvolá randál. Čí randál by byl ohrožující? Proto nejsnazší je nechat věc projít soudem a alibisticky využít všech opravných prostředků. Ano, takové účelové fungování veřejné moci je zhoubné. Jenže tak, v nějaké míře to funguje vždy a všude. V různé míře, ale bez výjimky. Už od dob, kdy Pilát vyhověl davu. Kdyby v převaze byli jiní, rozhodl by jinak. Vždy platí, že za vším je člověk. Hledejme i v tomto případě, jestli za obžalobou je bytostné právní přesvědčení lege artis, kvalifikovaná právní úvaha opřená o nepochybné a přesvědčivé důkazy, nebo snaha jít cestou nejmenšího odporu. Hrdinové jsou zde v neoblibě. Vždyť volení zástupci a politici ani neslibují, že položí i život. Pro ně se vždycky najde místo v posledním letadle aby po čase slavili triumfální návrat a za ně to mezi tím vyžerou jiní. Ano je to špatné. Jenže je to důsledkem toho, že zdejší kultura nevygeneruje nic a nikoho lepšího. Proto je to tu takové jaké je.
0 # Cromwell 2013-07-14 14:32
Souhlasím s tím, co píšete v posledním článku. Menšina slušných spoluobčanů s "cikánskými rysy" má velký problém v důsledku chování významné a viditelné většiny "romské" menšiny, která i jejich děti stahuje dolů. Ono je to s nimi složité, jak lze pozorovat u osudů i osvojených či v pěstounské péči od raného věku. V rané pubertě se projeví "touhy" a je malér.
Nevidím lepší řešení než v přísném, rovném a bezvýjimečném uplatňování občanského principu na všechny občany bez rozdílu rasy, národa, náboženství či přesvědčení.V důsledném vyžadování plnění zákonem uložených povinností a v postihování veškerého jednání narušujícího svobodu jiných (občanský mír). Veškeré sociální dávky podmiňovat bezúhonností a plněním zákonem stanovených povinností, například školní docházkou. Je zhoubné nepodmiňovat sociální pomoc povinnostmi, například povinností vykonávat nabídnutou práci, například pro obec. Vždyť kam se podíváte, tam je práce zapotřebí. Dobře vykonanou práci je třeba ocenit nejen penězi ale i veřejně. Role státu by měla být vyvážená, bez krajních extremit. Stát (obce) by měl mít politiku zaměstnanosti zajišťující práci všem, kteří chtějí pracovat a přiměřenou odměnu za ni, umožňující důstojný život, nejen prostou reprodukci pracovní síly. Náklady na toto předpokládám nižší než jsou ztráty v důsledku sociálních škod. Pro normálního člověka je přirozené pracovat a práce pro něho není jen nutným zlem mezi kratochvílemi. Je chybou práci ztotožňovat jen s dřinou. Když sledujete děti hrající si na pískovišti, vidíte vážnou práci s plným nasazením. Tak je to i u dospělých, které jejich činnost baví, třebaže si tím vydělávají. Ano, nemají tu možnost všichni. Ale všichni mají takovou šanci. V posledních dvaceti letech je slovo práce dehonestováno, jako by práce byla jen pro "sociálně neúspěšné". Protože úspěšní a bohatí přece nepracují, že... Kromě toho, kult práce je přece adorován totalitními režimy....Jenže úspěšní pracují velmi tvrdě. A nad to je to baví. Kdyby je práce nebavila, nebyli by úspěšnými. Je smutné, že heslo "Práce osvobozuje" bylo zneužito k nejhoršímu z nejhoršího. Tvůrčí a smysluplná práce činí člověka člověkem. Proto si zaslouží úctu, ne opovrhování. Tak to platí pro všechny. Bez výjimky. Tedy i pro cikány, kteří se nazývají "Romové". Lidmi. Jenže je tu překážka, nejen jejich, ale i obecná majoritní kultura, která je obklopuje. Tu lze měnit jen pomalu a obtížně, drobnou, systematickou a trpělivou prací. Pokládám za samozřejmé, že příslušníci vládnoucí elity by měly být příkladem i svým osobním životem. Bohužel, to co leckteří z nich nám vystavují na odiv, je mizérie. Nechtějme po poddaném aby se choval jinak než vidí u pána, po dětech než jak vidí u rodičů. Natož aby měli občanské ctnosti. Verba movent, exempla trahunt.

K aktuálním událostem v Českých Budějovicích a k procesu jen tolik, že jde o pomýlenost špatné chování i řešení na všech stranách, v řetězu vzájemně propojených příčin a důsledků.

Děkuji za možnost návštěvy a za reakci. Odcházím tak jak jsem přišel.
0 # Anonymní 2013-07-13 01:30
Tak za to video bych je asi stihal taky, abych usetril ostatni lidi, kteri by na to video mohli narazit. :) Kazdopadne zaslouzi holky obdiv za to, ze to dokazaly namluvit s vaznou tvari. Vzdycky me pobavi, kdyz si skupina kladouci duraz na cesky narod a vymezujici se vuci multikulti zvoli anglicky nazev.
0 # Anonymní 2013-07-13 19:29
už od pohledu samá zlá extrémistka, ještěže u nás máme tak nezávislé a spravedlivé soudy, že...
0 # Ema 2013-07-17 21:20
Iba málovýznamný detail:

nevie niekto, prečo blonďatá slečna/pani s nápisom ACAB na ľavom ramene v oboch svojich príspevkoch používa slovenčinu, i keď evidentne nejde o jej materský jazyk? Z jej výslovnosti "kričí" čeština.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)