Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Myšlenka Miloše Zemana, že by se vina sudetských Němců měla posuzovat jako vlastizrada, za kterou náleží viníkům trest smrti, se mi velmi líbí. Jsou s ní, pravda, spojeny určité komplikace.

Předně není zřejmé, co přesně tímto aktem vlastizrady mělo být. Většina sudetských Němců jistě volila Henleinovu SdP, avšak volby byly tajné, takže nevíme, kteří to byli, a hlavně, pokud by volba politické strany otevřeně zrazující zájmy svého národa měla být trestána smrtí, nelze než stejný trest vyměřit i těm, kteří v některých volbách od r. 1946 do r. 1988 volili kandidáty KSČ, resp. Národní fronty.

Postiženi by tedy mohli být aspoň ti, kteří požádali o říšské občanství. Ale ouha, to Němci obdrželi automaticky, a zbavit se ho jim žádný právní předpis, ani československý, neukládal (naopak k úpravě občanství došlo na základě dohody německé a československé strany).

Lze argumentovat i tak, že sudetští Němci zradili svou vlast tím, že v r. 1938 vítali wehrmacht a Hitlera. Dobrá, ale na popraviště v tom případě patří i ti Češi, kteří se někdy zúčastnili komunisty organisovaného prvomájového průvodu; jestliže tak učinili i s transparentem nebo s mávátkem, měla by být jejich vina posuzována zvlášť přísně. Ani toto kriterion nám tedy příliš nepomůže.

Nezbývá než postupovat podle klíče zakotveného v Benešových dekretech a označit za vlastizrádce všechny ethnické Němce bez rozdílu, s výjimkou těch, kteří proti nacismu aktivně bojovali – a konce války se proto zpravidla nedožili, jelikož nacistický režim, jak známo, nebyl ke svým nepřátelům obzvlášť tolerantní. Kromě toho, je-li národnost vinou, za kterou lze uložit trest smrti, vzniká otázka, co je tedy špatného na nacismu, který na základě ethnického původu vyvraždil Židy.

A také je třeba vyřešit, co s těmi Němci, kteří v době vlastizrady teprve tahali kačera. V Ústí nad Labem si s nimi hlavu nelámali a při masakru německého obyvatelstva naházeli malé vlastizrádce i s kočárky do Labe, avšak my bychom měli být důslednější a uznat aspoň v jejich případě polehčující okolnost nedostatku věku.

Zkrátka, problémů se Zemanovým řešením je celá řada, ba téměř bych řekl, že kdyby president republiky nebyl přímo z Ústavy vůči trestnímu stíhání imunní, byly by jeho rakouské projevy schvalováním genocidy jako vyšitým…

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-04-24 23:27
Upřímně, já nechápu smysl tohoto článku. Velevážený president Zeman se svými poznámkami na sudetskou otázku již tolikrát znemožnil a prokázal svoji...ne, to vlastně ani není neznalost, to je spíše zabedněnost..., že na to ani nemá smysl reagovat. Naposledy ze sebe udělal hlupáka při své presidentské volbě; žel Bohu, z nějakých mne neznámých důvodů mu však tyto nanejvýš trapné výstupy zajistily zvolení.
0 # Anonymní 2013-04-25 22:13
Se sudeťáky má stoprocentní pravdu. A co se týká jeho osoby nic moc. Ale když si představím, že mohl být prezidentem senilně dementní restituční podvodník, prodavač kontaminovaných ryb a kamarád kosovských Mengelů, naskakuje mi husí kůže. Mohlo být podstatně hůř.

cnemo
0 # Stan 2013-04-24 23:54
Zemanova nadsázka má racionální jádro (nešlo jen o volby, ale o puč, špionáž, přímou spolupráci s okupační mocí). A vystěhování většiny Čechů na Sibiř za mávání mávátky v prvomájových (a jiných) průvodech už tady kdysi kdosi prosazoval. Bohužel se obávám, že Rusové by nás tam nechtěli. Takže zbývá Patagonie a zdvořile požádat Chilany a Argentince. Navrhuji české pinochetisty odstěhovat do chilské části, liberály do argentinské. Socanům a komoušům rozpárat břicha a při přesunu je naházet do moře, to je obzvláště v j. Americe osvědčená metoda. Tím se současně demokraticky a lidskoprávně splní sen všech skupin po separaci a rozdílném uspořádání společnosti, současně se našim milovaným německým přátelům (mám je taky rád, bez ironie) uvolní lebensraum v české kotlině. Stejně si v ní neumíme vládnout a hospodařit, z hlediska vyššího principu mravního žádná škoda.
0 # Anonymní 2013-04-25 08:27
Ve světle obvínění páně Šinágla za schválování genocídy má i smysl dát podnět senátu na obžalubu přezidenta z velezrady za schvalování výše uvedené genocídy..... Let's make it absurd
0 # gogo 2013-04-25 08:34
Mezi sověty (Rusy) a nacisty (Němci) byl rozdíl v tom, že první chtěli "pouze" ovládat, kdežto druzí prakticky vyhladit.
Pro mě jsou proto někdejší sověti bližší dnešním eurosojuzníkům (Zemana považuji za vlastizrádce kvůli jeho poslednímu podpisu) než nacistům. Nacistům by (nedej bože) odpovídali muslimští džihádisté, kdyby se jednou pokusili Evropu vyhladit od něvěřících a obsadit svými lidmi. Pak je otázka, jak by se řešil stav po konfliktu, pakliže by domorodci vyhráli, zda by se konaly pohovory s každým muslimem nebo bychom si padli do náručí vzápětí po ukončení palby a ošklivě koukali na každého, kdo by se vyjádřil nějak kolektivně.

Samozřejmě, konfliktu by bylo možno předejít tak, jak to navrhoval imám - dopřát autonomii našim muslimským spoluobčanům a do 20 lety sami vypadnout.
0 # krystlik 2013-04-25 10:59
Vaše znalosti historie jsou nedostatečné, gogo! V SSSR byly krutosti GULAGu dílem snahou o vyhlazení třídních nepřátel prací a nedostatečnou výživou, dílem nedostatečného vztahu k lidskému životu, NS-Německo chtělo židy vystěhovat. Teprve, když bylo jasné, že se jejich export mimo Evropu kvůli válce nepovede - loďstvo plnilo jiné úkoly a Britové se nemilosrdně každou německou loď znažili potopit - přistoupili v lednu 1942 ke konečnému řešení.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-25 14:27
To skoro vyzní, že je to Britů vina. Jistě ne, že.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-25 14:30
Gogo, ten rozdíl je jen v tom koho chtěli vyhladit. Je snad vyhlazení "třídy" méně než vyhlazení "rasy"?

BTW, myslíte podpis ESM?
0 # gogo 2013-04-25 14:36
Já jsem to psal z pohledu ČR - tady sice proběhly monstrprocesy, ale masové likvidační akce jako v sovětském Rusku se nekonaly, ani nebyly v plánu. A ano, myslím, že vyhlazení "rasy" je brutálnější, protože uhlobaronem člověk být nemusí, kdežto černochem zůstane navždy.

Ano, ESM. Teď tomu ještě nasadil korunu tou pětiletkou korunovanou přijetím eura. Další vlastizrádce je Tošovský a našli by se jistě i další.
0 # gogo 2013-04-25 14:45
Tedy polopatě - pro Čechy znamenal Sovětský svaz hospodářský úpadek, faktickou ztrátu vnější suverenity a nemožnost změny zevnitř bez hrozby konfliktu se SSSR. Vnucování norem z centra. Tedy v zásadě cosi podobného jako nynější EU.
Co byl třeba oproti dnešku rozdíl, tak rusáci nepožadovali ani v rámci VS účast našich vojáků v jejich zahraničních misích.

Naproti tomu nacistické Německo mělo v plánu naše území obsadit, obyvatelstvo fyzicky vyhladit nebo odsunout a osídlit vlastními lidmi.

Mně to přijde jako velmi podstatný rozdíl.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-25 14:47
Původ vám také neodpáral nikdo.

U nás (a mnohde jinde) to ale za bolševiky udělali nacisti, soudruzi pak už jen dočišťovali...

S ESM atd. zcela souhlas, ale že i vy... stále mě překvapujete!
0 # gogo 2013-04-25 14:54
Původ se čistil např. v dolech nebo hutích. Ne že bych tu zhovadilost obhajoval- chraň přírodo- ale typicky třída v ČR nemizela tak, že by vybili lidi.

"ale že i vy... stále mě překvapujete!"
Moc nechápu .... asi si mne s někým pletete, já mám na EU názor dlouhodobě stabilní (považuji se za realistu) a nijak se jím netajím.
0 # krystlik 2013-04-25 14:54
Vážený pane Hylši, bylo to kolektivní selhání všech států světa. V červenci 1938 se z popudu Franklina D. Roosevelta konala v Évian-les-Bains konference 32 států o možnostech vystěhovávání se židů z Německa, kde jich bylo 540 000, včetně již přičleněného Rakouska se 190 000 židy. Zúčastnily se téměř všechny státy amerického kontinentu, Austrálie, Nový Zéland, z evropských nebyly pozvány SSSR, Itálie, státy na východ a jihovýchod od Německa a Japonsko. Polsko a Rumunsko obeslaly konferenci svými pozorovateli. Polsko chtělo vlastní Židy mecímermo též vystěhovat, Rumunsko by rádo také tak učinilo. Jednalo se o zemích a oblastech, které by je přijaly, o Angole, Birobidžanu, Madagaskaru. Velká Británie odmítla jejich imigraci do Palestiny, dovolila jim ve velmi malému počtu přistěhování do Keni. Francie byla ostře proti jejich vystěhování na Madagaskar, protože si tam nepřála jakékoli německy mluvící obyvatelstvo. Dominikánská republika slíbila přijmout 100 000 Židů, Rafael Trujillo koupil pro ně území zvící 100 km2, ve skutečnosti jich pak přijali pouze 600, USA měly v předchozích letech přijmout 130 000 uprchlíků z Německa, ve skutečnosti jich přijaly pouze 27 000 z toho 80 až 85 % židů. V Évianu se USA zavázaly přijímat ročně 27 300 uprchlíků z Německa, jak zamýšlely činit již předtím.
Belgie odmítla židovské uprchlíky z říše přijímat z obav před zhoršením ekonomické situace, vznikem společenských otřesů a z nárůstu antisemitismu, Švýcarsko prohlašovalo, že může být pouze tranzitní a nikoliv cílovou zemí a zásadně odmítalo kohokoliv z uprchlíků, kdo přišel do země přes třetí stát. V lednu 1939 se vyjádřilo naprosto pregnantně, že není ochotno si nechat zemi „zažidovat“. Kanada chtěla přijmout pouze německé židovské uprchlíky, kteří by měli s sebou prostředky pro koupi farmy. To bylo obzvlášť frapantní, protože měsíc před konferencí vstoupil v platnost limit vývozu německé měny pro německé židy ve výši 10 RM(!) na osobu. Austrálie si nepřála mít jakýkoliv rasový problém vzniklý židovskou imigrací.

Jediným konkrétnějším výsledkem konference bylo zřízení Intergovernmental Committee on Refugees, zvaného též Comité d'Évian, který se měl starat o kooperaci s Německem při vystěhovávání Židů. Německo však spolupráci s výborem odmítlo. Jeho činnost byla v následujících letech silně omezena neochotou států, členů Společnosti národů, přijímat židovské uprchlíky.

Ve skutečnosti jich nakonec přijaly Spojené státy celkem 130 000, Velká Británie 50 000, Austrálie za velmi přísných podmínek 6500, Mexiko, Argentina, Brazílie, Chile dohromady dalších 85 000, do Palestiny se dostalo 55 000 Židů, z toho minimálně asi 12 000 ilegálně. I další latinskoamerické země jich přijaly menší množství. 15 000 Židů (podle jiných zdrojů jen 10 000) našlo svůj nový domicil v Číně kolem Šanghaje. Když Wehrmacht v roce 1940 dobyl západní Evropu, padlo Německu do rukou na 30 000 z Německa vystěhovavších Židů. Válka znemožnila vystěhování židovského obyvatelstva mimo Evropu a nacistické Německo přijalo na konferenci 20. 1. 1942 ve Wannsee „konečné řešení židovské otázky“.

Spoluvina za holocaust padá na mnoho států, zejména na Velkou Británii.
0 # gogo 2013-04-25 14:58
Pokračujte prosím, pane Krystlíku, začíná to být zajímavé.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-25 16:01
Gogo, já si neuvědomil, že to myslíte na ČSR. Pak souhlasím.

Neznal jsem příliš váš názor na EU otázky.


