Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Třináct měsíců trvalo Krajskému soudu v Ústí nad Labem, než rozhodl o odvolání státního zástupce proti rozsudku soudce Plcha v případu závadového mávání praporem Dělnické strany. Usnesení je neveselé čtení: soud I. stupně byl pokárán, že se obešel bez znaleckého posudku, a hlavně že nepřihlédl k tomu, jací jsou obžalovaní strašliví extremisté: Z pohledu objektu uvedeného přečinu nelze vytrhnout jediný symbol, nýbrž je třeba zabývat se tím, k jakým myšlenkám se za obžalobou uvedených okolností ten, kdo vystavuje prapor s tímto symbolem, hlásí, jaké myšlenky tím propaguje, neméně je třeba zabývat se osobou takového pachatele.

Mávat praporem na protest proti rozpuštění politické strany se tedy nesmí, přípustný je pouze souhlas. Ještě že už nemusíme vyjadřovat lásku ke své vládě v průvodech s mávátky!

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-07-03 07:54
Není se čemu divit, jedná se o instituci monopolní, nijak neregulovanou (naopak regulativy si sama vytvářející podle svých potřeb) již evidentně nefungující a nesloužící spotřebiteli spravedlnosti. Zdroje získává z veřejných rozpočtů, jež se snaží maximalizovat. Musí proto vyvíjet činnost pro činnost, řízení prodlužovat a co nejvíce byrokratizovat. Stejně tak je pro zvýšení jejího profitu důležitý nárůst pravomocí a tedy moci (fungují zde stejné principy ekonomické teorie, jako v každé jiné oblasti podnikání, kde není konkurence, ale rozbujelo se centrální plánování viz. Buchanan, Niskansen, Tullock etc)

U nás jsou poučné příspěvky Dušana Třísky - původ arogance a neefektivnosti soudnictví
cepin.cz/docs/dokumenty/sbor52.pdf

Veřejná služba poskytovaná soudy
a její organizace
cepin.cz/docs/dokumenty/sbornik34.pdf


Petr V
0 # Wenceslas 2013-07-03 12:59
Kdybych nevěděl, že naši znalci umí číst myšlenky, asi bych dumal nad tím, jak chtějí někomu dokázat, že si něco myslí.

Žel Bohu takto se dá odhadovat, že to bude pomocí znaleckého posudku.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-03 20:48
Běžní znalci číst myšlenky neumějí, na tuto úroveň přivedla znalectví až nová generace, konkrétně ta husa Vejvodová. Čím méně je znalec schopen argumentovat odborně, tím snaživější musí být, aby si ho OČTŘ vybraly a dovolily mu neomezenou fakturaci jako druhdy Mazlovi. To je v mých očích neomluvitelné: kdyby to Vejvodová udělala z přesvědčení, měl bych pro ni snad určité pochopení, protože pomohla dostat do vězení svého ideového nepřítele. Ale potlačovat svobodu projevu za peníze, to je ta nejnižší a nejodpornější pohnutka, kterou si umím představit.
0 # FORTUNA 2013-07-08 10:22
ad Wenceslas, 3.7.13, 12:59 a TP, 3.7.13, 20:48

Jen ke zde uveřejněným textům:

Neplete si tady někdo ČTENÍ MYŠLENEK s HLÁSIT SE K MYŠLENKÁM?

Čtení myšlenek je zcela určitě mimo rámec našich schopností a řekl bych i mimo rámec schopností českých znalců. K myšlence se lze hlásit, musí ji ale její nositel nejdříve zveřejnit. Tím se taková myšlenka stává známým názorem a ním by český znalec soulad posoudit mohl, když to soudce sám nedokáže, nebo nechce, ne? Je si pan Pecina jist, že Vejvodová je husa?

mv
0 # Anonymní 2013-07-05 09:52
oh. Obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění, jakožto
psychický vztah pachatele k následkům jeho jednání.
0 # Anonymní 2013-07-08 09:35
No především k samotnému TČ, včetně jeho následků...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)