Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Inspirován titulkem kolegy Pavla Hasenkopfa, pokusím se v několika odstavcích shrnout důvody, proč jsem z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) rozladěn víc, než jsem byl v době podání volební stížnosti předvídal.

Nemám rád populisty, a v případě Tomio Okamury by se dalo říct, že jej přímo nesnáším. Nevolil bych ho, a pokud bych si musel vybrat mezi ním a Milošem Zemanem, moje volba by byla jednoznačná. Přesto je zřejmé, že k jeho vyřazení z pelotonu kandidátů došlo podvodem, a dát na tento podvod razítko, jak nyní definitivně učinil NSS, znamená další krok k oslabování právního státu a jeho postupnou přeměnu ve stát policejní, kde soudy jsou fakticky jen jednou ze složek ministerstva vnitra a občan se vůči státu ocitá v roli suplikanta, jenž, žmoulaje v ruce virtuální čapku, stát, vůči kterému nemá žádná práva, nežádá, nedomáhá se a nebrojí, toliko jeho orgány poníženě prosí.

Posledním případem, kdy NSS vystoupil vůči exekutivě sebevědomě a odvážně, byl rozsudek Dělnická strana I, od té doby jsou jeho rozhodnutí jednou dlouhou řadu ústupků. V drobnostech občan uspět může, ale v zásadních věcech, na nichž je vyšší zájem, je bez šance stejně, jako byl kdysi bez šance Pavel Wonka. Tedy přesně podle Kučerova dicta o soudcovské nezávislosti, která musí v důležitých případech státního zájmu jít stranou.

Pokud jde o obsah usnesení, jímž byla zamítnuta moje volební stížnost, jde o zřejmou svévoli: je-li každý oprávněný volič nadán oprávněním napadnout volební proces, a to bez jakéhokoli omezení stížních bodů, nemůže si NSS ad hoc vytvářet pravidlo, které toto oprávnění efektivně neguje. Kromě toho, ve stížnosti jsou obsažena jiná skutková tvrzení, než která uplatnil samotný kandidát; ten příslušné důkazy, minimálně ve lhůtě pro podání návrhu, neměl a ani nemohl mít k disposici. Mám proto právo na to, aby moje stížnost byla meritorně projednána a aby soud zvážil, zda jsem byl schopen své tvrzení o porušení volebního zákona prokázat.

Nejhorší na tom všem není, že za špinavou práci, kterou vykonal, bude Henych povýšen, a povolní soudci Šimíček s Kühnem se za několik měsíců přestěhují o talár výš, ale vědomí, co všechno může u NSS projít. Před parlamentními volbami před třemi lety byla rozpuštěna politická strana, která měla, minimálně theoreticky, šanci dostat se do Sněmovny, v presidentských volbách byl nyní v rozporu se zákonem vyřazen protisystémový kandidát, který měl reálnou šanci je vyhrát – co bude následovat příště?

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-02-14 12:07
Máte na situaci stejný názor jako já. V posledních dvou letech NSS rozhoduje spíše aktivisticky. Právo prostě kulhá na obě nohy. Vize o ČR jako právním státě je spíše blud. Za svoji práci si pane Pecino zasloužíte poděkování a úctu. Podepsat se z existenčních důvodů nemohu. Mám tři děti a jsem asi srab ...
0 # gogo 2013-02-14 14:08
Příště bude účelová novela zákona a předem nachystaná losovačka. Co se letos odehrálo v rámci diletantismu a bordelu bez hlubšího záměru, se po posvěcení stane možnou volební strategií pro papaláše s patřičným vlivem na příslušné úředníky.

Pro mě obrovské rozladění, protože tady nejde o pár ukradených miliard, ale o principiální posvěcení volebních machinací. Tady mají soudy naprosto jednoznačně hájit čistotu procesu a jasné principy.
0 # Anonymní 2013-02-14 18:03
Pane Pecino, i tak dík za vaše, řekl bych i pro právníky srozumitelné výklady toho, co se vlastně na tom ministerstvu událo. A že ani v nejmenším nešlo o to, že by pan henych neuměl počítat. V poslední době u vás zaznamenávám jakési rozladění, či jiný přístup k formám boje za právní stát, což jste dnes vyjádřil hezky: V drobnostech občan uspět může, ale v zásadních věcech, na nichž je vyšší zájem, je bez šance stejně, jako byl kdysi bez šance Pavel Wonka. Takže kdy se vrátíme k diskusi o "reformě české justice" a přestaneme mařit čas drobnostmi ?
0 # Anonymní 2013-02-15 12:37
...Takže kdy se vrátíme k diskusi o "reformě české justice" a přestaneme mařit čas drobnostmi ?

K diskusi a k reformě by stála celá ČR nejen justice.
To same bylo přeci s tzv. "Pražským jarem" a tzv. "Sametovou revolucí".
0 # Anonymní 2013-02-15 18:09
Nejdříve velké poděkování panu Pecinovi za práci, kterou dlouhodobě odvádí... Jsem rád, že alespoň někdo - a v tomto případě pan Někdo - nelenil ani neváhal a podstoupil tuto, dle mnohých naprosto zbytečnou proceduru. Nebyla zbytečná...

Aniž bych chtěl poučovat, musím konstatovat, že dokud nezačne každý jeden občan sám konat, pracovat na změně, nikdo jiný to za nás neudělá a tedy se také nic podstatného nezmění... Pouze stovka žalob na neplatnost této volby, o které když ne všichni, tak hodně lidí je přesvědčeno, že byla zmanipulována...