Pane Krystlíku, jaká vina? Je snad to, že jiné země nechtějí přijmout vyháněné občany země jiné omluvou jejich vraždění? Snad vás jen nedobře chápu...
0 # krystlik 2013-04-25 17:19
Přímá vina za holocaust padá na nacionálně socialistické Německo. Spoluvinu nesou i jiné státy, zejména Velká Británie.

Jinak je to se začátkem WW II. Formálně ji rozpoutalo Německo napadením PL, ale o její rozpoutání se postaraly F, GB a SSSR. První dvě země jednáním s SSSR v srpnu 1938, pak SSSR podepsáním Ribentropp-Molotovova paktu a korunu tomu nasadila GB spojeneckou smlouvou s PL, kdy se zavázala v tajné doložce ke smlouvě, že PL vojensky pomůže jedině v případě napadení Německem!

Syčák Roosevelt, ačkoliv věděl o znění tajné doložky z d-su-paktu do 24 h po jejím podpisu, neapeloval na Poláky, aby byli ústupnější v otázce Danzigu, neb je lepší ztratit pochybná práva na Danzigem než polovinu země. Udělal opak: pobízel je k neústupnosti vůči Německu! On a Britové tedy zavinili zatažení ruského bolševismu do střední Evropy.

Opačně se zachovaly F, GB a USA v Postupimi. Vědouce, že by Sudetoněmci při dosažení meze možností sovětské okupační zóny je přijmout přišli asi do táborů za polárním kruhem v SSSR, kde by zcela jistě pomřeli, uznali nezbytnost vyhnání.
0 # David 2013-04-28 10:47
Krystliku byt to podle vas, vladne Hitler dodnes.
0 # David 2013-04-28 10:53
Krystliku vase argumenty jsou zcestne uz jen z toho duvodu ze argumentujete mezinarodnim pravem a smlouvami kdyz jde o zlocinny nacisticky rezim. Jste ostuda a zradce ceskeho naroda.
0 # krystlik 2013-04-25 11:19
Pan Pecina zapomněl zdůraznit, že Sudetoněmci, Hlučíňané a Slezané se nemohli přiděleného německého občanství zbavit, ani kdyby chtěli. Osoby německé národnosti optovat pro ČSR nesměly, tedy ani Slezané, kteří byli Volksdeutsche. Hlučíňanům bylo zase vráceno říšské občanství, protože ho nikdy nepozbyli a optovat nesměli.

Cs-úřady bránili optování Čechů pro ČSR všemi prostředky, hlavně omezením přidělování domovských práv obcemi ve vnitrozemí, zákazy se stěhovat do vnitrozemí a podobně. Tak se stalo, že z asi 513 až 650 tisíců Čechů, kteří zůstali v odstoupených územích jich 195 tisíc mělo německé občanství přidělené podle cs-d-smlouvy plus další desetitisíce Hlučíňanů a Těšíňanů českého jazyka po d-záboru Těšínska na podzim 1939. A museli pak rukovat do německých ozbrojených sil. Německé úřady jim nepříliš důvěřovaly, měly obavy, že by mohli narušovat bojovou morálku a tak je strkaly do strážných oddílů. A ty patřily pod SS (neplést s Waffen-SS)

Tak se stalo, že v německých ozbrojených silách sloužilo více Čechů než ve všech cs-zahraničních armádách WW II, což dodnes cz-historici pečlivě tají.
0 # Anonymní 2013-04-25 12:36
0 # krystlik 2013-04-25 14:42
Anonymní, proč uvádíte s pravou českou blbostí věci nevztažné? Tam se mělo stavět vojenské cvičiště pro Waffen-SS. Protektorátní vláda řídila vykupování nemovitostí, prodej náhradních, přestěhovávání. Pro zajímavost: Proti stavbě cvičiště protestovalo vehementně vedení NSDAP v protektorátu.

Když jste takový pitomec, tak kde máte Boletice, Doupov, Libavou a další vojenská cvičště?
0 # Anonymní 2013-04-25 15:19
Tomáši, podobným úvahám říkám soukromě petersovina. Umělá slovní konstrukce, z niž se sypou drtiny. Nejde srovnávat kolaboraci s nepřátelskou mocí a KSČ v době těsně po válce. Podle vyprávění pamětníků byli za kolaboranty považováni spíše lidé kolem Beneše, kteří vydali (podle mne dokonce protiprávně) milionovou armádu a celý stát k tomu do rukou nepřítele bez jediného výstřelu a potom ze svého zbabělého a bezpečného úkrytu "burcovali" ty samé lidi k odboji. Jak říkala moje babi, kdyby se nám tehdy dostali do rukou tito pánové, pověsili bychom si je sami:)

Mohou existovat různé nesmyslné zákony o "době nesvobody" a jiné ex post blbosti, ale faktem zůstává, že v roce 46 bolševici prostě zcela legálně vyhráli a z formálního hlediska vládli legálně minimálně do roku 68.

Co bylo dál je věc trochu jiná. Jsem zvědavý, jestli vznikne nějaký zákon o době nesvobody zahrnující současnou vládu, která vládne na základě podvodu, proti vůli a zájmům většiny:)

V tomto bodu souhlasím se Zemanem, Sudetští Němci z toho vyšli docela dobře, měli kliku a (na poměry WWII) velmi decentního nepřítele.

cnemo
0 # Stan 2013-04-25 17:57
Ono se taky chvíli celkem vážně uvažovalo, že válka přejde plynule do světové války proti SSSR. A že se v ní budou kluci z wehrmachtu a SS hodit. A dovedu si představit, co se dělo s Němci chycenými v Bělorusku, na Ukrajině či v Rusku samotném poté, co tam Němci předvedli "Totální válku".
0 # krystlik 2013-04-25 18:00
Cnemo, jste vedle jako jedle! Byla ČSR členem Společnosti národů? Byla. Její stanovy obsahovaly mírové smlouvy. Odebrání území Československu bylo právně podloženo článkem 19, I. dílu versailleské smlouvy, kde se praví, a v dalších mírových smlouvách se to opakuje, že čas od času se členové Společnosti národů „mohou vyzvat aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohrozit světový mír.“ A právě zachování částí mírových smluv, na jejichž základě vzniklo Československo v daném rozsahu, v roce 1938 kvůli soužití národností ve cs-státě mír ohrožovalo. Velmocenský status (čelných mocností) ve Společnosti národů měly tehdy Francie, Velká Británie a Itálie.

Agresorem podle Společnosti národů byla ČSR již od května 38 a od 23. 09. 1938, kdy mobilizovala a Německo nikoliv. Vaše národovecké žvásty si strčte za klobouk.
0 # krystlik 2013-04-25 18:03
Navíc, cnemo, problém, zda se mělo bojovat nebo ne Češi zcela uměle nastolili teprve po WW II.
0 # krystlik 2013-04-25 18:05
Ještě něco. Agresorem v polsko-německém vztahu vedoucím k WW II bylo podle stavov Společnosti národů Polsko, protože dvakrát mobilizovalo, Německo až po druhé pl-mobilizaci.
0 # krystlik 2013-04-25 20:01
Aby bylo jasno. Cs-generalita počíta s dobytím Berlína cs-armádou do týdne, polská čtvrtý den od zahájení války - tehdy nebylo do Berlína 60 km jako dnes, nýbrž několik stovek kilometrů z polské části Horního Slezska.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-25 20:27
Cože to?
0 # Anonymní 2013-04-25 22:07
Nějak se míjíme pane Krystlíku. Z mého textu je snad jasné, že mám na mysli způsob vydání státu Benešem.

A co se týká těch dalších nesmyslů, jistě existovaly "právní" zdůvodnění těch či oněch kroků, o tom nepochybuji. Od toho právo natož mezinárodní je přece od toho, aby vždy správně odůvodnilo rozhodnutí toho, kdo má právě moc:) Pitomosti typu, že ČSR ohrožovalo světový mír asi nemyslíte vážně, že ne.

A Polsko bylo agresorem? Tak to slyším poprvé. Každopádně bych taková "moudra" nesdělovat našim severním sousedům. Na rozdíl od chování hypertolerantní české nátury byste mohl dojít značné fyzické újmy.

cnemo
0 # Anonymní 2013-04-25 22:08
Jo, a Koperník byla taky žena:)

cnemo
0 # krystlik 2013-04-26 11:41
Cnemo, Vy jste úplně zblbnul! Nóty F a GB a mnichovská konference vycházely ze stanov Společnosti národů - můj diskusní příspěvek z 25. dubna 2013 18:00. Podle stejných stanov se považuje mobilizace za přípravu k válce (casus belli) a stát, který tak učiní, za agresora. SW tím úzce souvisí pojem "nevyprovokovaná agrese" v cz-f- a cz-su-smlouvě, kterou určuje Společnost národů.

Zajisté, že Polsko se nemůže odvolávat, že bylo obětí nevyprovokované agrese.
0 # gogo 2013-04-26 13:22
"Cs-generalita počíta s dobytím Berlína cs-armádou do týdne, polská čtvrtý den od zahájení války"
To se docela sekli, že? Nakonec se Němci vydrželi bránit 5 a půl roku. Možná byla chyba ve zvolené obranné strategii. Přece jen hájit obrannou linii začínající atlantským pobřežím Evropy, přes Moskvu, Stalingrad, severní Afriku zpět k Francii, oceán nepočítaje, to dá zabrat a je jen málo lidí jako vy, kteří tu šlechetnou snahu dovedou ocenit.
0 # krystlik 2013-04-26 14:07
Zase nic nevíte, gogo, a jako správný Čech se tím chlubíte! Němci chtěli ukončit válku s F a GB za každou cenu - viz asi dva tucty návrhů na uzavření míru. Gros návrhů: Stažení se německé branné moci z F, B, NL, DK, PL (jen v rozsahu německého záboru), restituce materiálních a lidských škod způsobených Německem. Německo horečně potřebovalo volné ruce k čelení SSSR - Molotov na návštěvě Berlína koncem roku 1940 požadoval rozšířit zájmovou oblast SSSR na RO, BG, H a až po východní hranice Německa z 1914. Rusové si mylně vykládali "podivnou válku" jako slabost Německa. To znamenalo bezprostřední ohrožení Německa - jediný zdroj ropy mělo v Rumunsku - a celé Evropy bolševismem.

Churchill ale chtěl hospodářsky zničit Německo válkou (kvůli témuž vlastně byla WW I), tedy d-mírové návrhy, i poslední, zprostředkovaný Heßem, odmítl a Heße zavřel, ačkoliv ho měl podle haagské (ženevské) konvence předat jako duševně chorého Německu (britští lékaři ho uznali za nepříčetného, tak dobře simuloval). V budoucnu určitě dojde k přehodnocení úlohy Churchilla a stane se z něj válečný zločinec. Kobercové bombardování civilního obyvatelstva bude shledáno též válečným zločinem.
0 # gogo 2013-04-26 14:19
Vidíte, taková hrůza v Evropě a mohly za to dvě zbrklé mobilizace, na které muselo mírumilovné Německo zareagovat.
0 # jonáš 2013-04-26 15:57
Ono německo tehdy do tý belgie a francie vlítlo omylem? No co, chybička se vloudí.
0 # krystlik 2013-04-26 16:28
Začínají se množit čeští nacionalističtí blbečkové - další pod psedonymem jonáš. Francie byla ve válečném stavu s Německem, Belgie byla požádána o svolení s průchodem d-vojska přes její území.
0 # krystlik 2013-04-26 16:35
Čtyři mobilizace, gogo, dvě československé a dvě polské. PL se netajilo, že půjde do války s Německem, u cs-mobilizací byly důvody jiné. V květnové reagovala ČSR na dezinformaci o převodu německých jednotek do válečného stavu nebo se Beneš obával, že by v květnových komunálních volbách mohli Sudetoněmci chtít připojení k říši a částečnou mobilizaci uplatnil jako preventivní prostředek. Nic takového však Sudetoněmci nežádali. Zářijovou Beneš uposlechl diplomatického pokynu F a GB v době, kdy už on a vláda odsouhlasili bez souhlasu parlamentu postoupení území s více než 50 % d-obyvatel Německu.
0 # Guy Peters 2013-04-26 17:27
Německo 1. 9. 1939 zcela věrolomně porušilo své závazky z 26. 1. 1934. Veškerá vina je tedy na Německu; na Polsku žádná.
0 # krystlik 2013-04-26 17:55
Když na sebe, Guy Petersi, nazíráte jako na legislativce, tak byste měl vědět, že ona smlouva byla po 1. pl-mobilizaci vypovězena v dubnu 1939.

Že byste byl také uplný hlupák? Vždyť musíte vědět, že WW II nevyvovalo jen Německo, nýbrž vnikla vzájemným působením D, F, GB, PL a SU! Oparvdu si myslíte, že jeden stát může bez omezení beztrestně pořádat mobilizace s tím, že když bude napaden, že je bez viny? Domníváte se, že zakladatelé Společnosti národů byli slabomyslní?
0 # Guy Peters 2013-04-27 00:02
na smlouva byla po 1. pl-mobilizaci vypovězena v dubnu 1939
Jistě, Německo ji protiprávně vypovědělo. Na základě právních principů, které zná každé malé dítě, tato výpověď neměla žádných právních účinků.
0 # krystlik 2013-04-27 17:17
Chcete snad tvrdit, že od bilaterální mezistátní smlouvy nelze jednostanně odstoupit?
0 # David 2013-04-28 10:56
Krystliku, jste nacisticky sliz a zaprodanec sudetaku. Vase demagogicke polopravdy a manipulace si nechte od cesty.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-28 11:04
Opět zdvořile upozorňuji, že podobné výlevy bez náznaku argumentace a s nulovým vztahem k předmětu debaty budu mazat.
0 # Guy Peters 2013-04-29 17:12
Chcete snad tvrdit, že od bilaterální mezistátní smlouvy nelze jednostanně odstoupit?
Jistě, je-li uzavřena na dobu určitou, tak to nelze. To jsou obecné principy smluvního práva, platné vždy a všude.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-30 00:33
Davide, máte používat výrazy jako "pitomec píšící hlouposti", "nevymáchaná huba, která by měla dostat hadrem", "nacionalistiský blbeček", "výstavní příklad hlupáka" a pod. To je u Pecinů nyní základ inteligentní diskuse :-(
0 # krystlik 2013-04-30 15:37
Vážený pane Hylši,

Vámi jmenované výrazy vadí jen těm, kteří nehodlají nahlédnout svou intelektovou nedostatečnost a těm, kterým scházejí protiargumenty.
0 # Miroslav Hylš 2013-05-10 18:46
Ten útok na Berlin - máte na mysli plány vytvořené začátkem 20. let genštábem vedeným Francouzi jako politický nátlak na Německo v zájmu Francie? Ty plány, s kterými ČSR silně nesouhlasilo, neb Německo pro něj již tehdy byl velmi důležitý obchodní partner (cca 40 % vývozu, cca 30 % dovozu)?
0 # Anonymní 2013-04-25 18:11
Argumentace v článku mi připadá poněkud zaujatá.
Henleina volila velká většina sudetských Němců s nadšením a dobrovolně; u nás volili KSČ lidé v převážné většině případů z donucení a byla to de facto jen formalita a šaškárna v jednom.
Totéž se týká vítání wehrmachtu a účasti na prvomájovém průvodu za komunistů - sudetští Němci ho vítali dobrovolně a s nadšením; u nás šlo opět o nedobrovolnou šaškárnu, o níž si každý myslel své.

Tím se přímo nezasatávám odsunu nebo těch zvěrstev, co ho provázely, ale převážná většina sudetských Němců prostě pátou kolonou skutečně byla, to se nedá popřít.

Navíc s tou vlastizradou to není úplně srovnatelné - do komunismu jsme se zčásti uvrtali vlastní hloupostí, když jsme KSČ v druhé polovině 40. let ve velkém volili a podporovali, zatímco nacisty jsme tu téměř bez výjimky nechtěli. Takže zatímco protektorát tady většina národa jednoznačně nechtěla, nástup komunismu se udál se snačnou podporou našeho národa a částečně tak vyjadřoval jeho vlastní přání (i když samozřejmě pomýlené).
0 # krystlik 2013-04-25 19:58
Už zde zase nějaký anonym píše česká zbožná přání. Sudetoněmci chtěli autonomii, a když jim ji Češi nedali, tak posledních 14 dnů před mnichovskou konferencí hlásali připojení k říši (heslo heim ins Reich zaznělo poprvé 15. 09. 1938). Hlasovali pro SdP kvůli autonomii svých sídelních území.

Volba komunistů za nejsilnější stranu nebyla šaškárna, KSČ dali Češi přednost v relativně svobodných vobách 1946.

Čím byli Sudetoněmci pátou kolonou Hitlera, když většina až do poslední chvíle chtěla autonomii v rámci ČSR, hloupý český národovče?
0 # Miroslav Hylš 2013-04-25 20:32
Škoda, že si neumíte odepřít ta invektiva k jinak velmi zajímavým komentářům :-(
0 # Anonymní 2013-04-25 21:52
To bylo logické, že volili bolševiky. Nebylo moc možností, koho mohli lidé volit. Pamatovali chování české prvorepublikové elity v průběhu hospodářské krize (podle mých předků za krize byly životní podmínky podstatně horší, než za protektorátu a s Masarykem bez ochrany by tehdy asi proběhl krátký proces:) a následně Mnichovskou zradu. U té zrady nešlo o nějakou zradu velmocí, zradila tehdejší Masarykovsko-Benešovská elita. V tom byl problém. Vůbec se nedivím tomu, že lidem bylo zcela jedno, co s ní bolševici udělají. Ale popravdě v tom byli trochu nevinně, mocnosti přidělili jakémusi protihabsburgskému emerickému agentovi stát-trafiku rozměru 1100 x 60 km s kulturními rozdíly 200 let mezi západem východem. A to jenom proto, aby vymazali střední Evropu z geopolitické mapy. Československo nebylo od počátku myšleno jako seriózní a suverénní stát a tento stav trvá i u jeho následovníků.

Zásadní rozdíl mezi nacismem, ideologií kterou nám přivedli právě Sudetští Němci a komunismem byl dva řády v počtu obětí a to přesto, že protektorát trval jen 7 let a komunismus 40. Bohužel SN dostali svou dávku historické spravedlnosti, semleli je události, které sami dali do pohybu.

cnemo
0 # krystlik 2013-04-25 22:15
Hospodářská krize z celého světa dolehla nejtíživěji právě na ČSR. Ostatně, předtím byla ČSR nejdražším státem světa. Co je to za blbost ta Vaše "mnichovská zrada", cnemo? Kdo koho zradil? Kdo odstoupení území zavinil?

Že TGM, EB a MRŠ vybojovali stát na základě vyslovených lží a intrik, je známo. Kulturní rozdíly mezi západní Evropou a českýnmi zeměmi nebyly velké, ale byly - obyvatelé cz-zemí byli civilizovaní, horší to bylo se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí.

Sudetoněmci neuvedli události do pohybu, jak tvrdíte, cnemo, to jsou česká připitomnělá přání. Historickou spradleností nemůže být vyhnání, etnická čistka, genocida.
0 # krystlik 2013-04-25 22:19
Víte co, vážený pane Hylši? Po jednu generaci poslouchám české lži o historii, v podstatě stejně dlouho se snažím je vyvrátit s prakticky nulovým efektem - za celou dobu jsem názorově převrátil jen dva lidi. Je tedy na čase použít mokrý hadr přes nevymáchanou hubu.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-26 00:42
Přijde mi, že tím svou práci jen dehonestujete bez positivního efektu. Ale jak myslíte.
0 # Daniela 2013-04-25 22:27
Kdyz jsem se divala v zap.Nemecku na prvomajove oslavy v Praze, na nekonecne proudici a jasajici davy s mavatky, uercite to nevypadalo jako saskarna a skutecnou hruznou situaci znali jen ti, co socialismus zazili na vlastni kuzi.
Do roku 1968 odhaduji, ze nejmene polovina obcanu vselijake oslavy revolucniho vitezstvi lidu nejen podporovala, ale opravdu verila socialisticke utopii. To nebyla kolaborace, ale uz prima asimilace.
Jeste dnes je v CR nejmene 2o procent komunisticky smyslejicich obcanu.. To je petina naroda !!
S odstupem casu nevidim zas tak velky rozdil mezi zmanipulovanou mladezi Hitlerjugendu a Pionyra..
Mnoho Cechu proste nemuze prijmout fakt, ze vetsina Nemcu byla podvedena skupinou vrahu, stavejicich na germanske hrdosti a tem se povedlo, nasledkem historickych udalosti, presmerovat inteligentni narod na nelidske bestie..
Nemci ale tezkou vinu uznavaji a odcinuji ji, coz se neda rici o velke casti ceskeho naroda, mnoho si dodnes nepriznava, ze se po valce chovali jako naciste....
0 # Tomáš Pecina 2013-04-26 00:29
Stana tímto zdvořile žádám o adekvátní, kultivované vyjadřování, hodné kvality a dobré pověsti tohoto blogu a jeho diskusí. Děkuji!
0 # Stan 2013-04-26 07:12
Tomáši, když tady necháte vyjadřovat fašistické názory pana Krystlíka, nedivte se mé ostřejší reakci. Je to Váš blog a Vaše pravidla, ale jestli pokládáte označování oponentů za hloupé české národovce, označování Polska a ČSR za agresory v 2. SV, omlouvání genocidia tím, že nebylo Židy kam vystěhovat, apod. za adekvátní a kultivované, kdežto ironickou reakci na to za hodnou smazání, tak potom beru klobouk, odcházím navždy a mažu Vaše stránky ze svých záložek.
0 # Anonymní 2013-04-26 08:47
Pane Stane!
Že názory pana Krystlíka jsou někdy příliš ostré přesto nevidím důvod, aby se někdo kvůli tomu rozloučil z tohoto blogu. Vždyť nevyhrocené názory jsou často jen setrvání v šablonách vytvořenými nacisty, komunisty a jiných zločineckých organizacích. Je jen velmi lehké společnými silami poraženému připisovat veškeré viny.
Co se týká fašistických názorů, pak bych doporučoval se obrátit na pana Zemana, Klause a jeho rodiny a i jiných představitelů tohoto prolhaného režimu.
0 # gogo 2013-04-26 09:22
Domnívám se, že nejde o útlocitný útěk před pár ostrými slovy. Spíše jde o odchod z prostoru, kde je hrubý pytel chráněn před adekvátní záplatou.
0 # Anonymní 2013-04-26 10:23
...hrubý pytel chráněn před adekvátní záplatou

Potom se cítíte nějak sám napaden a berete to vše osobně.
S tou záplatou bych to zkusil, bylo by to zajímavé.
0 # gogo 2013-04-26 10:30
Nejde o mě osobně, já jsem v tomto ohledu takříkajíc "splachovací", mě poznámky o hloupých Češích nechávají klidným.

Šlo přece o Stana.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-26 10:53
Stane, vaše dva smazané příspěvky byly zcela nevěcné, nijak k diskusi nepřispívaly, jen označovaly pana Krystlíka za nacistu.
0 # krystlik 2013-04-26 11:50
Nemohu být nacionalista, komunista, národní socialista, fašista, ba ani stoupenec TGM, protože neuznávám nad lidským individuem útvar sdrdužující jedince se synergickým efektem.

Pro méně (v)zdělané jsem ochoten to na požádání rozvést.
0 # Anonymní 2013-04-26 23:55
Nechápu Stana o co mu je. Na svém blogu Outsidermedia maže naprosto vše co mu nezapadá do jeho myšlenkového vzorce. Takže on sám cenzuruje jako divý a zde se ohrazuje:-)
0 # FORTUNA 2013-04-26 09:40
jen tak přihodit něco do rozvášněné diskuse, aniž bych byl přesně informován:

VLASTIZRADA A VYHOŠTĚNÍ

Za WWI spousta občanů z Čech se aktivně postavila proti svému císaři a zemi. Vidím to správně, zrada?

Za WWII Slovensko celé bojovalo po boku Německa a dalších jeho spojenců (u Stalingradu mělo - jsem četl - dvě divize), rozvrátilo tím republiku a nikam z Československa vyhoštěni Slováci nebyli. Ti Češi (a jejich rodiny) z protektorátu, kteří spolupracovali s Německem
byli vyhoštěni kam?

mv
0 # gogo 2013-04-26 09:59
Ano z hlediska RU to byli samozřejmě zrádci, spousta aktivistů byla vězněna (i hospodský Palivec), někteří odsouzeni (Rašín snad i k trestu smrti), ale Rakousko prohrálo válku a mocnosti se usnesly, že na jeho troskách nechají vzniknout nástupnickým státům. Kdyby Rakousko s Německem vyhráli, houpal by se Rašín na šibenici. ČSR nicméně platila reparace a vůbec např. vůči Francii se jednalo o téměř vazalský vztah. Kvůli hrozbě trestu smrti taky například cestovali legionáři přes Vladivostok.


Slovensko tak nějak vykličkovalo pomocí SNP a rychlým připojením k ČR. Pokud by se to mělo brát způsobem, jaký naznačujete, musela by se např. popravit půlka Francie.
Čeští kolaboranti vyhoštěni nebyli, byli potrestaní. Kam by měli být podle vás vyhoštěni, copak ČSR měla nějaké kolonie nebo trestní tábory jako Anglie nebo Francie?
0 # krystlik 2013-04-26 12:06
Píšete samé hlouposti, gogo! V předchozím příspěvku pana M. Vorlického jsou ale chybně nadefinovány předpoklady.