Nemusí být každý Mistr jako pan Pecina (a učený také z nebe nikdy nespad...), ale každý může svým dílem pomoci věci měnit, jde o to mít trochu odvahy, tedy slovy klasika: Nebát se a nekrást... Je poněkud neuvěřitelné (alespoň pro mě), číst i zde, ustrašené řeči: "to víte, mám 3 děti"... No právě naopak, mám děti a proto jdu s tou svoločí něco udělat... A čeho se bojíte, občané EU?

Josef Touš
0 # Anonymní 2013-02-16 00:02
Chtěl jsem se zeptat, jestli budete podávat nějaké další odvolání k ústavnímu soudu. Vím, že asi moc šancí nemáte, ale někdy má smysl bojovat až do konce, do výstřelu posledního šípu. Možná rozsudek ústavního soudu obnaží ten systém ještě víc.
0 # David Schmidt 2013-02-16 09:51
Rozsudek je na ústavní stížnost zejména proto, že nepřípustně omezil kontrolu zákonosti pouze na jedno zrychlené jednoinstanční řízení, když zákon jednoznačně zná dvě a v rámci principu věci pravomocně rozhodnuté je souběh možný, účelný a i vhodný. Bylo by to akademické, nicméně nikoli moot.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-16 12:31
Nezabývali by se tím. Podvod s přerovnáním archů už jednou v plenu akceptovali a nebudou se k němu vracet.
0 # David Schmidt 2013-02-16 15:31
K tomu by se nenapsala ani čárka, neboť na tahu má být NSS, ne "další instance", kterou ÚS není. Podstatné je, že NSS odmítl poskytnout soudní ochranu. To, jak by dopadla, nelze již z Joštovy předjímat.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-16 22:50
Ústavní soud ruší napadená rozhodnutí z důvodu namítaného porušení práva na soudní ochranu zásadně jen tehdy, pokud sezná, že by tato ochrana mohla být účinná, tj. že by původní žaloba mohla před obecnými soudy uspět.

Není sporu o tom, že ústavní stížnost by se napsat dala, ani jak by zhruba zněla, ale pravděpodobnost jejího úspěchu hodnotím na méně než jedno procento, takže bych se jen zbytečně naštval, pokud by v odůvodnění byly obvyklé invektivy asistentů (např. že ústavní stížnost je nesrozumitelná, že nenamítá porušení žádného základního práva, že se NSS s mou argumentací vypořádal "podrobně a přesvědčivě" apod.).
0 # David Schmidt 2013-02-17 00:16
Rozhodnutí ÚS by samozřejmě bylo účinné, neboť by na odpovědnost ÚS posvětilo / negovalo jinak již precedenční judikaturu NSS k nepřípustnosti volebního soudnictví, pokud již proběhlo k dané věci zrychlené "řádné" soudní řízení. Jinak není důvod brát actio popularis osobně.
0 # Anonymní 2013-02-16 18:08
To máte těžké, když většina soudů NSS se už vidí jako soudci ÚS a nechtějí si to nijak pokazit.

Co byste řekli na pravidlo, že mezi všemi třemi nejvyššími soudy nelze bezprostředně přecházet, ale musí tam být nějaká minimální, řekněme pětiletá lhůta, během které se bývalý soudce dejme tomu NSS nesmí stát soudcem ÚS?
0 # Guy Peters 2013-02-16 19:03
A co by ten soudce 5 let dělal?

Spíš je nesmyslem, že máme 3 nejvyšší soudy, a to nepočítám ani ESD, ani ESLP.
0 # FORTUNA 2013-02-17 14:52
ad GP, 16.2.2013, 19:03
Ano,ano. Ovšem skutečně NEJVYŠŠÍ může být jen jeden. Jinak mohou být maximálně stejně vysoké. To by zase ale nedávalo smysl z jiného hlediska. Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2013-02-18 06:11
GP: "A co by ten soudce 5 let dělal?"

To je snad jeho problém, soud nemá být zaopatřovací ústav. Třeba advokáta, aby to viděl i z té druhé strany.
0 # Anonymní 2013-02-19 21:13
www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275
NSS dnes oznámil ukončení své práce ve věci přezkumu voleb prezidenta a tak jsme se dozvěděli, že podněty týkající se registrace kandidátních listin již meritorně vůbec neprojednával, protože toto již vykonal dříve. To je sice pravda, ale dle § 65 se mohl domáhat ochrany u soudu jen přímo zúčastněný registrace, později, po ukončení celých voleb mohl toto dle § 66 napadnout každý volič ( p e t e n t ) a to z důvodu, že měl za to, že byla porušena u s t a n o v e n í z á k o n a způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta.
Volby do Senátu mají soudní přezkum občanských podnětů ve třech disciplínách – neplatnost hlasování, neplatnost voleb, neplatnost volby kandidáta. Kdežto u občanských podnětů po volbách prezidenta se může jednat o jakékoliv ustanovení zákona, jehož porušením……. / Asi jako když DVA dny před volbami v televizním duelu proběhlo divácké hlasování – skrytý volební průzkum!/
M.Chalupová
mediafax.cz/.../...
0 # Anonymní 2013-02-20 20:36
Nechápu Váš problém. Z hlediska teoretické ekonomie se jedná od administrativní monopol, který se vyznačuje standardními problémy - nekvalitním produktem, pomalým přizpůsobením, vysokou cenou atd. - žádná "reforma" ho nevylepší. Smyslupnná by byla akorát privatizace tohoto odvětví.
0 # Anonymní 2013-11-15 15:10
0 # Anonymní 2014-03-01 00:16
...povolní soudci Šimíček s Kühnem se za několik měsíců přestěhují o talár výš...

a odměna pro Šimíčka již přichází
0 # Tomáš Pecina 2014-03-01 00:57
Kéž bych se ve svých prognosách aspoň občas zmýlil…

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)