Žádná "spousta občanů z Čech" se nepostavila "proti svému císaři a zemi" - bylo jich zanedbatelné asi 1 %. Většina v cs-legiích ve Francii a v Rusku byli cizí státní příslušníci - Češi s f- a ru-občanstvím. Do italských legií se verbovalo v podstatě až v poslednáích týdnech války v noci Čechy přebíhajícími bitevní linii slovy: "Nepřeběhneš-li, tak tě doma pak popravíme" a byli lákáni na skvělou italskou mináž.

Potrestání Slováků zabránil Benešovi Stalin již v prosinci 1943.

Čeští kolaboranti byli postiženi retribučními (retributio = odplata) zákony. Na jejich základě bylo popraveno více Čechů než za celou éru bolševismu. Ti, kteří si změnili národnost na německou, byli vyhnáni jako Sudetoněmci.
0 # gogo 2013-04-26 12:25
Ve vaší odpovědi nevidím nic v rozporu s tím, co jsem psal.
0 # krystlik 2013-04-26 12:39
Gogo, Vy snad vůbec nic nechápete! Žádná "spousta aktivistů" nebyla v Rakousku vězněna, odsouzena k trestu smrti. To, co tvrdíte, se netýkalo cz-zemí, nýbrž Haliče. Kdyby Rakousko vyhrálo, tak by se Rašín nehoupal na šibenici - zcela jistě ne. Cs-legionáři na Rusi cestovali před Vladivostok kvůli tomu, že by se cestou do Archangelska mohli střetnout s bolševiky a oni chtěli domů a ne bojovat, natož přijít o život. Cestou Severním mořem by je mohly potopit německé ponorky. Byla to prachsprostá vojenská vzpoura, cz-historiky zatušovaná.

Slovensko "nevykličkovalo pomocí SNP", nýbrž pomocí Stalina o rok dříve. Francouzi na rodíl od Čechů stavěli kolaboranty a provinilce před běžné soudy, ne před tribunály revoluční (retribuční). Francouzi soudně postihli v podstatě všechny své občany, kteří byli za války Němci (Alsasko, Lotrinsko) a provinili se něčím dalším, ČSR se soudního postihu jejich vyhnáním vzdala. U cz-kolaborantů hrálo roli, zda přijali německou státní příslušnost nebo ne. S německou byli vyhnáni z ČSR.
0 # gogo 2013-04-26 12:51
Nebudu se hádat o velikost "spousty". Fakt je, že CK špiclové a navazující mašinérie byly oproti těm následným docela decentní.

Rašín byl opravdu osdouzen k trestu smrti. Poprava nebyla vykonaná v souvislosti s nástupem nového panovníka. Co by kdyby... vaříme z vody oba dva.

Legionáři si probíjeli cestu přes sibiř a drželi magistrálu právě proto, že se nemohli vrátit do českých zemí západní cestou. Tím, že bolševici uzavřeli s Německem mír, dostali se do situace, kdy je bolševici chtěli odzbrojit a Němci popravit. S takovým filtrem nešlo projít západním směrem při zachování života. S bolševiky přece bojovali denně na sibiři.

"S německou byli vyhnáni z ČSR."
Samozřejmě .. předpokládal jsem, že téma bylo "co s českými kolaboranty"
0 # krystlik 2013-04-26 14:24
Čtete asi příliš Švejka, gogo, Masaryka, cz-historiky a jinou takovou pokleslou literaturu. Tatíček Masaryk lhal, když spojencům za WW I neochvějně tvrdil, že František Josef I. nechal během války v českých zemích popravit kolem 60 tisíc osob – civilistů. Celkem jich bylo za války v celém Rakousku-Uhersku popraveno asi tisíc, naprostá většina v Haliči.

Karel I. (III.) by Kramáře a Rašína nikdy nenechal popravit. Za žádných okolností.

Víte co, gogo, zmlkněte raději! Cs-legionáři na Rusi se na svém sjezdu v Čeljabinsku dohodli, že neposlechnou velení a do F nepůjdou severozápadní cestou a pak z RU po moři do F, dále že rozkazy velitelů musí nejdříve odsouhlasit mužstvo, kterého se rozkaz týká. Tak se stali téměř nebojeschopnými a mohli se naplno věnovat kradení.

Vy, gogo, nejste schopen rozlišovat mezi Čechy s německým občanstvím. Prozraďte nám, jak bylo naloženo s Čechy v odstoupených územích, kteří neoptovali pro ČSR, těmi, kteří optovali pro ČSR, těmi, kterým bylo vráceno d-občanství, těmi, kteří byli považováni za Volksdeutsche? Všichni to byli Češi!
0 # gogo 2013-04-26 14:33
Však jsem psal, že popraven nebyl. Vy si zase domýšlíte z mých textů co tam není.

Legionáři si myslím, že byli poměrně bojeschopní, minimálně v kontextu ruské občanské války, jen nebyli řízeni panovníkem. To, že prošli organizovaně přes sibiř a dokonce byli pro domorodce přijatelnější než ruští bolševici, myslím svědčí o jejich schopnostech.

Tady se vede dlouhá a nepřehledná debata o národnosti. Vy sám, když opakovaně píšete o typicky české hlouposti, máte tím na mysli i německy mluvící Čechy?
0 # krystlik 2013-04-26 16:54
Napsal, jste, gogo: "Kdyby Rakousko s Německem vyhráli, houpal by se Rašín na šibenici." Jste opravdu takový pitomec, který nechápe smysl textu, nota bene vlastního?

Samozřejmě, kdyby vydal TGM rozkaz, aby legie na Rusi po bolševickém listopadovém puči zatočily s bolševiky, tak by nebylo ruského komunismu, SSSR a podobně. Jenže to on ne, protože je považoval za své spolurevolucionáře a obhajoval je všude, kde mohl. V USA, kam přibyl v roce 1918, ho úřady považovaly za zcela regulérního vyslance ruské bolševické vlády. Že vás o tom ve šklole neučili? A v Rusku se TGM předtím zdržoval coby britský špion.

Proč dosud obyvatelstvo Sibiře zná a používá výraz čechosobaki? Protože byli "prijatelnější než ruští bolševici"?

Co se týká mentality jsou nejbližší Čechům Sudetoněmci, pak Rakušané, pak Bavoři, pak Němci a Lužičtí Srbové a pak teprve Slováci. Blbost vztahuji na lidi, kteří nic nevědí, nejsou ochotni si zjednat informace, kriticky myslet a hlásají národní pravdy, které jsou jim podsunuté lži.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-27 04:50
Mezi Němci a Slováky ještě chybí Italové, Maďaři a Poláci (což může být sporné, ale domnívám se, že Slováci jsou od Čechů o fous odlišnější).
0 # Filip Šudák 2013-04-27 06:35
Ale Fortuna má z části pravdu.

Do výkonu trestního práva Podunajské monarchie si nedovolím rýpnout ani trošičku, až budeme mít trestní řád, a trestní právo jako celek, na takové úrovni, na jaké byl před sto lety, budeme moci skákat radostí do stropu. Kdo četl, příkladmo, protokoly z Hilsneriády (myslím, že je vydal Vilímek v sešitech, už nevím, ale vím, že jsou digitalisovány), ví, o čem mluvím. Tam se skutečně o jakýchkoli represáliích nedá hovořit.

Ale je pravda, že je na čase, aby někteří opustili ten český chauvionismus a nalili si čistého vína. S ohledem na to, jak se Republika Československá ke svým občanům německé národnosti chovala, a že jich málo jistě nebylo, se není čemu divit, že se zachovali, jak se zachovali. Možná, kdyby věděli, co je čeká, byl by jejich postoj jiný, ale kdo je má právo soudit? Dnes?

Včera bylo pozdě přiznat si barvu, že Češi nejsou vůbec bez viny. Snad je jejich vina mnohem větší, než německých občanů Republiky Československé.
0 # Filip Šudák 2013-04-27 06:37
P.S. Ale že to u tohoto thematu žije, téměř sedmdesát let po, málo které se těší takovému zájmu!
0 # Miroslav Hylš 2013-04-27 08:18
Ještě jste zapomněli na Číňany a Aldebarany.

A Češi můžou za všechno minimálně jako Klaus.

Ach jo, ode zdi ke zdi, jeden fanatism střídá jiný, figurky zůstávají.
0 # Anonymní 2013-04-27 10:19
Je s podivem, jak relativní je historie:) Češi mohou za to, že se jedna národnost ve státě spojila s fanaticky krvavým režimem, rukou společnou a nerozdílnou vyvraždili skoro 400 tisíc místních.

Je s podivem, jak se podle potřeby upravuje charakter první republiky. Jedenkrát je to příklad demokracie pro dnešní dny, podruhé "žalář národů" a šovinistické peklo pro spravedlivou a moudrou německou menšinu:)

Vždycky se bavím, jak je ta historie průžná a jak neomylně slouží (pokaždé někomu jinému). Jednou se uzákoní mrtví, kteří však podle předválečných sčítání ani neměli existovat, podruhé se u jiné skupiny esotericky "zmenší" počet obětí o jeden řád, jindy se najednou na velmi malém území objeví statisíce údajně v pogromech zavražděných, jejichž ostatky však neexistují a mediálně silně monitorovaná hledání končí v lepším případě několika kusy koster, z nich však ty statisíce jdou jen těžko slepit.

Mimochodem, včera jsem z R-žurnálu slyšel, že si připomeneme výročí osvobození Americkou armádou:)

Je to dávná historie, téměř nikdo, kdo se událostí aktivně účastnil není na světě, nic nejde vrátit bez vyvolání další podobné události.

Kdyby šlo o jen zkoumání historie, je to asi jedno, i pohádky tisíce a jedné noci jsou zajímavé, ale ono jde o víc. Jde o pokus na jejím základě ovlivnit přítomnost, jak se to již desetiletí daří státu, který směle porušuje snad všechna lidská práva. Takže až se tváří v tvář setkáte s aktivistou, který bude hrdě tvrdit, že otevření dveří vraždícím okupantům může váš kolektivně zodpovědný český dědek, který se za první republiky posmíval kolektivně nevinnému Sudeťákovi, rozbijte mu hubu. Není to sice argument, ale budete mít pocit správně vynaložené energie:)

Tímto končím svou dnešní debatu s místními pronacistickými aktivisty, bylo to poučné;)


cnemo
0 # krystlik 2013-04-27 17:33
Cnemo, Vy jste ale výstavní český pitomec!

Jakých 400 000 cz-obětí d-NS? Čechů zahynulo za války nejvýše 38 000 plus asi max. 40 000 židů, kteří se hlásili k Čechům.

Meziválečná ČSR nebyla demokratickým státem. Není hodná následování.

Ve třetím odstavci jsou od Vás pouze české kecy. Na jedné straně jsou vyčísleni Sudetoněmci, jejichž hroby a doklady o jejich smrti se nenašly, přesto zmizeli. Na straně druhé jsou úmrtní listy Sudetoněmců z českých matrik. Když si Vaši předci zastřelili na poli za chalupou pár Němců jen tak pro radost - "Běž, chlapče, si zastřelit Němce, tady máš pušku" - neběžel to někdo hlásit nejbližší matrice.
0 # krystlik 2013-04-27 17:39
Předpokládám, cnemo, že nevíte, jak v něděli chodily celé české rodiny do cz-koncentráků a věznic, aby manželky a děti byly přítomny mučení a ubití nějakého Sudetoněmce "hrdinným" přednostou domácnosti.
0 # Anonymní 2013-04-27 22:18
No, myslím, že si každý může udělat vlastní názor, kdo z nás dvou je pitomec. Urážíte všechny okolo jako ten neubožejší primitiv. Ve sprostotě jste jednoznačným vítězem, gratuluji. S tím zbytkem jděte do cirkusu, přijmou vás vřele jako klauna.

cnemo
0 # krystlik 2013-04-27 22:42
Podle Vašich písemných výtvorů je to zcela jasné.
0 # Ema 2013-04-30 06:51
Ad: FORTUNA 26. dubna 2013 9:40

Slovakštát mal na území ZSSR skutočne 2 divízie, nie však u Stalingradu. Rýchla - dorazila na Kavkaz, neskôr presun na Krym viac-menej peši (jar až jeseň 43) - premenovaná na Pešiu. Zaisťovacia - operovala najprv na Ukrajine, neskôr v Bielorusku.

"Za WWII Slovensko celé bojovalo po boku Německa a dalších jeho spojenců":
A/ Nebojovalo celé - pozrite príbeh 2 východoslovenských divízií (velil gen. Malár): do augusta 44 nestačili vystreliť, v rámci operácie Kartoffelernte boli odzbrojené.
B/ Raz veru bojovalo aj proti spojencovi Nemecka - proti Maďarsku.

Toto nie je obhajoba Slovakštátu.
0 # Anonymní 2013-04-27 00:03
Rašínovi byl ještě za Karla I. trest smrti zrušen a snížen na 10 let, za stejného panovníka byl amnestován.

Adam
0 # krystlik 2013-04-27 17:35
Díky, Adame, za podporu proti českým slabomyslným šovinistům!
0 # Filip Šudák 2013-04-27 22:07
cnemo, Češi skutečně, ve velké míře, mohou za to, že se jedna národnost ve státu spojila s fanatickým krvavým režimem, 400,000 místních zemřelo kde? Ve Velkoněmecké Říši, ve Francii, nebo kde? V Protektorátu Čechy a Morava jistě ne, to číslo bylo asi pětkrát až desetkrát nižší. A byla válka.

Republika Československá jistě nebyla žalářem národů, ale úplně stejně jistě to není příklad pro dnešní dny, to skutečně ne. Rakousko-Uhersko bylo určitě lepší místo pro život.

Německá menšina nebyla moudrá a spravedlivá, pokud chcete dávat národům, nebo menšinám přívlastky, jste stejný, jako nacisté. Možná, že ještě horší. Tvořily jí jednotlivé osobnosti, nikoli stádo ovcí.
0 # Anonymní 2013-04-27 22:27
Milý synu, právě jste se ve svém nacistické zápalu jen tak mimochodem dopustil trestného činu popírání holokaustu:) Mezi těmi místními byly i židé a ty jak známo, na rozdíl od "druhořadých" mrtvý českých podlidí, opomíjet ze zákona nelze:) A jen tak mimochodem, s kým válčil Protektorát, nějak mi to ušlo?

cnemo
0 # krystlik 2013-04-27 22:40
Cnemo, držte laskavě Vaši nevymáchanou hubu! Pan Šudák se nedopustil osvětimské lži, tento názor vyprodukoval Váš nacionalisticky nesnášenlivý a chorý mozek.

Protektorát byl součástí říše a jako takový...
0 # Anonymní 2013-04-27 23:40
1. Právě popřel počet obětí na území ČSR pod úroveň uzákoněnou:) Čistě, jasně, neoddiskutovatelně.

2. Nebyl součástí, byl to totiž protektorát, což se navzájem vylučuje:) A nebyl s nikým ve válečném stavu.


cnemo
0 # Tomáš Pecina 2013-04-28 01:29
Jste značně nevzdělán, poručíku.

Cituji § 1 odst. 1 výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939: Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží napříště k území Velkoněmecké říše a vstupují jako "Protektorát Čechy a Morava" pod její ochranu.

Od 16. 3. 1939 do konce války byl tedy PČM ve válečném stavu se všemi státy, s nimiž byla ve válce VNŘ.
0 # krystlik 2013-04-28 09:19
Uzákonit počet cs-obětí se Vám, holoubku, cnemo, zachtělo? Zde je názorně k rozpoznání, kam Čechy nacionální nenávist vede.
0 # Anonymní 2013-04-28 12:56
Nevzdělaný v této otázce skutečně jsem, proto jsem se díval, co si o tom myslí jiní. fronta.cz/.../protektorat-cechy-a-morava-ve-valce

Obávám se proto, že mýlíte. Je rozdíl „náležet k“ a „být součástí“. Nejsem právník ale přečtěte-li to celé, zjistíte, že i Němci to chápali jako dva subjekty, viz např. občané Říše a občané Protektorátu či tohle:

(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám.

Protektorát byl tedy i podle tohoto dokumentu nebyl součástí Říše, pouze byl pod jejím protektorátem (v pravém slova smyslu, vzorem prý protektorátní smlouva s tuniským bejem z roku 1881), tudíž se její kroky na něj automaticky nepřenášely. Podle mne by k tomu byl nutný zvláštní výnos, který by formuloval "společný, zahraničně politický zájem".

Navíc je-li tento dokument autentický, má podle tohoto dokumentu Protektorát „náležel k“ Velkoněmecké říši. Ta však vznikla až výnosem RK 7669 E z 26.6.1943. Myslím, že v tomto bodě se jednalo spíš o politickou deklaraci bez právního smyslu. Když slovíčkaření, tak slovíčkaření:)

A aby to nebylo až tak jednoduché, podle dnešního výkladu prý bylo ČSR ve válečné stavu s Německem po celou dobu WWII. No ale to je samozřejmě účelový poválečný výklad vítězů, protože v té době nic jako ČSR fakticky neexistovalo.

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2013-04-28 13:00
Nápaditý výklad, poručíku! Takže za všechny ty bomby, které padaly na protektorátní území z amerických a britských bombarderů, by měla ČSR dostat reparace (nebyli jsme ve válečném stavu!), a možná i za neoprávněný vpád sovětských a amerických vojsk a nelegitimní osvobození! :-)
0 # Anonymní 2013-04-28 13:18
Milý pane Krystlíku, jen si přitěžujete, právě jste obvinil loby jistého vyvoleného národa z "nacionální nenávisti":) Jimi protlačené zákony skutečně neformálně obsahují počty obětí jistých privilegovaných etnik a jsou také aplikovány. Spojte se s jistým panem Stworou, jistě Vám vysvětlí podrobnosti. Za pouhé přetištěný článku se spekulací o počtu jiném byl odsouzen k podmíněnému trestu.

Váš pokus hodit ty nesmyslné zákony na mne je směšný, pravdu nelze uzákonit. Jen Vás upozorňuji na jistá rizika příliš kreativního pojetí dějin, která jsou součástí platného právního řádu:)
0 # krystlik 2013-04-28 13:56
Cnemo, bývá zvykem, že hlupáci sedí v rohu a čekají, až je moudřejší osloví. Nediskutují, jen se maximálně nesměle ptají. Tedy se podle toho chovejte!

Uvádíte link k příslušné diskusi, ze které čerpáte vědomosti. Odkdy je názor ulice relevantní?

Pokud je příspěvek z 13:18 od Vás. Odkdy jsou počty obětí dány, byť "neformálně" zněním zákona? Protože nedokážete ani trochu logicky a kriticky nonnacionálně uvažovat, tak vysvětlení po lopatě.

Asi 80 000 židů českých zemí bylo obětí šoa, přesně to nikdo neví a už se to nezjistí. Židé se v cz-zemích při cs-sčítáních lidu hlásili k německé, židovské a české národnosti. Je známo, že většina se přihlásila k prvním dvěma národnostem - ale ke konkrétním počtům existují značně nepřesné odhady, protože židé hlásící se k 1. a 3. národnosti přestali být pro statististické účely židy. Tedy židů hlásících se k Čechům zahynulo v holocaustu nejvýše 35-40 000. Už to chápete, Vy nacionalistický omezenče?
0 # Anonymní 2013-04-28 22:31
>Nápaditý výklad, poručíku!

Děkuji za uznání, domnívám se však, že je to pravda. Žádný ze zákonů vyhlášení Německou říší neplatil v Protektorátu automaticky. Proč by jím mělo být právě a jedině vyhlášení války? Možná existují důvody, ale zatím jste je nepředložil. Sem s nimi.

JInak výborně Tomáši, věděl jsem, že důsledek této konstrukce neunikne Vašemu bystrému mozku! Ano, přesně tak, bombardování civilních cílů v Protektorátu bylo pravděpodobně válečným zločinem. Ale to není zase tak překvapivé, lidsky vzato to zločin byl, rodiny zcela nevinných obětí by s tím jistě souhlasily.

Ale pokud platí Vaše tvrzení, je situace ještě bizarnější. Občané Protektorátu byly zároveň občany Československa a z tohoto titulu byli ve válečném stavu jak s Německem, tak se spojenci. Striktně vzato, voják vládního vojska mohl zabít jak německého vojáka, tak Rusa či Američana, aniž by to mohlo být považováno za válečný zločin:)

Já ale mířím o jedno dál. Tato situace je jeden z konkrétních příkladů důkazů sporem, že válečné právo neexistuje a ani existovat nemůže. Jakékoli právní rozboru musí vést nutně k neodstranitelnému sporu. Válečné zločiny, poválečné soudy s poraženými, to všechno je jen komedie, protože sama válka je zločin. Vítěz řekne co bylo právo a běda poraženým.

Prosím, jestli máte nějaký vliv na pana Krystlíka, požádejte ho prosím vypuštění urážek. Nereaguji na ně pouze z úcty k majiteli webu. Děkuji


cnemo
0 # Tomáš Pecina 2013-04-28 23:24
Mýlíte se, poručíku, PČM měl sice autonomii (škodolibí podotknou, že na rozdíl od sudetských území za I. republiky), avšak zahraniční politiku pro něj vykonávalo Německo (cf. čl. VI odst. 1 citovaného výnosu). Československo v té době zaniklo, a jakkoli se Beneš pokoušel fingovat realitu thesí o tom, že nikdy neabdikoval, neodpovídá to realitě. Abdikoval, ČSR zanikla a v letech 1939–45 byla součástí Velkoněmecké říše.

S neexistenci válečného práva v podstatě souhlasím, válka je popřením právního státu a "v právu" jsou vždy vítězové. V moderní době se navíc ani války nevyhlašují, normou jsou "policejní operace" a "humanitární akce" formou bombardování.

Pan Krystlík je svéprávný a předpokládám, že dopady svých projevů dostatečně reflektuje.
0 # Filip Šudák 2013-04-29 01:31
cnemo, pro Vás nejsem žádný synek, to za prvé. Za druhé, aby Vaše příspěvky měly alespoň základní relevantní dopad na tuto diskusi, bylo by nutné, abyste se naučil alespoň česky (i/y).

Já jsem se vůbec ve svém příspěvku nevěnoval počtu obětí Židů (a propos, národnosti se píší s velkým písmenem, to je ona narážka na hrozný český projev), ale počtu obětí Protektorátu Čechy a Morava, tedy, jak jsem uvedl, místních.

Odhady počtu obětí uvedl, například, časopis Národní osvobození v č. 1/2000, kde se hovoří o 270,000 Židech z Protektorátu Čechy a Morava, Sudet, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Neexistují však přesné údaje, kolik Židů z Protektorátu Čechy a Morava se stalo skutečně obětí nacistické persekuce.

Například, Miroslav Kárný, v knize Konečné řešení : Genocida českých Židů v německé protektorátní politice, Praha, Academia 1991 (1. vydání), ISBN 80-200-0389-4, uvádí, že v den vzniku Protektorátu Čechy a Morava se na jeho území nacházelo přes 120,000 Židů, z kterých asi 30,000 emigrovalo. Téměř všichni zbylí byli deportováni do koncentračních táborů, a válku přežilo asi 10,500 osob. Zůstává nám, tedy, cca 70,000 mrtvých, přičemž nikdo nemůže říci, že všichni zemřeli v důsledku nacistické persekuce, i když je to velmi pravděpodobné. Když připočtu ostatní oběti v Protektorátu, na Vámi zmiňovaných 400,000 mi pořád zbývá cca 300,000 osob.

Účelovou fabulací historických dat se snažíte prosadit svou pravdu, v čemž se Vám pokouším zabránit. Trestného činu se tím jistě nedopouštím, a Vy, s Vaší inteligencí a právní erudicí, toto stejně nedokážete posoudit.

Nyní, k válečnému stavu Protektorátu Čechy a Morava. I když Vám to již z velké části bylo objasněno, mám za vhodné toto ještě doplnit.

Podle ustanovení čl.1 odst. 1 Výnosu Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava (dále také "Výnos")části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako "Protektorát Čechy a Morava" pod její ochranu.

Podle ustanovení čl.6 odst. 1 Výnosu zahraniční věci protektorátu, obzvláště ochranu jeho státních příslušníků v cizině, zastává Říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům.

Podle ustanovení čl.7 odst. 1 Výnosu Říše poskytuje protektorátu vojenskou ochranu.

Podle ustanovení čl.7 odst. 2 vykonávajíc tuto ochranu, udržuje Říše v protektorátu posádky a vojenská zařízení.

Podle ustanovení čl.7 odst. 3 pro udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku může protektorát zřídit vlastní sbory. Organisaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda.

V Protektorátu Čechy a Morava bylo, mimo jiné, zřízeno Vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava, a to ustanovením § 1 odst. 1 vládního nařízení č. 216/1939 Sb., jímž se zřizuje vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava. Ačkoli ustanovení § 1 odst. 2 tohoto vládního nařízení počítalo s nasazením vládního vojska při udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti, vládní vojsko bylo mezi 23. - 29. květnem 1944, v síle jedenácti praporů, odesláno do severní Itálie, kde bylo z počátku nasazeno ke službě strážní a k pracím pomocným, později i k boji proti partyzánům. Operačně podléhalo velení velitelům SS Horní Itálie - Západ a Horní Itálie - Střed.

Z výše uvedeného s úžasnou platností vyplývá, že Protektorát Čechy a Morava byl, podle tehdy platného práva, formálně i skutečně ve válečném stavu, neboť válčil s každým, s kým válčila Velkoněmecká Říše. To, že tomu nerozumíte, na věci nic nemění.
0 # krystlik 2013-04-29 11:17
Vážený pane Šudáku,

Vaše odpověď cnemovi je vyčerpávající, nicméně je to házení perel, protože z jeho diskusních lze rozpoznat jeho intelektovou nedostatečnost - nedovede kriticky myslet. Jsem názoru, že národovci jako on se mají vzít mokrým hadrem přes ústa, protože nic jiného na ně nepůsobí.

Vmísil se Vám do textu malý početní lapsus: 120 000 - 30 000 - 10 500 je přibližně 80 000.

Zmínil jste též psaní velkého a malého písmena ve slově žid. Dnes je v tom naprostý zmatek. Dřívější pravopisný úzus byl uspokojiný: žid, jedná-li se o člověka mojžíšského vyznání nebo chceme-li někoho odlišit rasově. Naopak Žid, jedná-li se o příslušníka židovského národa. Podle nových pravidel se přešlo na psaní velkého Ž, ale to vede k dezinterpretaci. Máte rasového žida, který se hlásí k národnosti české nebo německé. Co je pak? Čech nebo Němec, už ne Žid, ale žid. Žid s velkým Ž je pak ten, který se hlásí k národu židovskému.

Další podobná věc, ve které nemá Ústav pro jazyk český už prsty, ale kterou cz-historici pečlivě zamlčují a ignorují. Češi, hlásící se při cs-sčítání lidu k národnosti československé, bydlící v Sudetech a narození tam před 1910, jejich synové a vnuci a jejich manželky, dostali po záboru automaticky německé občanství bez ohledu na národnost. Z německého hlediska je to jasné: Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt Němec je ten, kdo má německou státní příslušnost). Co pak byli? Co byli Moravci na Hlučínsku, kteří dostali v roce 1938 vrácené německé občanství? Nebo Slezané cítící se jazykově Čechy, když dostali přidělené německé občanství? Byli od té doby z cs-hlediska Čechy nebo ne? Mně je to jasné, ale cz-historici k tomu mlčí.

K válečným ztrátám ČSR. Zahynulo přibližně 265 000 židů.
Celkem počet cs-obětí 337 a 343 000. Ani tyto odhady nejsou korektní. Oběti (i cizí státní úpříslušníci usazení v ČSR) se zcela nepochopitelně počítají od 29. 09. 1938 (!) do 9. 5. 1945, což ale výsledek ovlivňuje málo. Nejsou započtení padlí z řad Sudetoněmců a Čechů v německých ozbrojených silách (190-207 000). Nejsou zřejmě též započteny osoby zahynuvší do konce války z řad civilního slovenského a rusínského obyvatelstva odvlečené do GULAGu a vojáci Slovenské republiky, protože téměř všichni slovenští vojáci skončili v GULAGu, Svobodovy jednotky je jako nepřátelské vojáky předávaly Rusům bez rozdílu, Slováků bylo asi sto tisíc, o počtu Rusínů neexistuje ani přibližný odhad. Jsou nebo nejsou započteni i padlí vojáci slovenské armády v bojích na ruské frontě po boku Wehrmachtu, oběti sovětského bombardování českých zemí 9. 5. 1945 ve výši asi 1300 lidí, spíše dvojnásobku?
0 # Filip Šudák 2013-04-29 17:09
Vážený pane Krystlík,

co se týká inteligence cnemo, o ní nemám pochyb, ale nečte to snad on jediný.

Za upřesnění historických fakt Vám děkuji.
0 # krystlik 2013-04-27 22:48
Cnemo, otázečka pro Vás. Je národ vyšší kvalitou než pouhý součet vlastností jedinců, kteří ho tvoří? Odpovězte!
0 # krystlik 2013-04-29 11:43
Cnemo, že Vy se jako zbabělý český národovec na tuto otázku bojíte odpovědět!
0 # Miroslav Hylš 2013-04-29 13:03
Opravdu div po tom všem vámi předvedeném...
0 # krystlik 2013-04-29 13:14
Měl jste tedy hned od počátku se krčit v koutku a čekat, až Vás někdo osloví. A ne se zde producírovat svým směšným nacionalismem.
0 # Miroslav Hylš 2013-04-29 13:44
Hm, není nad pořádný argument :-D
0 # Tomáš Pecina 2013-04-29 13:53
Ale no tak, pánové, zde jsme na kvalitním a kultivovaném odborném blogu, tak si, prosím, ihned začněte nadávat na úrovni!
0 # Miroslav Hylš 2013-04-29 14:13
Tady nadává jen jeden, Tomáši. Jiný znechucen odchází.
0 # Anonymní 2013-04-29 15:02
Já Vám to Tomáši zjednoduším. Soutěží v hulvátsví se nezúčastňuji.

cnemo
0 # Ema 2013-04-29 07:58
Nesmierne zaujímavá debata, i keď miestami mi niečo chýba, miestami niečomu nerozumiem. Pejoratív mi je ľúto - dosť toho pokazia.

1a)Poznámky prez. Zemana na tému obyvateľov Sudet rozobrané dostatočne. Nikde nespomenutý výrok G. Zeihsela : "Kdyby (československý prezident Edvard) Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu." Uznám argument, že G. Zeihsel nie je rakúskym prezidentom.

1b) Viacerí Nemci (pôvodom Sudeto i Reichs) mi hovorili, že ľudia zo Sudet nielenže neboli v Nemecku prijímaní príliš priateľsky (chápem, bola tam strašná bieda a hlad), ale dokonca boli obviňovaní, že oni tú WWII vlastne zapríčinili. Tento blog nič také nespomína - takže ak je to pravdivé, tak nakoľko?

1c Čosi sa mi marí o Versaillskej zmluve a obmedzení zbrojenia Nemecka. Nebola porušená?

2a) Ak by malo platiť, že "Polsko se nemůže odvolávat, že bylo obětí nevyprovokované agrese", pretože 2x mobilizovalo - ktorý štát bol prvou obeťou takejto agresie? (Ak vôbec nejaký.)

2b) "Mezi Němci a Slováky ještě chybí Italové, Maďaři a Poláci (což může být sporné...") - ide o ne/blízkosť mentality Čechov a Slovákov. Zaradenie Maďarov - OK, Poliaci - neviem, no Taliani ma prekvapili. Aké dôvody p. Pecinu k tomu viedli? Nejde mi o provokovanie.

2c) "Potrestání Slováků zabránil Benešovi Stalin již v prosinci 1943." Aký mal k tomu dôvod? Povojnové voľby nedopadli u nás v prospech KSS/KSČ.
0 # krystlik 2013-04-29 11:41
Emo, zde odpovědi.

1a. Pan Zeihsel, coby předseda SLÖ, má pravdu. Kdyby Sudetoněmci dostali autonomii, nebyl by důvod k politické intervenci Německa. Pojďme dále do minulosti. Kdyby TGM a Beneš neblokovali britské přání (nakonec i francouzské) na vytvoření podunajské federace se základními kameny ČSR a Rakouskem, ke které by se mohly přidat i ostatní státy - a ty by se zcela jistě přidaly (i Německo už jen kvůli celním bariérám) - nedostala by se s nejvyšší pravděpodobností NSDAP k moci.

1b. Ano, byli přijímáni s velkou nevolí, mnohdy s donucením úřadů, hlavně ve Francích a Švábsku. Nazývali je cikány a chtěli, aby odtáhli zpět. Že Sudetoněmci zapříčinili WW II je nesmysl tradovaný i českými nacionalisty, což ovšem neznamená, že jim to tehdy nebylo vytýkáno.

1c. Co ale dělat, když signatář versailleské smlouvy, Velká Británie smluvně povolí Německu mít loďstvo ve výši až 35 % britského výtlaku.

2a. Mobilizace byla pokládána Společností národů za casus belli. ČSR mobilizovala 2x, Německo ani jednou, Polsko též dvakrát, po druhé pl-mobilizaci následovala teprve d-mobilizace.

2b. Z vlastní praxe. Objímání Slovenkami a líbání coby každodenní vítací akt při příchodu do práce vůbec nic neznamená. Moji ženu předtím nikdy neviděli a naložily s ní stejně. Češi tím bývají zaskočeni, protože si neuvědomují obrovskou odlišnost slovenské mentality od české. Oblímání a líbání nic neznačí, vzápětí může být líbaný od líbajících v nepřítomnosti sprostě pomluven, čehož jsem byl často svědkem. Slovenská mentalita se dá přirovnat ke rčení "vreckovým nožíkom do chrbta".

2c. Zakázal mu to Stalin s tím, že žádný slovanský národ nesmí být potrestán.
0 # Anonymní 2013-04-29 12:11
krystlík
Pozn. - jsem ten, kterého jste označil za "hloupého českého národovce".
A k vaší odpovědi na můj příspěvek. Henleinova strana nechtěla žádnou autonomii, chtěla prostě a jednoduše připojit Sudety k Říši (probíhala i komunikace mezi Henleinem a Hitlerem), jen navenek se tvářila, že jí jde jen o jakousi autonomii, aby byla i na mezinárodním poli lépe akceptovatelná. Česká vláda byla nakonec ochotna k četným ústupkům a dokonce umírněnější předáci Sudetoněmecké strany uznali, že většina požadavků byla splněna. Ale nic to nepomohlo, protože o nějaký kompromis nebo jen autonomii tady prostě nešlo.

Nemám sice nastudováno tolik konkrétních fakt jako vy, ale tahle fakta jsou zřejmá. Nelze je okecat ani přebít arogancí a sprostotou. Chtěl jsem původně odpovědět obšírněji i s citacemi z příslušných zdrojů, ale takový sprostý fanatický hulvát, co se navíc chová jako mistr světa, mi za to nestojí. I když možná změním názor a něco tady uvedu.

Jen uvedu literaturu, kde je to černé na bílém.
Němeček a kol.: Cesta k dekretům a odsunu Němců, 2002.
Kol. autorů: Komu sluší omluva, 1992.
Irving D.: Hitlerova válka, 1998.
0 # krystlik 2013-04-29 13:12
Vy jste mi ale výstavní příklad českého hlupáka! Jsou důkazy, že vedení SdP nechtělo připojení k říši a nevědělo ani po projevu Hitlera 12. 09. 1938, jak to dopadne = zda je Hitler obsadí nebo jim zařídí autonomii. Připojení k říši začali plánovat až 21. 09. 1938 po souhlasu cs-vlády s odstoupením území Německu. Henlein měl štěstí, Hitler si ho oblíbil a hodně mu pomohl experiment v Sudetengau se soustředěním moci v jedněch rukou, aby se zabránilo kompetečním sporům mezi státem a partají. Zpětné pozdější přiznání Henleina ve Vídni o jeho dávné věrnosti d-NS nelze brát vážně, byl ohrožen na životě Heydrichem, který mu nechal pozatýkat všechny spolupracovníky s KB. Že se pak z něj časem stala troska bez vůle, je jiná věc.

Heslo Heim ins Reich se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém projevu Henleina z Německa 15. 09. 1938 = tedy platilo jen dva týdny!

Největšími nepřáteli Hitlera a nacionálního socialismu po komunistech byli spannisté, členové bývalého Kameradschaftsbund für volks–und sozialpolitische Bildung (KB), tj. kompletní vedení SdP až na Franka, který byla nacista. Jenže po vnitrostranickém puči a zatčení blízkého spolupracovníka Henleina Ruthy, bylo Henleinovi jasné, že příští obětí d-NS bude (němečtí nacionální socialisté přihráli cs-policii udání o Ruthově homosexualitě) a když chce zahránit svou vlast (Sudety) musí zahájit úprk vpřed, což učinil v listopadu 1937 dopisem Hitlerovi. Do té doby neexistuje důkaz spojení SdP s d-NS. Aby to vyvážil, stal se britským špionem, aby Britové na oplátku drželi Hitlera v přijatelných mezích. Instrukce Hitlera byla počínaje 3. plánem cs-ústupky nepřijímat (1. a 2. plán byly naprosto nedostatečné, 3. byl vynucen nátlakem Runcimana na cs-vládu), aby mohl tlak stupňovat. Což Henlein a vedení SdP splnit muselo, když se Henlein na svém útěku dopředu vrhl v listopadu 1937 do náruče Hitlera.

Nikomu nenadávám, konstatuji jen fakta, Když je někdo objektivně hlupák, tak je hlupák. Fanatický být nemohu, nejsem nacionalista.

Též nemohu za to, že cz-historici lžou, až se jim od péra kouří. Musejí, jinak by byli ostrakizováni a jako historici by si již v Česku nikde neškrtli.

Literaturu neuvádím, bylo by to příliš dlouhé (desítky titulů).
0 # Anonymní 2013-04-29 14:02
Takže cituji:
Němeček a kol., s. 31-32:
1937, 19. listopadu
Henleinův dopis Adolfu Hitlerovi
K. Henlein poslal říšskému kancléři dopis, ve kterém se sice omlouval za to, že "musí zastírat své vyznávání nacionálního socialismu jako světového názoru a politického principu", ale současně jedním dechem ujišťoval Hitlera, že "v srdci netouží po ničem tak horoucně jako po začlenění sudetoněmeckého území, ba celé oblasti Čech, Moravy a Slezska do Říše". Henlein zde prohlašoval, že zodpovědné vedené SdP je toho názoru, že také sudetoněmecká otázka vstoupila do stadia, které učinilo nutným podřídit základy jeho politiky zásadnímu přezkoušení a přivést jeho budoucí politické jednání do souladu s politikou Říše a jejích faktorů; s pohrdáním se vyslovuje o demokratických principech, platných v Československu, a vyhlašuje, že chce být faktorem nacionálně socialistické říšské politiky. Tento dopis se stal počátkem úplného podřízení aktivit SdP záměrům německé politiky.

Ibid., s. 33:
1938, 28. března
Návštěva vůdce SdP K. henleina v Berlíně
Hitler Henleinovi jasně deklaroval, že SdP musí předkládat takové požadavky, které budou pro čs. vládu nepřijatelné - "vždy žádat tolik, abychom nemohli být nikdy uspokojeni". Henlein (kterého kancléř označil za svého "zítřejšího místodržícího") měl podle Hitlerových instrukcí při dalším jednání s čs. vládou postupovat důsledně v těsné spolupráci s říšskoněmeckou diplomacií, jejímž cílem bylo rozbití Československa. Toto pravidlo, které odsoudilo k nezdaru jakékoli velkorysé návrhy čs. vlády, pak vedení SdP důsledně dodržovalo až do září 1938, do úplného ztroskotání jednání.
0 # krystlik 2013-04-29 14:46
Víte Vy, který svou totožnost skrývá, co znamená "útěk vpřed"?

Je jasné, že po dopisu Henleina z listopadu 1937 Hitlerovi převezmou jeho taktiku. Je ale fakt, že do 3. plánu, což byly opsané požadavky sd-sopade bez jakéhokoli českého myšlenkového vkladu nemuselo vedení SdP přiostřovat své požadavky, protože je Češi en bloc šmahem odmítali. Nedokážete se vmyslet do situace Henleina. Byl sd-vlastenec (omezení na Sudety) a věděl, že v případě cs-d-ozbrojeného konfliktu budou jehoi milované Sudety určitě zničeny jako první. Tomu chtěl zabránit i v situaci, kdy hrozilo, že ho cs-policie zavře za údajnou homosexualitu (důkazy vyrobí SD) a vedení SdP zcela převezmou nacisté, čímž by se ono horrorové scenario vyplnilo.

O tom se v knihách vydaných v Česku nedočtete.
0 # Anonymní 2013-04-29 16:12
Jistě, zpočátku nemusel mít Henlein k nacistům v Říši nějak zvlášť blízko, ale ať to bylo jakkoli, pak se jim tady stal významnou oporou. Kromě toho si s tou absencí spojení až do listopadu 1937 nejsem tak jistý. Podle některých tvrzení už od voleb roku 1935 získávala SdP každoměnsíčně od něm. min. zahraničí významnou částku peněz.

Důležité nebylo nakonec to, co chtěl Henlein nebo sudetští Němci, důležité bylo to, co chtěl Hitler. A ten náš stát chtěl zlikvidovat. Ovšem ten váš výklad, že napřed chtěli sudetští Němci jen autonomii a pak zčistajasna ze dne na den chtěli "Heim ins Reich", to mi nějak neštimuje. každopádně údaje o tom, co chtělo kolik procent sudetských Němců nemáme, tak nemá cenu vařit z vody. Ale pochybuji, že po připojení k Říši začali zničehonic toužit až 14 dní před Mnichovem.

V každém případě čs. vláda byla nakonec ochotná k dalekosáhlým ústupkům, kterými by sudetští Němci značné míry autonomie dosáhli. Jenže o to Hitlerovi nešlo.
0 # krystlik 2013-04-29 17:37
Ano, místní organizace SdP dostávaly z Německa příspěvky na kulturní účely, vyšší složky SdP nedostávaly nic.

Hitler nechtěl do května 1938 ČSR zlikvidovat, chtěl hospodářskou spolupráci bez cs-celních bariér - ČSR měla nejvyšší průměrné clo v Evropě! TGM s Benešem promrhali asi 4-5 pobídek Britů i Francouzů k vytvoření středoevropské federace a asi přibližně stejný počet nabídek k zavedení preferenčních cel mezi A a CS nebo vytvoření celní unie. Přesný počet není jasný, protože o těchto gb-, f a a-návrzích se skoro nikde nepíše, cz-historici je okázale ignorují.

Beneš si vše spískal smlouvou se SSSR, kdy v podpisovém protokulu se praví, že si vojensky přijdou na pomoc i navzdory zápornému rozhodnutí Společnosti národů o nevyprovokované agresi. Samozřejmě poté, co vojensky přiběhne na pomoc F. Jenže ve f-su-smlouvě byl stejný pasus o ignoraci posouzení Společnosti národů o nevyprovokované agresi. Oba pakty byly tedy agresivní a zamířeny pouze proti Německu.

Když Vám neštymuje Heim ins Reich, tak se pokuste vysvětlit, proč toto heslo platilo pouhých posledních 14 dní! Sudetoněmci po Henleinově projevu 15. 09. 39 ho následovali, měl obrovské charisma - takové, že němcožrouta Vansittarta a další britské politiky změnil ve své velké příznivce. V Praze jsem měl souseda, jehož matka vzpomínala, jak Češi v Žatci měli velice rádi svého milého cvičitele Konrada Henleina. Poučení o tom, kolik Sudetoněmců chtělo připojení k říši a kolik autonomii, najdete v Ripka, Hubert: Munich: Before and After. Left Book Club, Victor Gollanz, London 1939. Že tam napsal pravdu, svědčí fakt, že kniha vyšla coby neprodejná a Moravcovi muži ji za války kradli z britských knihoven. Bylo to státně velmi důležité! Sám Ripka byl později hlavním konstruktérem odsunu a němcožrout. Podpůrně to plyne také z faktu, že z 1,3 mil. členů SdP přešlo po sloučení do NSDAP jen 450 tisíc.

Ano, od jara 1938 šlo Hitlerovi o vojenské zničení ČSR. To mu ovšem znemožnil Roosevelt s Mussolinim.
0 # Anonymní 2013-04-29 18:36
Tak moment, podle toho, co vím, tak Hitler chtěl náš stát eliminovat už dříve, (i když nevím, zda odjakživa).
Např. existuje záznam z porady v říšském kancléřství z 5. 11. 1937 - 16.15 - 20.30 hod., hlavní účastníci Hitler, Fritsch, Raeder, Goring, Neurath.
Dle záznamu plukovníka Hossbacha bylo zde např. řečeno: "Pro zlepšení naší vojenskopolitické pozice musí být naším prvým cílem v případě válečné zápletky dobýt Československa a Rakouska současně, aby se odstranila hrozba z boku při možném postupu na západ."
Zdroj: Kol. autorů, Komu sluší omluva, 1992, s. 15.
0 # Anonymní 2013-04-29 18:51
Ještě jedna citace z Hossbachova memoranda - přímo Hitlerova - potvrzující, že Hitler chtěl náš stát už před květnem 1938 minimálně z důvodů hospodářských a vojnenskostrategických (Allen, 2003, s. 66): "... anexe Československa a Rakouska by znamenala akvizici potravin pro pět až šest milionů lidí... Začlenění těchto dvou států... znamená z politicko-vojenského hlediska značnou výhodu, protože by to znamenalo kratší a lepší hranice, uvolnění sil za dalšími účely a možnost vytvoření nových jednotek až na úroveň 12 divizí, to jest jedna divize na milion obyvatel.
Zdroj: Allen, Martin, Podraz na Hitlera a Hesse, 2003.
0 # krystlik 2013-04-29 19:12
Anonymnímu z 18:36: Jakou to má souvislost? Vždyť to jsou strategické úvahy pro případ války. Cs-genštáb zase měl plán do týdne až deseti dnů obsadit Berlín.
0 # krystlik 2013-04-29 19:15
Totéž k příspěvku z 18:51. Jsou to úvahy, co by to přineslo za užitek, ne plán anexe, natož závazný.
0 # Anonymní 2013-04-29 19:27
To není jen nějaká "teorie" nebo obecné úvahy v případě eventuální války; to jsou jasně formulované důvody vyjadřující budoucí záměr zabrat ČSR.
0 # Anonymní 2013-04-29 19:31
M. Allen to sám píše před výše uvedeným citátem (2003, s. 66): "Nakonec Hitler prozradil, že má v úmyslu začlenit do Říše český stát. A tak to, co se na jaře roku 1939 jevilo jako rozmar výbojného Hitlera, bylo ve skutečnosti součástí celkové dlouhodobé strategie, protože - jak v listopadu 1937 vysvětlil:
-viz citát výše
0 # krystlik 2013-04-29 22:50
Anonymnímu z 19:27: Podívejte se. Německo chtělo své židy, pak i židy z jimi okupovaných zemí, vysídlit mimo Evropu a jak to dopadlo! Rozhodnutím z ledna 1942 se přikročilo ke konečnému řešení.

Hitler chtěl vojensky rozbít ČSR, ne však před květnem 1938, a jako to dopadlo? Prohrál, musel proti své vůli podepsat mnichovskou dohodu!
0 # krystlik 2013-04-29 22:52
Anonymnímu z 19:31: Jak vidno, nepochopil jste historii. Ze cca 60 % jsou to listinné dokumenty a z cca 40 % konfabulace historika. To druhé jste prezentoval.
0 # Anonymní 2013-04-29 14:23
A ještě něco k tomu "souhlasu" čs. vlády s odstoupením území Německu 21. 9. 1938, jak to nazývá pan krystlík, vskutku extravagantní to "historik":
Ibid., s. 45-46):
1938, 19. září
Předložení tzv. anglofrancouzského plánu československé vládě
Britský a francouzský velvyslanec předali čs. vládě tzv. anglo-francouzský plán, požadující přímo odstoupení čs. území s více než 50% německou menšinou Německu, po němž měla být republice poskytnuta mezinárodní záruka. Ideu anexe čs. území obývaných převážně Němci prosadil Hitler při jednání s britským min. předsedou Chamberlainem při jeho první cestě do Německa 15. září, v násl. dnech ji pak schválily při společných jednáních v Londýně i britská a francouzská vláda. Podobný záměr doporučil i Runciman, i když původně navrhoval podstatně menší rozsah německého záboru. Čs. vláda tento plán 20. září odmítla s tím, že nejen neřeší celkový problém (a tedy nazajišťuje mír), ale navíc by podobné okleštění ČSR zcela porušilo rovnováhu sil ve stř. Evropě, kromě toho vláda nemohla podobné návrhy přijmnout ani z důvodů ústavních. Britský a francouzský vyslanec v noci na 21. září intervenovali u prezidenta Beneše, na němž ultimativně žádali akceptování plánu po pohrůžkou, že v případě odmítnutí a následného nemeckého vpádu do republiky přestanou mít obhě západní velmoci zájem na dalším osudu ČSR. Prezident a vláda pak ještě 21. září návrh jako celek, tedy včetně mezinárodní garancie, přijaly. Hitlera ale tento ústupek neuspokojil. Výsledkem nových jednání v Godesburgu 22. září mezi Chamberlainem a Hitlerem byly další německé požadavky, shrnuté do tzv. godesberského memoranda, předaného ČSR 24. září. Čs. vláda tyto požadavky 25. září odmítla prostřednictvím vyslance v Londýně Jana Masaryka.
0 # krystlik 2013-04-29 14:58
Co jste tím, holoubku, chtěl říci? Změnou v godesberských požadavcích bylo následující:

1. Požadavek plebiscitu ve smíšených okresech, kde podíl d-obyvatelstva nepřesahuje 50 %, kam chtějí - zda zůstat v ČSR nebo se připojit k říši.

2. Požadavek, aby současně byly uspokojeny pl- a h-územní požadavky vůči ČSR.

Máte lživý literární zdroj. Nová vláda generála Jana Syrového godesberské požadavky převzala, o čemž Beneš 25. 9. zpravil Paříž.

O motivaci, proč Hitler vystupňoval v Bad Godesbergu své požadavky a proč vlastně se konala mnichovská konference, Vám cz-lhář a zatajovač faktů Němeček zřejmě nic nepraví, že? Že jste dosud neslyšel, že podepsáním mnichovské dohody Hitler prohrál?
0 # Anonymní 2013-04-29 15:41
Minimálně jsem tím chtěl říci to, že onen "souhlas" byl vyjádřen až pod nátlakem. nejsem sice právník, ale dohoda vynucená nátlakem či vyhrožováním je automaticky neplatná. Ve vašem podání to vyznívá, jako by naše vláda na to přistoupila čistě dobrovolně.
Co bylo obsahem memoranda z 25. 9. nemá moc cenu řešit.
Pokud jde o mnichovskou dohodu, tak jsem už vskutku slyšel, že Hitler s ní nebyl spokojen.
Ale taky vím, že čeští zástupci nebyli v Mnichově vůbec přizváni k samotnému jednání, ani ji nikdo za nás nepodepsal, prostě nám byla de facto vnucena, a ani tyto dohoda nebyla chválena parlamentem, takže byla podle naší Ústavy neplatná, stejně tak byla ústavně neplatná z hlediska našeho vymezení státních hranic.
A Německo ji beztak samo 15. 3. 1939 porušilo.
0 # Anonymní 2013-04-29 16:02
Píše se o tom ve článku Sudetská krize - zde
0 # krystlik 2013-04-29 17:52
Ano Hodžova vláda na požadavky GB a F přistoupila dobrovolně v 9 h ráno, 21. 09. a připravila se k demisi, protože provedla bez svolení parlamentu protiústavní krok. Počkala, až Beneš souhlas s odstoupením oznámí spojencům, a demitovala.

Proč dobrovolně? Cs-f-smlouva neobsahovala klausuli o ignoraci rozhodnutí Společnosti národů o nevyprovokované agresi a vláda i Beneš věděli, že F by ČSR přispěchat na pomoc nesměla, protože ČSR by byla označena za agresora - v květnu proti Německu mobilizovala, ale Německo ne. Mobilizace se pokládá za agresi.

Hitler nebyl s mnichovskou dohodou spokojen, chtěl zničit ČSR, čemuž onou dohodou zabránili Roosevelt svou nótou a Mussolini svým postojem. Byla to Hitlerova první velká mezinárodní prohra.

K otázce cs-účasti na mnichovské konferenci. Nebyla nutná, protože podle článku 19 v I. dílu versailleské smlouvy, kde se praví, a v dalších mírových smlouvách se to opakuje, že čas od času se členové Společnosti národů „mohou vyzvat aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohrozit světový mír.“ A právě zachování částí mírových smluv, na jejichž základě vzniklo Československo v daném rozsahu, v roce 1938 kvůli soužití národností ve státě mír ohrožovalo. Velmocenský status (čelných mocností) ve Společnosti národů měly tehdy Francie, Velká Británie a Itálie.
0 # krystlik 2013-04-29 17:57
Článek Sudetská krize obsahu jednu nepravdu za nepravdou. Mám je snad rozebírat?
0 # Leon Kreutzfeld 2013-04-29 15:57
Pane Krystlik, ja ctu Vase historicke exkursy pomerne rad, ale musim se priznat, ze uz chapu, proc Vas ti cesti nacionalisticti hlupaci nevpustili na konferenci USTRu. Oni se totiz bali, ze jim naplacate ty jejich chauvinisticke drzky mokrym hadrem. Vy se nekdy chovate jako uplny tuttermann. To by bylo ok, kdybyste hral treba v komickych filmech nebo punkove kapele, ale kdyz se zabyvate seriosnim a politicky kontroversnim oborem jako je historie Sudetskych Nemcu, tak to trochu podryva Vasi authoritu.
0 # krystlik 2013-04-29 18:08
Přečtete si oba díly mých Zamlčených dějin a pak se vyjadřujte!
0 # krystlik 2013-04-29 18:35
Markantní příklad, proč musejí cz-historici dějinné události překrucovat a lhát:

21. 7. 1940 dala britská vláda souhlas se zřízením provizorní československé vlády v exilu. Předchozí korespondence, která byla vedena v této věci mezi britským ministrem zahraničních věcí lordem Edwardem Halifaxem a Benešem byla vládě předložena teprve na výslovnou žádost ministra Štefana Osuského. Plynulo z ní, že britské uznání provizorní vlády neznamená ani uznání právní kontinuity první republiky, ani jejích hranic a že vláda reprezentuje jen český a slovenský lid, nikoli Československou republiku. Velká Británie nechtěla prohlásit, že mnichovskou dohodu pokládá za neplatnou, a uznáním právní kontinuity první republiky se vázat ve věci československých hranic. Navíc protektorát a Slovensko měly své vlády, což byla situace zcela odlišná od ostatních exilových vlád okupovaných zemí. Navzdory skutečnosti stál Beneš ve své rozhlasové řeči k domovu 24. 7. 1940 na stanovisku právní kontinuity první republiky a jejích předmnichovských hranic. Řekl, že Čechoslováci neuznali Mnichov, že Masarykova republika žije právně a politicky dále, že on sám právně nepřestal být prezidentem republiky, že právně a politicky neexistuje nic, co provedl nacismus po 15. 3. 1939, a že je neexistující a bezprávné všechno, k čemu byli Čechoslováci od září 1938 nezákonně a neústavně přinuceni. Také Hubert Ripka jako mluvčí vlády trval ve svých veřejných projevech na kontinuitě první republiky a na předmnichovských hranicích. Čs. exilová vláda se vědomě rozhodla nepříjemné britské stanovisko lidem doma zcela zatajit. Tento rozpor mezi československým a britským stanoviskem nebyl britské veřejnosti znám. Korespondence mezi Benešem a lordem Halifaxem nebyla zveřejněna a v dopise z 21. 7. 1940 o uznání provizorní vlády, který byl v tisku otištěn, nebyla tato diference zřejmá. Britská veřejnost pokládala uznání čs. provizorní vlády za doznání, že britská mnichovská politika byla nesprávná, ale britská vláda i nadále uznávala mnichovskou dohodu. Dále britské veřejnosti bylo nápadné, proč je československá vláda jen provizorní, kdežto ostatní, např. polská definitivní, což nedovedl vysvětlit v parlamentní debatě ani Churchill.

Později, po ohlasu exekuce v Lidicích, a když Beneš takticky upustil od svého požadavku na neplatnost mnichovské dohody od samého počátku, předává 4. 8. 1942 Anthony Eden ministru zahraničí Janu Masarykovi dopis datovaný 5. 8. 1942, v němž se britská vláda zříká závazků vyplývajících z mnichovské dohody a uznává Beneše a jeho exilovou vládu coby reprezentanty Československa. V dopise také stálo: „Při konečné úpravě čs. hranic na konci války nebudou mít na stanovisko britské vlády mít vliv žádné změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později“. To sice znamenalo, že nebude přihlížet k faktu, že ČSR odstoupila svá území Německu, Polsku, Maďarsku, ale v žádném případě to neznamenalo, že by se britská vláda zavazovala obnovit ČSR v hranicích před rokem 1938, zřekla se sice všeho, co pro Velkou Británii vyplývalo z oné dohody, avšak nevyjádřila se, vyjma odstoupených území, k ostatním důsledkům mnichovské dohody pro ČSR.
0 # Tomáš Pecina 2013-04-30 03:00
Mám pro vás konstruktivní návrh, Yamato: Jmenuji vás oficiálním stínovým editorem svého blogu a vy budete v pravidelných intervalech zveřejňovat zprávy, co jsem udělal špatně a jak byste to vy udělal lépe, kdybyste mohl (což ovšem nebudete, v tom je půvab každé stínovosti). Platí?
0 # Miroslav Hylš 2013-04-30 07:48
Tomáši, nesrandujte. Já přeci nikde nepíši, co máte dělat, je to váš web. Ale holt tu máte otevřenou diskusi a já ještě pamatuji standard, který zde býval, tak se ozvu. Vadí-li to, stačí říci a nenapíši již nic. Třeba se to povede i s dalšími a za čas budete mít s panem K. pěknou útulnou hrobku blogu, který byl skutečnou elitou. Víte, před časem jsem uvažoval, za které blogy bych byl ochoten i platit. Byl jste tam. Není vyššího ocenění od nás "neoliberálů"!!! ;-)
0 # Anonymní 2013-04-30 18:25
Vážení přátelé,

jsem rád, že jsem se začetl do Vaší diskuse, která je velmi otevřená a otevírá i tabuizované stránky naší historie.

Jedna věc mi chybí, a to pohled na celou problematiku ze strany Moravy (a Slezska) jako rovnoprávného partnera Čech.

Když už chodíme to podrobných a velmi důležitých nuancí (protože "devil is in detail"), podle mého názoru bychom mohli a měli i zmínit moravskou dimenzi:
- rozdíl ve vztahu k Němcům (oni to byli vlastně na Moravě spíše Rakušané) z hlediska územního, sociálního, historického atd.
- postavení Moravy (a Slezska) v rámci Rakouského impéria jako jedné ze zemí ve srovnání s postavením Moravy (a Slezska) v rámci jednotlivých etap Československa, Česko-Slovenska, Protektorátu Čechy a Morava, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
- sinusoida hlášení se k moravskému národu (špičky v r. 1918, 1946, 1968, 1989, útlum až téměř dno nyní)
- hypotetická možnost, že by zemské zřízení umožňující našim německým spoluobčanům jazykovou, kulturní a politickou autonomii na úrovni např. dnešního Vlámska nebo švýcarských kantonů (o Švýcarsku mimochodem TGM zpočátku také hovořil) mohlo umožnit fungování naší Středoevropské republiky (u Československé republiky mi chybí Němci, Maďaři, Moravané, Slezané, neboli základ majorizace, jazykové diskriminace a etnického útiskui byl již v názvu Československa); zemské zřízení by podle některých mohlo zachránit i náš stát v 90. letech min. stol. před rozpadem, pokud by bylo provedeno férově a vyrovnaně.

NB1: Můj strýček byl hrdý na to, že byl přijat k Vládnímu vojsku protektorátu, protože tam přijímali jen elitní žadatele; nejsem hrdý na odsun několika německých spoluobčanek v důchodovém věku v mém městečku, jejichž domek si okamžitě zabrali místní lumpen-bolševici (kteří za protektorátu kolaborovali jen se prášilo, aby hned po příchodu rumunských vojáků v rámci SA nasadili rudé pásky a šli na věc) a které je dosud tabu,

NB2: Při odsunu nám johli být vzorem spíše Belgičané nebo Francouzi, kteří si "své" Němce v Ardenách a v Alsasku-Lotrinsku ponechali a kromě doložených případů trestné činnosti a kolaborace je tam dodnes nechali žít; v Belgii je němčina dokonce třetím úředním jazykem a na úřadech vám na žádost vystaví třeba řidičký průkaz nebo technický průkaz v němčině, podobně i "utilities".
0 # krystlik 2013-05-01 11:46
Pár poznámek k přípisu Anonyma z 18:25: Prohlásí-li se zítra Moravané národ na Češích nezávislý, budu jim držet palce. Problém jen spatřuji v moravských Slovácích, ke komu by se přihlásili - ke Slovákům nebo k Moravanům? Mentalitou to nejsou Slováci (rakouská versus uherská mentalita), řečí ano, až na to že používají ř. Slezsko je další specifická kapitola. Těm by se k Moravanům nechtělo. Hlučíňané dodnes navíc tíhnou k Prusku, tedy k Německu. Slezané jako jediní mimo Němců měli v ČSR a dodnes mají vypěstovaný zemský patriotismus.

Zemské zřízení nemohlo menšinám přinést autonomii ani zachránit stát k 31. 01. 1992. Jedině úspěšné by bylo mezi válkami Moravské vyrovnání 1905 rozšířené na celý cs-stát nebo švýcarský model navždy stabilního jazykového rozhraničení podél hranic jednotlivých obcí. Slováci se museli odtrhnout v 1993 jen už kvůli tomu, že nebyli z mezinárodního hlediska vidět, na což byli z doby existence Slovenské republiky navyklí.

TGM po celý život až do léta 1914 si přál český (československý) stát podle jazykových hranic - český stát by měl tvar jako protektorát. Beneš ve své diplomové práci a ve svých názorech oficiálně až do roku 1915 trval na přísném oddělení Němců a Čechů v jednojazyčných okresech a obcích. Oba otočili o 180° ze zištných důvodů.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)